Page 1

Broşura de informare

Centrul de Calificare Multimedia

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Investeşte în oameni!


cj.ucecom.org cj.ucecom.org/CCM

Titlul proiectului: Contract numarul: Beneficiar:

Partener transnaţional: Perioda: Grup ţintă:

Centrul de calificare multimedia POSDRU/108/2.3/G/79446 Filiala din Cluj-Napoca a Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret” FA- Magdeburg GmbH, Magdeburg, Germania 3.01.2012 – 31.03.2014 5 manageri 125 angajati din regiunea Nord-Vest

Valoarea proiectului:

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.426.400,00 LEI din care AMPOSDRU acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 1.396.400,00 LEI


Cuprins: Obiectivele proiectului

2

Activităţile proiectului

2

Platforma de învăţare online

4

Informaţii statistice despre implementarea proiectului

6

Informaţii despre implementarea programelor de formare: Cursul de Instalator Instalaţii Tehnico‑Sanitare şi Gaze

8

Cursul de Operator Introducere Prelucrare şi Validare Date

10

Cursul de Ospatar, Vânzător în Unităţi de Alimentaţie

12

Cursurile de Coafor şi Coafor Stilist

14

Rezultatele proiectului

16

www.cj.ucecom.org/CCM

1


Obiectiv general: Creşterea accesului şi participării la formare profesională continuă a 130 persoane angajate prin activităţi ce favorizează creşterea nivelului de calificare, actualizarea şi dezvoltarea de competenţe specifice economiei bazate pe cunoaştere.

Obiective specifice: O1. Creşterea nivelului de calificare a unui număr de 125 angajaţi din regiunea Nord-Vest prin participarea la 5 programe de formare profesională continuă O2. Sprijinirea accesului angajaţilor la programe de formare prin dezvoltarea a 5 pachete modulare de formare profesională adaptate pieţei muncii şi nevoilor angajaţilor. O3. Creşterea capacităţii beneficiarilor şi a altor furnizori de Formare Profesională Continuă de a implementa servicii de formare inovative prin crearea unui „Centru de calificare multimedia”

Activităţile proiectului: A1. Activităţi de lansare şi management a proiectului A2. Achiziţia de servicii, lucrări şi bunuri A3. Campanii de informare/mediatizare la nivel regional cu privire la importanţa şi beneficiile Formării Profesionale Continue. A4. Programe şi Parteneriate pentru Formare Profesională Continuă în parteneriat de tip “Centre de formare – agenţi economici” A5. Schimb de experienţă transnaţională privind organizarea modulară a formării ca parteneriat între firme şi centrele de formare. Constă în : ▶▶

2

Participarea la vizita de studii organizată de partenerul din Germania (participarea la un seminar, schimb de experienţă privind Formarea Profesională Continuă, vizitarea unui centru de producţie pentru materiale didactice, vizitarea unor centre de formare pentru adulţi).

Centrul de Calificare Multimedia


▶▶

Producerea unui ghid pentru furnizorii de Formare Profesională Continuă cu informaţii despre: proiectarea modulară a programelor de formare, elaborare materiale multimedia pentru formare, învăţare on-line şi blended learning, exemple de bune practici privind promovarea FPC.

A6. Elaborare materiale-suport pentru învăţare, pentru programele de calificare profesională ce urmează a fi implementate A7. Implementarea programelor de formare Cursuri propuse: ▶▶ Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze, ▶▶ Coafor stilist, ▶▶ Coafor, ▶▶ Operator introducere, validare şi prelucrare date, ▶▶ Ospatar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie. A8. Campanii de informare, diseminarea rezultatelor şi vizibilitatea proiectului Are ca scop informarea la nivelul mediului de afaceri inter-regional cu privire la scopul, activităţile şi rezultatele proiectului, promovarea beneficiilor obţinute datorită finanţării din FSE.

www.cj.ucecom.org/CCM

3


Platforma de învăţare online Coordonator Partener Transnaíonal, Ralf Sachsenmaier

În domeniul e-learning, elaborarea de mijloace media concrete pentru diferitele tipuri de competenţe a constituit, pentru noi, o adevărată provocare. Partea inovativă era, desigur, condiţionată de grupul ţintă, precum şi de ariile de studiu/ mijloace. Acţiunea fusese planificată pentru 100 persoane, dar a fost realizată pentru 130. Mare parte dintre cursanţi s-au dovedit a fi foarte deschişi faţă de noile mijloace de învăţare. Pe parcursul derulării proiectului nostru, au apărut pe piaţă dispozitive noi, care au constituit şi constituie un suport favorabil pentru e-learning: tableta Surface şi Windows 8, iPAD-ul, precum şi celelalte variante de suporturi media mobile, bazate pe sistemul de funcţionare Android.

4

Centrul de Calificare Multimedia


În domeniul tehnologiilor alternative, noi am utilizat clasicul video, la nivel local şi pe bază de web. În acest sens, provocarea noastră a fost să adaptăm materialele diferitelor platforme sau mărimi, fie ele Smartphone-uri, tablete, laptop-uri sau PC-uri. Mijloacele exclusiv auditive sau doar vizuale au fost introduse separat. In cazul în care, pentru un anumit proces de învăţare, dar şi din dorinţa de a sprijini diferitele forme de învăţare, era mai bun un video, el a fost utilizat sau creat. Platforma noastră de învăţare dispune şi de alte auxiliare pedagogice. Amintim dintre acestea : întrebările didactice, testele, invăţarea individuală. Aici, diferenţa faţă de manualul clasic a fost cea mai evidentă. Pentru meseria de coafor, de exemplu, tehnica de tundere şi de poziţionare a mâinilor este mai sugestivă cu ajutorul unui film video. In acelaşi mod au fost ilustrate tehnicile de vopsire a părului. Pentru aria de studiu în domeniul instalaţiilor, avantajele s-au dovedit a fi şi mai evidente, întrucât, în acest caz, materialele sunt puţin numeroase sau deloc la îndemână. Aici, un film video didactic poate economisi mult material şi oferă o înţelegere mai profundă unui cerc mai larg de persoane. Desigur, acelaşi lucru este valabil şi pentru domeniul ospătăriei, în care îşi găsesc rostul multele întrebări test, care sondează cunoştinţele practice. De aceea, un exemplu de decor este mult mai sugestiv. Domeniul IT reprezintă, déjà de multă vreme, o temă generoasă pentru utilizarea e-lerning şi a fost abordată ca atare. Posibilitatea accesării platformelor de învăţare a constituit un mare avantaj, în special, pentru învăţarea individuală, seara, după cursuri sau muncă, sau în situaţiile de boală, dar şi pentru recapitularea unor puncte de interes. Proiectul a dovedit că, în formele sale actuale, învăţarea solicită prezenţa a cu totul altor mijloace, că trebuie să fie mult mai flexibilă, astfel încât piaţa formării să poată pune la dispoziţia grupelor ţintă cunoştinţe accesibile oricând şi foarte rapid. Tinerii, mai ales, sunt tot timpul „online“ şi adesea preiau cunoaşterea de la Google. Noi, şcolile şi furnizorii de formare, avem datoria de a ţine pasul cu evoluţiile actuale. Doar cel care face o ofertă atractivă grupului său ţintă îl şi câştigă pentru studiu. Unităţile şcolare aparţinând UCECOM sunt foarte conştiente de acest lucru, întrucât funcţionează de ani buni ca furnizori privaţi de formare, pe o piaţă tot mai dificilă. In acest sens, şi meseriaşii au datoria să se confrunte cu această chestiune: să cunoască noile mijloace, să le utilizeze, să le facă accesibile colaboratorilor lor.

www.cj.ucecom.org/CCM

5


Informaţii statistice despre Indicatori Principali valoare prognozată

indicator

valoare realizată

65

numărul de femei participante la FPC

65

60

numărul de bărbaţi participanţi la FPC

60

5

numărul de manageri participanţi

5

5 60

5 60 65

valoare prognozată

6

65

indicator

valoare realizată

125

numărul de persoane înscrise

138

120

numărul de persoane certificate

130

Centrul de Calificare Multimedia


implementarea proiectului Implementarea programelor de formare Denumire curs, Nivel

Perioada de implementare 27 24 24

01.11.’12 - 30.04.’13

22. 05. ’13

22 22 22

15.10.’13 - 12.03.’14

14. 03. ’14

15.10.’13 - 15.03.’14

17. 03. ’14

Cluj

22 21 21

15.10.’13 28.02.’14

07. 03. ’14

Cluj

12 10 10

15.10.’13 28.02.’14

05. 03. ’14

Cluj

28 28 27

15.10.’13 28.02.’14

06. 03. ’14

Cluj

27 27 26

Cluj nivel 2, 720 ore Coafor Stilist nivel 3, 1080 ore Coafor Stilist nivel 3, 1080 ore Coafor nivel 2, 720 ore

nivel 2, 720 ore

nivel 2, 720 ore

Data examenului de absolvire

138 132 130

www.cj.ucecom.org/CCM

7


Indispensabilii… instalatori Responsabil campanii de promovare şi vizibilitate, Ligia Aşchilean

Începând cu 1 noiembrie 2012, “Centrul de Calificare Multimedia” a demarat primul curs de calificare profesională, din cadrul proiectului POSDRU. Este vorba despre programul “Instalator instalaţii tehnico‑sanitare şi de gaze” (Cod COR 7136.2.2), finalizat cu certificat de calificare, nivel 2, autorizat de C.N.F.P.A. Important de menţionat este faptul că acesta se adresează persoanelor care pornesc de la nivelul “începător” în domeniu şi acelora care, deşi au cunoştinţe în domeniu, nu deţin “documentul” care să le ateste. Cursuri Instalator Instalaţii Tehnico - Sanitare şi Gaze Locaţia de desfăşurare:

Cluj-Napoca

Nivel:

Nivel 2, 720 de ore

Perioada de implementare

8

01 11 2012 - 30 04 2013

Numărul persoanelor înscrise

27

Numărul persoanelor participante

24

Numărul persoanelor certificate

24

Centrul de Calificare Multimedia


Pe durata celor 6 luni, cursanţii au parcurs 240 de ore de pregătire teoretică, sub atenta îndrumare a d-lui prof. Sergiu Blaga. În paralel, aceştia au desfăşurat şi pregătire practică (480 de ore) la diverşi agenţi economici din Cluj-Napoca, activitate întreprinsă de la început şi până la sfârşitul cursului. Ca element inovativ, noţiunile teoretice se dezvoltă interactiv şi prin prezentări multimedia, folosind suportul de curs şi diferite broşuri şi pliante. Ca specific al meseriei, instalatorul tehnico-sanitar şi de gaze măsoară, taie şi îmbină conducte, realizează treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte, montează conducte, pune în funcţiune instalaţii, înlocuieşte şi repară conductele, îmbinările şi garniturile acestora, remediază defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi aparate folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, gaze naturale şi efectuează lucrări de întreţinere a acestora. Pentru lumea modernă, ideea de a trăi fără instalaţii sanitare de interior este de neconceput, motiv pentru care instalatorul este... indispensabil. Acest job e destul de greu, dacă e să ne gândim la riscurile (pericol de lovire, cădere de la înălţime, tăiere cu scule şi unelte, pericol de explozie etc.) pe care le presupune; să nu uităm că, în majoritatea cazurilor, cei care se ocupă cu aşa ceva trebuie să se înghesuie sub chiuvetă sau chiar sub… casă. Tocmai de aceea, pregătirea trebuie să fie de aşa manieră, încât să acopere toate aceste aspecte (şi nu numai); în acest sens, programul implementat de noi prin intermediul proiectului POSDRU reuşeşte dobândirea unui spectru larg de competenţe: comunicarea în limba modernă, organizarea locului de muncă, aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM, PSI şi situaţiile de urgenţă, aplicarea normelor de protecţie a mediului plus competenţele profesionale specifice acestui domeniu de activitate. Totodată, se are în vedere şi dezvoltarea unor aptitudini precum: atenţie, îndemânare, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptibilitate la situaţii noi. Conform didacticii moderne, nu există învăţare fără o evaluare constantă şi riguroasă; cursanţii noştri sunt testaţi periodic, pe toată durata programului de calificare, în vederea depistării unor posibile “lacune”, inadmisibile într-o meserie ce presupune riscuri majore. Cunostinţele teoretice dobândite sunt verificate şi prin aplicarea acestora în practică, prin punerea cursanţilor în situaţiiproblemă, care necesită activarea continuă a celor învăţate anterior. Examenul de absolvire se va face prin acordarea de note de către o comisie de evaluare, pe baza unui test docimologic şi a unei probe practice realizate de cursant.

www.cj.ucecom.org/CCM

9


Operator Introducere Prelucrare şi Validare Date Responsabil campanii de promovare şi vizibilitate, Ligia Aşchilean

Cursul de Operator Introducere Prelucrare şi Validare Date asigura toate cunostinţele necesare în ceea ce priveşte folosirea calculatorului, sistemele de operare, diversele soft-uri, navigarea pe Internet şi poşta electronică. Astăzi cele mai multe job-uri de pe piaţa forţei de muncă cer cunoştinţe de calculator, mai toate activităţile desfăşurându-se cu ajutorul acestuia, deoarece uşurează considerabil toate operaţiunile; avantajul major este, bineînţeles economia de timp şi efort. Cursuri Operator Introducere Prelucrare şi Validare Date Locaţia de desfăşurare:

Cluj-Napoca

Nivel:

Nivel 2, 720 de ore

Perioada de implementare

10

15 10 2013 - 28 02 2014

Numărul persoanelor înscrise

28

Numărul persoanelor participante

28

Numărul persoanelor certificate

27

Centrul de Calificare Multimedia


Programul a pregătit formabilii pentru ocupaţia de operator calculatoare, dar şi pentru folosirea eficientă a acestora în activitatea zilnică, având în vedere faptul că „toate cunoştinţele îmbătrânesc, au o durată de expirare. În privinţa cunoştinţelor tehnice, actualitatea lor are o durată de doar 3 ani, iar în Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) de doar 1 an”, aşa cum spunea domnul Ralf Sachsenmaier, partenerul nostru transnaţional, la Conferinţa de lansare a proiectului de faţă - „Centrul de calificare multimedia”. Plecând de la cunoştinţe de bază care privesc componentele calculatorului şi comenzile din sistemul de operare, cursul a ajutat la dobândirea mai multor competenţe: tehnoredactarea unui document (Microsoft Word 2007), realizarea unor calcule complexe (Microsoft Excel 2007), crearea şi gestionarea unei baze de date (Microsoft Access 2007), realizarea unor prezentări multimediale (Microsoft Power Point 2007), navigarea pe Internet şi comunicarea prin intermediul poştei electronice (e-mail, Messenger, Skype, Facebook). Cursanţii au fost, astfel, pregătiţi să facă faţă cu succes tuturor provocărilor acestui tip de job, devenind un candidaţi râvniţi de mulţi angajatori. Cursul de operator este structurat în mai multe module şi îmbină armonios teoria cu practica. Noţiunile teoretice sunt exemplificate, ceea ce face învăţarea foarte uşoară. De ajutor sunt şi numeroasele ilustraţii, imagini şi animaţii. Pentru a vă verifica permanent cunoştinţele, modulele conţin exerciţii, întrebările de verificare permiţând consolidarea noţiunilor nou-învăţate. Prin intermediul temelor pentru acasă, sau lucrului individual se oferă feedback asupra evoluţiei cunoştinţelor, beneficiind de suportul permanent al formatorilor. Având în vedere sistemul modern de învăţare şi evaluare - blended learning - s-a observat practicabilitatea acestui program, prin asimilarea rapidă şi punerea în practică a cunoştinţelor încă de la primele lecţii. De asemenea, cursanţii au beneficiat de un ajutor în plus: suportul de curs - tipărit şi în format electronic, dar şi de alte materiale pregătite de formatori. Evaluarea finală se va face de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoştinţe teoretice generale şi a unei probe practice realizate de cursant.

www.cj.ucecom.org/CCM

11


Ospătăria sau taina buneicuviinţe Responsabil campanii de promovare şi vizibilitate, Ligia Aşchilean

În urma participării la acest program, şi mai ales prin intermediul practicii făcute în unităţi de profil, ospătarii noştri sunt fi capabili să acopere principlale domenii de cunoştinţe necesare practicării acestei frumoase meserii, cum ar fi: comunicarea eficientă la locul de muncă, organizarea locului de muncă, preluarea comenzilor clienţilor, servirea preparatelor culinare şi a băuturilor, încasarea contravalorii serviciilor oferite, reţete pentru prepararea băuturilor, igiena produselor alimentare şi a mâncării, lucrul cu casa de marcat. Cursuri Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie Locaţia de desfăşurare:

Cluj-Napoca

Nivel:

Nivel 2, 720 de ore

Perioada de implementare

12

15 10 2013 - 28 02 2014

Numărul persoanelor înscrise

27

Numărul persoanelor participante

27

Numărul persoanelor certificate

26

Centrul de Calificare Multimedia


Ospătarul (chelnerul) era denumit în trecut birtaş, hangiu şi chiar garson. Şi acum ca şi atunci, el asigură servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-un local de alimentaţie publică. În activitatea sa, acesta foloseşte diverse materiale auxiliare: şervet, bloc-notes, creion, liste de preparate/ băuturi (meniuri) şi bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: tacâmuri, veselă, pahare, platouri, măsuţe pentru transportul preparatelor, şerveţele. La toate acestea se mai adaugă şi câteva „ingrediente” fără de care această meserie aproape că nu ar putea exista: bunăcuviinţa, politeţea şi decenţa. Când spun acestea, mă refer mai ales la felul în care reuşeşte să atragă clienţi în localul respectiv, toate datorându-se stilului personal de comunicare verbală, nonverbală şi paraverbală. În ceea ce ne priveşte, în cadrul cursului implementat, am pus mare accent pe acest aspect al comunicării, dar şi pe aspectele legate de ocupaţia propriu-zisă. Astfel, au fost parcurse trei mari unităţi de competenţe: comportament şi etică profesională, dezvoltare personală şi integrare social, tehnologia servirii consumatorilor. După parcurgerea acestui curs, participanţii au dobândit abilităţile necesare servirii clienţilor, obiectivul minimal fiind satisfacerea momentană a consumatorului, iar obiectivul maximal persuadarea acestuia că, de fiecare dată când va reveni, va avea aceleaşi satisfacţii. Tehnicile de comunicare aprofundate pe parcursul programului de formare se vor materializa, cu siguranţă, în planul ridicat al încasărilor şi în afluxul consumatorilor, începând cu primirea clienţilor şi stabilirea relaţiei cu aceştia şi până în momentul părăsirii unităţii şi revenirea în acelaşi local. Pentru toţi aceia care lucrează în domeniu, locul de muncă este considerat loc de practică. La practică se va participa câte 6 ore/ zi, punând mare accent pe acest fel de instruire, deoarece astfel cresc şansele învăţării cât mai repede şi mai bine a meseriei de ospătar.

www.cj.ucecom.org/CCM

13


Profesionişti pregătiţi de profesionişti Coafor şi Coafor Stilist Responsabil campanii de promovare şi vizibilitate, Ligia Aşchilean

Meseria pe care ne-o alegem este cea care ne reprezintă şi ne defineşte cel mai bine. De aceea, este de preferat să chibzuim cu grijă în faţa unei decizii ce ne poate schimba viaţa. De cele mai multe ori însă, începutul unui astfel de drum are loc în anii adolescenţei, când nu putem să discernem clar între ceea ce ne-ar plăcea să lucrăm şi ceea ce am putea realmente să facem. Cursuri Coafor Locaţia de desfăşurare:

Cluj-Napoca

Nivel:

Nivel 2, 720 de ore

Perioada de implementare

14

15 10 2013 - 28 02 2014

Numărul persoanelor înscrise

12

Numărul persoanelor participante

10

Numărul persoanelor certificate

10

Centrul de Calificare Multimedia


Meseria în discuţie cunoaşte, la momentul actual, o popularitare în continuă creştere. Cursul Centrului de Calificare Multimedia asigură pregătirea în domeniul coafurii, atât prin modulele de teorie, cât şi prin instruirea practică susţinută la locul de muncă. Celor care erau deja profesionişti în acest domeniu de activitate, le-am oferit ocazia de a-şi perfecţiona abilităţile şi stilul, în acord cu cele mai noi tendinţe. Au avut şansa de a învăţa de la cei mai buni şi de a arunca o privire în „bucătăria” secretă a cunoscuţilor noştri stilişti. Tehnicile utilizate au asigurat însuşirea temeinică a tunsorilor clasice, a coafurilor simple sau complexe, vopsirea părului, precum şi ondularea permanentă cu protejarea firului de păr. În ceea ce priveşte execuţiile practice, au fost folosite pupete cu dimensiuni de păr diferite, iar în stadiul final al cursului s-a lucrat direct pe modele vii, care au beneficiat gratuit de prestaţia cursantei; de asemenea, au avut loc workshopuri, în sala multimedia, dar şi în salonul de coafură. Fiecare cursantă a beneficiat de suport de curs (tipărit şi în format electronic), care a rămas în posesia ei după absolvire. De asemenea, cursantele s-au bucurat şi de celelalte materiale didactice multimedia editate de către Centrul nostru de calificare. Pe parcursul celor 6 luni de curs, a fost împărtăşită experienţa stiliştilor noştri în materie de: standard cutting (curs de tunsoare pentru stiliştii începători), colour expert (curs de tehnici moderne de vopsit), expert cutting (curs de tunsoare pentru stiliştii avansaţi), master styling (curs de cocuri şi coafuri de ocazie), top class (ultimele trenduri în materie de tunsoare şi culoare).

Cursuri Coafor Stilist Locaţia de desfăşurare:

Cluj-Napoca, Zalău

Nivel:

Nivel 3, 1080 de ore

Perioada de implementare

15 10 2013 - 15 03 2014

Numărul persoanelor înscrise

44

Numărul persoanelor participante

43

Numărul persoanelor certificate

43

www.cj.ucecom.org/CCM

15


Rezultatele proiectului ▶▶

Îmbunătăţirea bazei materiale şi asigurarea resurselor informaţionale, materiale şi serviciilor necesare desfăşurării proiectului şi îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor acestuia.

▶▶

Centrul de calificare multimedia amenajat şi dotat corespunzător formării profesionale de calitate.

▶▶

Licenţe şi soft-uri educaţionale

▶▶

3 seminarii (cu cel putin 100 participanţi) de informare în regiune, care stau şi la baza implicării şi selectării grupului ţintă şi a posibililor parteneri de practică pentru proiectarea şi implementarea programelor de formare.

▶▶

300 de pliante şi brosuri distribuite.

▶▶

500 de exemplare din ghidul cursantului cu informaţii despre formarea profesională, organizarea cursurilor, obiectivele cursurilor, Continut educaţional, recunoaşterea competenţelor, certificare.

A fost produs şi diseminat un ghid cu cele mai importante informaţii obţinute în vizita de studii.

▶▶

Un ghid al furnizorului de Formare Profesională Continuă -200 exemplare.

▶▶

Elaborarea şi utilizarea unor materiale suport pentru învăţare utilizând multimedia. O parte a conţinuturilor sunt adaptate învăţării on-line şi pentru persoane cu dizabilităţi.

▶▶

5 cursuri de calificare de nivel 2 şi 3 implementate în regiune.

▶▶

Îmbunătăţirea competenţelor şi creşterea nivelului de calificare pentru 138 persoane participante la cursuri.

▶▶

130 persoane certificate.

5 programe de calificare noi elaborate şi 4 autorizate sub formă de pachete modulare de formare care conţin suporturi de curs pentru teorie şi practică, module şi conţinuturi adaptate învăţării on-line pentru fiecare pachet modular, instrumente şi conţinuturi adaptate să sprijine accesul persoanelor cu dizabilităţi la FPC, modul de formare pentru dezvoltare durabilă.

▶▶

Două conferinţe organizate la nivel regional finalizate cu conferinţe de presă.

▶▶

Seminarii regionale şi locale.

▶▶

1 website al proiectului.

▶▶

500 de pliante şi broşuri publicitare distribuite.

▶▶

4 anunturi publicitare.

Îmbunătăţirea capacităţii beneficiarului

▶▶

4 articole de presă

1 studiu de impact asupra grupului ţintă şi a mediului de afaceri.

▶▶

1 reţea şi Centru de calificare multimedia pentru FPC care are ca scop dezvoltarea activităţilor şi mijloacelor inovatoare care pot favoriza accesul şi participarea angajaţilor la formare.

▶▶

▶▶

16

▶▶

▶▶

▶▶

şi a partenerilor de practică din rândul agenţilor economici de a furniza servicii de Formare Profesională Continuă de calitate şi inovative prin transfer de bune practici şi schimburi de experienţă cu partenerii germani. Participanţii la vizita de studii (17 persoane din rândul echipei de implementare şi a managerilor din grupul ţintă) şi-au îmbunătăţit cunoştinţele şi experienţele privind : proiectarea modulară a programelor de formare, elaborarea materialelor multimedia pentru formare, învăţare on-line şi blended learning, exemple de bune practici privind promovarea şi implementarea educaţiei pentru dezvoltare durabilă în Formarea Profesională Continuă.

5 parteneriate Centre de formare – agenţi economici; câte unul pentru fiecare program implementat,

Centrul de Calificare Multimedia


cj.ucecom.org cj.ucecom.org/CCM

material redactat de:

Fotografii şi ilustraţii:

Liviana Marinescu

Manager

Ligia Crişan Oltean

Responsabil campanii de promovare

Ralf Sachsenmaier

Coordonator partener transnaţional

Vlad Marinescu

Expert IT

Vlad Marinescu

Expert IT

© 2014 Centrul de Calificare Multimedia


titlul programului

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr.2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)” Contract POSDRU/108/2.3/G/79446

titlul proiectului

Centrul de Calificare Multimedia

editorul materialului

Filiala Cluj-Napoca a Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti “Spiru Haret”

data publicării

20 martie 2014

Broşura de informare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

partener:

Centrul de Calificare Multimedia brosura finala  

Brosura lansata la conferinta finala a proiectului Centrul de Calificare Multimedia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you