Page 1

TAF E L TENNIS

VLAAMS-B RABANT & B RUSSEL OFFICIEEL BLAD VAN HET PROVINCIAAL COMITE

N R. 09 - 03 M EI 201 2

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van 01 juli tot 30 juni Verantwoordelijke uitgever : Michèle Messiaen - Vijverslaan 23 - 1780 Wemmel


Vlaams-Brabant & Brussel Vlaamse Tafeltennisliga Provinciaal Blad / seizoen 2011-12 / nummer 09

Provinciaal Comité

Inhoud Algemene informatie

2

Info nieuwe klassementen

3

Verslag vergadering Provinciaal Comité van 28/04/2012

4

Algemene Statutaire Vergadering: uitnodiging, volmacht

5

Eindronden interclubs: uurrooster

6

Interclubs, week 21: uitslagen

10

Interclubs, week 22: uitslagen & rangschikking

12

Interclubs, week 22: individuele rangschikking per percentage

16

Boetes, week 21

28

Boetes, week 22

29

Interclub Veteranen: uitslagen, rangschikking & boetes

30

29/04/2012, Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: verslag

32

Nieuwe website voor Vlaams-Brabant & Brussel

33

22/07/2012, Davis Cup Diest: affiche & reglement

34

B-Criterium VMS: affiche

37

Superliga: PW Diest – EBS: affiche

38

Algemene informatie Verantwoordelijke uitgever Michèle Messiaen - Vijverslaan 23, 1780 Wemmel - 0486/67.72.17 Contact (voorzitter) Danny Decupere - danny@decupere.be - 0496/52.42.42 Website provincie http://vlb.vttl.be


Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel Klassementscommissie Beste leden, Hier is de agenda en de procedure wat betreft de herziening van de persoonlijke klassementen (tot en met C0) van de spelers na het einde van de competitie 2011-2012. 21 April 2012 Einde van het kampioenschap. Gelieve de op de website ontbrekende resultaten door te geven aan Michèle Messiaen. Het gaat hier dus vooral over de resultaten, behaald op de tornooien buiten de provincie, die dus niet werden ingebracht op de website. De eventuele foutieve en ontbrekende resultaten van al de tornooien moeten ook zo vlug medegedeeld worden aan de secretaris. 25 April 2012 Alle uitslagen moeten ingevuld zijn in de competitie databank. 26 April 2012 Fase 1 : automatische evaluatie van het nieuwe klassementen door de computer. 29 April 2012 Nieuwe klassementen zullen online te vinden zijn op de provinciale website. Clubsecretarissen gelieve jullie leden hiervan te informeren. De spelers hebben tot en met 13 mei om individueel te reageren. Dit dient schriftelijk (mail of brief) te gebeuren en verzonden te worden naar de provinciale secretaris. De aanvraag tot herziening is een persoonlijk aangelegenheid en dient goed geargumenteerd te worden. Een herziening aanvragen zonder zijn nieuw klassement te kennen bemoeilijkt het werk van de commissie. Gelieve dit dus te vermijden! 14 Mei 2012 Fase 2 : evaluatie van de opmerkingen en afwijkingen door de provinciale klassementscommissie. De resultaten zullen dan de volgende dag op de provinciale website staan. Men heeft dan tot en met 22 Mei om in beroep te gaan bij de provinciale beroepsklassementscommissie. 23 Mei 2012 Fase 3 : zitting van de beroepscommissie 25 Mei 2012 Publicatie van de nieuwe klassementen op de algemene statutaire vergadering (25 Mei ). Opmerkingen : 1) De computer gebruikt de BOOST-methode om het nieuwe klassement te evalueren. Extreme gevallen zullen door de klassementscommissie worden bekeken. 2) De computer houdt rekening met alle uitslagen die in de databank ingevuld zijn op 25 April 2012. Gelieve dus op tijd ontbrekende resultaten aan het provinciaal secretariaat te melden. 3) De computer houdt geen rekening met de ELO-punten, de leeftijd van de speler, de progressie van de speler, de afdeling waarin de speler heeft deelgenomen. Deze elementen zullen door de klassementscommissie onderzocht worden op de persoonlijke aanvraag van de speler. 4) Spelers met een nieuwe klassement van C0 of hoger zullen door de Landelijke en/of Nationale klassementscommissie geëvalueerd worden. Deze commissies hebben een onafhankelijke agenda en procedure. De namen van deze spelers moeten doorgegeven worden aan de VTTL vóór 1 Mei 2012. Aangezien hun klassement dus pas later bekend zal zijn zal op de provinciale website hun nieuw klassement tijdelijk met “??” worden aangeduid. 5) De klasseringen van A1 tot en met B6 zullen vanaf 9 Mei 2012 worden gepubliceerd op de website van de VTTL. Vanaf deze datum zullen dus ook voor onze provincie alle klassementen (inclusief CO en hoger) gekend zijn en online gezet worden.


Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel Verslag vergadering van het Provinciaal Comité seizoen 2011 – 2012 van vrijdag 27 april 2012 om 20u30 (USC Rapengang 2 te 3000 Leuven) Aanwezig: Michele Messiaen, Pieter Philippaerts, Pieter Thysen, Marc Janssens, Nathan Vandecauter, Danny Decupere Verontschuldigd: Luc Van Beneden Agendapunten: 1. Het verslag van de vergadering van het PC van 15 maart wordt goedgekeurd 2. Secretariaat  Voorbereiding algemene vergadering (25 mei)  Ivm diploma’s voor volgend seizoen: de personen die diploma’s wensen moeten dit laten weten.( Zowel voor de individuele diploma’s als voor de ploegen.)  Correspondentie van TTC Smash Aarschot (Wouter Corten en Hans Geyskens) om provinciaal blad per e-mail te krijgen. Vijf dagen na publicatie komt het provinciaal blad online op de website te staan. Bovendien krijgen alle leden van het management comité deze per e-mail. Michèle stuurt antwoord  Correspondentie van TTC Smash Aarschot i.v.m. o.a. fusie. Antwoorden worden opgestuurd 3. Interclub 2011 – 2012  Eindronden:  Forfaits: PW Diest H tegen PW Diest I. Er is ook een tweede forfait in derde: Humbeek B tegen TTGB C;  Buitengewone vergadering van de Nationale Raad ivm dubbele aansluiting: Voorstel enkel voor Super divisie goedgekeurd. Aan een versie voor de lagere afdelingen wordt gewerkt naar het seizoen 2013-14 toe. De dubbele aansluiting kan dus enkel in Super divisie. In lagere afdelingen niet. Een Engelsman is enkel in Super een dubbele aansluiting. Kan komend seizoen nog wel in lagere afdelingen spelen. 4. Jeugd  Tegemoetkoming -12 jarigen: leden die in aanmerking komen voor korting van lidgelden omdat ze aan minstens drie van de vooropgestelde organisaties hebben deelgenomen. Marc heeft lijst opgemaakt 5. Veteranen:  Veteranenliga: moeilijk jaar omwille van reeksen met 13 ploegen in de gewone competitie waardoor er weinig vrije weekends waren.  Eindronde veteranen in Nijvel: ook weinig inschrijvingen: twee ploegen van Hurricane en één van Vilvo 6. Arbitrage  Cursus internationaal scheidsrechter: moeilijk. De uitslag zal pas ten vroegste tegen half juni bekend gemaakt worden. Vlaams Brabant zorgde met Marc Janssens en Pieter Thysen voor de enige twee Vlaamse vertegenwoordigers.  Cursus hoofdscheidsrechter: Pieter T. bereidt voor  Nationaal scheidsrechterstornooi: afgelast wegens te weinig interesse  1 september nationale recyclage 7. Informatica  Elke club krijgt een pagina.  Pieter zet nieuwe klassementen op onze website 8. Diversen:  Daviscupcriterium PW Diest wordt goedgekeurd onder nummer VLB 2012-001  B-criterium VMS wordt goedgekeurd onder nummer VLB 2012-002  Bekendmaking nieuwe klassementen  Provinciale sportraad 7 mei. Danny vertegenwoordigt onze provincie Einde vergadering 00:12


Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W. Vlaams-Brabant & Brussel Provinciaal Secretariaat Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Statutaire Vergadering. Het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant & Brussel nodigt al haar leden, dewelke in orde zijn met de thesaurie, uit tot het bijwonen van de ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING. Een eventuele vertegenwoordiging van de Landelijke Raad en/of het Management Comité zullen aanwezig zijn op de Algemene Statutaire Vergadering.

Vrijdag 25 MEI 2012 te 19u30 “University Squash Club Leuven” Rapengang 1 (Parkstraat) te 3000 Leuven Onthaal vanaf 19u30 – overhandiging van de documentenmappen – inzamelen van de volmachten. 1. Vaststelling van het aantal stemgerechtigden. (Administratieve en sportieve stemmen). 2. Voorlezing en bekrachtiging der notulen van de voorgaande Algemene Vergadering van 20 mei 2011 3. Toespraak door de voorzitter. 4. Verslag van de secretaris. 5. Verslag van de penningmeester. 6. Verslag van de interclubleider. 7. Voorleggen van de balans van het verlopen seizoen. 8. Verslag van de controleurs van de rekeningen. 9. Voorleggen van het budget voor het komend seizoen. 10. Benoeming van de controleurs van de rekeningen. 11. Statutaire herbenoemingen van de uittredende en eventuele nieuwe leden. 12. Interpellaties 13. Allerlei 14. Slotwoord van de voorzitter. Danny DECUPERE Voorzitter

Michèle MESSIAEN Secretaris


EINDRONDEN INTERCLUBS 2011-2012 Zaterdag 12 mei te Tienen - Lokaal Sukarti 9.45 uur

(de eerst vernoemde ploeg v.e. reeks is de thuisploeg)

5e PROVINCIALE - Kampioenen 1/2 Fin 1

A C

CERVUS SCHAFFEN VMS G

D4-E2-NG-NG E4-E4-E4-E4

4e PROVINCIALE - 9des van de reeksen A en B 2

5e PROVINCIALE - 2des van reeksen A en B 3

B A

ESSENBEEK E WERCHTER H

E4-E6-NG-NG E4-E6-E6-E6

A B

DEN HOEK F VILVO F

E0-E0-E0-E4 D6-D6-E2-E2

4e PROVINCIALE - 10des 4

A B

PINGOUIN E LEMBEEK D

E2-E2-E4-E4 D4-E0-E2-E6

12.45 uur 5e PROVINCIALE - Kampioenen Finale 5 A/C A of C winn match nr 1 B VMS F E2-E4-E4-E4

verliezer 10de v. 4e Prov/ verliezer 2de v. 5e PROV. 6

4e PROVINCIALE - Kampioenen 7

A B

SUKARTI B AARSCHOT C

D6-D6-D6-D6 C4-D4-E0-NG

A B

verliezer match nr 4 verliezer match nr 3

4e PROVINCIALE - 3des 8

B A

MEERDAAL I OVERIJSE C

E2-E2-E2-E2 E0-E0-E2-E4

16.00 uur 3e PROVINCIALE - 10des 9

A B

HURRICANE F DIEST L

2e PROVINCIALE - 10des E0-E2-E2-E4 D4-D6-D6-E0

10

3e PROVINCIALE - 9des 11

B A

VILVO E VMS D

A B

DIEST H DIEST I

C6-C6-C6-D0 C6-C6-D0-D0

2e PROVINCIALE - 2des D4-D6-D6-D6 D6-D6-E0-E0

12

A B

LEMBEEK A BLAUWPUT A

C4-C6-C6-C6 C2-C4-C6-C6

19.30 uur winn 2de v.2de prov / 10de 1ste PROV. 13

B A

WINNAAR match nr 12 DIEST D

3e PROVINCIALE - 3des 14

C0-C0-C0-C0

3e PROVINCIALE - Kampioenen 15

B A

HUMBEEK B TTGB C

D0-D2-D2-D4 D2-D2-D2-D2

A B

PINGOUIN B DEN HOEK D

D0-D2-D2-D4 D0-D2-D4-D6

2e PROVINCIALE - Kampioenen 16

A B

AARSCHOT B DEN HOEK B

C0-C2-C4-C4 C2-C2-C4-C6

Opgelet : wanneer de beslissing over winst en verlies gevallen is, (bij het 9de punt of desgevallends het 8ste mits winst in sets) worden de resterende wedstrijden niet meer aangevat. Hierna volgen de spelers die de meeste selecties hadden in de betrokken ploegen. Het is niet toegestaan deze spelers te wisselen voor het samenstellen van andere ploegen die de eindronde betwisten. Indien één van volgende spelers onbeschikbaar is mag men ze vervangen door een speler met hetzelfde indiv. klassement of een lager indiv. klassement.


1 5

A C B

CERVUS SCHAFFEN VMS G VMS F

D4-E2-NG-NG E4-E4-E4-E4 E2-E4-E4-E4

CERVUS SCHAFFEN D4 AERTS DRIES E2 VANDENREIJKEN LODE NG SNEYERS JAN NG LEMMENS TIM 2

A B

DEN HOEK F VILVO F

B A

ESSENBEEK E WERCHTER H

A B

PINGOUIN E LEMBEEK D

A B

SUKARTI B AARSCHOT C

B A

MEERDAAL I OVERIJSE C

A B

HURRICANE F DIEST L

A B

DIEST H DIEST I

AARSCHOT C C4 GEYSKENS HANS D4 DABEK DIRK E0 WILLEMS JAMES NG GEYSKENS ANNICK

OVERIJSE C E0 VLASSELAER EDDY E0 MERGAN DIRK E2 DE LAET PETER E4 MERGAN SANDER

E0-E2-E2-E4 D4-D6-D6-E0

HURRICANE F E0 KATZENELLENBOGEN DANIEL E2 DE DONCKER MAXIME E2 VANDEVELDE MAXIME E4 GOTAJNER MICHEL 10

LEMBEEK D D4 DAMMANS KAREL E0 TONDEUR BERT E2 MEURISSE ROBBY E6 DRESSELAERS RONNY

E2-E2-E2-E2 E0-E0-E2-E4

MEERDAAL I E2 VAN KERKHOVE BART E2 SANDU FLORIN E2 VEYS WIM E2 BOELAERT LITRIK 9

WERCHTER H E4 DEGREEF REMI E6 CLAESSENS IMMANUEL E6 GOOSSENS KOEN E6 DE BECKER BRAM

D6-D6-D6-D6 C4-D4-E0-NG

SUKARTI B D6 DOYEN FREDERIK D6 RAHIER NATHAN D6 GEERITS FRANK D6 VANDECAUTER NATHAN

8

VILVO F D6 LUYPAERT KRIS D6 FRIPPIAT CHRISTIAN E2 DEGROEF PEGGY E2 VAN TILBORGH ROLAND

E2-E2-E4-E4 D4-E0-E2-E6

PINGOUIN E E2 VAN BAELEN BEN E2 OVERLOOP FRANCOIS E4 VAN DAMME MICHEL E4 HUYGHE GEERT 7

E4 VERRESEN GUIDO E4 CAPPELLE GILLES E4 VAN REUSEL STEFF

E4-E6-NG-NG E4-E6-E6-E6

ESSENBEEK E E4 SEGHERS JAN E6 VANNEROM IAN NG LUYCKFASSEEL LOICK NG MAGNUS INDY 4

VMS F E2 RAYMAEKERS ALFONS

E0-E0-E0-E4 D6-D6-E2-E2

DEN HOEK F E0 DE SMEDT HANS E0 VAN DEN BERGHEN EVI E0 PEETROONS NATHALIE E4 PLETINCKX KJELL 3

VMS G E4 LENAERTS ARNO E4 VAN REUSEL STEFF E4 VANDECAUTER JONAS E4 MICHIELS RONALD

C6-C6-C6-D0 C6-C6-D0-D0

DIEST L D4 MELOTTE PIET D6 RUTTEN LODE D6 VERMANDEL LUC E0 FROYEN ROBERT


DIEST H C6 RENDERS RICHARD C6 MERTENS TIM C6 EENS ALEX D0 TORDOOR FONS

11

B A

VILVO E VMS D

DIEST I C6 YTEBROUCK WOUTER C6 CRESENS BERT D0 RUTTEN JO D0 MOREAU KENNY

D4-D6-D6-D6 D6-D6-E0-E0

VILVO E D4 VAN KERKOM ROBERT D6 HERBOTS DRIES D6 VERHAEGEN JAN D6 BOUCKAERT ARTHUR

12

A B

13

14

A B

LEMBEEK A C4-C6-C6-C6 BLAUWPUT A C2-C4-C6-C6 DIEST D C0-C0-C0-C0 LEMBEEK A C4 DETROCH FREDERIC C6 HANNON KEVIN C6 TANGHE BART C6 HENDRICKX YVES

PINGOUIN B DEN HOEK D

B A

HUMBEEK B TTGB C

A B

AARSCHOT B DEN HOEK B

C4 VAN DEN BERGHE PHILIPPE

C6 HEYLEN SANDER C6 STROSSE WIM

DIEST D C0 MAESEN JOOS C0 DECRE BRIEUC C0 MAESEN MAARTEN C0 CAREY CHARLOTTE

DEN HOEK D D0 RAVEYTS RAFAEL D2 SAMARAS NECHTARIOS D4 PEETERS DAVID D6 KALANTARAN FARAMARZ D0-D2-D2-D4 D2-D2-D2-D2

HUMBEEK B D0 DE HAUWERE BART D2 JACOBS IVO D2 GLADINE VINCENT D4 SEGERS DIRK 16

BLAUWPUT A C2 SANTINO ANDRE

D0-D2-D2-D4 D0-D2-D4-D6

PINGOUIN B D0 CARELS JAN D2 DE PAEPE DIANE D2 EVENS MAARTEN D4 OVERLOOP BART 15

VMS D D6 SMETS SVEN D6 SMETS MAARTEN E0 DECLERCQ XAVIER E0 CLAASSENS SIMON

TTGB C D2 GENIE CEDRIC D2 DANAU WIM D2 RINGOET NICO D2 KENDREW PHILIP C0-C2-C4-C4 C2-C2-C4-C6

AARSCHOT B C0 CORTEN WOUTER C2 MATTHEUS YVES C4 ANDRIES EDDY C4 DESTRYCKER ALEXANDER

DEN HOEK B C2 DELARUE JAN C2 ACCART PATRICK C4 BORTELS SIGRID C6 CINO SALVATORE


Resultaten - Week 21 Seizoen 2011-2012

Afdeling 1B - Nationaal - Heren Thuis

Afdeling 2A - Nationaal - Heren

Bezoekers

Geelse A Sokah B La Cipale A Diest A Pal. Retinne A Le Logis B

Nodo A Chatelet A Villette A Sportline A Houthulst A Vedrinamur A

Score 16 09 05 14 11 04

Thuis

00 ff - 07 - 11 - 02 - 05 - 12

Afdeling 2B - Nationaal - Heren Thuis

Bezoekers

Herseaux A TTC Manage A C.T.T. Mons Ecurie A Wanze A Meerdaal A Hoeselt A

Sven Salamander A Alpa A Villette B Braine B Basse Sambre B Lauwe A

Bezoekers

Houthulst B Gemo A Herckenrode A Diest C Gierle A Sven Salamander D

Knal A Hamme A Gullegem C Werchter A Lipalet A Zoersel A

00 16 10 16 12 13

00 af 00 ff - 06 00 ff - 04 - 03

12 07 13 15 13 12

Bezoekers

Diest D Diest E Essenbeek A V.M.S. A Meerdaal C Tacko A Smash Aarschot A

Meerdaal B Hurricane A Meerdaal D Diest F Vrij 1 Vilvo C Werchter B

-

04 09 03 01 03 04

02 02 05 06

-

14 14 11 10

16 - 00 ff 14 - 02

Bezoekers

T.T.G.B. B Meerdaal E Hurricane C Lembeek B Pingouin A Den Hoek B

Tacko B Humbeek A V.M.S. B Diest G Blauwput A Diest I

Werchter Overijse Diest L Diest M T.T.G.B. Den Hoek

16 05 07 07 11 15

Bezoekers E B

D D

V.M.S. C Humbeek B Pingouin C Hurricane E Meerdaal G Vilvo E

Bezoekers

Vrij E Vilvo F Diest N Diest P Tacko C Meerdaal I T.T.G.B. E

Lembeek D Rillaar B Pingouin D Sukarti C Smash Aarschot C Werchter G Blauwput C

Thuis Geelse B Sokah C Eikenlo A Rooigem-Gent C Schulen C Sven Salamander C

Thuis Stekene A Crawford Gent C Dylan Berlaar B Bree A Gierle B Hoeselt B

Thuis Rillaar A Overijse A Diest H Den Hoek C Meerdaal F Sukarti A Smash Aarschot B

Thuis

00 ff - 11 - 09 - 09 - 05 - 01

02 - 14

Bezoekers

Score

Merelbeke A AFP Antwerpen B Gullegem B Sportline B Vilvo B TTC RS Bilzen A

16 14 09 06 11 08

00 ff - 02 - 07 - 10 - 05 - 08

Bezoekers Nodo C Bredene A Paal A Oostende A Vilvo A Den Hoek A

Score 08 00 14 07 10 12

- 08 00 af - 02 - 09 - 06 - 04

Bezoekers

Score

Hurricane B Lembeek A Werchter C Essenbeek B Vrij 1 Vilvo D T.T.G.B. A

04 02 08 06

-

12 14 08 10

13 - 03 11 - 05

Werchter D Hurricane F Essenbeek C Humbeek C Pingouin B Lembeek C

Bezoekers Den Hoek E V.M.S. D T.T.G.B. C Diest K Blauwput B Hurricane D

Score 16 16 08 06 08 08

- 00 00 ff - 08 - 09 - 08 - 08

Afdeling 4A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Score 06 08 07 02 08 13

-

10 08 09 14 08 03

Afdeling 4B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Thuis

00 - 00 af

Afdeling 3A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Score

Afdeling 3B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Thuis

16 - 00 ff

Afdeling 2A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Score

Afdeling 2B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Thuis

Score 09 - 07 12 - 04 09 - 07

Reeks C VTTL - Landelijk - Heren Score

Afdeling 1 - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Thuis

Bezoekers Sven Salamander B Erquelinnes A Schulen A Champ d'en Haut A A.E.C. A Dour A

Reeks A VTTL - Landelijk - Heren Score

Reeks B VTTL - Landelijk - Heren Thuis

Raquette Rouge Basecles A Crawford Gent A Astrid Herstal B Diest B Woluwe A Chatelet C

Thuis Pingkolo A Werchter F T.T.G.B. F Humbeek D Meerdaal H V.M.S. E

Bezoekers Sukarti B Den Hoek F Pingouin E Essenbeek D Diest O Overijse C

Score 09 16 12 05 15 15

- 07 00 ff - 04 - 11 - 01 - 01

Afdeling 5A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Score 06 06 00 03 14 08

-

10 10 16 13 02 08

Thuis Meerdaal M Cervus Schaffen A Sukarti D Diest Q Werchter H Pingouin F

Bezoekers Tacko E Pingouin G T.T.G.B. G Rillaar C Blauwput D Meerdaal K

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 1 op 2

Score 01 15 08 01 13 04

-

15 01 08 15 03 12


Resultaten - Week 21 Seizoen 2011-2012

Afdeling 5B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Thuis

Bezoekers

Pingkolo B Vilvo G V.M.S. F Hurricane G Meerdaal L Hurricane H

Den Hoek G Essenbeek E Tacko D Werchter I T.T.G.B. H Overijse D

Afdeling 5C Play-offs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Score

Thuis

16 - 00 ff 02 - 14 11 - 05 14 - 02 00 - 16 ff 14 - 02

Meerdaal N V.M.S. H V.M.S. G

Afdeling 5D Play-Downs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Bezoekers

Score

Blauwput E Sukarti E Humbeek E

13 - 03 11 - 05 08 - 08

Afdeling 5E Play-Downs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Thuis

Bezoekers

Score

Thuis

Tacko G Humbeek F Vilvo H

Hurricane I T.T.G.B. I Overijse E

02 - 14 07 - 09 16 - 00 ff

Meerdaal O Tacko F Diest R

Afdeling 2A - Nationaal - Dames

Bezoekers Werchter K Hurricane K Tacko H

Score 15 - 01 06 - 10 00 - 16 ff

Reeks A VTTL - Landelijk - Dames

Thuis

Bezoekers

Score

Thuis

Bezoekers

Score

Citibank Virton B Minerois C Champ d'en Haut A Bree A CP Montois A Pingouin A

Nodo A Hamme A S-J Fl. Bleue A A.E.C. A Don Bosco A Pal Bourlers A

06 - 04 10 - 00 ff 04 - 06 00 - 00 af 04 - 06 10 - 00 ff

Lipalet A Wenduine B Dylan Berlaar A Leopoldsburg A Meerdaal A Meerdaal B

Hoeselt C Vrij Schulen B Vrij Malpertuus A Sint-Niklase A

04 - 06

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 2 op 2

07 - 03 07 - 03 00 - 00 af


Uitslagen en rangschikkingen - Week 22 Seizoen 2011-2012

Afdeling 1B - Nationaal - Heren Thuis

Bezoekers

Chatelet A Nodo A Villette A Houthulst A Sportline A Vedrinamur A

La Cipale A Sokah B Geelse A Le Logis B Pal. Retinne A Diest A

Afdeling 2A - Nationaal - Heren Score 10 12 13 07 05 12

Plaats

Ploegnaam

AI

GI

VI DI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vedrinamur A Villette A Nodo A Pal. Retinne A Chatelet A Diest A La Cipale A Le Logis B Sokah B Houthulst A Geelse A Sportline A

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

21 15 15 14 10 10 9 7 8 7 6 1

1 4 4 8 9 11 11 13 14 13 16 19

Thuis Erquelinnes A Sven Salamander B Schulen A A.E.C. A Champ d'en Haut A Dour A

Score

Plaats

Ploegnaam

64 54 54 50 45 42 40 38 38 36 34 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Crawford Gent A Erquelinnes A Schulen A Astrid Herstal B Raquette Rouge Basecles A Dour A Diest B A.E.C. A Champ d'en Haut A Sven Salamander B Chatelet C Woluwe A (af)

0 3 3 0 3 1 2 2 0 2 0 2

Afdeling 2B - Nationaal - Heren Thuis

Score

C.T.T. Mons Ecurie A TTC Manage A Herseaux A Hoeselt A Meerdaal A Wanze A

Plaats

Ploegnaam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hoeselt A Lauwe A Meerdaal A Braine B Villette B Basse Sambre B C.T.T. Mons Ecurie A TTC Manage A Alpa A Herseaux A Wanze A Sven Salamander A (af)

00 00 10 04 06 13 -

AI GI VI DI 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11

20 18 12 12 10 9 9 7 7 3 2 6

1 3 8 8 9 11 11 11 13 18 18 4

0 0 1 1 2 1 1 3 1 0 1 1

16 ff 00 af - 06 - 12 - 10 03(!)

Thuis

Hamme A Knal A Gullegem C Lipalet A Werchter A Zoersel A

Plaats

Ploegnaam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gierle A Diest C Herckenrode A Zoersel A Sven Salamander D Gullegem C Houthulst B Hamme A Lipalet A Werchter A Gemo A Knal A

10 09 12 10 03 05

AI GI VI DI 20 13 14 10 10 10 10 9 9 8 6 1

1 4 6 8 11 11 11 11 12 12 13 20

16 - 00 ff

12 - 04 00 - 00 af

11 - 05

AI GI VI DI Score 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11

18 16 17 16 12 7 7 7 6 4 2 0

2 3 4 4 7 12 12 12 14 14 18 10

1 2 0 1 2 2 2 2 1 3 1 1

58 55 55 54 46 37 37 36 33 32 26 11

Score

Eikenlo A Sokah C Geelse B Sven Salamander C Schulen C Rooigem-Gent C

Score

Plaats

Ploegnaam

61 57 46 44 42 40 40 37 34 27 26 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sokah C Gullegem B Eikenlo A Rooigem-Gent C Merelbeke A Schulen C Sven Salamander C Sportline B AFP Antwerpen B TTC RS Bilzen A Geelse B Vilvo B

Score

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

07 - 09(!)

06 03 16 08 05 06

AI GI VI DI 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

22 15 12 12 11 10 9 9 7 6 3 1

0 6 6 8 9 9 9 10 12 13 16 19

- 10 - 13 00 ff - 08 - 10 - 10

Score

0 1 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2

66 53 50 48 45 45 44 43 39 37 29 25

Reeks C VTTL - Landelijk - Heren

Bezoekers Herckenrode A Gemo A Houthulst B Sven Salamander D Gierle A Diest C

03 - 13

Bezoekers

AFP Antwerpen B Merelbeke A Gullegem B Vilvo B Sportline B TTC RS Bilzen A

Reeks B VTTL - Landelijk - Heren Thuis

Score

Astrid Herstal B Crawford Gent A Raquette Rouge Basecles A Chatelet C Woluwe A Diest B

Reeks A VTTL - Landelijk - Heren

Bezoekers

Alpa A Sven Salamander A Villette B Basse Sambre B Braine B Lauwe A

Bezoekers

- 06 04(!) - 03 - 09 11(!) - 04

1 5 2 4 1 1 1 2 1 2 3 1

- 06 - 07 04(!) - 06 - 13 - 11

Thuis Bredene A Nodo C Paal A Vilvo A Oostende A Den Hoek A

Bezoekers

Score

Dylan Berlaar B Crawford Gent C Stekene A Hoeselt B Gierle B Bree A

Score

Plaats

Ploegnaam

63 53 52 46 43 43 42 42 41 40 36 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hoeselt B Nodo C Oostende A Vilvo A Stekene A Bree A Gierle B Dylan Berlaar B Crawford Gent C Den Hoek A Paal A Bredene A (af)

00 11 07 09 13 07

AI GI VI DI 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 1 op 4

18 17 16 10 9 9 10 8 7 2 1 4

3 3 5 7 6 9 11 11 13 17 20 6

0 1 0 4 6 3 0 2 1 2 0 1

00 af - 05 - 09 - 07 - 03 - 09

Score 57 56 53 45 45 42 41 39 36 25 22 20


Uitslagen en rangschikkingen - Week 22 Seizoen 2011-2012

Afdeling 1 - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Thuis

Bezoekers

Smash Aarschot A Meerdaal B Meerdaal D Werchter B Diest F Vilvo C Hurricane A

Essenbeek A Diest E Diest D Tacko A Meerdaal C V.M.S. A Vrij 1

Plaats

Ploegnaam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Smash Aarschot A Meerdaal B Hurricane A Essenbeek A Tacko A Meerdaal D Meerdaal C Diest F Diest E Diest D Werchter B V.M.S. A Vilvo C

Afdeling 2A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Score

12 14 16 05 07 11

AI GI VI DI 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

24 21 18 14 14 12 10 10 9 10 7 2 1

0 3 5 9 10 12 12 13 12 14 17 22 23

- 04 - 02 00 gu - 11 - 09 - 05

Thuis

Bezoekers

Humbeek A Tacko B V.M.S. B Blauwput A Diest G Diest I

Hurricane C Meerdaal E T.T.G.B. B Den Hoek B Pingouin A Lembeek B

Score

Diest H Overijse A Rillaar A Sukarti A Meerdaal F Den Hoek C Vrij 1

Score

Plaats

Ploegnaam

72 66 61 53 52 48 46 45 45 44 38 28 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Smash Aarschot B Lembeek A Hurricane B T.T.G.B. A Overijse A Essenbeek B Sukarti A Meerdaal F Werchter C Diest H Den Hoek C Vilvo D Rillaar A

0 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0

Afdeling 2B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Thuis

Bezoekers

Smash Aarschot B Hurricane B Werchter C T.T.G.B. A Essenbeek B Vilvo D Lembeek A

16 14 10 05 08 09

AI GI VI DI 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

24 17 17 13 13 10 10 10 9 8 7 3 0

0 4 4 9 11 10 11 12 10 13 17 17 23

00 ff - 02 - 06 - 11 - 08 - 07

Score

0 3 3 2 0 4 3 2 5 3 0 4 1

72 61 61 51 50 48 47 46 46 42 38 34 24

Afdeling 3A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Score

11 16 08 13 06 03

- 05 00 ff - 08 - 03 - 09 - 13

Thuis

Bezoekers

Score

V.M.S. D Den Hoek E T.T.G.B. C Blauwput B Diest K Hurricane D

Essenbeek C Hurricane F Werchter D Lembeek C Pingouin B Humbeek C

00 - 16 ff 07 - 09 09 - 07 16 - 00 ff 06 - 10 15 - 01

Plaats

Ploegnaam

AI

GI

VI

DI

Score

Plaats

Ploegnaam

AI

GI

VI

DI

Score

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Den Hoek B Blauwput A Pingouin A Humbeek A Meerdaal E Hurricane C Diest G V.M.S. B T.T.G.B. B Diest I Tacko B Lembeek B

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

19 18 15 13 13 9 8 7 7 7 4 2

1 3 5 9 8 12 12 11 13 15 16 17

2 1 2 0 1 1 2 4 2 0 2 3

62 59 54 47 47 41 40 40 38 36 31 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T.T.G.B. C Hurricane D Pingouin B Diest K Werchter D Blauwput B Lembeek C Essenbeek C V.M.S. D Hurricane F Den Hoek E Humbeek C

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

18 16 13 13 12 11 11 10 7 5 2 1

2 3 4 7 7 10 9 9 12 16 20 20

2 3 5 2 3 1 2 3 3 1 0 1

60 57 53 50 49 45 45 45 37 33 25 25

Afdeling 3B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Thuis

Bezoekers

Humbeek B V.M.S. C Pingouin C Meerdaal G Hurricane E Vilvo E

Diest L Overijse Werchter Den Hoek T.T.G.B. Diest M

Afdeling 4A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Score 06 12 15 05 08 13

B E D D

-

10 04 01 11 08 03

Thuis

Bezoekers

Den Hoek F Sukarti B Pingouin E Diest O Essenbeek D Overijse C

Score

T.T.G.B. F Werchter F Pingkolo A V.M.S. E Meerdaal H Humbeek D

03 11 10 02 11 13

-

13 05 06 14 05 03

Plaats

Ploegnaam

AI

GI

VI

DI

Score

Plaats

Ploegnaam

AI

GI

VI

DI

Score

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Humbeek B V.M.S. C Den Hoek D Overijse B Hurricane E T.T.G.B. D Pingouin C Meerdaal G Vilvo E Diest L Werchter E Diest M

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 17 17 11 10 9 9 9 9 7 3 2

3 4 4 9 9 10 11 10 12 13 16 19

2 1 1 2 3 3 2 3 1 2 3 1

58 57 57 46 45 43 42 42 39 38 31 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sukarti B Werchter F Overijse C Meerdaal H Humbeek D V.M.S. E T.T.G.B. F Pingkolo A Den Hoek F Pingouin E Essenbeek D Diest O

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

19 14 14 11 9 9 9 9 9 8 10 0

2 3 7 10 10 10 11 12 11 12 12 21

1 5 1 1 3 3 2 1 2 2 0 1

61 55 51 44 43 43 42 41 41 40 40 23

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 2 op 4


Uitslagen en rangschikkingen - Week 22 Seizoen 2011-2012

Afdeling 4B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Thuis T.T.G.B. Lembeek Pingouin Blauwput Sukarti Werchter Rillaar

Afdeling 5A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Bezoekers E D D C C G B

Score

Diest N Vilvo F Vrij E Meerdaal I Tacko C Diest P Smash Aarschot C

Plaats

Ploegnaam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Smash Aarschot C Sukarti C Meerdaal I Rillaar B Pingouin D T.T.G.B. E Diest N Tacko C Vilvo F Lembeek D Blauwput C Werchter G Diest P

13 - 03 04 - 12 03 14 10 00 -

AI GI VI DI 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

24 17 18 16 14 10 9 10 10 8 5 5 0

0 4 5 8 9 10 12 12 13 14 17 19 23

- 13 - 02 - 06 16 ff

Score

0 3 1 0 1 4 3 2 1 2 2 0 1

72 61 61 55 53 48 45 45 45 40 36 34 25

Thuis

Essenbeek Den Hoek Tacko D T.T.G.B. Werchter Overijse

Ploegnaam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cervus Schaffen A Werchter H Blauwput D Sukarti D Meerdaal K T.T.G.B. G Pingouin F Tacko E Rillaar C Diest Q Pingouin G Meerdaal M

Score

V.M.S. F Vilvo G Pingkolo B Hurricane H Meerdaal L Hurricane G

H I D

11 03 07 09 04 06

-

05 13 09 07 12 10

Plaats

Ploegnaam

AI

GI

VI

DI

Score

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V.M.S. F Essenbeek E Tacko D Pingkolo B Hurricane G Vilvo G Meerdaal L Overijse D Werchter I Hurricane H T.T.G.B. H Den Hoek G

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

19 19 16 15 14 10 8 9 6 3 4 1

1 2 4 6 7 12 11 13 13 17 18 20

2 1 2 1 1 0 3 0 3 2 0 1

62 61 56 52 51 42 40 40 37 30 30 24

Thuis V.M.S. G Blauwput E Humbeek E

Thuis

Bezoekers

22 17 16 14 12 12 8 7 5 2 3 3

0 2 4 6 9 8 13 13 15 16 17 18

0 3 2 2 1 2 1 2 2 4 2 1

10 12 07 01 09 04

Score 66 59 56 52 47 46 39 38 32 29 29 27

Bezoekers

Score

Meerdaal N V.M.S. H Sukarti E

11 - 05 05 - 11 11 - 05

Ploegnaam

AI

GI

VI

DI

Score

1 2 3 4 5 6

V.M.S. G Meerdaal N Humbeek E V.M.S. H Blauwput E Sukarti E

10 10 10 10 10 10

9 8 5 4 3 0

0 2 4 6 7 10

1 0 1 0 0 0

29 26 21 18 16 10

Afdeling 5E Play-Downs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Score

Humbeek F Vilvo H

AI GI VI DI 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

-

Plaats

Afdeling 5D Play-Downs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Overijse E T.T.G.B. I

06 04 09 15 07 11

Afdeling 5C Play-offs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Bezoekers E G

Score

Sukarti D Cervus Schaffen A Meerdaal M Pingouin F Werchter H Diest Q

Plaats

Afdeling 5B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Thuis

Bezoekers

Pingouin G Tacko E T.T.G.B. G Blauwput D Rillaar C Meerdaal K

11 - 05 07 - 09

Plaats

Ploegnaam

AI

GI

VI

DI

Score

1 2 3 4 5 6

Hurricane I Vilvo H Overijse E Humbeek F Tacko G T.T.G.B. I

10 10 10 10 10 10

9 6 5 4 3 1

0 4 4 6 6 8

1 0 1 0 1 1

29 22 20 18 17 13

Thuis

Bezoekers

Tacko F Hurricane K Tacko H

Score

Meerdaal O Diest R Werchter K

05 - 11 09 - 07 03 - 13

Plaats

Ploegnaam

AI

GI

VI

DI

Score

1 2 3 4 5 6

Meerdaal O Hurricane K Werchter K Diest R Tacko F Tacko H

10 10 10 10 10 10

9 6 5 4 3 2

1 3 5 5 7 8

0 1 0 1 0 0

28 23 20 18 16 14

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 3 op 4


Uitslagen en rangschikkingen - Week 22 Seizoen 2011-2012

Afdeling 2A - Nationaal - Dames Thuis

Bezoekers

Hamme A Nodo A S-J Fl. Bleue A Don Bosco A A.E.C. A Pal Bourlers A

Champ d'en Haut A Minerois C Citibank Virton B Pingouin A CP Montois A Bree A

Plaats

Ploegnaam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Don Bosco A Pingouin A Champ d'en Haut A S-J Fl. Bleue A Nodo A Citibank Virton B Pal Bourlers A CP Montois A Minerois C Hamme A A.E.C. A (af) Bree A (af)

Reeks A VTTL - Landelijk - Dames Score 01 06 03 05 00 00 -

AI GI VI DI 18 13 0 18 10 2 18 11 7 18 8 7 18 8 7 18 8 8 18 6 7 18 5 11 18 3 13 18 3 13 0 0 0 0 0 0

5 6 0 3 3 2 5 2 2 2 0 0

Thuis

Bezoekers

09(!) 04(!) - 07 - 05 00 af 00 af

Vrij Hoeselt C Schulen B Malpertuus A Vrij Sint-Niklase A

Score

Plaats

Ploegnaam

49 44 40 37 36 36 34 30 26 24 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meerdaal A Leopoldsburg A Hoeselt C Schulen B Dylan Berlaar A Lipalet A Malpertuus A Sint-Niklase A Wenduine B Meerdaal B (af)

Score

Dylan Berlaar A Wenduine B Lipalet A Meerdaal B Meerdaal A Leopoldsburg A

07 - 03 06 - 04(!) 00 - 00 af 03 - 07

AI GI VI DI 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 4 op 4

14 11 10 7 6 6 3 3 1 0

1 4 4 6 6 6 9 10 15 0

1 1 2 3 4 4 4 3 0 0

Score 45 39 38 33 32 32 26 25 17 0


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Afdeling 1 - Super Afdeling - Heren

Afdeling 1B - Nationaal - Heren

Pl.

Naam

Kl. Cat.

Club

Pl.

Naam

Kl. Cat.

1

KOU LEI

A2

SEN

Villette

16

0

100.0

1

DANCHENKO OLEG

A10 SEN

Villette A

52

3

94.5

1

WANG JIAN JUN

A1

SEN

Villette

16

0

100.0

2

VANVINCKENROYE DAVY

B0 SEN

Diest A

44

5

89.8

3

TORIOLA SEGUN

As2 SEN Immo Mortsel 9

1

90.0

3

MAES YANNICK

B0 SEN

Nodo A

55

8

87.3

4

DURANSPAHIC ADMIR

B0 SEN Vedrinamur A 44

8

84.6

5

MEHMEDOVIC MUHAMED

B0 SEN

68

13

84.0

5

MERCHEZ CEDRIC

B0 SEN Vedrinamur A 63

12

84.0

7

ZHANG DONG YING

B2 SEN

65

13

83.3

8

SONG CHEN

9

CLOSSET MARC

10

BIERNY LUDOVIC

10

A4

Ov. Ver. Perc.

SEN

Citibank Virton

8

2

80.0

4

BARTHELEMY MAXIME

A13 V40

Citibank Virton

14

4

77.8

5

BLONDEAU CHRISTIAN

Citibank Virton

14

4

77.8

5

GUYOT MAXIME

A11 V40 Immo Mortsel 12

5

70.6

7

DELHEZ AMAURY

As13 V40

A6

SEN

Club

Villette A Villette A

Ov. Ver. Perc.

Diest

11

5

68.8

8

GOBEAUX FRANCOIS

B0 SEN Vedrinamur A 60

16

78.9

Diest

10

6

62.5

9

HETTMAN TIBOR

B0 V40 Vedrinamur A 51

17

75.0

A14 J21 Immo Mortsel 11

7

61.1

9

VOETS WILLEM

B0 SEN

36

12

75.0

VITTA KILOMO

A12 SEN

Sokah

11

7

61.1

11

GONAY THIBAUT

B0 J21 Pal. Retinne A 54

19

74.0

12

OBERT GREGORY

A17 SEN

Vedrinamur

9

7

56.3

12

BODART CLAUDE

B2 V40

31

12

72.1

13

VISSERS KEVIN

B0

SEN

Sokah

4

6

40.0

13

CRISAN SIMION

B2 V50 Houthulst A 51

23

68.9

14

SWARTENBROUCKX GAETAN

B0

J21

Vervia

6

10

37.5

14

POUSSET PIERRE-BENOIT

B2 SEN La Cipale A 43

20

68.3

15

VAN SCHIL TOM

B0

SEN Dylan Berlaar

6

12

33.3

15

SERVAIS BERENGER

B2 SEN La Cipale A 32

16

66.7

15

ENGHIEN LAUREN

B0

J21 Dylan Berlaar

6

12

33.3

16

RIFFLART LUDOVIC

B2 SEN

Chatelet A

55

31

64.0

15

BRATANOV MARTIN

A7

SEN Basse Sambre 4

8

33.3

17

MAKA CHRISTIAN

B0 SEN

Chatelet A

53

31

63.1

18

SAUDEMONT ROBIN

B0

JUN Basse Sambre 5

11

31.3

18

PETROSIUS REMIGIUS

B0 SEN

Sokah B

35

21

62.5

19

JANSSENS TIM

20

JUNIUS JONATHAN

21

A9

SEN

A19 SEN

Nodo A Chatelet A

Sokah

4

9

30.8

19

MEURANT JULIEN

B2 JUN

Diest A

43

29

59.7

SEN

Vervia

5

13

27.8

20

WEGMAN WESLEY

B0 SEN

Nodo A

30

24

55.6

LAMBIET FLORENT

A21 JUN

Vervia

4

11

26.7

21

CHRISTOPHE DANY

B2 V40 Pal. Retinne A 44

36

55.0

22

LAMOQUE FLORENT

A20 J21 Dylan Berlaar

3

9

25.0

22

DECEUNINCK ANTHONY

B2 CAD Houthulst A 31

26

54.4

23

RENARD JULIEN

B0

J21

2

8

20.0

23

LOBET VICTOR

B2 J21 La Cipale A 36

31

53.7

23

CHANTRENNE GEOFFREY

B0

SEN Basse Sambre 2

8

20.0

24

STAPELLE LOUIS

B2 V50 Pal. Retinne A 43

40

51.8

25

ALLEGRO MARTIN

B0

JUN

CAJ-MIR

2

10

16.7

25

MERCKX JASPER

B4 V80

25

26

49.0

26

UTTILLA MICHAEL

B0

SEN

CAJ-MIR

2

12

14.3

26

STAPELLE VALENTIN

B4 JUN Pal. Retinne A 42

44

48.8

27

MESSINA FREDERIC

B2

SEN

CAJ-MIR

0

16

0.0

27

CLUYTS FILIP

B2 J21

Diest A

27

30

47.4

27

WARNON YOHAN

B0

SEN

Vedrinamur

0

10

0.0

28

GILLES PHILIPPE

B2 V80

Le Logis B

30

35

46.2

29

LEYSENS KRISTOF

B2 SEN

Geelse A

33

44

42.9

30

GERARD CHRISTOPHE

B2 V80

Le Logis B

31

48

39.2

31

GESQUIERE DANNY

B2 V50

Geelse A

30

51

37.0

32

DE CLEENE DIRK

B2 V40

Diest A

19

33

36.5

33

VANSTEENKISTE JEAN-PAUL

B2 V50 Sportline A 28

49

36.4

34

VANDENDRIESSCHE GAËTAN

B4 J21 Sportline A 24

43

35.8

35

BUKALSKI ANDRZEJ

B2 V40 Sportline A 30

56

34.9

36

MAECK ALEXIS

B2 V80

Le Logis B

27

51

34.6

37

DARGENT BORIS

B2 JUN

Chatelet A

28

54

34.1

38

MILAIRE ARNAUD

B2 SEN

Villette A

18

35

34.0

39

VAN REUSEL KRISTOF

B4 SEN

Geelse A

27

55

32.9

40

DOCHY STEFAAN

B2 SEN Houthulst A 14

44

24.1

41

BOOGERS KRIS

B2 V40

17

61

21.8

42

VERVAEKE WARD

B4 JUN Sportline A 13

49

21.0

43

CAPPON YVES

B4 V40 Houthulst A 10

45

18.2

44

DE BLOCK TOON

B2 SEN

Sokah B

11

50

18.0

45

DE BLOCK SAM

B2 SEN

Sokah B

8

54

12.9

B0

CAJ-MIR

Le Logis B

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 1 op 12

Geelse A


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Afdeling 2A - Nationaal - Heren Pl.

Naam

Kl. Cat.

1

VERONES NICOLAS

B2 SEN

Erquelinnes A

Ov. Ver. Perc.

Pl.

Naam

Kl.Cat.

Club

74 10 88.1

1

DEWIT JEROME

B4 V80

Braine B

2

DE KEPPER WOUT

B2 SEN

44

Crawford Gent A

46

86.8

2

JACOBS FREDERIK

B2 SEN

Hoeselt A

55

12 82.1

3

FERIRE LOIC

4

EUDIER HERVE

B4 J21

Astrid Herstal B

58 14 80.6

3

DAENEN RUBEN

B2 J21

Hoeselt A

56

13 81.2

B2 SEN

Erquelinnes A

61 19 76.3

4

SOETE BART

B2 SEN

Lauwe A

60

5

14 81.1

BEERTS VANJA

B2 SEN

Schulen A

48 15 76.2

5

DEVRINT PIERRE

B2 V40

Hoeselt A

54

13 80.6

6

HENKENS DAVID

B4 JUN

Schulen A

54 17 76.1

6

MONBALLIU OLIVIER

B4 V80

Braine B

36

10 78.3

7

NUYTINCK KRISTOF

B2 SEN

Crawford Gent A

53 19 73.6

7

CORDIER FABRICE

B2 V40

Basse Sambre B

55

16 77.5

8

DESCAMPS LIONEL

B2 SEN

Raquette Rouge Basecles A

43 16 72.9

8

MONSEUX MATHIEU

B2 SEN

Meerdaal A

58

21 73.4

Dour A

59 22 72.8

9

DOBBELSTEIN BRUNO

B2 SEN

Villette B

38

14 73.1

10 URBAN NGALIM KE-AFORN B2 V80

A.E.C. A

53 21 71.6

10

GRANDJEAN GERARD

B4 V80

Braine B

39

17 69.6

10

GOYENS YVES

B2 J21

Schulen A

48 19 71.6

11

MOURISSE FRIES

B4 SEN

Lauwe A

53

25 67.9

12

VANDENBULCKE RUBEN

B4 SEN

Raquette Rouge Basecles A

36 16 69.2

12

MARTOS SANCHEZ MARGAUX

B4 V80

Villette B

28

14 66.7

13

CASTIAUX VINCENT

B2 V40

Raquette Rouge Basecles A

51 25 67.1

13

BOURSE THIERRY

B2 SEN

Herseaux A

46

25 64.8

13

BILAS ARTHUR

B4 CAD

Astrid Herstal B

47 23 67.1

14

GENART JULIEN

B4 SEN

C.T.T. Mons Ecurie A

47

27 63.5

15

WEYMANS RAF

B2 SEN

Crawford Gent A

41 21 66.1

15

BOEKER JEAN-MICHEL

B2 SEN

Hoeselt A

34

20 63.0

16

LIZIN SEBASTIEN

B2 SEN

Crawford Gent A

30 22 57.7

16

DEVOS BOB

B4 SEN

Lauwe A

41

29 58.6

17

GUYOT ADRIEN

B4 JUN

Champ d'en Haut A

39 31 55.7

17

COTTON LUDOVIC

B4 SEN

TTC Manage A

28

20 58.3

18

VASQUEZ MORGAN

B4 SEN

Dour A

45 38 54.2

18

LAMBLIN CLAUDE-OLIVIER

B2 SEN

Herseaux A

24

22 52.2

19

DHENIN BENOIT

B4 SEN

Raquette Rouge Basecles A

26 23 53.1

19

DE CUYPER JEROEN

B6 SEN

Meerdaal A

34

33 50.7

20

GONAY QUENTIN

B6 SEN

Astrid Herstal B

25 26 49.0

20

GIELEN JORN

B6 J21

Meerdaal A

39

39 50.0

21

BAKKERS KIM

B4 SEN

Schulen A

27 30 47.4

21

BASSO GIOVANNI

B4 SEN

C.T.T. Mons Ecurie A

36

37 49.3

22

DRESSE GAETAN

B4 J21

Astrid Herstal B

26 31 45.6

22

DEWIT CEDRIC

B6 V80

Braine B

21

23 47.7

23

MARCOEN JOHAN

B4 V40

Diest B

29 37 43.9

23

OLIVER TOM

B4 CAD

Villette B

29

32 47.5

24

VANDEPUT HENDRIK

B4 SEN

Diest B

28 36 43.8

24

CNUDDE FLORIAN

B4 V80

Alpa A

27

31 46.6

25

VERSCUREN WIM

B4 SEN

Sven Salamander B

27 37 42.2

25

GALDON ROBERTO

B4 V80

Alpa A

20

24 45.5

26

VELDEKENS NIELS

B4 V80

A.E.C. A

31 44 41.3

26

DE METER JAN

B6 J21

Meerdaal A

34

41 45.3

27

MOULMY JONATHAN

B4 SEN

Erquelinnes A

34 49 41.0

27

FRANCOIS CEDRIC

B4 SEN

Wanze A

31

40 43.7

28

THONON THIERRY

B4 V50

Chatelet C

29 44 39.7

28

FLUTE SEBASTIEN

B2 SEN

TTC Manage A

28

38 42.4

29

DOUVRIN JEAN-PIERRE

B4 V50

Dour A

30 48 38.5

29

KIND KURT

B4 V40

Lauwe A

33

45 42.3

30

BEMELMANS MICHEL

B4 V50

Diest B

22 36 37.9

30

BALLAN STEPHANE

B4 SEN

C.T.T. Mons Ecurie A

31

43 41.9

31

STEENHAUT GEERT

B6 SEN

Diest B

13 32 28.9

31

LEMAIRE WILLIAM

B4 JUN

Basse Sambre B

32

47 40.5

31

ROUSSEAU NICOLAS

B4 SEN

Champ d'en Haut A

13 32 28.9

32

MARCHAL NICOLAS

B6 CAD

Basse Sambre B

24

39 38.1

33

VANOBBERGEN JOEL

B6 V80

A.E.C. A

17 44 27.9

33

JAMIN RODRIGUE

B4 V80

Alpa A

23

44 34.3

34

MESSINA PHILIPPE

B4 V40

Chatelet C

20 52 27.8

34

VACCIN FLORENT

B4 J21

Basse Sambre B

22

50 30.6

35

DIERICKX DAVID

B4 SEN

Chatelet C

16 43 27.1

35

CEULEMANS RONNY

B4 V40

Wanze A

21

51 29.2

36

FALZONE MICHAEL

B6 SEN

Dour A

13 54 19.4

36

BAILLY ETIENNE

B4 V50

Villette B

13

33 28.3

37

DANTROU CLAUDE

B4 V40

Chatelet C

12 60 16.7

37

ENGLEBERT BRUNO

B4 V40

Wanze A

18

52 25.7

38

STASSIN JEROME

B6 SEN

Herseaux A

19

59 24.4

39

JOANNES MICHAEL

B4 SEN

Wanze A

10

37 21.3

40

MAERTENS JIMMY

B6 SEN

Herseaux A

8

59 11.9

9

KOZIOROWSKI JEAN-PHILIPPE B2 SEN

Club

Afdeling 2B - Nationaal - Heren

7

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 2 op 12

Ov.Ver.Perc. 8

84.6


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Reeks A VTTL - Landelijk - Heren

Reeks B VTTL - Landelijk - Heren

Pl.

Naam

Kl.Cat.

Club

Pl.

Naam

Kl.Cat.

Club

1

MERTENS SERGE

B2 SEN

Sokah C

51

0 100.0

1

MOEYS SANDER

C0 JUN

Diest C

72

8

90.0

2

DEVOS GUY

B4 J21

Sokah C

64

6

91.4

2

GIELEN KEN

B4 SEN

Gierle A

63

13

82.9

3

LUYCKX REMBER

B4 JUN

Sokah C

43

8

84.3

3

MENTENS MICHEL

B6 V40

Lipalet A

70

18

79.5

4

BOGAERT STIJN

B4 SEN

Gullegem B

38

9

80.9

4

DE NAYER BENNY

B4 SEN

Gemo A

62

17

78.5

5

NEIRINCK BJORN

B6 SEN

Merelbeke A

45

12 78.9

5

BISTIAUX BART

B4 SEN

Gierle A

58

17

77.3

6

APPERMONT MAARTEN

B6 SEN TTC RS Bilzen A 64

21 75.3

6

VAN GINKEL JAN

B4 V40

Zoersel A

41

14

74.5

7

VYNCKE BRECHT

B6 J21 Rooigem-Gent C 33

11 75.0

7

DE PAUW CHRISTOPHE

B6 J21

Herckenrode A

54

24

69.2

8

EL ABDELLAOUI MOHAMMADI

B4 V40

Sokah C

45

17 72.6

8

BASTIAENS SIEMEN

B6 SEN

Gierle A

36

17

67.9

9

OCHOURKO NATALJA

B6 V40

Schulen C

32

13 71.1

9

DEVOS LAURENS

C0 MIN

Zoersel A

52

25

67.5

10

LEYS BRYAN

B6 JUN Rooigem-Gent C 40

18 69.0

10

WATTENY TOM

B6 SEN

Gullegem C

34

17

66.7

11

MARTENS THOMAS

B4 SEN

44

23 65.7

11

VERBEKE BEN

C0 JUN Sven Salamander D 30

16

65.2

12

MEYS PETER

B6 SEN Sven Salamander C 35

19 64.8

12

HERMANS BRUNO

B4 SEN

Herckenrode A

45

25

64.3

13

VANDERHAEGHEN DAVID

C0 SEN

45

25 64.3

13

DE CONINCK DENNIS

B6 JUN

Gullegem C

32

19

62.7

14

SYMONS MATTHIAS

C0 SEN Rooigem-Gent C 28

16 63.6

14

WOUTERS STIJN

C0 SEN

Zoersel A

40

25

61.5

Eikenlo A Sokah C

Ov.Ver.Perc.

Ov.Ver. Perc.

15 VAN DEN NOORTGATE WESLEY B6 SEN

Merelbeke A

29

18 61.7

15

DE KEGEL YANNICK

B6 SEN

Hamme A

49

34

59.0

16

PRINCEN JOHANNA

B6 J21

Merelbeke A

29

19 60.4

16

VEESTRAETEN JODY

B6 J21

Herckenrode A

45

33

57.7

17

TREKELS JURGEN

B6 SEN

Schulen C

43

29 59.7

17

METTEPENNINGEN LIEVEN

B6 SEN

Hamme A

41

32

56.2

18

BOUSSY JURRIE

B4 V40

Eikenlo A

48

37 56.5

18

VLEUGELS RUBEN

C0 JUN

Werchter A

44

38

53.7

19

DEPUYDT WENDEL

C0 JUN

Sportline B

42

37 53.2

19

MESSAGIE FRANS

B6 V50

Hamme A

44

39

53.0

20

WAEYENBERGH MARIJN

B4 SEN

Merelbeke A

39

35 52.7

20

VERBEKE RONNIE

B6 J21 Sven Salamander D 41

37

52.6

21

DE JAEGER DAVID

B6 SEN

Eikenlo A

36

33 52.2

20

OSMANI BAJRAM

C0 J21

Diest C

40

36

52.6

22

GIELEN GEERT-JAN

B6 SEN TTC RS Bilzen A 42

39 51.9

22

VAN BRABANDT NICK

C0 SEN

Houthulst B

26

26

50.0

23

D'AES NICO

C0 SEN

Geelse B

35

34 50.7

23

EERDEKENS KURT

B6 SEN

Lipalet A

31

33

48.4

24

DECKMYN FILIP

B6 SEN

Sportline B

35

36 49.3

24

GOESSENS BART

B4 SEN

Gemo A

23

25

47.9

25

JANIK MAXIM

C2 CAD

Schulen C

30

31 49.2

25

VANDEN WEGHE ALEXANDER

C2 SEN

Knal A

34

38

47.2

26

JOOS ERIK

B6 V40 Sven Salamander C 26

27 49.1

26

VAN ACKER FLORIAN

B6 CAD

Gullegem C

22

25

46.8

27

VAN RENTERGHEM WOUTER

B6 SEN AFP Antwerpen B 37

41 47.4

27

DE MEYER SVEN

C0 SEN

Werchter A

33

41

44.6

28

PELKMANS GLEN

C0 SEN AFP Antwerpen B 33

37 47.1

28

DE ROOVERE KOEN

C0 SEN

Werchter A

32

43

42.7

29

BALAES GASTON

B6 V65 Sven Salamander C 32

37 46.4

29

PEETERS HENRI

B6 V40

Lipalet A

33

47

41.3

30

VAN GELDER SINCLAIR

C0 V60

Vilvo B

24

28 46.2

30

D'HOLLANDER JULES

C0 CAD

Hamme A

26

38

40.6

31

VERVAEKE ROBBE

C0 JUN

Sportline B

32

38 45.7

31

RIJCKMANS ERWIN

C0 V50 Sven Salamander D 20

32

38.5

32

DE SCHACHT RAMSEY

C0 SEN

Sportline B

25

33 43.1

32

DOUBLET RUDY

C0 SEN

Knal A

25

41

37.9

33

VERHEYE KENNY

C0 J21 Rooigem-Gent C 21

28 42.9

33

VERLAEK MARIJKE

C0 SEN

Herckenrode A

28

46

37.8

34

COCQUYT MANO

B6 J21

Merelbeke A

22

32 40.7

34

BUYL GEERT

C0 V50

Gemo A

28

51

35.4

35

VAN DE VEN THEO

C0 V50

Geelse B

26

39 40.0

35

MAESEN MARIE

C0 CAD

Diest C

28

52

35.0

36

TIMMERS YENS

C0 J21

Schulen C

28

44 38.9

36

STROEYKENS ALEX

C0 SEN

Werchter A

26

53

32.9

37

VAN DAM KURT

C2 SEN

Vilvo B

24

39 38.1

36

NUYTINCK YANICK

C2 J21

Knal A

25

51

32.9

38

HOSTE KRISTOF

B6 SEN

Eikenlo A

22

39 36.1

38

SIMONS DAVE

C0 SEN

Zoersel A

18

41

30.5

39

MANS ELLEN

B6 SEN Sven Salamander C 25

47 34.7

39

VAN EETVELDT GIE

C0 V40

Zoersel A

19

47

28.8

40

SCHEERS ANDY

C0 SEN

Vilvo B

14

38 26.9

40

THIJS SARAH

C2 SEN

Lipalet A

16

44

26.7

41

SCHILS KRISTOF

C0 SEN

Vilvo B

13

37 26.0

41

VROLIX MARIEKE

C4 SEN

Lipalet A

15

45

25.0

42

BOBBAERS RAF

C0 SEN TTC RS Bilzen A 20

65 23.5

41

PLASSCHAERT PATRICK

C0 V50

Knal A

12

36

25.0

43

WILLEMSEN CEDRIC

C0 JUN

11

37 22.9

43

OPSOMER JEAN

C0 V60

Gemo A

17

53

24.3

44

STEVENS KAMIEL

C2 SEN TTC RS Bilzen A 15

66 18.5

44

LAMPOLE CLAUDE

C2 SEN

Knal A

12

38

24.0

45

VERSTEEG JELLE

C2 JUN AFP Antwerpen B 5

38 11.6

Geelse B

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 3 op 12


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Reeks C VTTL - Landelijk - Heren Club

Afdeling 1 - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Pl.

Naam

Kl. Cat.

Pl.

Naam

1

VAN LAERE BART

B4 SEN

Stekene A

Ov. Ver. Perc. 65

14

82.3

1

MAES YVES

2

WIJNEN ROBIN

B6 SEN

Hoeselt B

56

19

74.7

2

3

VAN DEN SANDEN BENJAMIN

B6 J21

Nodo C

49

17

74.2

4

GORIS STEVEN

B6 J21

Hoeselt B

48

20

5

COOLS BART

C0 J21

Nodo C

34

6

VAN DEN TROOST PATRICK

B4 V40

Vilvo A

7

BOUHON EMMANUEL

B6 SEN

8

SCHROEDERS GREGORY

9

Kl. Cat.

Club

Ov. Ver. Perc.

B6 SEN Smash Aarschot A

80

12

87.0

LOVENICH KAREL

B6 J21

Meerdaal B

56

10

84.8

3

DE DONCKER MARC

B4 V40

Hurricane A

60

11

84.5

70.6

4

MATTHEUS DRIES

C0 J21 Smash Aarschot A

48

12

80.0

16

68.0

5

GARCIA KEVIN

B6 SEN Smash Aarschot A

56

15

78.9

56

27

67.5

6

JASPART LUC

B6 V40

Meerdaal B

51

15

77.3

Hoeselt B

44

22

66.7

7

BECKERS JIMMY

C0 JUN

Tacko A

65

24

73.0

B6 SEN

Oostende A

45

23

66.2

8

MAGNUS DIRK

C0 V40

Essenbeek A

55

21

72.4

VERBEKE PIETER

B6 SEN

Oostende A

45

24

65.2

9

VAN DAMME BRUNO

B6 SEN

Meerdaal B

56

25

69.1

10

WAUTERS TIM

C0 SEN

Stekene A

50

29

63.3

10

WAEFELAER DAVID

B6 SEN

Hurricane A

61

28

68.5

11

EVENS WIM

B6 J21

Bree A

43

25

63.2

11

VANDEUR JEROEN

C0 SEN

V.M.S. A

51

24

68.0

12

VERMOESEN BART

B4 V40

Oostende A

41

24

63.1

12

DEVOS DANIテ記

C0 V50

Hurricane A

55

26

67.9

13

VAN LERSBERGHE KRISTOF

B6 SEN Crawford Gent C 33

21

61.1

13

DENAUW STANISLAS

C0 V40

Meerdaal C

43

22

66.2

14

DOMBRET MICHEL

C0 V40

Den Hoek A

26

18

59.1

14

LAMPROYE DIRK

C0 V40

Meerdaal C

45

25

64.3

15

POPLEU KOEN

B6 SEN

Den Hoek A

44

31

58.7

15

UYTTENDAELE JEROEN

C2 SEN

Meerdaal D

42

28

60.0

16

ROGGEN REUBEN

B6 SEN

Bree A

33

27

55.0

15

MAESEN MAARTEN

C0 JUN

Diest D

30

20

60.0

17

KOOPMANSCH NICOLAS

B6 SEN

Hoeselt B

28

23

54.9

17

SCHEERS DAVID

C2 J21

Meerdaal C

32

22

59.3

18

COOLEN KOEN

B6 V40

Bree A

39

33

54.2

18

RODEYNS JOHAN

C2 V40

Tacko A

53

37

58.9

19

REYNAERTS PATRICK

B6 SEN

Vilvo A

43

40

51.8

19

TIMMERMANS PASCAL

C2 V40

Hurricane A

43

34

55.8

20

WOLPUT WIM

B6 V40

Gierle B

32

31

50.8

20

LUYCKX BART

C0 V40

Essenbeek A

50

40

55.6

21

VANPOUCKE KOEN

B6 V40

Vilvo A

39

40

49.4

21

VANHOVE WIM

C2 SEN

Werchter B

42

34

55.3

22

BROCKMANS YVO

B6 V50

Bree A

27

29

48.2

21

VAN MELKEBEKE SANDER

C4 J21

Diest F

26

21

55.3

23

HUYSKENS JOERI

C0 SEN Dylan Berlaar B 24

26

48.0

23

MAESEN JOOS

C0 JUN

Diest D

36

32

52.9

24

LERMYTTE CHRISTOPHE

B6 SEN

Stekene A

37

42

46.8

24

DE BONDT MIDAS

C0 J21

Meerdaal B

26

24

52.0

25

LEMMENS JOEL

C2 V40

Gierle B

27

33

45.0

25

VERCRUYSSE BART

C2 SEN

Meerdaal D

40

40

50.0

26

BUYSSE JEROEN

C0 SEN

Stekene A

20

27

42.6

26

BOON WIM

C2 SEN

Essenbeek A

35

36

49.3

27

COOLS KRIS

C0 SEN

Gierle B

22

30

42.3

27

DELEERSNIJDER FILIP

C2 SEN

Meerdaal C

30

33

47.6

28

TIELEMANS DIMITRI

B6 J21

Den Hoek A

27

41

39.7

28

KINT QUENTIN

C2 J21

Meerdaal D

31

36

46.3

29

THEUNIS BERT

C0 SEN

Paal A

27

52

34.2

29

CLERX TIM

C0 SEN

Diest E

37

47

44.0

30

HERMANS WIM

C0 SEN

Bree A

22

46

32.4

30

VANISTENDAEL JOZEF

C2 V50

Werchter B

38

52

42.2

31

MOONS MAARTEN

C0 SEN

Paal A

23

56

29.1

31

CAMPS DRIES

C2 CAD

Diest F

28

41

40.6

32

VAN DOORN RIKKERT

C2 SEN

Gierle B

11

37

22.9

32

COLETTI DIMITRI

C2 SEN

Diest E

26

39

40.0

33

THEUNIS TIM

C2 SEN

Paal A

15

56

21.1

33

VANZEEBROECK JOERI

C2 SEN

Essenbeek A

31

47

39.7

34

FOCKENIER MARIO

C0 V40 Crawford Gent C 10

40

20.0

34

SCHOONJANS GUNTHER

C4 SEN

Vilvo C

30

48

38.5

35

VAN LOOCK PATRICK

C0 V40

Den Hoek A

9

41

18.0

35

BECKERS KENNY

C4 JUN

Tacko A

34

56

37.8

36

BUEKERS DAVID

C4 SEN

Paal A

6

58

9.4

36

VAN BOGAERT BENNY

C2 V40

Werchter B

30

50

37.5

37

DECUPERE DANNY

C2 V40

V.M.S. A

30

52

36.6

38

MERCKX WILLEM

C2 SEN

V.M.S. A

32

62

34.0

39

VOETS LIESE

C2 SEN

Meerdaal D

12

35

25.5

40

DECRE BRIEUC

C0 CAD

Diest D

15

44

25.4

41

NOLMANS RAF

C4 SEN

Tacko A

18

68

20.9

42

ROMBOUTS BART

C4 SEN

Vilvo C

12

55

17.9

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- ツゥ 2001-2012 Gaテォtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 4 op 12


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Afdeling 2A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Kl. Cat.

Club

Afdeling 2B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Pl.

Naam

Pl.

Naam

1

ANDRIES EDDY

C4 V40 Smash Aarschot B 59

1

98.3

1

SANTINO ANDRE

C2 SEN Blauwput A 75

9

89.3

2

MATTHEUS YVES

C2 SEN Smash Aarschot B 66

7

90.4

2

FRERES STANY

C2 SEN Pingouin A 65

11

85.5

3

BARBE DIDIER

C2 V40

75

9

89.3

3

DELARUE JAN

C2 V50 Den Hoek B 73

13

84.9

3

CORTEN WOUTER

C0 SEN Smash Aarschot B 50

6

89.3

4

ACCART PATRICK

C2 V50 Den Hoek B 62

13

82.7

5

GULYAS PETER

C4 SEN

Overijse A

49

10

83.1

5

DAUXOIS SOON JAE

C2 SEN

63

14

81.8

6

THAUVOYE MICHEL

C2 V40

Hurricane B

62

15

80.5

6

HUYBRECHTS NICO

C6 SEN Meerdaal E 36

10

78.3

7

SMITKA ANTON

C2 V40

Overijse A

66

20

76.7

7

VAN POEYER PATRICK

C2 V50

59

19

75.6

8

DETROCH FREDERIC

C4 SEN

Lembeek A

60

25

70.6

8

HEYLEN SANDER

C6 J21 Blauwput A 54

25

68.4

9

TANGHE BART

C6 SEN

Lembeek A

48

21

69.6

9

OVERLOOP TINEKE

C4 J21 Pingouin A 49

25

66.2

10

BEKAERT ROBIN

C4 J21

Werchter C

41

18

69.5

10

SMETS MICHAEL

C6 V40

37

22

62.7

11

VANRUYSSEVELDT SERGE

C6 SEN

T.T.G.B. A

44

20

68.8

10

VAN DEN BERGHE PHILIPPE

C4 V40 Blauwput A 37

22

62.7

12

CRANINCKX GEERT

C6 V40

Rillaar A

50

26

65.8

12

DELATTRE WILLY

D0 V60 Hurricane C

30

18

62.5

13

HOLTYZER CHRISTIAN

C4 V40

Hurricane B

46

24

65.7

13

BOGAERTS WILLY

C6 V50

28

17

62.2

14

DE DONCKER PHILIPPE

C4 SEN

Hurricane B

48

26

64.9

14

DE LAET BRUNO

D0 SEN T.T.G.B. B 34

23

59.6

15

DE CLERCQ HENDRIK

C2 V50

Hurricane B

37

24

60.7

15

DEKEYSER BRUNO

C6 V50

29

20

59.2

16

MERTENS MICHEL

D0 V40

Sukarti A

54

36

60.0

16

DE BONDT YAMINA

D0 JUN Meerdaal E 25

18

58.1

17

DE GROODT FABYAN

C6 SEN

Essenbeek B

42

32

56.8

17

NIJS MATHIAS

C6 SEN

45

33

57.7

18

VAN DEN BERGH ROB

C6 SEN

Werchter C

44

34

56.4

18

STROSSE WIM

C6 SEN Blauwput A 36

28

56.3

19

VANDERHAEGEN BAVO

C6 SEN

Lembeek A

25

20

55.6

19

JANSSENS JOHAN

C4 V40

Humbeek A

38

30

55.9

20

HENDRICKX YVES

C6 SEN

Lembeek A

28

23

54.9

20

DE CAT BRUNO

C4 SEN

Tacko B

36

30

54.5

21

HANNON KEVIN

C6 SEN

Lembeek A

43

36

54.4

21

RADOES SANNE

C4 SEN Pingouin A 37

31

54.4

22

BEGINE LUC

C2 V40

Sukarti A

39

35

52.7

22

VANDERHAEGEN BAVO

C6 SEN

27

25

51.9

22

VANPOUCKE STÉPHANE

D2 SEN

Essenbeek B

29

26

52.7

23

VEREECKEN JURGEN

D0 SEN T.T.G.B. B 32

30

51.6

24

SANTERMANS JAN

D0 SEN

Sukarti A

44

45

49.4

24

MOREAU KENNY

D0 J21

Diest I

22

21

51.2

25

COOLEN ROBIN

D0 SEN

Werchter C

34

35

49.3

25

LOWET WILLY

C4 V60

Diest G

27

27

50.0

26

ROMBOUTS HANS

C6 SEN

Vilvo D

28

30

48.3

26

DELEERSNIJDER SIMON

C6 J21 Meerdaal E 24

26

48.0

27

TEN CATE HANS

C6 V50

Overijse A

37

41

47.4

27

MAROY FREDERIC

C6 SEN Hurricane C

34

37

47.9

28

DE DONCKER BENJAMIN

C6 J21

Hurricane B

32

36

47.1

28

DE BONDT JANUS

C6 J21 Meerdaal E 22

25

46.8

29

DELARUE JOHAN

D0 V40

Den Hoek C

33

42

44.0

29

EXPOSITO BLANCO EMILIO

C6 V50 Hurricane C

26

30

46.4

30

DELAHAYE GUY

D0 V40

Overijse A

36

46

43.9

30

DE DONCKER MARCEL

C6 V70 Hurricane C

25

30

45.5

31

BORTELS ELS

C6 SEN

Den Hoek C

31

44

41.3

31

VAN CAUWELAERT NILS

D0 SEN T.T.G.B. B 28

34

45.2

32

JAHN OLIVIER

D0 SEN

Den Hoek C

23

35

39.7

32

CINO SALVATORE

C6 V40 Den Hoek B 24

31

43.6

33

TORDOOR ALFONS

D0 V40

Diest H

19

29

39.6

33

FORCEVILLE RAYMOND

C6 V50

27

40

40.3

34

VAN BRUWAENE BENNY

D0 V50

Essenbeek B

18

31

36.7

34

VANNERUM ELLEN

C6 SEN Pingouin A 23

39

37.1

35

VANSTEENBEECK MAARTEN

D0 SEN

Werchter C

19

33

36.5

35

ARDELEANU FLAVIAN DAN

D0 SEN

V.M.S. B

16

39

29.1

36

VANDERHEYDEN BRUNO

D0 V40

Essenbeek B

25

44

36.2

36

TAES CHRIS

D4 V50

Tacko B

14

40

25.9

37

MERCKX FREDERIC

D2 V40

Meerdaal F

16

36

30.8

37

BUSCEMI LUCIANO

D0 V50 Hurricane C

14

41

25.5

38

VAN DEN BORRE MARC

C6 V50

Vilvo D

16

43

27.1

38

LEONARD RUDI

D0 V40

Lembeek B

14

45

23.7

39

CLAESSENS-LEROY MICHEL

D0 SEN

Werchter C

12

34

26.1

39

DEMAESELEER BRUNO

D0 V60

Lembeek B

6

45

11.8

40

MINEUR BERT

D4 V40

Rillaar A

18

66

21.4

41

SANNEN YVES

D6 V40

Rillaar A

14

54

20.6

42

SCHILS STEVE

D0 SEN

Vilvo D

14

61

18.7

43

HUYGENS NICK

D6 SEN

Rillaar A

11

61

15.3

T.T.G.B. A

Ov. Ver. Perc.

Kl. Cat. Club

Humbeek A Humbeek A

V.M.S. B

Lembeek B Tacko B V.M.S. B

Lembeek B

V.M.S. B

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 5 op 12

Ov. Ver. Perc.


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Afdeling 3A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Kl. Cat. Club

Afdeling 3B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Pl.

Naam

Pl.

Naam

Kl. Cat.

1

VOUNCKX CEDRIC

D2 JUN Blauwput B 49

Ov. Ver. Perc. 4

92.5

1

GLADINE VINCENT

D2 SEN

2

TORDEURS GLENN

D2 J21 Essenbeek C 38

4

90.5

2

PEETERS DAVID

3

DELEBECQUE CHRISTOPHE

D0 SEN Hurricane D 60

7

89.6

3

JACOBS IVO

4

GENIE CEDRIC

D2 SEN T.T.G.B. C 54

14

79.4

4

STABENOW JONATHAN

5

DANAU WIM

D2 V40 T.T.G.B. C 41

15

73.2

5

VEUGELEN STIJN

6

POLSPOEL LUC

D2 V40 Hurricane D 52

20

72.2

6

LAMPROYE JOLIEN

7

OVERLOOP BART

D4 J21 Pingouin B 43

17

71.7

7

8

RINGOET NICO

D2 SEN T.T.G.B. C 30

12

71.4

9

EVENS MAARTEN

D2 SEN Pingouin B 56

23

10

VERDOODT PHILIP

D4 SEN Hurricane D 37

11

DE PROOST STAF

12

YTEBROUCK MARC

13

Club

Ov. Ver. Perc.

Humbeek B

68

6

91.9

D4 SEN Den Hoek D

55

12

82.1

D2 V50

Humbeek B

59

23

72.0

D2 SEN Overijse B

44

18

71.0

D4 J21

47

21

69.1

D4 J21 Meerdaal G

42

20

67.7

DE GRAEF DIMITRI

D4 SEN

V.M.S. C

37

25

59.7

8

VERHAEGEN JAN

D6 V60

Vilvo E

38

26

59.4

70.9

9

D'HONDT PHILIPPE

37

29

56.1

16

69.8

10

D'HOIR YVAN

D6 V50 Hurricane E 38

30

55.9

D4 V65 Werchter D 33

16

67.3

11

WRZESINSKI LUC

D6 V50 Hurricane E 36

30

54.5

D4 V40

41

21

66.1

12

MELOTTE PIET

D4 V75

43

39

52.4

BRAEKEN GERT

D4 V40 Werchter D 37

20

64.9

13

DAVIDS ANDRÉ

D6 SEN Pingouin C

38

35

52.1

14

DE PAEPE DIANE

D2 V40 Pingouin B 51

28

64.6

14

DE SMET MARC

D6 V65 Hurricane E 27

25

51.9

15

POSTELMANS RAFAEL

D4 V50

38

21

64.4

15

BOUCKAERT ARTHUR

D6 J21

27

33

45.0

16

BAILLIEU TOM

D6 J21 Blauwput B 27

15

64.3

16

ALLAERTS BENJAMIN

D6 SEN T.T.G.B. D

21

26

44.7

17

SMETS SVEN

D6 SEN

29

17

63.0

17

RUTTEN LODE

D6 JUN

28

35

44.4

18

AERTS DANNY

D4 V40 Werchter D 34

23

59.6

18

KALANTARAN FARAMARZ

D6 V60 Den Hoek D

18

25

41.9

19

DRESSELAERS WIM

D4 J21

27

20

57.4

19

VAN DE CAUTER JOHAN

E0 V40 Werchter E

18

26

40.9

20

WERY GREGORY

D2 SEN Essenbeek C 26

20

56.5

20

VAN LOOY MARC

D6 V50 Werchter E

19

29

39.6

21

THIBAUT FRANÇIS

D2 V40

Lembeek C

33

31

51.6

21

HERBOTS DRIES

D6 SEN

23

37

38.3

22

SEGERS DIRK

D4 V40

Humbeek C

23

23

50.0

22

STEEGEN VINCENT

D6 V40 Overijse B

24

42

36.4

22

CALLEWAERT PHILIPPE

D4 V40 Hurricane D 21

21

50.0

23

VAN DAMME ANDRE

D6 V50 Pingouin C

17

37

31.5

24

LINTHOUT DAVID

D4 SEN

Lembeek C

30

31

49.2

24

RENIERS ROBIN

D6 SEN Werchter E

12

32

27.3

25

VANCAMP LUDOVIC

D4 J21

Diest K

20

21

48.8

25

ROSSEELS JORAM

D6 SEN Meerdaal G

15

41

26.8

26

DE DONCKER MAXIME

E2 CAD Hurricane F 35

38

47.9

26

CELIS EWOUT

E0 CAD

12

38

24.0

27

FABRY TIMOTHEÉ

D6 J21 Blauwput B 27

33

45.0

27

VANDENSCHRIK PAUL

13

58

18.3

28

GOTAJNER MICHEL

E4 V40 Hurricane F 27

36

42.9

D4 SEN

29

LAMAIR RAF

30

VERCRUYCE JOHNNY

31

DECLERCQ XAVIER

32 33

Diest K

Diest K V.M.S. D Lembeek C

17

29

37.0

E0 V40 Den Hoek E 11

Humbeek C

31

26.2

E0 V50

10

32

23.8

KATZENELLENBOGEN DANIËL

E0 V50 Hurricane F 14

48

22.6

JASPERS FREDERIC

D6 J21 Den Hoek E 12

60

16.7

V.M.S. D

V.M.S. C

D6 V40 Pingouin C

Diest L

Vilvo E Diest L

Vilvo E

Diest M

E0 V50 Overijse B

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 6 op 12


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Afdeling 4A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Club

Afdeling 4B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Pl.

Naam

Kl. Cat.

Pl.

Naam

1

RAHIER NATHAN

D6 JUN

Sukarti B

Ov. Ver. Perc. 43

7

86.0

1

GEYSKENS HANS

Kl. Cat.

C4 V40 Smash Aarschot C 58

Club

0

100.0

2

S'HEEREN AYRTON

D6 J21

Humbeek D

34

6

85.0

2

DABEK DIRK

D4 V40 Smash Aarschot C 64

1

98.5

3

VANDEN BERGHEN EVI

E0 SEN

Den Hoek F

33

7

82.5

3

WILLEMS JAMES

E0 J21 Smash Aarschot C 60

6

90.9

4

COREMANS JOERI

E0 J21

Werchter F

31

8

79.5

4

HERMANS RAF

E2 CAD

Sukarti C

44

11

80.0

5

LAMOTTE MAXIME

E2 CAD

Werchter F

46

12

79.3

5

VINAMONT PATRICK

D6 V40

Sukarti C

39

12

76.5

6

DOYEN FREDERIK

D6 SEN

Sukarti B

43

12

78.2

6

SCHROYEN DONAAT

D6 J21

Sukarti C

36

13

73.5

7

VANDECAUTER NATHAN

D6 SEN

Sukarti B

34

10

77.3

7

VANKERKHOVE BART

E2 V40

Meerdaal I

60

22

73.2

8

VLASSELAER EDDY

E0 V40

Overijse C

44

14

75.9

8

TONDEUR BERT

E0 SEN

Lembeek D

34

13

72.3

9

VLASSELAER EWOUD

E4 J21

Overijse C

30

11

73.2

9

VANDECAUTER NATHAN

D6 SEN

Sukarti C

39

15

72.2

9

VANDENBROUCKE HANS

D6 V40

Pingkolo A

30

11

73.2

10

SANDU FLORIN

E2 SEN

Meerdaal I

52

22

70.3

11

SEGERS ALEXANDRE

E2 JUN

Humbeek D

50

26

65.8

11

RAHIER NATHAN

D6 JUN

Sukarti C

33

14

70.2

12

MERGAN DIRK

E0 V40

Overijse C

32

17

65.3

12

BOELAERT LITRIK

E2 SEN

Meerdaal I

35

16

68.6

13

GEERITS FRANK

D6 SEN

Sukarti B

28

15

65.1

13

DUMONT JONAS

E0 JUN

Pingouin D

34

16

68.0

14

VAN OUTRIVE VINCENT

E0 JUN

Werchter F

26

14

65.0

14

MERCKX PIETER

E0 J21

Pingouin D

28

15

65.1

15

REYNAERS MAURICE

D4 V50

Sukarti B

25

14

64.1

15

BINON OMER

E0 V50

Rillaar B

52

28

65.0

16

VAN BAELEN BEN

E2 V40

Pingouin E

46

28

62.2

16

VEYS WIM

E2 V40

Meerdaal I

31

19

62.0

17

VANDER LINDEN KLAAS

E2 JUN

T.T.G.B. F

24

15

61.5

17

KEVELAERTS WESLEY

E4 SEN

Rillaar B

37

23

61.7

17

PEETROONS NATHALIE

E0 V40

Den Hoek F

24

15

61.5

17

VANGELDER CELIEN

E0 JUN

Diest N

29

18

61.7

19

DE SMEDT HANS

E0 V40

Den Hoek F

45

30

60.0

19

VOS FRANS

E0 V50

Rillaar B

45

28

61.6

20

THYSEN PIETER

D6 SEN

Meerdaal H

43

29

59.7

20

FRIPPIAT CHRISTIAN

D6 V60

Vilvo F

27

17

61.4

21

MERGAN SANDER

E4 JUN

Overijse C

39

29

57.4

21

VANSCHOUBROECK SERGE

E0 V50

Diest N

34

24

58.6

22

VANDOREN POL

E0 V60

Pingkolo A

44

33

57.1

22

VERMEYLEN SVEN

E0 SEN

Rillaar B

35

25

58.3

23

VANBELLINGHEN JEROEN

E2 V40 Essenbeek D 31

25

55.4

23

MOEYS EMILY

E2 MIN

Tacko C

36

27

57.1

24

SEYNAEVE JAN

E2 V40

V.M.S. E

32

27

54.2

24

STRAUVEN MATTHIAS

E2 J21

Tacko C

24

20

54.5

25

DE LAET PETER

E2 V40

Overijse C

26

23

53.1

25

DEJONGH MAARTEN

E4 J21

Werchter G

23

20

53.5

26

LAYACHI MOURHIT

E0 V40

Humbeek D

19

21

47.5

26

RIGAUX ALEXANDER

E0 V50

Pingouin D

28

30

48.3

27

BOUDOU JEAN

E2 V50

Pingkolo A

21

24

46.7

27

LUYPAERT KRIS

D6 V40

Vilvo F

23

26

46.9

28

VAN COLLIE KAREL

E0 V50

Humbeek D

22

26

45.8

28

MEURISSE ROBBY

E2 J21

Lembeek D

33

38

46.5

29

WEYNANTS PATRICK

E2 V40

Werchter F

17

22

43.6

29

VANEERDEWEGH PHILIP

E0 V50

Pingouin D

34

44

43.6

30

VERHELST JEROEN

E2 J21

V.M.S. E

17

26

39.5

30

VANNUVEL DAVY

E2 J21

Tacko C

23

33

41.1

31

SCHOTSMANS LUKA

E4 CAD

Diest O

26

46

36.1

31

GEENS RALF

E4 SEN

Blauwput C

17

25

40.5

32

LOCKKAMPER NANCY

E4 SEN Essenbeek D 18

34

34.6

32

VAN TILBORGH ROLAND

E2 V50

Vilvo F

16

25

39.0

33

PLETINCKX KJELL

E4 SEN

Den Hoek F

19

40

32.2

33

VAN AERSCHOT ARTHUR

E2 V65

Blauwput C

22

35

38.6

34

VAN DAMME MICHEL

E4 V50

Pingouin E

14

33

29.8

34

DE BECKER STEFAAN

E4 V50

Vilvo F

15

27

35.7

34

BAUMERS HERMAN

E2 V50

Pingkolo A

14

33

29.8

35

DEGROEF PEGGY

E2 SEN

Vilvo F

22

40

35.5

36

OVERLOOP FRANÇOIS

E2 V50

Pingouin E

13

34

27.7

36

BUSCEMI PIETRO

E4 V50

Diest N

19

35

35.2

37

HUYGHE GEERT

E4 V40

Pingouin E

12

32

27.3

37

DE BECKER ROBIN

E4 J21

Werchter G

16

47

25.4

38

MULKERS HERMAN

E4 V75

Diest O

11

65

14.5

38

VANDENWIJNGAERDEN ERIC

E4 V50

Diest N

13

41

24.1

39

JANNES RUDY

E6 V50

Diest O

8

67

10.7

39

GILISSEN RUBEN

E6 J21

Diest P

10

36

21.7

40

GILISSEN JAN

E6 V40

Diest O

7

68

9.3

40

DE BECKER ERIK

E4 V40

Werchter G

13

49

21.0

41

VERBEKE SAM

E2 SEN

Tacko C

9

35

20.5

42

GILISSEN JEAN-PIERRE

E6 V40

Diest P

6

44

12.0

43

CLAES DIETER

E6 CAD

Diest P

4

39

9.3

44

DRESSELAERS RONNY

E6 V40

Lembeek D

1

58

1.7

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 7 op 12

Ov. Ver. Perc.


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Afdeling 5A - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Pl.

Naam

1

AERTS DRIES

2

Kl. Cat.

Club

Afdeling 5B - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Pl.

Naam

Kl. Cat.

Club

D4 SEN Cervus Schaffen A 55

Ov. Ver. Perc. 0

100.0

1

VERRESEN GUIDO

E4 V40

V.M.S. F

VANDENBROECK NIELS

E6 CAD

45

6

88.2

2

POTOMS KEVIN

3

VANDENREIJKEN LODE

E2 SEN Cervus Schaffen A 59

8

88.1

3

CAPPELLE GILLES

4

CRANINCKX HERMAN

E4 V50

Blauwput D

66

10

86.8

4

VANNEROM IAN

5

CLAESSENS IMMANUEL

E6 CAD

Werchter H

45

13

77.6

5

6

VANDENWIJNGAERT SEPPE

NG SEN Cervus Schaffen A 40

12

76.9

7

VAN DYCK BENNY

E4 V50

53

18

8

VANGRAMBEREN WOUTER

NG SEN Cervus Schaffen A 33

9

LEMMENS TIM

10

KLEWAIS TINE

11

Ov. Ver. Perc. 47

8

85.5

E4 J21 Hurricane G 47

9

83.9

E4 JUN

8

83.0

E6 J21 Essenbeek E 44

10

81.5

SCHEPERS TIM

NG SEN Pingkolo B

62

18

77.5

6

DEPRINS KOBE

E4 J21

Vilvo G

42

14

75.0

74.6

7

VANHOEGAERDEN SANDER

E6 JUN

Tacko D

42

16

72.4

14

70.2

8

DE BEUL PIERRE

E4 V65 Hurricane G 38

15

71.7

NG SEN Cervus Schaffen A 39

17

69.6

9

MAGNUS INDY

NG JUN Essenbeek E 38

17

69.1

E6 SEN

41

18

69.5

10

SEGHERS JAN

E4 V40 Essenbeek E 48

22

68.6

SNEYERS JAN

NG SEN Cervus Schaffen A 46

21

68.7

11

HIREMATH SHRAVAN

E6 JUN Overijse D

35

17

67.3

12

DE WIT DAAN

E6 JUN

Pingouin F

45

21

68.2

12

PREUD'HOMME PIM

E6 JUN

29

15

65.9

13

VAN DE GAER TILLY

E4 V40

Sukarti D

40

19

67.8

13

HORNEBECQ CLAUDE

NG SEN Hurricane H 27

16

62.8

14

ARNOLDTS WOUT

E4 V70

Blauwput D

44

21

67.7

14

LUYCKFASSEEL LOÏCK

NG MIN Essenbeek E 38

24

61.3

15

DE BECKER BRAM

E6 CAD

Werchter H

29

14

67.4

15

VAN ROMPAY SAM

E6 J21

34

22

60.7

16

FRANCOIS HERMAN

NG V50

Sukarti D

31

16

66.0

16

HIREMATH KUMAR

E6 V40 Overijse D

37

26

58.7

17

GOOSSENS KOEN

E6 SEN

Werchter H

30

17

63.8

17

NOLLET FRANS

E4 V70 Hurricane G 37

36

50.7

18

DEGELIN TIM

E6 V40

Diest Q

31

21

59.6

18

BEHAEGHE SAM

E6 JUN

32

35

47.8

19

PHILIPS ARNO

E6 MIN

Tacko E

31

26

54.4

19

DESTOOP GORIK

E6 JUN Den Hoek G

28

40

41.2

20

VAN DER AA HANS

E4 SEN

Meerdaal K

24

22

52.2

20

BOSSCHAERTS GUY

E6 V50 Werchter I

18

32

36.0

21

CARLIER PIET

E6 V50

Meerdaal M

29

29

50.0

21

DEPOORTER BENJAMIN

NG JUN Hurricane H 29

53

35.4

22

VICTOR FRANK

E6 V50

Pingouin G

28

38

42.4

22

FONTEYN LEANDER

NG SEN Hurricane H 17

34

33.3

23

NEUTS STIJN

E4 SEN

Meerdaal K

20

30

40.0

22

VLASSEMBROUCK ARNAUD

E6 JUN Overijse D

17

34

33.3

24

BOEIJEN WIM

E6 V75

Pingouin F

30

48

38.5

24

DE SMET AN

E6 SEN

14

42

25.0

25

CARELS HOMEER

E6 V70

Pingouin F

31

55

36.0

25

DELARUE JONAS

NG JUN Den Hoek G

17

55

23.6

26

BOOGAERTS NICK

NG JUN

Pingouin G

19

39

32.8

26

VANDENBERGHE THIBOO

E6 MIN T.T.G.B. H

10

34

22.7

26

DE PRIL LUC

E6 V50

Pingouin G

19

39

32.8

27

ELAERTS KEVIN

NG SEN Werchter I

12

43

21.8

28

ROSKIN KIARA

NG CAD

Tacko E

18

43

29.5

28

TAYMANS BRUNO

NG CAD Hurricane H

4

58

6.5

29

VANCAUWENBERGH ELIEN

NG CAD

Rillaar C

15

48

23.8

29

OKERMAN EGON

NG JUN Den Hoek G

2

54

3.6

30

SCHEPERS BART

NG SEN

Pingouin F

18

58

23.7

30

CAULIER MARIUS

NG PRE Den Hoek G

1

67

1.5

31

VAN DYCK RIK

NG JUN

Rillaar C

8

44

15.4

32

VERSTRAETE NOAH

NG CAD

Pingouin G

7

63

10.0

Rillaar C

Rillaar C

Sukarti D

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 8 op 12

V.M.S. F

Tacko D

Vilvo G

Vilvo G

Vilvo G

39


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Afdeling 5C - Prov. Vl.-B/Br. - Heren Kl. Cat. Club

Afdeling 5D - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Pl.

Naam

Pl.

Naam

1

VANDECAUTER BRAM

E6 MIN

V.M.S. G

20

3

87.0

1

VANBILLOEN DRIES

NG

CAD

Blauwput E

19

3

86.4

2

LENAERTS ARNO

E4 JUN

V.M.S. G

23

4

85.2

2

BAERT ANDREAS

NG

CAD

Blauwput E

23

4

85.2

3

LAUWERS SIMON

NG JUN

Humbeek E

24

6

80.0

3

HENRIS CHRISTOPHE

NG

CAD Hurricane I 24

7

77.4

4

MOORTGAT YANNICK

NG JUN

Humbeek E

22

6

78.6

4

HENRIS ALLAN

NG

CAD Hurricane I 23

8

74.2

5

WILLEMEN TIM

NG JUN

Humbeek E

20

7

74.1

5

IRWIN JACK

NG

PRE

Meerdaal N

17

6

73.9

6

VERRESEN FILIP

E6 J21

V.M.S. H

20

10

66.7

6

DEVOGEL LUCAS

NG

CAD

Tacko G

19

10

65.5

7

VANCAUDENBERG TIM

E6 JUN

V.M.S. H

16

10

61.5

7

PREUD'HOMME LIEN

NG

MIN

Tacko F

10

14

41.7

8

ARNALSTEEN JORIS

NG JUN Overijse E 16

11

59.3

8

MOTMANS BRAM

NG

CAD

Blauwput E

9

13

40.9

9

VANTHOURNOUT KRISTOF

NG CAD

12

11

52.2

8

RICHARD MARGAUX

NG

CAD

Tacko G

9

13

40.9

10

COMPERE CLÉMENT

NG CAD Overijse E 12

15

44.4

10

VERHAEGHE PETER

NG

SEN

Sukarti E

9

15

37.5

11

RONGÉ DUNCAN

NG JUN Overijse E

7

13

35.0

11

LABALUE SIMON

NG

MIN Hurricane I

9

18

33.3

12

DEROM PAUL

NG V60 Overijse E

8

15

34.8

12

MINNAERT LAUDERT

NG

PRE

7

21

25.0

13

STAS NICOLAS

NG PRE

Humbeek F

7

16

30.4

13

VYDT ALEXIS

NG

MIN Hurricane I

7

24

22.6

14

MOENS FEKADU

NG MIN

V.M.S. H

8

21

27.6

15

BREUSEGEM NIELS

NG CAD

Vilvo H

8

22

26.7

16

GOEDGEZELSCHAP SAM

NG CAD

Vilvo H

5

29

14.7

17

GROOTJANS SÉBASTIEN

NG CAD

Vilvo H

3

23

11.5

18

DECLERCQ MAXIME

NG MIN

Vilvo H

3

24

11.1

18

VERMEIREN NILS

NG CAD

Vilvo H

3

24

11.1

20

VAN BUGGENHOUT JENS

NG MIN

Humbeek F

2

18

10.0

Humbeek E

Ov. Ver. Perc.

Kl. Cat.

Club

Tacko F

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 9 op 12

Ov. Ver. Perc.


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Afdeling 5C Play-offs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Kl. Cat. Club

Afdeling 5D Play-Downs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Pl.

Naam

Pl.

Naam

1

VAN MEERBEEK TOON

E6 CAD Meerdaal N 22

Ov. Ver. Perc. 4

84.6

1

RONGÉ DUNCAN

2

MAERTENS MATHIJS

E6 SEN Meerdaal N 22

5

81.5

2

3

HENRARD GILL

E6 CAD Blauwput E 16

4

80.0

4

LENAERTS ARNO

E4 JUN

V.M.S. G

15

5

5

MERCKX JONATHAN

E6 MIN

V.M.S. H

14

6

DENAUW ALEXANDER

7

BARBIER MICHAEL

8

Kl. Cat. Club

Ov. Ver. Perc.

NG JUN Overijse E 28

3

90.3

HENRIS CHRISTOPHE

NG CAD

Hurricane I

33

4

89.2

3

DENIS ROMAIN

NG CAD

Hurricane I

29

4

87.9

75.0

4

HENRIS ALLAN

NG CAD

Hurricane I

32

5

86.5

6

70.0

5

VERMEIREN NILS

NG CAD

Vilvo H

15

8

65.2

E6 CAD Meerdaal N 19

9

67.9

6

STAS NICOLAS

NG PRE

Humbeek F

18

11

62.1

E6 JUN Meerdaal N 17

9

65.4

7

VAN BUGGENHOUT JENS

NG MIN

Humbeek F

16

11

59.3

WILLEMEN TIM

NG JUN

Humbeek E

15

8

65.2

8

GROOTJANS SÉBASTIEN

NG CAD

Vilvo H

13

9

59.1

9

SCHUTIJSER EDUARDUS

NG V60

Humbeek E

17

10

63.0

9

DECLERCQ MAXIME

NG MIN

Vilvo H

13

10

56.5

10

VANBILLOEN DRIES

NG CAD Blauwput E 15

9

62.5

10

BINST BRETT

NG CAD

Humbeek F

14

11

56.0

11

CALLENS ALEXANDER

NG CAD

Humbeek E

21

14

60.0

11

LABALUE SIMON

NG MIN

Hurricane I

19

18

51.4

12

LAUWERS SIMON

NG JUN

Humbeek E

18

14

56.3

12

DEBEN BORIS

NG PRE

Humbeek F

6

17

26.1

13

VANCAUDENBERG TIM

E6 JUN

V.M.S. H

10

14

41.7

13

DEPAUS THIBAUT

NG PRE T.T.G.B. I

4

15

21.1

14

DE WEL YORDI

E6 PRE Meerdaal N

7

11

38.9

14

RICHARD MARGAUX

NG CAD

Tacko G

5

22

18.5

15

DECHERF EDDY

E6 SEN Blauwput E 11

21

34.4

15

DE VOGEL MICHIEL

NG PRE

Tacko G

3

16

15.8

16

BUI-VANDEPUT HARRIS

NG CAD Blauwput E

7

21

25.0

16

RENDERS BRIAN

NG MIN

Tacko G

2

20

9.1

17

CLERENS VINCE

NG CAD

Sukarti E

5

22

18.5

17

DERWEDUWEN THOMAS

0

24

0.0

18

MOONEN VICTOR

NG CAD

Sukarti E

4

24

14.3

19

LENAERTS SEPPE

NG CAD

Sukarti E

0

23

0.0

19

DE VROEDE KEVIN

NG CAD

Sukarti E

0

23

0.0

NG PRE T.T.G.B. I

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 10 op 12


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Afdeling 2A - Nationaal - Dames

Afdeling 5E Play-Downs - Prov. Vl.-B/Br. - Heren

Pl.

Naam

Pl.

Naam

Kl. Cat.

1

LUPPENS CEDRIC

Kl. Cat. NG

MIN Hurricane K 32

Club

3

91.4

1

LAUWERS INNE

B4 SEN

Nodo A

40

7

85.1

2

VAN MEERBEEK SOFIE

NG

PRE

23

3

88.5

2

COLOT MAGALIE

B4 V80

CP Montois A

23

6

79.3

3

DECARME MATTEO

NG

MIN Hurricane K 31

8

79.5

3

SCUTTENAIRE NATHALIE

B4 V80

Don Bosco A

37

10

78.7

4

STERCKX TOM

E6

MIN

Diest R

15

5

75.0

4

VERMEULEN AURELIE

B4 JUN Champ d'en Haut A 35

13

72.9

5

BELSACK JARNE

NG

PRE

Meerdaal O

13

8

61.9

5

OVERLOOP TINEKE

B2 J21

Pingouin A

36

14

72.0

6

GOOSSENS KLAAS

NG

MIN

Tacko F

16

12

57.1

6

SOUDAN FANNY

B4 V80

Don Bosco A

30

12

71.4

7

HENRY MATHIS

NG

MIN Hurricane K 20

19

51.3

7

GERLAGE PERRINE

B6 J21 Champ d'en Haut A 31

14

68.9

8

PREUD'HOMME LIEN

NG

MIN

Tacko F

14

17

45.2

8

ONGENA GREETJE

B4 SEN

Hamme A

19

10

65.5

9

SANTERMANS BRAM

NG

MIN

Diest R

9

14

39.1

9

DELADRIERE CASSANDRA

C0 V80

Don Bosco A

31

17

64.6

10

MINNAERT LAUDERT

NG

PRE

Tacko F

11

20

35.5

10

MASSAGE AN

B6 V80 S-J Fl. Bleue A 27

15

64.3

11

WILLEMS NATHAN

NG

PRE

Tacko H

9

18

33.3

11

PARING FREDERIQUE

B4 V80 Citibank Virton B 20

13

60.6

12

PIQUET QUENTIN

NG

PRE Hurricane K 12

27

30.8

12

GHISLAIN VIRGINIE

C0 V80

CP Montois A

31

22

58.5

13

HUYGENS ADRIAAN

NG

MIN

21

8.7

13

VITTA ELINE

B6 SEN

Nodo A

22

16

57.9

14

PERLEAU JULIE

B4 SEN Champ d'en Haut A 27

21

56.3

15

HEINE ANNE

B6 V80 S-J Fl. Bleue A 27

24

52.9

16

ALEXANDER NATHALIE

B6 V80 S-J Fl. Bleue A 26

28

48.1

17

DE PAEPE DIANE

C0 V40

Pingouin A

21

23

47.7

17

VANNERUM ELLEN

B6 SEN

Pingouin A

21

23

47.7

19

LAMBIET ANAIS

C0 V80

Minerois C

17

19

47.2

20

DEOM EMILIE

B6 V80 Citibank Virton B 18

21

46.2

21

BAGUETTE MARYSE

B6 V80

Minerois C

20

25

44.4

22

RAEMDONCK SARAH

B6 SEN

Hamme A

10

19

34.5

23

SMET NOELIE

C0 V80

Pal Bourlers A

11

37

22.9

24

DEROUCK MADLINE

C2 V80

CP Montois A

9

32

22.0

25

DE WILDE STEFFI

C2 J21

Hamme A

6

30

16.7

Meerdaal O

Tacko H

Ov. Ver. Perc.

2

Club

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 11 op 12

Ov. Ver. Perc.


Individuele rangschikking per percentage Seizoen 2011-2012 - Week 22 Reeks A VTTL - Landelijk - Dames Club

Afdeling 1 - Prov. Vl.-B/Br. - Dames

Pl.

Naam

Kl. Cat.

Pl.

Naam

Kl. Cat.

Club

1

VROLIX MARIEKE

B6 SEN

Lipalet A

Ov. Ver. Perc. 31

0

100.0

1

MAESEN MARIE

B2 CAD

Diest A

2

DE BONDT YAMINA

C0 JUN

Meerdaal A

26

4

86.7

2

MESSIAEN MICHÈLE

3

LAMPROYE JANA

C0 JUN

Meerdaal A

38

7

84.4

3

STIERS KAREN

4

VERHOEVEN NELE

C0 SEN

Meerdaal A

29

6

82.9

4

DE BACKER STEPHANIE

5

LEMMENS ELS

C2 V40 Leopoldsburg A 31

7

81.6

5

6

BUYSMANS KATRIEN

C0 SEN

25

7

78.1

7

VLEUGELS JOSEPHINE

C2 V60 Leopoldsburg A 25

8

8

FRANS KAAT

C4 JUN Dylan Berlaar A 31

9

VERMEERSCH HELENA

D0 JUN

10

VANCHAZE CHRISTIANE

11

VAN SWEEVELT LEEN

12

Ov. Ver. Perc. 14

0

100.0

C0 V50 Hurricane A 13

5

72.2

C2 SEN

11

5

68.8

C2 SEN Hurricane A 12

6

66.7

VEUGELEN SARAH

C6 SEN

Blauwput A

10

6

62.5

6

BEYENS GREET

NG V40

Tacko A

3

9

25.0

75.8

7

RAYMAKERS LUCIE

NG V40

Tacko A

2

10

16.7

14

68.9

7

WAUTERS FRIEDA

NG V40

Tacko A

2

10

16.7

32

15

68.1

C4 V40 Leopoldsburg A 24

15

61.5

C4 SEN

Malpertuus A

28

19

59.6

VAN WELDE BRENDA

C2 JUN

Schulen B

26

21

55.3

13

PHILIPS ELIEN

D2 CAD

Hoeselt C

17

15

53.1

14

SEGERS ELIEN

D0 CAD

Malpertuus A

23

21

52.3

15

DE SMEDT KARINE

C6 V50 Sint-Niklase A 15

15

50.0

16

LAMBRECHTS MARIELLA

C6 CAD

22

25

46.8

17

HOEBEN LIVIA

D0 CAD Dylan Berlaar A 13

23

36.1

18

VAN SWEEVELT AN

C6 J21

Malpertuus A

14

32

30.4

19

CEUX GWEN

D2 JUN

Schulen B

12

29

29.3

20

GOOSSENS VEERLE

C6 V40 Sint-Niklase A 8

22

26.7

21

WINTERS PETRA

D0 V50

9

26

25.7

22

VANDENHENDE NICOLE

C6 V65 Sint-Niklase A 7

23

23.3

23

ROS TATJANA

D2 J21

Wenduine B

5

25

16.7

24

PEETERS HILDE

D2 V40

Lipalet A

3

36

7.7

25

LEQUEUX LORETTE

C4 V75

Wenduine B

0

30

0.0

Hoeselt C

Schulen B

Hoeselt C

Lipalet A

Blauwput A

Afgedrukt vanaf http://competitie.vttl.be op 30/04/2012 -- © 2001-2012 Gaëtan Frenoy (gaetan@frenoy.net) / Vlaamse Tafeltennisliga (info@vttl.be) - Pagina 12 op 12


BOETES WEEK 21 Aansl. Nr. Vl-B 005

Clubs PINGOUIN

Vl-B 161

DEN HOEK

Vl-B 182

TTGB

Vl-B 213

HUMBEEK

Vl-B 218

VILVO

Vl-B 234 Vl-B 256

MEERDAAL OVERIJSE

Vl-B 283 Vl-B 293

RILLAAR DIEST

Vl-B 295

WERCHTER

Vl-B 21318

VMS 50

Vl-B 330 Vl-B 334

SUKARTI TACKO

Ploeg Nr. Wedstr. Afd. Reeks Sexe Code Bedrag B 25 3 A H 19 10,00 E 35 4 A H 25 12,50 G 47 5 A H 22 2,50 F 34 4 A H 34 50,00 F 34 4 A H 42 28,20 G 52 5 B H 32 37,50 G 52 5 B H 42 23,40 E 45 4 B H 21 5,00 E 45 4 B H 28 2,50 B 28 3 B H 19 10,00 C 24 3 A H 19 10,00 C 6 1 H 32 37,50 C 6 1 H 42 6,60 L 56 5 B H 32 37,50 A 9 2 A H 28 2,50 B 28 3 B H 28 2,50 E 63 5 D H 80 10,00 E 63 5 D H 42 13,80 A 8 2 A H 28 2,50 D 1 1 H 18 12,50 E 2 1 H 18 12,50 G 18 2 B H 19 10,00 I 20 2 B H 19 10,00 K 24 3 A H 19 10,00 M 30 3 B H 19 10,00 P 42 4 B H 21 5,00 R 66 5 E H 82 6,00 B 7 1 H 18 12,50 H 50 5 A H 28 2,50 AWERCHTER 4 1 H 25 10,00 wedstrijdblad niet ondertekend D 22 3 A H 34 50,00 D 22 3 A H 42 25,20 B 33 4 A H 21 5,00 B 15 2 B H 32 37,50 B 15 2 B H 42 16,80 C 43 4 B H 21 5,00 TOTAAL:

Totaal

25,00

139,10 7,50 20,00 44,10 37,50

28,80 2,50

76,00 15,00

85,20 5,00

59,30 545,00

FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 21) 21 21 21 21

Nr. Wedstr. 8 9 28 45

Club RILLAAR OVERIJSE OVERIJSE TTGB

Foutmelding clubnummer hoofdscheidsrechter foutief hoofdscheidsrechter+kapitein 2 spelers in de ploeg hoofdscheidsrechter+kapitein 2 spelers in de ploeg setstand match nr 7 niet ingevuld


BOETES WEEK 22 Aansl. Nr. Vl-B 005

Clubs PINGOUIN

Vl-B 182

TTGB

Vl-B 213

HUMBEEK

Vl-B 218 Vl-B 225 Vl-B 234

VILVO HURRICANE MEERDAAL

Vl-B 252

LEMBEEK

Vl-B 283 Vl-B 293

RILLAAR DIEST

Vl-B 295 Vl-B 318

WERCHTER VMS

Vl-B 334

TACKO

Vl-B 338

SCHAFFEN

Ploeg A G A D C B D D H E E F C C D B D E H H G N P P Q B A D F F DFH D F A A

Nr. Wedstr. Afd. Reeks 19 2 B 46 5 A 11 2 A 31 3 B 26 3 A 27 3 B 38 4 A 13 2 A 55 5 B 16 2 B 16 2 B 12 2 A 24 3 A 24 3 A 40 4 B 45 4 B 3 1 2 1 8 2 A 8 2 A 19 2 B 39 4 B 44 4 B 44 4 B 51 5 A 4 1 6 1 21 3 A 52 5 B 52 5 B 54 64 6 47

5 5 1 5

B B A

Sexe H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H D H

Code 19 22 19 19 19 19 21 28 22 32 42 25 34 42 21 32 18 18 32 42 19 21 21 15 22 18 18 34 22 25 29 28 28 82 22

Bedrag 10,00 2,50 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 2,50 2,50 37,50 6,60 12,50 50,00 33,60 5,00 37,50 12,50 12,50 37,50 10,20 10,00 5,00 5,00 7,50 2,50 12,50 12,50 50,00 2,50 12,50 5,00 2,50 2,50 6,00 2,50 TOTAAL:

FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 22) 22 22 22

Nr. Wedstr. 13 54 64

Club VILVO TACKO TACKO

Foutmelding setstanden match nr 4 foutief aanwijzingsnummer bezoekers niet vermeld kapitein foutief aangeduid

Totaal 12,50 20,00

25,00 2,50 2,50

56,60

88,60 37,50

102,70 12,50

77,50

16,00 2,50 456,40


BOETES WEEK 1 - VETERANEN Aansl. Nr. VL-B 330

Clubs Sukarti

VL-B 005

Pingouin

Week 1 1 1 1

Nr. Wedstr. 102 102 202 202

Ploeg A A A A

Nr. Wedstr. Afd. Reeks 102 1 102 1 202 2 202 2

Sexe H H H H

Code 28 28 28 28

Bedrag 2,50 2,50 2,50 2,50

Totaal 5,00 5,00

FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 1) Club Foutmelding Sukarti dubbelparen niet ingevuld Sukarti individuele overwinningen ontbreken Pingouin geen aansluitingsnr voor hoofdscheidsrechter Pingouin individuele overwinningen dubbels ontbreken

BOETES WEEK 2 - VETERANEN Aansl. Nr. VLB 283 VL-B 256

Clubs Rillaar Smash Overijse

Week 2 2

Nr. Wedstr. 103 201

Ploeg A A

Nr. Wedstr. Afd. Reeks 202 2 103 1

Sexe H H

Code 28 27

Bedrag € 2,50 5

Totaal € 2,50 5

FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 2) Club Foutmelding Overijse niet inzenden bye-blad Rillaar B individuele overwinningen dubbels ontbreken

BOETES WEEK 3 - VETERANEN Aansl. Nr. VLB 182

Clubs TTGB

Week 3

Nr. Wedstr. 101

Ploeg A

Nr. Wedstr. Afd. Reeks 101 1

Sexe H

Code 20

Bedrag € 7,50

Totaal € 7,50

FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 3) Club Foutmelding TTGB A 1 WO

BOETES WEEK 4 - VETERANEN Aansl. Nr. VL-B 330

Clubs Sukarti

Week 4

Nr. Wedstr. 101

Ploeg A

Nr. Wedstr. Afd. Reeks 4/101 1

Sexe H

Code 20

Bedrag 7,5

FOUTEN OP WEDSTRIJDBLADEN (Boetenlijst nr. 4) Club Foutmelding Sukarti 1 WO

Totaal 7,5


29 april 2012: Vlaamse Kampioenschappen Veteranen Onze provincie bleek de sterkste en mocht dan ook, naast verscheidene medailles, met de Vlaamse Beker naar huis keren.

Medailles • • • • •

Dames: Diane De Paepe (C0, Pingouin): zilver Heren 40+: Johan Marcoen (B4, PW Diest): goud Heren 65+: Staf De Proost (D4, Werchter): zilver Heren 75+: Piet Melotte (D4, PW Diest): zilver Heren 80+: Jozef Broeckaert (E2, Den Hoek): brons

Eindrangschikking

ANT

Heren Dames 40+ 9 10

Heren 50+ 11

VETERANEN Heren Heren 60+ 65+ 19 0

Heren 70+ 10

Heren 75+ 8

Heren 80+ 12

Totaal

Plaats

79

4

VLB

13

16

9

8

17

12

10

10

95

1

L/K

14

3

3

3

6

6

12

0

47

5

OVL

13

17

15

14

0

20

7

7

93

2

WVL

9

11

20

13

20

0

0

8

81

3


VTTL

vanaf volgend seizoen

Vlaams-Brabant & Brussel provinciaal comitĂŠ

NIEUWE WEBSITE VTTL VLAAMS-BRABANT Elke club krijgt een eigen pagina!

Pingouin

Den Hoek

TTGB

Humbeek

Vilvo

Hurricane

Meerdaal

Galmaarden

Essenbeek

Lembeek

Overijse

Rillaar

Diest

Werchter

VMS

Sukarti

Blauwput

Tacko

Pingkolo

Aarschot

Schaffen

Achter de schermen zijn we bezig met het vernieuwen van onze website. Wij hebben hierbij besloten om elke club een eigen pagina aan te bieden. Op deze pagina komt de algemene informatie van je club, zoals bestuur, zalen, contactpersoon enz... (Deze informatie kunnen we makkelijk uit de vorige website halen.) Het is ook de bedoeling van je club te omschrijven, maw je krijg een unieke kans om je club te promoten op de website van de VTTL VL-B. Mogen we hiervoor vragen ons je clublogo en extra gegevens (bv filosofie van de club) te bezorgen die jullie graag op jullie pagina zien terechtkomen. Gelieve uw gegevens en logo te bezorgen aan Pieter Thysen: tabletennis@pieterthysen.name Meer info: tabletennis@pieterthysen.name


Tafeltennisclub P.W. Diest organiseert de 5de editie van zijn

Davis Cup Criterium Wanneer? Zondag 22 juli 2012 om 10u Waar? Prijs?

Tafeltennisclub P.W. Diest Grauwzusterstraat 10-B 3290 DIEST 6â‚Ź / persoon of 12â‚Ź / ploeg

Inschrijven?

marc.janssens100@skynet.be (inschrijven t.e.m. vrijdag 20 juli om 22.00u) (inlichtingen via tel : 0478/22.22.78)

Het volledige reglement bevat verdere informatie, en is ook te downloaden: www.pwdiest.be


Davis Cup Criterium 1. Het criterium wordt gespeeld op zondag 22 juli 2012 aanvang 10.00u in het lokaal van tafeltennisclub P.W. Diest, Grauwzustersstraat 10 B te Diest. 2. Het criterium is voorbehouden aan spelers aangesloten bij de KBTTB. 3. Een ploeg bestaat uit twee spelers. (heren en/of dames) 4. Het maximum aantal inschrijvingen bedraagt 40 ploegen. 5. De wedstrijden worden gespeeld in 3 winnende sets en volgens de officiÍle handicaptabel. 6. De wedstrijden worden gespeeld op 10 blauwe Tibhar Smash 28/R tafels met witte ballen van Tibhar***, en dit volgens de reglementen van de KBTTB. 7. De deelnemers moeten 30 minuten voor aanvang van het criterium aanwezig zijn. Naargelang het aantal inschrijvingen kunnen de hoogst geklasseerde ploegen rechtstreeks gekwalificeerd worden voor de 2 ronde. Deze zullen hiervan verwittigd worden. 8. Een wedstrijd in de poule bestaat uit 2 enkelspelen en 1 dubbelspel. De deelnemers mogen hun ploeg vrij opstellen. (volgorde : 1-1, 2-2, dubbel) 9. De loting voor samenstelling van de poules gebeurt op zaterdag 21 juli 2012 om 10.00u in het lokaal van P.W. Diest. 10. De drie beste ploegen van het criterium worden beloond met voor iedere speler een trofee en mooie naturaprijzen. De 3de plaats zal betwist worden in een duel tussen de verliezende halve finalisten. 11. De inschrijvingen moeten de namen van beide spelers bevatten, hun klassement voor het seizoen 2012-2013, club en een tel. of gsm nummer van 1 van beide deelnemers. Inschrijvingen worden schriftelijk verzonden aan de hoofdscheidsrechter Marc Janssens, Commissaris Neyskenslaan 31 – 3290 Diest (Tel 0478/222278) of per Email : marc.janssens100@skynet.be

De hoofdscheidsrechter is gemachtigd om alle maatregelen te nemen om het goede verloop van de wedstrijden te garanderen. Inschrijvingen worden aanvaard t.e.m. vrijdag 20 juli 2011 om 22.00u. 12. Het inschrijvingsgeld bedraagt 6 EUR per persoon, of 12 EUR per ploeg. Dit wordt betaald bij aanmelding op de dag zelf. Indien men uiteindelijk niet deelneemt na inschrijving, dient dit toch betaald te worden op rekeningnummer 750-9010225-53 van tafeltennisclub P.W. Diest. 13. De organisatie, met name P.W. Diest, is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstallen tijdens deze organisatie. 14. Roken in de sportzaal en cafetaria is verboden, buiten is er mogelijkheid tot roken. 15. Goedgekeurd door het PC Vlaams-Brabant onder nr. Vl-B 2012/001


27/28/29 JULI INSCHRIJVEN:

27/7 DUBBELTORNOOI

• Uiterlijk tot woensdag 25 juli 2012. Bij voorkeur via het inschrijvingsformulier op www.ttvms.be. U krijgt steeds een bevestiging via e-mail. • Schriftelijk op adres: VMS p/a Gerda Berghen, Endepoelstraat 24, 3210 Lubbeek. Uw inschrijving omvat: naam, voornaam, aansluitingsnummer (VTTL), nieuw klassement en clubnaam, alsook de geboortedatum en de reeks(en) waaraan zij/hij deelneemt. • Een speler mag zich enkel inschrijven in een reeks dat zijn eigen klassement bevat alsook bij de dubbel met handicap, de leeftijdscategorieën en het ploegentornooi met handicap. • Het inschrijvingsgeld bedraagt - voor de jeugdreeksen: 4 euro - voor de enkelspelen / veteranen ; 6 euro ; bijkomende enkelreeks + 4 euro - voor het dubbelspel: 8 euro per koppel - voor het ploegentornooi: 8 euro per ploeg Dit inschrijvingsgeld moet betaald worden, zelfs indien men na inschrijving niet deelneemt. • Inschrijvingen kunnen vroeger worden afgesloten bij voldoende aantal spelers in een bepaalde reeks.

START OM 19u (met handicap)

PROGRAMMA:

PRIJZEN:

28/7 PLOEGENTORNOOI START OM 18u

ploegen van 2 spelers poules van 3 met handicap

OVERNACHTEN ? via: tornooi@ttvms.be

Heren:

VR 27/7 ZA 28/7

NG E D C B

1: € 20 1: € 40 1: € 60 1: € 80 1: € 100

2: € 10 2: € 20 2: € 30 2: € 40 2: € 60

3: € 5 3: € 10 3: € 15 3: € 20 3: € 40

Dames: afhankelijk van het aantal inschrijvingen Naturaprijzen voor alle andere reeksen.

WAAR?

ZO 29/7

Turnzaal gemeentelijke basisschool Linden, Martelarenplaats z/n, 3210 Linden (Lubbeek)

meer info: www.ttvms.be


Vierdaagse tafeltennis zomerstage in Kortenberg Donderdag 2 t.e.m. zondag 5 augustus 2012 Vaste trainersstaf & sparrings: Vanja Beerts (B-trainer, B2) Hans Vangrunderbeek (B-trainer in opleiding, B2) Nele Pattyn (B-trainer, B6/C4) Tom Overloop (B-trainer in opleiding, B2) Tineke Overloop (B-trainer in opleiding, B2/C4)

Prijs: 80 euro

www.tacko-kortenberg.be

Dagelijkse training van 9u-16u; iedere deelnemer krijgt een persoonlijke techniekanalyse mee naar huis; inschrijving volgens het principe “wie eerst betaalt, krijgt voorrang”. Locatie: Grote sporthal TACKO, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg

Deelnemers van alle clubs, klassementen en leeftijden welkom! Hoe inschrijven? Vóór woensdag 25/7/2012 o E-mail sturen naar hans.vangrunderbeek@ telenet.be met vermelding van geboortejaar, klassement, club en contactgegevens o Betaling van 80 euro op 001-5534437-81 (t.a.v. Tacko Kortenberg met vermelding van “zomerstage 2012 + volledige naam”)

Editie 2011: 34 deelnemers (2B-, 9C-, 4D-, 9E- en 10 NG-spelers) tussen 8 en 65 jaar


Zondag 6 mei om 19.30u :

SUPERLIGA HALVE FINALE PLAY-OFFS P.W. DIEST - ETOILE BASSE SAMBREVILLE P.W. Diest is klaar om de halve finale play-offs op ’s lands hoogste niveau aan te vatten. Ook nu weer zijn we er als club in geslaagd, in het 19de seizoen op rij dat we uitkomen in de Superliga, door te stoten tot de halve finales. Nochtans liep het dit seizoen niet van een leien dakje. In de 1ste fase van het kampioenschap was het een spannende strijd om een plaatsje te bemachtigen in de top 6, goed voor de play-offs. Uiteindelijk slaagde P.W. Diest erin om als 3de uit te komen na de eerste ronde. In de play-offs, die na Nieuwjaar startten, raasde de ploeg als een TGV over de heen- en terugwedstrijden tegen Sokah Hoboken en Sud Telecom Virton. Mede door de komst van Wang Xin, die een enorme “boost” betekende voor de ploeg, werden alle 4 partijen gewonnen met dikwijls overtuigende cijfers. De groepswinst was een feit en hierdoor slaagden we erin het grote “La Villette Charleroi” te ontwijken in de halve finale play-offs. En die halve finales staan nu voor de deur. Op donderdag 3 mei wordt in het Naamse de heenwedstrijd gespeeld, de terugmatch in Diest staat zondag 6 mei op het menu. De ploeg van EBS kondigt zich aan als een moeilijk te bekampen tegenstrever. Ze beschikken over een top 100 speler, Chen Chien An, ook actief in de Franse competitie. Hun kern bestaat verder uit Cedric Mirault, Damien Delobbe en last but not least de onvermijdelijke Martin Bratanov… Ze hebben ze dus mogelijkheden! Uiteraard zal P.W. Diest voor deze heen –en terugmatch beroep doen op haar sterkste team: Wang Xin, Marc Closset, Chen Sung en Gareth Herbert. Afwachten nu welke spelers door beide clubs in stelling worden gebracht.

Foto : P.W. Diest-EBS seizoen 2010-2011, 1ste fase Superliga Aanvang van de wedstrijd op zondag 6 mei in het Peter Dorlandcentrum is 19.30 uur. Het lokaal is open voor het publiek vanaf 18.30u. Supporters op post!!

VLB PB 2011-12.09  

Povinciaal Blad Vlaams-Brabant & Brussel