Page 3

LOKAAL

men als een ‘socle de compétence’. Tijdens de sluiting van het VUB-zwembad zullen verschillende scholen tijdelijk moeten uitwijken naar andere zwembaden, iets wat in Brussel niet evident is. Momenteel zijn er namelijk nog vijf andere zwembaden gesloten voor renovatie. Dit zorgt ervoor dat sommige Brusselse scholen vandaag al zeer onregelmatig of geen zwemlessen meer organiseren, waardoor vooral kinderen uit minder gegoede families niet zullen leren zwemmen. Daarnaast hebben ook tal van zwemverenigingen hun werking moeten opschorten”, aldus Carla Dejonghe. Het zwembadentekort is slechts een onderdeel van een veel bredere problematiek omtrent sportinfrastructuur in Brussel. Sport is een gemeenschapsbevoegdheid, maar zowel de Vlaamse als de Franse gemeenschap maken geen geld vrij voor sportinfrastructuur in de hoofdstad. De Brusselse gemeenten smeken nochtans voor sportterreinen. Wanneer het Brussels Gewest in haar begroting 2013 dan een aantal uitgaven voor sportinfrastructuur inschrijft, stapt de Vlaamse regering net als vorig naar het Grondwettelijk Hof om deze uitgaven aan te vechten wegens bevoegdheidsoverschrijding. Brussels begrotingsminister Guy Vanhengel noemt de

houding van de Vlaamse regering hemeltergend. “Iemand moet toch zijn verantwoordelijkheid nemen, want sport is enorm belangrijk, zeker in een jonge stad zoals Brussel. Sport versterkt de sociale cohesie in de stad over de taalgrenzen en alle andere grenzen heen”, stelt Wim Vanobberghen. “Bovendien kan geen enkele overheid de zware kosten die gepaard gaan met de bouw, het onderhoud en beheer van sportinfrastructuur alleen dragen. De verschillende overheden moeten dus gaan naar meer samenwerking en cofinancieringen in plaats van elkaar tegen te werken.”, voegt Carla Dejonghe toe. Open Vld is al lang voorstander van een aanvullende rol van op zijn minst de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of het Gewest inzake sportbeleid. Het vlinderakkoord op federaal niveau creëert ook een opening. Het akkoord stelt dat het Brussels Gewest de mogelijkheid moet krijgen om op dezelfde manier als de gemeenschappen op te treden voor de financiering en subsidiëring van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Dit is dus het moment bij uitstek om afspraken te maken over welke rol het Brussels Gewest effectief zal mogen opnemen in het Brussels sportbeleid opdat de Brusselaars in de toekomst beter gediend worden.

OPEN VLD

Blauw - Tussen Woluwe en Maalbeek  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Sint-Pieters-Wouwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem & Etterbeek - editie september 2013

Blauw - Tussen Woluwe en Maalbeek  

Liberale Nieuwsbrief Open Vld Sint-Pieters-Wouwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem & Etterbeek - editie september 2013

Advertisement