Page 1

VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2014-2015

kg.vgs.no


Velkommen til videregående skole Velkommen til KG på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Høsten 2013 fylte skolen hundre år. I alle disse årene har skolen vært et alternativ for ungdommer i Oslo og omegn.

KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. I nesten 100 år både

Læring trygt kreativt miljø sentralt for KG. Skolen har vii et vært etog alternativ for er ungdommer i Oslo og omegn. Skolen har har dyktige og høytog kvalifiserte lærere som er Det opptatt av ågod sammenheng i ungdomsskole videregående skole. sikrer gjøre sitt beste. Vårt mål er å gi alle elevene gode muligopplæringen. heter til å lære og å utvikle seg.

Læring etbredt trygtogogvariert kreativt miljø er sentralt for KG. Skolen har dyktige Skolen hariet fagtilbud innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering, og vi følger samme og engasjerte lærere som er opptatt av atdedu skal få et best mulig læreplanene som i offentlig skole. gode lokaler læringsutbytte. Vårt mål er åSkolen gi allehar elevene gode muligheter til å lære og ogå er godt utstyrt. utvikle seg. For tre år siden tok skolen i bruk nye lokaler til undervisningen i naturfag, fysikk, kjemi, biologi, IKT, språk og økonomiske fag.

Skolen har et bredt og variert fagtilbud innenfor utdanningsprogrammet

KG har både ungdomsskole ogfølger videregående skole. studiespesialisering, og vi de samme læreplanene som i offentlig Det sikrer god sammenheng i opplæringen. skole. Skolen har gode lokaler og er godt utstyrt. Fra høsten 2010 forbedres

dette ytterligere ved at skolen skal ta i bruk nye lokaler til undervisning i

På KG ønsker vi å ta vare på verdigrunnlaget vårt og blant oss annet IKT språk. tilpasse nyenaturfagene, utfordringer. Det er og viktig for oss å utruste elevene til å bli engasjerte medlemmer av et globalt Påhva KGdu ønsker vi å ta vare på versamfunn. Om du velger KG, vil du bli utfordret på tenker om dine muligheter og ditt ansvar, og om troens digrunnlaget vårt samtidig som vi plass i livet ditt. tilpasser oss nye utfordringer. Det

ervekt viktig KGs motto er mer enn en skole. Skolen legger på for oss å utruste elevene til å bli engasjerte medlemmer av et at du skal kunne delta i mange aktiviteter som blir til i et globalt samfunn. Om du velger KG, samspill mellom elever, lærere og skole.

vil du bli utfordret på hva du tenker om livet og mulighetene dine.

Velkommen til å bli elev ved Kristelig Gymnasium!

KGs motto er mer enn en skole. Skolen legger vekt på at du skal kunne delta i mange aktiviteter som blir til i et samspill mellom elever, lærere og skole. Velkommen til Kristelig Gymnasium!

Tjostolv Berget Tjostolv Berget rektor

rektor


Hva er KG? 1. På KG går det 940 elever fra hele

Oslo og store deler av Akershus.

2. Vi feiret 100-årsjubileum i 2013. 3. KG har et stort musikkmiljø. Vi har

f.eks. to utsolgte julekonserter i Oslo Konserthus hvert år.

4. KG-teateret setter opp Pochahontas

i mars, og over 100 elever er med.

5. Under KGs elevaksjon setter vi hvert

år søkelys på den fattige delen av verden. I 2013 var prosjektet søsterskolen vi har vært med å starte i Bangladesh, Martin Luther College. Vi samlet inn 1,7 millioner kroner!

6. Vi er en kristen friskole, men KG er

åpen for alle. Vi stiller ingen krav til kristen tro.

7. Jo da, vi har andakt på skolen, hver

morgen. Ved høytider og skoleslutt har vi skolegudstjenester. Alle andre kristne aktiviteter er frivillige.

8. Selv om vi er en friskole, følger vi

akkurat de samme læreplanene som den offentlige skolen.

9. 47,14 var laveste poengsum ved

førsteinntaket til skoleåret 2013-14 for eksterne søkere til Vg1.

10. Elevbetalingen for 2014-2015 er

kr. 16 000,-. Det inkluderer også leirskole og geografitur til Vestlandet i Vg1. Skolen kan gi stipend til hele eller deler av elevbetalingen.


Godt fagtil Vi tilbyr to programområder innen studiespesialisering: • Realfag • Språk, samfunnsfag og økonomi

Du kan velge mellom mange fag innenfor disse to programområdene på KG. (Oppstart av en gruppe i et programfag forutsetter at et tilstrekkelig antall elever velger faget.) Rådgiverne våre hjelper deg med valgene dine. Lærerne på KG har høy kompetanse i fagene sine og lang erfaring i å undervise. I Vg1 velger du et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr tysk og spansk (nivå I) og tysk, fransk og spansk (nivå II). Du fortsetter med dette språket i Vg2. I tillegg har vi på KG et eget fag i kristendomskunnskap i Vg1 og Vg2. Dette faget kan brukes som programfag.

Språk, samfunn og økonomi Vg2:

Vg3:

• Økonomistyring

• Økonomi og ledelse

• Markedsføring og ledelse 1

• Rettslære 2

• Rettslære 1

• Samfunnsøkonomi 2

• Samfunnsøkonomi 1

• Historie og filosofi 2

• Historie og filosofi 1

• Politikk og menneskerettigheter

• Sosiologi og sosialantropologi

• Psykologi 2

• Psykologi 1

• Engelskspråklig litteratur

• Internasjonal engelsk

og kultur

• Treningslære 1*

• Samfunnsfaglig engelsk • Fremmedspråk nivå III (tysk, fransk, spansk) • Treningslære 1*

*er hentet fra andre programområder


lbud på KG Språk, samfunnsfag og økonomi Hva kan du bruke dette til? Her får du generell studiekompetanse. Har du lyst til å studere for eksempel jus, journalistikk eller økonomi, er dette fag som passer godt.

Realfag Hva kan du bruke dette til? I tillegg til generell studiekompetanse, kan du få spesiell studiekompetanse ved å velge realfag. Noen naturvitenskapelige og tekniske utdanninger, som medisin og ingeniørstudier, krever dette.

Realfag Vg2:

Vg3:

• Matematikk R1

• Matematikk R2

• Matematikk S1

• Matematikk S2

• Biologi 1

• Biologi 2

• Kjemi 1

• Kjemi 2

• Fysikk 1

• Fysikk 2

• Informasjonsteknologi 1

• Informasjonsteknologi 2

• Matematikk R2

• Teknologi og forskningslære 1


Et godt miljø På KG er det et åpent og inkluderende miljø. Elevene våre sier at de blir fort kjent og får et stort nettverk på tvers av klasser og trinn. Vi har elever og lærere med stort engasjement, og det skaper et aktivt miljø på skolen.

- med et høyt aktivitetsnivå • Fadderordning ved skolestart • Leksehjelp med erfarne lærere • Studieturer til utlandet i Vg2 og Vg3 • Geografitur til Vestlandet i Vg1 • Leirskole i Vg1 • KGs elevaksjon • Aktivitetsdager • Teater • Kor


KG - mer enn en skole

Søknadsfrist: 1. mars

Søk elektronisk på skolens hjemmeside.

M55 C

Høyt faglig nivå Veldig godt sosialt miljø Stort engasjement Mange aktiviteter Sentral beliggenhet

Adresse: Homansbakken 2, 0352 OSLO Tlf: 23 19 64 40 E-post: kg@kg.vgs.no

Kg brosjyre a5 2014issue