Page 1

Nový Jičín v minulosti historické budovy


Žerotínský zámek

Původně městský hrad byl založen mezi lety 1370-1380 v souvislosti s budováním hradebního systému za vlády pánů z Kravař. Od roku 1625 zde bylo sídlo hejtmana a správy jezuitského panství. Nemovitá kulturní památka.


Dům U jelena

Jeden z nejstarších hostinců ve městě vznikl v roce 1724. Na počátku 19. století se proměnil v kavárnu a roku 1845 zde posvačil arcivévoda František Karel, otec budoucího císaře. Historizující průčelí budovy je dílem architekta Hugo Bluma z roku 1913.


Tančící sedláci

Trnem v oku mnohých Čechů bývala v minulosti socha Tančících sedláků od Franze Barwiga z roku 1929.


Bašta

Součást bývalého opevnění města.


Radnice

Symbol městských svobod a práv byl potvrzen roku 1501. Radnice zde sídlila do roku 1593. Po dlohoué přestávce jie zde opět již několik desítek let .


Stará pošta

Dům purkmistra a měšťana Ondřeje Řepy z Greiffensdorffu byl vystavěn roku 1563 jako dvoupatrová rezidence.


Beskydské divadlo

Budova Beskydského divadla byla postavena v roce 1886 a až do konce druhé světové války byla využívána německými obyvateli. Po jejich odsunu tady přesídlilo Družstvo Beskydské divadlo, které od roku 1947 provozovalo pravidelnou divadelní činnost.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Barokní stavba farního chrámu byla postavena v letech 1729-1732 na místě strženého staršího gotického kostela. Velký požár v roce 1844 zapříčinil její rekonstrukci podle plánů novojičínského stavitele Ignáce Klosse (1805-1881), díky kterému získala dnešní výšku 66 metrů.


Dům U Bílého anděla

Renesanční šenkovní dům pochází z druhé poloviny 16.století. Obývaly jej novojičínské měšťanské rodiny a také představitelé soukenického cechu. V roce 1716 dům koupil lékárník Nicolaus Müller a zřídil v něm rodinnou lékárnu.


Morový sloup

Na paměť velkého moru z roku 1620 byl uprostřed náměstí, tedy místě, kde se dle pověsti kupily hromady mrtvých, postaven morový sloup se sochou Panny Marie a světci Janem Nepomuckým, sv. Rochem, sv. Floriánem a Janem Sarkandrem.


Zpracovali: Jakub Raitr, Václav Pobořil, Marek Škarka, IV. C

Duben 2014

4nový jičín historické budovy  
Advertisement