__MAIN_TEXT__

Page 54

Planeet zee Planeet zee is een interdisciplinair leerproject over het zeewetenschappelijk onderzoek voor jongeren tussen 16 en 19. De rode draad doorheen dit e-learningproject is een virtuele zeiltocht langs kustgebieden, ondiepe zeeën en doorheen de open Noord-Atlantische oceaan, die jongeren zal confronteren met specifieke vraagstukken, eigen aan de zee. De hoofdthema’s (biodiversiteit, levende en niet-levende rijkdommen, klimaat-oceaan interacties, zee en maatschappij, fysische omgeving, havens, scheepvaart, …) vallen terug op het allerbeste, hedendaagse onderzoek van de oceanen. De inhoud van Planeet zee vindt aansluiting bij leerplandoelstellingen uit de wetenschapsvakken en PAV en vakoverschrijdende eindtermen. Via een interactieve website wordt deze rijke bron aan informatie in aparte lesmodules gepresenteerd, elk bestaande uit een theoretisch (tekst, foto’s, animaties, filmpjes) en praktisch gedeelte met activiteiten en opdrachten die individueel of in groep kunnen worden uitgevoerd. Door het oplossen van deze opdrachten en onderzoeksvragen worden de leerlingen al doende zelf jonge zeewetenschappers. Er is tevens een wedstrijd aan verbonden met als hoofdprijs een week op expeditie met een onderzoeksschip. De website is het hele jaar door vrij toegankelijk maar inschrijven voor de wedstrijd kan jaarlijks tot eind maart. De expeditie vindt plaats telkens net na de paasvakantie. Planeet Zee is een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) i.s.m. SHE Consultancy, Studio Bal Gehakt en DAB Vloot van de Vlaamse overheid. Meer info staat op de website of is te verkrijgen bij Evy Copejans - Vlaams Instituut voor de Zee - T 059 34 21 30 - evy.copejans@vliz.be www.planeetzee.org info@planeetzee.org

54

Profile for Flanders Marine Institute

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Profile for vliz
Advertisement