Page 1

- mer enn en skole kg.vgs.no


Velkommen til KG Velkommen

til videregående skole på KG!

KG er en tradisjonsrik, kristen friskole som er åpen for alle. Høsten 2013

KG er skolen en tradisjonsrik friskole som åpen for alle. nesten 100for år fyller 100 år. I kristen alle disse årene harerskolen vært etI alternativ har vi vært et alternativ for ungdommer i Oslo og omegn. Skolen har både ungdommer i Oslo og omegn. ungdomsskole og videregående skole. Det sikrer god sammenheng i Læring i et trygt og kreativt miljø er sentralt for KG. Skolen har dyktige og opplæringen. høyt kvalifiserte lærere som er opptatt av å gjøre sitt beste. Vårt mål er å

gi alle elevene muligheter tiler å sentralt lære og for å utvikle seg. har dyktige Læring i et trygtgode og kreativt miljø KG. Skolen og engasjerte lærere som er opptatt av at du skal få et best mulig Skolen har et bredt og variert fagtilbud innenfor utdanningsprogrammet læringsutbytte. Vårt mål er å gi alle elevene gode muligheter til å lære og og vi følger de samme læreplanene som i offentlig åstudiespesialisering, utvikle seg.

skole. Skolen har gode lokaler og er godt utstyrt. For tre år siden tok skolen i bruk nye lokaler til undervisningen i naturfag, fysikk, kjemi, biologi, IKT, Skolen har et bredt og variert fagtilbud innenfor utdanningsprogrammet økonomiske fag, språk, forming og heimkunnskap.

studiespesialisering, og vi følger de samme læreplanene som i offentlig skole. gode lokalerog ogvideregående er godt utstyrt.skole. Fra høsten 2010 god forbedres KG harSkolen både har ungdomsskole Det sikrer dette ytterligere ved at skolen skal ta i bruk nye lokaler til undervisning i sammenheng i opplæringen. blant annet naturfagene, IKT og språk.

På KG ønsker vi å ta vare på verdi-

grunnlaget vårt På KG ønsker vi og å tatilpasse vare påoss ver-nye utfordringer. Det viktig for ossviå digrunnlaget vårter samtidig som utruste elevene å bli engasjerte tilpasser oss nye til utfordringer. Det medlemmer av et globalt elevene samfunn. er viktig for oss å utruste til velger KG, vil du bli utfordret åOm blidu engasjerte medlemmer av et på hva du tenker om muligheter globalt samfunn. Omdine du velger KG, og du dittbli ansvar, og om i vil utfordret på troens hva duplass tenker livetlivet ditt.og mulighetene dine. om KGs motto er mer enn en skole. KGs motto er mer enn en skole. Skolen legger vekt på at du skal Skolen legger vekt på at du skal kunne delta i mange aktiviteter som kunne delta i mange aktiviteter som blir til i et samspill mellom elever, blir til i et samspill mellom elever, lærere og skole. lærere og skole.

Velkommen Gymnasium! VelkommentiltilKristelig å bli elev ved Kristelig Gymnasium i et jubileumsår! Tjostolv Berget

Tjostolv Berget rektor rektor


Hva er KG? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

På KG går det 950 elever fra hele Oslo og store deler av Akershus. Vi fyller 100 år i 2013, og det kan du være med på! KG har et stort musikk- og teatermiljø. Vi har to utsolgte julekonserter i Oslo Konserthus hvert år, og 140 elever er med i KG-teateret som setter opp «Øyeblikk» i mars. Under KGs elevaksjon setter vi hvert år søkelys på den fattige delen av verden. I 2012 var prosjektet rent vann, minerydding og utdanning i Laos. Vi samlet inn 2 millioner kroner! Vi er en kristen friskole, men KG er åpen for alle. Vi stiller ingen krav til kristen tro. Jo da, vi har andakt på skolen, hver morgen. Ved høytider og skoleslutt har vi skolegudstjenester. Alle andre kristne aktiviteter er frivillige. 45,7 poeng var laveste poengsum ved førsteinntaket til skoleåret 2012-13 for eksterne søkere til Vg1. Selv om vi er en friskole, følger vi akkurat de samme læreplanene som den offentlige skolen. Elevbetalingen for 2013-2014 er kr. 16 000,-. Det inkluderer også leirskole og geografitur til Vestlandet i Vg1. Skolen kan gi stipend til hele eller deler av elevbetalingen.


Studiespesialisering med bredt fagtilbud Vi tilbyr to programområder innen studiespesialisering: • Realfag • Språk, samfunnsfag og økonomi

I tillegg kan vi tilby to programfag fra andre programområder, nemlig musikk og treningslære. Du kan velge mellom mange forskjellige fag på KG, og rådgiverne våre hjelper deg med valgene. Oppstart av en gruppe i et programfag forutsetter at et tilstrekkelig antall elever velger faget. I Vg1 må du velge et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr tysk og spansk (nivå I) og tysk, fransk og spansk (nivå II). I tillegg har vi på KG et eget fag i kristendomskunnskap i Vg1 og Vg2. Dette faget kan også brukes som programfag.

Språk, samfunnsfag og økonomi Hva kan du bruke dette til? Her får du generell studiekompetanse. Har du lyst til å studere for eksempel jus, journalistikk eller økonomi, er dette fag som passer godt.

Fagtilbud 2013-2014: Vg2:

Vg3:

• Økonomistyring • Markedsføring og ledelse 1 • Rettslære 1 • Samfunnsøkonomi 1 • Historie og filosofi 1 • Sosiologi og sosialantropologi • Psykologi 1 • Internasjonal engelsk • Fremmedspråk nivå I (tysk, spansk) • Fremmedspråk nivå II (fransk, tysk, spansk) • Treningslære 1*

• Økonomi og ledelse • Rettslære 2 • Samfunnsøkonomi 2 • Historie og filosofi 2 • Politikk og menneskerettigheter • Engelskspråklig litteratur og kultur • Samfunnsfaglig engelsk • Fremmedspråk nivå 2 og 3 (tysk, fransk, spansk) • Musikk i perspektiv*

*er hentet fra andre programområder


Realfag Hva kan du bruke dette til? I tillegg til generell studiekompetanse, kan du få spesiell studiekompetanse ved å velge realfag. Noen naturvitenskapelige og tekniske utdanninger, som medisin og ingeniørstudier, krever dette.

Fagtilbud 2013-2014: Vg2:

Vg3:

• Matematikk R1 • Matematikk S1 • Biologi 1 • Kjemi 1 • Fysikk 1 • Informasjonsteknologi 1 • Teknologi og Forskningslære 1

• Matematikk R2 • Matematikk S2 • Biologi 2 • Kjemi 2 • Fysikk 2 • Informasjonsteknologi 2


Et godt miljø På KG er det et åpent og inkluderende miljø. Elevene våre sier at de blir fort kjent og får et stort nettverk på tvers av klasser og trinn. Vi har elever med stort engasjement, og det skaper et aktivt miljø på skolen.

- med et høyt aktivitetsnivå • • • • • • • •

Fadderordning ved skolestart Studieturer i Vg2 og Vg3 Leirskole i Vg1 Leksehjelp med erfarne lærere KGs elevaksjon Kor Teater Aktivitetsdager


KG - mer enn en skole Åpen dag: mandag 21. januar 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Høyt faglig nivå Veldig godt sosialt miljø Sentral beliggenhet i Oslo sentrum Stort engasjement og mange aktiviteter

www.kg.vgs.no

Adresse: Homansbakken 2, 0352 OSLO Tlf: 23 19 64 40 E-post: kg@kg.vgs.no

KG brosjyre 2013  

KG brosjyre 2013