__MAIN_TEXT__

Page 35

Blankenberge Elisabethstraat 24 8370 Blankenberge T 050 42 87 41 belle.epoque@blankenberge.be

www.belle.epoque. blankenberge.be

Belle Epoque Centrum In het Belle Epoque Centrum maak je kennis met de verrassende geschiedenis van Blankenberge van ongeveer 1870 tot 1914, en met wat daar nu nog van overgebleven is. Het Belle Epoque centrum bevindt zich in drie prachtig gerestaureerde kustvilla’s in het centrum van de stad. Groepsbezoeken met of zonder gids zijn elke dag, behalve op maandag, mogelijk mits afspraak. Zie, voel, ruik en hoor het mondaine volk dat vroeger naar Blankenberge kwam, voor orkesten en bals, schitterende hotels en luxueuze kustvilla’s, met meiden en knechten, zwierige kleding en auto’s met chauffeur… Beleef het allemaal opnieuw met uw leerlingen in deze multimediale tentoonstelling. Er is een educatief pakket uitgewerkt, speciaal voor leerlingen van de derde graad basisonderwijs en derde graad secundair onderwijs. Deze is op voorhand te bespreken en is in de toegansprijs inbegrepen, maak dus tijdig een afspraak! Activiteit:

rondleiding

Faciliteiten:

tentoonstelling

Leermiddelen:

educatief pakket

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder Kuiperscheeweg 20 8370 Blankenberge T 050 42 90 40 uitkerksepolder@natuurpunt.be

www.uitkerkse-polder.be

Gelegen tussen de drukke badsteden Blankenberge en De Haan en de rustige polderdorpjes Zuienkerke en Nieuwmunster, ligt een eeuwenoud weidelandschap, de Uitkerkse Polder. De laaggelegen zilte graslanden - waar brak water aan de oppervlakte opborrelt - tot hoger gelegen vette graslanden vormen ingrediënten voor een uniek ecosysteem met bijzondere fauna en flora. Het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder (Groenwaecke) wordt beheerd door afdeling Blankenberge van Natuurpunt vzw. In de permanente tentoonstelling kom je alles te weten over het ontstaan van de polder, de verschillende biotopen, landbouw, natuurbehoud, fauna en flora. Activiteit:

bezoekerscentrum wandelingen, gidsen/begeleiding, veldwerk, vorming

Faciliteiten:

natuurgebied, tentoonstellingsruimte, bibliotheek, cafetaria, leslokaal, vogelkijkhutten

Leermiddelen:

lespakket, cd-rom, poster, folder/brochure, spel, veldstudiemateriaal, meetinstrumenten

35

Profile for Flanders Marine Institute

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Profile for vliz
Advertisement