Page 10

genodigd voor een interview al geselecteerd op basis van dossiers opgesteld door UNCHR. In bepaalde gevallen verwijzen hulporganisaties of andere lokale partners de vluchtelingen door. Ook vluchtelingen melden zich soms aan. Bv. als ze gehoord hebben dat er een selectiemissie naar hun vluchtelingenkamp komt. Tenslotte kiezen resettlementlanden zelf uit welke eerste asiellanden zij vluchtelingen willen uitnodigen. Ze doen dat meestal op basis van de prioriteiten die UNCHR vaststelt.

Bhutanese vluchtelingen uit Sanischare kamp, Nepal, komen per bus aan in Damak om hun resettlementprocedure te beginnen. 漏 UNHCR, J. Rae

10

WAT IS RESETTLEMENT? 路 VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Wat Is Resettlement?  

Wereldwijd zijn meer dan 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. 80% vlucht naar een buurland of binnen hun regio....

Wat Is Resettlement?  

Wereldwijd zijn meer dan 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. 80% vlucht naar een buurland of binnen hun regio....

Advertisement