Page 1

Okolí Nového Jičína Materiál pro žáky 4. ročníku ZŠ.

Vlasta Foltová


OBSAH Města v okolí Nového Jičína......................................................................................................................... 1 KOPŘIVNICE .................................................................................................................................................. 2 Základní informace ................................................................................................................................ 2 Přírodní zajímavosti .............................................................................................................................. 2 Historické památky ................................................................................................................................ 2 Významné osobnosti ............................................................................................................................. 2 Průmysl ....................................................................................................................................................... 2 Školy............................................................................................................................................................. 2 Volný čas .................................................................................................................................................... 2 Štramberk ...................................................................................................................................................... 3 Základní informace ................................................................................................................................ 3 Přírodní zajímavosti .............................................................................................................................. 3 Historické památky ................................................................................................................................ 3 Významné osobnosti ............................................................................................................................. 3 Školy............................................................................................................................................................. 3 Průmysl ....................................................................................................................................................... 3 Příbor ............................................................................................................................................................... 5 Základní informace ................................................................................................................................ 5 Přírodní zajímavosti .............................................................................................................................. 5 Historické památky ................................................................................................................................ 5 Významné osobnosti ............................................................................................................................. 5 Školy............................................................................................................................................................. 5 Průmysl ....................................................................................................................................................... 5 Odry .................................................................................................................................................................. 6 Základní informace ................................................................................................................................ 6 Přírodní zajímavosti .............................................................................................................................. 6 Historické památky ................................................................................................................................ 6 Školy............................................................................................................................................................. 6 Průmysl ....................................................................................................................................................... 6 Fulnek .............................................................................................................................................................. 8 Základní informace ................................................................................................................................ 8 Přírodní zajímavosti .............................................................................................................................. 8 Historické památky ................................................................................................................................ 8


Významné osobnosti ............................................................................................................................. 8 Školy............................................................................................................................................................. 8 Průmysl ....................................................................................................................................................... 8 Frenštát pod Radhoštěm ....................................................................................................................... 11 Základní informace ............................................................................................................................. 11 Přírodní zajímavosti ........................................................................................................................... 11 Historické památky ............................................................................................................................. 11 Významné osobnosti .......................................................................................................................... 11 Školy.......................................................................................................................................................... 11 Průmysl .................................................................................................................................................... 11 Bílovec .......................................................................................................................................................... 13 Základní informace ............................................................................................................................. 13 Přírodní zajímavosti ........................................................................................................................... 13 Historické památky ............................................................................................................................. 13 Významné osobnosti .......................................................................................................................... 13 Školy.......................................................................................................................................................... 13 Průmysl .................................................................................................................................................... 13 Studénka ...................................................................................................................................................... 15 Základní informace ............................................................................................................................. 15 Přírodní zajímavosti ........................................................................................................................... 15 Historické památky ............................................................................................................................. 15 Významné osobnosti .......................................................................................................................... 15 Školy.......................................................................................................................................................... 15 Průmysl .................................................................................................................................................... 15 Chráněná území ............................................................................................................................................ 17 Přírodní rezervace Svinec ..................................................................................................................... 17 Pikritové mandlovce u Kojetína ......................................................................................................... 18 Polštářové lávy ve Straníku .................................................................................................................. 18 Některá další zvláště chráněná území okresu Nový Jičín ......................................................... 19 Naučné stezky na Novojičínsku .......................................................................................................... 25 Chráněná krajinná oblast Beskydy .................................................................................................... 27 Chráněná krajinná oblast Poodří ....................................................................................................... 28 Bibliografie ...................................................................................................................................................... 29 Zdroje fotografií ............................................................................................................................................ 29


MĚSTA V OKOLÍ NOVÉHO JIČÍNA V bývalém okrese Nový Jičín je 8 větších či menších měst. Některá města byla v minulosti známa svou průmyslovou výrobou. Např. v Kopřivnici vznikla již v roce 1850 továrna na kočáry a bryčky, ze které se postupně stala významná továrna na výrobu nákladních automobilů Tatra. Ve Studénce se zase vyráběly ve Vagónce železniční vagóny, v Bílovci v továrně Massag lyžařská vázání, v Odrách byla továrna Optimit, kde se vyráběly výrobky z gumy a střešní krytiny. Ve Fulnek se vyráběly automatické pračky Romo, které ve své době nechyběly téměř v žádné domácnosti. Jiná města jsou známá svou historií a památkami. Například ve Štramberku bylo jedno z prvních osídlení obyvateli na území okresu. Dnes je vyhlášen městskou památkovou rezervací, stejně jako centrum Nového Jičína, nebo město Příbor. Frenštát pod Radhoštěm je zase obklopen krásnou přírodou Beskyd a Podbeskydí. Tato krásná příroda určitě přispěla k tomu, že se zde narodilo mnoho výtvarníků i někteří spisovatelé.

1


KOPŘIVNICE ZÁKLADNÍ INFORMACE Kopřivnice má asi 23 000 obyvatel. Leží na východ od Nového Jičína v údolí a obklopují ji dva významnější kopce. Bílá hora je na jihozápadě města, přímo sousedí se Štramberkem. Je na ní postavena rozhledna, která je vidět zdaleka. Na jihu Kopřivnice je vrchol Červený kámen s lyžařskou sjezdovkou i turistickou chatou. Místem protéká říčka Kopřivnička. PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Váňův kámen – skalní útvar, Raškův kámen – skalní vyhlídka, Bezručova vyhlídka je blízko zříceniny hradu Šostýn. HISTORICKÉ PAMÁTKY zřícenina a pozůstatky hradu Šostýn, kostel sv. Bartoloměje, muzeum Fojství, Lašské muzeum, Technické muzeum Tatra. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Zdeněk Burian – malíř a ilustrátor, který maloval obrazy z pravěku, Emil Zátopek – významný český sportovec

KOPŘIVNICE, POHLED NA MĚSTO 1

PRŮMYSL Tatra Kopřivnice – výrobce nákladních automobilů a další podniky, které vyrábí automobilové součástky. ŠKOLY 5 základních škol 1 základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Střední a vyšší škola v Kopřivnici, kde se učí budoucí technici, autoopraváři, ekonomové. VOLNÝ ČAS Dům dětí mládeže, Základní umělecká škola, mnoho sportovních oddílů.

2


ŠTRAMBERK ZÁKLADNÍ INFORMACE Městečko, ležící na východ od Nového Jičína. Má asi 3 400 obyvatel. Městem protéká říčka Sedlnice. Leží ve Štramberské vrchovině. Rozprostírá se na svazích Zámeckého kopce, Kotouče, Červeného kamene, Bílé hory i Libotínských vrchů. PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Při návštěvě města nesmíme vynechat Národní sad, ve kterém je světově známá jeskyně Šipka. V arboretu v Kamenárce můžeme při troše štěstí najít i trilobiby, jsou tam chráněné přírodniny. Ve městě je také expozice Aqua Terra s tropickými plazy. HISTORICKÉ PAMÁTKY Hrad Štramberk je přibližně stejně starý jako Starý Jičín. Zbyla z něj však už jen Štramberská trúba, častý cíl školních i rodinných výletů. Jeskyně Šipka v Národním sadu je známá tím, že tam byla nalezena část čelisti neandrtálského dítěte. Za historií se návštěvní mohou podídat do Muzea Zdeňka Buriana i do pobočky Muzea Novojičínska. ŠTRAMBERK, ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA 1

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Ve Štramberku se narodil významný český cestovatel Jiří Hanzelka. Procestoval spolu s Miroslavem Zikmundem Jižní Ameriku a Afriku na voze Tatra. ŠKOLY Ve městě je Základní škola, Základní umělecká škola a pobočka Domů dětí a mládeže Kopřivnice. PRŮMYSL Z vápence, který se těží na Kotouči se vyrábí stavební materiál ve společnosti Kotouč Štramberk s. r. o.

3


ŠTRAMBERK, ARBORETUM 1

ŠTRAMBERK, POHLED NA MĚSTEČKO 1

4


PŘÍBOR ZÁKLADNÍ INFORMACE Město Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Rozkládá se na obou březích řeky Lubiny. Z města je krásný rozhled na předhůří Beskyd, Štramberskou trúbu, Hukvaldy i staroslavný Radhošť. Má asi 8 800 obyvatel. PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Borovecké rybníky Hončova hůrka – významné místo pro geology a mineralogy Městský park a několik památných stromů HISTORICKÉ PAMÁTKY Farní kostel Narození Panny Marie je vidět zdaleka. Dalším významným kostelem je kostel sv. Valentýna. Piaristický klášter VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Příbor je rodiště lékaře Zigmunda Freuda – světoznámého psychologa. ŠKOLY Ve městě jsou 2 základní školy, Základní umělecká škola, Gymnázium, SVČ Luna, Bav klub, dětský domov PRŮMYSL Ve městě není žádný velký výrobní podnik. Nejbližší je Tatra Kopřivnice, Plakor a Behr v Mošnově, kde se vyrábí automobilové součástky a Job Air v Mošnově, kde se opravují letadla.

5


ODRY ZÁKLADNÍ INFORMACE Město Odry má více než 7 000 obyvatel. Leží na opačném okraji Moravské brány než Nový Jičín na posledních svazích Nízkého Jeseníku. Městem protéká řeka Odra, která ústí do Baltského moře. PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Městem prochází naučná stezka Stříbrný chodník. V okolí města je několik přírodních zajímavostí: Švédská skála – sloužila v dávné minulosti k obraně proti cizím vojskům. Poutní místo Skála Panny Marie Vrásový soubor u Klokočůvku – zajímavá skála HISTORICKÉ PAMÁTKY Kostel sv Bartoloměje, zbytky opevnění s pozůstatky bašty, na náměstí socha Nanebevzetí Panny Marie z roku a s nádhernou neoklasicisní kašna. V části Loučky se postupně opravuje a zvelebuje technická památka Vodní mlýn Wesselsky. ŠKOLY V Odrách jsou 2 základní školy, 1 základní umělecká škola, střední škola, ve které se připravují na své povolání kadeřníce, masérky, pečovatelky a střední pedagogická a střední zdravotnická škola sv. Anežky České. Volný čas děti mohou trávit ve středisku volného času a v základní umělecké škole. V blízkosti Oder je nově postavený Hei Park s bobovou drahou, koupalištěm i sjezdovkou.

ODRY, KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE 1

PRŮMYSL Je zde dlouholetá gumárenská výroba, která byla dříve v podniku Optimit a nyní je rozptýlena do několika menších podniků.

6


ODRY, KAŠNA NA NÁMĚSTÍ 1

ODRY, NÁMĚSTÍ 1

7


FULNEK ZÁKLADNÍ INFORMACE Město leží na severozápad od Nového Jičína, na okraji Vítkovské vrchoviny. Má asi 6 000 obyvatel. Městem protéká Husí potok. Město obklopují lesy a Oderské vrchy. PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Pohořský kopec byl bohatý na výskyt galenitové rudy, ze které se ve středověku získávalo stříbro. Byly zde tři dobývací prostory, z nichž nejzajímavější a nejkrásnější je bývalá těžní jáma nedaleko Jestřábí. Přibližně od poloviny 17. století je tento galenitový důl opuštěný a postupně zatopený. Vzniklo tak unikátní jezírko bohaté na vodní a bahenní rostlinstvo a četné druhy obojživelníků. HISTORICKÉ PAMÁTKY Zámek Fulnek – je v soukromém vlastnictví a není přístupný veřejnosti. Památník J. A. Komenského Radniční věž na náměstí Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí Barokní schodiště zdobené sochami, a s branami na obou koncích vede vzhůru z náměstí ke kostelu Nejsvětější Trojice, k Černé věži a směrem do zámeckého parku.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Jan Ámos Komenský – zvaný Učitel národů – vydával knihy, které pomáhaly při výchově a vzdělávání dětí Ze současnosti – Petra Kvitová – tenistka, wimbledonská vítězka, a vítězka mnoha dalších tenisových turnajů na světové úrovni. FULNEK, SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TRJICE 1

ŠKOLY Děti mohou ve škole navštěvovat 2 základní školy.

PRŮMYSL dříve výroba domácích praček ROMO, dnes výroba průmyslových praček v podniku Meron a malých praček v podniku R-FIN.

8


FULNEK, NÁMĚSTÍ 1

FULNEK, ZÁMEK 1

9


FULNEK, BAROKNÍ SCHODIŠTĚ 1

10


FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ZÁKLADNÍ INFORMACE Frenštát pod Radhoštěm leží na východ od Nového Jičína na okraji Moravskoslezských Beskyd. Leží v CHKO Beskydy. Městem protékají dvě říčky. Lubina a Lomná. Ty se na severním okraji města spojují a pokračují dále jako Lubina. Má asi 11 000 obyvatel. PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Ve Frenštátě i v jeho blízkém okolí je velmi krásná příroda. Asi nejznámější jsou Horečky. Místo, kde je mnoho rekreačních objektů, přírodní amfiteáttr i skokanské můstky. V blízkosti města je několik významných přírodních rezervací. Národní přírodní rezervace Radhošť Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn Přírodní rezervace Noříčí Ve městě i okolí je také několik naučných stezek. Např. NS Frenštát pod Radhoštěm, NS Čertův mlýn, NS Radegast, NS Velký Javorník, NS Veřovické vrchy HISTORICKÉ PAMÁTKY Náměstí a měšťanské domy na náměstí, kostel sv. Martina, socha Radegast VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

FRENŠTÁT P/R., SOCHA SV. FLORIÁNA 1

V městě se narodilo mnoho významných malířů, sochařů, spisovatelů i sportovců. Mezi nejznámější osobnosti patří právě sportovec, skokan na lyžích, Jiří Raška. ŠKOLY Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, středisko volného času Astra. PRŮMYSL Siemens – továrna na elektromotory navazuje na bývalou továrnu MEZ Frenštát p/R.

11


FRENŠTÁT P/R., PODHLED NA MĚSTO Z HOREČEK 1

FRENŠTÁT P/R., SOCHA SV. FLORIÁNA 2

12


BÍLOVEC ZÁKLADNÍ INFORMACE Má asi 7 600 obyvatel. Leží severně od Nového Jičína, na úplném okraji Nízkého Jeseníku. Městem protéká říčka Bílovka, která se kousek od Bílovce vlévá do Bílovce. PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI V okolí města nejsou žádné významné přírodní památky, ale blízko se nachází rybníkářská oblast Jistebnické rybníky. HISTORICKÉ PAMÁTKY Renesanční zámek, přístupný veřejnosti. Kaple sv. Barbory, památník osvobození na náměstí, tvoří kamenné sousoší tří stojících figur v nadživotní velikosti, renesanční budova radnice, kostel sv. Mikuláše s vyhlídkovou věží, která je přístupná veřejnosti. Ve městě je i Městské muzeum. K zajímavým místům patří i větrný mlýn v Bravinném -Dolním Novém Dvoře. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Narodilo se zde mnoho významných umělců. Např. spisovatelé František Čečetka a Jarmila Glazarová i básník František Lazecký.

BÍLOVEC, SOCHA SV. MIKULÁŠE 1

ŠKOLY Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola Gymnázium Mikoláše Kopernika, Střední škola podnikatelská, Dům dětí a mládeže. PRŮMYSL V Bílovci dnes není žádný velký podnik. Dříve zde nejvíce zaměstnávala továrna Massag a Koh – i – nor, což už však není v současnosti pravda.

13


BÍLOVEC, NÁMĚSTÍ 1

BÍLOVEC, RADNICE 1

BÍLOVEC, KOSTEL SV. MIKULÁŠE 1

14


STUDÉNKA ZÁKLADNÍ INFORMACE Město Studénka leží v rovinaté oblasti v severní části Moravské Brány, přibližně 20 km severovýchodně od Nového Jičína. V blízkosti města protéká řeka Odra. Má téměř 10 000 obyvatel. Leží v CHKO Poodří.

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Na okraji města se nachází přírodní rezervace Kotvice. Jsou to rybníky, u kterých hnízdí několik druhů ptactva a v jednom z rybníků se daří vodní rostlině kotvice.

HISTORICKÉ PAMÁTKY Zámek, ve kterém sídlí Vagonářské muzeum, městská knihovna, je zde obřadní síň i učebna základní umělecké školy. Jako vchod do zámecké zahrady sloužila zámecká brána s dřevěnými vraty. Farní kostel Všech svatých a blízká kaple sv. Anny Zámek Nová Horka slouží jako Ústav sociální péče pro ženy. U zámku se nachází kaple sv. Kříže.

STUDÉNKA, KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE 1

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI František Tomášek, český katolický duchovní, pražský arcibiskup a kardinál.

ŠKOLY 2 základní školy Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. ZUŠ i Soukromá hudební škola Musicale

PRŮMYSL Společnost MSV Metal Studénka, a.s. je předním evropským výrobcem, který dodává součástky pro železnici. Navazuje tak na bohatou historii podniku Vagónka Studénka, který dnes působí v Ostravě.

15


STUDÉNKA, ZÁMEK 1

STUDÉNKA, ZÁMECKÁ BRÁNA 1

16


CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Na území okresu se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti - CHKO Beskydy a CHKO Poodří. Nový Jičín leží právě mezi těmito oblastmi. Posláním obou CHKO je ochrana hodnot krajiny, jejího vzhledu, typických znaků i přírodních zdrojů, a také vytváření vyváženého životního prostředí. V roce 1994 byly na území okresu zřízeny dva přírodní parky - Podbeskydí a Oderské vrchy. A právě přírodní park Podbeskydí zasahuje do okrajové části Nového Jičína. Má rozlohu 125 km2 a rozkládá se na území Veřovské brázdy, Příborské pahorkatiny i Štramberské vrchoviny. Posláním tohoto přírodního parku je zachování krajinného rázu s významnými biotopy. Do přírodního parku Podbeskydí zasahuje městská rekreační zóna, konkrétně lokality na Skalkách, Svinci a Čerťáku. Na území okresu je vyhlášeno několik maloplošných chráněných území, z toho do lokality Nového Jičína patří přírodní rezervace Svinec, přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína a Polštářové lávy u Straníka.

PŘÍRODNÍ REZERVACE SVINEC Je to poměrně mladá přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1994 a má rozlohu 38,25 ha. Najdeme zde květnaté louky, lesíky i remízky. Při vycházkách můžeme na loukách vidět vstavač bledý, vstavač mužský, prostřelenec křížatý, lilii zlatohlavou, prvosenku vyšší, prvosenua jarní, okrotiie bílá, bradáček vejčitý a mnoho dalších vzácných a chráněných druhů rostlin. V lokalitě Svinec se vyskytují živočichové, jejichž přirozeným prostředím jsou listnaté a smíšené lesy a křovinné polovysuchavé pastviny. Byl zde zjištěn výskyt 42 druhů měkkýšů. Lesy jsou tvořeny převážně jasanem, lípou, smrkem, javory (mléč, klen), dubem, bukem, habrem, modřínem, borovicí a jedlí. SVINEC 1

17


PIKRITOVÉ MANDLOVCE U KOJETÍNA

Pikritové mandlovce u Kojetína jsou významnou geologickou památkou. Vznikly před mnoha milióny let v době, kdy zde bylo moře. Nacházejí se na jižním okraji Kojetína, u místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem. V tomto místě jsou patrné pozůstatky podmořské sopečné činnosti. Vznikly usazením ještě žhavých útržků lávy a zrnek sopečného písku a prachu, který se uvolňoval při podmořském sopečném PIKRITOVÉ OBRÁZEK MANDLOVCE 7 PIKRITOVÉ 1 MANDLOVCE výbuchu. K odkryvu pikritových mandlovců došlo lidskou činností, kdy byla část horniny vytěžena na kámen a štěrk. Na stěnách odkryvu bývalého lomu se začala rozrůstat skalní společenstva, např. čičorky pestré nebo kostřavy žlábkaté. Tato společenstva však byla zničena nevhodným chemickým zásahem. Lokalita je vyhlášena přírodní památkou pro svou mimořádnou geologickou hodnotu.

POLŠTÁŘOVÉ LÁVY VE STRANÍKU Polštářové lávy jsou významnou geologickou lokalitou. Nacházejí se u místní komunikace z Kojetína do Straníka. Jedná se o odkryv s polštářovými lávami těšínitové vulkanické asociace. Vznikaly při podmořských výlevech na strmých svazích, kdy se žhavá hmota, která tekla po svahu, roztrhala na kusy a začala se hromadit na úpatí kopce. (Machovský, 2006) Svinec, pikritové mandlovce i polštářové lávy jsou na trase Naučné vlastivědné stezky Františka Palackého, která vede z Nového Jičína do Hodslavic, k rodnému domu Františka Palackého, a je dlouhá 11,5 km.

POLŠTÁŘOVÉ LÁVY 1

18


NĚKTERÁ DALŠÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ OKRESU NOVÝ JIČÍN

Národní přírodní rezervace Radhošť. Předmětem ochrany této lokality jsou významné lesní ekosystémy a chráněné druhy rostlin. Vyskytují se zde bukové porosty, jedle, javor klen a smrkové porosty. V bylinném podrostu rostou oměj šalamounek, papradka samičí, samorostlík klasnatý, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, mařinka vonná, dymnivka dutá, kyčelnice žláznatá a mnoho dalších. Cílem ochrany je zachování tohoto ekosystému.

Národní přírodní památka Šipka. Předmětem ochrany je významná archeologická lokalita jeskyně Šipka, ve které byla nalezena část čelisti člověka neandrtálského. Chráněné jsou zde i rostliny vázané na vápenec. Jedná se především o sasanku pryskyřníkovitou, tařici kališní, bělozářku větevnatou, dvojštítek hladký, dymnivku plnou, kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý, pryšec mandloňovitý, zápalici žluťuchovitou, vstavač mužský, prvosenku vyšší, lomikámen vždyživý a další. Přírodní rezervace Noříčí se nachází v katastru obce Trojanovice na Noříčí hoře. Předmětem ochrany je tady lesní porost s přirozenou dřevinnou skladbou, typickou pro západokarpatskou oblast. Vyskytuje se zde buk, javor klen, jedle, smrk, bika lesní, brusnice borůvka, šťavel kyselý, sedmikvítek evropský, starček lesní a další. Žije zde skokan hnědý, mlok skvrnitý, káně lesní, jestřáb lesní, puštík obecný, krkavec velký, liška obecná, kuna lesní, rys ostrovid, norník rudý a další živočichové.

19


Přírodní rezervace Trojačka v katastru obce Hodslavice. Předmětem ochrany je svahová klenová bučina s lípou, jedlí, jilmem horským, javorem mléčem a jeřábem. Vyskytuje se zde kriticky ohrožená, zvláště chráněná rostlina jelení jazyk celolistý. Přírodní rezervace Suchá Dora v Jakubčovicích. Chráněný je zde přirozený lesní porost, charakteristický pro Oderské vrchy. Jádro území tvoří 120 – 150 let starý porost, který roste na prudkém svahu na severní až severovýchodní straně. Stromové patro tvoří buk, jilm drsný, javor klen, lípa srdčitá a habr. V keřovém patru se vyskytuje líska obecná, bez černý, zimolez pýřitý a lýkovec jedovatý. Cenné je bylinné patro s mařinkou vonnou, hluchavkou pitulníkem, šťavelem kyselým, kapradí samcem, kyčelnicí devítilistou, plicníkem obecným a dalšími bylinami. Přírodní rezervace Kotvice v Albrechtičkách. Chráněným územím je jeden z rybníků jistebnické rybniční soustavy. Vyskytují se v něm zvláště chráněné druhy rostlin, z nichž nejvýznamnější je kotvice plovoucí. Lokalita je také významným hnízdištěm vodního ptactva. Hnízdí zde např. kachna divoká, čírka modrá, lyska černá, slípka zelenonohá, polák velký, polák chocholačka, potápka černokrká, čejka chocholatá, bukáček malý a roháč.

20


V okrese Nový Jičín se nacházejí také přírodní památky Sedlnické sněženky, Travertinová kaskáda v Tiché, Stříbrné jezírko v Jestřábí, Domorazské louky v Hostašovicích, Kamenárka ve Štramberku, Na Čermence v Kaménce, Váňův kámen v Kopřivnici, Prameny Zrzávky v Hostašovicích, Vrásový soubor v Klokočůvku, Pusté Nivy v Kuníně, Velký kámen ve Veřovicích a Meandry Staré Odry v Jeseníku n/O. a Mankovicích. Traventinová kaskáda skalní útvar

TRAVENTINOVÁ KASKÁDA V TICHÉ 1

21


Domorazské louky Mokřadní louky jižně od obce Hodslavice, mezi silnicí Hodslavice – Valašské Meziříčí a železniční tratí Ostrava – Kojetín, leží v údolí, kde jsou rozdílné svahové podmínky. Střídají se zde mírné svahy s prudkými břehy. Protéká tudy potok, jehož břehy jsou lemovány vrbovými porosty. Jedná se o společenstva luk s chráněnými druhy rostlin. Rostou zde např. prstnatec májový, mečík střechovitý, hladýš pruský, kozlík celolistý, kýchavice bílá, pupava bezlodyžná, zeměžluč lékařská, hořec brvitý a další. (Některé fotografie uvedených rostlin jsou uvedeny v přílohách na přiloženém CD.) Mokřadní louky jsou domovem pro vlhkomilné druhy měkkýšů a hmyzu, vyskytuje se zde užovka obojková a řada obojživelníků. Prameny Zrzávky Dva vydatné prameny s odlišným chemickým složením jsou blízko sebe (síran železitý a sirovodík), třetí pramen, taktéž sirovodíkový, se nachází asi 300 m jihozápadně od předchozích dvou pramenů. Rozdílné chemické složení pramenů je dáno složením vrstev, ze kterých vyvěrají. Voda se síranem železitým pochází nejspíše z pískovcových kolektorů a není považována za minerální. Voda se sirovodíkem pochází asi ze zóny, kde došlo k tektonickému porušení hornin, a je označena jako minerální.

PRAMENY ZRZÁVKY 1

22


Stříbrné jezírko Jestřábí u Fulneku Jezírko vzniklo zatopením galenitového dolu již v 17. století a nemá přítok ani odtok. I když se jedná o vodní nádrž, kterou vytvořil člověk, našli zde své útočiště vodní živočichové a obojživelníci. Jedná se zejména o raka říčního, čolka obecného, čolka horského, kuňku žlutobřichou, skokana hnědého a ropuchu obecnou. V okolí se vyskytují také plazi – ještěrka živorodá, slepýš křehký a užovka obojková. V oblasti Nízkého Jeseníku se začalo dolovat stříbro pravděpodobně v polovině 11. století. Tehdy, za vlády Břetislava I., vznikla mincovna v Olomouci, ve které byly raženy stříbrné denáry. Galenit se však v okolí Pohoře těžil asi až v dobách panování Přemysla Otakara II. V období husitských válek došlo k útlumu těžby, STŘÍBRNÉ JEZÍRKO 1 později zde král Jiří z Poděbrad vyslal k dolování i kutnohorské havíře. Těžba rud probíhala vždy v krátkých obdobích, proto se má zato, že byla ruda nekvalitní a málo výnosná. Kamenárka Jde o bývalý vápencový lom ve Štramberku, v němž se začal těžit vápenec již v 17. století. Je přístupný jen z jedné strany, další strany tvoří kolmé stěny. V 19. století byl vydán první podrobný seznam štramberských zkamenělin, které se ve štramberském vápenci našly. (viz. kapitola 1.2.1.4. Zkameněliny na str. 11) Kamenárka byla vyhlášena přírodní památkou v roce 2001 jako významná geologická lokalita s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. K nejvzácnějším živočišným druhům patří motýl jasoň červenooký a ještěrka zední. Oba druhy žijí ve skalních stěnách, proto je v prostoru Kamenárky zakázána horolezecká činnost. Skalní vegetaci tvoří mj. sleziník zední, sleziník červený, kostřava sivá a mochna jarní. Dalšími bylinami, které v lomu rostou, jsou např. česnek chlumní, tařice kališní, rozchodník ostrý a čičorka pestrá. Z ohrožených a vzácných rostlin tady můžeme najít lomikámen trojprstý, řebříček sličný, tolici nejmenší nebo strdivku brvitou.

23


V blízkém lomu Dolní Skalka začala v roce 1996 vznikat botanická zahrada s arboretem. Je tam vytvořena expozice mokřadních a suchomilných společenstev s místními druhy zvláště chráněných rostlin a živočichů, jako např. tořič včelonosný, židoviník německý, kruštík bahenní a tučnice obecná. Žije tam ropucha obecná, rosnička zelená, kuňka žlutobřichá, čolek obecný, čolek velký, jasoň červenooký, saranče modrokřídlá, vodouch stříbřitý, plch lesní i dlask tlustozobý.

KAMENÁRKA 1

KAMENÁRKA, ARBORETUM 1

24


NAUČNÉ STEZKY NA NOVOJIČÍNSKU Naučná stezka Františka Palackého Stezka je dlouhá asi 11 km. Začíná v Janáčkových sadech v Novém Jičíně a končí v Hostašovicích. Je na ní 22 naučných zastavení. Prochází přes Skalky, Svinec, Kojetín, Straník, Hostašovice.

Lašská naučná stezka Štramberkem Stezka měří 6 km a má 13 zastavení. Začíná i končí na nádraží ČD ve Štramberku. Prochází botanickou zahradou, Kamenárkou i Šipkou.

Lašská naučná stezka Kopřivnicí Stezka měří 16 km, začíná i končí na vlakovém nádraží v Kopřivnici. Je na ní umístěno 16 informačních tabulí. Vede kolem Váňova kamene, na Bílou horu i na Červený kámen. Dvě zastavení má společná se štramberskou částí.

Borovecké rybníky Naučná stezka v okolí rybníku Borovec u města Příbor. Je na ní umístěno celkem 6 informačních panelů, které obsahují povídání o rostlinách a živočiších, kteří se v éto oblasti vyskytují i povídání o historii území. Je dlouhá asi 2 km.

25


Naučná stezka Stříbrný chodník Naučná stezka Stříbrný chodník je u Oder. Začíná vOdrách u železničního přejezdu a končí u koupaliště. Je dlouhá asi 10 km, má 13 zastávek s popisem navštívené lokality.

Zámecká naučná stezka v Bartošovicích Zámecká naučná stezka dostala název podle jednoho ze svých zastavení, které je věnováno Bartošovickému zámku. Ten se stal sídlem Regionu Poodří a je zde umístěno i jeho informační centrum. Je dlouhá 5 km. Začíná ve středu obce a končí u Dolního bartošovického rybníka. Je na ní 10 zastavení.

Naučná stezka Kotvice Na stezce, dlouhé téměř 4 km je 8 zastavení. Začíná v Nové Hirce a končí ve Studénce u starého železničního mostu. Je zaměřena na nivní ekosystémy, lužní lesy, rybníky.

26


CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BESKYDY Beskydy – přivítá nás krajina horských hřebenů, hlubokých údolí, potoků a říček stékajících z vrcholků do údolí. Každého turistu nadchnou rozlehlé lesy, rozkvetlé stráně i starobylé dřevěnice. Krajina, která u nás nemá obdoby, neboť zde končí a zároveň dosahuje nejvyšších nadmořských výšek na našem území karpatský horský oblouk – zelená páteř střední Evropy. Mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty CHKO patří zejména původní pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin. Dosud zde najdeme druhově pestrá a esteticky mimořádně působivé louky a pastviny. Unikátní jsou povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Mimořádná je i estetická hodnota a pestrost krajiny vzniklé historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území.

MAPA CHKO BESKYDY 1 (2013)

27


CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST POODŘÍ Území chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem Ostravy. Plošná výměra činí 81,5 km2. Jádrovou částí je rovinatá niva řeky Odry, na kterou navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí mezi 212 m n.m. (Odra v Polanském lese) a 310 m n.m. (na komunikaci mezi Šenovem u Nového Jičína a Bernarticemi nad Odrou, SSV od vrchu Salaš).

MAPA CHKO POODŘÍ 1 (2013)

28


BIBLIOGRAFIE Bílovec. [Online] http://www.bilovec.cz/. Bílovec. Wikipedia. [Online] http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlovec. Frenštát pod Radhoštěm. Wikipedia. [Online] http://cs.wikipedia.org/wiki/Fren%C5%A1t%C3%A1t_pod_Radho%C5%A1t%C4%9B m. 2013. Informační centrum Poodří. Český svaz ochránců přírody. [Online] 9. 12 2013. http://www.csopnj.cz/cinnost/informacni-centrum-poodri/. Kopřivnice. Wikipedie . [Online] http://cs.wikipedia.org/wiki/Kop%C5%99ivnice. 2013. Mapy Valašská krajina. Valašská krajina. [Online] 9. 12 2013. http://valasskakrajina.cz/mapy/. Město Kopřivnice. Msto Kopřivnice. [Online] http://www.koprivnice.cz/. Město Příbor. Město Příbor. [Online] http://www.pribor.eu/public/prehled.phtml?id_obce=18450&limit=20. Město Štramberk. Město Štramberk. [Online] http://www.stramberk.cz/. Místopisný průvodce po České republice. [Online] http://www.mistopisy.cz/. Odry. [Online] http://www.odry.cz/. Odry. Wikipedia. [Online] http://cs.wikipedia.org/wiki/Odry. Příbor (okres Nový Jičín). Wikipedie. [Online] http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbor_(okres_Nov%C3%BD_Ji%C4%8D %C3%ADn). Region Novojičínska ve školním vzdělávacím programu. Foltová, Vlasta. 2012. Nový Jičín : ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p. o., 2012. Studénka. [Online] http://www.mesto-studenka.cz/. Studénka. Wikipedia. [Online] http://cs.wikipedia.org/wiki/Stud%C3%A9nka. Štramberk . Wikipedie. [Online] http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tramberk. Turistické informační centrum Frenštát p/R. [Online] http://www.frenstat.info/index.asp.

ZDROJE FOTOGRAFIÍ : autorka

29

Okolí Nového Jičína  

Novojičínsko Chráněné krajinné oblasti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you