__MAIN_TEXT__

Page 14

De Panne Olmendreef 2 8660 De Panne T 058 42 21 51 nachtegaal.anb@vlaanderen.be

www.vbncdenachtegaal.be

VBNC De Nachtegaal De permanente interactieve tentoonstelling van het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatie Centrum De Nachtegaal verschaft heel wat informatie in verband met de zee, het strand en de duinen. De ligging midden de duinen zorgt ervoor dat de bezoeker onmiddellijk met het duinlandschap geconfronteerd wordt. De natuurtuin, waar je op een relatief kleine oppervlakte de meest typische duinplanten en -biotopen kunt aantreffen, is een ideaal vertrek- en /of eindpunt van een wandeling naar één van de vele duincomplexen. Ongeveer twee maal per jaar verschijnt in het centrum een tijdelijke tentoonstelling. In de mediatheek en aan de infobalie kan je terecht voor heel wat informatie, folders, brochures, wandelplannen, ... Het centrum bevat ook een educatief luik: Een veldklas en een -labo laten toe om aan natuurstudie te doen of kennis op te doen over de verschillende ecosystemen. Er zijn educatieve pakketten voor de scholen en dagprogramma’s voor groepen: - Biotoopstudie van het bos: waarbij aan de hand van een aantal metingen, determinatie-opdrachten, onderzoeken en gericht veldwerk de leerlingen een antwoord trachten te vinden op de vraag wat een bos nu een ‘echt’ bos maakt en welke impact de mens heeft op de ontwikkeling van een bos. - Duinen (be-)leven: waarbij de evolutie en de ontwikkeling van een jonge tot een oude duin van dichtbij wordt gevolgd. - Onderzoek van de kwaliteit van vijverwater: waarbij jonge wetenschappers in spé onderzoekswerk in het laboratorium kunnen verrichten. - Zeevogels in de kijker: een workshop met een doorschuifsysteem langs themakoffers in kleine groepjes (hoekenwerk) over de studie van de bouw en leefwijze van verscheidene vogels. - Kustkriebels: een interactieve cd-rom over zee, strand, bos en vijver. Na een brokje theorie kunnen ze de kennis toepassen in het veldwerk en een aantal spelletjes spelen. - Duinenreservatenspel: waar leerlingen al spelenderwijs leren hoe de mens onze duinen beheert. - Zeesnuisteren: waar leerlingen op speurtocht gaan naar zeeschatten op het strand. Het leven op het strand wordt onder een microscoop bekeken en gedetermineerd. Ook de overige aanspoelsels worden ergens thuis ondergebracht. - Kustexplo: ontdek met een grote groep de zee, het strand en de duinen in 12 verschillende activiteiten. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar rondleidingen in de permanente tentoonstelling en natuurtuin worden er ‘Nachtegaalgidsen’ gevormd. De cursus vindt plaats in De Panne.

14

Activiteit:

bezoekerscentrum wandelingen, gidsen/begeleiding, veldwerk, vorming

Faciliteiten:

informatieloket, interactieve tentoonstellingsruimte, natuurgebied, bibliotheek, cafetaria, labo, leslokaal

Leermiddelen:

lespakket, meetinstrumenten, poster, brochure/folder, spel, cd-rom, veldstudiemateriaal

Profile for Flanders Marine Institute

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Koers naar Zee (2011)  

Excursiegids voor het secundair onderwijs In de loop van september verschijnt de gloednieuwe informatieve brochure over de uitstappen aan z...

Profile for vliz
Advertisement