__MAIN_TEXT__

Page 80

COLOFON Koers naar Zee is een publicatie van de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de Zee, uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Deze brochure werd gefinancierd in het kader van het Interreg IV project ‘Zee en Polder / Mer et Polder. Een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen en CPIE Flandre Maritime uit Zuydcoote (F) op vlak van natuur- en milieu-educatie (NME). Sensibilisatie over de natuurlijke rijkdommen van de kust en het ontdekken van de veelzijdigheid van de grensoverschrijdende Vlaamse kustpolders staan hierbij centraal. Interreg doet grenzen vervagen. Deze uitgave kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid binnen het Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie. Realisatie Provincie West-Vlaanderen - Steunpunt Natuur- en Milieu-Educatie Kust Vlaams Instituut voor de Zee Samenstelling en redactie Evy Copejans (VLIZ) Leo Declercq (Provincie West-Vlaanderen - Steunpunt NME Kust) Claude Willaert (Provincie West-Vlaanderen - Steunpunt NME Kust) Bart Bollengier (CPIE Flandre Maritime) Verantwoordelijke uitgever Provincie West-Vlaanderen Dienst MiNaWa - Peter Norro Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Sint-Andries Foto’s Hans De Blauwe, Misjel Decleer, VLIZ, Claude Willaert, Dirk Van Hove (gemeente Koksijde) Kaart Nathalie De Hauwere (VLIZ) Grafische vormgeving en druk Provincie West-Vlaanderen - Grafische dienst 1e druk: 2008 - 2e druk: 2011 Druk en oplage 2011 ‘Koers naar zee’ wordt na elke herdruk één maal aan alle scholen in West- en Oost-Vlaanderen verspreid op een oplage van 2.000 exemplaren. Je kunt gratis één of meerdere exemplaren bekomen bij de redactie: Evy Copejans - T 059 34 21 30 - evy.copejans@vliz.be Leo Declercq - T 050 40 33 11 - leo.declercq@west-vlaanderen.be Claude Willaert - T 059 31 01 64 - claude.willaert@west-vlaanderen.be Bart Bollengier - T 00 33 3 28 26 86 76 - bart.bollengier@cpieflandremaritime.fr Overname van gegevens uit de brochure is toegestaan, mits bronvermelding. Het aanbod in de gids is onvolledig en onderhevig aan voortdurende verandering. Iedere fout of iedere suggestie tot aanvulling kan men sturen naar de redactie. Met bijzondere dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd tot het totstandkomen van deze gids!

80

Profile for Flanders Marine Institute

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Profile for vliz
Advertisement