Page 1

Vlatka Andrić Iva Batković

RED SUN SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: Vlatka Andrić 0067433265 Iva Batković 0067440896

Zagreb, travanj 2014.


Sadržaj: 1. UVOD ................................................................................................................................... 6 1.1. Predmet i cilj rada ............................................................................................................ 6 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ............................................................................. 6 1.3. Sadržaj i struktura rada .................................................................................................... 6 1.4. Kratki opis poslovnog modela ......................................................................................... 6 2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA .................................................................................. 8 2.1. Misija ............................................................................................................................... 8 2.2. Vizija ............................................................................................................................... 8 2.3. Ciljevi projekta ................................................................................................................ 8 3. POSLOVNI MODEL ............................................................................................................. 9 3.1. Detaljan opis poslovnog modela...................................................................................... 9 3.2. Vrijednost (ponuda) poslovnog modela .......................................................................... 9 3.3. Organizacija projekta ..................................................................................................... 10 4. INOVACIJE ......................................................................................................................... 11 4.1. Popis inovacija projekta................................................................................................. 11 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži ................................................................................. 11 4.2.1. Inovacija 1 – Plaćanje putem PayPal-a ................................................................... 11 4.2.2. Inovacija 2 – 'Home' view ....................................................................................... 11 4.2.3. Inovacija 3 – Mobilna aplikacija............................................................................. 12 4.2.4. Inovacija 4 – Upozorenje kao rezultat vođenja dnevnika ....................................... 12 4.2.5. Inovacija 5 – Stvaranje vlastitog protupožarnog balona ......................................... 12 5. MODELI STVARANJA PRIHODA ................................................................................... 13 5.1. Popis modela stvaranja prihoda ..................................................................................... 13 5.2. Opis svakog pojedinog modela...................................................................................... 13 5.2.1. Model stvaranja prihoda 1....................................................................................... 13 5.2.2. Model stvaranja prihoda 2....................................................................................... 13 5.2.3. Model stvaranja prihoda 3....................................................................................... 13 5.2.4. Model stvaranja prihoda 4....................................................................................... 14 5.2.5. Model stvaranja prihoda 5....................................................................................... 14 6. KLIJENTI............................................................................................................................. 15 6.1. Glavni klijenti ................................................................................................................ 15 6.2. Detaljan opis glavnih klijenata ...................................................................................... 15 2


6.2.1. Klijent 1 - Pomorstvo i promet ............................................................................... 15 6.2.2. Klijent 2 – Industrija ............................................................................................... 15 6.2.3. Klijent 3 - Obrazovne i javne ustanove ................................................................... 16 6.2.4. Klijent 4 – Ugostiteljski objekti .............................................................................. 16 6.2.5. Klijent 5 - Privatni klijenti ...................................................................................... 16 6.3. Tržišta i jezik Web stranica ........................................................................................... 16 6.4. Registracija klijenata ..................................................................................................... 17 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ................................................................................ 17 7. PARTNERI .......................................................................................................................... 18 7.1. Glavni dobavljači i suradnici ......................................................................................... 18 7.2. Opis dobavljača ............................................................................................................. 18 7.2.1. Dobavljač – Duran grupa ........................................................................................ 18 7.2.2. Dobavljač - UTP ..................................................................................................... 19 7.2.3. Dobavljač - Flamark................................................................................................ 19 7.2.4. Dobavljač – Mihoković.d.o.o.................................................................................. 19 7.2.5. Dobavljač – Velprom.d.o.o. .................................................................................... 19 7.3. Opis suradnika ............................................................................................................... 20 7.3.1. Suradnik – Barić Alatničarstvo d.o.o. ..................................................................... 20 7.3.2. Suradnik - METRO Cash and Carry ....................................................................... 20 7.3.3. Suradnik – INFOPLAN d.o.o. ................................................................................ 21 7.3.4. Suradnik – Vatrogasna društva ............................................................................... 21 7.3.5. Suradnik – Fakultet sigurnosti i zaštite na radu ...................................................... 21 8. KONKURENCIJA ............................................................................................................... 22 8.1. Glavni konkurenti .......................................................................................................... 22 8.1.1. Konkurent 1 – Pastor grupa .................................................................................... 22 8.1.2. Konkurent 2 – ALARM d.o.o. ................................................................................ 22 8.1.3. Konkurent 3 - GRGA .............................................................................................. 23 8.1.4. Konkurent 4 – Vatrobran d.o.o. .............................................................................. 23 8.1.5. Konkurent 5 – Metaloprerada d.o.o. ....................................................................... 23 8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu .............................................. 23 8.3. Konkurentska prednost projekta .................................................................................... 24 9. WEB HOSTING I DOMENE .............................................................................................. 25 9.1. Web hosting projekta ..................................................................................................... 25 3


9.2. Web domene projekta .................................................................................................... 26 9.2.1. .hr domena............................................................................................................... 27 9.2.2 komercijalne domene ............................................................................................... 27 10. CMS SUSTAV ................................................................................................................... 28 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt ...................................................................... 28 10.2. Opis CMS sustava projekta ......................................................................................... 29 11. MARKETINŠKI PLAN ..................................................................................................... 30 11.1. Marketinški plan projekta ............................................................................................ 30 11.2. Ključne riječi projekta ................................................................................................. 30 11.3. Google AdWords oglas ............................................................................................... 31 11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama .......................................................................... 34 11.5. Tablica marketinškog plana ......................................................................................... 34 12. MOBILNE TEHNOLOGIJE .............................................................................................. 35 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta .................................................... 35 12.2.

Opis aplikacije za pametne mobilne telefone ........................................................ 35

12.3.

Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije .................................................. 35

12.4.

Grafički prikaz funkcionalnosti ............................................................................. 36

13.

WEB 2.0. TEHNOLOGIJE ........................................................................................... 40

13.1. Facebook profil projekta .............................................................................................. 40 13.2. LinkenIn....................................................................................................................... 41 13.3. Twitter profil................................................................................................................ 43 14. SWOT ANALIZA .............................................................................................................. 44 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA ........................................................................ 45 16. WEB STRANICE PROJEKTA ......................................................................................... 46 16.1. Struktura Web stranica projekta .................................................................................. 46 16.2. Opis strukture Web stranica projekta ......................................................................... 47 17. ZAKLJUČAK .................................................................................................................... 48 18. POPIS LITERATURE ....................................................................................................... 49 19. POPIS WEB LINKOVA .................................................................................................... 50 20. POPIS SLIKA .................................................................................................................... 51 21. ŽIVOTOPIS ....................................................................................................................... 52 12.1. Životopis Vlatka Andrić .............................................................................................. 52 12.2. Životopis Iva Batković ................................................................................................ 54 4


22. SAŽETAK .......................................................................................................................... 57 PRILOZI................................................................................................................................... 58 1.

Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranice ...................................................... 58

2.

Obavijesni bilten- newsletter ......................................................................................... 59

3.

Slike (Screenshotovi) Web stranica projekta ................................................................ 60

4.

Mapa Web stranica projekta (Sitemap) ......................................................................... 70

5.

Brošura prezentacije (handsouti) ................................................................................... 71

5


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je izrada poslovnog modela koji će prikazati način elektroničkog poslovanja, a koji se bavi proizvodnjom, prodajom i distribucijom protupožarnog balona. Cilj rada je stvoriti kvalitetan i uspješan projekt koji može poslužiti kao primjer sličnim projektima, a koji opisuje poslovni model i inovacije, modele stvaranja zarade, marketinški plan i ostale relevantne činjenice uspješnog poslovnog projekta.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Budući da će naš model poslovanja biti elektronički, Internet će biti glavno sredstvo prikupljanja podataka. Internet pretraživanjem može se prikupiti veliki broj podataka pa će naša metoda korištenja biti pretraživanje internetskih stranica, filtriranje podataka i analiza istih. Uz to, koristit ćemo i informacije prikupljene na predavanju i seminarima te razne sekundarne podatke.

1.3. Sadržaj i struktura rada

Sadržaj i struktura rada temelji se na unaprijed određenim smjernicama. U radu se opisuje se strateška osnova projekta, sam opis poslovnog modela te inovacije koje pruža. Navode se glavne skupine klijenata, poslovnih partnera, konkurenta te potrebni troškovi vezani za pokretanja projekta. Opisuje se sama provedba projekta kroz izradu Web stranice te mobilne aplikacije. Kroz SWOT analizu prikazat će se snage, slabosti, prilike i prijetnje, a kroz marketinški plan bit će prikazani načini oglašavanja našeg poslovnog modela.

1.4. Kratki opis poslovnog modela 'Red Sun' je naš poslovni model poduzeća za proizvodnju protupožarnog balona te njegovu prodaju i distribuciju putem Interneta. Ovaj proizvod je inovacija na tržištu te upravo zbog 6


toga ima veliku mogućnost razvoja i rasta.

Prilagođavali bi se tržištu, ali i željama i

potrebama kupaca. 'Red Sun' svojim korisnicima, osim gotovih proizvoda nudi i smartphone aplikaciju.

7


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA

2.1. Misija Misija poslovne ideje je omogućiti stvaranje protupožarnog balona koji bi samostalno, bez pomoći ljudske snage, gasio požar te onemogućavao njegov ponovni nastanak. Na taj bi se način zadovoljavale potrebe, kako privatnog, tako i poslovnog svijeta. Osim toga, potrebno je postati vodeći portal po jednostavnosti, zanimljivosti i odnosima s klijentima.

2.2. Vizija Stvoriti uspješan i prepoznatljiv poslovni model i zauzeti vodeću poziciju na hrvatskom, a poslije i na europskom tržištu.

2.3. Ciljevi projekta Naši ciljevi su: 

Upoznavanje potencijalnih kupaca s proizvodom te uspostavljanje dobrih odnosa s dobavljačima

Sagraditi stabilan distribucijski kanal za nabavu proizvodnih sredstava i plasman naših proizvoda

Postići posjećenost Web portala od 3 000 posjeta mjesečno u prva tri mjeseca te daljnje povećanje posjećenosti na 5 000 posjeta mjesečno

Ostvariti do 500 narudžbi protupožarnog balona mjesečno u prvoj godini poslovanja

Skidanje mobilne aplikacije za 5 000 korisnika godišnje

Ostvariti neto dobit do 5% ukupnih prihoda u prvoj godini poslovanja

U roku od 3 – 5 godina proširiti usluge i na inozemstvo

8


3. POSLOVNI MODEL 3.1. Detaljan opis poslovnog modela Zakonom je propisano kako sve ustanove, bile one privatne ili državne, moraju imati protupožarne aparate na svojoj lokaciji. Obzirom da su ti aparati dosta nepraktični, veliki su i nisu dostupni na svakom koraku, poduzeće 'Red Sun' svoju priliku je vidjelo u inovaciji protupožarnog balona. Taj balon bi samostalno, bez pomoći ljudske snage, gasio požar te onemogućavao njegov ponovni nastanak. Na taj bi se način zadovoljavale potrebe, kako privatnog, tako i poslovnog svijeta. Ono po čemu bi se ovo poduzeće razlikovalo od već postojećih koje proizvode i prodaju aparate za gašenje požara je to što ono svojim klijentima omogućuje kupovinu iz vlastitog doma i što se cjelokupno poslovanje odvija putem Interneta. Također, omogućuju korisnicima stvaranje vlastitog protupožarnog balona. Uz to, omogućuju i skidanje mobilne aplikacije kako bi korisnici u svakom trenutku mogli vidjeti kolika je temperatura zraka u prostoru koji su osigurali. Ključni klijenti ovog poduzeća su obrazovne i javne ustanove, ali isto tako i pomorstvo i promet. Konkurencija na ovom području je velika, ali kao najvažnijeg konkurenta istaknule bi Pastor grupu. Zbog svoga odnosa prema klijentima i jednostavnosti korištenja naših usluga i poslovanja, cilj nam je stvoriti uspješan poslovni model koji će svakim danom sve više rasti i razvijati se. Kroz stalnu edukaciju zaposlenika i pružanje usluga visoke kvalitete želimo zauzeti vodeću poziciju na tržištu. Nakon osvajanja lojalnih klijenata na hrvatskom tržištu, cilj nam je naše poslovanje proširiti na europsko, pa i svjetsko tržište.

3.2. Vrijednost (ponuda) poslovnog modela Vrijednost našeg poslovnog modela je u tome što ćemo na tržište plasirati novi proizvod. Iako na tržištu postoji veći broj različitih aparata za gašenje požara, mi protupožarni balon, zbog svoje praktičnosti i jednostavnosti, vidimo kao dobru priliku za zauzimanje vodeće pozicije.

9


Korisnicima ćemo omogućiti stvaranje vlastitog protupožarnog balona, kao i brzu i sigurnu kupovinu i dostavu.

3.3. Organizacija projekta Naše poslovanje organizirano je u više dijelova. Sastoji se od poslovnog prostora i prostora za proizvodnju u kojem se brine o administrativnim poslovima te o samoj proizvodnji protupožarnih balona. Drugi dio poslovanja odvija se putem web portala i aplikacije za smartphone. Osim administrativnih i računovodstvenih djelatnika te stručnjaka zaduženih za marketing i prodaju, poduzeće zapošljava i veći broj radnika koji su zaduženi za proizvodnju protupožarnih balona. Važnu ulogu ima i informatičar zadužen za održavanje web stranice i servera.

10


4. INOVACIJE

4.1. Popis inovacija projekta

1. Plaćanje putem PayPal-a 2. 'Home' view 3. Mobilna aplikacija 4. Upozorenje kao rezultat vođenja dnevnika 5. Stvaranje vlastitog protupožarnog balona

4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži

4.2.1. Inovacija 1 – Plaćanje putem PayPal-a

Za ovaj način plaćanja, korisnik mora otvoriti osobni račun na koji može direktno uplaćivati novac sa svog bankovnog računa ili kreditne kartice. Prednost ovog načina plaćanja je što korisnik ne ostavlja broj svoje kreditne kartice ili bankovnog računa te tako značajno smanjuje rizik od zlouporabe tih informacija.

4.2.2. Inovacija 2 – 'Home' view Protupožarni balon pokriva određeni dio prostora, a koliki prostor će to biti zavisi o samoj veličini balona. Korisnici će moći, pri svojoj narudžbi, poslati dimenzije prostora u koji žele staviti protupožarni balon. Kako bi došli do još točnijih podataka za vlastite narudžbe, korisnici će, osim tog standardnog načina, biti u mogućnosti koristiti i ’Home’ view. Pomoću tog servisa, zaposlenici će se moći ”spustiti” na tu lokaciju, pretražiti je i gledati kao da se nalaze u tom prostoru. Potrebno je samo da klijenti pošalju fotografije lokacije, a zatim informatičari kreću u njihovu obradu i daljnu razradu.

11


4.2.3. Inovacija 3 – Mobilna aplikacija Korištenjem mobilne aplikacije, korisnici će pratiti trenutno stanje temperature prostora u kojem se nalazi protupožarni balon. Svaka značajna promjena temperature bit će vidljiva i slat će se upozorenje korisnicima.

4.2.4. Inovacija 4 – Upozorenje kao rezultat vođenja dnevnika Održavanje protupožarnog balona odvija se u tri koraka: redovnim i periodičnim pregledom te kontrolnim ispitivanjem. Redovni pregled odvija se najmanje jednom u 3 mjeseca te ga obavlja sam korisnik zapisujući podatke u dnevnik koji šalje naknadno šalje na naš mail. Zaposlenici su dužni minimalno 2 puta mjesečno kontrolirati dnevnike klijenata. Ukoliko budu uočeni nedostaci, zaposlenici šalju upozorenje vlasnicima protupožarnog balona te ako je potrebno, uklanjaju iste.

4.2.5. Inovacija 5 – Stvaranje vlastitog protupožarnog balona Kako većina ljudi pazi na uređenje interijera u kojem žive, želimo im omogućiti stvaranje vlastitog protupožarnog balona. Ukoliko ne budu htjeli standardi izgled protupožarnog balona, klijenti će biti u mogućnosti izdraditi vlastiti – odabrati izgled i boju protupožarnog balona po svome ukusu.

12


5. MODELI STVARANJA PRIHODA

5.1. Popis modela stvaranja prihoda

Osim tradicionalnog modela stvaranja prihoda od prodaje proizvoda, koristiti ćemo i modele stvaranja prihoda od sponzorstva, oglašavanja i dodatne edukacije.

5.2. Opis svakog pojedinog modela

5.2.1. Model stvaranja prihoda 1

Tradicionalan model stvaranja prihoda dolazi od prodaje proizvoda. Naručene protupožarne balone prodavat ćemo putem interneta. Našim korisnicima omogućit ćemo i besplatan download aplikacije kako bi njihova sigurnost bila što veća. Plaćanje će se vršiti putem Paypal-a.

5.2.2. Model stvaranja prihoda 2

Drugi način ostvarivanja prihoda je prihod od edukacije. Budući da pismene upute često nisu dovoljne, korisnici žele dodatne savjete i upute kako se zaštititi od požara i kako rukovati proizvodom. Zbog toga ćemo im ponuditi online tečaj zaštite koji se dodatno naplaćuje.

5.2.3. Model stvaranja prihoda 3

Oglašavanje na mobilnoj aplikaciji je jedan od izvora prihoda,. Iako je naša aplikacija besplatna zarađivat ćemo na oglasima koji se pojavljuju tijekom korištenja aplikacije.

13


5.2.4. Model stvaranja prihoda 4

Jedan od načina zarade je prihod od specijalnih narudžbi. Ukoliko klijenti žele protupožarni balon koji će sami dizajnirati, to ćemo dodatno naplatiti. Kao i narudžbe za brzu izradu i dostavu .

5.2.5. Model stvaranja prihoda 5

’Red Sun’ će ostvarivati prihode pomoću svoje Web stranice na kojoj će se oglašavati naši suradnici. Oglasi će se naplaćivati prema kliku na oglas.

14


6. KLIJENTI

6.1. Glavni klijenti Glavni klijenti podijeljeni su u sljedeće skupine: 

Pomorstvo i promet

Industrija

Obrazovne i javne ustanove

Ugostiteljski objekti

Privatni korisnici

6.2. Detaljan opis glavnih klijenata

6.2.1. Klijent 1 - Pomorstvo i promet

Kako bi se osigurala sigurnost prometa na cestama i na moru, zakonom je propisano da motorna vozila moraju biti opremljena određenom vrstom i količinom vatrogasnih aparata. Protupožarni balon je idealna zamjena za vatrogasni aparat zbog svoje praktičnosti i jednostavnosti korištenja.

6.2.2. Klijent 2 – Industrija Zbog svoje efikasnosti, brze i jednostavne montaže, protupožarni balon je preporučeno koristiti u industriji, industrijskim pogonima I skladištima zapaljivih materijala, a sve to kako bi se osigurala dodatna zaštita na radu.

15


6.2.3. Klijent 3 - Obrazovne i javne ustanove Zakonom je propisano kako sve obrazovne i javne ustanove moraju imati određenu zaštitu od požara. U slučaju kada jedan požarni sector obuhvaća više etaža, na svakoj etaži mora se nalaziti zaštita. Budući da su vatrogasni aparati dosta nepraktični zbog načina korištenja i jer zauzimaju dosta prostora, obrazovne i javne ustanove vidimo kao idealnog kandidata za korištenje protupožarnog balona.

6.2.4. Klijent 4 – Ugostiteljski objekti Zakonom je propisano kako svi ugostiteljski objekti moraju imati određenu zaštitu od požara, što zbog sigurnosti na radu, što zbog sigurnosti vlastitih gostiju. Iz tog razloga, naš proizvod bio bi idealno rješenje za njih jer ne zauzima previše prostora i dobro se uklapa u interijer.

6.2.5. Klijent 5 - Privatni klijenti Kako bi se zaštitili od požara, privatni korisnici ugrađuju protupožarni balon u svoje kuće/stanove. Kao dodatnu pogodnost vide i mobilnu aplikaciju koju naše poduzeće nudi.

6.3. Tržišta i jezik Web stranica U početku ćemo poslovati samo na području Republike Hrvatske te će jedini ponuđeni jezik biti hrvatski. Proširenjem poslovanja na strana tržišta, polako ćemo dodavati jezike zemalja u kojima će se poslovanje odvijati.

16


6.4. Registracija klijenata Ukoliko budu htjeli imati pristup cijelom portalu, klijenti će se morati registrirati. Registracija će im omogućiti i skidanje mobilne aplikacije te vođenje dnevnika vezanog uz protupožarne balone.

6.5. Pogodnosti za registrirane klijente Registrirani korisnici imat će pristup cijelom portalu. Uz to, moći će besplatno skinuti mobilnu aplikaciju koja će im omogućiti da u svakom trenutku mogu saznati kolika je temperatura prostora u kojem se nalazi protupožarni balon. Osim toga, imat će mogućnost da vode dnevnik protupožarnog balona i da sve nejasnoće i probleme rješavaju s našim zaposlenicima bez dodatne naknade.

17


7. PARTNERI 7.1. Glavni dobavljači i suradnici

Prilikom odabira naših dobavljača i suradnika vodili smo se metodom da damo prednost hrvatskim tvrtkama pošto smo i sami jedni od njih te da na taj način pomognemo razvoju gospodarstva. Istrživali smo tržište te kontaktirali s mnogim našim potencijalnim dobavljačima i suradnicima i odlučili se za one koji su nam dali najbolju ponudu i zadobili naše povjerenje kvalitetom svojih proizvoda i načinom suradnje. Naime, nisu svi hrvatska poduzeća, negdje smo prednost morali dati onima koji su najbolji u struci koja nam je potrebna.

7.2. Opis dobavljača

Za pokretanje proizvodnje 'Red Sun-a' potrebna je i točna specifikacija ulaganja. Kao osnovna sredstva izdvajaju se: strojevi, peć, dodatni alati, uredski namještaj, informatička oprema te obrtna sredstva. Razlikuju se četiri vrste potrebnih strojeva: stroj za rezanje, razvlačenje, puhanje i zatvaranje. Osim njihovih temeljnih razlika u funkciji proizvodnje, oni se razlikuju i po nabavnim cijenama. Najjeftiniji je stroj za rezanje stakla, dok najskuplji je stroj za razvlačenje. Kako staklo ne bi lako pucalo potrebno ga je stavljati u peć koja pri određenoj temperaturi izvlači već spomenutu napetost stakla.

7.2.1. Dobavljač – Duran grupa

Poduzeće Red Sun, u Duran grupi, steklo je pouzdanog dobavljača posebnog industrijskog stakla. Staklo vrhunske kvalitete kakvo samo oni nude, potrebno je za izgradnju protupožarnih balona. Administracija Duran grupe nalazi se u Njemačkoj, dok je jedna od staklana u Puli. No ipak potreban je uvoz, zato što ta specifična vrsta stakla (borosilikatno staklo) proizvodi se samo u njihovoj staklani u Njemačkoj.

18


7.2.2. Dobavljač - UTP

Suradnja s UTP-om osigurava potreban kisik i plin. Isporuka plina vrši se u tekućem ili plinovitom stanju. Za našu proizvodnju potreban je plin u plinovitom stanju, a njegova distribucija vrši se u bocama ili baterijama.

7.2.3. Dobavljač - Flamark

Flamark sa svojom jedinstvenom formulom tekućine jedan je od najbitnijih dobavljača Red Sun-a. Sklopljenim ugovorom otkupljuje se tekućina čija je formula tajna. Ovisno o količini koju naručujemo, dostava se obavi u roku do 30 dana.

7.2.4. Dobavljač – Mihoković.d.o.o.

Nosači za protupožarne balone nisu u potpunosti jednostavni, te tvrtka Red Sun mora ostvariti suradnju sa poduzećem koje bi ih izradilo po narudžbi. Dobru ponudu ponudila je tvrtka Mihoković d.o.o. koja izrađuje po mjeri, tako da su prema nacrtu napravili pogodne nosače.

7.2.5. Dobavljač – Velprom.d.o.o.

Kako bi proizvod dospio do kupaca u izvornom stanju potrebno ga je zaštititi od mogućeg loma i izlijevanja tekućine. Tvrtka Velprom d.o.o. dobavlja Red Sun-u kartonske kutije i zaštitnu foliju.

19


7.3. Opis suradnika

Nakon nabavke glavnih alata i strojeva koji su neophodni za sam početak rada, tvrtka Red Sun je potpisala ugovore sa još četiri tvrtke o suradnji tijekom svog poslovanja.

7.3.1. Suradnik – Barić Alatničarstvo d.o.o.

Dodatni alati odnose se na pokretanje i namještanje strojeva, te su također neophodni u proizvodnji. Ti alati su tzv. grafitni alati jer podnose vrlo visoku temperaturu, te osiguravaju da se staklo pri obradi ne lijepi za alate. Naš prvi suradnik jest „BARIĆ ALATNIČARSTVO d.o.o.“ s adresom Klenovec Humski 85/IV, Hum na Sutli. On nam ih osigurava kako bi sama proizvodanja mogla neprekidno teči. Tvrtka je specijalizirana za staklarske i grafitne alate te su u toj struci jedni od najboljih a kako i mi želimo biti također u našoj struci najbolji potrebno je surađivati s istima.

7.3.2. Suradnik - METRO Cash and Carry

Tvrtki 'Red Sun' nije potrebna velika količina uredskog namještaja, budući da je tvrtka koja je tek nedavno pokrenuta. Nastoji zaposlenima osigurati sve što je potrebno za normalan rad u uredu i postrojenju. Osim toga opremljena je i jedna konferencijska soba kako bi se mogli primati klijenti i ugovarati posao, te im približiti proizvodi na pravi način. Informatička oprema pruža podršku zaposlenima u poduzeću, te su uložena sredstva jedna od osnovnih ulaganja. Prilikom nabavke uredskih materijala potpisali smo ugovor s tvrtkom „METRO Cash and Carry“ s adresom Slavonska avenija 71, 10000 Zagreb. Veliki izbor uredskog materijala po pristupačnim cijenama i uslužno osoblje koje možemo uvijek kontaktirati i koje će nam narudžbu dovesti u rekordnom roku izbor je zašto je ovo jedan od naših vjernih suradnika.

20


7.3.3. Suradnik – INFOPLAN d.o.o.

Zbog čestih promjena zakona, isticanja licenci i same tehnologije koja napreduje iz dana u dan, potrebno je redovito održavati cijelokupni računalni sustav tvrtke kako bi poslovanje moglo teći bez određenih zastoja. Servis računala smo prepustili tvrtci „INFOPLAN d.o.o.“ koja je smještena na Trg Lovre Matačića 13 Sesvete. Povjerenje smo im odlučili ukazati nakon neformalnih razgovora s različitim prijateljima i poznanicima koji su dobar glas o njihovom poslovanju širili dalje usmenim putem. Mala tvrtka s vrlo obrazovnim i iskusnim timom te zavidim certifikatima s područja informatike zadobila je naše povjerenje za održavanje cjelokupnog računalnog i informatičkog sustava.

7.3.4. Suradnik – Vatrogasna društva Vatrogasna društva diljem Hrvatke naš su suradnik. S vatrogasnim društvima surađujemo na način da naš proizvod služi kao najbolje rješenje za obranu od požara te time smanjuju potrebu za intervencijama vatrogasaca u slučaju požara. Također, vatrogasna društva educiraju stanovništvo i potencijalne korisnike o korisnosti našeg proizvoda.

7.3.5. Suradnik – Fakultet sigurnosti i zaštite na radu Kao tvrtka koja nudi svoj inovativni proizvod čija je prvotna funkcija zaustavljanje požara važno je da naš proizvod ne izgubi svoju funkciju. Da se to ne bi dogodilo surađivat ćemo s Fakultetom sigurnosti i zaštite na radu. Nadalje, Fakultet će nam pomoći svojim stručnim savjetima, kao i surađivati u daljnjem razvoju proizvoda te educiraju ljude za rad s našim proizvodom.

21


8. KONKURENCIJA

8.1. Glavni konkurenti Osnivanjem poduzeća, odlučili smo se prve godine poslovanja orijentirati samo na hrvatsko tržište te nam je stoga primarni cilj odrediti konkurente na tom tržištu. Za daljnji razvoj poduzeća, bit će potrebno proučiti i konkurente u inozemstvu. Glavni konkurenti su nam svi oni koji proizvode, prodaju i servisiraju protupožarne aparate, odnosno nude usluge povećanja sigurnosti uz svakodnevni život.

8.1.1. Konkurent 1 – Pastor grupa Pastor grupa nudi kompletan asortiman protupožarnih proizvoda i usluga, te opremu i rješenja za povećanje sigurnosti i spašavanje života, imovine i okoliša. Svoj program zasnivaju na multinacionalnoj organizaciji te razmjeni znanja i proizvoda širom svijeta. Koncentracijom znanja i iskustva grade snažan poslovni sustav koji ostvaruje dobit za njih i njihove poslovne partnere, te sigurnost za njihove krajnje korisnike. Njihove vatrogasne aparate moguće je opremiti memorijskim čipom koji omogućava jednostavnu evidenciju svih učinjenih servisnih radova, kao i uvid u podatke o vlasništvu.

8.1.2. Konkurent 2 – ALARM d.o.o. ALARM d.o.o. je poduzeće koje se bavi održavanjem i prodajom vatrogasnih aparata kao temeljnom djelatnosti, a uz to su razvili i nekoliko pratećih usluga. To su: opremanje i popravci hidrantskih mreža, punjenje boca CO2 za ugostiteljstvo, varenja, akvaristiku i sl, ispitivanje posuda i boca iz nadležnosti Agencije za opremu pod tlakom te osposobljavanje zaposlenika iz zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

22


8.1.3. Konkurent 3 - GRGA GRGA servis i prodaja protupožarne opreme i aparata je ovlašteni servis za periodične preglede i kontrolna ispitivanja svih vrsta vatrogasnih aparata od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te posjeduju ovlaštenje za pokretni servis. Pored osnovne djelatnosti, u mogućnosti su ponuditi i tlačna ispitivanja raznih vrsta spremnika i posuda pod tlakom, punjenje i distribuciju CO2 za ugostiteljstvo, savjetovanje i posredovanje pri planiranju i opremanju protupožarnom opremom, instalaciju Hilti vatrozaštitnih sustava.

8.1.4. Konkurent 4 – Vatrobran d.o.o. Vatrobran d.o.o. je tvrtka osnovana 1985. godine s primarnom djelatnošću prodaje i servisa vatrogasnih aparata. Dugogodišnje iskustvo, stručno osoblje i uvjeti omogućili su da vrše održavanje svih vrsta vatrogasnih aparata, periodični pregled istih svakih 12 mjeseci te njihovo kontrolno ispitivanje svakih 5 godina. Osim toga, nude i servisiranje vatrogasnih aparata nakon uporabe, savjetovanje prilikom planiranja zaštite od požara te sve druge aktivnosti vezane uz održavanje vatrogasnih aparata i zaštitu od požara.

8.1.5. Konkurent 5 – Metaloprerada d.o.o. Jedna od djelatnosti tvrtke Metaloprerada d.o.o. je i ovlašteni servis i prodaja vatrogasnih aparata i opreme. Vrše usluge pregleda i kontrolnog ispitivanja svih vatrogasnih aparata proizvođača Pastor, MG Rijeka, Gloria i dr. Servis aparata obavljaju u svom servisnom prostoru, ali i na licu mjesta čime se automatski skraćuje vrijeme servisiranja aparata. Svoje usluge prvenstveno nude na području Slavonije i Baranje, ali i na širem području Hrvatske.

8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Zajednička osobina našeg poduzeća s već postojećim projektima na tržištu je što nudimo proizvod za gašenje požara. Sličnost je isto ciljano tržišta kao i slično osmišljena web stranica. Razlika je u tome što nudimo inovativan proizvod, što je naše poslovanje isključivo

23


usmjereno na poslovanje putem interneta,. Kao razliku vidimo i to što korisnici mogu sami dizajnirati svoj proizvod ukoliko nisu zadovoljni sa standardnim izgledom protupožarnog balona i što svoju kupovinu mogu obaviti iz vlastitog naslonjača.

8.3. Konkurentska prednost projekta Ako bi se projekt pokazao uspješnim, konkurencija će nastojati kopirati naše prednosti. Obzirom na našu društvenu odgovornost i brigu o okolišu, nastojat ćemo zadržati lojalne klijente i pronaći nove. Budući da će se u bližoj budućnosti većina poslovanja odvijati putem Interneta, ne možemo se oslanjati samo na elektroničko poslovanje. Trebamo uvijek imati nove mogućnosti i brze odgovore na potrebe i želje klijenata kako bi i dalje bili korak ispred naših konkurenata.

24


9. WEB HOSTING I DOMENE 9.1. Web hosting projekta Na tržištu postoji velik broj ponuda web hostinga. Budući da je potrebno odabrati jedan web hosting koji će naše web mjesto razviti, odlučili smo se za 'Avalon'. On u svojoj ponudi ima tri paketa - enterprise paket, business paket i home paket. Od navedenih, odlučile smo se za business paket koji za cijenu od 75, 00 KN uključuje: 

smještaj do 10 domena

6 GB diskovnog prostora

neograničen broj e-mail adresa

neograničen broj Microsoft SQL 2012 baza

flat promet

ASP, ASP.NET i ASP.NET AJAX

10 ISS aplikacijskih poolova

400 kn Google AdWords kupon

Slika 1: Prikaz Avalon hosting paketa

Izvor: http://www.avalon.hr/web-hosting/ 30.03.2014.

25


9.2. Web domene projekta Za poduzeće 'Red Sun' dostupne su domene prikazane na narednoj slici. Slika 2: Dostupne domene

Izvor: http://www.avalon.hr/registracija-domene/ 30.03.2014.

Između

dostupnih

domena,

odlučili

smo

se

registrirati

na

www.redsun.hr,

www.redsun.com.hr, www.redsun.rs i www.redsun.si što je i prikazano slikom .

Slika 3: Registrirane domene

Izvor: http://www.avalon.hr/registracija-domene/ 30.03.2014.

26


9.2.1. .hr domena .hr domena je nacionalna domena Republike Hrvatske koju dodjeljuje i administrira državna ustanova CARNet. Pravo na HR domenu imaju samo subjekti registrirani u Republici Hrvatskoj – pravne osobe, obrti, udruge, tijela državne uprave, javne ustanove, stranke i sl. Trenutačno vrijedi pravilo: jedan subjekt – jedna domena.1 Budući da prvih godina naš proizvod i usluge nudimo prvenstveno na području Hrvatske, odlučili smo se za domenu redsun.hr.

9.2.2 komercijalne domene Ako subjekti nisu registrirani u Republici Hrvatskoj a ipak žele otvoriti domenu, u mogućnosti su registrirati komercijalnu hrvatsku i komercijalnu standardnu domenu. Mi smo se odlučile za redsun.com.hr, redsun.si, redsun.rs.

1

http://www.registracija-hr-domene.com/ 30.03.2014.

27


10. CMS SUSTAV Sustav za upravljanje sadržajem (CMS sustav) je softver koji pomaže da samostalno i jednostavno mijenjamo sadržaj svoje internet stranice putem administratorskog sučelja za što nije potrebno prethodno predznanje.2

10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt

CMS sustavi mogu se podijeliti na besplatne sustave i na komercijalne, tj na one koji se naplaćuju. Besplatni sustavi obično nude određeni broj unaprijed definiranih predložaka koji omogućuju brzu i jednostavnu izradu web stranica. Njihov nedostatak je velik broj velik broj sličnih stranica, kao i nedostatak naprednih funkcija koje nude komercijalni proizvodi, dok se kao prednosti navode njihova dostupnost i cijena. Neki besplatni CMS sustavi su: 

Contao CMS - https://contao.org/en/

CushyCMS - https://www.cushycms.com/en

Drupal - http://drupal.org/

ExpressionEngine - http://expressionengine.com/

Frog CMS - http://www.madebyfrog.com/

Joomla -http://www.joomla.org/

MODX - http://modx.com/

Radiant - http://radiantcms.org/

SilverStripe CMS - http://www.silverstripe.org/

WordPress - http://hr.wordpress.org/

Neki od komercijalnih sustava su:

2

Accrisoft – www.accrisoft.com

ColdFusion - http://www.adobe.com/products/coldfusion-family.html

Corvus CMS - http://www.corvuscms.hr/

Jalios - https://www.jalios.com/jcms/jc_5056/accueil

Poslovni forum. Dostupno na: http://www.poslovniforum.hr/cms/sto-je-to-cms.asp, [21.3.2014.]

28


Kentico - http://www.kentico.com/

Sitefinity - http://www.sitefinity.com/

10.2. Opis CMS sustava projekta

Kao najbolje rješenje za web sadržaj 'Red Sun-a' odlučili smo se za besplatni softver Joomla. Joomla je CMS sustav za upravljanje web sadržajem otvorenog koda koji služi za objavljivanje sadržaja na World Wide Webu i intranetu. Izdana je pod GNU GPL v2 licencom. Pisana je u PHP-u, a kako bi spremila podatke koristi bazu podataka MySQ. Joomla dolazi s opcijama za upravljanje tekstom i slikama, prikazom sadržaja u RSS-u i PDF-u i verziji za printanje, raznim modulima, upravljanju banerima i anketama, tražilicom i kontakt formom. Sadrži i podršku za strane jezike pa je tako moguće preuzeti hrvatski jezični paket koji će u potpunosti prevesti na hrvatski jezik. Putem ugrađenog instalacijskog čarobnjaka može brzo i lako instalirati na WAMP, LAMP i slične platforme. Moguća je i ručna instalacija, ali ona zahtjeva više znanja i truda. Mnogi web hosting sustavi imaju ugrađenu automatsku instalaciju Joomle koja se može izvršiti jednim klikom. Na službenom Joomlinom siteu za dodatke, kao i na mnogim drugim stranicama dostupne su tisuće dodataka koji mogu na stranicu dodati web trgovinu, multimedijsku galeriju, on-line zajednicu ili neke druge mogućnosti. Osim aplikacijskih dodataka mogu se pronaći i Joomla predlošci za promjenu dizajna stranice. Osim što su ti dodaci lako dostupni, može ih se ugraditi i na Joomlinu stranicu putem instalacijskog sučelja. Joomla je potpuno vođena bazom podataka, omogućava uređenje autorima, ima pristupačan standard i mogućnost kopiranja slika preko pretraživača bilo gdje u okviru stranice. Novosti i servisi u potpunosti su dostupni za izmjene i uređivanje.3

3

www.joomla.org 30.03.2014.

29


11. MARKETINŠKI PLAN 11.1. Marketinški plan projekta Marketinški plan je instrument planiranja i organiziranja poduzetničkih resursa i kapaciteta kako bi se postigli marketinški ciljevi. Mora identificirati najizglednije poslovne prilike, te specificirati kako postići i zadržati poziciju na ciljanom tržištu.4 Planiramo se oglašavati prvenstveno putem Interneta budući da je Internet naša svakodnevnica i najveća je vjerojatnost da će naši potencijalni klijenti upravno na tom mjestu vidjeti naš oglas. Kako smo mi poduzeća koje nudi inovativan proizvod te omogućuje kupnju istog putem web portala, moramo iskoristiti tu poziciju. Dizajn naše web stranice mora biti takav da privuče što veći broj klijenata. Koristit ćemo i Google AdWords te ćemo se oglašavati na društvenim mrežama poput Facebooka i Twittera. Kao jedan od tradicionalnih oblika oglašavanja,uz usmenu predaju, koristit ćemo nagradne igre i sudjelovanje na raznim sajmovima kako bi se što brže i jednostavnije uspješno probili na tržištu.

11.2. Ključne riječi projekta

Ključne riječi vezane za naš projekt su:

4

Red Sun

Vlastiti model izrade

Protupožarni balon

Vođenje dnevnika

Vatra

Joomla

Požar

Avalon

Zakon o požaru

Pastor

Zakon o sigurnosti

Pogodnosti

Oprema

Web portal

Praktičnost

Hrvatsko tržište

Jednostavnost

Trenutna temperatura

Prijava

Elektroničko poslovanje

Narudžba

Obrazovne i državne ustanove

http://hcpm.agr.hr/docs/mplan.pdf, 30.03.2014.

30


Inovacija

Industrija

Dojava o požaru

Privatni korisnici

Mobilna aplikacija

Web oglašavanje

Home view

Promocija

11.3. Google AdWords oglas

Budući da smo novi na tržištu, naše početno ciljano tržište je područje Republike Hrvatske i zbog toga pripremamo Google AdWords na hrvatskom jeziku. U narednih nekoliko godina, kada se probijemo na europsku i svjetsko tržište, engleski jezik će biti naše sredstvo komunikacije.

Prvi korak u izradi Google AdWords oglasa je odabir opcije za izradu svoje prve kampanje. Slika 4: Izrada kampanje

Izvor:https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=3541608823&__c=3519451063#a.15239450727_17 3042007.key&app=cm, 30.3.2014.

31


Slika 5: Odabir lokacije kampanje

Izvor:https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=3541608823&__c=3519451063#a.15239450727_17 3042007.key&app=cm, 30.3.2014.

Slika 6: ProraÄ?un kampanje

Izvor:https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=3541608823&__c=3519451063#a.15239450727_17 3042007.key&app=cm, 30.3.2014.

32


Slika 7: Izrada grupe oglasa

Izvor:https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=3541608823&__c=3519451063#a.15239450727_17 3042007.key&app=cm, 30.3.2014.

Slika 8: Ključne riječi

Izvor:https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=3541608823&__c=3519451063#a.15239450727_17 3042007.key&app=cm, 30.3.2014.

33


11.4. Oglašavanje na društvenim mrežama

Budući da je naš način poslovanja većinom vezan uz elektroničko poslovanje, jedan od načina oglašavanja je i oglašavanje na društvenim mrežama. Na taj način oglašavat ćemo se preko Facebook i Twitter profila na kojima će korisnici biti u mogućnosti pronaći sve informacije vezane uz naše poduzeće i poslovanje. Osim besplatnih profila koristit ćemo i plaćene oglase(Pay-Per-Click).

11.5. Tablica marketinškog plana RB

OBLIK OGLAŠAVANJA

1.

Google AdWords

2.

Društvene mreže

3.

Facebook oglasi

WEB ADRESE OGLAŠAVANJA

www.google.hr

TERMINI OGLAŠAVANJA

svakodnevno

TROŠKOVI

Oglasi koji bi se pojavljivati 50KN/dan prilikom upisa ključnih riječi u tražilicu

besplatno

'Red Sun' na društvenim mrežama

svakodnevno

60KN/dan

Oglasi bi se pojavljivali na lijevoj strani Facebooka

uvijek

-

link

3 mjeseca

1000 KN

Atraktivne reklame

www.facebook.com svakodnevno www.twitter.com

www.facebook.com

OPIS OGLAŠAVANJA

www.24sata.hr www.jutarnji.hr 4.

Forumi www.index.hr www.net.hr

5.

newsletteri

mailing lista

34


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Svojim klijentima želimo pružiti uporabu jednostavne aplikacije putem koje će u svakom trenutku moći saznati kolika je temperatura zraka u prostoru u kojem se nalazi protupožarni balon. Aplikacija će biti dostupna korisnicima iOS i Andriod operativnih sustava. Aplikacija je besplatna, ali zahtjeva registraciju korisnika. Ujedno će služiti i kao oglasni prostor za naše poduzeće.

12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone

Razvoj tehnologije omogućio je veliki napredak na području mobilnih uređaja. Danas se u njima nalaze prava mala računala koja vašem mobitelu omogućuju puno više od samog razgovora. Mogućnost da mobitel prilagodite svojim potrebama nalazi se u smartphone aplikacijama. Naša mobilna aplikacija potpuno je prilagođena pametnim telefonima kao i njihovim korisnicima, uz jednostavan prikaz sadržaja i vrlo jednostavno snalaženje.

12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije

Za samo korištenje mobilne aplikacije potrebno se registrirati. Ukoliko je korisnik već registriran, treba se samo prijaviti pod svojim korisničkim imenom i lozinkom. Naša mobilna aplikacija omogućuje korisnicima da u bilo kojem trenutku vide kolika je temperatura zraka u prostoru gdje se nalazi protupožarni balon. Ukoliko dođe do nagle promjene temperature, korisnik će biti obaviješten porukom. Promjenom temperature, mijenja se i zaslon mobilnog uređaja. Kako se temperatura povećava, boja prelazi iz žute, preko narančaste pa sve do crvene koja označava alarmantno stanje. Pod kategorijom kontakt korisniku se nudi mogućnost odabirom ponuđenih stavki da posjeti našu Web stranicu, Facebook profil, Twetter profil ili da nas kontaktira mailom.

35


12.4. GrafiÄ?ki prikaz funkcionalnosti Slika 9: PoÄ?etni zaslon aplikacije

Izvor: http://editor.apparchitect.com/builder/index/ide/app/533893551a1f46957f00008d

Slika 10: Prijava korisnika

Izvor: http://editor.apparchitect.com/builder/index/ide/app/533893551a1f46957f00008d

36


Slika 11: Registracija korisnika

Izvor: http://editor.apparchitect.com/builder/index/ide/app/533893551a1f46957f00008d

Slika 12: Trenutno stanje temperature

Izvor: http://editor.apparchitect.com/builder/index/ide/app/533893551a1f46957f00008d

37


Slika 13: Trenutno stanje temperature

Izvor: http://editor.apparchitect.com/builder/index/ide/app/533893551a1f46957f00008d

Slika 14: Trenutno stanje temperature

Izvor: http://editor.apparchitect.com/builder/index/ide/app/533893551a1f46957f00008d

38


Slika 15: Pucanje balona

Izvor: http://editor.apparchitect.com/builder/index/ide/app/533893551a1f46957f00008d

Slika 16: Kontakt

Izvor: http://editor.apparchitect.com/builder/index/ide/app/533893551a1f46957f00008d

39


13. WEB 2.0. TEHNOLOGIJE

13.1. Facebook profil projekta

Broj aktivnih korisnika najpopularnije društvene mreže Facebook svakodnevno se povećava. Njegova jednostavnost i popularnost samo su neki od razloga zašto smo se odlučili oglašavati na taj način. Kako bi bili u koraku s vremenom te što dostupniji našim klijentima, marketinšku kampanju ćemo provesti putem ove društvene mreže. Slika : Profil

Izvor: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008110203415&fref=ts

40


13.2. LinkenIn

Slika 17: LinkedIn autora 1

Izvor:https://www.linkedin.com/profile/view?id=333959351&trk=nav_responsive_tab_profile

41


Slika 18: LinkedIn autora 2

Izvor:

42


13.3. Twitter profil

Slika 19: Twitter profil

Izvor: https://twitter.com/redsun4477 31.03.2014.

43


14. SWOT ANALIZA

Tablica 1: SWOT analiza SNAGE

SLABOSTI

inovativnost

početak od nule

društveno – odgovorno poduzeće

troškovi edukacije zaposlenih

nadziranje cijelog poslovnog procesa

proces prilagodbe na tržištu

visoka kvaliteta usluga

skeptičnost od strane javnosti

upotreba visoke tehnologije

problem stjecanja lojalnih klijenata

suradnja s lojalnim partnerima

PRILIKE

PRIJETNJE

brz razvoj elektroničkog poslovanja

ekonomska kriza

mogućnost kupovine iz ''vlastitog

smanjena kupovna moć stanovništva

naslonjača''

kopiranje od strane konkurenata

želja korisnika za novim proizvodima

pad informatičkog sustava i hakerski

upotreba novih tehnologija u poslovanju

poticaj za mlade poduzetnike

napadi 

nemogućnost

nabavke

financijskih

sredstava

Izvor: vlastiti

44


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA Tablica 2: Troškovi pokretanja projekta POČETNA ULAGANJA Uredska oprema

IZNOS U KUNAMA 7 500, 00

Ostala oprema

10 000, 00

Obrtna sredstva

52 000, 00

Trošak Web hosting paketa

900, 00

Trošak domena

758, 40

Trošak izrade mobilne aplikacije

20 000, 00

Trošak promocije

25 000, 00

Trošak CMS sustava i izrada Web stranice UKUPNO

3 000, 00 119 158, 40

Izvor: vlastiti

45


16. WEB STRANICE PROJEKTA Pri izradi Web stranice projekta odlučili smo koristiti besplatnu Web aplikaciju 'Wix' zbog njene jednostavnosti. Svi podaci spremaju se izravno na web poslužitelj poduzeća koji nude takve aplikacije te su dostupni s bilo kojeg mjesta ukoliko postoji priključak za Internet.

Slika 20: Odabir aplikacije za izradu Web stranice

Izvor: http://www.wix.com/ 28.03.2014.

16.1. Struktura Web stranica projekta Naša web stranica nalazi se na adresi http://mzask8.wix.com/red-sun. Njezina struktura je takva da je na početnoj stranici linkovi: 

Naslovna

O nama

Misija

Vizija

Suradnici

46


Kontakt

Okušaj sreću

Protupožarni balon

Newsletter

Login/Sign up

Oznaka za Facebook

Oznaka za Twitter

16.2. Opis strukture Web stranica projekta

Web stranica 'Red Sun' sastoji se od 11 stranica. Naslovna stranica sadrži osnovne podatke 'O nama', 'Suradnici', 'Protupožarni balon', 'Kontakt', 'Newsletter' i 'Okušaj sreću'. Na stranici 'O nama' nalaze se osnovni podaci o našem poduzeću, a na iduće dvije stranice navedene su misija i vizija našeg poduzeća. Pod 'Suradnici' su navedeni naši suradnici i način našeg poslovanja. Stranica 'Protupožarni balon' sadrži osnovne podatke o našem proizvodu te opisuje faze njegove proizvodnje. Pod 'Kontakt' se nalaze osnovni podaci koji će pomoći potencijalnim korisnicima kako bi došli do nas i do svih potrebnih informacija. Pod 'Okušaj sreću' korisnici mogu sudjelovati u nagradnoj igri. Na našoj stranici korisnici se mogu registrirati i prijaviti kako bi došli do svih potrebnih informacija o našem proizvodu i poslovanju.

47


17. ZAKLJUČAK Pokretanje vlastitog poslovnog modela elektroničkog poslovanja zahtjeva puno truda i vremena. Da bi se pokrenuo neki projekt, pa tako i ovaj naš, točno treba znati što se od njega očekuje. Potrebno je uspješno analizirati tržište na kojem se planira poslovati. Ukoliko se ne zna struktura tržišta te što se na njemu traži, projekt će biti neuspješan, bez obzira koliko tehnička izvedba bila dobra. Danas se Internet u većini slučajeva koristi za obavljanje poslovnih aktivnosti. Iz tog razloga, i rad našeg poduzeća izvršavat će se elektroničkim poslovanjem. Tim načinom poslovanja, smanjeni su nam troškovi poslovanja te nam je omogućena lakša komunikacija s klijentima. Uz to, elektroničko poslovanje nam je omogućilo i oglašavanje kroz razne aplikacije.

48


18. POPIS LITERATURE

1. http://www.poslovniforum.hr/cms/sto-je-to-cms.asp 2. http://www.avalon.hr/web-hosting/ 3. www.joomla.org 4. http://hcpm.agr.hr/docs/mplan.pdf 5. http://www.wix.com/ 6. Materijali s nastave

49


19. POPIS WEB LINKOVA

1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008110203415&fref=ts 2. https://www.linkedin.com/profile/view?id=333959351&trk=nav_responsive_tab_profi le 3. https://twitter.com/redsun4477 4. http://mzask8.wix.com/red-sun

50


20. POPIS SLIKA

Slika 1: Prikaz Avalon hosting paketa ..................................................................................... 25 Slika 2: Dostupne domene........................................................................................................ 26 Slika 3: Registrirane domene ................................................................................................... 26 Slika 4: Izrada kampanje .......................................................................................................... 31 Slika 5: Odabir lokacije kampanje .......................................................................................... 32 Slika 6: Proračun kampanje...................................................................................................... 32 Slika 7: Izrada grupe oglasa ..................................................................................................... 33 Slika 8: Ključne riječi ............................................................................................................... 33 Slika 9: Početni zaslon aplikacije ............................................................................................. 36 Slika 10: Prijava korisnika ....................................................................................................... 36 Slika 11: Registracija korisnika................................................................................................ 37 Slika 12: Trenutno stanje temperature ..................................................................................... 37 Slika 13: Trenutno stanje temperature ..................................................................................... 38 Slika 14: Trenutno stanje temperature ..................................................................................... 38 Slika 15: Pucanje balona .......................................................................................................... 39 Slika 16: Kontakt ...................................................................................................................... 39 Slika 17: LinkedIn autora 1 ...................................................................................................... 41 Slika 18: LinkedIn autora 2 ...................................................................................................... 42 Slika 19: Twitter profil ............................................................................................................. 43 Slika 20: Odabir aplikacije za izradu Web stranice ................................................................. 46

POPIS TABLICA

Tablica 1: SWOT analiza ......................................................................................................... 44 Tablica 2: Troškovi pokretanja projekta .................................................................................. 45

51


21. ŽIVOTOPIS 12.1. Životopis Vlatka Andrić

OSOBNE INFORMACIJE

Vlatka Andrić Labinska 4A, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska + 385 1 363 35 27

+ 385 98 932 78 97

vlatka1109@gmail.com

Spol Žensko

Datum rođenja 11/09/1989 | Državljanstvo Hrvatsko

RADNO ISKUSTVO Studentski poslovi: Prosinac 2013. - danas

HNB (poslovi digitalizacije i arhiva)

Listopad 2013. - danas

Držanje instrukcija djeci osnovnih i srednjih škola

Studeni 2013.

Prospera (promocija)

Siječanj – lipanj 2013.

Oryx autoškola (promocija)

Travanj – svibanj 2013.

Konzum (deklariranje robe)

Studeni 2012.

Lidl (ispomoć)

Srpanj – kolovoz 2012.

Hotel Villa Radin Vodice (ispomoć)

Siječanj 2012. Siječanj 2010. – svibanj 2012. Srpanj – kolovoz 2009. Srpanj – kolovoz 2008. / 2010.

Kaufland (inventura) HRT (garderoba) Vibapack Županja (administracija) Sezonski posao na moru (prodaja)

OBRAZOVANJE

52


Diplomski studij: Ekonomski fakultet, Zagreb Smjer: Menadžerska informatika

2013. -

2008. – 2013.

2004. – 2008.

Preddiplomski studij: Ekonomski fakultet, Zagreb Smjer: Poslovna ekonomija

Opća gimnazija Županja

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

Engleski Talijanski

Slušanje

Čitanje

B2 B1

B2 B1

GOVOR Govorna Govorna interakcija produkcija B2 B2 B1 B1

PISANJE

B2 B1

Stupnjevi: A1/2: Početnik – B1/2: Samostalni korisnik – C1/2: Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine Računalne vještine

Ostale vještine Vozačka dozvola

Komunikativna, sklona timskom radu Aktivno i svakodnevno korištenje MS Office paketa, Interneta Osnove SAP-a, Weka, SQL, Doctus Matematika, putovanja, košarka B

53


12.2. Životopis Iva Batković

OSOBNE INFORMACIJE

Batković Iva Šartovac 11, 44320 Kutina (Hrvatska) 0989760128 ivabatkovic@gmail.com Spol Žensko | Datum rođenja 01 veljače 1990 | Državljanstvo hrvatsko

ZVANJE

Sveučilišna prvostupnica ekonomije

RADNO ISKUSTVO 01 veljače 2012–danas

Unapređivač prodaje Henkel Beauty Care, Zagreb (Hrvatska) Obilazak kupaca, slaganje robe na policu, akcija i stalaka kada su promotivne cijene. Skenairnje robe i dogovaranje narudžbi.

01 svibnja 2010–01 listopada 2010

Anketar u call centru Gfk Hrvatska, Zagreb (Hrvatska) Provođenje anketa i bilježenje rezultata anketnog istraživanja

01 svibnja 2013–danas

Statist Serena pro, Zagreb (Hrvatska) Statiranje u snimanju reklama i serija

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 01 rujna 2008–30 rujna 2013

Sveučilišna prvostupnica ekonomije (baccalaurea) Ekonomski fakultet Zagreb Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb (Hrvatska) www.efzg.unizg.hr Glavni predmeti: Matematika, Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Makroekonomija, Statistika Strukovni predmeti: Informatika, Poslovni engleski jezik 1 i 2, Gospodarstvo hrvatske, Međunarodna ekonomija, Poslovne financije, Računovodstvo, Turizam, Monetarna politika, Marketing, Poduzetništvo, Menadžment, Poslovni informacijski sustavi, Marketing malih i srednjih poduzeća, Specifični oblici 54


turizma i dr. 01 listopada 2013–danas

Magistra ekonomije - menadžerska informatika Ekonomski fakultet Zagreb Trg J.F. Kennedyja 6 HR-10000 Zagreb (Hrvatska) www.efzg.unizg.hr Glavni predmeti: Upravljanje podacima, Sustavi upravljanja poslovnim procesima, Metode potpore odlučivanju, Menadžment profitnih centara, Upravljanje inovacijama, Informatički menadžment, Elektroničko poslovanje, Krizni menadžment i Skladištenje podataka.

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik Ostali jezici

engleski

Komunikacijske vještine

hrvatski RAZUMIJEVANJE

GOVOR PISANJE Govorna Govorna Slušanje Čitanje interakcija produkcija C1 B2 C1 C1 B2 Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

▪ Dobre komunikacijske vještine stječene poslom anketara te svakodnevnom komunikacijom na poslu unapređivača prodaje. ▪ Timski duh zbog sudjelovanja na različitim projektima unutar fakulteta te održavanja prezentacija pred grupama. ▪ Natjecateljski duh razvijen sudjelovanjem na natjecanju Case Study Competition

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

▪ Smisao za organizaciju stečeno radom na više poslova odjednom te ukomponiranja fakultetskh obaveza ▪ Iskustvo u upravljanju projektom i timovima

Poslovne vještine

▪ Slaganje polica ▪ Vođenje promocija ▪ Provođenje anketa ▪ Sudjelovanje na inventuri

Računalne vještine

▪ Dobro vladanje alatima Microsoft Office-a (Word, Excel, i PowerPoint)

55


▪ Osnovno znanje rada u Doctusu i SAP-u

DODATNE INFORMACIJE Vozačka dozvola B kategorije

56


22. SAŽETAK

U ovom radu analizirali smo korake koji su potrebni za pokretanje poslovnog modela elektroničkog poslovanja. Naš poslovni model bavi se proizvodnjom protupožarnog balona te njegovom prodajom i distribucijom koja se obavlja elektronskim putem. Jedina komunikacija na relaciji poduzeće-klijenti odvija se putem Interneta. S ekonomskog gledišta, opisali smo sam poslovni model, inovacije, suradnike i dobavljače, klijente i konkurenciju, načine plaćanja i oglašavanje. S tehničke strane, analizirali smo hosting, CMS sustave, načine registracije Internet domena, Web 2.0 tehnologije. Na kraju ovog seminarskog rada slijede prilozi koji potvrđuju gore navedeno.

57


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranice

58


2. Obavijesni bilten- newsletter

59


3. Slike (Screenshotovi) Web stranica projekta

Naslovna stranica

60


Registracija/Prijava

61


O nama

62


Misija

63


Vizija

64


Suradnici

65


Kontakt

66


Okušaj sreću

67


Protupo탑arni balon

68


Newsletter

69


4. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)

O nama Misija Vizija Suradnici Naslovna Kontakt Login/Sign up Protupo탑arni balon Newsletter

70


5. Brošura prezentacije (handsouti) Slide 1

Slide 4

RED SUN

UVOD  Stvoriti novi poslovni model koji se bavi

proizvodnjom, prodajom i distribucijom

protupožarnog balona

 Poslovanje putem interneta i putem mobilne

Vlatka Andrić

aplikacije

Iva Batković

Slide 2

SADRŽAJ 1/2

Slide 5

STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA MISIJA  zadovoljiti potrebe privatnog i javnog sektora kroz inovativan proizvod  postati vodeći portal po jednostavnosti, zanimljivosti i odnosima s klijentima

 Uvod  Strateška osnova projekta  Ciljevi projekta  Inovacije  Modeli stvaranja prihoda

VIZIJA  Zauzeti vodeću poziciju na hrvatskom tržištu

 Klijenti  Partneri

 Konkurencija

Slide 3

SADRŽAJ 2/2  Web hosting i domene  CMS sustav  Marketinški plan  Mobilne tehnologije  Web 2.0 tehnologije

 SWOT

Slide 6

CILJEVI PROJEKTA 1/2  Upoznavanje potencijalnih kupaca s proizvodom te

uspostavljanje dobrih odnosa s dobavljačima  Sagraditi stabilan distribucijski kanal za nabavu

proizvodnih sredstava i plasman naših proizvoda  Postići posjećenost Web portala od 3 000 posjeta

 Troškovi pokretanja projekta

mjesečno u prva tri mjeseca te daljnje povećanje

 Web stranice projekta

posjećenosti na 5 000 posjeta mjesečno

 Zaključak

71


Slide 7

CILJEVI PROJEKTA 2/2

Slide 10

KLIJENTI  Obrazovne i javne ustanove

 Ostvariti do 500 narudžbi protupožarnog balona

mjesečno u prvoj godini poslovanja

 Privatni korisnici

 Skidanje mobilne aplikacije za 5 000 korisnika godišnje

 Ugostiteljski objekti

 Ostvariti neto dobit do 5% ukupnih prihoda u prvoj

godini poslovanja  Pomorstvo i promet

 U roku od 3 – 5 godina proširiti usluge i na inozemstvo

 Industrija

Slide 8

INOVACIJE

Slide 11 DOBAVLJAČI  Duran grupa

 Plaćanje putem PayPal-a  'Home' view

 UTP

 Mobilna aplikacija

 Flamark

 Upozorenje kao rezultat vođenja dnevnika

 Mihoković d.o.o.

 Stvaranje vlastitog protupožarnog balona

Slide 9

MODELI STVARANJA PRIHODA

PARTNERI

 Velprom d.o.o.

Slide 12

 Prihod od prodaje proizvoda

SURADNICI

 Prihod od edukacije

 Barić alatničarstvo d.o.o.

 Prihod od mobilne aplikacije

 NETRO Cash and Carry

 Prihod od specijalnih narudžbi

 INFOPLAN d.o.o.

 Prihod od Web stranice

72


Slide 13

KONKURENCIJA

Slide 16  Red Sun  Vlastiti model

 Pastor grupa

         

 ALARM d.o.o.  GRGA  Vatrobran d.o.o.

 Metaloprerada d.o.o.

Slide 14

MARKETINŠKI PLAN

WEB HOSTING I DOMENE

Slide 17

 Oprema  Web portal

izrade  Protupožarni balon Vođenje dnevnika  Vatra  Joomla Požar  Avalon  Zakon o požaru  Pastor Zakon o sigurnosti  Pogodnosti

Praktičnost Hrvatsko tržište Jednostavnost Trenutna temperatura Prijava Elektroničko poslovanje Narudžba Obrazovne i državne ustanove

        

Inovacija Industrija Dojava o požaru Privatni korisnici Mobilna aplikacija Web oglašavanje Home view Promocija

MOBILNE TEHNOLOGIJE

 Business paket ‘Avalona’  www.redsun.hr

Slide 15

CMS SUSTAV

Slide 18

WEB 2.0 TEHNOLOGIJE

Joomla  besplatni softver  Potpuno vođena bazom podataka

 Omogućava uređivanje autorima  Novosti, artikli i servisi u potpunosti dostupni za

izmjene i uređivanja

73


Slide 19

Slide 22

SWOT SNAGE

 Inovativnost

SLABOSTI

inovativnost

početak od nule

društveno – odgovorno poduzeće

troškovi edukacije zaposlenih

nadziranje cijelog poslovnog procesa

proces prilagodbe na tržištu

visoka kvaliteta usluga

skeptičnost od strane javnosti

upotreba visoke tehnologije

problem stjecanja lojalnih klijenata

suradnja s lojalnim partnerima

brz razvoj elektroničkog poslovanja

ekonomska kriza

mogućnost kupovine iz ''vlastitog naslonjača''

smanjena kupovna moć stanovništva

želja korisnika za novim proizvodima

kopiranje od strane konkurenata

upotreba novih tehnologija u poslovanju

pad informatičkog sustava i hakerski napadi

poticaj za mlade poduzetnike

nemogućnost nabavke financijskih sredstava

PRILIKE

ZAKLJUČAK

 Kupnja iz naslonjača  Jednostavnost i praktičnost

PRIJETNJE

 Mobilna aplikacija

 Zajamčena sigurnost

Slide 20

Slide 23

TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA POČETNA ULAGANJA Uredska oprema

LITERATURA

IZNOS U KUNAMA

 Materijali s nastave

7 500, 00

 www.facebook.com

Ostala oprema

10 000, 00

 www.twitter.com

Obrtna sredstva

52 000, 00

 www.linkedin.com

Trošak Web hosting paketa

900, 00

Trošak domena

758, 40

Trošak izrade mobilne aplikacije

20 000, 00

Trošak promocije

25 000, 00

Trošak CMS sustava i izrada Web stranice

3 000, 00

UKUPNO

Slide 21

119 158, 40

 http://www.poslovniforum.hr/cms/sto-je-to-

cms.asp

 http://www.avalon.hr/web-hosting/  www.joomla.org  http://hcpm.agr.hr/docs/mplan.pdf

 http://www.wix.com/

WEB STRANICE PROJEKTA  Naslovna

 Newsletter

 O nama

 Registracija

 Misija

 Prijava

 Vizija

 Suradnici  Kontakt

 Okušaj sreću  Protupožarni balon

74

35_Andrić_Batković_Red_Sun  

Andrić Vlatka i Batković Iva

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you