Page 1

Tipy a triky 5

Obsah: 1. Ruční staniční kótování .………..………...………...……...…………….…….2 2. NC – výběr ploch dle kritéria …………………………………………….........5 3. Načíst předdefinované hodnoty a vzhled. ………………….……………………….…9 4. Import a překreslení obrázku.………………………………………………..12 5. Simulace stroje………. ……………...……...……..……………………………………………16 6. Sledování výpočtu Procedur ……………….……………..…………………..19 7. Přepočítání procedur……………………………..………….…….……………21 8. Simulace obrábění – Analýza ………………………………………………..24 9. Uzavření kapes pro NC proceduru………………..………………..………..27 10. Lineární kopírování Z bodu Do bodu………………………………….….....31

Jakub Štětina Tel.:739 592 527


Ruční staniční kótování V některých případech je lepší používat staniční kóty z důvodu přičítajících se hodnot. Tentokrát si ukážeme jak takové kóty vytvořit ručně. Otevřeme výkres s pohledem.

Zvolíme kótování.

Klikneme na první bod, kterým zvolíme „0“.

~2~


Poté jednou levým tlačítkem klikneme do prázdného prostoru na listu vlevo od zvoleného bodu.

Pokračujeme kliknutím na bod, ke kterému chceme vynést kótu.

Po zvolení předchozího botu se automaticky vytvoří kóta.

~3~


Pokud chceme v kótování pokračovat, jedním kliknutím prostředního tlačítka potvrdíme vytvořenou kótu a pokračujeme výběrem dalšího bodu.

Pomocí stejných pravidel můžeme vytvořit i vodorovné kóty, jen nesmíme kliknout vodorovně od prvního zvoleného bodu ale svisle.

~4~


NC – výběr ploch dle kritéria V NC existují dvě možnosti výběru ploch pro obrábění. První nejpoužívanější je klasický výběr oknem.

Klikneme na „0“ v řádku „Plochy součásti“ a poté klasicky oknem provedeme výběr ploch

~5~


Tato možnost má výhodu v tom, že velmi rychle vyberete potřebné plochy. Nevýhoda je že když dojde ke změně geometrie, tak nové a změněné plochy nebudou vybrány. V případech kdy je předpoklad, že dojde ke změně nebo aktualizaci geometrie doporučuji výběr ploch dle kritéria. Klikneme na „0“ v řádku „Plochy součásti“

~6~


Poté na ploše klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme „Vybrat plochy dle kritéria“.

V zobrazené tabulce máme k dispozici různá kritéria výběru.

V našem případě klikneme na tři tečky v řádku barvy.

~7~


Poté zvolíme následující barvy a potvrdíme „OK“.

Automaticky dojde k výběru ploch.

Po potvrzení vybraných ploch se pod řádkem „Plochy součásti“ zobrazí Informace „Vybrané ručně“ a „Vybrané dle kritéria“. Tato možnost nastavení je sice pracnější, ale zajišťuje automatický výběr ploch v případě aktualizace.

~8~


Načíst předdefinované hodnoty a vzhled. V případě že začínáte s programováním NC procedur a nejste si jisti v zadávání všech parametrů tak si můžete pomoci Ikonou „Načíst předefinované hodnoty a vzhled“. Tato funkce nastaví automaticky optimální parametry se zvoleným nástrojem. Zvolíme proceduru.

~9~


Zvolíme nástroj.

Otevřeme záložku parametry pohybu.

~ 10 ~


Nyní klikneme na ikonu „Načíst předefinované hodnoty a vzhled“

Potvrďte „Ano“

Nyní se načetly optimální parametry

Samozřejmě můžete načtené parametry upravit. ~ 11 ~


Import a překreslení obrázku V některých případech se může stát, že máte k dispozici obrázek ve formátu JPG apod. a potřebujete ho překreslit do modelu. Postup je následující: V modelovém prostředí vytvoříte libovolnou plochu.

Do následující složky uložíte váš obrázek. Pokud nemáte nainstalovaný CimatronE dle základního nastavení, musíte složku samy vyhledat v počítači. C:\Program Files\Cimatron\CimatronE\SourceData\Textures\Other Poté kliknete na funkci „Efekty zobrazení“.

~ 12 ~


Následně zvolíte záložku „Textury a materiály“ a složku „Other“.

~ 13 ~


Nyní klikněte na vámi vytvořenou plochu a poté do složky „Other“ na vámi přidaný obrázek. Do plochy se začne vykreslovat váš obrázek.

Pro zvětšení nebo zmenšení použijte „Přiblížit nebo oddálit“. Pro dokončení klikněte na OK.

~ 14 ~


Nyní stačí na ploše otevřít skicák a začít překreslovat.

~ 15 ~


Simulace stroje CimatronE umožňuje simulovat nejen odběr materiálu ale zároveň i pohyb celého stroje. To zvláště u 5-osích strojů může předem upozornit na případné kolize nástroje. Spustíte „Simulaci obrábění“.

A v následující tabulce zaškrtnete možnost „Použít stroj“.

~ 16 ~


Poté z nabídky vyberete stroj, upravíte souřadnice nulového bodu dle vašeho dílu. Nula stroje v simulacích bývá zpravidla XY ve středu stolu a Z nad stolem( vzdálenost se u každého stroje liší).

Dále stačí už jen potvrdit tabulku „OK“ a během několika vteřin (může trvat i déle) se zobrazí okno simulace.

~ 17 ~


Pokud váš stroj není v tabulce, je po dohodě možné připravit simulaci i pro váš stroj.

~ 18 ~


Sledování výpočtu Procedur CimatronE umožňuje sledovat průběh výpočtu drah nástroje. Stačí Zobrazit panel „Sledování výpočtu NC“. Zvolte panel „Sledování výpočtu NC“

Na spodní straně obrazovky se zobrazí následující tabulka:

~ 19 ~


Jakákoliv další procedura, kterou necháte vypočítat, nebo přepočítat se v tabulce zobrazí.

~ 20 ~


Přepočítání procedur Pokud v programu upravíte nějakou proceduru tak všechny následující procedury musíte nechat přepočítat. Buď otevřete postupně každou proceduru, kliknete na přepočítat a zavřete každou proceduru nebo zvolíte funkci „Spustit“ pro přepočítání všech procedur. Zde máme program.

~ 21 ~


Upravil jsem proceduru „Hrubování spirálové_6“.

Nyní zvolím funkci „Spustit“.

Zvolím všechny procedury a kliknu na „OK“

~ 22 ~


Všechny procedury se označily značkami pro přepočítávání a postupně se přepočítají.

~ 23 ~


Simulace obrábění – Analýza V Simulaci obrábění máme k dispozici různé analýzy. Ukážeme si jednu z nich, což je analýza „Odchylky“ neboli analýza zbytkového materiálu. Spustíme simulaci obrábění.

Poté vpravo dole zvolíme „Analýza“

~ 24 ~


Zobrazí se okno analýz, které je nastavené na Analýzu „Číslo operace“.

Změňte na analýzu „Odchylka“

Systém automaticky přepočítá odchylku zbytkového materiálu.

~ 25 ~


Barevný rozsah můžete upravit ručně přepsáním hodnot u dané barvy nebo pomocí ikon nastavujících danou analýzu.

~ 26 ~


Uzavření kapes pro NC proceduru U programování NC je občas potřeba vytvořit pomocnou plochu pro uzavření nějaké kapsy nebo otvoru. V následujícím modelu je potřeba vytvořit pomocné plochy pro uzavření kapes. Použijeme funkci „Upravit hranice“ která uzavře všechny kapsy najednou.

~ 27 ~


Zvolíme funkci „Upravit hranice“

Klikneme na horní plochu dílu.

~ 28 ~


Nastavíme funkci

Plochy se automaticky uzavřou.

Klikneme na „OK“. Jak je vidět horní plocha zůstala nezměněná, a vytvořili se malé pomocné plochy, které uzavřeli kapsy.

~ 29 ~


~ 30 ~


Lineární kopírování Z bodu Do bodu U funkce lineární kopírování Z bodu Do bodu je k dispozici možnost kopírování do více bodů najednou. U následujícího modelu chceme rozkopírovat kapsu do následujících bodů

~ 31 ~


Zvolíme funkci „Kopírovat geometrii“ „Lineárně“.

Nastavíme Funkci.

Zvolíme plochy kapsy.

Zvolíme počáteční bod.

~ 32 ~


Zvolíme cílové body.

A nakonec potvrdíme „OK“.

~ 33 ~

Tipy a triky 5  
Tipy a triky 5  

CimatronE tipy a triky 5

Advertisement