Page 1

TAFELTENNIS Officieel blad van het provinciaal comité Maandelijks tijdschrift: 17 augustus 2012

Verantwoordelijke uitgever: Michèle Messiaen - Vijverslaan 23 - 1780 Wemmel

1


Provinciaal Blad Inhoudsopgave Secretariaat Informatie Provinciaal ComitĂŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vergadering Provinciaal ComitĂŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belangrijke wijziging formulieren hernieuwing lidmaatschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3 5 6

Verslagen 5de editie Daviscup criterium P.W. Diest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-Criterium VMS 27-28 en 29 juli 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 10 12

Interclub Stijgers en Dalers - Interclub 2012-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interclubkalender (onder voorbehoud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boetenlijst 2012-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 15 16 17

Arbitrage Opleiding tot provinciaal scheidsrechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actieve scheidsrechters in Vlaams-Brabant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 19 19

Varia Interview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vernieuwde provinciale website en sociale media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overlijdensbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 21 22 23

Affiches B-criterium P.W. Diest . . . . . . Provinciaal Criterium Jeugd . . . Provinciaal Criterium Veteranen . Nationaal Jeugdcriterium . . . . VMS Mosselfeest . . . . . . . . .

. . . . .

23 23 27 29 30 31

Superdivisie P.W. Diest - Immo Mortsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 32 33

Organisaties

33

15 Augustus 2012

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

2


Provinciaal Blad VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

2012 – 2013

Website: http:// vlb.vttl.be

LEDEN PROVINCIAAL COMITE Voorzitter: Decupere Danny, Endepoelstraat 24 – 3210 Lubbeek Tel: 016/62.20.15 - GSM: 0496/52.42.42 E-mail: danny@decupere.be Ondervoorzitter: Van Beneden Luc, zie penningmeester Secretaris: Messiaen Michèle, Vijverslaan 23 – 1780 Wemmel Tel bureel: 02/529.25.91 - GSM: 0486/67.72.17 E-mail: michele.messiaen@skynet.be Penningmeester: Van Beneden Luc, Ter Elstlaan 23 – 3001 Heverlee Tel: 016/23.15.57 - GSM: 0472/82.74.11 E-mail: luc.vanbeneden@telenet.be Rek.Nr. P.C. Vlaams-Brabant: BE22-7343-1128-6547

BIC: KREDBEBB

Interclubleider: Janssens Marc, Commissaris Neyskenslaan 31 – 3290 Diest GSM: 0478/22.22.78 E-mail: marc.janssens100@skynet.be Informatica : Thysen Pieter, St. Antoniuswijk 17 – 3110 Rotselaar Tel: 016/44.69.64 - GSM: 0473/29.48.74 E-mail: tabletennis@pieterthysen.name Verantwoordelijke ingave tornooiuitslagen en provinciaal blad: Vandecauter Nathan, Nerm 137A – 3320 Hoegaarden GSM: 0475/46.43.70 E-mail: vdcnathan@gmail.com Jeugd Verantwoordelijke : Pieter Philippaerts, Brouwersstraat 100 – 3000 Leuven GSM: 0484/82.22.86 E-mail: pieter@mentalis.org

SUBCOMMISSIES Verantwoordelijke provinciale organisaties: Decupere Danny Veteranenverantwoordelijke: Messiaen Michèle Kalenderverantwoordelijke : Janssens Marc

15 Augustus 2012

3


Provinciaal Blad Jeugdcommissie: Voorzitter: Secretaris:

Pieter Philippaerts Pieter Thysen

Leden:

Danny Decupere, Van Beneden Luc, Koen De Roovere, Julien Meurant, Jonathan Stabenow.

Arbitragecommissie: Voorzitter & Secretaris|: Pieter Thysen E-mail: tabletennis@pieterthysen.name Scheidsrechters: Berghen Gerda, Bonnewijn Hans, Curinckx Jan, De Brouwer Caroline, Destrycker Alexander, Jacquemijn Reine, Janssens Marc, Lamproye Dirk, Messiaen Michèle, Thysen Pieter, Van De Cauter Johan, Vandendriessche Hans, Vandoren Pol.

Tuchtcommissie: Voorzitter: Jacquemijn Reine E-mail: reine.jacquemijn@gmail.com Secretaris : Vanpoucke Koen Leden: Verbeke Sam en Vlasselaer Eddy Landelijke Rechtscommissaris : Verbeke Sam Plaatsvervangende Rechtscommissaris: Vlasselaer Eddy

Klassementscommissie: Secretaris : Michèle Messiaen Gewone commissie: Danny Decupere (voorzitter) , Marc Janssens, Pieter Thysen. Beroepscommissie: Luc Van Beneden (voorzitter), Nathan Vandecauter, Pieter Philippaerts.

VTTL Afgevaardigde Landelijke Raad van Bestuur van de V.T.T.L.: Janssens Marc Afgevaardigden Algemene Vergadering van de V.T.T.L.: Decupere Danny, Janssens Marc, Messiaen Michèle. Werkgroep klassementen VTTL: Decupere Danny

K.B.T.T.B. Afgevaardigde Raad van Bestuur van de K.B.T.T.B.: Janssens Marc Afgevaardigden Nationale Raad van de K.B.T.T.B.: Decupere Danny, Janssens Marc. Plaatsvervangers: Messiaen Michèle, Van Beneden Luc.

15 Augustus 2012

4


Provinciaal Blad Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel Verslag vergadering van het Provinciaal Comité seizoen 2012 – 2013 van donderdag 5 juli 2012 om 20u (USC Rapengang 2 te 3000 Leuven) Aanwezig: Michele Messiaen, Luc Van Beneden, Pieter Philippaerts, Pieter Thysen, Marc Janssens, Nathan Vandecauter, Danny Decupere Agendapunten: 1. Het verslag van de PC vergadering van 27 april 2012 en de ASV van 25 mei 2012 worden zonder opmerkingen goedgekeurd 2. Aanduiden van bestuursfuncties en vervolledigen van de verschillende provinciale commissies: Het organigram van vorig seizoen blijft behouden mits volgende aanpassingen/opmerkingen:  Huidige jeugdcommissie wordt aangeschreven en gevraagd om meer engagement en meer aanwezigheid op jeugdevenementen  Nathan neemt het provinciaal blad over van Pieter  Danny wordt voorzitter van de klassementscommissie ter vervanging van Gaëtan Frenoy. Danny vertegenwoordigt onze provincie in de landelijke klassementscommissie; Luc verwisselt met Pieter tussen klassementscommissie en beroepscommissie (Luc zal beroepscommissie voorzitten) 3. Secretariaat  Indienen aansluitingsformulieren voor 1 oktober. Laattijdig of onvolledig ingediende aansluitingsformulieren worden beboet met een boete van 10euro 4. Interclub 2011 – 2012  Inschrijving ploegen – opmaak kalender-procedure: inschrijvingen tijdig binnen; alle ploegen ingeschreven behalve in vierde heeft den hoek gevraagd om in vijfde te mogen starten en daardoor kan Pingouin E in vierde blijven. Verder blijft lijst van zakkers en stijgers zoals in vorig provinciaal blad  Boetelijst: code 31: toevoegen veteranenliga en veteranencompetitie; code 32 idem; boete gelijk aan die van de heenronde 18.5 voor verwittigd en onverwittigd forfait 37.5€; code bijmaken voor administratieve kost (code 96) 5. Organisaties:  Zomerstages clubs: TTGB, Tacko 6. Jeugd  Provinciale dagstages:  5-6 trainingen: één per maand.  Multi move: info publiceren  Voorstel Smash Dolfijn om een interclub voor de allerjongsten op te zetten: zien welke belangstelling er bestaat. 7. Arbitrage  Keuring zalen : humbeek al gekeurd , Werchter in Landelijke , zaal moet zo snel mogelijk gekeurd worden; Volgende vergadering: donderdag 30 augustus : 19u30 Einde vergadering: 00u30

15 Augustus 2012

5


Provinciaal Blad Belangrijke wijziging formulieren hernieuwing lidmaatschap Opgelet: er is een belangrijke wijziging voor wat betreft de formulieren hernieuwing lidmaatschap (met etiket). De clubsecretaris moet deze formulieren (originelen of kopieën) afgeven aan het provinciaal secretariaat vóór 1 OKTOBER 2012. (vorig seizoen was dit 1 november). Worden de originelen afgegeven dan worden deze gedurende 5 jaar door het provinciaal secretariaat bijgehouden. Sturen jullie slechts de kopieën door dan moet de club de originelen gedurende 5 jaar bijhouden. Opgelet: deze originelen kunnen op elk ogenblik opgevraagd worden (tot 5 jaar lang)! Niet vergeten dat deze door de speler ondertekend en gedateerd moeten worden. Vanaf dit seizoen is er ook een boete (e10) voorzien voor de aansluitingen die niet tijdig in orde zijn. De spelers die niet in orde zijn en toch meegedaan hebben aan de interclub zullen van de sterktelijst geschrapt worden en hun resultaten zullen geannuleerd worden! Dit alles werd beslist op de PC-vergadering van 5 juli 2012. Michèle

15 Augustus 2012

6


Provinciaal Blad AANGESLOTEN CLUBS Vl-B 005 KTTK Pingouin Leuven

2012-2013

V. Overloop François Tel: 016/49 03 20 E-mail: francois_overloop@hotmail.com S. Van Damme Michel Berkenhoflaan 9 – 3001 Heverlee

Tel: 016/40 61 03

Gsm: 0475/85 18 06 E-mail: michvd@scarlet.be I. De Paepe Diane Gsm: 0475/20 90 07 L. Campus Redingenhof, Vandervaerenlaan z/n – 3000 Leuven Vl-B 161

T.T.C. Den Hoek

V. Vandervelden Luc Gsm: 0472/64 74 96 S. Jahn Olivier Gehuchtstraat 64 – 1640 Sint-Genesius-Rode

Gsm: 0499/69 44 83 E-mail: ttcdenhoek@gmail.com I. idem voorzitter L. Sporthal Wauterbos, Doornlarenhoofdstraat z/n - 1640 Sint Genesius-Rode Tel: 02/380 37 19 Vl-B 182

T.T.G.B.

V. Van Cauwelaert Nils Gsm: 0473/75 04 21 E-mail: nils.van.cauwelaert@gmail.com S. Jansen Ellen Monseigneur Denayerstraat 34/1 – 1731 Zellik

Gsm: 0473/85 00 24 E-mail: ellen0jansen@gmail.com I. Crabbe Ivan Gsm: 0479/66 71 57 L. Sportzaal Ten Gaerde, Jozef Mertensstraat 27A – 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02/463 30 49 Vl-B 213

Vl-B 218

T.T.C. Humbeek

T.T.K. Vilvo vzw.

V. Lamair Adrien Gsm: 0474/33 19 78 Tel: 02/269 66 76 E-mail: adrien.lamair@telenet.be S. Segers Dirk Korte Heusstraat 38 – 1980 Zemst Tel: 015/61 65 25 Gsm: 0475/28 29 33 E-mail: dirkfsegers@gmail.com I. Soon Jae Dauxois Gsm: 0476/62 41 84 L. Gemeentelijke Sporthal Humbeek, Nachtegaallaan 5 – 1851 Humbeek grote zaal (8) / overdekte speelplaats (6) V. De Smet Jean-Paul Tel: 02/251.14.71 Gsm: 0499/25 89 01 E-mail: fb753450@skynet.be S. Vanpoucke Koen Broekstraat 111 bus 3 – 1831 Diegem Gsm: 0472/42 91 54 E-mail:koen.vanpoucke@telenet.be I: idem secretaris L. Vilvo, Nijverheidsstraat 115a – 1800 Vilvoorde Tel: 02/252 57 51

Vl-B 225

Hurricane T.T.W.

V. De Clercq Hendrik Tel: 02/268.41.50 S. Messiaen Michèle Vijverslaan 23 - 1780 Wemmel

Gsm: 0486/67 72 17

Bur: 02/529 25 91 E-mail: michele.messiaen@skynet.be I. idem secretaris L. Sporthal Dijck, Dijck 34 – 1780 Wemmel Vl-B 234 T.T.C. Meerdaal

V. Denauw Stany Tel: 016/25 31 88 Bur: 016/32 20 73 E-mail: Stanislas.Denauw@tech.kuleuven.be S. Lamproye Dirk Casemierstraat 3B - 1910 Nederokkerzeel Tel: 016/65.16.79 Bur: 02/527 53 72 E-mail: info@vttl.be I. idem secretaris L. Nieuwe Sporthal Vrij Tech. Inst. 1ste verdieping, Dekenstraat 3 – 3000 Leuven (ingang via Brabançonnestr. tegenover Studio 1)

15 Augustus 2012

7


Provinciaal Blad VLB 247

TTC Galmaarden

V. Marquebreuck Kristof Gsm: 0498/14 20 16 E-mail: marquebreuck@skynet.be S. Custers Philippe Watermolenstraat 19 – 1570 Galmaarden

Gsm: 0478/26 19 87 E-mail: philippecusters@hotmail.com L. TRB-zaal, Marktplein 19 A – 1570 Galmaarden Gsm: 0476/53 81 92 Vl-B 248 P.P.K. Essenbeek

V. Vanderheyden Bruno Tel: 02/361 02 34 Gsm: 0497/ 69 31 10 E-mail: tjob@hotmail.com S. Verhulst Gregory Brusselsesteenweg 124 bus 11 - 1500 Halle Gsm: 0472/27 49 28 E-mail: info@ppkessenbeek.be I. idem secretaris L. PPK Esesnbeek, Sint Rochusstraat 55 – 1500 Halle

Vl-B 252 T.T.C. Lembeek

V. Berckmans Francis Gsm: 0477/24 28 18 Tel: 02/380 02 15 E-mail: francis.berckmans@telenet.be S. Bogaerts Willy Arthur Puesstraat 67B - 1502 Lembeek Tel: 02/361 27 98 Gsm: 0499/98 33 21 E-mail: WillyBogaerts@scarlet.be I. idem secretaris L. Het Kasteel, Bondgenotenstraat 16 – 1502 Lembeek Tel: 02/360 38 77

Vl-B 256 T.T.K. Smash Overijse

V. Mees Benjamin Tel: 016/47 14 78 E-mail: bmeesmac@telenet.be S. Vandenschrik Paul Rue Barrière Moye 8 – 1300 Wavre

Tel: 010/609 505

Gsm: 0475/82 69 04 E-mail: vandenschrik@mac.com I. idem secretaris L. Sint-Martinuscollege, Waversesteenweg 96 – 3090 Overijse Vl-B 283 T.T.C. Smash Dolfijn

Vl-B 293 P.W. Diest

Vl-B 295 T.T.C. Werchter

V. Binon Omer Tel: 016/56 26 51 Gsm 0494/612 708 E-mail: omer.binon@skynet.be S. Geyskens Hans Donkstraat 2 - 3390 Tielt Winge Tel: 016/43.46.08 Gsm: 0495/22 27 74 E-mail: hans.geyskens@telenet.be I. Corten Wouter Gsm: 0496/72 94 10 L1. Sporthal Demervallei, Demervallei 8 - 3200 Aarschot Tel: 016/56.20.15 grote zaal (8 tafels) - turnzaal (4 tafels ) L2. Turnzaal School Dolfijn , Ebdries 11 – 3202 Rillaar (4 tafels) Gsm: 0499/28 64 22 V. Janssens Dirk Tel: 013/31 36 49 S. Janssens Marc Comm. Neyskenslaan 31 - 3290 Diest

Gsm: 0478/22 22 78 E-mail: marc.janssens100@skynet.be I. idem secretaris L. Peter Dorlandcentrum, Grauwzustersstraat 10B – 3290 Diest Tel: 013/32 63 28 Geen zwarte zolen of spoornalatend schoeisel toegestaan op sportvloer! V. Van Looy Marc Gsm: 0495/47 28 86 Tel: 016/53 02 74 E-mail: marc.vanlooy@scarlet.be S. De Roovere Koen Stosbergstraat 10 – 3052 Blanden Tel: 016/408 716 Gsm: 0472/389 524 E-mail: secretaris@ttcw.be I. idem secretaris L1. TTC Werchter, Nieuwe Baan z/n – 3118 Werchter Tel: 016/60 51 98 L2. Gemeentelijke Basisschool ‘t Centrum Kapelstr. 45 - 3110 Rotselaar (prov) L3. Fitness Allfit Weggevoerdenstraat 4 - 3012 Wilsele (A-ploeg)

15 Augustus 2012

8


Provinciaal Blad Vl-B 318

T.T. V.M.S.

V. Decupere Danny Tel: 016/62 20 15 Gsm: 0496/52 42 42 E-mail: danny@decupere.be S. Smets Gert Gemeentestraat 71 bus 0302 - 3010 Kessel-Lo

Gsm: 0496/53 77 97 E-mail: gertsmets@me.com I. idem voorzitter L1. Gemeentelijke Turnzaal Pellenberg, Kerkplein z/n – 3212 Pellenberg L2. Turnzaal Gemeentelijke Basisschool, Martelarenplaats z/n – 3210 Linden

Vl-B 330 T.T.C. Sukarti

V. Doyen Frederic Gsm: 0479/22 54 04 E-mail: doyen.frederik@gmail.com S. Vrancken Marina Laarstraat 32 – 3400 Landen Gsm: 0476/509 869 E-mail: mavranck@gmail.com I. idem voorzitter L. Sporthal PISO, Sliksteenvest 1 - 3300 Tienen (Ingang via Ark Van Noëstraat).

Vl-B 331

T.T.V. Blauwput

V. De Coninck Veerle E-mail: Veerle.de.Coninck@skynet.be Tel: 016/23 75 11 S. Stiers Jos Overloopstraat 33 – 3012 Leuven Tel: 016/44 62 09

Gsm: 0475/45 11 63 E-mail: jos@dewits.be I. idem secretaris L. Turn en Omnisporthal Boudewijnstadion, Diestsesteenweg 288 – 3010 Leuven Tel: 016/89 52 12 (Kessel-Lo) Geen schoeisel dat buiten gedragen wordt en in de zaal. Geen spoornalatend schoeisel toegelaten in de zaal. Vl-B 334 T.T.C. Tacko Kortenberg

V. Luc Van Beneden Tel: 016/23.15.57 E-mail: luc.vanbeneden@telenet.be S. Alain Herssens De Helftwinning 10 – 3070 Kortenberg

Tel: 02/252 50 09

Gsm: 0496/69 44 14 E-mail: alain.herssens@telenet.be I. Johan Rodeyns Gsm: 0478/48 47 48 L. Sporthal Kortenberg (mini-Hall), Wijngaardstraat 1 – 3070 Kortenberg

Vl-B 336 Pingkolo

V. Vandoren Pol Gsm: 0497/26 72 64 Tel: 016/46 36 16 E-mail: pol.vandoren@gmail.com S. Peeters Luc Aarschotsesteenweg 389 – 3012 Wilsele Tel: 016/46 34 23 Gsm: 0499/37 96 95 E-mail: luc.pe@telenet.be I. idem voorzitter L. Sportcentrum De Borre, Speelpleinstr 10 – 3360 Bierbeek Tel: 016/26 97 57

VlB 338

Cervus Schaffen

V. Aerts Dries Gsm 0474/67 57 31 E-mail: driesaerts01@hotmail.com S. Lemmens Tim Staatsbaan 130 – 3210 Lubbeek Gsm: 0495/91 26 27 E-mail: lemmens_tim@hotmail.com I. idem voorzitter L. Peter Dorlandcentrum, Grauwzustersstraat 10B 3290 Diest Tel: 13/32.63.28 Geen zwarte zolen of spoornalatend schoeisel toegestaan op sportvloer!

15 Augustus 2012

9


Provinciaal Blad 5de editie Daviscup criterium P.W. Diest Opnieuw winst voor Filip Cluyts en Marie Maesen Zondag 22 juli werd de 5de editie van het Daviscupcriterium P.W. Diest georganiseerd. Zoals de naam het zegt, er wordt gespeeld in ploegjes van 2 spelers (2 enkelspelen + 1 dubbelspel) en bovendien worden alle wedstrijden betwist met voorgift in het voordeel van de lager geklasseerde. Dit volgens de officiële handicaptabel! Spanning en verrassingen dus gegarandeerd!

Er kon zondag net niet gesproken worden over een “vol huis” want in allerlaatste instantie was er 1 ploegje weggevallen. Aldus met 62 deelnemers startte het criterium met spelers/speelsters van over gans Vlaanderen. De twee beste teams per groep gingen door naar de 1/8 finales (16 teams). Bijna in alle groepen konden de hoogst geklasseerde ploegen zich plaatsen. Uitzonderingen waren de duo’s Jesse De Weerdt/Willem Verhelst (D2-D4 beiden VMS) en Bruno De Laet/Mathias Evenepoel (C4-E4 beiden TT Groot-Bijgaarden) die, als 3de gerangschikte in waarde, toch de eindtabel bereikten. In de 1/8 finales konden 3 tweede gerangschikte zich plaatsen voor de 1/4 finales. Het duo Bruno Van Damme / Ward Poel (C0-C0 Meerdaal/Schulen), dat het in de poule nipt had moeten afleggen van Joos Maesen /Jo Rutten (C0-D0 Diest), kon nu wel de bovenhand houden op André Santino/Sander Heylen (C2-C4 Blauwput). Omgekeerd was het dan Joos Maesen/Jo Rutten die verrast werden door Bruno De Laet/Mathias Evenepoel van TTGB. De 3de verrassing kwam van Dirk Dabek/Ellen Vannerum (C6-D0 Sm Dolfijn-Pingouin Leuven) die de Oost-Vlamingen Jorik Maes/Bram Van Raemdonck (C0-C4 Crawford Gent/Melsele) in beide enkelspelen versloegen. En zo kwamen we aan de kwartfinales: Winnaars Marie Maesen en Filip Cluyts

Hier vielen 2 grote verrassingen te noteren : het reekshoofd nr 1 en 3 werden uit het tornooi gespeeld. David Henkens/Jeroen De Cuyper (B2-B4 Diest/Rooigem Gent) – Bruno Van Damme-Ward Poel : 0-2 Hendrik Vandeput/Bob Devos (B4-C0 Diest/Diest)- Michel Mentens/Tim Clerx (B4-C0 Lipalet/Diest): 2-0 Jorn Gielen/Ruben Vleugels(B4-B6 Meerdaal Leuven/Sm. Dolfijn)-Bruno De Laet/Mathias Evenepoel:0-2 Filip Cluyts/Marie Maesen (B2-C0 Diest/Diest) – Dirk Dabek/Ellen Vannerum : 2-0 Halve finales : Bruno Van Damme/Ward Poel – Hendrik Vandeput/Bob Devos : 2-0 Bruno De Laet/Mathias Evenepoel – Filip Cluyts/Marie Maesen : 0-2 Sterke prestatie hier van Bruno en Ward die de bovenhand hielden op Hendrik en Bob. Finale : Bruno Van Damme/Ward Poel – Filip Cluyts/Marie Maesen : 0-2

De winnaars van de 5de editie van het Daviscupcriterium zijn dus, na een jaartje onderbreking, opnieuw Filip & Marie. Ze bleken ook de terechte winnaars want beiden wonnen over de ganse dag al hun individuele matchen als de dubbels. Proficiat dus Filip & Marie! De kleine finale (plaats3+4) werd uiteindelijk gewonnen door Hendrik en Bob die Bruno De Laet & Mathias Evenepoel versloegen met 2-0. De ploeg van Groot-Bijgaarden konden echter evenzeer terugblikken op een geslaagde tornooidag. Op nu naar volgend jaar, 21 juli 2013 (nationale feestdag) voor

15 Augustus 2012

10


Provinciaal Blad een nieuwe Daviscup in Diest! Nog even hier het palmares van de afgelopen edities : 2008-2009 Filip Cluyts & Hendrik Vandeput 2009-2010 Olivier Dupuis & Julien Meurant 2010-2011 Filip Cluyts & Marie Maesen 2011-2012 Sander Moeys & Ruben Vleugels 2012-2013 Filip Cluyts & Marie Maesen

Het eindpodium. Vlnr : Ward Poel & Bruno Van Damme, Filip & Marie, Bob Devos & Hendrik Vandeput

15 Augustus 2012

11


Provinciaal Blad B-Criterium VMS 27-28 en 29 juli 2012 Op 27-28 en 29 augustus organiseerde VMS haar B-criterium. Ook deze editie kon VMS rekenen op een zeer ruime deelnemersgroep. Naast de ruime vertegenwoordiging vanuit de Vlaams-Brabantse clubs was er een sterke bezetting vanuit de rest van het land. Net zoals andere jaren was er ook een sterke buitenlandse delegatie, dit jaar voornamelijk vanuit Nederland. Gezien de bezetting was de strijd om het podium niet evident. VMS wenst bij deze alle laureaten te feliciteren met hun podiumplaatsen. (zie palmares). Eveneens dank aan alle deelnemers voor de sportiviteit die zij betoont hebben. Tezamen hebben we er met z’n allen een groot tafeltennisfeest van gemaakt. Tot volgende editie!

15 Augustus 2012

12


Provinciaal Blad Results VMS B-Criterium Turnzaal gemeentelijke basisschool Linden - 27-07-2012 - 29-07-2012 Benjamins Jongens 1. .... MICHIELS EDWIN (NG - V.M.S.) 2. .... MICHIELS ARNAUD (NG - V.M.S.)

Preminiemen Jongens 1. .... LEMBRECHTS JOCHEM (NG - Hallaar)

Miniemen jongens 1. .... DONCKERS JORRE (E6 - Blauwput) 2. .... MOENS FEKADU (E6 - V.M.S.)

Cadetten Jongens 1. .... DE LEEUW JÉRÉMY (E2 - V.M.S.)

Juniors Jongens 1. .... SCHOUBS ROBIN (D2 - Lanaken) 2. .... DE WEERDT JESSE (D2 - V.M.S.) 3. .... VANDECAUTER JONAS (E2 - V.M.S.)

-21 Jongens 1. .... MAES JORIK (C0 - Crawford Gent) 2. .... VOUNCKX CEDRIC (C6 - Blauwput) 3. .... BERRADA-LAMINE SMAIL (C4 - Limal Wavre)

Juniors Meisjes 1. .... DUCHENE AUDREY (D2 - Le Moulin) 2. .... SCHENKEL ALISA (D2 - HASSELT) 3. .... WALRAVENS SOPHIE (C4 - Le Moulin)

Veteranen 1. .... MENTENS MICHEL (B4 - Lipalet) 2. .... DESMET ETIENNE (C4 - Gemo) 3. .... SCHENKEL BERNARD (D0 - HASSELT)

Heren B 1. .... DEKKERS TYCHO (B2 - Nederland) 2. .... SCOTT JOHN (B0 - Nederland) 3. .... DARGENT BORIS (B4 - Alpa) 4. .... MOEYS SANDER (B4 - Diest)

Heren C 1. .... VANDECAVEYE KOEN (C0 - Rooigem-Gent) 2. .... POTEMBERG THOMAS (C0 - TT Flawinne) 3. .... MAESEN MARIE (C0 - Diest)

Heren D 1. .... RUTTEN JO (D0 - Diest) 2. .... DE WEERDT JESSE (D2 - V.M.S.) 3. .... SCHOUBS ROBIN (D2 - Lanaken)

Heren E 1. .... VERMEULEN NICK (E0 - Stekene) 2. .... CURINCKX JAN (E2 - Pingkolo) 3. .... VERHELST JEROEN (E2 - V.M.S.)

Heren NG 1. .... BERTELS ERIK (NG - Pingkolo) 2. .... LEENAERTS ANDY (NG - Sukarti) 3. .... LENAERTS SEPPE (NG - Sukarti)

Heren B0-C2 1. .... SCOTT JOHN (B0 - Nederland) 2. .... DE HOOP JOCHEM (B2 - Nederland) 3. .... BODART CLAUDE (B2 - Chatelet)

15 Augustus 2012

13


Provinciaal Blad Heren C4 - D2 1. .... DABEK DIRK (C6 - Smash Dolfijn) 2. .... DENIE VINCENT (C6 - V.M.S.) 3. .... VOUNCKX CEDRIC (C6 - Blauwput)

Heren D4 - E2 1. .... VANDERDONCKT CLAUDE (D6 - Meteor) 2. .... WINTERS KRIS (D6 - Blue Rackets) 3. .... CORNU MIKE (D4 - Palette Colfontaine-flenu)

Heren E4 - NG 1. .... SMOLDERS JACQUES (E4 - Sevos) 2. .... BELPAIRE JORRE (E4 - V.M.S.) 3. .... KLEWAIS TINE (E4 - Sukarti)

Dames B 1. .... MAESEN MARIE (B2 - Diest) 2. .... DE HOOP JACINTA (B0 – Nederland) 3. .... DE HOOP SANNE (B0 -Nederland)

Dames C 1. .... LONCKE JUSTINE (C2 - Alpa) 2. .... VANNERUM ELLEN (C0 - Pingouin) 3. .... MOEYS EMILY (C4 - Tacko)

Dames D 1. .... SCHENKEL ALISA (D2 - HASSELT) 2. .... KLEWAIS TINE (D6 - Sukarti) 3. .... WILLEKENS LEEN (D4 - V.M.S.)

Dames B0 - C2 1. .... DE HOOP JACINTA (B0 - Nederland) 2. .... CLAES EVI (B4 - Tecemo) 3. .... SCHUTTE MOYA (B2 - Nederland)

Dames C4 - D2 1. .... MOEYS EMILIE (C4 - Tacko) 2. .... SCHENKEL ALISA(D2 - HASSELT)

Dames D4-NG 1. .... WILLEKENS LEEN (D4 - V.M.S.)

Ploegentornooi met handicap 1. .... CLUYTS FILIP (B2 – DIEST) – MAESEN MARIE (C0 – DIEST) 2. .... DE CUYPER JEROEN (B4 - ROOIGEM) – NEIRINCK BJORN (B6 – MERELBEKE) 3. .... POEL JAN (B2 – SCHULEN) – GIELEN JORN (B4 – MEERDAAL)

Dubbeltornooi met handicap 1. .... POEL JAN (B2 – SCHULEN) – GIELEN JORN (B4 – MEERDAAL) 2. .... HENKENS DAVID (B2 – DIEST) - DE CUYPER JEROEN (B4 - ROOIGEM) 3. .... BEERTS VANJA (B2 – SCHULEN) – LIEVENS NELE(C4 - SCHULEN)

15 Augustus 2012

14


Provinciaal Blad Stijgers en Dalers - Interclub 2012-2013 Heren : Stijgers en Dalers

1ste prov. De kampioen en de tweede ( tweede is niet verplicht) stijgen naar landelijke, de 11de en 12 de van de reeks dalen naar 2de provinciale. 2de prov. De kampioen van elke reeks stijgt naar 1ste provinciale, de 11de en 12 de van elke reeks dalen naar 3 de provinciale. 3de prov. De kampioen van elke reeks evenals de tweede van elke reeks stijgen naar 2de provinciale, de 11de en 12de van elke reeks dalen naar 4 de provinciale. 4de prov. De kampioen van elke reeks evenals de tweede van elke reeks stijgen naar 3de provinciale. De 11de en 12de van elke reeks dalen naar 5 de provinciale. De 10 des spelen een testwedstrijd tegen elkaar. De winnaar blijft in 4de provinciale, de verliezer dient nog te testen met de 2des van 5de provinciale A, B en C. De winnaar van deze eindronde blijft in 4de of stijgt naar 4de provinciale. 5de prov. De kampioen van de reeksen A, B, C en Playoff Jeugd stijgen naar 4de provinciale. De tweedes van 5A, 5B, 5C en de verliezende 10de van 4de provinciale spelen testwedstrijden. De winnaar van deze eindronde stijgt rechtstreeks naar 4de prov of blijft in 4de provinciale.

gerangschikte van 2de provinciale vermits de winnaar rechtstreeks stijgt. In 5 de provinciale stijgt de winnaar van de eindronde tussen de 2de gerangschikte steeds naar 4de provinciale. b) Indien er in Landelijke 2 Vlaams Brabantse dalers zijn, zijn er geen bijkomende stijgers in alle afdelingen, indien wel zullen vanaf 2de provinciale eerst de bijkomende dalers heropgevist worden. (ingeval van het wegvallen van ploegen) Er wordt een testmatch gespeeld tussen de 10de van 1ste provinciale en de winnaar van de 2 des van 2de provinciale. c) Indien er in Landelijke 3 Vlaams Brabantse dalers zijn, zijn er geen bijkomende stijgers, maar wel één extra bijkomende daler in alle afdelingen. Eindrondes tussen de tiendes in 2 de, 3 de en 4 de provinciale. In 1ste provinciale daalt de 10 de. (geen testwedstrijd) d) Indien er in Landelijke 4 Vlaams Brabantse dalers zijn, zijn er geen bijkomende stijgers maar wel twee extra bijkomende dalers. In 1 steprovinciale daalt de 9de en 10 de. (geen testwedstrijden) Hoewel de tiendes van 2de – 3de en 4de provinciale in dit geval dalen dienen zij alsnog een testwedstrijd te spelen voor het geval er alsnog ploegen heropgevist worden het volgende seizoen. ( om de volgorde te bepalen) Heren : Eindrondes

Heren : Bijkomende Stijgers en Dalers

Na het seizoen is het mogelijk dat alle 10de gerangschikte ploegen van 2de-3de en 4de provinciale een eindrondematch spelen om de volgorde van eventuele dalers te bepalen. !! Belangrijk is wel te weten dat vanaf 2de provinciale eerst bijkomende dalers worden heropgevist alvorens men beroep doet op bijkomende stijgers. Dwz : de 10de of hoger gerangschikte ploegen worden eerst heropgevist alvorens men beroep doet op bijkomende stijgers uit lagere afdelingen. Ploegen die eindigen op nrs 11 en 12 zakken steeds !! Landelijke a) Indien er in Landelijke 1 Vlaams Brabantse daler is, is er in 2de provinciale één bijkomende stijger, en geen bijkomende dalers. De 10de van 1ste provinciale hoeft dan geen testmatch te spelen tegen de winnaar van de 2de

15 Augustus 2012

In 2de provinciale is er steeds een eindronde tussen de tweede gerangschikte ploegen. De winnaar van die wedstrijd speelt een eindronde tegen de 10de van 1ste provinciale alleen indien er 2 ploegen zakken uit landelijke. De winnaar van deze wedstrijd blijft of stijgt naar 1ste provinciale. De verliezer van deze wedstrijd blijft of daalt naar 2de provinciale. De tiende gerangschikte ploegen dienen mogelijk een eindronde te spelen. In 3 de en 4 de provinciale is een eindronde tussen de derdes. De tiende gerangschikte ploegen spelen mogelijk een eindronde. In 5 de provinciale is er een eindronde tussen de 2 de s van 5A, 5B en 5C, samen met een 10de van 4de provinciale. De winnaar van deze eindronde stijgt rechtstreeks naar 4de provinciale. De 2de van die eindronde heeft de 1ste reserve plaats als bijkomende stijger maar dienen er mogelijk rekening mee te houden dat eerst bijkomende dalers in 4de provinciale heropgevist worden als alvorens om hen beroep te doen om eventueel te stijgen.

15


Provinciaal Blad INTERCLUBKALENDER - SEIZOEN 2012 - 2013 1ste Provinciale Heren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vilvo B Den Hoek B Hurricane A Meerdaal C Diest D Meerdaal D Essenbeek A Diest E Smash Dolfijn B Diest F Tacko A Den Hoek A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hurricane E Den Hoek C Vilvo D Smash Dolfijn D VMS D Werchter D Overijse B TTGB D Lembeek B Diest K Pingouin B Sukarti B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Diest L Overijse C Cervus A Pingouin D Den Hoek E Tacko C Hurricane F TTGB F Meerdaal H Diest N Humbeek D VMS F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sukarti G Pingkolo B Cervus B bye 1 Sukarti D Werchter G Werchter H Smash Dolfijn F Meerdaal K bye 2 Meerdaal M bye 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Blauwput A bye 1 bye 2 bye 3 bye 4 bye 5 Meerdaal B bye 6 Hurricane A bye 7 Tacko A bye 8

ZA VR VR VR ZA VR VR VR ZA VR VR VR

19.00 19.45 19.45 19.45 19.00 19.45 20.15 20.00 19.00 20.00 19.45 19.45

2de Provinciale A Heren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Blauwput A Hurricane D Vilvo C Meerdaal E VMS B Humbeek A Overijse A TTGB B Hurricane B Diest G Werchter C Sukarti A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Blauwput B Meerdaal G Diest I Smash Dolfijn C Sukarti C Pingouin C Den Hoek D Werchter E Lembeek C Vilvo Tacko B Essenbeek C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Blauwput D bye 1 bye 2 bye 3 VMS H TTGB G Hurricane H Diest O Tacko E Pingouin G Werchter I Pingouin F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

bye 1 Overijse E bye 2 Vilvo G bye 3 Humbeek F Hurricane I Sukarti F bye 4 Vilvo H bye 5 bye 6

3de Provinciale A Heren VR VR VR ZA VR VR VR ZA VR VR VR VR

19.45 19.45 19.45 19.00 19.45 20.15 19.45 14.00 19.45 20.00 19.45 19.45 20.00 19.45 20.00 19.45 19.45 19.45 14.00 14.30 19.45 20.00 19.45 19.45 19.45 14.00 20.00

VR Za ZA VR VR

19.45 19.00 19.00 19.45 19.45

VR

19.45

2de Provinciale B Heren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TTGB C Essenbeek B VMS C Lembeek A Hurricane C Humbeek B Meerdaal F TTGB A Pingouin A Diest H Werchter B VMS A

ZA VR VR ZA VR VR VR ZA VR VR VR VR

19.00 19.45 20.00 19.00 19.45 19.45 19.45 19.00 19.45 19.45 19.45 20.15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TTGB E Pingkolo A Diest M Pingouin E Essenbeek D Werchter F Meerdaal I Smash Dolfijn E Vilvo F VMS G Humbeek C VMS E

ZA

15.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Blauwput C Overijse D bye 1 Lembeek D Essenbeek E Tacko D Den Hoek F Hurricane K bye 2 Hurricane G Humbeek E bye 3

ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA

19.00 14.30 14.00 14.00 14.00 14.00 19.00 14.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Blauwput E bye 1 Meerdaal N Tacko F Smash Dolfijn G Tacko G Meerdaal L Sukarti E bye 2 TTGB H Werchter K Diest P

19.45

VR

19.45

VR ZA VR

19.45 14.00 19.45

VR

19.45

14.00 20.15 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45 20.15 19.45 20.00 20.15 19.00

ZA ZA VR VR VR VR ZA VR VR VR VR VR

14.00 14.00 20.00 19.45 20.15 20.15 19.00 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45

5de Provinciale B Heren

5de Provinciale D Heren VR

ZA VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR ZA

4de Provinciale A Heren

5de Provinciale A Heren

5de Provinciale C Heren VR ZA VR

19.00 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45 14.00 19.45 20.00 20.15 19.45

3de Provinciale B Heren

4de Provinciale B Heren VR VR VR VR VR VR ZA ZA VR VR VR VR

ZA VR VR VR VR VR VR ZA VR VR VR VR

ZA VR

19.00 19.45

VR VR VR VR VR

19.45 20.15 19.45 19.45 19.45

VR VR

19.45 19.45

5de Provinciale E Heren ZA

15.00

ZA ZA ZA ZA ZA ZA

14.00 14.00 15.00 14.00 14.00 13.30

ZA ZA ZA

14.30 14.15 14.00

1ste Provinciale Dames ZA

15.00

ZA

14.00

ZA

19.00

ZA

14.00

Opgepast: 5de provinciale D is tot nader order onder voorbehoud!

15 Augustus 2012

16


Provinciaal Blad BOETENLIJST VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL 2012 - 2013 BOETE

A.3.5 A.3.5 C.2.26.5 C.3.6 C.22.3 C.22.32 C.22.33 C.22.34 C.22.35 C.25.4 C.25.5

C.25.6 C.25.7 C.25.6 C.25.7 C.26.2

C.30.8.1 C.30.8.2 C.30.8.3 C.30.8.4 C.30.8.4 C.33.11 C.33.11 C.33.12 C.33.12 C.33.13 C.33.13 C.34.22 C.34.22 C.34.22 C.34.22

Nr

OMSCHRIJVING

A ORGANISATIES 1 Zonder toelating een sportorganisatie inrichten 2 Organisatie zonder toelating met ontvangsten (15% v.d. ontv.) C SPORTPROEVEN : INTERCLUBS - HEREN 11 Ontbreken van scoreborden: per bord 12 Niet dragen van eenvormige kledij per speler per match Volgorde van de spelers op het wedstrijdblad komt niet overeen met de sterktelijst Eerste inbreuk 13 Tweede inbreuk 14 Volgende inbreuken 15 Volgorde van spelers op een wedstrijdblad in functie van de sterktelijst van de betrokken club is foutief 16 Niet voorleggen van een aansluitingskaart of indentificatiebewijs 17 Onvoldoende frankering op zending wedstrijdbladen. Eén afwezige speler in interclubontmoeting : 18 1ste provinciale Heren 19 2de en 3de provinciale Heren 20 Veteranen + Beker van Brabant 21 4de provinciale Heren 22 5de provinciale Heren - Seniors 5de provinciale Jeugd en Dames 23 Twee afwezige spelers in een interclubontmoeting (gelijkgesteld met een onverwittigd forfait) 24 Twee afwezige spelers in een interclubontmoeting bij een terugwedstrijd 25 Niet gespeelde wedstrijd tijdens interclubontmoeting, criterium, kampioenschap, beker. (= forfait geven) (per wedstrijd 5,00€ met maximum 12,50 €) (uitzondering bij inzending medisch attest binnen de 3 dagen) 26 Laattijdig verzenden van wedstrijd /bye blad (verdubbeld per herh.) 26b Verdubbeling voor week 11 en week 22 bij laattijdige inzending 27 Niet inzenden van het wedstrijd /bye blad (verdubbeld per herhaling) (behoudens publicatie via bondsblad) 28 Onvolledig of fout invullen van het wedstrijdblad (per fout) 29 Niet of laattijdig telefoneren of invullen van score op website (dient te gebeuren na de match en ten laatste 9u de volgende dag) 30 Niet telefoneren van de uitslag (binnen de 3 weken) 31 Verwittigd forfait meer dan 48 u vóór de aanvang v.d. wedstrijd in de heenronde( idem Beker v Brabant, veteranenliga + veteranen comp) 32 Verwittigd forfait meer dan 48 u vóór de aanvang v.d. wedstrijd in de terugronde( idem Beker v Brabant, veteranenliga + veteranen comp) 33 Verwittigd forfait minder dan 48 u vóór de aanvang van de wedstrijd in de heenronde 34 Verwittigd forfait minder dan 48 u vóór de aanvang van de wedstrijd in de terugronde 35 Onverwittigd forfait tijdens de heenronde 36 Onverwittigd forfait tijdens de terugronde 37 Algemeen forfait tijdens of na de heenronde 38 Algemeen forfait tijdens de terugronde 39 Derde forfait tijdens de heenronde 40 Derde forfait tijdens de terugronde(voorafgaande boeten worden in vermindering gebracht) 41 Algemeen forfait van een ploeg vóór de aanvang van de kompetitie

15 Augustus 2012

PROV. TARIEF € 25.00 75.00 2.50 2.50

2.50 5.00 7.50 2.50 2.50 12,50 10,00 7,50 5,00 2,50 0,00 37.50 75,00 5.00 Max : 12.50 2.50 5.00 2.50 5.00 12.50 18.50 37.50 25.00 50.00 37.50 75.00 50.00 100.00 50.00 100.00 50.00

17


Provinciaal Blad C.38.1 C.38.2 C.20.2

C.11

C.15.5 C.21.10 C.2.13 C.2.15

E.16.7 E.19.3

15 Augustus 2012

42 Verplaatsingskosten in geval van forfait (behalve in geval van 0.30 € km 23 en 24) 43 Een speler wordt opgesteld in dezelfde week een interclub van 25.00 dezelfde categorie 44 Opstellen van een niet gekwalificeerde speler (bij jeugd 7,5 euro) 12.50 45 Niet inzenden van een wedstrijdblad bij een BYE 5.00 46 Onverwittigde of laattijdige forfait tijdens de eindronde 40.00 (minder dan 48 u vóór de aanvang) 47 Verwittigde forfait (méér dan 48 uur vóór de aanvang) bij een 20.00 eindronde 48 Onverwittigde afwezigheid van een speler tijdens de eindronde ((zelfde tarief als afwezig tijdens interclub (12,5 €, 10€, 5€, 2,5 €) 12,50 afhankelijk van de afdeling)) KOMPETITIEDAG 49 Niet-of laattijdig indienen van de aanvraag tt afwijking 12.50 STERKTELIJST 50 Niet uithangen of ontbreken van de sterktelijst in de wedstrijdzaal 6.00 LOKALEN 51 Geen of laattijdige verwittiging van lokaalverandering(na verwittiging) 6.00 52 Laattijdige opening van het lokaal 6.00 D INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN 61 Ongewettigde afwezigheid tijdens prov. Organisaties 12.50 (na bevestiging van deelname) 62 Ongewettigde afwezigheid tijdens prov Jeugdorganisaties 7,50 63 Gewettigde afwezigheid tijdens Jeugdkampioenschappen (met Medisch attest) 0,00 64 Weigeren te scheidsrechteren 12.50 E TORNOOIEN 71 Ontbreken van scoreborden - per scorebord 2.50 72 Overschrijden van slotuur - per aangevangen uur 12.50 73 Niet betaling van de bijdrage van 15% op tornooiontvangsten PC binnen de 15 dagen na datum 74 Na herinnering en niet betaling binnen één maand. PC 75 Na tweede herinnering en niet betaling na 45 dagen PC F INTERCLUBS JEUGD en DAMES 80 Verwittigd forfait minder dan 48u vóór wedstrijd 10.00 81 Niet verwittigd forfait 12.50 82 Verwittigd forfait méér dan 48u vóór wedstrijd 6.00 83 Algemeen forfait 50,00 ADMINISTRATIE EN FINANCIEN 91 Laattijdig toesturen van administratieve dokumenten 25.00 92 Afwezigheid op de Algemene statutaire vergadering 50,00 93 Afwezigheid op de Buitengewone Algemene Vergadering 50,00 94 Laattijdig / niet inbrengen van de resultaten (details) op de website uiterlijk zondag na het spelen van de wedstrijd (per speelweek) 5,00 95 Gele kaarten :1e X= 5€, 2de =10 € ,3de = 20€, 4de =40€, 5de=80€ oplopend 96 laattijdig/foutief indienen van aansluitingsform. à prov secr(per geval) 10.00 INSCHRIJVINGSRECHTEN Interclubs per ploeg : seniors - 1 t/m 4 prov 17.50 seniors - 5 prov 10,00 jeugd - 5 prov + dames 0,00 veteranen 7.50 Provinciale kampioenschappen seniors en veteranen enkels 5.00 dubbels per ploeg 5.00 Provinciale kampioenschappen jeugd: enkels 0,00 dubbels per ploeg 0,00 Provinciaal Criterium : seniors en veteranen 5.00 jeugd 0,00 Beker van Vlaams Brabant (per ploeg) 5,00

18


Provinciaal Blad Opleiding tot provinciaal scheidsrechter Op zaterdag 13 oktober organiseert de VTTL een opleiding/recyclage tot provinciaal scheidsrechter. Zowel voor kandidaat-scheidsrechters als scheidsrechters die een opfrissing wensen, is deze opleiding zeker een must! Deze opleiding, die éénmaal per jaar wordt georganiseerd, zal dit jaar doorgaan in de provincie Antwerpen (lokaal van Sokah Hoboken – Albert Einsteinlaan 50, 2600 Hoboken). De opleiding duurt een hele dag (10:00 – 16:00) en beslaat zowel het theoretische (reglementen) als praktisch (hoe arbitreren) gedeelte van het scheidsrechter zijn. De opleiding wordt afgesloten met examen (multiple-choice). Voor meer inlichtingen en een praktische regeling contacteren geïnteresseerden het beste Pieter Thysen (tabletennis@pieterthysen.name).

Actieve scheidsrechters in Vlaams-Brabant Ook in het seizoen 2012-2013 mag onze provincie rekenen op een team van actieve scheidsrechters die de talrijke provinciale, Vlaamse en nationale evenementen in goede banen zullen leiden. Nationaal scheidsrechter • Berghen Gerda (VMS) • Bonnewijn Hans (Galmaarden) • Destrycker Alexander (Smash Dolfijn) • Jacquemijn Reine (Hurricane) • Janssens Marc (Diest) • Lamproye Dirk (Meerdaal • Thysen Pieter (Meerdaal) Landelijk scheidsrechter • de Brouwer Caroline (Hurricane) • Messiaen Michèle (Hurricane) • Vandendriessche Hans (Meerdaal) Provinciaal scheidsrechter • Curinckx Jan (Pingkolo) • Decupere Danny (VMS) • Segers Dirk (Humbeek) • Van de Cauter Johan (Werchter) • Vandoren Pol (Pingkolo) HSB • Berghen Gerda (VMS) • Jacquemijn Reine (Hurricane) • Lamproye Dirk (Meerdaal) • Thysen Pieter (Meerdaal)

15 Augustus 2012

19


Provinciaal Blad HSC • Bonnewijn Hans (Galmaarden) • de Brouwer Caroline (Hurricane) • Decupere Danny (VMS) • Destrycker Alexander (Smash Dolfijn) • Janssens Marc (Diest) • Messiaen Michèle (Hurricane) • Vandendriessche Hans (Meerdaal)

15 Augustus 2012

20


Provinciaal Blad Interview Wouter Corten is niet meteen een naam die bij de meesten onder ons een belletje doet rinkelen. Toch is Wouter al een aantal jaren actief en maakt hij sinds dit jaar deel uit van het Management Comité van de VTTL. Een interview... Wie ben je, hoe oud ben je en sinds wanneer speel je tafeltennis? Mijn naam is Wouter Corten, ik ben 26 jaar oud, en ik speel tafeltennis sinds mijn 14de. Wat is je beste prestatie tot hiertoe? Drie jaar geleden de promotie met Diest E naar landelijke, en verleden jaar de promotie met TTC Smash Aarschot A/B/C naar landelijke, eerste en derde provinciale. Wat hoop je nog te bereiken (qua klassement, prestaties, ...)? Qua persoonlijke ambitie hoop ik het om ooit nog B6 te worden en opnieuw landelijke te spelen. Wie is je idool? Timo Boll. Omdat hij vandaag de dag nog steeds kan wedijveren met een sport die meer dan ooit wordt gedomineerd door Aziatische landen. Voor mij persoonlijk beschikt hij over de mooiste spelstijl van alle spelers, ik kan dan ook veel meer genieten van een wedstrijd tussen een Aziatische topper en Boll, dan tussen twee Aziatische spelers onderling. Hij heeft in het ploegentoernooi op de Olympische spelen weer maar eens vlagen van zijn absolute klasse laten zien, ik hoop dan ook dat hij ooit bekroond zal worden met een wereldtitel, dat verdient hij. Schets in het kort je verloop van clubs en klassement en wat was je initiële ambitie? Ik ben oorspronkelijk beginnen tafeltennissen bij TTC Aarschot (in de provincie Limburg-Kempen), om vervolgens na negen jaar naar PW Diest te transfereren. Na drie jaar PW Diest heb ik tezamen met een hoop (tafeltennis)vrienden TTC Smash Aarschot opgericht. Na een jaar hebben wij besloten om een fusie aan te gaan met TTC Dolfijn Rillaar, en dit seizoen zal ik dus uitkomen voor de nieuwe fusieclub TTC Smash Dolfijn. Ik ben vrij laat competitief met tafeltennis begonnen, pas toen ik 14 was. Ik had de tafeltennismicrobe wel snel te pakken, en heb eigenlijk altijd relatief vrij veel getraind. Ik heb als jeugdspeler bijna altijd een reeks boven mijn huidige klassement mogen spelen, waardoor ik weinig had te verliezen, en het eenvoudig maakte om elk jaar enkele klassementen te stijgen. Ik ben op drie jaar tijd van NG naar D2 gestegen (E4-D6-D2). De volgende drie jaren ben ik naar C6 gestegen (D2-C6-C6). De twee jaren nadien ben ik naar C4 gestegen. Dat jaar ben ik naar PW Diest getransfereerd en ben ik de eerste twee jaren telkens een klassement gestegen. Vandaag de dag ben ik nog steeds C0. Wat is je huidige link met het tafeltennis? Vandaag de dag ben ik speler bij TTC Smash Dolfijn, waar ik ook interclubleider en actief bestuurslid ben. Sinds begin dit jaar ben ik ook lid van het management comité van de VTTL, dit comité is verantwoordelijk voor de landelijke interclub, het bepalen van de beleidsbeslissingen van de Vlaamse Tafeltennisliga en het uitvoeren ervan. Tot nu toe een zeer aangename en leerrijke ervaring.

15 Augustus 2012

21


Provinciaal Blad Wat betekent de sport nog voor jou? Tafeltennis is voor mij uitgelopen van een hobby naar een passie. Ik ben dagelijks bezig met tafeltennis. Wat wil je nog voor de sport betekenen? Ik zou graag verder de sport mee willen moderniseren en uitbouwen in Vlaanderen, vandaag de dag zitten we met een recordaantal qua leden, maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat we nog niet aan onze limiet zitten en dit aantal in de toekomst verder kunnen vergroten.

Vernieuwde provinciale website en sociale media De nieuwe provinciale website nadert langzaam maar zeker zijn voltooiing en zal naar alle waarschijnlijkheid eind augustus of begin september de oude website vervangen. Ons oude vertrouwde adres blijft dus dezelfde: http://vlb.vttl.be. Als onderdeel van een update van onze provinciale website, is onze provincie nu ook op enkele populaire sociale media vertegenwoordigd: • Facebook: http://facebook.com/vlb.vttl.be • Twitter: http://twitter.com/vlb_vttl_be Voor wie niet weet wat Facebook en Twitter zijn, enkele definities: • Facebook is een sociaal netwerk dat vrienden, collega’s, studiegenoten en kennissen met elkaar in contact brengt. • Twitter is een internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens publiceren. • Een sociaalnetwerksite of een online sociaal netwerk is een internetdienst waarmee gebruikers een sociaal netwerk kunnen creëren en onderhouden. Meestal gebeurt dit door het aanmaken van een online profiel, dat ze vervolgens kunnen koppelen aan de profielen van anderen. Dit sociale netwerk kan bestaan uit een al bestaand offline (IRL) sociaal netwerk, maar kan ook bestaan uit internetgebruikers die elkaar nog nooit ontmoet hebben. Vaak heeft het netwerk echter een gemengd karakter. Een sociaalnetwerksite wordt gebruikt om bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, meningen, nieuws en andere informatie te delen met anderen. • De term internetdienst betreft een omvattend aantal diensten en services die worden aangeboden op het internet, meer specifiek op het wereldwijde web. Voorbeelden van internetdiensten zijn chatdiensten, e-maildiensten (waaronder webmail), zoekmachines, muziekdiensten, online spellen, nieuwsgroepen en streaming media.

15 Augustus 2012

22


Provinciaal Blad Overlijdensbericht

15 Augustus 2012

23


Provinciaal Blad

Tafeltennisclub P.W. Diest Organiseert de 2de editie van zijn B- Criterium

Zondag 2 september 2012 vanaf 9.30u

Tafeltennisclub P.W. Diest Grauwzusterstraat 10-B 3290 DIEST marc.janssens100@skynet.be (inschrijven t.e.m. 30 augustus 2012 om 24.00u)

(inlichtingen via tel : 0478/22.22.78)

Het volledige reglement bevat verdere informatie, en is ook te downloaden via : www.pwdiest.be

15 Augustus 2012

24


Provinciaal Blad UURROOSTER HEREN Zondag 2 september 2012 NG – reeks D - reeks E - reeks C - reeks B – reeks

09u30 10u00 12u00 14u00 16u30

Het criterium zal plaatshebben in het Peter Dorlandcentrum te Diest, Grauwzustersstraat 10 3290 Diest Telefoon : 013/32.63.28. Het criterium is voorbehouden voor personen aangesloten bij K.B.T.T.B. of bij een door het I.T.T.F. erkende federatie en is toegelaten onder het nummer VLB 2012/03 Er wordt gespeeld volgens de statuten en reglementen van K.B.T.T.B., op 11 tafels, met witte ballen van het merk Tibhar. De wedstrijden worden betwist in 3 winnende sets van 11 punten. Het criterium zal gespeeld worden in poules van 3, 4 of 5, naargelang het aantal inschrijvingen, en vervolgens met directe uitschakeling. Er mag ingeschreven worden in 2 reeksen, deze van zijn klassement en deze er juist boven. De inschrijvingen worden verwacht per mail bij de hoofdscheidsrechter, C/O Marc Janssens, en dit tot donderdag 30 augustus 2012 tot 24u, E-mail : marc.janssens100@skynet.be of online via : http://competitie.vttl.be/index.php?season=13 Het inschrijvingsgeld wordt ter plaatse betaald. Indien men na inschrijving niet deelneemt op dient het gestort te worden op het rekeningnummer van TTC PW Diest: 750-9010225-53. Het criterium is voorzien van geldprijzen (zie tabel onderaan) Alle reekswinnaars ontvangen tevens een trofee. Het inschrijvingsgeld bedraagt 6,00 EUR voor één reeks en 4,00 EUR voor de tweede reeks. De tabellen zullen samengesteld worden op vrijdag 31 augustus 2012 om 15u in het lokaal van P.W. Diest, Grauwzustersstraat 10 B – 3290 Diest Het organisatiecomité kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, verlies of diefstal van voorwerpen. De hoofdscheidsrechter zal de nodige maatregelen treffen om het tornooi vlot te laten verlopen. Prijzengeld :

Prijsindeling Reeksen Heren : (Dames spelen onder hun heren klassement in de diverse reeksen)

B C D E NG

1: € 80 1: € 70 1: € 50 1: € 40 1: € 20

2: € 40 2: € 35 2: € 25 2: € 20 2: € 10

3: € 25 3: € 20 3: € 15 3: € 10 3: € 5

P.S. Er wordt een match gespeeld tussen de 2 verliezers v.d. halve finale om de 3

de

plaats te bepalen.

Hoofdscheidsrechter: Marc Janssens / Adjunct hoofdscheidsrechter: Pieter Thysen

CRITERIUM OMVAT DE VOLGENDE REEKSEN:

15 Augustus 2012

25


Provinciaal Blad B- CRITERIUM P.W. DIEST op zondag 2 sept. 2012 02.09.2012

Klass. ---------

Naam & Voornaam

Naam & Voornaam

Class. B

15 Augustus 2012

C

D

02.09.2012

Klass. ---------

HEREN E

NG

HEREN

Class. B

C

D

E

NG

26


Provinciaal Blad Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel TE AFFICHEREN IN JE LOKAAL PROVINCIAAL CRITERIUM JEUGD VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL 2012 – 2013 Datum : Zondag 7 oktober 2012 Plaats: Lokaal P.W. Diest, Grauwzustersstraat 10 – 3290 Diest Tel: 013/32.63.28 UURROOSTER:

10 uur - Meisjes en jongens Benjamins, Pré-miniemen, Miniemen, Kadetten 14.30 uur - Meisjes en jongens Juniors, Jeugd -21

Inschrijvingsrecht: GRATIS

REGLEMENT -

De spelers en speelsters worden verzocht zich 30 minuten vóór de aanvang van hun reeks aan te bieden bij de hoofdscheidsrechter. Het criterium zal betwist worden met witte ballen (dus witte uitrusting is verboden) De poules zullen samengesteld worden uit 4 (3 of 5) spelers of speelsters, naargelang de inschrijvingen. De poules mogen in geval van afwezigheden eventueel ter plaatse worden gewijzigd. De hoofdscheidsrechter zal alle nodige maatregelen treffen om een goed verloop van het criterium te waarborgen. Tijdens het criterium zullen alle weigeringen tot scheidsrechteren beboet worden met 12.5 €.

De inschrijvingen dienen bij voorkeur online gebeuren. Uitzonderlijk kan dit eveneens per post of per e-mail (ontvangst checken) ten laatste op donderdag 4 oktober 2012 toe te komen bij. Michèle Messiaen – Vijverslaan 23 – 1780 Wemmel E-mail: michele.messiaen@skynet.be De tabellen worden opgemaakt onder toezicht van de Hoofdscheidsrechter

15 Augustus 2012

27


Provinciaal Blad Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel TE AFFICHEREN IN JE LOKAAL PROVINCIAAL CRITERIUM JEUGD VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL 2012 – 2013 Datum : Zondag 7 oktober 2012 Plaats: Lokaal P.W. Diest, Grauwzustersstraat 10 – 3290 Diest Tel: 013/32.63.28 Club:……………………….. Volgnummer: Vl-B ……… Meisjes

Naam van de verantwoordelijke: ……………………………………………. Telefoonnummer van de verantwoordelijke……………………………. Benjamin

PréMin

Min

Cadet

Junior

Jeugd 21

Benjamin

PréMin

Min

Cadet

Junior

Jeugd 21

1 2 3 4 5

Jongens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De inschrijvingen dienen online te gebeuren. Uitzonderlijk kunnen ze per post of per email(ontvangst checken) toekomen ten laatste op donderdag 5 oktober 2012 bij: Michèle Messiaen – Vijverslaan 23 – 1780 Wemmel E-mail: michele.messiaen@skynet.be

15 Augustus 2012

28


Provinciaal Blad Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel TE AFFICHEREN IN JE LOKAAL PROVINCIAAL CRITERIUM VETERANEN Zondag 7 oktober 2012 Plaats: Lokaal P.W. Diest : Grauwzustersstraat 10 b – 3290 Diest (013/32.63.28) Uurrooster: 15.30u alle reeksen veteranen Aanwezig om 15u00 Inschrijvingsrecht: 5 €

REGLEMENT -

Er wordt gespeeld in poulevorm naargelang het aantal spelers of speelsters. De spelers en speelsters worden verzocht zich 30 minuten voor de aanvang hun reeks aan te bieden bij de hoofdscheidsrechter. Het kampioenschap zal betwist worden met witte ballen (dus witte uitrusting is verboden) De hoofdscheidsrechter zal alle nodige maatregelen treffen om een goed verloop van de kampioenschappen te waarborgen. Alle weigeringen tot scheidsrechteren zullen worden beboet met 12.5 €.

De inschrijvingen dienen bij voorkeur online gebeuren. Uitzonderlijk kan dit per post of per e-mail (ontvangst checken) ten laatste op donderdag 4 oktober 2012 toe te komen bij: Michèle Messiaen, Vijverslaan 23 – 1780 Wemmel E-mail: michele.messiaen@skynet.be De tabellen worden opgemaakt onder toezicht van de Hoofdscheidsrechter

15 Augustus 2012

29


Provinciaal Blad V.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE TAFELTENNIS BOND

NATIONAAL JEUGDCRITERIUM INSCHRIJVINGSFORMULIER Kwalificatiefase voor de PREMINIEMEN en MINIEMEN : 30/09/2012 1e fase: 14/10/2012

2e fase: 25/11/2012

3e fase: 27/01/2013

ALLE FASEN HEBBEN PLAATS IN HET SPORTCENTRUM BLOCRY TE LOUVAIN LA NEUVE ( 10u00 ) Uitzondering 14.10.2012 aanvang 11.00

! Het aansluitingsnummer is verplichtend!

 Bij ontstentenis van het juiste aansluitingsnummer zal de inschrijving niet weerhouden worden. NAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORNAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBOORTEDATUM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GESL: . . . . . . . . .KLASSEMENT: . . . . . .

ADRES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . .

POSTCODE: . . . . . .

TEL.Nr: . . . / . . . . . . . .

PLAATS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CLUB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KENGETAL: .. . . . . . . . . . . . . . E-mail adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jongens Juniors 1 Minimum C0/ Juniors 2&3 Minimum B6 Meisjes Juniores 1 Minimum C2/ Juniores 2&3 Minimum B6

Het inschrijvingsrecht bedraagt 6€ per fase, ter plaatse te betalen. Een gewettigde verwittigde afwezigheid zal beboet worden met een administratieve bijdrage van 6 € De ongewettigde verwittigde afwezigheid zal beboet worden met een administratieve bijdrage van 12 € (Te verwittigen persoon: André Lemaire Tel.:050/41 23 63 GSM 0477/68 52 76) De gewettigde niet verwittigde afwezigheid zal beboet worden met een administratieve bijdrage van 12 € De ongewettigde niet verwittigde afwezigheid zal bestraft worden met een boete van 37 €

Handtekening van de deelnemer

....................

Handtekening van de ouders of voogd ( verplichtend voor de minderjarige )

....................

Dit document dient volledig ingevuld en ondertekend bezorgd te worden aan: Andre LEMAIRE, Square.Boudewijn, 22/6 - 8420, WENDUINE. Vóór: 15 september 2012 VOOR ALLE FASEN De inschrijving voor een fase betekent de verplichte deelname aan de volgende fasen De inschrijving en deelneming aan de Nationaal Jeugdcriterium is verplicht om weerhouden te worden voor de TOP 12 JEUGD. Anderzijds zullen de selecties voor de Europese Jeugdkampioenschappen opgemaakt worden met de deelnemers aan de TOP 12, welke gunstig gerangschikt zijn in de YOUTH RANKING De kwalificatiefase voor de preminiemen en miniemen jongens en meisjes zal verlopen op 36 tafels in poules van 3 tot 8 spelers (18 poules maximum)

Het reglement van deze competitie zal te raadplegen zijn op de site van beide vleugels.

15 Augustus 2012

30


Provinciaal Blad

MOSSELFEEST ZONDAG 9 SEPTEMBER 2012 VAN 11U30 TOT 18U30 TE LINDEN IN HET LOKAAL VAN DE LEEUWKENS (KERKDREEF)

MENU

• MOSSELEN VOLWASSENEN / KINDERPORTIE • STOOFVLEES MET FRIETEN • KIP MET FRIETEN • FRIKANDEL MET FRIETEN

WIE IS TAFELTENNISCLUB VMS?

Het motto van onze club is het bieden van de mogelijkheid om tafeltennis te beoefenen ongeacht het niveau, leeftijd of geslacht. Aanvankelijk betrof dit enkel recreatief tafeltennis, nu is er ook de mogelijkheid om competitie te spelen.

OPENINGSUREN

elke maandag: van 20u tot 22u • elke woensdag: van 18u30 tot 20u30 • elke zaterdag: van 9 tot 10u30: beginnende jeugd • van 10u30 tot 12u gevorderde jeugd in de gemeentelijke turnzaal - Kerkplein z/n - 3212 Pellenberg elke zondag: van 10 tot 12u.in de Turnzaal gemeentelijke basisschool Linden, Martelarenplaats z/n, 3210 Linden

15 Augustus 2012

31


Provinciaal Blad

TAFELTENNIS BELGISCHE SUPERDIVISIE OPENINGSWEDSTRIJD Woensdag 12 september 2012

om 20u in het Peter Dorlandcentrum Grauwzustersstraat 10B – 3290 DIEST

P.W. Diest – Immo Mortsel Supporters: allen op post! Plaatsbespreking: 013/326.328 (lokaal) of 0478/22.22.78 (Marc Janssens) of 0476/242.616 (Tony Waltherus)

15 Augustus 2012

32


Provinciaal Blad Kalender Superliga Seizoen 2012 - 2013 Week 1

UUR Ploegen

Ploegen

S01/001 S01/002 S01/003 S01/004 S01/005

zondag 16 september 2012 zondag 16 september 2012 zaterdag 27 oktober 2012 donderdag 20 september 2012 zondag 16 september 2012 vrijdag 14 september 2012

22/09/2012 15.00 18.00 20:00 15:00 20:00

S02/001 S02/002 S02/003 S02/004 S02/005

Week 2 zondag 23 september 2012 donderdag 20 september 2012 woensdag 12 september 2012 vrijdag 28 september 2012 donderdag 27 september 2012 dinsdag 2 oktober 2012

- 29/09/2012 20.00 20.00 20:00 20:00 20.00

Sokah Hoboken PW Diest Vedrinamur Logis Auderghem Vervia

S03/001 S03/002 S03/003 S03/004 S03/005

Week 3 zondag 30 september 2012 donderdag 4 oktober 2012 vrijdag 12 oktober 2012 zondag 30 september 2012 zondag 30 september 2012 zondag 30 september 2012

- 06/10/2012 20:00 20.00 15.00 15.00 18.00

Nodo Sokah Hoboken Sud Telecome Virton Vervia BHW Caj-Mir St Ghislain PW Diest Immo Mortsel Vedrinamur Hayon EBS Logis Auderghem

- 13/10/2012 20.00 20:00 18.00 15:00 20:00

Sokah Hoboken Logis Auderghem PW Diest Immo Mortsel Hayon EBS

BHW Caj-Mir St Ghislain Sokah Hoboken Hayon EBS Vedrinamur Nodo Logis Auderghem Immo Mortsel Vervia Sud Telecome Virton PW Diest

Hayon EBS Immo Mortsel Sud Telecome Virton BHW Caj-Mir St Ghislain Nodo

Week 4 S04/001 S04/002 S04/003 S04/004 S04/005

zondag 7 oktober 2012 woensdag 10 oktober 2012 donderdag 11 oktober 2012 zondag 4 november 2012 zondag 7 oktober 2012 vrijdag 21 september 2012

Vedrinamur Vervia Nodo Sud Telecome Virton BHW Caj-Mir St Ghislain

Week 5 S05/001 S05/002 S05/003 S05/004 S05/005

zondag 14 oktober 2012 vrijdag 19 oktober 2012 vrijdag 23 november 2012 zondag 21 oktober 2012 zondag 21 oktober 2012 donderdag 25 oktober 2012

- 27/10/2012 20:00 20:00 17:00 15.00 20:00

Sud Telecome Virton Sokah Hoboken Vedrinamur Logis Auderghem Vervia PW Diest BHW Caj-Mir St Ghislain Immo Mortsel Nodo Hayon EBS

S06/001 S06/002 S06/003 S06/004 S06/005

Week 6 zondag 4 november 2012 zondag 18 november 2012 donderdag 15 november 2012 vrijdag 2 november 2012 zondag 11 november 2012 vrijdag 26 oktober 2012

- 17/11/2012 17:00 20:00 20:00 15:00 20:00

Sokah Hoboken Logis Auderghem Vedrinamur Immo Mortsel Sud Telecome Virton

S07/001 S07/002 S07/003 S07/004 S07/005

Week 7 zondag 18 november 2012 zaterdag 24 november 2012 zondag 4 november 2012 donderdag 22 november 2012 vrijdag 16 november 2012 vrijdag 23 november 2012

-24/11/2012 19.00 17:00 20:00 20:00 20:00

PW Diest Sokah Hoboken Vervia Vedrinamur Logis Auderghem Immo Mortsel Hayon EBS Sud Telecome Virton BHW Caj-Mir St Ghislain Nodo

S08/001 S08/002 S08/003 S08/004 S08/005

Week 8 zondag 25 november 2012 zondag 25 november 2012 donderdag 29 november 2012 zondag 25 november 2012 zondag 18 november 2012 zaterdag 24 november 2012

-01/12/2012 17:00 20:00 17:00 17.00 19.00

Sokah Hoboken Vedrinamur Vervia Sud Telecome Virton Nodo

S09/001 S09/002 S09/003 S09/004 S09/005

Week 9 zondag 2 december 2012 zondag 2 december 2012 donderdag 6 december 2012 donderdag 13 december 2012 zondag 2 december 2012 zondag 9 december 2012

-15/12/2012 15:00 20:00 20:00 15.00 18.00

Immo Mortsel Sokah Hoboken Vedrinamur Nodo Logis Auderghem Sud Telecome Virton BHW Caj-Mir St Ghislain Vervia PW Diest Hayon EBS

15 Augustus 2012

Vervia PW Diest BHW Caj-Mir St Ghislain Hayon EBS Nodo

Logis Auderghem PW Diest Hayon EBS BHW Caj-Mir St Ghislain Immo Mortsel

33


Provinciaal Blad PROVINCIALE ORGANISATIES SEIZOEN 2012-2013 ORGANISATIES

DATA

TAFELS(min)

Criterium JEUGD

zondag 07/10/12

Diest

Criterium VETERANEN

zondag 07/10/12

Diest

Criterium SENIORS

zondag 21/10/12

Diest

Criterium JEUGD -12 jarigen 1e fase

zondag 28/10/12

VMS Pellenberg

Kampioenschappen VETERANEN (enkels en dubbels)

zondag 16/12/12

6

Criterium JEUGD -12 jarigen 2de fase

zondag 16/12/12

6

Kampioenschappen SENIORS (dubbels)

zondag 23/12/12

VMS Linden

Kampioenschappen JEUGD (enkels en dubbels)

zaterdag 05/01/13

Wemmel

Kampioenschappen SENIORS (enkels)

zondag 06/01/13

Wemmel

Interclub VETERANEN (per leeftijdscat.)

zondag 13/01/13

Wemmel

Criterium JEUGD -12 jarigen 3de fase

zondag 17/03/13

6

Beker van Vlaams Brabant (finales)

zondag 17/03/13

6

Vlaamse kampioenschappen VETERANEN

zondag 28/04/13

Kortenberg

Eindronden interclubs SENIORS

zaterdag 04/05/13

8

Indien uw club kandidaat is om één van onder deze rubriek vermelde aktiviteiten in te richten, kan u dit schriftelijk melden vóór 29 augustus 2012 aan het provinciaal secretariaat via Michèle Messiaen michele.messiaen@skynet.be

15 Augustus 2012

34

Provinciaal blad 2012-2013 nummer 02  

VTTL Vlaams-Brabant & Brussel, 1e provinciaal blad voor het seizoen 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you