Page 1


IMPRESSUM: Naziv knjige: Tamo kadi duga spi Izdavač: Katedra Čakavskog sabora za Grobnišćinu Za izdavača: Stanislav Lukanić Urednica: Slavica Mrkić Modrić Recenzentica: dr. sc. Iva Lukežić Lektura: dr. sc. Iva Lukežić Notograf: Silvija Frleta Grafičko oblikovanje: Zoran Vukoša Tehnička oprema, priprema i tisak: A.T.G. d.o.o. Čavle UDK ili ISBN: 978-953-97606-9-2 Naklada: 1000 primjeraka Grobnik, studeni 2007.


2007.


Riječ urednika

Okupana stihovima “Kako si znao da volim leptire”, “Pljesak više nema ništa s tim” i “Tamo kadi duga spi”, tri su nove knjige Vlaste Juretić. Na osamstotinjak stranica objavljen je samo dio njezinih poetskih ostvarenja nastalih tijekom posljednjeg desetljeća. I vjerujte, ostalo ih je još za najmanje dvije knjige. Kad mi je prije godinu dana zatrpala mail svojim stihovima, još nisam ni slutila kako ću, “razvrstavajući” njezinu dušu, prečesto svojoj priskrbiti misao na Sizifa, jer baš u trenutku kad bih pomislila da sam otkrila model po kojem bih mogla složiti sve ono što je ispod Vlastinog pera proizašlo, na ekranu računala zasvijetlila bi poruka kako imam poruku. A ja bih se naježila, jer to je značilo da je ta plodna i neobuzdana Grobnišćica otkrila još neku staru bilježnicu, zabačeni komad papira na kojem je tko zna kada zapisala pjesmu i naravno, to mi svoje otkriće i poslala. Značilo je – sve iz početka. I tko zna do kada bi sve to trajalo da na vrijeme nisam shvatila kako mi je sav trud uzaludan, jer Vlasta se jednostavno ne da ukalupiti. Kod nje nema jasne situacije, u njezinoj se svakoj ljubavnoj pjesmi krije i ona zavičajna, u svakoj zavičajnoj ima i refleksije, a u onoj refleksivnoj i sve već nabrojano. I dok je zaljubljena u ljubav, dok slavi tu istu ljubav, ispisuje i sumnju, i nadu, i strepi, i voli, i pati... Pokušavši “raščlaniti” Vlastine misli, iščitavala sam i iščitavala na tisuće stihova, da bih na kraju shvatila – ona je kao rijeka uz koju je odrasla. Kao Rječina, ili, kako bi to 5


Riječ urednika

Vlasta rekla – kao Ričina! U trenutku kad pomisliš: imam ju, shvatiš da imaš “šipak”, kad pomisliš: imam njezinu mirnu fazu, ona zahuči i zavalja toliko snažno da izbaci iz svakog kalupa ne samo ovako nevještu urednicu (koja će od sada pa nadalje sa stopostotnom sigurnošću izgovarati onu – prvi put je najteže, a za drugi puta nisam sigurna hoće li se ikad više dogoditi), već poruši sve okvire u koje netko pomisli da bi ju mogao pospremiti. Izrazito plodna autorica, nesputana i u stihu i u formi, ne dozvoljava šablonu, i stoga ove tri koje s prethodne tri Vlastine knjige čine bogat pjesnikinjin opus nisu stvarane ni po kakvom modelu. Stvarane su po osjećaju, također po tom istom osjećaju i imenovane. Što se u kojoj nalazi, koja je tematska i jezična odrednica onog što u njima možete pročitati, kao i “pjesnička slika “ One koja ih je pisala, pojasnit će vam dr.sc. Iva Lukežić u svom prikazu radova Vlaste Juretić, a ja vam samo mogu ponoviti da je knjige stvorio osjećaj koji su stihovi pobudili prilikom tko zna koliko iščitavanja. Dakle, model je osjećajnog karaktera, kako kod prve knjige, tako i kod one koja je čitavo vrijeme nastajanja nosila radni naslov “pjesmarica”, i u kojoj se nalaze njezini uglazbljeni i na brojnim festivalima izvedeni stihovi, kao i u onoj u kojoj pjesnikinja progovara na svom materinskom jeziku – grobničkoj čakavici. Vlasta Juretić čitatelju je kroz ovu “pjesničku trilogiju” podastrla svoju dušu, između korica pospremila ju je jedna druga duša koja vam jedino još može poželjeti da iščitavajući Vlastu doživite isto ono što je i ona doživjela, a to je osjećaj kupanja u stihovima. Nezaboravan i neponovljiv.

6


Mrva sriće za siromaha


Mrva sriće za siromaha

Zač nis ja za te Jubavi, Kad glavu nasloniš ne moren spat, na tuje rame, ča ćemo s nami? nazdravjan sin Da bar kod da j’ sejedno: još samo jedanput Ni ona za me! budemo sami! A kad te svati Leh va crikvu otprate, jedan bušić va kantunu i suza će pitat: ti bez glasa, Zač nis ja za te ? ta mrva sriće za siromaha.

Kad te svati Tvoj već skrozi sad spravjaju pir, pred oltar dišeća si roža doprate, srićna, jedna va belon, skrivena lipa, će pitat: a tuja si spoža. Zač nis ja za te? Srićo, moj život ti si. Ča će mi se, kad moja nisi?

9


Mrva sriće za siromaha

Si naši sinjali Dažji, bura tira vrime, sakin danon se je gore. Ča će ovo ča j’ va meni, kad bez tebe niš ne more?! Dažji, bura tira vrime, sakin danon se je gore; va njedrih je ura stala, bez tebe ne zna, ne more. Obahajan mesta naša čitajuć sinjali ki smo za sobun pušćali i sako tuliko niki mi od njih zasviti, mučeći znak daje da smo mi se daje. Noći guste skoro da ne dišu, va črno oblače tvoje ime, a vrime kod vrime, sejno vavik zame sobun brime. 10


Mrva sriće za siromaha

Kako se ti nosiš s tin Se smo četiri doba godišnja nas dvoje mogli proć za samo jednu noć, a na posteji kadi i duga spi, zakjela si se da jubav nikad neće proć. Sad kad opet budu zvirali si oni slatkoslani potoki, ni važno ki će ti buševat usnice, aš nikad niki neće moć zapalit one lampice.

Ali sejedno bin imel nič za reć: Ni mi ćaro kako se ti nosiš s tin? Kad se va meni već zavre, kad srce vanka se zname, kad se biš za nikoga dal, a niš za se ne biš iskal, ne broji se ki slaje zagrize, aš kad jubav - jubav navrize, i okol vrata perji usede, ne rabi reć ni jedne besede.

11


Mrva sriće za siromaha

Zgora lanterne Tamo zgora lanterne grota j’ ta, na njoj san jubav s tobun upoznal: vetar ti j’ nosil vlasi, tanac smo ludi tancali z moren skupa, z oka j’ jedna suza tvoja pala, z usnicami san ju znel, a još ni danas ne znan zač si plakala kad san na glas prošapjal: O, jubavi moja, srićan san! Ne znan da ti znaš kako meni rabi tvoja jubav i samo me pogjedaj, samo mi se obrni, aš se na svitu si leh ti, se, meni.

12


Mrva sriće za siromaha

Korak ili dva Srce luduje kad leh pogjedaš va me. Se j’ to već poznata priča, a se j’ drugačije, samo ti se nasmijen. Ča ćeš mislet, pitan se, ako pokažen se ča bin i se ča poželin. Ne fermuj me, ne, ako prepustin ti se. Nisan verovala da će poteć jubav od tebe.

I na časić kod da san sigurna da ću lahko se, a onda va drugon kuraj pobigne. Korak ili dva, tako blizu smo do sna da podilimo se misli zdola duge, bosi. Tako malo fali do našega sna da jubav nosi.

13


Mrva sriće za siromaha

Svijeća Bijelim cvjeta moja ružica dok ja svijetom tražim koru. Djevo moja, usni sanak mjesto mene, kada padne plava maglica dođi bliže sinjem moru, ljubi zoru usnama od rose snene. Digni maglu pod oblake gore nebu plavom. Ti si svjetlo moje, voljena, buđenje si moje, topla zraka, sunčana! O, ljubavi, tu ostani!

14


Mrva sriće za siromaha

Moj kušćić zlata Med nami su pale grde besede teške kod grote, a mučale se one ča vrede, Na ti rogi, živote! Nismo se razumeli, nismo se onda čuli. Prošal si va svit beli, nisi videl suzu, ka žuli. Nisan ti reć dospela, nisan te nazad zvala. Se, ča san reć otela va njedra san spušćala.

Ah, da san ti bar ime zaustila kad si već na vratih bil! Sad pišeš da si još vavik sam i da me nisi pozabil. I ja san ona ista kod ča san i bila, na istoj adresi ostala, nisan se niš prominila. Makar pasuju leta, skoro će jih i pet, drži me jedan kušćić zlata ki mi nisi mogal zet: z jednun rukun ja još vavik opiran širon samo za te vrata a va drugoj jedna mića ruka pita: Kad će doć moj tata?

15


Mrva sriće za siromaha

Daj njoj sriću Od kad si ti prošla ne znan ča želin. Vani j’ škuro, nigdi sunca ni, magle guste, teške, sriće za me ni i ni, aš se je črno već, črno va meni. Od kad san bez tebe, ne znaš, ali, ne spin. Duga j’ saka noć, sivi oblaki, samo daž dažji, nigdi mira ni.

16

Dojde mi va san: On i srićna ti i zlo ti poželin, a onda se kajen i ne dan se i molin se: Ne, ne daj Bože, ne, ne poslušaj me, daj njoj su sriću, magari i š njin! A meni? Meni snage daj da ja na nju pozabin.


Mrva sriće za siromaha

Čežnja Rekal san ti da me čekaš do proleća; kad črišnja procvate Sad već znamo da će bit previše da čekaš na me, da čekan ja na te... Se san tvoje od jubavi spravila besede, si uzdahi, ki su tako česti. Va srcu su, na sigurnon mestu; ne nahaja se srića na cesti. Kad se zasprave voli... i čeka... i nada... va oku se čežnja čita, si bušići usnice i na dugo ćute; jedan traje, a drugoga pita: jedan je za me, a jedan je za te, jubavi... Na našen moru oni plove i čekanji, da črišnja procvate kroz vrime to čekanje, ča čežnja mu j ime. 17


Mrva sriće za siromaha

Lastavica Bila si mi i noć i dan i misao svaka moja. Gdje li si sad ti, nemirna? Pusti mi trag za nova svitanja. Jer još uvijek te misao dotakne, sjećanje još grije. A ako te noć pomiluje i utopli proljeća topli dah, možda se u mislima nekad i sretnemo i propuštenu kap sreće ipak ispijemo.

18

S vjetrom si sjevernim, lastavice, odletjela i reci mi samo jesi li gnijezdo, na jugu već savila?


Mrva sriće za siromaha

Srce na dlanu Kad ja samo kraj tebe pasan, svoje srce spustiš mi na dlan. Se mi se čini da me razumiš, kod da me od vavik i poznaš. Kad ja samo kraj tebe pasan, svoje srce spustiš mi na dlan. Se mi se čini da te razumin, kod da te odvavik i poznan… Ti, najlipja, čujen ja glas. kako šapješ: Veruj va nas, veruj va nas. Još pasalo ni, volin te, ča to ne znaš? Još vrimena je, jubav da dan, jubav da daš… Još pasalo ni, još prošlo ni… srića je sa. Još je tvoja jubav moja.

19


Mrva sriće za siromaha

Srebrni lancun I ova j’ noć, jubavi, tako lipa, a na oko neće san, i, čini mi se, si se judi vole, samo ja sama, ti sam. I tamaris se jednako zeleni, sviti misec nikad tako pun, a priko mora j’ raširil krila srebrni lancun. Kad tamo na pučini, si jahači mora zapale prve sviće i po rivi par za paron z usnicami dili slatki komadići sriće, ja pošapjen: ča tebi ne fali leto na obali kod ča fali i meni? I: za koga bor načinja od iglic posteju mehku, kad tebe mi više ni? 20


Mrva sriće za siromaha

Ne zapri vrata Kad ti više stalo ni ča srce moje govori i tuje slatke večeri, kad piju oči tvoje, ne pozabi reć mi Bog, svitu kad se zaputiš i kad još puno znači to kako mi se ćutiš. Nina, nena, niš ne govori, samo muči, vrime za to ni. I ne zapri vrata skrozi do kraja, pusti da svitla ostane trag. Va svojen oku spravi smiha baren kap. Ne, ne zapri vrata! Škuro ne triba. Teško se na dažju važge luč. I za saki slučaj sobun zami kjuč. 21


Mrva sriće za siromaha

Zami ovu jubav Moji nemiri si su spali va meni. Na prstih, sam se češće se ušujaš va moj san. Su mi veru daj, niš me već ne pitaj, privij me na srce i nikad ne pušćaj. Probudil si jubav su ča je spala va srcu, a kroz nova raskrižja bez tebe ne moren ja. Suze san pozabila, ča je bilo, važno ni i niš drugo ne pitaj, leh zami jubav, ča za te spi. I daj da ti se povin i ne boj se, aš, više leh ča ćeš mi dat, ja ni ne bin. 22


Mrva sriće za siromaha

Daj se nasmij Još oko rosi, topi one teple besede, kod da jih ni bilo, kod da za nas više ne vrede. Mašta kroji labirinti, da igre duže traju, život kaže rogi finti: Ja pobjednik sam na kraju! Ej, rudi, zoro, va črjeno nebo pituraj, daj, zelen goro, kap lipote, da bu lipji kraj! Triban pjesmu pastirih sih, po sebi prolij njihov glas i jubavi bar ki stih, zdravo sime, lik za nas. Daj se nasmij, sunce moje, i črna noć će pred te na kolena. Oprosti mi i reci da, aš samo ta jedna fali beseda. 23


Mrva sriće za siromaha

Budi mi blizu Hiti besede i ako i ali, aš to va jubavi nikemu ne triba. Samo va sumnji se to kadikad fali, a srića j’ od sega najvažnija! Vavik mi budi blizu da srce moje moreš čut i vavik me sobun zami, da blizu buden ti i kad misec zijde, i kad se zvezde raspu po nebu, budi nježan mi, aš samo san za te tu i da dotaknemo onu samo našu, od sih najsjajniju.

24

Ne dajmo sumnji nikad mesta, pustimo srcu da zibira besede. Morda jih čut naučili još nismo, a samo od srca one i vrede.


Mrva sriće za siromaha

Kaštiga Se kod da j’ čera bilo, niš se ni prominilo, još mi fališ jako. Zvala san te, nisi čul. Nisi se ni obrnul. Ča j’ moralo tako? Govorin, ni me briga, a život je kaštiga kad jubav još boli. Grdi su bez tebe dani aš ja te ne volin niš manje leh lani.

Sad va tvojen oku vidin saku suzu ka kod da me moli da se oprostin i uzdah jedan mi zmami ki va grlu mi zapne, a ni da san ja bez duše, leh ne znan kako se ča j’ bilo sad da pozabin, pa mučeć leh otaren suzu ča žuli a z oka ne kapne.

25


Mrva sriće za siromaha

Vrime nas je razdvojilo Se su misli moje samo tvoje. S tobun sakuda san. Dobro ti jutro poželin saki dan, a sa tvoja pisma, već pomalo stara, po ne znan ki put zniman z ormara i se tvoje ponavjan besede. Još vavik mi jednako vrede.

26

Vrime nas je razdvojilo, kod da nas ni nikad bilo, ali ja još tvoja pisma srcu stišćen i va sakon te još išćen. Išćen je l morda ki tvoj bušić ostal? I. vavik mi j’ jednako žal ča su one kapi, z oka ke su pale, si bušići oprale, i ča ni jedan, baš ni jedan nisu pušćale.


Mrva sriće za siromaha

Z duše moje Na toj groti imena još stoje, zapišena: jedno velo od jubavi srce, va njen ti i ja. I sad potiho, kod da j’ sveto, na ton mestu i dah zadržin. Srce zastane, još sejedno ni, skoro da se ja i prekrižin.

Od peska smo kule gradili. Tu, kraj imen ka blede još čujen tvoje besede: Se moremo mi skupa, jubavi! Ali more nemirno kule j’ zrušilo. Ma, ako j’ i san, ja sejedno znan: z moje duše nećeš nikad van!

27


Mrva sriće za siromaha

Jubav je srića najveća Diši jutro kad se probudin, dotaknen te da se uvjerin, da si ti uz mene, da svoj živin san. Va meni se kanta: Jubav je srića najveća, na nas je oko hitila va svoje kolo spravila, srca su dva zatancala. Zaspin va tvojen naručju, kad noć se ure pobroji. Tu j’ se na svitu, se moje. Tu j’ moj dom i mi svoji.

28


Mrva sriće za siromaha

Pod zlatnin kjučen Barke i mriže, poskriveć bušić, Lungo mare i ti. Se ovo spravno va mojen srcu pod zlatnin kjučen spi. Nisan pozabil kako ti vlasi z vetron mora diše i tvoje oči, zvezde ča iskre, kad va njimi misec piše.

Za leta sa ta j’ lipota, za sih never je bavica, kod krunica je svitla roj i va njen ti, anjele moj!

29


Mrva sriće za siromaha

Sottobraccio Na ovi vali života nisi me parićal. Samo si lipo povedal i lipo mi dal. Ovu našu jubav ja čuvan kod zlato, i nevera kad zapriti, ja ne dan se va to. Otari suzu na vrime, ča niz obraz kliže i leh me nježno zagrli, da budemo bliže. Samo ćemo sottobraccio zlomit se nevere i tramontane, aš niš jače od nas ne more bit ako veruješ va me.

30


Mrva sriće za siromaha

Leta pasuju Skoro smo još dica bili kad san ti on bušić dal, se pomalo ti ofiral i još sečagod proval, hital se usput besede, na sakon ispitu pal; nisi mi nasela, leh biš se nasmela i nos zdigala zgoru kod meni za pokoru. Leta pasuju i se se minja, a ja san skoro već stari mladić. Da se domišjaš kad san ti rekal da meni nećeš pobić? Ne, nisi mi se još obećala, leta biže i tvoja i moja, ali ja znan da dan je se bliže kad ćeš zavavik bit moja!

31


Mrva sriće za siromaha

Obećanja Va sakoj me misli nježnost tvoja zaziba, dotakne mi telo, se va meni te triba. Kapjice od rose mojun kožun šetaju. saka od njih se poigra, sakud one tancaju. Okol nas va zraku samo noć ča diše. Tiha čežnja daje žeju ti, žejun piše.

32

Oblak smo kamo nebo hita oko, kad smo skupa, jubavi, tamo gori, visoko. Zami me, kad nas takne ista sanja, kad se daju obećanja, ona, za sa vrimena. Zami me, aš za niš na svitu tu lipotu ne bin otela zgubit i tvoja, samo tvoja ću bit! Zavavik!


Mrva sriće za siromaha

Kad će vrime od kruha i grozja Niš drugo ne triba i niš ne čekajmo već, leh dojdi da čuješ se ča ti iman lipo za reć. Saki tvoj smih i moja j’ srića vela, saka tvoja suza i moje oko žuli, srca su naša zakucala skupa a mi smo jih, srićun, na vrime čuli. Kad će vrime od kruha i grozja, ona ura za nas dvoje sveta, rujan ča raspliće drage pjesme, tepli dani Mihojskoga leta? Kad će vrime od kruha i grozja, smokve zrele i mladoga vina, da mi te na vrata dopeju, sunce moje. Ti si ona prava, jedna i jedina!

33


Mrva sriće za siromaha

Oprosti mi, ako moreš Se ča si mi govorila na pravo j’ mesto selo, saka tvoja beseda v uših mi smiron zvoni i saki moj san se j’ tanji, a samo zadnja kapja nade da j’ i tebi još do nas stalo niz obraz toči moje priznanji. Oprosti mi, ako moreš, veruj sad sakoj besedi, oprosti mi, ako moreš. jubav je zalog ki vredi. Oprosti mi, ako moreš, sad molin te kod Boga aš, čovik zna ča j’ imel tek kad ostane bez toga. Oprosti mi, ako moreš Znan da više nimaš vere. Ne daj vetru da nosi se lipo, priliku daj i sebi i meni, i poveruj, poveruj još jedanput!

34


Mrva sriće za siromaha

Još si meni sve Vajka pun gorčine samo žuč san pija misleć da san srce nigdi davno već zgubija i da ga na njegovon mestu više ni. Našla si u meni one strhe sve. I jubav i viru dala si mi ti, pokazala sve pomalo da je srce moje na mistu ostalo. Sad ni važno ča je bilo, ča se mrež nami zbilo. Moraš priznat, dušo, da i lipoga je bilo. Još si vajka sve meni u mojen životu. Tornaj mi se, zvadi z njedar ovu grotu!

Vajka pun gorčine samo žuč san pija, misleć da san srce nigdi davno već zgubija. Sad ne zabi ča smo onda jedno drugon dali. Ne zabi naše pute kojin smo šetali. Beside još čuvan ča su tamo pale. Ćeš ih z mene zvadit kad ti š njin zafale?

35


Mrva sriće za siromaha

Sidro moje Tu je zalog jubavi sidro moje, sudbina. Jugo mora nosi dih, a sunce grli Učki ramena. Noć će još malo, skoro će, svitla prva proziva i vrime je da Kvarner zavre sol, aš oblak črnin velon sad misec pokriva.

Ja triban te tu, su jubav mi daj i samo se vrni. Va toj je luki sriće se moje ostalo. Tako san od jubavi tebi malo dal. Va sakoj misli srce tebi me j’ pejalo, pijan od čežnje samo tebe san zval Čekaj me, dušo, brzo ću ti doć.

36


Mrva sriće za siromaha

Koltrina Ista j to kuća ista poneštra i z crikve isti čuje se zvon Tu je koltrina zad ke se skrivaš isti j i on stari balkon Ista me žeja još tebi zove, zove me va moj stari kraj da pod poneštrun još jedanput stanen i da pošapjen: Ne špijaj! Isto j se baš se ma vrime ni i na balkonu ni te već i zad koltrine ni te već a kako srcu to sad reć?

37


Mrva sriće za siromaha

Srićno ti Sad ča se mene tiče srićno ti Sad kad smo z druge strane jubavi Kad su se zvezde nebo zlatile, i moje te molitve pratile? Živet naučil si me ali bez jubavi ne Ča će mi tvoj dobar dan? Dobro san Kad već jubavi ni lahko se pozabi i niš od mene leh Srićno ti! Samo si del moje prošlosti i sad zvezde noći pozlaćuju ali za te već ne padaju

38


Trag slanih svitanja


Trag slanih svitanja

Ljubav je do neba Mojim usnama teku molitve da još malo snage mi da kad se ne može, a sreću kad usitne, u prah pretvore, daleke su duge s tobom dostižne. Ti se samo nasmiješi i oluje utišaj s tim i probudi mi nade, da daljine sve uhvatim. Ine gubimo vrijeme. Ništa drugo nam ne treba. I podijelimo snove. Moja ljubav je do neba!

41


Trag slanih svitanja

Ne čudi se Tvoje su oči još iste, ista ona iskra tepli leh tvoja, ča san ju sobun imela i čuvala, jubavi moja pa se ti ne čudi ča se još i sad domišjan onih tako teplih naših letnjih večeri; …ka i ka oćada i ka i ka beseda Ma, ne čudi se ča meni i sad još se tako friško zgjeda.

42


Trag slanih svitanja

Zadnja misao pred san Tiha sjeta noćas bdi, ne da se. Ušulja se šapatom, od mora. Da te barem dotakne, daleka, a tako blizu, zora. Poželiš li ikada i dugu s valom kada zapleše na jugu, ilí kad zamiriše bor prije bure? Sve te čeka tu: mjesec snove u pijesku traži, veze sitne niti nemira, maestral na harfi još svira moju zadnju misao pred san: tamo ti, a ovdje ja Noći more valom miluje, kraj mene mjesto prazno je. S tobom sviće svaki dan, a zadnja misao pred san; tiho priziva daljine. 43


Trag slanih svitanja

Ča nan je to tribalo Bižin od tebe, skrivan oči i tugu, niku tugu... Za fintu san š njin, a ti zagrliš drugu, niku drugu. Va tvojen oku vidin leh jedno, da srićan ti nisi i ni mi sejedno. Samo mi priliku daj da ti pomalo se povin i veruj nisan već ista aš sad se dobro razumin. Još je vrimena za nas aš puno j jubavi ostalo pa reci ti aš ja ne znan: Ča nan je se to tribalo?

44


Trag slanih svitanja

Lakše je kad se kraj ne vidi Poletjela su jata ptica oblacima. Tuđim krilima neki dani lete na njima, a ja samo sklopim oči; lakše je kad se kraj ne vidi. Zvijezde ubirem ukradenim poljupcima. Svijeća izgori, ali tu još negdje svjetla trag ima.

Kad svi snovi kao onda, nije davno, u lijenoj, dugoj noći probude pitanja, Samo noći tamom sjaje, sneno jutro lakše je kad se kraj ne vidi. kao opomenu samo, na jastuk bijeli spusti trag slanih svitanja. Jedan uzdah, da nije preko broja, u uzaludnoj čežnji, ja kao poželim, a, kovač stari u njedrima još kuje onu potkovu od sreće, da nekom udijelim.

45


Trag slanih svitanja

Kočija Ljubav je pjesma, koja Nebo dotiče kad širi krila notama, a pjesma, kao pjesma, pjesmom ostaje i kada krila tijelu polako vraća.

Kako je lijepo ljubav doživjeti! Što za te ne bih? Sve si mi ti! Ukrast ću noćas kočiju zlatnu. Danicu molim: Oprosti! A onda kada prva zora zri, tamo čekaj me ti, tamo gdje dobrim duša ozdravi, gdje čovjek je čovjeku dar, tamo mi sve pozdravi i lijepost upijaj svu, da mi budeš odmorna, kad dođe kočija zlatna, ti, moja Umorna.

46


Trag slanih svitanja

Leptirlistovi Još teško je. Lanci teški svi, kao okovi stežu me, ali, kao tako mora bit. Gdje su sada ludi vjetrovi, leptirlistovi, što su grijehom usne dotakli? Zvijezde više ne nudim, kome padaju, kome trebaju? Bolje je da nebu ostanu, za sretnike. A kad te drugi povrijede, jedno rame je uvijek tu za plakanje. Suze slane sve ću popiti, kao i uvijek, kao da su lijek.

47


Trag slanih svitanja

Komadić neba plavoga Ti nesrićo, ča si dugo, s kin si sad, da mi j znat, i jubavi moja i se drugo, reci ča si mislela? Ti, nevero moja, moja tugo skin si sad, da mi j znat? Ja san čovik samo i niš drugo, zdola neba leh jedan. Srićo daj, pošpijaj. Teška j ova mira dažja slanoga Oblak moj potiraj aš meni rabi leh komadić neba plavoga.

48


Trag slanih svitanja

Kako bi ti samnom bilo neka ti bude i snjim Još zadnji put poljubi me za sve lijepo kad smo bili zajedno. Daj da nam ostanu dobra sjećanja i utišaj moja nadanja. Još jedanput poljubi me. Možda na tren zaboravim da nismo sretni kao nekad zajedno, a možda i tebi nije baš svejedno. Ti sad odlaziš i sretan ti put! Bit će teško preživjeti s tim. Ali kako bi ti samnom bilo da si ostala tu, neka ti bude i s njim! Samo poljubi me još jedan put. Nekada sam bio u srcu tvom, a s mojih usana uzmi samo želju za kraj, da ovako te voli i on! 49


Trag slanih svitanja

Ljestve Reci gdje si bio ti onda kad su mrvili jedno srce u komade? Reci gdje si bio ti onda, kad su trošili prve snove, prve nade? A htjela sam ih tebi dati, da možemo ljubovati, ljubavi! Htjela sam ih tebi dati, da možemo srećovati, srećo moja!

50

Kako sada mogu ruži vratiti latice i pobijediti sve da i njih ti mogu dati kad se rosa na njih vrati, da te usrećim, kad te čežnja meni zove, da oživimo sve snove, da nas ljube, da se budimo udvoje i da bude, kao nikad da nam bude? Ako nekim usudom tebi loše krene, i tiha će molitva od mene kada ju moje strepnje zvijezdama zauste, da svoje čarobne ljestve do tebe s neba spuste.


Trag slanih svitanja

U brazdi od sedam kora U brazdi od sedam kora bijela jedra svile sjene, a sjećanja, živa kao mora, namreškani veo su od pjene. I ovaj će mimo mene dan, lijep kao i onaj ljetni san: oleandri cvjetali su širom a ljubav je opijala mirom. Jedno dijete, jedna žena. S mislima i srce je na putu negdje u daljine. Suza smijehom sakrivena: Ništa nije, ne brini se, sine! Još nemirno more valom pjeni kao brat je oluji u meni i propinje, na križ razapinje: Umiri se, more moje sinje! Rascvjetali rivom oleandri, zaorao i sin sedam kora. Lako skriti suzu u daljine: Dobro sam ja, ne brini se, sine. 51


Trag slanih svitanja

Zadnja suza Jedna mi misal srce zatepli oči zamagli i tako mi rabi A ono ča se zasprave voli smiron je smanun Nikad se ne pozabi Na glas govorin da mi j sejedno da si mi tuji i da te ne triban O srići s tobun hitan ća misli, a pred saki jih san opet zaziban

52

Si moji smihi se moje suze tebi san pisala, saku besedu buševala va srce spravjala. Nisu ni vetri nisu ni dažji zbrisali ime tvoje Oprosti samo ča malo je mutno od zadnje suze moje.


Trag slanih svitanja

Vrime j za poć Dokli god je nade ća se ne gre, dokli god je bar kap nade, ća se ne gre. Kad ti j jako stalo, ne vidiš se a, va meni j još za nju i vere i nade i jubavi čuda i... ća mi se ne gre Prijatelu, povij kako daje? I čera san radi nje pil Na dnu sake čaše leh su rogi: Ča ti j boje kad si ju zgubil?! Prijatelu, dajmo onu našu o jubavi, ča j pasala za jednu noć. Kriv san ča ju tako jako volin i ča ne znan da j vrime za poć...

53


Pod ulikun truda


Pod ulikun truda

Zavičaju Se moje j’ tu.Oko ga draga. Se ča j’ blizu mojega praga, ča mi j’ va srcu, ča smiron iman, ja vavik sobun i sakamo ziman. Se ča te više gjedan, moj kraju, se j’ veća jubav za te i veća voja za kuću staru, ka blišći na suncu, moju Ričinu i lihu sred Poja. Se ča te više gjedan, moj kraju, se veća jubav za te va meni cvate, a oni dihi pokošene trave vavik mi diše kad mislin na te!

57


Pod ulikun truda

Pisma soli I noćas si u san meni doša, da me budiš, stari škoju, još zarana kad u mliko Bog pretvara ti boju. Paški teg si materin, spusti u valu niz stenu, a cviton slavuje si maknu mi tinju. Bore Veloga potoka grijala su sunca oka, zore, resla krela od mladićov svih: trud i muka Jure, sveta ramena, brime bure od Krštofula. Preko mora kruh coviku je. Oduvik sve moje.

58

Pisma soli od konobe, sa šobine i ružmarina. Noći krade nostalgija a duša se trudna pita: Zac te ni? Grube ruke - žuji križa, kapjo pota s kamariža, ma, ka botija dobroga vina i žmuj briga tvoje slane je meni…. Zac te ni?

paški teg-paška čipka, slavuja-kadulja, tinja-sjena, resti-rasti, krela-krila, šobina-niska crnogorica-medit. makija, kamariž-tamaris, slana-posolica


Pod ulikun truda

Moja pogača Va tujini se živi za kraj šetemane kad se po petku vrneš z dela, ki žmuj vina i pjesme z duga. To j’ ondi srića i vela i cela. Reču mi da j’ tamo se ča mi triba: Okoli tebe se lipo blišći. Tu j’ tvoj život, tvoja bogatija i priko pogače kruha ne išći!

Oni ne vide moju suzu na kušinu i ne razume ni onu ča pjesma popije va vinu aš moja j’ pogača nič zasinsega drugo, moja j’ pogača tamo nigdi dugo: jedna kuća stara još vavik bez fasade, gole poneštre duše moje i pijat maneštre na svitu najboje, pijat maneštre matere moje.

59


Pod ulikun truda

Doć ću doma okol Stomorine Lipa si mi, valo moja plava, kad je suncu i doba i ura. Va srcu mi oblačne ravnice nagrišpale južina i bura. Tu glas moje matere počiva i si njeji trudi tu su tkani. Najdraža si posteja, i siva, si sni moji srcen zibirani. Ča ti moren, njazlo moje, leh tu pjesmu od srca. Kad o tebi ona krene, ono sakud zakuca.

60

Zapren oči, da si bliže i čudno godi ova bol. Oko vlaže ancipresi, kuća stara, prazan stol. Se mi čuvaj, moje i jedino, do tebe j’ put samo pez od mrine. Za si moji dani i blagdani doć ću doma okol Stomorine.


Pod ulikun truda

Večeri boje naranče Jedno mesto mene tamo čeka, na kušinu od lavande spi, z jutron galeb dobri judi probudi. Jedna sina vavik hlad mi dela, a kad z noći, parte ribari, trsu staron brod obrnu mornari.

Sanjan svitlo od lanterne, sinjal srcu, moju luku i od sih na svitu dražu teplu, žujevitu ruku, zrelo grozji, vino staro, staru klapu, zlatne zore, večeri boje naranče, sunce kad dotakne more. Jedno j’ mesto mojega ditinjstva, trdo sime, koren brimena i se moje, jubav za se vrimena.

61


Pod ulikun truda

Materina krunica Još će ovoj groti od hijadu let niko nimo vrime dušu sobun zet. Dice ni čut vani. Težak je tu hod, a ono jugo j’ lani zadnji potopilo brod. Pokrila ga j’ ruzina, tamo, pod moren, kraj mula spi, špag mu j’ obrasla travina, nikomu do njega ni. Ni za blagdan tu ni sina, da mat ga vidi bar. Komu će sa ona ćaćevina? Komu će pokojnoga dar? Nikoga već tu ni. A jedne će večeri škure šterika va noć zgoret, a materi će leh jedan reful bure krunicu z ruke znet. 62


Pod ulikun truda

Otok od zlata S one strane Šotoventa Zelena počinje lenta Krku lenta oko vrata I mojeg I tvojeg Otoka od zlata Sveti Dunat jedna grota tisuće života priča trpljenja I tajni tuga i ljepota Što ono usred mora cvjeta? Što ono zeleno morem šeta? Zelen črnika najljepša slika, dok spava mirom Ponta di Galeta toplim me griju sva krčka ljeta.

63


Pod ulikun truda

Razumi me, prijatelu Va kuću staru smo dohajali, okoli stola se poštivali; ni bilo tesno, se i karali, ali voleli i si štimali. Došal san doma, koferi spustil, ali niš već ni kod ča san pustil. Ni već ni diha od sena i kuša, se je sad prazno i prazna mi duša.

64

Ti me razumi, prijatelu, kad ne dojden tako često aš za materinin stolon već ne čeka mesto. Razumi me, prijatelu, i kad oko suzu skrije, i kad suza išće Boga, aš, od sih mi najdražih, tu već ni nikoga.


Pod ulikun truda

Pul ognjišća Zarasli su si umejki, ni već mejskoga vina, ni nonićih već ni starih, ni karoce a ni kalesina. A ča ne bi bilo lipo podivanit opet pul ognjišća za blagdani čez godišća o semu ča j’ bilo i o onon ča vrime još navišća, pa da dojdu si bekari, tišjari i postolari, a vinari da donesu bocun vina i da bude fešta, si kovači i melari, kućeri, japneničari, a oštari da rastoče bocun vina i da bude fešta? Neka počne fešta!

65


Pod ulikun truda

Se mandoline i gitare Opet budi me ista pjesma novi dan se mi najdraže od kad tu rojen san. Duga j ova noć, saka misal tebi leti i kad nisan tu pjesma ti govori: Tvoja su svitla rodni kraju ono ča srce išće i kad me tuče tuje more ona mi zablišće. O tebi, lipi moj Kvarneru, pjesme su stare, a zvuk mandoline i gitare zavavik smanun gre.

66


Pod ulikun truda

Nigdi na svitu Nigdi već na svitu ni te lipote: tu zadiši more, kuš i ružmarin. Samo j’ jedno mesto srca mojega, one misečine, pod kun srićna spin. Ča bi srce moje da mu ni mora, škoja i kanta od sih jubavi kad crčki zacrče potli večere, i kad uz gitaru klapa zakanta: Lip si mi, dome moj, i ti, kućo stara! Tu j’ se ča znan, se ča poznan! Tu j’ moj kamik bel, srce si mi zel! Ni te na svitu nigdi! Tu j’ moj život cel.

67


Pod ulikun truda

Nima više vele trate Krik galeba ne cuje se dugo, zaspali su svi trudni ribari. Ne cuje se više: Na zmorac! Na jugo! Di je barba ki za trate mari? Ni kara ni cuti ca ga s vitron šaju priko vale jedna drugoj strani. Vrime je pokrilo pošte, od gajetov više nisu dani.

Itali su velu tratu, itali, a sad od njih nikoga tu više ni. Kada san se torna doma zadnji put još su bili tri. Zaspale su vele trate i ribari umirili. Tiho budi, more! Na poštama samo đerlanda za sve one ca su partili… Sviću pali, more, i tiho budi tiho!

68


Pod ulikun truda

Pod ulikun truda Probudi mi se, moj tepli žalu, kad sunce z jutron tiho po tebi hodi! Daj mi se probudi, najlipje more, slana kapjo, ča slatkin rodi! Probudi mi se, ti, žejo moja, ka sakoj mojoj sanji nemir udili! Ja pod poneštrun moje jubavi, uz gitaru i prijateli.

Z Katedrale zvona kad te bude, i ferali oči kad zapru, stari Grade, stani mi se rano, da vidiš sriću moju, ča san tu, aš va tujini nikad ni kod doma, tuje sunce zagrijalo ni: ča more, ča suze, ga popiju. Tu, pod ulikun truda se moje spi.

69


Pod ulikun truda

More Kad more z belin špagon obavija svoje nago telo, zapini dno, a duša mu se toči priko škoja va noć, strel je ukralo nebu, va svoja njedra ju j’ zajelo. I nju će sad va đir, aš kod da j’ vražji pir razliva tu moć. A onda zatanca vetra vel slani odzgora. Za dno se j’ sidron ćapal, ma i njemu će rogi more, ta pokora, aš kod da mu j’ Mojsije palicu dal.

70

O, more, more, fermaj, pofermaj, sirena zavapi i moli za kraj. A more, kod more, ne da se, ne da; ča daje, ča zima, to Bog samo zna!


Pod ulikun truda

Dva bodula stara Jedan se drugon kroz si viki divi, zeleni koprivić i kamik naš sivi. Štorije stare oni slave kroz vrime ča se ne znaju te dve starine: se lipe stvari ke su se zgodile, ćakule, ke su se prik noći rodile, nevoje, ča su se već prebrodile i ki je komu i ča i kad. Ma čemu svedoki već nisu bili a nikad se njih dva nisu posvadili. To je lipota, ka nikad ne bledi, vavik je živo ono ča vredi.

Stoji Kula sredi Grada, visoka, zavavik mlada. Ova straža je od vika čuva našega čovika i koprivić kad zazeleni, najlipše zakanta meni. Stoje tako dve starine, za si viki, za se vrime.

71


Pod ulikun truda

Rika svetoga Vida, tu mi mati vrata otvara Razapeli bijele hrvatske kaštele, ali more, mudrac stari, po svojem posloži stvari u zemlji djedova: biserje je obalama darivati stalo, Razapeli bijele da bi ono vječno u kamenu sjalo. hrvatske kaštele; Primorjem i otocima Kad Učka zavjesu spusti ponos teče potocima na topla ognjišta stara, u drevnoj potkovi: Bog samo jednu zausti Šaka soli, i nebo vedrim otvara: komad kruha Rika svetoga Vida krene, i zavjet djedova do mene poštena roda korijene doseže. uklesala u kamenu voda. Tu sam doma, tu sam doma, sve me veže, tu mi mati vrata otvara.

72

Kad Trsat i Grobnik skupa nad Rijekom zapale svijeće, Bog samo jednu zausti i suze teku od sreće, Rika svetoga Vida krene, zavjet djedova do mene korijene doseže: Tu sam doma, tu sam doma, sve me veže, tu mi mati vrata otvara.


Pod ulikun truda

Nonina škrinja Stara se nonina škrinja opre va gluho doba kad Korzo ne vre. Jedan smotujak, vrimenon žut zima va ruke po ki zna ki put… Fijok odveže: Se slike su tu. I uzdah pade, za mladost, za nju: one z Trsata, z Konta, il plaže… Nikad ni znala ke su joj najdraže Na sakoj nono. Ona ga vidi. Va onon parku na Rivi sidi Ili Pod Urun, lulu kad dimi,

Ma, pozna ona njega med simi. Te slike, suho su zlato, š njimi joj vrime ni zelo nijedno leto; se j va škrinju spravila ča joj je sveto. Na komodinu još leh mu lumin zapali: Se je dobro a nič fali… Kod kora od staroga bora, ruka nonina dotakne onu, ča vrnula se j z broda; rukopis poznat, njejega roda, a odzada piše: To su mi dica i ja i moja ženica. Nona još leh na komodinu lumin važge, Bog te pomiluj, reče i škrinju nazad zapre.

73


Pod ulikun truda

Morčići Stavin morčići od none svoje , rekla j da meni najboje stoje… i ričkin Korzon prošećen tebi, tebi nasprotu. Pod orloj ću doć, kod i saki put, z duga videt te i moj smih ćeš čut kad srićna tebi poletin i kad mi bušić daš…

74

Zgor Trsata noć kad tinja morčići, ta nonina svetinja su zavet od jubavi, ča nas je spojila; zavet jubavi j prekrižila, rećini dala… blagoslov je na nje zustila, kod zavet od jubavi s kun dicu j gojila, ta zavet je pustila i tebi i meni, zavet jubavi.


Pod ulikun truda

Pjesma za moj dom Tuge moje kad postanu planinom, pjesma teče kao rijeka dolinom i sreća mi oči sjetom orosi, za dom. Krećem dalje, s vjetrom hvatam san; moj plavi san, da sunce u oku probudi novi lijep dan, da pjevaju sve ptice, da pjeva nebo, da sve pjeva. Pjevam dušom svom pjesmu za dom, za moj topli dom.

75


Pod ulikun truda

Moj Sušak ima najlipji dih Nisan razumela, aš san bila jako mala, zač ti j’ moj nono su jubav dal i zač mu se j’ vavik z oka suza kalala, saki put kad je na vijaj šal. Nisan razumela kad je povedal ča su Placa i Kontić bili za njih i taruć suzu z obraza šapjal: Moj Sušak ima najlipji dih! Moj nono već ne naviga, ne brodi, ni starin Sušakon već čuda ne hodi, ali sad se i meni on beli i zeleni, sad ga i ja zoven: Moj dragi grade, Sušaku stari, moj vojeni.

76


Pod ulikun truda

Hrvatsko primorje Opet nazdravjan tebi ja vavik va meni si tu Z uzdahon srce stisne bol kad za te zdignen Ĺžmuj Z tvojin imenon sakud gren sanjan te saki dan i suzu za te ja pustin kad tebi zakantan ÄŒa Ä?a bin se dal za dragi kraj Hrvatsko primorje more i grote na kih san rojen ja Ti, ti si mi se lipo moje Hrvatsko primorje Kvarneru plavi jubavi moja

77


Pod ulikun truda

Mama Da je još biti blizu nje kad se iz svijeće sjeta upali, da se, kao mali, sakrijem. U sva moja teška vremena često je nosila moja bremena. Dugo se već vidjeli nismo, rijetko razmijenimo pismo. Mama, ne brini se, sve su me stigle tvoje molitve i sve dobro od tebe, a što sam ti dao? Mama, suze su često za grijehe što suncu kradoh osmijehe a vraćati nisam ih znao.

78

Daj mi vremena, za nju molim vremena, Bože, jer samo ona može više nego što može oprostiti.


Pod ulikun truda

Grobničan – svečana pjesma NK Grobničan Od kolena do kolena grobničkoga lipa kraja jedna jubav vavik živa sih nas veže, sih nas spaja... Teču leta, teče bala, sečagod promini vrime, ali va srcu j zavavik jedno samo slavno ime, ime sveto hej! Grobničan, čovik i pol, ča je njemu zabit gol, ako rabi i dva tri, kod Grobničan niki ni! Ajde naši, ala gremo, ala gremo si, se moremo, ča god ćemo, ča god ćemo mi! Ajde naši Grobničani, ni jačega, ni! I si drugi, ki su s nami, mi smo najboji!! On z Mavrincih nosi ime grobničkoga lipa kraja, tu je jubav vavik živa, sih nas veže, sih nas spaja. Grobničan...

79


Pod ulikun truda

Šinjora bura Ona je glavna kad god nan dojde. Ona je najjača od sih, srhi te projdu kad glasi pusti, jednaki su njoj i plač i smih. I baš ju briga ča njurga saki, sakoga će pjusnut usput, a kad se strudi kako zajoče još niko vrime moreš ju čut. Šinjora bura šeće kroz celi grad, skriva se od nje i star i mlad, nima krijance a kad tel biš uteć, ona će vavik zadnju reć.

80


Pod ulikun truda

Kalendar Siječanj je misec s kin leto počima, va veljači još je vavik zima. Grom se gromu va ožujku miče a va travnju se zeleno niče. Lip je svibanj od prvoga dana, sakuda širi dih od jorgovana. Lipanj kad je, pol je leta vani, va srpnju su najtepliji dani. Kolovoz sam vrti svoje kola, a va rujnu opet počne škola. Si listi sobun listopad zima, va studenon već dohaja zima. A prosinac stari zbraja se to i donese sako novo leto. Proleća i leta, jeseni i zime, novi misec staroga pošara. Leto za leton, jedno se drugon miče, list za liston pada s kalendara.

81


Pod ulikun truda

Jugo Jutros rano diglo jugo vjetar neki lijeni Još će jedan val do rive, na Ježevcu more pjeni Kao uvijek kula stara namigne tek okom, kad bi skoro do nje same more jednim bijelim skokom. A kad jugo zaljulja barke i probudi marinu Straža potapša rame Svetome Bernardinu: „Ne boj se ti, starino, za sva smo mi vremena i hvala dragome Bogu nevere nam ništa ne mogu“

82


Pod ulikun truda

Peza Vavik nan govore i mama i tata, da su bili boji od mene i brata. A kad god njin dojdu prijatelji stari, na videlo zijdu sakakove stvari. Dojde mi da rečen: Ala lipi moji, niš vi niste onda od nas bili boji, samo ča ste dica pred čuda let bili, pa ste si dešpeti sad već pozabili. Da mi j peza, pa da speže i pokaže ča se komu broji (ma se bojin da, neboga, ne bi mogla reć ki j boji) 83


Pod ulikun truda

Dobro jutro, moje plavo more Jutros rano more uranilo Zajecalo Stijene probudilo Zaprijetilo valovima Posvadilo se s galebovima Preko rive razlilo se more Propinje se Udara po stijeni Na lijevu je nogu jutros stalo Pa u bijesu valovima pjeni Trpi stijena hirove joj znane Dočekat će ona nove zore A već sutra prva će mu reći Dobro jutro, moje plavo more

84


Sva trajanja Miholjskoga ljeta


Sva trajanja Miholjskoga ljeta

Podilimo š njimi sriću, da njin veća bude Ma ča je lipo jutro razbudilo ovi dan; dišeći, kod da j roža, sav je pun sebe… kod da j naštikan. Najlipji od sih ča znan. Ma ča je lipo jutro razbudilo ovi dan, od sriće, suza sviti, z duše poželin da jih čuvaju si nebeski anjeli. Sriću njihovu podilimo sad skupa si, da veća, još njin bude… Daj Bog, da se tu ona udomi, da žive va jubavi. O jubavi si kantaju, pjesma nova…, pjesma stara…: Prijateli moji, živil! Dvoje mladih gre z oltara…: Za se dobro va životu! …kad srića se na dvoje dili.

87


Sva trajanja Miholjskoga ljeta

Miholjsko ljeto Zadnji dani Miholjskoga ljeta kada već jutra dah zrelim zri, plavo nebo oblakom se bijeli a sjećanja prizivaju mir. Uhvati zadnju zraku u letu barem na tren. Još toplim malo ogrni me. Uhvati list prvi kad padne, produži vijek ljetu. Još malo i prve će kiše. Ljubavi, čuvaj naš ljetni san, I sva trajanja toploga ljeta: osmijeh svoj i sreću što te znam!

88


Sva trajanja Miholjskoga ljeta

Srićo moja Samo galeb more budi kad friškina jutro nosi, kad još teple slatke sanje i srića se z trepavic zarosi. Tvoje ruke okol vrata, .. .. šapješ svoje žeje Jubav nas je sebi zela pa nas sama daje peje. Srićo moja .. …… …… …. ……… prvo zore note svoje Jubav piše za te

89


Sva trajanja Miholjskoga ljeta

Ča se meni mala pijažaš Čuda mi put ti staneš na žuj, a saki dan bliže san ti pragu, aš kad te trefin i samo usput, sa pamet lipo gre k vragu. Ča se meni mala pijažaš, zela si ti sobun sav moj mir, ma neka i bude se po tvojen, sejedno ćemo brzo imet pir. A vi sopci, Jedan po starinski, zasopite da j veselo; za nas valcer ili pak pojku, za me i za moju divojku

90


Sva trajanja Miholjskoga ljeta

Moja klapa stara Kad kumpanija stara zakanta soto voce, si judi dobre voje dojdu na svoje. Va konobi se trudi i se nevoje pozabe, za moju klapu staru, note ne rabe. Val valu ritam tuče, nove se besede uče i dodaju sako malo aš sape je još ostalo. A spat se gre reda-radi va tu dobu si smo mladi Dajmo onu od starine, ča se lipja je kroz vrime

91


Sva trajanja Miholjskoga ljeta

Grajske maškare Kad o Grobniku Gradu kantaju va celon svitu si za te znaju. Po Antonji čovik do čovika, tradicija j to od vika. Va pusno vrime tu j velo delo, z dobrun je vojun vavik veselo. Se se tu more kad Pust zavlada, za Rički korzo i kumpaniju z Grada. Po ričkon Korzu kad se zapraši, po užanci, to su škerci naši Vavik moremo i više i boje Grajska kumpanija j vavik dobre voje.

92

Na Čistu sredu saki na red dojde. Ni ga ki lišo Pusnon sudu projde. Sope se, tanca, si čuda zduraju, maškare grajske kad kampanaju. Judi od voje s nami kantajte i za drugo ne abadajte Naša j fešta za srca mlada: Najboja j vavik Kumapnija z Grada!


Sva trajanja Miholjskoga ljeta

Ja te volin, mala, za umrit Na krivoga si se ti namirila, ćakule su Ča će tebi ta sirotinja Smiron čujen da govore Da se jubav jist ne more Pa da j lipo velika i do neba… Ćakule su, mala moja, i meni, govore mi vavik isto: Ona za te ni, da biš prsteni od zlata, da si kamik okol vrata ki bime jednoga dana utopil, da si rojena va svili čuda toga da nas dili i da maneštru teplu stobun ne bin jil. A ja te volin, mala, za umrit, preskočimo se gambete. Volimo se, briga nas za sih, a ćakule neka lete i tiću moru na rep si sad stavit sol; ti daj mi tepli bušić i bit će tepla pašta i fažol. 93


Sva trajanja Miholjskoga ljeta

Senjski karneval U gradu pored mora fešta kreće od koje nema veće. Sve je živo, živije karneval kad počinje. Zove sve karneval sve i Senj uz more: Karneval, karneval, pjevaj do zore! Malo ja, malo ti, svima po volji, Senjski je karneval od svih najbolji!

94


Sva trajanja Miholjskoga ljeta

Zagreb, moj rodni grad Sva su mi u srcu jutra, svaki tvoj dan. Često mi se u samoći tiho ušuljaš u san. Tu, na obalama Save bijeli je dom, tiha sjeta, ljubav sveta uvijek tu, u srcu mom. Zagreb, moj rodni grad, grad najljepših sjećanja, neba plava kao lan i kad sniježi dan.

(Pa me budi, bijeli Grade, svaki tvoj zvon, sladi život, toplim grije pjesme ove svaki ton. Zagreb, o Zagrebe, sva moja radosti, još mi čuvaš stari sjaj, tu se čuje kaj! Kada jutrom sunca zrake zagrle Grad, snenim ulicama šećem: Moj si Grade, uvijek mlad!)

95


Sva trajanja Miholjskoga ljeta

Svitanja / u spomen Ivi Robiću Svitanja umiru jutrima, kad ih zarobi noć u sjećanja. Tamo si, u zvijezdama: sive magle skrile su pjesme svitanja. Još uvijek svi su tu, kao onda čekaju isti orkestar, da zasvira Spava dan. S tobom su i bijeli golubovi zaspali, a instrumente umorne svladao je san. Tragovi? Svi su tu zauvijek u meni i u mraku zasvijetle, sjaje se, u pjesmi mi srca pokažu put, a, s neba me i mjesec kao lagano utješi. I na tren mi se učini da opet ću te čut. 96


Molitve mi Ti usliši


Molitve mi Ti usliši

Hvala što On zemljom hoda Iz Doline k Tebi stižem a visine ne dosižem: sve je više vapijućih glasova. Molitve Ti mi usliši. Dobrotom mi se približi. Vrednuješ pokoru svaku, daruješ mi sunca zraku, kajanje u meni se budi: Padanjem se k Nebu može, Hvala što On zemljom hoda, hvala Ti, moj Bože. koju zovem svojom, hvala što se umit mogu Sveti Oče, i ja, duh prosvjetli moj, Ljubavi Tvojom. molim, molim Hvala što On za Blagoslov Tvoj. mirom miri, za dobro što svijetom širi. Moj Pastiru među svima pomozi mi darovima, da na putu ne zastanem: u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

99


Molitve mi Ti usliši

Pod Križom utjeha… U sivilu sve Križ do križa do neba stoji. Bezbrojni grijesi su moji. Udijeli mi snagu, Bože moj da mogu više i bolje, daj mi moći i volje jer premalo dajem spram onoga što trebalo bi, premalo se kajem. A, kome ću molitve, ako ne Tebi? Prigiba teret grijeha. Pod križem stalna je utjeha. Kao i uvijek Ti me usmjeri, da mogu ponizno dalje u vjeri, da pod nebom modrim i ja mogu zlo dobrim.

100


Molitve mi Ti usliši

Pastiri, pastiri… Prosinac stari već je pri kraju, sniga j’ još malo, a novi, samo ča ni pal. Sige obavile krovići prosti, pastiri se stisli va dnu svojih štal. I blago j’ tiho, naćas kod da ga ni, va jaslicah Dite blaženo spi. Pastiri, dobri pastiri, va tihu noć pojdite, i Dite pohodite! Nebo se j’ va trenu pretvorilo va dan, kad su z onih sunčanih stran Tri kraji pohodili Dite. Zvezda njin z Neba put pokažuje. Se je tiho, se je mirno, sveto, tiha se anjelih pjesma čuje: Nijedna noć kod ova blažena ni, rodil se j’ Isus, va jaslah na slami spi. Marija j’ z jedne,a Josip z druge strane, Z molitvun štalica j’ obavijena. Ova je Noć sveta, sveta i blažena. 101


Molitve mi Ti usliši

Božić je radost va srcu Božić je radost va srcu kad samo triba dat ruku, aš najveću oćutiš sriću, kad ublažiš tuju muku. I kad križi nisu tvoji, ne projdi mimo leh podloži rame i pomori va nevoji. Z drugin kad se dobro dili, novo se dobro već raja, va svetoj Božićnoj noći jubav sih veže i spaja.

102


Molitve mi Ti usliši

Neka bude volja Božja

103


Molitve mi Ti usliši

Cernički Križni put (tekstovi na postajama cerničke Kalvarije) Prva postaja Osuda j’ nevinon: Triba ga raspet! A onda? Leh, ruke oprat, a dušu grišnu imet. Druga postaja Ki se ne more nać va semu? I moj su križ oprtili njemu: zel ga j, kod i vavik, da bude leh nebog čovik. Treća postaja Čovik pada, i Ti si pal. O, Isuse dobri, ka milost! S manun si se poravnal, šapje grišnik, pa se i on zdiže Kalvariji bliže. 104


Molitve mi Ti usliši

Četvrta postaja Ku bol samo trpi Sveta Mat a dobro zna da, radi sih nas, nećeš posustat! Peta postaja Šum glasih prti se zgoru: Hvala Ti, ča više leh ča rabi vridnuješ moju pokoru i vavik pošaješ onih ki nosit pomoru. Šesta postaja Rubac od milosti, i to j’ dosti za života, za kap muke i pota. Sedma postaja Opet si, Isuse, pod križon griha pal. Z napaćenih ti očih čitan: Nisi znal, ali zdić se moreš, ako si pal.

105


Molitve mi Ti usliši

Osma postaja Suze z utjehun osušiš: Ne plačite za me, za vas i vašu san dicu zel ov križ na rame! Deveta postaja …i treći put Isus pada i zadnji put opominje, aš smrt je se bliže i opet križ na se teškun mukun zdiže. Deseta postaja Se smo haje zeli, Sveto telo ogoleli, ne na sramotu njegovu, leh našu, za grih veli. Jedanaesta postaja Udrite čavli za ovoga života, za grih, preveli grih, udrite na vrime za me, za te, za sih!

106


Molitve mi Ti usliši

Dvanaesta postaja Milost, za neprijateli milost, aš ne vide, ne znaju, ne vide svitlo ko čeka na kraju. Trinesta postaja Mrtvo Telo krilo j’ Majke Božje va boli prijelo, grih presikal srce njeje. Ne daj mi, Mat Sveta da on daje peje! Četrnaesta postaja A Istine vele so nebo zabele... ...i moja će duša jedanput pred Boga, i je razloga da se smiron spira z čistun vodun zvira i da savjesti mojoj ne da mira!

107


Grobnička maša


Grobnička maša

GROBNIČKA MAŠA

- PETA VAZMENA NEDIJA - Čitanka A (mentor dr. sc. Josip Manjgotić) Ulazna pjesma Na obalu barka mala tek ča je pristala. Na njoj Isus umno zbori daje pravi odgovori; sije klice, sad na jednu, pa na drugu stranu, ali one ne ostanu. Druge padu kamiku uz lice, potroše se nemilice, a nike se leh va trni skriju i pomalo, pomalo kliju. I dignu se suncu bliže nevera jih za neverun tu dosiže, Hvala Bogu ča j’ na kraju i onih ča zdravin zdrave, ča šaku zemje tukaju i srićni ostaju. 111


Grobnička maša

P: Va Ime Oca i Sina i Duha Svetoga N: Amen P: Gospodin s vami N: I z duhon tvojin P: Braćo i sestre, priznajmo svoji grihi, da moremo proslavit sveta otajstva. ZBOR: Na kolena pred Križen, moleć jedinoga Boga, Va Ime Oca i Sina i Duha Svetoga: Gospodine, molin, hiti oko na me, grišnik san, Bože, z nadun da molitve bit će uslišane… Poniznošću dara, pred noge Tvoje stavjan i dušu i srce svoje! Kajanja moja va meni se množe, aš niš nis na svitu bez Tebe, Bože! Smiluj mi se, Gospodine, Luči moja, jedina va tugi, Molin te, oprosti dugi svojemu slugi. 112


Grobnička maša

P: Smiloval nan se svemogući Bog, otpustil nan grihi naši i privel nas va život vječni… N: Amen ZBOR: Klanjan se pred Tobun, Gospodine, ufan se va Tvoju dobru voju. Kječin na kolenih od kajanja. Pomozi da zataren nevoju osvitli mi puti, Oče moj dobri, se škuro potiraj z svojun jubavi. Za milost Tvoju, molin Te, z griha me, Bože, izbavi. Da jedanput moren i ja klasi zreli na ton Tvojen poju žet, da simena zdrava vavik za život moren imet. Klanjan Ti se, Predobri moj, klanjan ti se duboko. Nikad me z vida ne zgubi, ne makni z mene to sveto Oko… Klanjan Ti se, Gospodine. 113


Grobnička maša

P: Gospodine, smiluj se N: Gospodine, smiluj se! P: Kriste, smiluj se N: Kriste, smiluj se! P: Gospodine, smiluj se N: Gospodine, smiluj se! P: Slava Bogu na visini! ZBOR: Slavimo Boga, Jedinoga, slavimo Boga na visini, Jedinoga med simi. Slavimo Tebe, Boga Trojedinoga! Slava Tebi, Jedinon med simi, slava Ti, Bože, na visini, slava i čast i hvala za judi dobre voje da na svitu bude boje! P: Molitva ( Zborna) Pomolimo se… “Bože, od Tebe nan dohaja spasenji i duh sinovstva. Pogjedaj na nas, dicu svoje jubavi ki va Krista verujemo, i daj nan pravu slobodu i večnu bašćinu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvojmu ki stobun živi i krajuje va jedinstvu Duha Svetoga Bog, po si viki vikova, Amen. 114


Grobnička maša

ČITANJA (prvo) del apostolskih (Dj. 6, 1-7) “Va oni dani, kako se j’ množil broj učenikih, počeli su Grci mrmjat protiv Židovih, aš se j’ va sagdanjen pomaganju zanemarivalo njihove dovice. Dvanajstorica zato pozovu judi, ki su verovali i reču: nij pravo da mi pustimo rič Božju da bimo služili pul stolih. Zato, najdite, barćo, med sobun sedan mužih dobroga glasa, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo stavit da to delaju, a mi ćemo se ćapat dela molitve i predik. Predlog se j’ zapijažal sin, pa su zibrali Stipana, muža z puno vere i Duha Svetoga, za tin Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu i antijohinskog prišlića Mikulu. Njih su stavili pred apostoli, a oni, najprvo su se pomolili, a onda na njih ruke položili (zaredili jih). I rič je Božja rasla, i velo mnoštvo plovanih (starozavjetnih) prihvaćalo j’ veru”. Beseda j’ Gospodnja! P: Bogu hvala! Pripjevni psalam 33(32) - “Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nami, kako se va Te uzdamo”! Pravedni, Gospodinu kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitin. Slavite Gospodina na harfi, na liri od deset žic veličajte Njega! Aš prava je beseda Gospodnja i vernost su sa dela Njegova, On jubi pravdu i pravo: puna j’ zemja dobrote Gospodnje. Evo, oko j’ Gospodnje nad onimi ki ga se boje, nad onimi ki se uzdaju va milost njegovu: da jin od smrti život spasi, i da jih hrani va danih gladi. ČITANJE (drugo) z Prve poslanice svetoga Petra apostola “Predragi! Pristupite Gospodinu, kamiku živomu, koga istina judi su odhitili, ali va očih Božjih zibran, 115


Grobnička maša

dragocen, pa se, kod živi kaimiki ugrajuje va duhovni Dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Zato piše va Pismu: Evo postavjan na Sionu kamik izabrani zibrani, drogoceni kamik od kantuna: Ali ki va njega veruje, ne, neće se posramet. Van, dakle, ki verujete – čast! A onin ki ne veruju – kamik ki su graditeji odhitili postal je kamik zaglavni, i kamik spoticanja, stena posrtanja; oni se o njega spotiču, neposlušni Besedi, zato zač su i odrejeni. A vi ste rod zibrani, krejevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da povedate o silnih delih Onoga ki vas je z škura pozval svojen divnon svitlu”. Beseda j’ Gospodnja. N: Bogu hvala. ZBOR: Aleluja, Aleluja! “Ja san Put, Istina i Život, govori Gospodin; niki ne dohaja Ocu, osin po meni.” Aleluja, Aleluja! P: Gospodin s vami N: I z duhon tvojin P: Čitanji svetoga Evanjelja po Ivanu. (Iv. 14,1-12) Va ono vrime reče Isus svojin učenikon: neka se ne uznemiruje srca vaša! Verujte va Boga, i va me verujte. Va kući Oca mojga j’ puno stanih. Da ni tako, ča bin van rekal: - gren pred vami parićat van mesto? Kad 116


Grobnička maša

projden i parićan van mesto, sopet ću doć i zet vas sobun, da i vi budete kadi san ja. A kamo ja gren, znate put. Reče mu Toma: Gospodine, ne znamo kamo greš. Kako onda moremo znat za put? Odgovori mu Isus:”Ja san Put, Istina i Život. Niki ne dohaja Ocu osin po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste mojga upoznali. Od sada ga i poznate i videli ste ga.” Reče mu Filip:”Gospodine, pokaži nan Oca, i dosta nan je!” Isus će mu:”Filipe, tuliko san vrimena s vami, i još me ne poznaš?. Ki j’ videl mene, videl je i Oca. Kako ti onda govoriš:”Pokaži nan Oca”? Ča ne veruješ da san ja va Ocu i Otac va meni? Besede ke van govorin, ne govorin od sebe: Otac ki prebiva va meni čini svoja dela. Verujte mi: ja san va Ocu i Otac va meni. Ako ne radi drugoga, radi samih del verujte. Zasprave, zasprave, govorin van: ki veruje va me, dela ka ja činin i sam će činit. I veća će od ovih činit, aš ja se vrnjan Ocu”. P: Beseda j’ Gospodnja! N: Slava Tebi Kriste P: Evanjelskon besedon uništili se grihi naši. *PREDIKA* ZBOR: VEROVANJI Ja verujen va Oca Svemogućega: ni neba ni zemje ne bi bilo bez Njega! Ja verujen va jedinca, Sina Božjega, 117


Grobnička maša

ja verujen va jedinoga Boga… va Isusa Krista, prvo sih vikih rojenoga! Ja verujen va Boga od Boga! Ja verujen va jedinoga Boga! Ja verujen va Svitlo od Svitla, ki j’ pod Poncijen Pilaton na raspeći pristal od Marije Djevice, po Duhu Sveton Sina začetoga na se grihi zel, z Nebesih se j’ spustil, mučen i pokopan treći dan uskrsnul kako nas bi spasil, na Nebo j’ uzašal čovikon je postal, zdesna j’ Ocu sel! I opet će doć sudit živin i mrtvin aš njegovon Krajevstu nikad kraja ni! Ja verujen va Duha Svetoga, Gospodina i životovorca, po prorokih ki j’ povedal! Va jednu svetu Crikvu ja verujen! Spovedan jedno kršćenji za grihi oprošćenji, uskrsnuće mrtvih i život budućeg vika očekujen! Amen!

118


Grobnička maša

MOLITVA VJERNIKA…. 1. Gospodine Bože, molimo Te za Tvoju svetu Crikvu, za novoga našega Papu Benedikta XVI., biskupa našega Ivana i sih onih, ki danas prediču Evanjelji. Budi š njimi saki dan, molimo Te! 2. Bože naših otac, va ovoj veloj i staroj devetstotoj obletnici naše Plovanije, usliši se naše prošnje i molitve, ke Ti ovi dani češće i usrdnije upućujemo, molimo Te! 3. Bože, naš Oče, ne pusti ovu našu lipu Grobnišćinu bez novih, mladih plovanih, fratrih i koludric, molimo Te! 4. Bože, danas se posebno domišjamo sih umrlih: plovanih, mežnjarih i orgujaših, ki su va ovoj našoj Plovaniji služili narodu pul Tvojega oltara. Nagradi jih životon večnin na nebesih, molimo Te! P: “Blagoslovjen budi, Gospodine, Bože sega svita! Z tvojun smo dobrotun i darežjivošću prijeli ov kruh ča Ti ga prinosimo. On, plod zemje i delo ruk čovičjih, postat će nan kruhon života”. N: Blagoslovjen Bog zavavik (zavavikivika)! P: Blagoslovjen budi, Gospodine, Bože sega svita! Z tvojun smo dobrotun i darežjivošću prijeli ovo vino ča Ti ga prinosimo. Ono j’ plod trsa i dela ruk čovičjih, postat će nan piće života. N: Blagoslovjen Bog zavavik! P: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. N: Prijel Gospodin žrtvu z tvojih ruk na hvalu i slavu svojeg imena, i na korist nan i soj svojoj svetoj Crkvi.

119


Grobnička maša

MOLITVA DAROVNA: Bože, u zamenu za ovaj ov žrtveni prinos daješ nan dioništvo del va svon božanstvu. Daj da istinu ka nas razvesejuje potvrjujemo svojin životon. Po Kristu, Gospodinu našemu! N: Amen! P: Gospodin s vami! N: I z duhon tvojin! P: Gori srca N: imamo pu Gospodina! P: Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu! N: Dostojno j’ i pravedno. Preslovji - Vazmeno 3: Va istinu j’ dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da Tebe, Gospodine, va sako doba, a osobito va ovo, svečanije slavimo, kad je žrtvovan Krist, naš vazmeni Janjac. On se vavik za nas prinosi, vavik nas zagovara i pred Tobun brani. Jedanput žrtvovan, više ne umire, jedanput ubijen, zavavik žive. Zato sav vas svit na krugu zemajskon klikće zanosnon vazmenon radošću, a i nebeske sile i š njimi anjelske vlasti skupa kantaju pjesmu Tvoje slave bez prestanka:

120


Grobnička maša

ZBOR: Svet, svet, svet, svet! Puna su Nebesa i zemja slave Tvoje! Svet, svet, svet, svet, kliču ti i duša i srce moje! Blagoslovjen ki va Tvoje dohaja Ime, Hosana va visine! Hosana na visni! Svet, svet, svet! Sveto, sveto je, presveto, Tvoje Ime! (KANON II. na misi staroslavenski, prema tipskom izdanju) P: Zamite i jijte od ovoga si: ovo j’ moje Telo, ko će se predat za vas Isto tako zel je… P: Zamite i pijte ž njega si: Ovo j’ kalež moje Krvi Novoga i Vječnoga saveza, ka će se prolet za vas i za si judi, za otpušćenji grihih! Ovo delajte meni na spomen! P: Tajna vjere

121


Grobnička maša

ZBOR: Kriste, Gospodine moj, smrt navješćujen Tvoju, odagnal si zebnju moju! Kriste, Gospodine moj, slavin uskrsnuće Tvoje i dolazak slavni čekan Tvoj, Kriste, Gospodine moj! P: Po Kristu i s Kriston i va Kristu, Tebi, Bogu Ocu Svemogućen, va jedinstvu Duha Svetoga, saka čast i slava za si viki vikih… N: Amen P: Spasonosnimi zapovidi potaknuti i božanskun naukun poučeni, usujujemo se molit: ZBOR: OČE NAŠ, opri mi svoja nebeska vrata, va Krajevstvo zami me svoje! Neka se sveti Ime Tvoje! Sad vapi duša moja: kako na Nebu, tako i na zemji, neka bude voja Tvoja! 122


Grobnička maša

Nahrani me Tvojin kruhon, usrići me Svetin Duhon, otpusti mi moji dugi, kako i ja otpušćan drugin’ i ne daj me napasti, kad se ona rodi, od sakoga zla Ti me oslobodi! Oče naš, Neba i Zemje Kraju, dopusti mi bit va Tvojen zagrjaju: Ti saku moju žeju i nadu znaš, kod svoje dite čuvaj me, Oče naš! Amen! Amen! Amen! P: Gospodine Isuse Kriste, ti si rekal svojin apostolon: Mir van svoj pušćan, mir van svoj dajen. Ne gjedaj naši grihi leh veru svoje Crikve. Smiri je, molimo, i saberi va jedno, kako j’ voja Tvoja, Ki živiš i krajuješ va vjeki vjekova va viki vik. N: Amen

123


Grobnička maša

ZBOR: Mir, mir, samo mir! Ruka ova od srca je, ruka moja iskrena je, jubav ti na dlanu daje! Oprost išće ruka ova moja, kajanji i oprost dušu mire: mira tebi, mira meni i neka se krila mira šire! P: Mir Gospodnji bil vavik s vami N: I z duhon tvojin ZBOR: Jaganjče Božji, Ti ki moji grihi sebi zimaš, Smiluj nan se. Jaganjče Božji, ki za grišnika jubavi imaš, smiluj nan se. Jaganjče Božji, ki celi svit od griha izbavi, smiluj mi se. Okupaj me va svojoj jubavi, Jaganjče Božji, Ti, ki si grihi svita zimaš na se, smiluj nan se. Jaganjče Božji, Ti, ki sa brimena griha zimaš, Ti, ki saku moć i nad sin imaš, daruj nan mir. 124


Grobnička maša

P: Evo Jaganjca Božjega, evo onoga Ki oduzima grihi svita! Blago onin, ki su pozvani na gozbu Jaganjčevu… N: Gospodine, nisan dostojan da ujdeš pod moj krov, leh samo reci besedu i ozdravit će duša moja! ZBOR: O, ISUSE, Spasiteju duše moje, otpiran Ti vrata širon. O, Isuse, Dobro moje, podari me z miron. O, Isuse, Predobri moj, o, Isuse, Svitlo moje, ispuni mi ovu žeju, počasti me, Spasiteju. Sveto Telo, na oltaru posvećeno, danas meni naminjeno, Daru z Neba, voja Tvoja, o, Isuse, Srićo moja! Hvala za nebeske Mane roj, hvala Tebi, Spasiteju moj!

125


Grobnička maša

POPRIČESNA MOLITVA P: Pomolimo se: Budi, Gospodine, uz svoj narod: nahranil si nas z nebeskimi otajstvi, pa daj da z stare grišnosti prejdemo va novi život po Kristu Gospodinu našemu. N: Amen! ZBOR: Srca srcu kad se bliže i se dobro kad gre van, Dobro samo kad caruje, blagoslovjen dan. Zakantajmo od miline da se čuje saki glas: Hvala Tebi, Gospodine, blagoslovi nas! Srca srcu, Nebu bliže, hvala Ti, Gospodine! Pjesma j’ ova za visine: Hvala Ti za se! P: Gospodin s vami! N: I z duhon tvojin! P: Blagoslovil vas Svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti! N: Amen! P: Pojdite va miru! N: Bogu hvala!

126


Grobnička maša

ZAVRŠNA PJESMA ZBOR: Bogu hvala za se dobro ča nan daruje. Bogu hvala za se dobro, š čin nas miluje. Leti’ pjesmo z srca mojega! Pjesmo moja, širi krila, leti Nebu va visine, pjesmo moja mila. Bogu hvala za lipotu dana današnjega, na milosti, kod dar z Neba, Milost Svevišnjega! Program obilježavanja 9 stoljeća Župe u Gradu Grobniku, Misa za mlade 24. travnja 2005. u 10,30

127


Notografija


on - da leh

a

a

on - da,

� � � �

ru - ke, leh

ru - ke o - prat,

a

� � �

a

� � ��

on - da,

du - šu gri - šnu i - met!

� ��

on - da,

�� �� � �

�� � � �

a

tri - ba ga ras - pet.

� ��� �

tri - ba ga ras - pet,

� �� � �

� � � �� � � � � � � � � � � � �

on - da,

A

� �� �� � � � � �

O - su - da je ne - vi - non

� �� � �� � � � � � � � �

I Postaja

Cernički Križni put

Notografija

131


va

� � �� �

132

-

vik

I

da

moj

� � � � �� �� �

bu - de

su križ

� � � o

leh

� ne

pr - ti - li

bog

�o -

� �

i

vik.

��

zel ga j kod

� � � � � �

Nje - mu,

� � � � � �

II Postaja Notografija


nal,

pa - da.

� � �� �

� � �� � � �

pa - da,

ka

mi - lost, ka

�o - vik,

� � �

Se

po - rav - nal!

� �

mi - lost, sma - nun si se po - rav

� � � � � � � � � �

ti si pal.

sma - nun si se,sma - nun si se po - rav nal.

� ��� � �� � � ���

O I - su - se do - bri

i

� � � �

� � �

� � �

� ��� �� �

�o - vik,

� �� �� � � �

III Postaja

Notografija

133


134

� �� �� �

ne

-

�eš,

sih

nas

� � �

ra - di

� �� �� �

Sve

ta

ne - �eš po - sus - tat,

ne - �eš

Mat

po - sus - tat.

� �

ne - �eš

sa - mo tr - pi

� � � � �

Ku bol

� �� � � � � � � � � � � � � ��

IV Postaja

-

�eš,

do - bro zna da

po - sus - tat!

Ne

a

� � � � � Notografija


Hva

� �� �� �

ru

-

la,

hva - la

i va - vik po - ša - ješ o - nih

Ti

�a vi - še

�� � � � �� � �� � � �� ��

Hv - la Ti

ki

vred - nu - ješ mo - ju po - ko -

hva

-

��

no - sit po - mo

� �� � � �

leh �a ra - bi

-

-

la!

ru!

� �� � � � � � � � � � �� � � �� � � �� � � � �

V Postaja

Notografija

135


� �� �� �

136

za

ži - vo - ta

� � � � �

Ru - bac

� �� � � ��

��

mi - lo - sti

� i

za kap mu - ke

i

po - ta.

to j

-

do - sti

� � � � �

� � � � � � � �

od

VI Postaja Notografija


i

a - ko

si pal,

�i - tan ni-si znal, ni - si

� � �� � � � � �

� � � �� � � � � � � �

ni - si

a - li zdi� se mo - reš

� � � � �

znal,

a - li di�semo reš

����� �

i

a - ko

si pal!

� � � � �

znal,

� � �

o - �ih

� � � �� � �

pod kri - žon gre - ha pal. Z na - pa - �e - nih Ti

� � � � � �

� � �

O - pet si I - su - se

� �� � �� � � � � �

VII Postaja

Notografija

137


138

na

� �� �� �

ne

� �� �� �

Za

ra - me.

pla - �i - te.

� � �

Zel

� �

pla - �i - te

� ��

ta san

zel ov križ,

di - cu

� �

Ne

vas i va - šu san

��� � �

Su - ze z u - tje - hun o - su - šiš:

� �� � �� � � �� �� �

VIII Postaja

me,

križ!

zel ov križ

� � �

za

Notografija


Teš - kun mu - kun di

� � �� � � � � � � že.

i

i

za - dnji put

o - po - mi - nje.

-

že.

Križ teš - kun, te

škun

mu - kun di - že!

��� � � ��� � � � �

o - pet križ na se teš - kun mu - kun di

I - sus pa - da

� � � � � � � � � � �

tre - �i put

Aš, smrt je se bli - že

� � �� � � � � � �

I

� �� � � � �� � � � �� � � � � � � � �� ��

IX Postaja

Notografija

139


140

ne

smo

� -

� � �

� � �� � � �

za grih,

za grih

� ��

Te - lo o - go - le - li

ve

� -

na sra - mo - tu

ha

li.

Za grih

� � ��

Sve

-

to

leh

ve

na - šu.

-

li!

Za grih,

� � � � � � ���

ze - li,

Nje - go - vu,

je

� �� ��� � �� � � � ��� �� � � � �

Se

� �� �� �

X Postaja

Notografija


3 � � � � �� � � � �

U - dri - te!

U -dri -te navri - me

za me, 3

U - dri - te!

3

U - dri - te!

U - dri - te!

� � � �

za sih!

za te,

� � �� �

3

� � ���

za grih moj, pre-ve-li grih.

�� � � �

ži - vo- ta,

� �

��� �

� � � �

� �� �� � � � � � � � � � �� �

U -dri -te�a -vliza o-no- ga

3 3 � �� � 3 � � � � �� � �� � �� � � � ��

XI Postaja

Notografija

141


142

ne

vi - de

ne

zna - ju,

� � � �

ne

� �� � � � �� �

�e - ka

na

kra - ju,

aš ne vi - de aš ne vi - de,

ne

� vi - de svi - tlo

� � �

aš ne vi - de....

ne

zna - ju,

Ne

na - kra - ju!

vi - de svi - tlo ko

� � � � � �

mi - lost.

� � � �

mi - lost,

� �� �

vi - de

� � �

� � �� � � � � � � � � � � � � � � �

� �� �� � � � �

Mi - lost za ne - pri - ja - te - lji, mi - lost,

� �� � �� � � � � � � � � � � � �

XII Postaja

Notografija


da

sr - ce

ne - daj

pre - si - kal

pe - je,

� � �� � � �

grih

on

Nje je.

� �� � �� �� � � � � � � � � � � �

Mr - tvoTe - lo,mr - tvo,

� �� � �� � � � � � �

da - je

pe

Ne daj mi Mat

-

Sve - ta

je!

da on da - je

� � � � � �

kri - lo j Majke Božje va bo - li pri -je - lo,

� �� � � � � � �� ��

� � � �

XIII Postaja

Notografija

143


144

da,

i

Ne

da,

spi - ra z vo - dun

ne

zvi - ra,

� � ���

-

� -

ra!

i je ra - zlo -ga dase smi-ron

��� � � ��� �

mo - joj ne da mi - ra...

mi

� �

ne - da

da sa - vje - sti

� � � � �

je - dan - put pred Bo - ga

� � �� � � � � � � � � �

� �� �� � � � �

I mo-ja �e du - ša

� �� � �� ��� � ��� � � � � ��

XIV Postaja

Notografija


Notografija

Grobnička maša

145


146

� �� �

� �

� �

ni - ke se

sta - nu.

je - dnu

�� � �

sad na

leh va tr - ni skri - ju

Dru - ge pa - du ka - mi - ku uz

tek

��

po - ma - lo

kli - ju.

��

I

A

ne o -

la.

ne - mi - li - ce.

� � � �

o - ne

ri.

-

� � � � �

po - tro - še se

i po - ma - lo,

� � �

li - ce

� � � �

pa na dru - gu stra - nu a - li

od - go - vo

-

je pri - sta

� �� � �

�a

� � �

�� � �� � �� � �

da - je pra - vi

la

� �

� � � �

-

� � � � �� � �

Si - je kli - ce

��

um - no zbo - ri

� � � � �� � � � � � �

� �� � �

Na njoj I - sus

ma

� � �

o - ba - lu bar - ka

� �� � � � � � � � �

Na

3 � � �� � � � � � �

Ulazna pjesma: Na obalu Na obalu

Notografija


� � � �

sun - cu bli - že

ne

ze - mje

ša - ku

tu - ka - ju

� �

tu - ka - ju

� � � � � � � � � �

ze - mje

ša - ku

sri - �ne

sri - �ne

� � � � i

tu do - si - že.

�� � �

kli - ju.

o

sta - ju.

sta - ju.

� � � �

o

� � � �

o - nih �a zdra - vin zdra - ve,

� � � � i

i

za ne - ve - run

�� � �

po - ma - lo

� � � � �

ne - mi - li - ce.

� � � �

� �� �� � �� �� �� � �

ve - ra jih

na kra - ju

� �

Bo - gu hva - la �a j

� � � � � � � � � �

di - gnu se

��

po - tro - še se

� � � �

i po - ma - lo,

� � �

�� � ��

leh va tr - ni skri - ju

Dru - ge pa - du ka - mi - ku uz

� � �� � � � � � � � � �

ni - ke se

� �� � � �

sta - nu.

li - ce

� � � � �� � � � �

� � � � �� � � � � � �

� �� � �

�a

�a

I

A

Notografija

147


148

� �

� �� �� �

no - ga Bo - ga va I - me

� � �� � �

sr - ce svo - je.

Ka - ja - nja mo - ja

va me - ni se mno - že

pred no - ge Tvo - je

aš niš nis na svi - tu

sta - vjan i du - šu

i

�� ��� �

Po - niz - noš - �u da - ra

�� �� � �

u - sli - ša -

� � � � �

bit �e

� � � �� � �

Go - spo - di - ne mo - lin

� � � � � � � � �

gri - šnik san Bo - že z na - dun da mo - li - tve

� � � � �

Du - ha Sve - to - ga:

Na ko - le - na pred kri - žon mo - le� je

� � � � �

� �� � � � � � � � �

ne.

3

� � � � � � � �

i

3

� � � � � � � � �

hi - ti o - ko na me

i Si - na

� �� �� � � � � � �

O - ca

3

� � � � � � � � � � � � � �� � � � �� �

� �� � � �� � � � � � � � � � � � ��

� �� � � ��

Zbor: kolena Na Na kolena

Notografija


� �� �� �

� �� �� ��

Te - be

slu - gi.

je - di - na va

� �� �� �

bez

� �� � �� � � � � �

� �

sr - ce svo - je.

zi,

Mo - lim te

� � �

tu

� � �

Bo - že.

o - pro - sti du - gi

� �

svo - je - mu

o - pro - sti du - gi

� � � slu - gi!

� �

svo - je - mu

lu - �i mo - ja

i

� � � �

aš niš nis na svi - tu

� � �� �

Go - spo - di - ne

� � �� �

mo - lin te

� � �

Smi - luj mi se

� � � �

va me - ni se mno - že

� �� � � � �

Ka - ja - nja mo - ja

sta - vjan i du - šu

�� ��� �

pred no - ge Tvo - je

�� �� � �

Po - niz - noš - �u da - ra

� � � � �

� �� � � �� � � � �

ne.

u - sli - ša -

� � � � �

bit �e

� � � � � � � �

gri - šnik san Bo - že z na - dun da mo - li - tve

� � � � � � � � �

hi - ti o - ko na me

Notografija

149


150

� � �� � � � � � �

� �� �

vi.

Da je - dan - put

� � � �

mo - ren i ja

� � � �

-

na ton Tvo - jen

-

� � � �

z gri - ha me Bo - že iz - ba

� �� � �� �

kla - si zre - li

mo - lin Te,

� ���

ne - vo

O - �e moj do - bri, se šku - ro po - ti - raj

da za - ta - ren

u - fan se va Tvo - ju do - bru vo - ju.

� � � � �� � �� � �

� � �

O - svi - tli mi pu - ti

svo - jun ju - ba - vi. Za mi - lost Tvo - ju

� �� � �

ju.

po - mo - ri

� � � � ��� � �

� �� � � � � � � � � � �

Kje - �in na ko - le - nih od ka - ja - nja

Kla - njam se pred To - bun Go - spo - di - ne,

� � � �� � � � � � � � � � �� � � �� � � � �� � �

� � �� � � � � � � � � � �

Klanjam se pred Tobun

Zbor: Klanjam se pred Tobun

Notografija


� �� � �

Da je - dan - put

� � � �

da

se

Ni - kad me z vi - da

Kla - njam Ti

� �� � � � � �

� � �

po - ju žet,

� �� �

vi.

ne zgu - bi

ne ma - kni z me ne to

sve - to

o

-

ko!

du - bo - ko.

� � �

� � �

se

� � �

ži - vot mo - ren i - met.

kla - njam Ti

za

� � � �� � � � � � �

pre - do - bri moj,

� � � �

si - me - na zdra - va

va - vik

� �� � � � � � � �

na ton Tvo - jen

kla - si zre - li

-

� � � �

z gri - ha me Bo - že iz - ba

� � � �

mo - ren i ja

mo - lin Te,

� ���

� �� � � �� �� � � � � �

svo - jun ju - ba - vi. Za mi - lost Tvo - ju

� �� � �� �

O - �e moj do - bri, se šku - ro po - ti - raj

� � �

O - svi - tli mi pu - ti

� �� � � � � � � � � � �

ju.

Notografija

151


152

i

-

Sla - va, �ast

bu - de bo

� �� �� �� ��

sla - va Te - bi

� �� �� �� �� ��

Je - di - no - ga

� �� �� �� �� ��

� �� �� �� �� �� si

��

je.

mi!

�� ju - di

je

da

na svi - tu

Je - di

no - ga,

sla - vi - mo Bo - ga

�� �� �� �� ��

-

si - ni.

�� �� �� �� � �

vo

vi

�� �� �� ��

na

��

��

sla - va Ti Bo - že

�� �� �� �� ��

do - bre

Sla - vi - mo Bo - ga

si - ni

�� �� �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� �� �� ��

za

�� ��

vi

�� �� �� �� ��

na

�� �� �� �� ��

Tro - je - di - no - ga,

�� �� �� �� ��

sla - vi - mo Bo - ga

�� �� �� �� ��

Sla - vi - mo Te - be

no - ga,

je - di - non med si - mi,

sla - va

� �

-

� �

je - di

�� �� �� �� ��

�� �� �� ���� �� � �

med

��

Sla - vi - mo Bo - ga

� � �� �� �� �� �� ��

Zbor: Slava Slava

Notografija


� �� �� �� ��

� �� ��

Je

-

je.

si - ni

-

di

��

-

no

��

ju - di

��

-

ga

��

si

med

��

�� �� ��

med

��

si

��

��

-

Je - di

sla - vi - mo Bo - ga

��

Je - di - no - ga

��

Sla - vi - mo Bo - ga

-

je

da

na svi - tu

mi.

� �

-

na

��

no - ga,

mi!

� �

vi

�� si - ni

�� �� ��

Sla - vi - mo Bo - ga

�� �� �� �� ��

sla - vi - mo Bo - ga

�� �� �� �� ��

vo

si - ni.

�� �� �� �� � �

do - bre

vi

�� �� �� ��

na

��

��

sla - va Ti Bo - že

�� �� �� ��

�� �� �� �� ��

za

�� ��

�� �� �� ��

no - ga,

�� �� ��

Je - di

� �� ��

na

vi

bu - de bo

��

je - di - non med si - mi,

sla - va

� �

� �� �� �� �� �� ��

Sla - va, �ast

i

� �� �� �� �� ��

sla - va Te - bi

Notografija

153


154

Ja

Va

I - su - sa Kri - sta

3

Bo

ga.

pr - vo sih vi - kih ro - je - no - ga, ja

ve - ru - jen va Bo - ga od Bo - ga, ja ve - ru - jen va Je - di - no - ga

ga.

Bo

�� � � � � � � � � �

3

ve - ru - jen va Je - di - no - ga

� � �

ja

ve - ru - jen va Je - din - ca Si - na

� � � � � � � � � �

Ja

3 3 � �� � ��� �� � � � � � � � � � �� � � � �

� �� �

Bo - žje - ga,

� �� �� ��

� �� �� � � �

ne - ba ni ze - mje ne bi bi - lo bez Nje - ga.

ni

� ��

� � � � � � �� � � � �

3

ve - ru - jen va O - ca Sve - mo - gu - �e - ga

� � � � � � � � � � � � � � �

� �� 3 �� � � � � � � � � � � � �

� �� � � ��

Ja verujen Zbor: Ja verujen

Notografija


� �� �

� � �

Va

I - su - sa Kri - sta

� �

� �� �� �

nas spa - sil

155

zel....

i

-

ga.

��

je

� �

po - ko - pan,

na

stal.

��

pod

� �

na

� �

gri - hi

tre - �i dan us - kr - snul,

se

se j spus - til,

� � � � �

3

po -

Z Ne - ba

� � � �

od Ma - ri - je Dje - vi - ce, po

ga.

� � � � � � � �

na ras - pe - �i pri - stal,

� � � � �

3

�o - vi - kon

� � � �

Mu - �en

Pon - ci - jen Pi - la - ton

bi

� �� �� � � � � �

� � � �

ka - ko

svi - tlo od svi - tla

� � �

� � � � �

Va

� � �

Du - hu Sve - ton Si - na za - �e - to

� �� �� �

� �� �� � � �

Bo

pr - vo sih vi - kih ro - je - no - ga, ja

ve - ru - jen va Bo - ga od Bo - ga, ja ve - ru - jen va Je - di - no - ga

� �� �� ��

ga.

3

�� � � � � � � � � �

3

3 3 � �� � ��� �� � � � � � � � � � �� � � � �

� �� �� ��

Notografija


156

zel....

i

� �

� �� �� � �

dal,

ga,

na

� �

va

ve

� � �

ca.

je - dnu Sve - tu Cri - kvu ja

� �� � � � � �

Go - spo - di - na i ži - vo - tvor

ni.

-

ve - ru - jen va Du - ha Sve - to-

ru

-

jen.

��

Spo-

� ��

po pro - ro - kih ki j po - ve

Ja

� � � � � ��� ��

su - dit ži - vin i mr - tvin

� � � ��� �

3

� � � � � � � � � � �� �

o - pet �e do�,

gri - hi

� � � � � ��� � � �

aš Nje - go -von Kra - je - stvu ni - kad kra - ja

� �� �� � �

I

se

pod

��

sel.

3 � �� �� � � � � � � � � � � �

Ne - bo j u - za - šal zde - sna j O - cu

na

stal.

tre - �i dan us - kr - snul,

� � � �� � �

po - ko - pan,

po -

� � � � �

3

na ras - pe - �i pri - stal,

� � � �

Mu - �en

je

� � � � � �

3

�o - vi - kon

� �� �� � � � � � � � � � ��

2

� �� �� �

nas spa - sil

Pon - ci - jen Pi - la - ton

bi

� �� �� � � � � �

ka - ko

Notografija


� �� �� � �

� �� �� � �

� �� � � � � �

Go - spo - di - na i ži - vo - tvor

� � �

ca.

va

� �� �� �

jen.

ži - vot

A

�� -

men!

��

bu - du - �ih

� vi

� -

A

��

kih

za gri - hih o - proš - �e

je - dnu Sve - tu Cri - kvu ja

ve - dan je - di - no krš - �e - nji

� �� � ��

dal,

-

nji,

ve

ve - ru - jen va Du - ha Sve - to-

��

-

-

o

ru

� jen.

Spo-

� ��

-

men!

� �

� �e - ku -

us - kr - snu - �e mr - tvih i

� � � �� ��

-

��

po pro - ro - kih ki j po - ve

Ja

� � � � � ��� ��

� �� �� � � � � � � � � �� � � � � � � �

ga,

ni.

� � � � � � � � � � �� �

aš Nje - go -von Kra - je - stvu ni - kad kra - ja

Notografija

157


158

� �� � � � � � � � �

i

�� � � � �

svet, svet!

� � � � � � � � � � �

svet,svet!

i

sr - ce

vljen

mo

-

Svet,

me!

i

� � �

je.

� �

Svet,

-

� � � � � �

ki va Tvo - je do - ha - ja

ki va Tvo - je do - ha - ja i

slo -

� � �� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

svet, svet!

svet,svet!

� � Ho - sa

� � �

bla - go - slo -

� � �

� � ��

mo

svet, svet!

sr - ce

� � � � � � � � � � �

� � �� me,

��

i

-

na

� �

vljen

Bla - go -

� �

je.

� �

� � � � � �� � � � � � � � � � � � �

Kli - �u Ti i du - ša

� � � � � � ��

kli - �u Ti i du - ša

� �� �

Svet,

� �

Svet,

�� � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � ��� � � � � � �

ze - mlja sla - ve Tvo - je.

� � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �

� ��

Svet,

pu - na su ne - be - sa

� � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � �

svet, svet!

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �� � � �� � �

Svet,

Svet i blagoslovljen

Zbor: Svet i blagoslovljen

Notografija


� �� � sr - ce

vljen

� ��

� ��� � �

� �� ��

Sve - to,

��

��

sve - to

��

pre - sve - to Tvo - je

Svet,

-

� � �

je.

je

� �

I

��

-

me!

� � Svet,

-

si

��

Sve - to,

��

-

��

��

��

je

� �

ne!

� �

Ho - sa

na

��

vljen

�� �� ��

sve - to

��

ne!

��

��

Ho - sa -

� ��

bla - go - slo -

� � �

Bla - go -

��

i

��

��

svet,svet!

me!

� �

� � � ��� � � � � ��� ��� � � �

vi

��

��

me,

��

� � ��

pre - sve - to Tvo - je

� �� ��

�� ��

svet, svet!

na

� �� ��

sa - na

� ��� �� � � � ��

ho

��

��

��

��

��

��

vi - si

na

�� �� ��

me!

ne, ho - sa - na

�� �� �� ��

na vi - si - ne,

�� ��

-

� �� � �� � �� � � � � ��

na

� �� ����

na vi - si

mo

ki va Tvo - je do - ha - ja i

ki va Tvo - je do - ha - ja i

� �� �� �� �� ��

slo -

� � � � � � � � � � � � � �

i

� � � � � � ��

kli - �u Ti i du - ša

Notografija

159


160

� � � � ��� �� �

o -primi svo- ja Ne - be - ska

Sad va - pi du - ša

� � �� �

du - gi,

ne - ka bu - be

Tvo - je.

kru - hon.

Tvo - ja.

Na

� � ��

Du - hon.

O - tpu - sti mi mo - ji

� � � � � �� � ��

vo - ja

mo - ja,

ka-ko i ja o-tpu š�an dru - gi

i

ne-dajme na-pas-ti

kadse o-na ro- di, od

� � � � � � � � � � � � � � � ����

U - sri - �i meSve - tin

� � � � � �� � � �

ta - ko i na ze - mji

� � � ���� � � �

hra - ni meTvo - jin

� � �� �

ka - ko na ne - bu

� � �� � � � � � �

svo - je, ne - ka sve - ti se I - me

va kra -ljev-stvoza -mi me

� � � � � � � � � � ��� �

vra - ta,

� � � � � � �� � ���

� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �� �

� �� � ��

Zbor: O�eOče naš naš

Notografija


� � �� �

kod svo - je di - te

ju.

Ne - ba i ze - mje Kra - ju,

Ti

�u - vaj me

O - �e

naš!

A

sa - ku mo - ju že - ju

i

-

men!

na - du znaš,

� � � � �� � � � � �

O - �e naš,

� � � � � � �

pus - ti mi bit va Tvon za - gr - ja -

� �� � � � � � � �

sa - ko - ga zalaTi me o - slo - bo - di.

do

kadse o-na ro- di, od

� ��� � �

ne-dajme na-pas-ti

� � �

i

� � ��

O - tpu - sti mi mo - ji

ka-ko i ja o-tpu š�an dru - gi

� � �� � � � � � � � � �

du - gi,

Du - hon.

Na

� � � � � � � � � � � ����� �� �

U - sri - �i meSve - tin

Tvo - ja.

� � � � � �� � ��

vo - ja

� � � ���� � � �

kru - hon.

� �� � � � � � � � � � �

hra - ni meTvo - jin

ne - ka bu - be

� � � � � �� � � �

ta - ko i na ze - mji

� � �� � � � � � �

ka - ko na ne - bu

Notografija

161


162

je,

� � �� �� �

� � � � � � � � �

O - prost iš�e

ju - bav

o - va od sr - ca

ti na dla - nu

ru - ka

� �� � � � �� ��

sa - mo mir,

� � ��

je,

da

��

� � � � � � � � � � � ��

je.

ru - ka

� �

�� � � ��

ka - ja - nji i o - prost du - šu mi - re.

� � ��� � � � � �

3

ru - ka o - va mo - ja,

� �� � � �

Mi - ra te - bi,

� � � � � � � � � � � � � �� �� � � �� � � �

is - kre - na

� � � � � � �� � ��

mo - ja

� � � �� � �

Mir, mir

� � �� � �

Mir

Zbor: Mir Notografija


i

se

i

kri

-

la

ne - ka se kri - la

� � ��� �

3

ru - ka o - va mo - ja,

� � �

3

ne - ka

mi - ra me - ni

� �� �

O - prost iš�e

ju - bav

da

��

o - va od sr - ca

ti na dla - nu

ru - ka

� �� � � � �� ��

sa - mo mir,

� � ��

je,

� � � � � � � � � � � ��

je.

ru - ka

� �

mi

mi - ra

-

ra

ši - re,

� � � �

ši

-

mi - ra te - bi,

� �� � � �

� � � � � �

Mi - ra te - bi,

re!

mi - ra me - ni

ka - ja - nji i o - prost du - šu mi - re.

� � � � � � � � � � � � � �� �� � � �� � � �

is - kre - na

� � � � �� � � �

mo - ja

je,

� � �� �� �

� � � �� �� � � ��

� � � �� ��

Mir, mir

� � �� � �

Notografija

163


164

� �

se!

se!

� �� �� �� ��

� �� �� � �

se!

� �� �� � �

O - ku - paj me va svo - joj

ju - ba

� � � �� �� �� �� �� �� � �� � �� �

Ja - ganj - �e Bo - žji ki

��

vi!

� �

ce - li svit od gri - ha iz - ba - vi,

Ja - ganj - �e Bo - žji

� � �� �� ��� �� �� �

� � �� �

smi - luj mi

�� �� �� ��

smi - luj nam

�� �� ��

smi - luj nam

�� �� ��

Ja - ganj - �e Bo - žji,

i - maš,

zi - maš,

ki za gri - šni - ka ju - ba - vi

Ti ki mo - ji gri - hi se - bi

��� � �� � � �

� � �� �

Ja - ganj - �e Bo - žji

� �� � � � �� � ��� �� ��� � ��

Zbor: Jaganjče Jaganj�e Božji Božji Notografija


i

-

ju - ba

��� �� �� � �

O - ku - paj me va svo - joj

maš,

se

��

da - ruj

�� nan,

��

Ti ki sa bri - me - na gri - ha

da

��

-

ruj

��

smi - luj

mir!

� �

Ti ki sa - ku mo� i nad sin

se!

��� � ��� �

nan

�� ��

Ja - ganj - �e Bo - žji,

� � �� �

�� �� �� ��

smi - luj nam

smi - luj mi

�� �� �� ��

vi!

� �

zi - maš,

��

��� � � �� � �

3

ki si gri - hi svi - ta zi - maš na

i - maš,

ce - li svit od gri - ha iz - ba - vi,

� � � �� �� �� �� �� �� � �� � �� �

Ja - ganj - �e Bo - žji ki

Ja - ganj - �e Bo - žji,

� �� �� �

Ti,

ki za gri - šni - ka ju - ba - vi

� � �� �� ��� �� �� �

Ja - ganj - �e Bo - žji

� �� � � �� � � �

se!

� �� �� �

se!

� �� �� �� ��

se!

� �� �� � �

Notografija

165


166

� �

rom.

� �� �� ��

-

� �� ��

� � �

��

� �� �� ��

na - mi - nje - no

�� ��

��

je

� � ��

-

-

ri

� �

� �� ��

� �

vo - ja Tvo

����

��

-

me

me z mi - ron.

-

sve - �e - no,

��

ri

� �

� �� �� ��

po

��

po - da

da - ru z Ne - ba

�� ��

ol - ta - ru

� �� �� � �

na

�� ��

� �� ��

� �

-

I - su - se do - bro mo - je, po - da

� � � � � � � �

mo

� � �

I - su - se do - bro

� � �

du - še mo - je ot - pi - ran Ti vra - ta

� � ��

� � ��

Sve - to Te - lo

O

da - nas me - ni

� �� �� ��

Refren

z mi - ron. O

� �� �

ši

� �� �

� � ��

1.Spa - si - te - lju

� � �� � �

Spasitelju duše moje Zbor: Spasitelju duše moje

Notografija


� �� �� ��

� �� ��

Spa

ma

� �� �� ��

ja.

� �� �� ��

-

��

-

ne

��

I

si - te

� �� ��

O

��

-

-

lju,

�� Spa

����

� �� ��

��

-

si - te

� �� ��

hva

�� ��

sri - �o mo - ja

�� ��

-

-

��

la

� ��

��

-

moj!

� � �

Te

��

-

bi

��

hva - la za ne - bes - ke

�� �� �� �� ��

lju

-

� �� ��

� �

vo - ja Tvo

����

��

me z mi - ron.

sve - �e - no,

��

ri

� �� �� ��

po

��

-

da - ru z Ne - ba

�� ��

2.O Isuse predobri moj o Isuse svitlo moje, ispuni mi ovu želju, po�asti me Spasitelju. Ispuni mi ovu želju po�asti me Spasitelju.

roj,

� �

��

su - se

��

��

ol - ta - ru

� �� ��

� �� �� � �

na

�� ��

na - mi - nje - no

�� ��

Sve - to Te - lo

� �� ��

I - su - se do - bro mo - je, po - da

da - nas me - ni

� �� ����

� �� �� ��

Refren

z mi - ron. O

Notografija

167


168

� � �� � �

� � �

� � �� ��

Hva - la te - bi

� � � �

Za - kan - taj - mo

� � �

do - bro sa - mo pje - sma j o - va

� � �� ��

� � � �

mi - li - ne

� � �

ca - ru - je vi - si - ne

� � � -

bla - go - slo

� � �

-

da se �u - je sa

vi

-

vljen za

� � � � � �

bla - go - slo hva - la Ti

��

glas.

nas!

ki

� � �

dan. se.

��

i se do - bro kad gre van, hva - la Ti Go - spo - di - ne,

� �� � � � � � �

� � �

kad se bli - že Ne - bu bli - že

� �� � � �

Go - spo - di - ne,

��

od

��

kad va

��

1.Sr - ca sr - cu 2.Sr - ca sr - cu

� �� � �� �� � � �

Srca srcu srcu Zbor: Srca

� ��

��

Notografija


� � �

se dar

le - ti pje - smo va

� ��

��

��

vi - si - ne,

� � � ��

pje - smo mo - ja mi

� � � � �

la.

kri - la,

� � � ��

pje - smo mo - ja ši - ri

� � � � ��

�a nan da - ru - je, da - na današ - nje - ga,

� � � �� � �

z �in nas mi - lu - je. mi - lost Svevi - šnje - ga.

se do - bro li - po - tu

do - bro ne - ba,

� � �

Le - ti pje - smo sr - ca moj - ga,

� �� � � � ��

Bo - gu hva - la za na mi - lo - sti kod

� � � �� � � � � � �

� �� �� � � � � ��

1.Bo - gu hva - la za 2.Bo - gu hva - la za

� �� � � � �� �� � � � � � ��

Bogu hvala Zbor: Bogu hvala

��

��

Notografija

169


Notografija

naši sinjali SiSinaši sinjali � � � � �� �

� ���

6

� ���

11

c

DAŽ - JI...,

G7

BU - TI - RA

� � � � � � � ��

�A �E O - VO �AJ' VA ME - NI

� �

� ��� �

KAD BEZ TE - BE

f

SA - KIN DA-NON

� � �

Refren E �

SE

� �

� � � �

VRI - ME,

SA - KIN DA-NON

1.

JE

c

NE ZNA...

B�

� ��� � � � � �

25

f

HA - JAN 3

NE

B�

NE

MES - TA

NA - ŠA

3

3

VA

� � �� �

� ���

36

41

���

1. E

3

JE-DNO DRU-GON SE

DA - JE?!

O - BA

� � � � � � � � � � � f

G7

�R - NO

O - BLA - �E TVO - JE

c

E�

� �

BRI - ME.

NJE-DRIH JE

I - ME

-

3

�� � � � �� � �

U - RA

BU - RA TI - RA

G

� ��

STA - LA;

SRI�-NI

ZA SO-BUN

VRI - ME,

VRI - ME,

� � �

BEZ TE - BE

� �

BEZ TE -

� ��

B 7 Refren

� ��

O - BA -

PUŠ - �A - LI

I

� � �

DA SMO

� � � � � � � � � �� �� �� �

modulacija

� � � ���� � � � � � DAŽ - JI...,

�E � � � �� � � � � � �

MU - �E - �I ZNAK DA - JE,

DA - JE?!

A

��

� ��

STA - LA;

modulacija

G

c

� f 3 � � � �� � � � � � �

46

2.

U - RA

BU-RA TI - RA

G

MO - RE.

KI SMO

NI - KI OD NJIH MI ZA - SVI - TI

� �� ��� � � � � � � � � � � ��

30

c

GO - RE,

DAŽ - JI...,

3 f � �� � � � � �

� � � � � � � �

SA - KO TU - LI - KO

B�

E�

JE

c

3

3

NJE-DRIH JE

2.

VA

�I -TA-JU� SI - NJA - LI, 3

MO - RE?

f

GO - RE,

MO - RE.

SE

� � � � ��� � �

� � �� � � � � � � �

� � � � �� � � �� � �� � � � � � � � � � � � � �

20

BE

G7 � � � �� � � ��

c

NIŠ

G7 � � � �� � � � � � � �

f

� �� � �� � � � � � � �

3

VRI - ME,

16

� � � � � � �� � � � � �

c

NO -�I

KOD

GUSTE SKORO DA NE DI - ŠU -

� ���

�� � � � � � � �

VRI - ME,

KOD I VA - VIK NO - SI SVO - JE

G7 � �� � � � � � � � � �

f

SA - KIN DA-NON

SE

� �� � � � � � � 1.

NE ZNA

... NE

VA

c

MO - RE.

JE

GO - RE,

� � �� � VA

2.

� � � VA

c

� ��

MO - RE.

Modulacija pa refren

170


Notografija

�ežnja Čežnja � �� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �� � � � � � � � ��

� � � � �

C

RE- KAL

5

�� G

TE,

SAN TI

� � � � ��

SAD VE�

DA ME

ZNA - MO DA �E BIT PRE - VI - ŠE,

C

NA TE...

DO PRO - LE - �A

C

SE SAN

KAD �RIŠ-NJA PRO-CVA -

G

3

DA �E - KAŠ

NA ME,

DA �E - KAN

JA

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

� � � � � �� � � � � � � �

9

�E - KAŠ

� � � � � � � � �� � � � � �� � � � � �� �� � � � � � � � �

d

E

3

TVO - JE OD JU - BA - VI

SPRA- VI - LA BE - SE - DE,

SI

3

UZ - DA - HI, KI SU TA - KO

� � C � � �� � � � � � � �� � � � �� � � � � � � �� �� � � � � � � � � � � � �� �

13

a

�E - STI...

F

VA

C

3

SR - CU SU NA SI-GUR-NON

ME- STU;

NE NA - HA-JA SE SRI - �A NA

3

�� �� � � � � �� �� �� �� �� � � � �

� � �� � � � � � � � �� � �� � � � � � � � �

18

2.

C

C

CE - STI.

KAD SE

3

ZA - SPRA - VE

1.

G 3

VO - LI,

I

3

�E - KA

I

CE - STI.

3

3

NA - DA, VA

VA

� ��

O - KU SE �EŽ - NJA

3 3 � � � � � � � � �� �� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

22

G

�I - TA,

SI

3

3

d

G

BU - ŠI - �I US - NI - CE

I

NA DU - GO �U - TE; JE - DAN

� �� �� � �� �� ��� �� �� �� �� �� � � �� �� �� �� �� � �� �� � � �

26

3

C

3

3

3

TRA - JE, 3

A DRU - GO - GA

� � � � �� �� �� �� � ��

F � F� � � � � � � C � �G � � � � � � �� �� � � �� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� � ��� �� �� �� ��� ��� ��� �� �� �� �� ���

30

PI - TA...:

PLO - VE

JE - DAN JE

I

ZA ME,

A

JE - DAN

�E - KA - NJE DA �RI-ŠNJA PRO-CVA - TE

� � �� �� � � �� �� �� � � � �

34

1.

ZA TE JU - BA - VI, NA

KROZ VRI - ME, TO

NA - ŠEN MO - RU O - NI

�E - KA - NJE, �A �E - ŽNJA MU JE

2.

C

I - ME,

JE

C

I

I - ME.

171


Notografija

Srebrni lancun Srebrni lancun � � � � 5

� �

G

D/F �

Em

��

SAN

22

�I - NI

I

SI SE

TA-MA - RIS

33

SE

JE - DNA

� �� � �

KAD TA - MO

� �� G

-

172

PA

� � � �

LE

SA - MO

C

�E

PO RI - VI

�A

� � �� � ��

I - GLIC

I

� � � D

��

KRI

-

SAM

LA

TA -KO

D

SRE - BR - NI

NA PU - �I - NI

MO - RA

JA - HA - �I

NI - KAD

� � � �

� � � � � � � � SI

� ��

G

C

LAN -

�� � � � � � � �

D/C

ZA - PA - LE

PR - VE

PAR ZA

JA

�� �� �� �� �� �� �� G

ME

-

�� �� �� �� �� ��

PO - STE - JU ME - KU

C

PA - RON

U - SNI-CA - MI

C

FA - LI

SAN

�E

�� � � �� � � � � �

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

G

G

� � � � � � � �� ��

JA

-

G

SVI - TI MI-SEC

G

JE

O - KO NE

C

KO ZE - LE - NI

RA - ŠI - RIL

NA

D

D/C

D

A

G/D

-

C

� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

G

� � �

G

-

PRI - KO MO - RA

G

C/G

CUN

OD

VO

-

�� � � � � � � �

�����

KO

JU - DI

LI

C

SRI - �E

30

D 11

C

D

D

G

SVI

MI SE

� � � � ��

26

TA - KO

D

� � � � � � � �

� � �

� � � ��� � � � � � �� � � � �

PUN

JE NO� JU - BA - VI

G

� � �

18

O - VA

G

I

A m/G

Em

14

I

� � � � � � � �� � � � � �

� �

10

D

� � � �� � � � � � � � � ��

PO - ŠAP - �EN �A

NI

TE - BI NE

KAD TE - BE MI VI - ŠE

�� �� �� �� �� �� �� � �

G

FA - LI LE - TO NA O - BA - LI

�� �� �� �� ��

C

I

ZA

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

D

DI - LI SLAT - KI KO - MA - DI - �I

G

NI...

KO - GA BOR

�� �� �� � �

NA - �I - NJA

��


Notografija

NeNezapri vrata zapri vrata �� �� � � ��� � KAD TI VI- ŠE

STA - LO

A m7

NI

� �� � � � � � � � �

�� �� G

6

� � ��

C

�� �

F

VE - �E - RI

KAD

PI - JU O

�I TVO

-

-

A m/G

SVI - TU KAD SE

� ��

� � ��

G

16

F

�U

-

B�

� � � �� �

23

� �

C

33

Am

38

F

-

TIŠ

JE

�� � � �

VRI - ME ZA

� � � �� � � O - STA - NE

B�

TO

��

G sus

NI

G

TRAG

ZNA - �I TO

� � � ���

KA-KO MI SE

B �/D

C

�� � C � �

F

(SA - MO)

C

NE ZA-PRI

F

VRA - TA

� �

VA

� � ����

� � � � � � � � � � � � � �� � � �

� �� � �

"BOG"

F

NIŠ NE GO - VO - RI

G

F

RE� MI

�� � � �� � PU-NO

��

Am

G

G

NE - NA

G/H

I TU- JE SLAT-KE

G

NE PO - ZA - BI

� � �� � � I KAD JOŠ

A m7

RI

� � � ��� � � � �

B �/D F/C

NI - NA

� � �� � � � �

C/E

SKRO - ZI DO

� � � � �

SVO - JEN

KRA-JA

��

PU-STI DA

� � � � �

C

G

O - KU SPRA - VI

SMI - HA BA - REN KAP

� C� � � � � � G� � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � �� �

NE ZA-PRI

� � �

ZA

SA - KI

F

VRA - TA

� �

C

SLU - �AJ

� � � � � C� � � � � � � � � �� ��

43

TIŠ

-

� � C/E �� �

F

G

SVI - TLA

ZA- PU

G

GO - VO

G sus

A m/E

� � � �� �� �

F

(MU - �I)

28

Am

ZA SR- CE MO-JE

C

� � � � � A�m/F� � � � �� ��

11

� � � � Fmaj/C �� � � � �

C

G 11

3

ŠKU - RO NE

TRI- BA

� � � � � SO

� �

-

BUN

TE-ŠKO NA

��

� � �

G

ZA

-

MI KLJU�

DAŽ -JU

G

VA-ŽGE SE

� � �

G7

3

NE ZA - PRI

LU�

�� � � �

C

VRA

-

TA

C

173


Notografija

jubav ZamiZami ovu jubav

�� �

� � �� � � � C

MO - JI

C

PR - STIH SAN SE 11D mol

� �

DAJ

D mol

� � ��

U - ŠU - LJAŠ

G7

� � � � � ��

�� � � � � NIŠ ME

VE�

� � � � ��

ME

NE PUŠ - �AJ

21

SI SU

�EŠ - �E SE

��

16D mol

G7

NE - MI - RI

� � �� � �

F

�� � � � 6

� �� �� � � � � �� � � � ��

D mol

�� � � � �

NE PI - TAJ

��

CU

� � � � � � � C

��

� � � � � �� � �

35 C

C

DRU - GO NIŠ ME NE PI - TAJ

TAJ

174

���� �

G7

ZA - MI JU - BAV

�� � � �

G7

ZA - MI JU - BAV

�� � � � C

�A ZA TE

SPI

MI VE - RU

� � �� � �

� �

C

VIJ

ME

SR - CE NI - KAD

NA

� � � � � � �

SU

�A JE STA - LA VA SR -

� � � � � � � �

G7

C

NE MO - REN JA BEZ TE - BE

A7

SU - ZE SAN PO - ZA - BI - LA

30 F

-

�� � �

SU

� � � � � � �

A KROZ NO - VA RAS - KRI - ŽJA

26G7

SAN

NA

F

C

PRO - BU - DIL SI JU - BAV

D mol

��

PRI

�C �

��

VA MOJ

VA ME - NI

G7

�� � � �

� � � � � � � �

F

SPA - LI

C

G 4-3

C

� � � �� � � �

D mol

SE

PA - SA - LO

�� � � �

VA - ŽNO

C

�A ZA TE

NI

� � � � � ��

F

SPI

� � �

D.S. al Fine

DRU - GO NIŠ ME NE PI -


Notografija

Z Zduše moje duše moje C

F

�� � � � � � � � �� � NA

TOJ GRO - TI

I - ME - NA

JOŠ

� � � � � � � � � � � �� � �

5

C

SR

� � �� � � � � � F

C

F

� �� JE

� � � � � �

C

-

23

Am

PE - SKA TU

JOŠ

�U - JEN

C

MO - RE NE - MIR

31

F

-

C/G

�� �� ��

JA SE - JE - DNO

ZNAN

� �� � � � � � � �

35

F

C/G

I

C3

JA

C

C/E

� � � � �� � � � � PO - TI - HO

Dm

ZA-DR - ŽIN

I

SR-CE

ZA - STA - NE

C

BE - SE - DE D m C/E

NO

SE

� �� � � �

SKU - PA

ZMO-JE DU

-

ŠE NI - KAD

F

LO

NE - �EŠ

C/G

� � � � � � � � -

ŠE

NI

� ��

MA A - KOJ'

G

� � � � � � � �� � �

-

KAD

JU - BA - VI

F

�� � ��

-

C/G

C

� � �� � �

C

KU - LE PO - PI

I - ME-NIH �A VRE-DE

F

MO - RE - MO MI

F

F

ZMO - JE DU

A KRAJ

C

3

OD

��� � � � �

��

� �� � � � �

F

� � �

��

F

KU - LE GRA - DI - LI

JOŠ SE -

G

PRE - KRI - ŽIN

� �� � � � �� � ��

KO DA

C/E

� � �� � � � � � �

� � � ��

F

NA

-

F

I SAD

G

DA SE JA

C

MI

TVO-JE

PI - SA

-

F add9

SKO - RO

� ��

Dm/H

C

� � � ��

� � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � Am

ZA

VA NJEN TI

� � � �� � � � � �

26

JE

F

C

SMO

CE

NA TON ME - STU I DAH

DNO NI

F

C

� � � � ��

C/G

� � � �� � �

18

-

G

G

F

SVE - TO JE

14

-

STO

� � �

� � � � �� � ��

F

JE-DNO VE-LO OD JU - BA-VI

10

��

I SAN

F

� �

VAN

C/G

C

� � � �

NE - �EŠ

�� � �

�� � � � � � �

C

G

C/G

VAN

175


Notografija

Jubavjejesrića sri�a najve�a Jubav najveća �� ��� �

DI

�� E � � � ��

5

A�

� � ���

RIN

DA SI

JU - TRO KAD SE PRO - BU - DIN

D�

� � � � � �

� � � � D� � � � � � � A� � � � �

SVO - JE KO - LO SPRA - VI - LA SE NA SVI- TU SE MO - JE

� � � � � � � � � � A� � � � �

19

�� � ���

JE

176

A�

��

MI SMO

SVO - JI

B� m

�� � � � TU JE MOJ

DOM

NAS NO�

�m

� � �

D.C. al Coda

E �4-3

��� � � I MI SVO - JI

E 4-3 � � ��

VA ME - NI

A�

DVA DOM

�A � �� JI

SE KAN - TA

D�

JU -

E�

� � � � � �� �

JE O - KO HI - TI - LA SE U - RE PO-BRO - JI

�� � �

� � � � B� SR - CA SU TU JE MOJ

� � � � � � � �

DO- TAK-NEN TE DA SE U - VJE A�

��

NA KAD

D�

� � ��

��

SAN,

JE SRI - �A NAJ - VE - �A VA TVO - JEN NA - RU - �JU

14

A�

D�

TI UZ ME - NE DA SVOJ ŽI - VIN

A�

� � � � � � � ��

ŠI

f

BAV SPIN

24

A�

� � � � � � � � � �

�� A � � � �� � �

10

-

D�

��

� TU'J

D�

��

SE

A�

� �� � � � � � MI SMO SVO - JI

� � �

1.E 4-3

ZA-TAN - CA - LA I MI SVO -

VA TU'J

-

ZA

2.E 4-3

-

JI

� � � � � �

NA SVI - TU SE MO -

� � �


Notografija

vrimeod od kruha i grozja KadKad će �e vrime kruha i grozja �

���

� � � � � � � � � � �� � Em

NIŠ

D

C

DRU- GO

NE

TRI

BA

-

C G/D �G � D/A 3 � � � � � � � � � �� �

5

LEH DOJ - DI DA

�C � � �� � �

9

�U

SA- KI TVOJ SMIH

� C�� �� �� �� �� �� � � �

SR - CA

� �

21

KAD �E

� �� � � G

SVE - TA

D

LE - TA

�G � � ��

I - MAN

JE ZA ME SRI- �A VE - LA

ZA - KU - CA - LA SKU - PA

D

�� � � � � �

LI - PO

SA-KA SU- ZA TVO-JA

A

MI

SAMO IH NA VRI

D

ZA RE�

VRI - ME

OD KRU-HA I

��

Em

D/F �

�� � � � � � ��

VRI - ME

KAD �E

G

�A RAS-PLI - �E DRA - GE

OD KRU-HA I

GRO-ZJA

ME

U - RA

�U - LI

ZA NAS

TE- PLI

DA - NI

D/F �

JE - DNA

DO

-

MI- HOJ-SKO - GA

� � � �� � ���

SMO-KVE ZRE-LE I MLA - DO-GA

D

DA MI TE NA VRA - TA

DVO-JE

C

Hm � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � C

�� �

� �� � � � � � �

PJE - SME

G

-

C

GRO-ZJA

� � �� � � � � �� � � �

KA �E

MO-JE O - KO ŽU- LI

� � �� � �� �

G

C

PRA - VA

VE�

C D G �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � � �

O - NA

- MO D 11

D3

G

RU - JAN

VI - NA

� E�m

� � � � � � � SE �A TI

G

29

33

NE NE �E - KAJ

� � � �� � � � � �� � � �

� � �� �

25

I

� �

Em

G C � � �� � � � � �� � � � � � � � � � � ��� ��

SU NA - ŠA

D

D/C

13

17

C

C

JEŠ

-

� � � � � � � � �

G3

PE - JU SUN - CE

MO - JE

�� �

TI

SI

� � � � �� G

I JE - DI - NA

177


Notografija

Sidro moje Sidro moje B -/A D/A �� �A � E� � � A� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � TU

D/F �

�� � � �

6

DIH,

JE ZA- LOG JU- BA - VI,

A/E

A SUN-CE

GR-LI

SVI-TLA

PRO - ZI - VA

�� � � � � �

A7

I VRI-ME

JE

SE MO - JE O KTE - BI MEJ' PE

STA - LO JA - LO

-

� � � �� �� �� �� A/C �� B��-�� � � � TE - BI MA - LO TE - BE JA SAN

�� E � � �

27

MI.

DAL. ZVAL.

E sus4 �� �� �� �� �� �� � �

VA SA - KOJ

A � � E� � � � � � � � �� � � �� �� ��

32

BA - VI BR - ZO

178

SU JU - BAV SU JU BAV

2.

A

TE - BI �U TI

DAL DO�.

� �

� �� � �

23

MI

MI MI

TE TE

SOL,

�E,

A/F �

PR-VA

AŠ O - BLAK �R - NIN

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

A

�� �

JA TRI - BAN JA TRI - BAN

� ��

� � � � � � � �

KVAR-NER DA ZA - VRE

� � �� �� �� �� �� � A�� �� �� � � � � � � � �

1.

� � � � � � E

SAD MI - SEC PO - KRI - VA

VE - LON

E/C �

E/D

E sus4

19

MO - RA NO-SI

B/D �

A/E

NO� �E, JOŠ MA-LO, SKO-RO

D7

� � � � � � �

B -7

JU-GO

� � � � � � � � � �

E

� � � � ��

G/E

G/A

I SUD - BI - NA.

D/D

U - �KI RA-ME - NA

� � � � D� � � E/D � � � C�/F � � �

11

15

SI-DRO MO - JE

B/D �

� � � � � �� � � � � � � D -/F

� � � A�7� � � � �

TU. TU.

D

VA

TIH

�� �� ��

JE

TA - KO PI - JAN

LU - KI SRI - �E MI - SLI SR - CE

D �� �� �� �� �� �� �� � SAN OD

F �-

� �

C �-

DAJ, DAJ,

TRI - BAN TRI - BAN

TE, TE,

D/A � � �� � � � � � � � �� �� �

OD JU - BA - VI �E - ŽNJE SA - MO

E

I SA - MO SE

VR - NI

�� � � � �

B-

TA - KO SAN �E - KAJ ME

JA - KO JA - KO

FA - LIŠ FA - LIŠ

�� �� �� �� � �

A

MA - LO DU - ŠO,

JU JA


Notografija

Lakše je kadsa se kraj ne vidi Lakše je kad kraj ne vidi

���

G sus G � � � �� � � � � � � � �

� � �� � � � � � � 5

G

G sus

� �

G

PO - LE - TJE - LA

G sus

MA

G

NE- KI DA-NI

� � �

LE - TE NA

KAD SE

G

D 11

KRAJ

27

� � � � �

RI

C

TU JOŠ NEG-DJE

G/D

D

NO - �I

SVJE- TLA

TRAG

NE VI-DI

NJA

-

D

G

TRAG SLA - NIH SVI TA

NJA

G

�EŽ - NJI

JA KA - O PO - ŽE

SRE - �E

DA

A

NE - KOM

PO - LJUP-CI

A sus

-

MA

SKLO - O - PIM LAK - ŠE JE

G sus

POLJUPCI -

-

�I

TA-MOM

SNE-NO

�� � � � � � �

SJA

C/E

-

JE LAK-ŠE JE

� � � � � � � � � � �� � � � � � C/G

SNO-VI

KO ON-DA NI-JE

� � � � � � � � � � � JU - TRO

KO O - PO - ME - NU

DAV-NO

U LIJE-NOJ DU-GOJ

G/D

� � � � � � � � �

SPU - STI

NA JA - STUK BIJE - LI

� � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � �

D 11

G

JE-DAN

C/G

UZ - DAH

DA NI - JE PRE - KO

BRO - JA

U U - ZA - LU - DNOJ

� �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � �

LIM

KO-VA�

U - DIJE - LIM

NO

SVIJE�A IZGO - -

MA

-

Hm

G/D

C

D

D

�� � � � � � � �� �

38

-

C3

G

G

KAD SVI

D 11

� � � � � � � � � �

Am

O - �I

U- KRA-DE-NIM

SA- MO

D

� � � � �

� � � � � � � � � ��

SA - MO

MO

-

C

I - MA

Hm D 7/G

� � � � � � � �� � � � � �

35

�� � � � � � �

Hm

� � � �� � � � � � � � � � � �

� � � � ��

D 11

SA

TU-�IM KRI-LI -

O - BLA-CI - MA

G/D

G G sus

A m/G

G

PRO - BU - DE PI - TA

D

ZVIJE-ZDE U- BI - REM

� � � � � � � � �� � � �

31

G sus

� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �

D 4-3

D9

A JA

D 11

G

G

PTI- CA JA-TA

C

NJI - MA

F9

NE VI-DI

KAD SE KRAJ

23

G

G sus

� �� ��

18

SU

A m/G

� � � � � � � � �� � � G/D

14

G

� ���� � � � �� � � � �� � � �� ��

G

9

G sus

� � � � � � � � �� � � � � � �

G

��

C

G/D

STA - RI

U NJE - DRI - MA JOŠ

A �� � � �� � � �

ZVIJE-ZDE

U - BI

� ��� � � � � � � � A

IZ - GO - RI SVIJE�A -

A sus

TU JOŠ NEG-DJE

KU-JE

Em

TU PO - TKO - VU OD

REM

-

� � �

A

SVJE - TLA TRAG

� � � �

A sus

U - KRA-DE - NIM

�� � � � � Hm/A

I - MA

SA - MO

179


Notografija

2

Lakše je kad sa kraj ne vidi

C� m

�� � � � � � � � �

41

D

��

A/E

NO

-

�I

TA - MOM

SJA

-

SNO - VI

� � �� � �

48

NJA

�� � � ��

52

A

NJA

KO ON - DA

JE

NI - JE

DAV - NO

SRE - �E

C� m

SRE -�E

180

U

LIJE - NOJ

DU - GOJ

A

KRAJ

D/A

� �

NE VI - DI

KAD SVI

� � � � � � � � � � � A

NO - �I

PRO - BU - DE PI - TA

-

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

SNE-NO

F�

JU-TRO

KO O - PO - ME - NU

Hm

SPU - STI

NA JA - STUK BIJE - LI

��

JE - DAN

E 11

SA - MO

JA KA - O PO - ŽE

F �4-3

E/H

UZ - DAH

F �4-3

-

DA NE-KOM U - DIJE- LIM

DA

PRE - KO

BRO - JA

U

U - ZA - LU - DNOJ

�m

G H/F# � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �

LIM

KO - VA�

H

��

STA - RI

U NJE - DRI - MA JOŠ

KU-JE

D�m

TU PO - TKO - VU OD

�m

G � �� � � � � � � � � �� � � � � � � �� �

H11

KO - VA�

H

NI - JE

E

DA NE- KOM U - DIJE - LIM

F�

E

TRAG SLA - NIH SVI - TA -

� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � H

� �� � � � � � � �� � � � � � �

63

KAD SE

A/E

� �� � � � � � � �� � � � � � �

59

E

� � � � � �

D

H � �� � � � � � � � � � � � � � � � �EŽ - NJI

LAK - ŠE JE

D/A

55

C� m

A/E

� �

A

E 4-3

� � � � � � � � � � � � �� � � D

�� � � � � � � � � � �

45

LAKŠE JE KAD SE KRAJ NE VI

Hsus H

E

STA - RI

� � �

U NJE- DRI - MA JOŠ

KU-JE

TU PO - TKO - VU OD


Notografija

Komadi�neba neba plavoga Komadić plavoga � � � ��

�� � �

F

C

TI NE - SRI

-

� �� � � � � � �

5

F

Dm

ZNAT

� � ��

9

F

F sus

I

JU - BA

-

�O MO - JA �A SI

DU - GO

� �� � � � �

VI MO - JA I

Am

F sus

SE

A m B�

� � � � � � � � � �� � � � � � � �

��

ZNAT

JA SAM

��

SRI

B�

�O DAJ

-

� C7 � � �� � � � �

26

�O - VIK SA - MO I NIŠ

��

F

F

DA - ŽJA SLA - NO-GA

B�

��

PO

��

F

O

�� �

38

F

GA

C 4-3

-

LEH KO-MA-DI�

F sus

F

B �� � � SRI

-

� �

SAD

� � � � �� � � � C7

F

F sus

F

� �� PO

B�

F sus

��

O - VA MI - RA

�� ��

F

TI - RAJ

-

F sus

DAN

-

TE - ŠKAJ'

C7

DA MIJ'

� � �� � � �

� ��

��

F

BLAK MOJ

F

NE-BA PLA-VO - GA

��

� �

� � � � � � � � � � �� � � �

32

ŠPI-JAJ

-

SKIN SI

F

ZDO-LA NE -BA LEH JE

��

C7

DA MIJ'

RE - CI, �A SI MI - SLE -

TU - GO

DRU - GO

� ��

F sus

C7

� � � � � B��� �

C

F

� � � � �

F

DRU - GO

F

SAD

� �

TI NE - VE - RO MO - JA MO - JA

F

19

SKIN SI

B�

� � � �� � � � � � � � �

F

LA?

14

B� � � � � � � ��

� � � � � � � �

ME-NI RA-BI

� � � � � � � � � � � � � �� �

F

�O DAJ

E DAJ ME-NI

��

B sus

C 4-3

BAR KO-MA-DI�

��

PO

��

-

NE-BA PLA-VO-

B�

��

ŠPI - JAJ

181


Notografija

Zavi�aju Zavičaju � �� � � � � �

� � �

PRA - GA

SE

�A

ME - NI

�� � � � �� B

17

KAD MI

� �� � � � � �� JU - BAV

ZA

�I - NU

I

182

JU - BAV

��

ŠE

SLIN

NA

TE

I

� � ��

VA

� � �

KAD MI - SLIN

� �� �

MOJ

DI - HI

E

NA

SE �A

TE

B

� � � � � � � � ��

TE

KA

� � � � � � ��

A

GJE - DAN

MOJ

O - NI

VI - ŠE

F�m

GJE - DAN

DI - HI

SUN - CU

� � � � ��

MOJ

� � � � � � 3

MI

KRA - JU

NA

� � �

JU - BAV

� � � � ��

� � �

BLI - Š�I

I

VA - VIK

3

3

STA - RU

A

CVA - TE

VI - ŠE

GA

� �

SA - KA

E7

- MO

� � �

ZA

3

TE

VA

� � � �� �

TRA - VE

� � � � � �

SE �A TE

� � � � � 3

F�m

MO - JE

� �

SE VE - �A

� � � �

3

B

SO - BUN

� � � �

KO - ŠE - NE

� � �

BLI - ZU

� � �

VA - VIK

3

3 � � � � � ��

ZA KU - �U

PO - JA

ME - NI

JA

KRA - JU

E

PO

� � � �

VO - JA

SRED

3

TE

F�m

� � � � ��

� � �

ZA

TE

JE

� � � �

E

�A

A

I - MAN

3

O - NI

SE

� � � � ��

GJE - DAN

E

LI - HU

E7

30

����

� � � ��

-

RON

-

E

� � � � �

� � �

� �� 3 � � � �

A

GA

-

� � � � ��

� � �

VI - ŠE

DRA

� � ��

� � � �

B

� � � � � � �

3

A

SMI

GA

Am

� � �

22

����

TE

CVA - TE

� �� �

I

� � ��

A

3

� � �

O - KO

� � ��

SR - CU

� � � �

�� � � �� � � � � �

13

JE

� � �

E

ZI - MAN

34

TU

� � �

F�m

�A MIJ VA

�� � �� � � ��

9

SE MO - JE

� �� � � � � ��

5

26

E

� � � � �

3

PO - KO - ŠE - NE

KRA - JU

B

TRA - VE

DI - ŠE

� � � �

SEJ VE - �A

� � � � MO - JU

RI -

� � � �

SE VE - �A

� � � �

VA - VIK MI

DI -


Notografija

Pisma soli Pisma soli � � � � � �

8

15

21

� �

�� � �� �� ��� ��� ��� �� � F 6 C 3 D 11

JU,

RIN,

G

I NO�AS SI U SAN MENI, DOŠA, DA ME BU-DIŠ, -

C/G

D/A

JOŠ ZA RA-NA, KAD U MLI-KO BOG PRE-TVA-RA TI

� ��� �

D7

C

SPU-STI U VA - LU,

Em

NIZ STI - NU,

BO

A

BO - RE VE-LO-GA PO - TO KA

SVIH, TRUD I MU-KA

JU

GRI-JA-LA SU SUN-CA O-KA

-

U - RE,

RA

D

ZO

KRUH CO-VI-KU

JE,

BI - NE

I RU - ŽMA - RI - NA:

RE - SLA KRE-LA OD MLA-DI-�A

BRI-ME

GRU-BE

RU - KE,

KA BO-TI-JA DO-BRA VI-NA

I ŽMUJ

C

BURE OD KR-ŠTO-FU - LA PRI-KO MO -

C

PI-SMA

G

SO - LI

OD KO - NO - BE

SA ŠO-

� � � � � � � � � � � � � � � � �� � �� � � � C

NO-�I KRA-DE NO-STAL - GI-JA

G

C � D � � � � � � � � � ��

G

� � � �� � � � � �� � � � �

� �

D

C

49

D/F �

Em

G

A DU-ŠA SE TRUD-NA PI - TA:

ŽU - JI

KRI - ŽA,

C

KAP-JO

� � � � � � � �� � � � BRI-GA TVO-JE SLA-NE

JE

G

PO - TA

G

ME-NI!

ZA�

� � �� � �

� � � � � � �� � � � � �� � � � � � � �

44

��� �� �

G

RE...

-

C 3 D 11

� � � � � � � � � �� � � �

O - DU-VIK SVE MO - JE.

G �C � � � � �� � � � � � � �

O

MA-TE-

F6

� �� � � � � � � �

D

-

-

� � ��

SI,

��

TI - NJU...

� � � ��

G

RA - ME-NA,

G

39

SVE-TA

� � � � � � � � � �� � � � � � �

G/D

SI MA-KNU MI

TEG

� � �� � � �

G/D

G C D � C/G � D/A� � � � � � � � � � � � �� � �

PA - ŠKI

G

CVI - TON SLA-VU - JE

C/G

C

JU;

-

D

� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

G

G

�� � � � �

� �� � �

G

26

33

STARI ŠKO -

� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �� � � � G

�� G

� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �

G

�� �

SKA - MA - RI - ŽA,

�� � � �

C 6/G

ZAC

TE NI?

TE NI?

� �� MA,

� �

G

183


Notografija

domaokol okol stomorine Doć Do� ću �u domo Stomorine � � C� � � � � � � LI- PA SI MI VA

� � � � �

� � � � � �

G

LO

-

D

MO - JA

C �G � � � � � � � � � � � � �� �

G/D

PLA

VA

-

D

m

TU GLAS

19

D

� � � � � � � � � � MO - JE MA - TE - RE PO - �I

� � � ��� � �� � C

D 11

NAJ-DRA-ŽA SI PO-STE- JA MI

�� �

C

�A TI MO - REN NJA ZA - PREN O - �I DA

28

32

� D�� � �� ��2. �� � � STA - RA

184

ZLO SI

� C�� �� �� �� �� �� KAD O TE - BI O O - KO VLA - ŽE AN

PRA - ZAN

-

SI - VA

� � � � �� � �� � � � �� � �

24

G/D

�� �

MO - JE BLI - ŽE

�� ��

G

NA KRE - NE �I - PRE - SI

�� ��

G

STOL.

Am7-5/G

U - RA

G

D/F �

JU- ŽI- NA

I

BU - RA

� � � � � � � � � � ��

Em

D/F �

VA

I

� � � � � ��

� � �

ZI-BI - RA- NI

�� ��

LEH TU �U - DNO

TKA - NI

G

I SNI MO- JI SR- CEN

�� ��

D

PJE - SMU GO - DI

�� �� 1.D�� � �

O - NO KU - �A

G

SI NJE - JI TRU - DI TU SU

�� �� � �

A m/E

�� �� ��

G

D

NA - GRIŠ - PA - LE

C

I

Am7-5/G

� � � � � � � �� � � � ��

G/D

VA SR - CU MI O - BLA - �NO RAV - NI - CE

�E � � �

G

KAD JE SUN-CU I DO - BA

C � G � � � � � � � � �� �� �

11

15

��

� � � � � � �� � � � �

6

LI - PA SI MI VA -LO MO - JA

G

SA - KUD

�� �� �� �� �� �� � G

SR - CA VA BOL

OD O -

�� �� ��

ZA - KU

�� ��

G

-

CA

� ��


Notografija

Ve�eri boje naran�e

Večeri boje naranče D G C D G � G � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �� � ��

� C � �

JE- DNO ME-STO ME-NE TA-MO

GA

LEB

-

��� �

10

C

C

DO - BRI JU - DI PRO - BU

SR-CU

MO-JU

� �� �� � � � F

� � � F� � � � �� � KU

29

B�

ZO - RE

� � ��

RI

�� ��

38

C

��� � ��

JE - DNOJ

42

�� ��

LU

�� �� ��

ZRE - LO

RI

SIH

� � � F/C � � � ��

B�

SUN - CE

� � � � � �� � � �

�� �

Am

G

I

SE

�� �

C

���

F

MO

-

DRA-ŽU

SU

STA - RON

� F/C � � C �� � � � �� �� �� B�

TE-PLU

ŽU

C �� �� �� � �

SI-NJAL

-

STA - RU

KLA - PU

� � � �� � F� � � � � � � � � �� �

SUN-CE

KAD

DO-TAK-NE

MO - RE

C

�� �� �� �� G�� ��

KAD

� �

C

C � �� F � � � F/C � � � �� �� � � � �� �� �� �� ��

B�

STA - RO

F

�� �� � � G� � � �� �� ��

ME - STO MO - JE - GA DI - TINJ-STVA

-

� �

F

OD LAN - TER - NE

�� �� �� �� �� �� ��

VI - NO

VA - VIK HLAD MI

� �

C

SVI-TLO

NA SVI - TU

BO-JE NA - RAN - �E

G

� �� �

JEDNA - STI-NA Am G

F �� �� �� �� �� �� �� ��

F �� �� �� �� �� �� ��

NA - RAN - �E

� � � � �� � � � �

C

GROZ - JI

F �� �� �� �� �� �� �� BO - JE

I OD

F

� �� B� � �

VE-�E

KU

-

SA-NJAN

ZJU - TRON

�� � �� �� �� �� �� �� � �� �� ��

F

� �� B�� �

DO - TAK - NE

MO

TR - DO SI - ME KO - REN

�� �

C

F

JE,

JU - BAV ZA SA VRI - ME

D

G

TR

� �� � � �� � �� � �� ��

� F� � � �� � ��

�� �� � �

Em

SPI

C

C

BROD O-BR-NU RI - BA - RI

34

DI

-

A KAD ZNO - �I KRE - NU RI - BA - RI

20

-

��

� � � � G� � � � � C� �

G C � � � � � �� �� �� �� �� ��

RU

G

F

F

25

NA KU-ŠI - NU OD LA-VAN-DE

D

DE - LA

15

�E-KA

� � � � � �

G

6

� �

�� �� ��

C

-

NA

�� �� �� C�� �� RE

� � � �

B�

JE- VI-TU

ZLAT - NE

� �� �

VE-�E-

BRI -ME - NA

� ��

185


Notografija

Otok od od zlata Otoko zlata � �� � � � � � � �� � �� � � � � � �

7

C�

F�

�� SO- NE

� �

� �

STRA - NE

ŠO - TO

VRA - TA

�� � � � �� � � �

I

TVO-JEG

I

ZE-LE-NA PO-�I - NJE

F�

MO - JEG

O

� � � � � � �� � � � TI-SU-�E

� � � F� � � �� � � � �

ŠTO O - NO

U - SRED

� � � � �� �

ZE-LEN �R - NI-KA

NAJ-LJE-PŠA SLI-KA

3

� � � F� � � �� � � � �

A�m 3

MO

3

TO - PLIM KAD BU - DE ME

SVA

RA

CVJE-TA

D�

C�

� �

DU - NAT

JE - DNA

� � � � �� �

3

PON-TA DI GA-LE-TA

3

NAJ - LJE -PŠA SLI - KA

F�

� � �� � � � KR - �KA

ŠTO O - NO

� � � � � �� �

LJE - TA

da capo

186

SVE-TI

3

� � � � �� �

3

C�

-

JOŠ SPA-VA MI - ROM

ZE - LEN �R - NI - KA

3 � �� � � � � � � � � � �

�� ��

� � � � � � � ��

� � �� �

B

LJE - TA

G�m

ZLA - TA

PRI-�A TR-PLJE-NJA I

� � � � �� �

32

��

LEN-TA PRE-KO PR-SA SVE DO

TAJ - NI

TU-GA I

ZE - LE - NO MO - REM

G�m 3

A�m 3

ŠE - TA

C�

� � ��

SVA

KR - �KA

� � � �� � � 3

TO-PLIM KAD BU-DE ME

� � � � �

JOŠ SPA - VA MI - ROM

D�

LJE -

3

PO - TA

3

TO - KA OD

ŽI - VO-TA

�� � B � � � � � � � �� � �

26

-

KR-KU

3 C� � � � � � � � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � � � �

20

�� � � � � �� � �

LEN - TA

� � �� � � � � � � � B

GRO-TA

38

VEN - TA

� � � �� �� � � � � �

13

G�m

� � � � � � �� � �

� ��

� � � � � �� �

PON-TA DI GA - LE - TA


Notografija

Razumi me, me, prijatelju Razumi prijatelu � � � � � � �� � � B�

E�

G-

� � � � �� ��� �� �� � � �� � � � � ��

8

� � � � � �� � �

A�

14

21

��

G-

� ��

�� �

RA - LI,

� � � � � �� �� � �

27

F

DO - MA,

�� � �

E�

E�

� � � ��

VA KU - �U

STA - RU

A - LI

NI BI-LO

B�

VO-LE-LI

A-

I SI ŠTI - MA - LI.

SPU - STIL,

A- LI NIŠ VE�

NI

ZNA

MIJ'

A-

DI - HA

� � �� � � � �

40

OD SE- NA I

F/E � � � �� ��

52

TI ME RA - ZU - MI,

B�

TE - LU

G-

MA-TE - RI-NIN

� �� � �� I

KAD

��

�A SAN

� � �

SE JE SAD

PU - STIL.

B�

� � � �� �

PRA - ZNO

I PRA -

C

DU - ŠA.

AŠ ZA

�� �

DO - ŠAL SAN

F

KOD

KU - ŠA.

PRI -JA - TE - LU,

� � � � �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � �ES - TO

SE I KA-

F D� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� � �

��

C sus4

46

� �� � ��

TE - SNO,

� �� � � � � � ��

� � � � � ��

D-

NI VE� NI

SMO DO - HA - JA - LI,

C-

B�

SE PO-SLA - GA - LI.

� � � � � � � � �� � � � �� � � � �� � �� E�

� � �� � � G-

� � � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � � �� �

KO-FE - RI

34

�� � �

� � � � �� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � A�

O - KO-LI STO - LA

� � � � � ��

A F� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� �� � � �� �

� � � � � � � � � �� � �

� �� �� � D

SU - ZA

C

STO-LON

��

VE� NE

�E - KA

�� � �� �� � �

IŠ - �E

G-

BO - GA

KAD NE

DOJ - DEN

TA - KO

� � � �� �� �� �� �� �� �� � � F

ME-STO.

� � �

ZA� OD

TI RA - ZU - MI,

PRI - JA -

G-

F/A

B�

SIH

MI

NAJ

� � � � �

-

187


Notografija

Razumi me, prijatelu F/C A 7/C �

B�

� � � �� �� �

56

DRA - ŽIH

TU

B�

C

� CODA VE�

NI

� � � �� � �

C

�� ��

VE�

NI

�� ��

� � �� ��

61

D-

NI - KO

NI - KO

-

AŠ OD

� � � � �� �� �� � G

ZU - MI,

79

84

D

��

��

�E - KA

SIH

GA

RA - ZU - MI ME,

-

ZA� OD

SIH

VE�

NI

TU

VE�

G/F

PRI - JA - TE - LU

� � � � � �

NAJ - DRA - ŽIH

�� ��

G

-

MA - TE

�� �� �� �� �� �� � �

G/D B 7/D �

D

NI

AŠ ZA

TI RA - ZU - MI,

NI - KO

O - KO

SU - ZU

��

GA

C

D sus4 D

NI - KO

-

GA.

TI ME RA -

� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � �

� �� �� ��

MI

A-

C

G

C � E-� � � � �� � � � � TU

C

NAJ - DRA - ŽIH

C � A��- � � � � A�- G/B � � � � � � � BO - GA

I KAD

� � � � � � � � � � � � � � � � �� �� �� � � � �

PRI - JA - TE - LU,

90

188

MI

PRI - JA - TE - LU,

B�

�� �� �� �� �� � � �� � �� �

ME-STO.

� al � e poi CODA

E-

� � �

Dal

AB F �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

GF/A � � �� � �� �� � � � � � SKRI - JE,

GA.

-

D-

67

73

�� ��

F

-

C

TU

VE�

RI - NIN

VE� NE

STO-LON

E � �� � �� � ��� �� �� �� � I KAD

�� ��

E-

�� ��

A-

NI

SU - ZA

�� ��

��

D

NI - KO

IŠ - �E

G

-

GA


Notografija

ognjiš�a PulPulognjišća � � � �� �� �� �� �� C

�� � � � � � � � � ��

� �

� �

F

�� � � � � � �� � �

5

F

�� � F

SI

�� � � F

LI - PO

NI KA - RO - CE

B�

� � �� � �

PO - DI - VA - NIT

F

O

� � �� �� �� �� DOJ - DU

C

A

VI - NA - RI DA

� � �� �� ��

31

F

VA - �I

� � � � �� � � � � � � ��

35

C

A

� � � � �

� � �� � � �

A

NI

VI - NA

O - PET PUL

O - GNJI - Š�A

O - ŠTA - RI DA

�� ��

SI

�AJ BI - LO

�� �� �� ��

I �A

A �A

NE

ZA

�� �� �� �� �� ��

TI - ŠJA - RI

�� �� �� �� �� ��

C

��

DO - NE - SU BO - CUN VI - NA

�� �� �� �� �� I

�� �

KA - KO-VA BI

B�

ME - LA - RI

�� �� � � F � � ��

RA - STO - �E BO - CUN VI

KU - �E-RI

-

��

NA

�� ��

C7

PA

I

PO

��

BI - LA

�� �� �� �� �� ��

NO - NI

BI

B�

BI

�� �

��

DA PO - �NE

�� �

�EZ

� ��

F

GO-

��

PA

�� �� �

LO

-

C7

DA

��

�� ��

STO - LA - RI

-

�� ��

JA - PNE - NI

�� �� �

BLA-GDA - NI

F

��

�IH VE� NI

-

� � � �

C7

B�

BE - KA - RI

�� �� �� �� �� F� � �

NI

� �� � � �

VRI - ME JOŠ NA - VIŠ - �A

� �� � � � � � �

� � � � �

KA - LE - SI - NA

F

B�

� �

ZA - RA -

B�

C

SE - MU

F

� � � � �� � � � � � � ��

27

� � �� ��

F

MEJ - SKO - GA

C

G

DIŠ - �A

23

VRI - ME

F

� �

� �� � � � � � � � � � � � � � � �

�� � � �

18

NI VE�

� � � � �

STA - RIH

14

U - MEJ - KI

G

�� ��

� � � � � � � � � �

C

SLI SU

10

� � � � �

C7

FE - ŠTA

��

SI

�� �� ��

F

-

KO -

�A - RI

�� ��

F

FE - ŠTA

��

189


Notografija

Pod ulikom truda Pod ulikun truda 3 3 � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

G

A m7

DAJ SE PRO- BU - DI

TE-PLI MOJ ŽA

G

LU

-

G

PRO-BU - DI MI SE

C

NAJ-LIP-JE MO - RE

D

KAD SUNCE TI-HO HO-DI PO - ZJUTRON -

� � � � � � � �� � � � � � � � � �

5

D 4-3

TE - BI

� � � � �� � � � � � ��

C

D

SLA-NA KAP - JO SLAT-KIN

G

�A RO - DI

� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � G

9

A m7/G

DAJ SE PRO-BU - DI

TI �E - ŽNJO

MO-JA

G

�A SA - KOJ

D 4-3

D

C

MO-JOJ SA-NJI NE-MIR U - DI -LI E m7 D 3 G

UZ GI-TA

RU

� � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� ��

13

G

C

JA POD PO-NE - ŠTRUN

3

MO-JE JU-BA-VI

C D G � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � KAD PO - ŠPI - JA ZRA - KA SUN - CA

PR - VA

C

I FE- RA A m7

C D G � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� � �

21

24

KA - TE - DRA

190

-

DE

E m/D C D G �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

NI

G

��

SPI.

C

VA TU - JI

�A

-

NI NI-KAD NI KOD

MO - RE �A SU - ZE GA PO - PI

D

DO-MA

-

JU

�� ��

E m7

E m/D

LI SVI - TLA U - GA - SE D 4-3

� � � � �� �� � � ��

�E - KAJ ME SRI

SE

E m7

BU

D G �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � �� �

32

LE ZVO -NA KAD TE

G

� ��

28

-

I PRI-JA-TE-LI.

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

17

-

�O MO - JA

VR - NJAN

�� �� �� �� � �� �� �� � �� �

C

TU - JE SUN - CE

D

ZA-GRI-JA - LO D 4-3

� � � � � � � � � � � �� � Am

POD

U - LI - KUN TRU

-

DA SE

MO - JE


Notografija

Tu mi svetoga mati vrata Vida, otvara Rika (Rika sv. Vida) tu mi mati vrata otvara � G � � � � � � � �

� � � � � �� � �

RA- ZA - PE - LE BIJE - LE

� Hm � � � � � � �

� �

5

PO SVO - JEM PO - SLO

� Em � � � � � �

-

9

BI - SER - JE

JE

� � � � �� � �

13

18

22

27

G

ŽI

O

NA TO - PLA

I NE-BO

VE - DRIM O - TVA

DJE - DO - VA ZA

G

ME - NE

-

G

� � �

ZE - MLJI

DA - RI

G

RA

BOG SA - MO

�� � � �� �� MI MA - TI

JE - DNU ZA - U

-

3

D/F �

STA - RO - GA VI - DA

DO - SE - ŽE

G

� �

3

� � � �� � � � � � �

C

� � � � � � � � �

TU

ZA - VJE-SU SPU -

� � � � � � � �� C

RI - KA

KO- RJE - NE

STA - LO

KAD U - �KA

� �

RA

SVE ME VE - ŽE

� � �

C/G

� �� � � � � � �

� � �

-

DJE - DO - VA

VA - TI

-

Em

C

TU SAM DO - MA

STA - RI

G

� � � � � �

D

� ��

C/D C

MU - DRAC

G

G

O - GNJI-ŠTA STA

� � � � �� � � � �

� � ��

� � � � � � � � � � � �

31

U

SJA - LO

� �� � � � � � � � �� �

3

� � � �

BA - LA - MA

G/D

STI

D

� � � � �

U KA - ME - NU

� � � � � �

� �

STVA - RI

-

A - LI MO - RE

C

G � 3 � � � � � � � � �� D

STI

� �

D

D

DA BI VJE-�NO

HR - VAT - SKE KA-ŠTE - LE

D/F �

��

� � � � � � �

C/G

KRE - NE

ZA - VJET

� � � � � �

TU SAM DO - MA

� �� � � � �

D

VRA - TA O - TVA

G

-

��

RA.

191


Notografija

Himna NK Grobni�an Ajde Grobni�an Grobničan � � � � � � � � � � � �� �

�� � �

OD KO - LE - NA

B�

F

JU-BAV

VA- VIK

B�

ŽI

� � � F� � �� � � �

12

B�

GOD PRO - MI - NI

-

VRI - ME

VA

SIH NAS VE- ŽE SIH NAS

�� �� � F

GRO-BNI-�AN

B�

� � �� � ��

22

GOL

GOL

GRO BNI-�AN

B�

�� � �

26

� � � � � � � GOL

A - LA

GRE - MO

� � � � � � �� � � F

RE - MO

B�

�� �

38

�A

192

-

I

NI

GRO-BNI-�AN

F

� � � � �

GOL

GRO-BNI-�AN

C

SE

�E - MO

� � A - LA

SPA - JA

B�

� � �� � � �

JE ZA - VA

-

VIK

KRA - JA

B�

�� � �

�� � �

TE-�U

JE-DNA

� �

F

LE - TA

TE-�E

BA - LA

� � � � � � �� �

C

F

SA- MO JE- DNO SLA - VNO

I - ME

SE �A

C F � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �

GOL

�� � � �

SI - MI

� �

F

F

GRO-BNI-�AN

F

NA - ŠI

32

A VA

F

GRO-BNI-�KO-GA LI - PA

� � �� � �

C

� �� � � � �

C

NA

-

F

�� � � � � � � � �

18

DO KO - LE

� � �� � � �

�� � � �

6

� � � � � �

F

GOL

GRO-BNI-�AN

� � � � C

B�

SE MO - RE - MO

��

AJ-DE

F

SA - MO JE - DNO SLAV - NO I - ME

GRO-BNI- �AN

C

� � � � � � � GOL

� � � � �

GOL

GOL

GRO-BNI-�AN

GRO-BNI-�AN

GOL

GOL

GRO-BNI-�AN

B�

SE MO - RE - MO

NA - ŠI,

A - LA

F

SE

SE MO - RE - MO

C

MO - RE

� � � � C

GRE - MO

� �

GRO-BNI - �A - NI

-

MO

�� I

� �� ��

�� � � �

�� � � � � � � � � � � �

�� � � �

GRE - MO

� � � � � � � �

F

� � �

GOL

I - ME SVE - TO

AJ- DE

� �

F

A - LA

GRE - MO

SE MO-

�� � � � � � � � F

SE MO - RE - MO

� �

SE

F

�E - MO

GRO-BNI -


Notografija

Šinjorabura bura Šinjora

����

C G F C C F G C C G � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � O- NA JE GLAVNA -

��

zbor 6

KAD GOD NAN DOJDE -

zbor

JE - DNA-KI SU JOJ

SA-KO-GA PJU-SNUT

� ��

C

MO-REŠ

�UT

21

21

Am

G//H

I BAŠ JU BRI-GA

�A NJUR-GA SA-KI

A KAD SE STRU - DI

KA-KO ZA-JO - �E

JOŠ NI-KO VRI - ME

C F G C F G F � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � A KAD SE STRU-DI

SMIH

F G C F G � �� � � � � � � �� � � � � � � � � � � �

��

F

16

zbor

C

�E U - SPUT

16

zbor

SRHI - TE PROJDU -

C F G � � C� � � �� � � �� � � �

11

PLA� I

11

zbor

SIH

F C C F Dm G C G F C � �� � � � � � � � � � � � �� � � �� � � � � � � � �� � � � � � � �� � � KAD GLA-SI PU-ŠTI

6

O - NA JE NAJ-JA - �A OD

KA-KO ZA-JO-�E

� C

JOŠ NI-KO VRI-ME

� Am

G/H

�UT

� C � � � � �� � �

A m G/H

ŠI - NJO - RA BU

��

C

MO-REŠ

� C

��

-

RA

193


Notografija

Šinjora bura 27

� � � � �

C

ŠE - �E KROZ CE - LI

GRAD

� ��

32

zbor

37

NI

� � �

-

MA

KRIJAN -

NJE

F

-

STAR I

� � � � � � F� � � � CE

A

KAD

194

I

� � � C�

BIŠ TEL

U

-

TE�

� � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � � � � � � �

� �

C

NA

VA-VIK

�E

ŠI - NJORA - BU-RA

� �� �

ZAD - NJU

ŠI-NJORA

� �

G

RE�

BU-RA

ŠI-NJORA - BU - RA

� �� ZAD

-

NJU

� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � NJO-RA BU -RA

STAR

37

zbor

MLAD

C

-

�� �

� �� � � � � � � � ŠI-NJORA - BU-RA

O

SKRI - VA SE OD

� � � G�

G/H

Am

MLAD

32

C

F

� �

F

� � � �

27

zbor

��

F

ŠI-NJO-RA

BU - RA

ŠI-NJO-RA BU- RA

ŠI- NJO-RA BU - RA

ŠI-NJO-RA BU-RA

� � C

RE�

� � � � � � �

ŠI - NJO-RA BU-RA!

ŠI-


Notografija

Kalendar Kalendar � � � � � �� �� � 3 C

SIJE - �ANJ

5

JE

3

GROM

SE

F � � � ��

OD

13

LE - �A

F� � � � ��

21

LE - TO

25

� �

LE - TA

VA

O - ŽUJ - KU

PR - VO - GA

� � �

KO - LO - VOZ SA - AM

G

VA - NI

A VA

I

SE

DRU-GON

� � �� �

MI

VR - TI

� � �

NO - VI

G sus4

VA

JOR - GO - VA

MI - SEC STA - RO - GA

� � � �

O - PET PO - �NE

� � � � � �� � C

� �� �

ZBRA - JA

G

43

Dm

VA

STU - DE - NON

NO - VI

SE TO

I DO - NE - SE - E

MI - SEC STA - RO - GA

DO - HA - JA

SA - KO NO - VO

LE - TO

�� �� �� �

�� �

�� �� �� �

�� � �� � � �

C

PO - SA - RA

�� �� �� �� G�� �� �� ��

LIST ZA

VE�

ZI - MA

C

LI - STON PA - DA SKA - LEN - DA - RA

�� �� �

F

LE - TO

� � ��

DA - NI

�� �� �� �

��

C

PO - SA - RA

PRO -

�� � �� �� �

�� �� �� �

C

PRO -

� � � � �

� �

F

ŠKO - LA

3

LI - STI SO -3BUN

SI

�� � � � �� � � � � �� Dm

A

PRO - SI

F

�� �� �� �� �� �� �� ��

39

ZI - MA

C

� �� �

G

� �� G F � � G sus4 �� � � � � � � � � � � � � �� � �� �� ��� �� � � � � � � � � � � �� LI - STO - PAD

34

LI - PANJ

LI - STON PA - DA SKA - LEN - DA - RA

G sus4

� �

NA

-

C

NAJ - TE - PLI - JI

C

RUJ - NU

LIP JE

G

�� �� �� �� G�� �� �� ��

LIST ZA

F

� �

NI - �E

Dm

3

ZE - LE - NO

�� �� �� �� �� �� �� ��

� � �

SVO - JE KO - LA

G

� �

G

�E

-

C

SU

ZI - MA

C

G � � � � � �

SR - PNJU

ZI - ME

� � E� � � A�m � �

C 3

3

C

� Dm � � �� �

Am

VA - VIK

G

� � � � �� �

� � � � � � � �

C/E

� G � �

SE

SA - KU - DA RA - ŠI - RI DIH OD

JE - SE - NI

JE - DNO

JOŠ JE

G sus4

� � � �

TRAV - NJU

Dm

�� �� �� �� �� C�� � � � � �

ZA LE - TON

VE - LJA - �I

�� �

� �� �

C

3

G

G

� � �� � � � � �

30

VA

A VA

� � �

LE - TA

� �

� � � � �

PO - �I - MA

MI - �E

DA - NA

E7

�� �� �� � � F

F

C 3

3

POL JE

I

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

�� �� �� �� � �

JE

�� �� � �� � F

LE - TO

C � � � � � �� � �

SVI - BANJ

TU

SIN

G

3

GRO - MU

Dm

17

MI - SEC

F

� �� �

9

G

� � � � �

C

C � � � �� �

F

PRO - LE - �A

I LE - TA

�� �� �� � �

� �

ZA LE - TON

JE - DNO

-

NAC STA - RI

�� �� �� �� C�� �� �� � � �

G

JE - SE - NI

I

� � E� � � A�m � �

ZI - ME

C/E

SE

DRU-GON

MI

-

�E

PRO

195


Notografija

Dobro jutro moje plavo more

Dobro jutro, moje plavo more � �� � � 6

� �

JU- TROS

F

� � � � ��

� � �

C

RA - NO

U - RA

� �� � �� � � C

��

JE - CA - LO

� � �

STIJE - NE

� � � � � � �� � �

� � �� � �

� � � � � � �� ��

C

Dm

VA - LO - VI - MA

18

C

RI - VE

24

C

RAZ - LI

-

LO SE

� � �� � � � �

C/E

��

� � � ��

� � � � �� � � � �

30

G

BIJE - SU

NA

LIJE - VU

JE

C

VA - LO - VI - MA

� � � � �� � � � � � F

37

MO - RE

F

� �� �� STIJE - NI

DO - �E - KAT �E

MO

-

G

PR - VA

196

C

�E MU

RE - �I

RE

� � � ��

SE

� � � � � � �� � � PRO - PI - NJE SE

NO - GU

� � � ��

Dm

JU - TROS

�� �

STA - LO

PO

��

PA U

� � � �� � � � � � � �� �� � � �� TR - PI

� � � � � � � � �� � NO - VE

G

STIJE - NA

C

O - NA

� �

PRE-KO

U - DA - RA

C

PJE - NI

� � � � � �

F

� � � � �

��

��

��

ZGA-LE - BI - MA

ZA -

G

ZA - PRIJE - TI - LO

C

� ��

��

� �� � � � ��

ZO - RE

HI - RO - VE JOJ

A

Dm

DO-BRO

JU - TRO

�� � � � � � � � � A VE�

G

MO- JE

ZNA - NE

Dm

� � �� � � � � �� � � � � � � � � � �� �� � �� �

43

��

Dm

� ��

G

PO - SVA - DI - LO

NI - LO

��

PRO - BU - DI - LO

� � � � ��

12

-

� � � ��

PLA - VO

SU - TRA

C

�� ��

MO - RE

��

��


Notografija

Podilimo š njimi sriću, da njin veća bude Podilimo šnijmi sri�u

� � � � �

G

D

G

� � � �� � � �� � � � �

7

�� �

� � � �� � � � � � �� � �� �

GITARA UVOD

C

� � � ��

G

O - VI DAN O - VI DAN

� � � ��

12

DI - ŠE OD SRI

-

G D � � � � � � �� � � � � � � � � � � � MA �A JE

D

�I �E

KO DAJ SU - ZA

RO - ŽA SVI - TI

VAS JE ZDU - ŠE

Am D G Hm � � � � � � � �� � � � NAJ - LI - PJI OD SI NE - BE - SKI

LI- PO JU-TRO RAZ-BU - DI-LO LI - PO JU-TRO RAZ-BU - DI-LO

C G � � � � � � � � � � � �� �

C

PUN SE PO - ŽE

BE KO DAJ LIN DA JIH

-

2.

G

��

NA ŠTI - KAN �U - VA - JU

G � � � � �� �� � � �

1.

SIH �A ZNAN AN - �E - LI

G

MA �A JE

� C� � � � �� � � � �� G�� �� �� �� �� �� �� �� � � D� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �� � � � � � � �

18

� G� � �� �

O JU - BA - VI SI KAN - TA - JU

21

�D � ��

24

28

� � �

C

DVO - JE MLA

�� �� �� DIH

-

KAD SRI - �A

� � � �� �

E�

DI

VE - �A

JOŠ NJIN

A� � � �� �� �� �� �� � � � ŽI

I SRI - �U

I

-

VE

VA

BU

��

PJE - SMA NO - VA

O

A ���� � LI

JU - BA - VI

Db

JU - BA

��

A�

PJE - SMA

SI KAN - TA - JU

PRI - JA - TE - LI MO - JI ŽI - VI - LI

ZA SE DO - BRO

VA

� �� ��

�� � � �� � �

G

NJI - HO - VU PO - DI - LI

DAJ BOG

-

ŽI - VO - TU

�� �� �� �� �� � �� �

SOLO GITARA C

D�

A�

� �� VI

DA

SE

TU

MO SAD

-

U - DO

MI

-

O JU - BA - VI

PRI - JA - TE - LI

DA

� � D� �� �� �� �� �� � �� �� �� �

O - NA

�� �� �� �� �� �� � � � � � �

STA - RA

� ��

SKU-PA SI

MO - JI

E�

ŽI - VI

DA

SI KAN - TA - JU

�� �� � E� � � � � �� � � � �� A�� �� � � � �� � � � �

A�

� �

� � � � �

D� A� D� A� � � � � � � � � � �� � � �� � � � A�

DE

-

D� � � � � � �� �� �� �� �� � � �� � � � �

45

ZOL - TA - RA

LI

-

� � � ��

�� �

PJE - SMA STA - RA

E� � A� � � � � ���� � � � � � � � � � �

SE NA DVO - JE G E 7

42

48

GRE

� � � � � �� �� �� �� �� �� � � � � � �

� � � B m � Cm � E � � � � � � � � � � �� � �

37

�� �� �� �� G�� �� �� �� �� �� �� �� � � � �

PJE - SMA NO - VA

G

D

� � � ��

32

�� �� ��

-

LI

� ��

� � � � � � � � �

PJE-SMA NO - VA PJE-SMA STA - RA KAD SRI - �A SE NA DVO - JE

DI

-

197


Notografija

te volinmala, mala zaza umrit Ja teJavolin, umrit �

�120/110

G C �� � � � � � � � � � � �

� � � � � � �� � � � � � � C

G

NA KRI- VO - GA TI

C

C

SI SE NA - MI - RI - LA

�A �E TE - BI GO - SPO - DI - �NOJ

TA SI - RO - TI-NJA?

� � � � � C� � � � � � � � G� � � � �� � � � � � � � � � �

5

C

G

C

O - KOL TE - BE - SI GO - VO - RE

F

DA SE JU - BAV JIST NE MO - RE

PA DAJ LI - PO I VE - LI - KA

DO NE - BA

� F� � � � C� � � � � � � � G� � C� � � � � � � � � � � � �

9

C

G

C

ZNAN DA ZO - VU ME "PE - GU - LA"

� ��

13

��

C

A

NIŠ DO -BRO GA NI - SI �U - LA

��� � �� �� � � �

D

A

D

I DA TE - BI TA - KOV PE-KJAR

NE TRI - BA!

D ��� � � � � � � � � ��

D

A

A � D � � � � D� � � � G� � � � D� � � � � � � � A� � � � � � � � � � �A-KU-LE SU MO-JA MA-LA

I

ME - NI

GO-VO-RE MI VA-VIK I - STO

O - NA ZA TE NI

18

A � D � � � � D� � � � G� � � � D� � � � � � � � � � �� �� DA BIŠ PR-STE-NI OD ZLA-TA

DA SI KA-MIK O - KOL VRA-TA

KI BI ME JE-DNO-GA DA-NA

U - TO-PIL.

� � � D�

22

O - NAJ RO- JE-NA VA VA- LI

� D � � �

26

31

36

41

198

��

� � � �

� � � �

JA

D

��

REP

PA- ŠTA I

TE

VO - LIN

�� � � � �

� � � �� D� � � � � � � � G� � � ��� �

SI

SAD STA - VE

D

SOL.

D � � � � � �� � � �

D

FA - ŽOL.

I NE-KA

PRE-SKO - �I - MO SE

A �A-KU-LE NE - KA

� � � �

1.

-

GAM - BE - TE

A7

BRI - GA NAS ZA SIH

SNJUN PO

2.

ŽOL.

JIL!

A

MA - LA ZA U - MRIT

A

� � � �

A7

�� � � � �

� � � �� D� � � � � � �

NE BIŠ TI MA - NE-ŠTRU TE-PLU

A

A

VO - LI - MO SE

� � D�

TU -LI- KO VAS TO-GA DI - LI

D

A

LE -TE

I NE-KA

D7 G � � � � � �� � � TI DAJ MI

TE - PLI

BU - ŠI�

TI

-

�� � �U NA

� � � �

D

BIT

�E

TE - PLA


Notografija

Hvala što on zemljom hoda Hvala što On zemljom hoda �

G

G add9

G

���� �

� ��

G sus

� � � � ��

G

� � � � � � � ��

IZ DO- LI - NE KTE - BI STI-ŽEM

� � � � � � � � � � � � � � � �� �� � � � � � � �

6

G sus

G

A VI-SI-NE NE DO -SI-ŽEM

� � � � �� � C

10

-

-

D sus/G

SVE JE VI-ŠE VA - PI-JU-�IH

G/D

C

ŠI

DO - BRO-TOM

� � � � � � MI

SE

� � � � � � � � � � � �

14

G sus

DA - RU - JEŠ

D

MI

PA - DA - NJEM NE

21

-

BU SE MO

-

VRE - DNU - JEŠ PO - KO - RU SVA-KU

D sus/G

KA - JA - NJE U

G/D

-

HVA - LA TI

MOJ

G

G add9

TI MOJ BO - ŽE HVA - LA

TI MOJ BO - ŽE

G add9 C G/D C G/D � ��� ��� ��� ��� � �� � � �� � � � � � � � � � � TI MOJ BO - ŽE

� � �� � C

HVA - LA

G/D

SVE - TI

� �� �

C

O

G/D

-

�E

O

-

�E

� �� � �

C

HVA - LA TI

-

G

ZA

DI

A m7/D

G

� �� �

BO

-

ŽE

�� �� �� �� �� �� ��� ��� � � � � � � � �

HVA - LA

TI MOJ BO - ŽE HVA - LA

G �� � � � �

C

24

29

BU

� � � � � �

ŽE

-

ME - NI SE

C

� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � � � � � � � � � � � � HVA - LA

MI U - SLI -

� � � � � � � � � �� � �

C

G

MO-LI-TVE TI

� � � � � � � �� � �

PRI - BLI - ŽI

SUN - CA ZRA - KU

G/H

G/H

G

G

� � � � � � � � � � � � �����

17

Am

Am

��� � � ���

GLA-SO-VA

D 11

� ��

3

D

DUH PRO

-

� � � � �

D

BLA-GO-SLOV

G

TVOJ

� � � E�m

D

SVJE-TLI

G

�� �

MOJ

����

199


Notografija

2

Hvala što On zemljom hoda 34

G add9

G

� �

39

G sus

� � � � � ��

HVA - LA

F

ŠTO SE U - MIT MO

C/G

-

F/C

� � � � � � � �� �� � � � � � �

G

LJU - BAV - LJU

RI

ZA DO - BRO SVIJE - TOM

F/C

TVO - JOM

HVA - LA TI MI

G

� � � � �� � � � C

MOJ PA - STI

G

3

PO-MO - ZI MI DA-RO-VI - MA

50

F

C/G

F

NA

I

� �� � �

SI

-

C

A

-

DU

�� ��

A

MEN

� �� � � � � �

63

C

HVA - LA

DUH PRO

68

200

� � �

G

-

� � � � � D

BLA - GO -SLOV TVOJ

� � � �� � � G/D

HVA

HVA - LA TI

G

ZA

-

G/G

SVE

C

�� ��� ��� ��� ��� �� C

TI MOJ BO - ŽE

C

� �� �

Em

SVJE- TLI MOJ

G

�� � �

MEN

TI MOJ BO - ŽE HVA - LA

TI MOJ BO - ŽE

D

�� ��

I

C add9

C add9

HVA - LA TI MOJ BO - ŽE HVA - LA

CA

-

�� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � �

C

-

C

� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � �

59

A

C/E

U I - ME O

C

MEN

-

RU ME - �U SVI - MA

��� � � � ��

�� � �� � �

C

-

Dm

ZA-STA - NEM

� � �� �

HA SVE - TO - GA

-

NE

G

�� � � � �� � �

�� � � � � � � �� � �

55

DA NA PU - TU

ŠTO

� � � � � � � � �

ŠI - RI

� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �

46

ROM

-

C

� ��

ŠTO

C/E

� � � � � � � �

� � � � � �

GU

KO-JU ZO-VEM SVO - JOM

Dm

F

� �� � �

MI

C

HVA- LA ŠTO ON ZE-MLJOM HO - DA

C

� � � � � ��� � � �

42

HVALA ŠTO ON ZEMLJOM HODA

LA

-

TI

O

� �� �

C

O

G/D

-

�� � � �� � �� �� ��

D

BLA-GO - SLOV

�E

� �� �

C

���

A m7-5

� ��� ��

TVOJ

G/D

-

�E

� �� � �

C

G

HVA - LA TI

� �

F 7/G

�� ��

� � G

��� �

ZA


Notografija

Pastiri, pastiri... Pojdite pastiri

� � �� � � �� � � � � � � � � � � �

� �� � � �� � �� � � �� � � ��

� � � � � ��

� � �� �

� �� � �� � � � � � � � �� �� no - vi

sa - mo

ni

�a

� � �� � � � �� � � � �� �� �� �� �� ����

sti - ri se sti - sli va dnu svo - jih štal.

pal.

� �� � � � � � � � � ��

Si - ge o - ba - vi - le kro - vi - �i pro - sti, pa

�� � ��� �� ��� ������ �� ��

I bla - go j ti - ho na - �as.

�� ��

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ti - hu no� poj - di - te,

� �� �� �� ��

� �� �� �� ��

spi.

te,

kodda ga ni, va

Pa - sti - ri do - bri pa - sti - ri va

pa - sti - ri do - bri pa - sti - ri

� �� �� �� �� �� ���� ��

di - te po - ho - di - te.

�� �� �� �� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �� �� �� �� ����

� � � � � �� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � �� �� �� �� � �� ��

ni - jed - na no� kod o - va

CODA

spi.

� �� �� �� �� ��

� � �� �� � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � � �� �� ���� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ja - sli - cah di - te bla - že - no

a

ma - lo

Pro - si - nac sta - ri ve� je pri kra - ju sni - ga j još

bla - že - na ni ro - dil

se j I - sus, va ja - slah na sla - mi

Pa - sti - ri do - bri pa - sti - ri

� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

����

pa - sti - ri do - bri pa - sti - ri

va

ti - hu no� poj - di-

� �� �� �� �� �� ����

di - te po - ho - di - te.

��

201


Notografija

Božić je radost va srcu � �� � � ��

� �� �� � �

ru - ku,

� �� �� �� ��

� �� � �� �

mu - ku,

Boži� je radost va srcu

� � �� � � � � � � � Bo - ži� je ra - dost va

naj - ve - �u o - �u - tiš

� � � �� �� �� �� �� �� �� � � � i

�� ��

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� i

me

ra

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� Z dru - gin kad do - bro se

� �� �� ��

��

no - �i

202

� ��� ��

ju - bav

kad u - bla - žiš

po - mo - reš

ne proj - deš mi - mo leh pod - lo - žiš

� ��

� �

ne - vo

va

no - vo se do - bro ve�

� � �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� ��

ve - že

i

� �

spa

ra - ja,

� �

ji.

� ��� va

� ��� � � � � � � � � � �

va sve - toj Bo - ži� - noj

ju - bav sih ve - že i spa - ja,

sih

-

� � � �� �� �� � � � �� ��

�� �� ��

tu - ju

� � �� �� �� �� �� � � �� �� � �

�� �����

��

di - li

sve - toj Bo - ži� - noj no - �i

�� �� �� �� �� �� ��

sri - �u

kad kri - ži ni - su tvo - ji,

��

kad sa - mo tri - ba dat

sr - cu

� � �� �� �� �� �� �� �� � � � aš

� � � � � �� �

-

�� ��

ja.

� �� �


Notografija

Neka bude volja Božja Neka bude volja Božja

� �� ��

� � �

� � � �� � �

� � � �� � � � � � � �� � � � �� � � �

� � �� �

da

pro - plan - ci - ma,

u - di - šem tvo - ju 3

3

� �� � �

�� � � � � �� �� �� �� �� ��

� �� � � � � ���� ��� �� �� � � � � �� � �

3

Pa - sti - ru moj na - pij me njo -

�� �� �� ��

� � �� � �

�� �� �� ��

ne - ka bu - de

Ne - ka bu - de Bo - žja vo - lja,

vo - lja.

�� ��

ne - ka bu - de

Ne - ka bu - de Bo - žja vo - lja,

me.

3

� � � � � �� � �� �

I kad me že - ge i u - mor slo - me

sre - �u naj - ve -

za - to - pli lju - bav - lju

ka - da na - ja - �i vje - tri za - pu - šu 3

mo - ju du - šu.

i

� � � � � � � � �

� � �� � � � � � �� � � � � � � � � A

� �� � � �� ��

lju - bav

� � � � � � � �� �� � �

�u.

vo - di me svo - jim

pa - sti - ru,

sti - ru, moj

-

Pa

� �� � ��

Bo - žja

�� �� � �

Bo - žja vo - lja!

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �

� � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � �

� �� � � �

� � �� ��

� � �� ��

ne - ba

an - �e - li,

pre - ko rije - ka,

��

vo - lja, do - la,

�� ����

po - lja.

mo - ra i

�� ��

��

ne - ka ne - ka

bu - de - de

bu ��� �� ��

bu - de Bo - žja rije - ka, pre - ko

vo - lja, mo - ra,

��

i pre - ko

��

��

Bo - žja Bo - žja

�� �� �� ��

ne - ka ne - ka

� �

go - ra,

pre - ko

�� � � � �� � � � � �� �� �� ��

� � � � �� �� � �

do - la,

da zanjom ho - dam dano� po

Ra - zgr - ni o - bla - ke da vi - dimzvijez du

i da me vo - de

bije - li,

bu - de bu - de

��

Ne - ka bu - de Bo - žja Pre - ko go - ra, pre - ko

��

vo - lja. vo - lja.

Ne - ka Pre - ko

�� �� � �

Bo - žja Bo - žja

vo - lja. vo - lja!

� ��

203


Pogovor

Pogovor o književnim radovima Vlaste Juretić

Pred nama su tri nove knjige Vlaste Juretić u kojima su uvršteni njezini radovi nastali nakon 1998. godine. Dosad objavljeni radovi Vlaste Juretić popraćeni su stručnim osvrtima s ocjenama koje, unatoč vremenskome odmaku, vrijede i za tekstove u trima novim knjigama ove autorice. Dapače, kad se zbroji sve što je u tim osvrtima rečeno, može se bez pretjerivanja reći da je korpus ove spisateljice već potpuno opisan i vrednovan, pa će se u prikazu radova u ovim novim trima knjigama poći od prethodnih ocjena. Na taj bi se način već mogla nazreti sinteza ocjene ukupnoga petnaestgodišnjega stvaralaštva ove društveno vrlo eksponirane, prisutne, agilne i produktivne spisateljice, svojevrsne grobničke Zagorke s razmeđa stoljeća i tisućljeća, čiji korpus s ovim trima knjigama obasiže približno 1700 publiciranih radova. U dosadašnjim su osvrtima na radove Vlaste Juretić vidljiva dva pristupa. U svojim sam trima osvrtnim tekstovima na prve radove ove autorice (prva pjesnička zbirka 1992., druga pjesnička zbirka 1995. i lapidarna bilješka o autorici u antologijskoj zbirci o grobničkim piscima 1995. godine) pretežno naglašavala kulturološke okolnosti unutar kojih je njezino 205


Pogovor

stvaralaštvo nastalo i zračilo, u kojima je autorici, tek otkrivenoj pjesnikinji, u tome vremenu i na tome prostoru zapala središnja uloga istaknutoga javnoga djelatnika, inicijatora, organizatora i provoditelja raznovrsnih široko razmreženih djelatnosti u kulturnome životu uže lokalne sredine (prvenstveno unutar grobničke Katedre Čakavskoga sabora, utemeljene 1992.), ali postupno, tijekom godina ekspandiranih i izvan okvira lokalne zajednice. Književni teoretik i kritik Milorad Stojević je, s druge strane, u lapidarnome osvrtu na opsežnu treću knjigu Raskrižja Vlaste Juretić iz 1998. godine, korpus te knjige omjerio isključivo književnoteorijskim instrumentima i aparaturom. Pokazalo se da u tome tada već vrlo nabreklome opusu ima radova koji mogu podnijeti ozbiljnija književna mjerila, te onih koji se približavaju i prelaze granicu što dijeli književnost kao umjetnost riječi nastalu iz unutrašnjih pobuda od njezine imitacije izazvane izvanjskim pobudama. Tu dvojnost vidljivu u učinku, a objašnjivu osobom same autorice i okolnostima u kojima se obrela, valja imati na umu i u ocjeni radova u ovim trima knjigama. Književno-teorijski gledano, radovi u ukupnome dosadašnjemu opusu Vlaste Juretić pripadaju svim trima književnim rodovima: epskome, dramskome i lirskome. No imajući na umu gore spomenutu podjelu na književno i paraknjiževno, te ono što proizlazi iz autoričine osobe a što iz okolnosti, valja krenuti od radova koji pripadaju lirskomu rodu. Pjesništvo i pjesme Vlasta Juretić je svojom intimnom osobom pjesnikinja s prirođenim pjesničkim senzibilitetom, izvornim lirskim 206


Pogovor

doživljajem svijeta u svojoj intimi, te darom za iskazivanje riječima i posredovanje drugima toga poetskoga osjećaja. Sadržaj njezina lirskoga senzibiliteta i doživljaja te glavni obrasci njihova iskazivanja formatirani u vremenu i prostoru djetinjstva te ranoga, mladenačkoga odrastanja, ostat će manje ili više konstantom njezine poezije i poetike svih ovih petnaestak godina, od pojave prve zbirke do ovih triju najnovijih knjiga. Razlog tome vidimo u činjenici da se stjecajem okolnosti u javnosti oglasila relativno kasno, i to kao samonikli pjesnik, a odmah potom upala u frenetični vrtlog javnih aktivnosti koji joj je apsorbirao i podredio sve kapacitete, te joj više gotovo i nije ostalo vremena za koncentraciju na sebe, za dodatno učenje i kultiviranje izvornih darova, bilo kao proširivanje dostignutih obzora, bilo kao veću zauzetost makar za zanatsku stranu pjesničkoga posla. U svome temeljnome pjesništvu koje je nastalo iz unutrašnjih poriva zadržala je svojstva uočena u pjesmama iz prvih njezinih početaka. Tako je u predgovoru prvu pjesničku zbirku Z duše moje 1992. godine Irvin Lukežić okvalificirao kao “iskreno djelo, djelo kojem nije moguće osporiti elementarnost osjećaja i neposrednost doživljaja” te utvrdio da “okosnicu stvaralaštva ove autorice čine četiri tematske odrednice: rodoljubna, ljubavna, refeleksivna i ratna lirika” i da “svaka pjesma nosi snažan pečat autoričine osobnosti, njome je prožet svaki stih i svaka riječ koju ona upotrijebi ima neku posebnu težinu, svoju dušu”. Drugu sam zbirku Zrna 1995., u kojoj su od 97 tekstova namijenjenih djeci njih 93 pjesme (uz 1 lirsku prozu i 3 dijaloška teksta), ocijenila uspješnom i s književnoga motrišta, nalazeći da je autorica “darovita osoba” koja je “i u zrelosti sačuvala neposrednost, gustoću, svježinu i 207


Pogovor

čednost slika i emocija svoga vlastitoga djetinjstva, vremena u kojemu se začinje sve što određuje budućega čovjeka”. Iste sam 1995. godine u bilješci za antologiju zapisala: “Njezin je poetski izraz obilježen snažnom osobnom individualnom nadgradnjom na čvrstom temelju tradicionalnoga zavičajnoga tematsko-motivskoga i izražajnoga kompleksa. U tematskom smislu se to očituje dvojako: u jednom pravcu kao proboj u duboko intimnu sferu, a s druge kao probijanje usko lokalnoga tematskomotivskoga kruga prema općemu pa i univerzalnomu prostoru bivstva”. Ova se ocjena odnosi na 26 njezinih pjesama zastupljenih (uz 4 proze i 4 dijaloška teksta) u antologijskoj zbirci Grobnički pisci XX. stoljeća. Milorad Stojević će tri godine kasnije (1998.) ocjenjujući tekstove u trećoj knjizi Vlaste Juretić Raskrižja, kao najveći i najizrazitiji u njezinu u međuvremenu vrlo naraslu opusu, izdvojiti pjesnički korpus (u knjizi je 177 pjesama, 11 proza i 6 dijaloških tekstova): “...ona je, ipak, najpoznatija kao pjesnikinja, a na tome je području dosad polučila i najbolje rezultate” i najviše će analitičke pozornosti u svojoj stručnoj ocjeni posvetiti upravo pjesništvu, njegovim osnovnim odrednicama: “Njeno se pjesništvo u gradbenom smislu odlikuje redukcijom stihovnog materijala, pa nema verbalne rastrošnosti, a i grafički je specifično. Iako škrto riječima, ovo je pjesništvo smislom znatno referencijalno, navlastito kada se njegov krug interesa odnosi na svakodnevno bivstvo, duhovni doživljaj ili što slično. Ponešto veće narativnosti ima u onim pjesmama što slijede prokušanu tradiciju čakavskoga pjesništva u opjevavanju stanovite zgode ili čega sličnoga iz svakidašnjega života. Uočljiva je u pjesništvu Vlaste Juretić i tematska raznovrsnost, pa se njen raspon, 208


Pogovor

raspon te raznovrsnosti, kreće od klasičnih čakavskih preokupacija ograničenih na zavičajne sličice iz života, do ljubavnih i duhovnih pjesama. Dakako, u korpusu ima i onih pjesama što se ne daju tim tematskim sustavom tipologizirati. U pristupu pisanju pjesama, Vlastu Juretić ne zanima, barem ne u pjesmama refleksivnijih sadržaja, toliko okoliš pjesme, koliko unutrašnja dinamika toga zbivanja. Otuda i sažetost njezinih pjesama, pa, kadšto, i klasične pjesnička sentencioznost. Tu redukciju na bit poruke jednakom mjerom prati i reduktivnost izričaja. Zato se neke njezine pjesme doimlju kao provodnice promišljanja, a ne provodnice poetoloških nastojanja. Ipak nije uvijek tako. Sukladno rečenome, Juretićeva znatnu pozornost posvećuje zvukovnim i glazbenim nijansama svojih ostvaraja, pak tu polučuje pjesničkoestetsku opsluživost promišljajnome. Glede toga, posebnu skupinu čine pjesme, bolje rekavši - tekstovi koji su pisani da bi se uglazbili. Oni svoje dosege svakako duguju ograničenjima što ih od njih očekuje namjena, pa se oni kao pjesnikinjina djelatna specifičnost na stanovit način razlikuju od ostalih nastojanja u pjesnikovanju”. U ovoj je Stojevićevoj stručnoj bilješci pjesništvo Vlaste Juretić ocijenjeno dobrim, a vjerojatno bi dojam bio bolji a ocjena viša da nije dviju zamjerki. Prva je “da se neke njezine pjesme doimlju kao provodnice promišljanja, a ne provodnice poetoloških nastojanja. Ipak nije uvijek tako.” - Ova primjedba, izrečena za većinu pjesama u Raskrižjima, osobito ako se iz toga rakursa zahvate i pjesme u prvim dvjema zbirkama, vrijedi i za pjesme u ovim trima novim knjigama. Očigledno je da je autorici preostalo malo ili nimalo vremena koje bi mogla posvetiti unapređenju vlastitoga pjesništva i pjesnikovanja u 209


Pogovor

poetološkome smislu i pravcu. Stoga joj je pjesma tijekom svih ovih petnaest godina pjesnikovanja ostala pukim sredstvom za iskazivanje vlastitih intimnih sadržaja, a na samim pjesmama kao pjesmama, osim nešto izuzetaka, nisu vidljivi bitniji pomaci. Druga se zamjedba odnosi na pjesmotvore, radove s namjerom: “koji su pisani da bi se uglazbili”. Iako su proizvod autoričine naglašene posvećenosti “zvukovnim i glazbenim nijansama svojih ostvaraja”, one su sredstvo kojim “polučuje pjesničko-estetsku opsluživost promišljajnome”. Književni teoretičar ovakve pjesničke tekstove izazvane vanjskim diktatom razlikuje od pjesama nastalih iz unutrašnjih pjesničkih poriva. I u ovim trima novim knjigama Vlaste Juretić pjesme su najbrojnija vrsta, ako pjesmama percipiramo sve tekstove pisane u ritmičkim cjelinama koji se zovu stihovi. No ako bismo tim tekstovima pristupili onako kako im pristupaju književna teorija i kritika, pjesmama bismo smjeli smatrati samo one tekstove u stihovima koji su nastali iz unutrašnjih pobuda te su umjetnički i poetološki izvedeni riječima, a ostale, koje su brojne i u ovim trima knjigama, ne bismo trebali uzimati u obzir pri ocjenjivanju. No u vezi s tim trebat će dodatnih pojašnjenja. Najprije o pjesmama. Za njih vrijedi sve što je rečeno dosad: riječ je o intimnoj lirici, danas više misaonosentencioznih umjesto ranije pretežno ljubavnih sadržaja, o rodoljubnoj lirici (danas više smireno zavičajnoj i pučko - religiozno - duhovnoj umjesto ranije inspirirane ratnim zbivanjima), o dječjoj i djeci namijenjenoj lirici. U tim pjesmama i dalje ima gotovo djetinjske i djetinjaste iskrenosti, neposrednosti i svježine izvornih osjećaja i doživljaja svijeta. U gradbenome i formalnome smislu, 210


Pogovor

međutim, nemaju bitnih inovacija, iako su u nekim pjesmama vidljive očite refleksije i referencije na neke pjesnike i neke zahtjevnije versifikacijske obrasce iz kojih se dade naslutiti što je sve u poetološkome smislu mogla doseći Vlasta Juretić da se mogla, ako već ne potpuno, a ono više posvetiti svomu pjesnikovanju kao zanatu. Budući da kvalitativno u tematskome i u gradbenome smislu u njezinome pjesništvu nema inovacija ni u odnosu na prethodnu knjigu, ni u odnosu na prve dvije zbirke kojima se predstavila kao pjesnikinja, možemo reći da Vlasta Juretić tijekom ovih petnaest godina pjeva iste pjesme, koje rastu kvantitetom, da bi u trima novim knjigama koje su danas pred nama njihov broj dosegao više stotina. One manje ili više variraju iste teme i gradbene obrasce, te najbolje potvrđuju sve što je gore rečeno o autoričinu pjesničkome erosu, ali i okolnostima u kojima kao pjesnikinja radi. Kao i u prethodnoj knjizi i u ovim trima novim knjigama veliku, brojčano teško utvrdivu količinu stihovanoga korpusa čine radovi izvedeni u stihovima, kakve je teoretičar M. Stojević odbio nazvati pjesmama, jer su to samo po formi, ali nisu, poput istinskih pjesama izazvane unutrašnjim poetskim, nego izvanjskim pobudama, potrebama i diktatima, kojima su ti pjesmotvori i ograničeni. Vlasta Juretić je u ovih petnaestak godina za različite prigode i potrebe napisala desetke takvih prigodnih uradaka. Kronologija i dinamika pojavnosti samo onih koji su uglazbljene u dosadašnjim zbirkama pokazuje neprekidni rast. Navest ćemo samo one kojima su priložene note: u prvoj zbirci (1992.) 2 su s notama (1,6%), u drugoj zbirci (1995.) 7 (7,5%), u trećoj knjizi 1998. pred Stojevićevim sitnozorom 51 je s notama (28,8%). U trima novim knjigama koje su danas predamnom takvih je pjesmotvora s notama 211


Pogovor

oko 30%. Očito je njihovo bujanje i progrediranje, što je svakako u vezi s angažmanom Vlaste Juretić u različitim festivalima lakih nota, te njezinim statusom i ugledom u skupini pisaca tekstova koji zadnjih desetak godina dobivaju od festivalskih publike i stručnih žirija najviša odličja za najbolje pjesme. No još je nešto uočljivo: granica među pjesmama i pjesmotvorima u prethodnoj knjizi i osobito među pjesmama i pjesmotvorima u ovim novim knjigama postala je fluidnom, teško raspoznatljivom. Razloge i tome fenomenu vidim u prepletu onoga što proizlazi iz autoričine osobe i onoga što proizlazi iz okolnosti u kojima ona djeluje. O pjesničkoj osobnosti Vlaste Juretić rečeno je da je u zrelosti sačuvala svježinu prvotnih djetinjih dojmova i osjećanja. Možemo dodati: sačuvala je i zaigranost, još jedno djetinje svojstvo po kojemu pjesnici ostaju djecom duže od nepjesnika. Ona se u sebi može zaigrati sa svime, pa i s onim što čini pjesnički sadržaj i pjesničku formu i izraz. Nametnutu temu može u sebi simulirati uz pomoć varijacija iz svoga intimnoga lirskoga rezervoara i iskustva, a kako je okretna u versifikaciji i vješta s riječima i stihovima kao ritmičkim cjelinama po kojima se pjesma raspoznaje od drugačijega govorenja, može igrajući se i beskrajno improvizirati i simulirati, pa pritom nerijetko i prijeći granicu, otklizati u paraliričnost, stihotvorstvo, ishitrenost, sladunjavost, banalizaciju, ponavljanje, pogodovanje i podilaženje ukusima skupina, u surogat kreativnosti, sve ono od čega zaziru stručnjaci za književnost kao umjetnost riječi. U ove je autorice s obzirom na silnu osobnu angažiranost u različitim manifestacijama oblika suvremene popularne kulture, razumljiva očigledna hiperprodukcija takvih pjesmotvora: od 1996. godine do danas uglazbljeno ih je 170 (v. podrobnije u Bilješki o piscu). Ali, ne samo to: 212


Pogovor

u međuvremenu su se takvi pjesmotvori (još neuglazbljeni, ali potencijalno uglazbljivi) u znatnom broju infiltrirali među pjesme autohtone inspiracije. Autoricu Vlastu Juretić je na uvjerenje da je riječ o dobrim pjesmama i na sve veću njihovu produkciju dodatno stimulirala činjenica što su nekima od njih najvišu ocjenu dala povjerenstva u kojima su bili istaknuti stručnjaci, među kojima i M. Stojević. Znajući sve to, autorica je zamislila razvrstavanje svojih uradaka u stihovima tako da se pjesme uvrste u prvu knjigu pod naslovom “Kako si znao da volim leptire”, a pjesmotvori s popratnim notnim materijalom u drugu knjigu “Pljesak više nema ništa s tim”. No i nakon primjene takvog formalnoga principa pri odvajanju nije postignut željeni učinak: u prvoj knjizi pjesme su u većini, ali je među njima i pjesmotvora kojima bi bilo mjesto u drugoj knjizi da su uglazbljeni, i obrnuto: u drugoj knjizi ima posve iskrenih i dobrih pjesama kojima je mjesto u prvoj knjizi, ali su uglazbljene pa su smještene u drugu. U treću knjigu “Tamo kadi duga spi” uvrštene su pjesme tradicijskozavičajnoga konteksta. Tome kontekstu pripadaju jezikom (grobničkom čakavicom) ali i tematski. To je intimna, pejsažna, zavičajnorodoljubna, dječja, duhovna lirika, u dobrom duhu i maniri dosadašnjih takvih pjesama Vlaste Juretić.

Proze U opusu Vlaste Juretić najmanje su zastupljeni prozni radovi epskoga, pripovjednoga roda: 4 proze objavljene su joj u antologijskoj zbirci 1995. godine, a 11 takvih radova u Raskrižjima 1995. godine. Uglavnom je, po ocjeni Milorada Stojevića, riječ o kratkim prozama (novelama i pripovijestima), zapisima, putopisima i sjećanjima. U 213


Pogovor

kratkim prozama se “osjeća smisao za dijalog i stanovite psihološke momente, a manje za deskripciju i fabuliranje. One bi se mogle “u dalekim naznakama smatrati uokvirenim novelama”, no “nije moguće iznijeti čvršću prosudbu o njima, osim da autorica pokazuje talent koji valja nadograđivati novim proznim djelima”. Nadalje: “Ostale, zapisne, proze heterogene su u svojoj motivaciji kojom se u knjizi pojavljuju, i više su svjedočenje o autoričinu životnome aktivizmu”. Dakle: ima smisla, moglo bi biti da joj može biti, ali autorica, rastrgana aktualijama, nema vremena za koncentraciju na duge priče i pletenje radnje, ona i u prozi reagira kao pjesnik: hvata trenutak koji može stati u malu formu. Kao pjesnikinji, najbolje joj leži lirska proza: proza samo po formi a po općemu ugođaju pjesma. U ove tri nove knjige prozni radovi nisu uvršteni.

Dijaloški tekstovi Radovi koji pripadaju dramskomu rodu javljaju se u knjigama Vlaste Juretić od 1995. godine, kad je u zamahu njezin angažman u radu s dječjim scenskim skupinama unutar Katedre Čakavskoga sabora Grobnišćine: ona je u tim skupinama scenarist, dramaturg, režiser. Kasnije će pisati tekstove i za uprizorenja u drugim prigodama. Riječ je o neveliku ukupnome korpusu od tridesetak tekstova: 1995. u zbirci poezije za djecu Zrna objavljena su 3, a u antologijskoj zbirci 4 takva teksta. U Raskrižjima 1988. ih je 7, a u novim knjigama 15. Po ocjeni Milorada Stojevića u pravilu je riječ o radovima napisanim za kakvo scensko uprizorenje, “dijaloškim štivima” koja “pokazuju u svojoj dramaturškoj strukturi oslanjanje 214


Pogovor

na uzance pučkoga teatra. To su, uglavnom, funkcionalni dijalozi, fabula koja ne iziskuje veliki trud u njezinu detektiranju niti u dekodiranju njezina intencionalnoga smisla, jezik primjeren sadržajnome miljeu receptivan u onoj mjeri da ne iziskuje većega napora. Pretpostavka ovakvih dijaloških štiva prvovrsno je identifikacija s realnim, svakodnevnim predlošcima fabularnih situacija ili idejnih zamisli. Zbog toga takvi igrokazi dolaze do izražaja tek u redateljskome osmišljavanju i živim dodirima s publikom, bez obzira na to radilo se o komičnim ili kojim ostalim temama. Vlasta Juretić u svojim je igrokazima polazila od tih pretpostavki, pa je pretpostavljiva sceničnost njenih dijaloških štiva.” Riječ je, dakle, o neambicioznim radovima potaknutim izvanjskim a ne unutrašnjim diktatom, ali unatoč tome dobrim: za sadržaje, dijaloge, jednostavne fabule i poruke svojih uradaka u maniri pučkoga teatra Vlasti Juretić je trebalo samo posegnuti u onaj rezervoar iz kojega se napaja i njezina poezija: u svoje djetinjstvo U treću knjigu “Tamo kadi duga spi”, uvršteno je petnaestak takvih dijaloških tekstova rađenih za uprizorenja u različitim prigodama. Kao ni prethodno objavljene, ni ove ne resi vješt zaplet u dramskoj radnji ni studija likova i karaktera: sve su one slike kolektiviteta zadržane u trenutku neke aktualnosti, a izražene prije svega izvrsno pogođenim dijalozima, monolozima, dionicama u korskoj funkciji. Najčešće su to šarmantni stihovi, koji se od slobodnoga govora razlikuju nenametljivom rimom, najčešće susjednih odsječaka. Zbog toga i ovi dijaloški radovi, iako su izazvani pedagoškim porivima, jednako kao i dobar dio njezinih novijih pjesama potvrđuju velike autoričine literarne potencijale, i razloge zbog kojih su srdačno dočekane 215


Pogovor

od publike pred kojom su izvođene. Inovacije u odnosu na prethodno objavljeni korpus dijaloških tekstova predstavljaju glazbeno-scenski igrokazi, izbori tekstova za djecu vrtićkoga uzrasta, te vrhunska “Grobnička maša” - prepjev liturgijskoga (misnoga) teksta na lokalni govor, rađen (i izveden) u prigodi obilježavanja devetstote obljetnice spomena grobničke župe. ***** Zaključiti nam je da je Vlasta Juretić svoje nedvojbeno velike darove uključujući i književne, u proteklih petnaest godina bez zadrške stavila u službu poticanja, organizacije i promicanja mnogobrojnih kulturnih aktivnosti u svojoj bližoj i daljnjoj lokalnoj sredini. Time je njezina osobna zasluga za kulturni uspon i procvat uže zajednice neupitna, i u tome joj i u povijesti ovoga kraja pripada prvo mjesto. U tome je istome razdoblju njezino književno stvaralaštvo s obzirom na kvalitetu dosegnutu u prvim zbirkama pretežno zagušeno kvantitetom uradaka namijenjenih masovnijoj uporabi, koji, istini za volju, također nose i zaslužuju etiketu Vlaste Juretić, ali majstorsku. No unatoč tome je i iz ovih triju knjiga razvidno da njezini pjesnički vrutci nipošto nisu presahli, pa se s pravom možemo nadati da će Vlasta Juretić ubuduće svoje književne darove tako usmjeriti da ćemo njezine buduće uratke doživjeti maestralnima, pa umjesto: bravo, Vlasta, majstore! uzviknuti: bravo, maestro!

216


Bilješka o piscu

Bilješka o piscu VLASTA JURETIĆ rođena je 1949. godine u Dražicama, nastanjena je u Čavlima. 1. Pisanjem se bavi od djetinjstva, no u svijet književnosti ozbiljno je zakoračila početkom 9O-ih godina prošlog stoljeća. Tiskano joj je šest knjiga – “Z duše moje” (Katedra Čakavskog sabora za Grobnišćinu, Tiskara i knjigovežnica Žagar, Opatija 1992.), “Zrna” (Katedra Čakavskog sabora za Grobnišćinu, Tiskara Žagar, Opatija 1995.), “Raskrižja” (Katedra Čakavskog sabora za Grobnišćinu, Grafika Žagar, Rijeka, 1998.), “Kako si znao da volim leptire”, “Pljesak više nema ništa s tim”, “Tamo kadi duga spi” (Katedra Čakavskog sabora za Grobnišćinu, Čavle, 2007.), a uvrštena je i u antologiju “Grobnički pisci XX. stoljeća (Katedra Čakavskog sabora za Grobnišćinu, Graftrade Žagar, Opatija 1995.). Dio je njezina književnoga rada uvršten i u posebno izdanje Kajkavskoga spravišća u Zagrebu “KAJ - ČA prožimanja i perspektive”, a njezine su pjesme i drugi tekstovi do sada objavljivani u raznim glasilima i časopisima. Tekst pjesme “Večeri boje naranče” uvršten je u knjižicuCD (hrvatske klape) Bašćinski glasi, projekt proglašen hrvatskim suvenirom i kao takav 2004. predstavljen u Australiji. Piše pjesme, prozu i djela za scenska uprizorenja, na standardnome hrvatskome jeziku i čakavici. 217


Bilješka o piscu

2. Vlasta Juretić dugogodišnja je stručna suradnica i tajnica Katedre Čakavskog sabora za Grobnišćinu, te je od 1992. godine kreatorica svih njezinih programa: - “Grobnički list” (svojevremeno jedino glasilo na čakavici u Hrvatskoj kojeg zajedno s Draženom Herljevićem pokreće 1994. godine i njegovom je višegodišnjom urednicom); - Međunarodna likovna kolonija Grad Grobnik (1996. godine inicira njezino osnivanje i do danas je voditeljicom ove MLK, čijim je višegodišnjim radom stvorena današnja vrijedna Zbirka suvremene likovne umjetnosti, danas u zajedničkome vlasništvu Općine Čavle i Katedre); - Festival Grobnička skala, (1997. godine Vlasta Juretić utemeljuje ovu priredbu, koju zajedno s Vinkom Škaronom, članom Predsjedništva grobničke Čakavske katedre, realizira svake godine i koja 2002. godine prerasta u čakavski Festival); - 1997. godine inicira preuređenje kata grobničkoga Kaštela u Galeriju suvremene likovne umjetnosti u Gradu Grobniku, danas jednu od najljepših galerija u Županiji; - Katedrina Scenska skupina, kojoj je dugogodišnja voditeljica, te autorica niza djela za scenska uprizorenja, i redateljica brojnih priredaba; - 1998. godine redateljica je i suautorica scenarija 50minutnog edukativno-igranoga filma za djecu “Sigurko”, za što angažira četrnaestoro djece, članova Katedrine Scenske skupine); - autorica je scenarija i režije za glazbeno-povijesnu priču “Povedajka čez godišća” (s kojom su čavjanski Dondolaši, klapa Grobnik, Dramska kumpanija Tavaloni i mali glumci Scenske skupine grobničke Čakavske katedre 2003. godine 218


Bilješka o piscu

sudjelovali na Međunarodnoj smotri folklora u poljskome gradu Wrzesnia i dobili laskavu nagradu - Najbolje kazališno ostvarenje Festivala temeljeno na folkloru); - autorica je glazbeno-scenske tv - priče “Božić je va srcu mir i dobro” (emitirana na Televiziji “Kanal Ri” za Božić 2004. U njoj su sudjelovali najmlađi članovi Scenske skupine grobničke Čakavske katedre i Dječje vokalne skupine Skalica. Autori glazbe su: Anton Mario Kamenar, Ivica Badurina i Ivica Frleta. Ova je Božićna priča ujedno bila uvod u godinu obilježavanja 9 stoljeća Župe sv Filipa i Jakova u Gradu Grobniku); - autorica je mise na grobničkoj čakavici “Grobnička maša” (prvi put izvedena je 23. travnja 2005. godine, za središnje proslave 900 godina Župe sv. Filipa i Jakova u Gradu Grobniku koju je predvodio grobnički plovan dr.sc. Josip Manjgotić. Uglazbio Anton Mario Kamenar); - 2007. g. je dobitnicom godišnje nagrade Općine Čavle - dugogodišnja je scenaristica Festivala Melodije Istre i Kvarnera, te je do sada autoricom pedesetak televizijskih dokumentarno-glazbenih reportaža s područja Istre i Hrvatskoga primorja, među kojima sedam s područja Općine Čavle. 3. Članica je Upravnog odbora Čakavskoga sabora sa sjedištem u Žminju (dopredsjednica Čakavskoga sabora dva mandata od 1998. do 2002. i od 2002. do 2006. godine). Vlasta Juretić konstantno surađuje s udrugama u kulturi i drugim udrugama Općine Čavle. Između ostaloga, isječak je iz njezine komedije “Domaći trokut”, u izvedbi glumaca DK Tavaloni Roberta Zaharije i Lidije Malnar, emitiran na televiziji Kanal Ri. 219


Bilješka o piscu

4. Kao pjesnikinji, do sada joj je uglazbljeno više od 130 tekstova, s kojima je zastupljena na festivalima: Grobnička skala, Melodije Istre i Kvarnera, Splitski festival, Zagrebfest, Zadarfest i Dora, te festivalima i smotrama klapa u Omišu, Buzetu, Senju i Kaštelima, a za taj je svoj rad do sada dobitnicom preko pedeset priznanja i nagrada. Navest ćemo samo neka od njih: • 1996. godine - na Festivalu Melodije Istre i Kvarnera pjesmi “Bracolet” (uglazbio Ivica Badurina, izvođač Radojka Šverko) - 1. nagrada stručnoga žirija i 1. nagrada publike ukupno; a pjesmi “Majke Božje pas “ (glazba: Vinko Škaron, izvođači: AZUR-i) - 2. nagrada stručnoga žirija; • 1998. godine - na Dječjem festivalu MIKIĆ pjesmi “Dragi tata” (uglazbio Ivica Frleta, izvođač Frane Frleta) - 1. nagrada stručnoga žirija; • 2002. godine - na Festivalu Melodije Istre i Kvarnera pjesmi “Večeri boje naranče”, (uglazbio Vinko Škaron, izvođači Karin Kuljanić i Đani Maršan) - nagrada Čakavskog. sabora “Ljubo Pavešić” za najbolji tekst Festivala i 1. nagrada publike ukupno; - na Festivalu Grobnička skala pjesmi “Vrime j za poć” (uglazbio i izveo Damir Luketić) - 1. nagrada stručnoga žirija i 2. nagrada publike; a pjesmi “Kadi si mi jubavi” (uglazbio Ivica Frleta, izvođač Diana Burul) - 3. nagrada publike; • 2003. godine - na Festivalu Melodije Kvarnera pjesmi “More” (uglazbio Mario Milat, izvođač Vivien Galetta) - 1. nagrada stručnoga žirija; - na Festivalu Grobnička skala pjesmi “Pismo” (uglazbio 220


Bilješka o piscu

Ivica Frleta, izvođač Darko Đekić) - 2. nagrada stručnoga žirija i druga nagrada publike; • 2004. godine - na Festivalu Melodije Istre i Kvarnera pjesmi “Pod ulikun truda” (uglazbio Vinko Škaron, izvođači Klapa Fortunal) - 3. nagrada stručnoga žirija; - na Festivalu Grobnička skala pjesmi “Podilimo š njimi sriću” (uglazbio Vinko Škaron, izvođač Robert Manestar) - 1. nagrada stručnoga žirija i treća nagrada Publike, a pjesmi “Srce na dlanu” (uglazbio Ivica Frleta, izvođač Katja Budimčić) – 1. nagrada publike; • 2005. godine - na Festivalu Melodije Istre i Kvarnera pjesmi “Pisma soli” (uglazbio Vinko Škaron, izvođači Klapa Fortunal) nagrada za najbolji tekst, i 2. nagrada stručnoga žirija; - na Festivalu Grobnička skala pjesmi “Si naši sinjali” (uglazbila Barbara Ćućić, izvođači Accept) - nagrada “Lapiš” za najbolji tekst, nagrada triju medijskih kuća: HRT Radija Rijeke, Novoga lista i TV Kanala Ri; • 2006. godine - na Festivalu Grobnička skala pjesmi “Razumi me prijatelu” (uglazbio Aleksandar Valenčić, izvođač Darko Đekić) - nagrada “Lapiš” za najbolji tekst, nagrada triju medijskih kuća: HRT Radija Rijeke, Novoga lista i TV Kanala RI, te 1. nagrada stručnog žirija; potom 3.. nagrada publike pjesmi “Pul ognjišća” (uglazbio Vinko Škaron, izvođači Klapa Levant) i 1. nagrada publike, te 2. nagrada stručnog žirija pjesmi “Jubav je srića najveća” (uglazbio Ivica Frleta, izvođač Katja Budimčić)

221


Bilješka o piscu

5. Vlasta Juretić autorica je više sakralnih tekstova, te tekstova svečanih pjesama, od kojih Čavjanske himne, odnosno svečane pjesme Općine Čavle, te UHDDRa Grobnišćine, NK Grobničan, HKD Branimir, NK Kraljevica… Njezinu pjesmu “Tu je jubav moja” pjevaju mnogi, ali drugačije je kada to na svojem repertoaru imaju Ženski zbor Korezin ili Klapa Grobnik, a pjesmu “Vilo moja” Klapa Crikvenica izvela je na prošlogodišnjoj dodjeli Porina. Njezina pjesma “Hvala što On zemljom hoda”, za koju je glazbu načinio Vinko Škaron, a interpretirala ju Radojka Šverko, uvrštena je na CD “Papa u Hrvatskoj”, izdat za posjeta Pape Ivana Pavla Drugog Hrvatskoj. 6. Osim što je pjesnikinja, Vlasta Juretić je i vrlo angažirana osoba u društvenome životu Općine Čavle od 1981. godine do danas. U dva je navrata bila predsjednicom Boćarskoga kluba Bajci, te članicom Upravnog odbora Aerokluba Krila Kvarnera. U bivšoj MZ Cernik-Čavle je bila predsjednicom Odbora za priredbe, a u nekadašnjoj Skupštini općine Rijeka odbornicom u Vijeću mjesnih zajednica, te 7 godina članicom Odbora Dana sv. Vida. Devedesetih godina 20. stoljeća, od početka Domovinskoga rata aktivna, postaje članicom tadašnjega Štaba civilne zaštite Općine Čavle, a zatim i Kriznoga štaba iste Općine,. Inicira osnutak Ženskoga društva Grobnišćica, koje u veljači 1992. godine osniva 67 žena s područja Općine Čavle. 1991. godine je bila među utemeljiteljima Odbora za obilježavanje 750. obljetnice boja s Tatarima na 222


Bilješka o piscu

Grobničkome polju, a 1992. godine i među utemeljiteljima Katedre Čakavskog sabora za Grobnišćinu. Kao članica Upravnog odbora Aviokluba Krila Kvarnera jedna je od organizatora prvoga državnoga prvenstva u padobranstvu u Hrvatskoj na Grobničkome polju. 1997. godine je bila među osnivačima UHDDR-a Grobnišćine, nakon čega je tijekom dva mandata bila tajnicom iste udruge. Od 1996. do 1998. godine intenzivno radi na pripremama za osnivanje turističkih zajednica Općina Čavle i Jelenje, što 4. srpnja 1998. godine rezultira Odlukom hrvatskoga Sabora o proglašenju turističkih mjesta područja općina Čavle i Jelenje. U dva je mandata bila vijećnicom i tri godine donačelnicom Općine Čavle.

223


Kazalo

Riječ urednika

5

Mrva sriće za siromaha Zač nis ja za te - uglazbio: Vinko Škaron Si naši sinjali - uglazbio: Barbara Ćućić Kako se ti nosiš s tin - uglazbio: Damir Mičetić Zgora lanterne - uglazbio: Marino Margitić Korak ili dva - uglazbila: Ksenija Sobotinčić Svijeća - uglazbio: Ljubo Kuntarić Moj kušćić zlata - uglazbio: Ivica Frleta Daj njoj sriću - uglazbio: Damir Mičetić Čežnja - uglazbila: Barbara Ćućić Lastavica - uglazbio: Alan Crnković Srce na dlanu - uglazbio: Ivica Frleta Srebrni lancun - uglazbio: Vinko Škaron Ne zapri vrata - uglazbio: Vinko Škaron Zami ovu jubav - uglazbio: Ivica Frleta Daj se nasmij - uglazbio: Vinko Škaron Budi mi blizu - uglazbio: Damir Mičetić Kaštiga - uglazbio: Damir Mičetić Vrime nas je razdvojilo - uglazbila: Barbara Ćućić Z duše moje - uglazbio: Vinko Škaron Jubav je srića najveća - uglazbio: Duško Paro Pod zlatnin kjučen - uglazbio: Duško Paro Sottobraccio - uglazbio: Robert Grubišić Leta pasuju - uglazbio: Damir Mičetić Obećanja - uglazbio: Damir Mičetić Kad će vrime od kruha i grozja - uglazbio: Vinko Škaron Oprosti mi, ako moreš - uglazbio: Damir Mičetić Još si meni sve - uglazbio: Damir Mičetić Sidro moje - uglazbio: Aleksandar Valenčić Koltrina - uglazbio: Ivica Badurina Srićno ti - uglazbio: Andrej Babić

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Trag slanih svitanja Ljubav je do neba - uglazbio: Vinko Škaron Ne čudi se - uglazbio Anton Mario Kamenar Zadnja misao pred san - uglazbio: Vinko Škaron Ča nan je to tribalo - uglazbio: Damir Mičetić Lakše je kad se kraj ne vidi - uglazbio: Vinko Škaron Kočija - uglazbio: Vinko Škaron Leptir listovi - uglazbio: Vinko Škaron Komadić neba plavoga - uglazbio: Vinko Škaron Kako bi ti samnom bilo neka ti bude i snjim - uglazbio: Damir Mičetić

41 42 43 44 45 46 47 48 49

225


Kazalo

Ljestve - uglazbio: Vinko Škaron U brazdi od sedam kora - uglazbio: Ivica Frleta Zadnja suza - uglazbio: Voljen Mlakar Vrime j za poć - uglazbio: Damir Luketić

50 51 52 53

Pod ulikun truda Zavičaju - uglazbio: Robert Grubišić Pisma soli - uglazbio: Vinko Škaron Moja pogača - uglazbio: Vinko Škaron Doć ću doma okol Stomorine - uglazbio: Vinko Škaron Večeri boje naranče - uglazbio: Vinko Škaron Materina krunica - uglazbio: Ivica Frleta Otok od zlata - uglazbio: Robert Grubišić Razumi me, prijatelu - uglazbio: Aleksandar Valenčić Pul ognjišća - uglazbio: Vinko Škaron Se mandoline i gitare - uglazbio: Duško Paro Nigdi na svitu - uglazbio: Ivica Frleta Nima više vele trate - uglazbio: Vinko Škaron Pod ulikun truda - uglazbio: Vinko Škaron More - uglazbio: Mario Milat Dva bodula stara - uglazbio: Vinko Škaron Rika svetoga Vida tu mi mati vrata otvara - uglazbio: Vinko Škaron Nonina škrinja - uglazbio: Aleksandar Valenčić Morčići - uglazbio: Vinko Škaron Pjesma za moj dom - uglazbio: Anton Mario Kamenar Moj Sušak ima najlipji dih - uglazbila: Hedi Rački Hrvatsko primorje - uglazbio: Duško Paro Mama - uglazbio: Mario Milat Grobničan - uglazbio: Vinko Škaron Šinjora bura - uglazbio: Vinko Škaron Kalendar - uglazbio: Robert Grubišić Jugo - uglazbio: Ivica Frleta Peza - uglazbio: Vinko Škaron Dobro jutro, moje plavo more - uglazbio: Robert Grubišić

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Sva trajanja Miholjskoga ljeta Podilimo š njimi sriću, da njin veća bude - uglazbio: Vinko Škaron Miholjsko ljeto - uglazbio: Mario Milat Srićo moja - uglazbio: Ivica Badurina Ča se meni mala pijažaš - uglazbio: Damir Mičetić Moja klapa stara - uglazbio: Robert Grubišić Grajske maškare - uglazbio: Miljenko Šupak Ja te volin, mala, za umrit - uglazbio: Vinko Škaron

226

87 88 89 90 91 92 93


Kazalo

Senjski karneval - uglazbio: Mario Milat Zagreb, moj rodni grad - uglazbio: Mario Milat Svitanja - uglazbio: Mario Milat

94 95 96

Molitve mi Ti usliši Hvala što On zemljom hoda - uglazbio: Vinko Škaron Pod Križom utjeha… - uglazbio: Anton Mario Kamenar Pastiri, pastiri… - uglazbio: Anton Mario Kamenar Božić je radost va srcu - uglazbio: Anton Mario Kamenar Neka bude volja Božja - uglazbio: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Cernički Križni put - uglazbio: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

99 100 101 102 103 104

Grobnička maša Grobnička maša - uglazbio: Anton Mario Kamenar

111

Notografija

129

Pogovor

205

Bilješka o piscu

217

227

Pljesak više nema ništa s tim  

Pljesak više nema ništa s tim

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you