__MAIN_TEXT__

Page 44

Zeeland (NL) Emmaweg 4 NL-4568 PW Nieuwnamen T 0031 (0) 114 63 31 10 k.de.putter@hetzeeuwselandschap.nl

www.hetzeeuwselandschap.nl/saeftinghe

Bezoekerscentrum Saeftinghe Het Verdronken Land van Saeftinghe is een getijdengebied aan de uiterste oostkant van ZeeuwsVlaanderen, op de grens met BelgiÍ enkele kilometers stroomafwaarts van Antwerpen in het estuarium van de Schelde. Het gebied heeft een oppervlakte van 3484 hectare dat grenst aan het water van de Westerschelde. Ongeveer 70% van dat oppervlak is begroeid met schorplanten. De rest bestaat uit zandplaten, slikken en geulenstelsels. Saeftinghe is een Zeeuws natuurmonument van grote klasse en tegelijk ook een soort van open lucht tentoonstelling: nergens anders meer in West-Europa is op zo’n grote schaal te zien en te ervaren hoe het Deltagebied is ontstaan en is geboetseerd uit de elementen schor, slik en zand. Ieder tij overspoelt het brakke water een groot deel van het gebied. De flora is hieraan geheel aangepast en uniek. Voor duizenden vogels is Saeftinghe een gebied van internationaal belang. Niet alleen als broedgebied, maar ook als overwinterings- en rustgebied. Het is niet toegestaan om het volledige natuurgebied op eigen gelegenheid te bezoeken. Het deel wat niet vrij toegankelijk is kan bezocht worden onder leiding van een gids. Het ruige terrein, de diepe geulen en de ongereptheid van het gebied maakt een excursie tot een unieke wandeling. De excursies worden gehouden in het westelijke deel van Saeftinghe. Het Oostelijke deel is rust en broedgebied voor de vogels. Daar worden ook onderzoeken gehouden met wetenschappelijke doeleinden. Bij het Verdronken Land van Saeftinghe hoort ook een bezoekerscentrum en een vogelobservatiehut.

44

Activiteit:

bezoekerscentrum, natuurgebied gidsen/begeleiding, wandelingen, veldwerk

Faciliteiten:

informatieloket, interactieve tentoonstellingsruimte, vogelobservatiehut

Leermiddelen:

lespakket, veldstudiemateriaal, folder/brochure, spel

Profile for Flanders Marine Institute

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Profile for vliz
Advertisement