Page 14

het belangrijk dat ze kort na aankomst INDIVIDUELE HUISVESTING krijgen. Net als andere nieuwkomers hebben ook zij hulp nodig bij hun INTEGRATIE in het resettlementland. Daarom hebben geresettlede vluchtelingen in het begin nood aan SOCIALE BEGELEIDING. Zodat ze zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Bij resettlement gaat het om vluchtelingen die al een status hebben als erkende vluchteling of oorlogsvluchteling. Als zij aankomen in het resettlementland moeten zij daarom geen of een heel korte asielprocedure doorlopen. Ze krijgen automatisch of heel snel recht op verblijf.

RESETTLEMENT IN DE WERELD voor oorlog, vervolging en andere mensenrechtenschendingen. Onder hen 15,2 miljoen erkende vluchtelingen. 80% van deze vluchtelingen vluchten niet naar het Westen maar blijven binnen hun eigen regio. Voor 2012 schatte UNHCR dat ongeveer 172 196 vluchtelingen nood hadden aan resettlement. Voor 2013 zijn dat ongeveer 181 000 vluchtelingen. Dit zijn schattingen. Voor 2012 en 2013 hadden we op het moment van publicatie geen cijfers over het aantal effectief geresettelde vluchtelingen. WERELDWIJD zijn er 31 AANSLEPENDE VLUCHTELINGENSITUATIES. Zo’n 7,1 miljoen vluchtelingen, verspreid over 26 landen, bevinden zich in zo’n situatie. WERELDWIJD ZIJN ER 42,5 MILJOEN MENSEN OP DE VLUCHT

14

WAT IS RESETTLEMENT? · VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Wat Is Resettlement?  

Wereldwijd zijn meer dan 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. 80% vlucht naar een buurland of binnen hun regio....

Wat Is Resettlement?  

Wereldwijd zijn meer dan 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. 80% vlucht naar een buurland of binnen hun regio....

Advertisement