Page 4

S-P-WOLUWE

Activiteit

UILENWANDELING IN HET ZONIËNWOUD

O

p vrijdag 18 oktober 2013 krijgen natuur- en dierenliefhebbers de kans om dieren te ontdekken die geluidloos en dan nog alleen ‘s nachts actief zijn. Meer is er niet nodig om een geheimzinnige sfeer rond de uilen te creëren. Tijdens deze wandeling, in het donker, proberen we te luisteren naar de roep van steenuiltjes en bosuilen en krijgen we de kans om hun leefomgeving beter te leren kennen. Ervaren boswachter Dirk Raes gidst ons rond in het Zoniënwoud. Na de wandeling sluiten we af met een warme opkikker in een café in de buurt. Stevig schoeisel is aangeraden. Vertrek aan gemeenschapscentrum De Bosuil (Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik) om 19u. Deelname bedraagt 5€ (incl. drankje). Inschrijven bij Willemsfonds Woluwe via kurtdeswert@hotmail.com of 0497/85 25 91

EERSTE STEENLEGGING NIEUWE BIB

O

p zondag 29 september 2013 om 11u vindt de eerste steenlegging plaats van de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek op de site naast het Koninklijk Atheneum. De bibliotheek, die de eerste passiefbibliotheek van het land wordt, moet eind 2014 opengaan. Het project werd tijdens de vorige legislatuur volledig op poten gezet. Carla Dejonghe was als voormalig Vlaamse schepen de voortrekker in het dossier en ondernam alle nodige stappen. De liberale politica is dan ook verheugd dat de bouw van de bib eindelijk van start zal gaan.

VRAGEN OVER SOCIALE WONINGEN IN OUDERGEM?

N

u ‘SAMEN’ deel uitmaakt van de meerderheid in Oudergem, heeft het zijn bestuursverantwoordelijkheid opgenomen in de verschillende

LIBERALE Nieuwsbrief

gemeentelijke organen. Zo zetelt Wim Vanobberghen (Open Vld) voortaan in de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij HLS van Oudergem. Deze beheert vandaag zo’n 766 woningen. Als bestuurder zal Wim heel wat taken op zich nemen. De Raad van Bestuur buigt zich onder meer over het onderhoud en renovatie van het bestaande patrimonium, de verhuurpolitiek en de sociale omkadering van huurders en waakt het over

het goede financiële beheer van de maatschappij. Daarnaast controleren en bekrachtigen bestuurders al dan niet de beslissingen die het Dagelijks Bestuur neemt. Meer informatie over de verschillende mandatarissen van SAMEN vindt u op www.samen4oudergem.be. Met al uw vragen over de sociale woningen in Oudergem, kan u voortaan terug bij Wim via vanobberghenwim@gmail. com of 0473 47 13 10.

Blauw - Tussen Woluwe en Maalbeek  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Sint-Pieters-Wouwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem & Etterbeek - editie september 2013

Blauw - Tussen Woluwe en Maalbeek  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Sint-Pieters-Wouwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem & Etterbeek - editie september 2013

Advertisement