__MAIN_TEXT__

Page 46

Binnenland Dijkstraat 8 2630 Aartselaar T 03 450 45 11 info@aquafin.be

www.aquafin.be

Aquafin Aquafin zuivert ongeveer 68% van al het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen. Ze ontwerpen, financieren, bouwen en exploiteren de bovengemeentelijke faciliteiten voor waterzuivering in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Vlaamse Gewest bepaalt het beleid inzake waterzuivering. Aquafin is verantwoordelijk voor het beheer van 220 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 958 pompstations en 4275 kilometer leidingen. Het waterzuiveringsbedrijf heeft sinds 1990 ook een specifiek aanbod op maat van steden en gemeenten voor de uitbouw en het beheer van hun rioolstelsel. Klassen (tot max. 25 leerlingen) kunnen in een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen een gratis rondleiding van 2 uur aanvragen. Aquafin ontwikkelde een informatieve folder en het lespakket ‘ De weg naar zuiver water’ voor de eerste graad. Meer info op de website onder ‘Kennis en wetenschap’ Activiteit:

waterzuiveringsbedrijf rondleiding

Leermiddelen:

lespakket, folder

CVN West-Vlaanderen Beenhouwerstraat 7 8000 Brugge T (050)825726 ann.dheedene@c-v-n.be

www.c-v-n.be

Het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie (CVN) organiseert al meer dan 45 jaar cursussen voor volwassenen over natuur en milieu. De cursus Natuurgids vormt de ruggengraat van de werking van het CVN. 8000 cursisten ontvingen het diploma ‘natuurgids’. De opleiding van één jaar bestaat voor de helft uit theoretische lessen die o.a. fauna en flora, algemene ecologie en de methodiek van het gidsen behandelen en de helft uit natuurexcursies. Na deze cursus heb je een ruime basiskennis over natuur en milieu en ben je in staat een eenvoudige natuurwandeling te geven voor een doorsnee publiek. Daarna zijn ook vervolgcursussen mogelijk zoals de kusten poldergids. Verder organiseert het CVN ook korte cursussen zoals bv. voor lesgevers, vakantiecursussen en vervolgmodules. Ook biedt het CVN stageplaatsen voor studenten aan. Wie interesse heeft een cursus in West-Vlaanderen te volgen, kan voor meer info terecht bij de educatieve medewerker van CVN West-Vlaanderen, Ann D’heedene.

46

Activiteit:

vorming, gids, wandelingen

Faciliteiten:

leslokaal

Leermiddelen:

lespakket, veldstudiemateriaal

Profile for Flanders Marine Institute

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Profile for vliz
Advertisement