Page 1

Tipy a triky 7

Obsah: 1. Import modelu přímo do NC prostředí .…………….……...……...…………….…….2 2. PMI ve výkrese …………………………………………………………….……………….........4 3. Multipohled. ………………….…………………………………….……..…………………….…7 4. Náhled skici.……………………………………………………………….…………..…………..10 5. Označení prvku ve stromu …………...……...……..………….….………………………13 6. Hmotnost a rozměr celé sestavy ……………….…………………...…………………..16 7. Změna uspořádání sestavy ……………………….……………...…….…….……………18 8. Střed a těžiště………….……………………………………………….……….………………..20 9. Styl aktivního nastavení …………………………………………………………..………..23 10. Složená křivka ……………………………………..…..…………….………………….….....25

Jakub Štětina Tel.:739 592 527


Import modelu přímo do NC prostředí Pokud chceme naprogramovat obrábění na díle nevytvořeném v Cimatronu, nemusíme importovat díl do CAD prostředí a poté ho načíst na NC, ale můžeme rovnou provést „import do NC“. Otevřete okno importu dílu.

Zvolte soubor a poté klikněte na „Rozbalit možnosti“.

~2~


Zaškrtněte možnost „Import do NC“.

Klikněte na „OK“. Model se naimportuje do NC prostředí.

~3~


PMI ve výkrese Práci s PMI jsme si již ukazovali, ale neukázali jsme, že je možné přenést PMI do výkresu. Pokud ve výkrese vytvoříme Isometrický pohled, není možné ho okótovat, protože vlivem natočení dílu dojde ke zkreslení vzdálenosti mezi body.

~4~


Pokud vytvoříme PMI kótu v modelu, je možné ji promítnout do pohledu výkresu. Vytvoříme kótu PMI.

~5~


Poté uložíme model, otevřeme výkresové prostředí a vytvoříme izometrický pohled modelu.

Automaticky s pohledem se vytvoří i kóta PMI. Tuto kótu je možné editovat jako jakoukoli jinou kótu.

~6~


Multipohled Pokud potřebujeme vytvořit ve výkresu pohled, který není vytvořený standartním promítáním pohledu, můžeme v modelu vytvořit takzvaný multipohled a do výkresu ho promítnout. Natočíme model tak, jak budeme potřebovat.

Zvolíme záložku multipohled.

Klikneme pravým tlačítkem myši do záložky a zvolíme nový multipohled.

~7~


Nastavíme možnosti a klikneme na „OK“.

Poté uložíme model a otevřeme výkresové prostředí. V průvodci vytvoření pohledu zvolíme součást a poté klikneme na ikonu multipohledu.

~8~


Zvolíme multipohled.

A klikneme na obrazovku pro vytvoření pohledu.

Tuto možnost můžeme kombinovat s PMI kótami.

~9~


Náhled skici Při vytváření skic je automaticky zapnutý náhled. To znamená, že pokud zakótujeme skicu nebo přidáme vazbu, skica se automaticky upraví dle kóty nebo vazby. To v některých případech nemusí být žádoucí. Připravil jsem si následující skicu.

Po přidání první kóty se skica změní a já budu muset posouvat prvky ručně do správných pozic pro další kótování.

~ 10 ~


Vrátím změnu zpět, otevřu nástroje skicáku a kliknutím na ikonu vypnu náhled.

Znova zakótuji a nyní se kóta podtrhne a skica zůstane v původním tvaru.

Dokótuji zbytek.

~ 11 ~


Nyní znovu aktivuji náhled skici a skica se upraví dle zvolených rozměrů.

~ 12 ~


Označení prvku ve stromu Při práci s většími sestavami a zvláště potom při práci s importovanými sestavami potřebujeme občas najít, kde se daný prvek ve stromu sestavy nachází. Zde máme sestavu.

Chceme zobrazit tento šroub ve stromu sestavy.

~ 13 ~


Na šroub klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme „Zvýraznit prvek“.

~ 14 ~


Nyní se strom rozevřel a zvýraznil daný prvek.

~ 15 ~


Hmotnost a rozměr celé sestavy Pokud potřebujeme zjistit přibližnou hmotnost a rozměry nástroje zvolíme měření.

Zvolíme data.

Klikněme na součást, kterou chceme změřit.

~ 16 ~


Nebo označíme celou sestavu.

K dispozici máme údaje o hmotnosti, rozměrech a další.

~ 17 ~


Změna uspořádání sestavy Pokud potřebujeme v sestavě přesunout díl z jedné podsestavy do druhé, zvolíme funkci „Změnit uspořádání sestavy“. V této sestavě potřebujeme přesunout díl Vložka_1 z podsestavy „Pevná“ do „Pohyblivá“.

Zvolíme funkci „Změnit uspořádání sestavy“.

~ 18 ~


V levém sloupečku zvolíme díl a v pravém zvolíme do jaké podsestavy ho chceme přesunout. Poté klikneme na dvojitou šipku mezi sloupečky a nakonec klikneme na „OK“.

Nyní je díl Vložka_1 v podsestavě pohyblivá.

~ 19 ~


Střed a těžiště Pokud je potřeba zjistit střed nebo těžiště tělesa, nemusíme nic pracně počítat. Máme těleso.

Zvolíme funkci „Informace“.

Vybereme filtr na „Objekty“.

~ 20 ~


A klikneme na těleso.

Zde vidíme základní informace o Objektu. Pokud chceme zobrazit těžiště, klikneme na funkci „Vypočítat Těžiště“. Následně, po zobrazení tabulky, můžeme kliknout na „Vytvořit prvek bodu v těžišti“.

~ 21 ~


Také můžeme vytvořit bod středu geometrie.

~ 22 ~


Styl aktivního nastavení V Defaultním nastavení CimatronE vykresluje plochy (objekty) béžovou barvou a křivky modrou barvou. Pokud toto někomu nevyhovuje, může jednoduše toto změnit následujícím způsobem. Klikneme na ikonu „Styl aktivního nastavení“.

Zobrazí se následující tabulka.

Zde stačí kliknout na šipku a nastavit požadovanou barvu.

~ 23 ~


Také lze kliknout na kapátko a zvolit barvu dle entity v otevřeném modelu.

~ 24 ~


Složená křivka V CimatronE je funkce „Složená křivka“. Funkce slouží ke spojení více hran, úseček nebo křivek, do jednoho celku.

Tato funkce má následující možnosti:

Řetězec: V tomto nastavení vybereme první entitu, na které se zobrazí šipka ukazující směr automatického výběru dalších entit. Nyní stačí kliknout na poslední entitu a systém automaticky vybere entity mezi nimi. Jednotlivě: Toto je základní nastavení, kdy vybereme entity pouze kliknutím myši. Podél otevřených hran: Toto je podobné nastavení jako řetězec s rozdílem, že lze vybrat pouze otevřené hrany ploch. Označení 2D jednotlivě: S tím to nastavením stačí kliknout doprostřed skici a systém automaticky objede nejbližší hranice. Vnější hranice ploch: S tím to nastavením stačí kliknout na plochu a systém automaticky objede její hrany. ~ 25 ~

Tipy a triky 7  

CimatronE tipy a triky 7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you