Page 1

ZELFREFLECTIE / PROPEDEUSE ASSESSMENT 1314

naam: Vladimir Ikic studentnummer: 2077167

A. Studieresultaten Voor deze studie heb ik aan het MBO gestudeerd. Ik als kind was ik erg druk en afwezig in de lessen. Ik heb vormgeving MBO met een 10 afgerond en dit gaf me zelfvertrouwen om een HBO studie aan te gaan. In het begin had ik vooral erg veel faalangst, wat echt niks voor mij is. Dit kwam door de tentamens en de hoeveelheid stof die we moesten leren. Daarbij wil ik benadrukken dat het Mbo alleen praktisch was. Dus ik heb de 4 jaar voor Avans nooit echt iets hoeven leren. Mijn cijfers zijn op dat vlak vooral aan het begin heel erg laag. Blok 1 gemiddeld een 5,7. Maar ik had het gehaald. Blok 2 ging al stukken beter. En nu vind ik zelfs plezier in het studeren van nieuw stof. Het lastigste vind ik nog altijd om scannend te lezen. Als ik lees dan lees ik woord voor woord. Qua projecten gaan de individuele opdrachten echt heel goed. Ik ben er bij en ik lever goed werk. In groepsverband word dit al stukken lastiger. Maar ik zie wel een groei in mezelf. Ik ben stukken socialer dan aan het begin van het schooljaar, wat natuurlijk effect had op het resultaat.

B. Studiekeuze Wat me aantrekt aan de opleiding is dat het veel verder gaat dan het verkopen van een product alleen. Ik ben bijvoorbeeld op stage bezoek geweest bij New York Creations. Wat zij doen is inkopen van kunst en het weer door verkopen of verhuren aan evenementen. Een vrij bedrijfje dat het zo goed doet dat ze zich zelfs in Amsterdam gaan vestigen, door onze stagiaire van het Avans. Dit heeft me wel geïnspireerd. Na dat stage bezoek leek alles opeens mogelijk. Ik vind het geweldig om met leeg vel en een potlood in m’n hand los te gaan op een concept. Met project werd dan ook vaak mijn idee gekozen. Verder ben ik gek op vormgever op een manier dat mensen verrast. In m’n vrije tijd schrijf ik korte verhaaltjes waar het plot steeds een nieuwe twist krijgt, dat je niet meer weet waar het allemaal begon en hoe het opeens tot dat punt is gekomen. Ik heb veel bij te leren over Html en ik vind het ook erg flauw dat we zo veel over websites moeten weten. Een vormgever moet bekend zijn met de mogelijkheden, eens. Maar games coderen in het tweede jaar.. van onze hele klas zitten daar maar twee mensen om te popelen. Die keuze van de school begrijp ik niet helemaal. Maar opzicht wel vet om over de game mogelijkheden na te denken. Hoe ik hiermee omga? Alle lessen bijwonen, veel oefenen en veel bidden.

1


C. De CMD competenties Breda BEROEPSGERICHTE CMD COMPETENTIES Onderzoeken 4 Je verkent en onderzoekt de vraagstelling. Je maakt je de vraagstelling en de context eigen en ontwikkelt daar eerste gedachten over. Daarmee maak je voor jezelf helder wat de werkelijke vraag is en waarom. Je vertaalt de vraag naar ontwerpcriteria. Daarnaast doe je onderzoek naar de thema's uit het eigen vakdomein die relevant blijken voor het vraagstuk (communicatie, interactie, vormgeving, technologie). De onderzoeksresultaten toets je bij de opdrachtgever, bij de doelgroep / volggroep én in het vakdomein. Indicatoren: • Methodisch onderzoeken • Experimenteel en creatief onderzoeken • Onderzoeksresultaten vaststellen Geef een Voorbeeld: Nadat ik een context heb doorgelezen schrijf ik meteen mijn eerste ideeen/ gedachten op. Om meteen aan een concept te beginnen vind ik niet verstandig het valt me op dat pas nadat je de vraag hebt begrepen en iets anders hebt gedaan de ideeen waar je echt iets aan hebt opeens je gedachten te binnen schieten. Wat ik fijn vind om te doen is ‘s avonds op dat onderwerp te gaan surfen en zo langzaam een moodboard samen te stellen van dingen die me aanspreken, of het gaat werken maak ik me nog niet zo druk om. Dat komt later in het process wel. Ik las vroeger vaak de Quest en de vraag die me altijd bijbleef na het te hebben gelezen van een feitje als 80% van de mannen doet dit en dat. Van hoe hebben ze dat getest? Mensen cheaten vaak bij enquette’s en de auteurs misschien ook wel. We hebben tijdens onze laatste blok kennis gemaakt met een Probe. Dat is op een interactieve manier met mensen hun mening of kennis over bepaalde zaken testen. Erg cool als de Quest aantonend zoiets zou doen had ik het waarschijnlijk met veel meer plezier gelezen. Goed vooronderzoek vind ik dus erg belangrijk voor jezelf maar ook om een ander te overtuigen van je betrouwbaarheid en wereldverbeterende ideeen.

2


Conceptualiseren 5 Wat zijn volgens jou mogelijk antwoorden op / oplossingen voor je vraagstelling? Je bedenkt ideeën en experimenteert daarmee, je probeert uit, verbeeldt, laat zien/horen. Je test ze bij de gebruikers en binnen je vakdomein om te weten of en welke betekenis ze hebben voor de gebruikers en of ze aansluiten bij je ontwerpcriteria (en dus ook die van de opdrachtgever). Je ontwerpt daaruit concept(en). Als alle concepten zijn uitgewerkt maak je – samen met de opdrachtgever – een keuze voor de uiteindelijke oplossingsrichting. Indicatoren: • Ontwerpcriteria interpreteren • Ideeën genereren • Ideeën uitwerken tot diverse concepten • Concepten verantwoorden Geef een Voorbeeld:…. Het bedenken van een concept vind ik het leukste gedeelte. Dit doe ik door mijn verstand op 0 te zetten en zo groot mogelijk te denken. Op papier werkt dit het beste voor me. Ben best snel met associëren en herkennen. Tegelijk heb ik een tegenkeer op alles dat al mogelijk is of bestaat. Om vanaf een loos krabbeltje tot een nieuw idee te komen gaat dan ook heel makkelijk. Het uitwerken van een prototype gaat door middel van collage’s, tekeningen en soms zelfs klei. In het derde blok hebben we zelfs vanuit ons klei prototype naar het eindproduct gewerkt, dat een stop-motion van klei is geworden.

3


Concretiseren 4 Je werkt uiteindelijk concept(en) uit tot prototypen. Gaat het werken? Dat is hier de grote vraag. Hoe meer dit concept alle relevante en onderscheidende eigenschappen voor de gebruiker bevat, des te beter kun je tonen wat je bedoeling is. Je test bij opdrachtgevers en gebruikers, genereert inzichten over de werking van je prototype en past aan op basis van je bevindingen. Het testen is doordacht en planmatig opgezet, mede op basis van eerdere ontwerpcriteria. Indicatoren: • Concept verbeelden in een prototype • Verbeelding methodisch toetsen • Werkzaamheden interpreteren • Conclusies vaststellen Geef een Voorbeeld:…. Tijdens een individuele opdracht zit het hem vooral in elke les van dat vak aanwezig zijn en niet bang zijn vragen te stellen als je iets niet snapt. Een method die ik gebruik is mensen in mijn omgeving vragen naar hun mening. En dat vooral niet te opdringerig hoe meer ontspannen mensen zijn hoe eerlijker te zijn. Het klinkt misschien suf maar als ik mijn moeder iets uitteken ziet zij altijd wel nieuwe oplossingen, het blijft me verbazen. En andere mensen zijn juist hondsbrutaal maar hebben verder niet echt iets toe te voegen. Maar ook die mensen dragen bij. Uiteindelijk ben ik degene die beslist.

4


Itereren 4 Op elk moment in het ontwerpproces ben je kritisch op wat je hebt gedaan en evalueert dat. Waar zinvol herhaal je die stappen zo vaak als nodig. Je neemt hier de tijd om terug te gaan langs de stappen die je hebt genomen en te checken of klopt wat je gedaan hebt. Ga terug naar de vraagstelling: Heb je het antwoord? Heb je nog iets nodig? Ga dan opnieuw het ontwerpproces in om te verdiepen en verbeteren. Vraag je steeds af: Is de oplossing in overeenstemming met eerder gestelde criteria? Indicatoren: • Methodisch evalueren • Kritische reflecteren op het ontwerpproces en (tussen)resultaten • Verdiepen en verbeteren Geef een Voorbeeld:…. Het reflecteren op een project doe ik meestal door van begin tot eind op te schrijven wat ik zo uit mijn hoofd weet over de ontwikkeling en de uiteindelijke boodschap. Met de feiten daarnaast gelegd ontdek je op die manier vaak dingen die beter kunnen. Die in je hoofd beter klonken dan ze er werkelijkheid op dat moment uit zien. Een voorbeeld hiervan is ons animatie filmpje van de Telegraaf. De aller eerste scene hebben we aan het eind nog een keer opnieuw gedaan omdat hij er op papier spectaculairder uit zag dan de beelden in werkelijkheid. Bij een aardbeving vallen bijvoorbeeld ook boeken uit de kast, zeker als het hoofd van een opgezet dier tegen de muur zowat een rondje van maakt van de trilling.

5


ALGEMENE HBO COMPETENTIES Samenwerken 4 Een ontwerpproces doorloop je in de regel niet alleen. Je werkt samen met opdrachtgevers, doelgroepen, leidinggevenden, collega's, specialisten met verschillende denk- en werkwijzen, bijvoorbeeld vanuit andere vakgebieden, achtergronden of culturen. Professioneel handelen en communiceren is nodig om samen een optimaal resultaat als gezamenlijk doel te bereiken. Indicatoren: • Verantwoordelijkheid nemen voor het gezamenlijke doel • Actief en constructief deelnemen aan het groepsproces • Bijdragen van mensen met anderen achtergronden onderkennen, toelaten, stimuleren en waarderen Geef een Voorbeeld:…. Het samenwerken gaat meestal wel goed. Ik moet zeggen dat ik vaak vol ideeen zit maar onder de mensen anderen vaak voorlaat. Dit is een slecht eigenschap als je op CMD zit. Ik moet dus leren soms door anderen heen te praten en m’n stem te verheffen om op te vallen. Wat dat betreft heb ik nog veel te leren. Buiten dat ben ik een van die mensen die nooit zonder een hele goede reden een bijeenkomst mist. Uit mezelf doe ik ook veel voor het project in m’n vrije tijd. Als ik iets tegenkom dat van pas kan komen leg ik het meteen vast of koop ik het gewoon. Tijdens onze laatste project Food for Thought ben ik de Executie verkoop in gelopen en alles wat roze was aangeschaft. Als het de groep niet beviel kon in het nog altijd terugbrengen. We hebben uiteindelijk elk item gebruikt voor ons event. Het roze knalde er van af.

6


Organiseren 4 Je kan het werk van jezelf én van anderen organiseren, evalueren en waar nodig bijsturen. Je hebt daarbij een systematische, doordachte aanpak en bent daarbij pro-actief, je neemt zelf initiatief. Je kan het ontwerpproces, de resultaten én ieders bijdrage daarin positief beïnvloeden. Je kan risico's en andere omgevingsfactoren tijdig inschatten, vooraf maatregelen bedenken en zo eventuele belemmeringen opvangen. Je beheerst de basis om (op termijn) leiding te geven dan wel als zelfstandige actief te zijn. Indicatoren: • Werkzaamheden van zichzelf plannen • Sturing geven aan werkzaamheden van anderen • Het proces controleren en bijstellen • Het proces verantwoorden Geef een Voorbeeld:…. Ik ben gek op uitvoering en concepten bedenken. Ook heb ik altijd wel een inbreng over hoe het beter kan maar soms zit je met zulke dominante types in de groep dat het er niet van komt. En dat zeg ik heel eerlijk. De eerste twee weken van een project ben ik vaak aan het woord maar naarmate ik steeds meer met dezelfde mensen hetzelfde bespreek des te meer mijn interesse afneemt. Ik ben me hier bewust van en vind dit nog niet een erg sterk punt van me. Wat planning betreft ben ik altijd net op tijd, maar ik ben er. Wat leren betreft ben ik te bang om te falen dus ik plan leren daarvoor altijd goed in en neem daar al mijn tijd voor. Vaak twee weken voor de toets en het weekend voor de toets plan ik helemaal niks in behalve studeren en weer op tijd naar bed. Op mijn vorige opleiding op het Mbo ging het leiding geven me net iets beter af maar dat kan liggen aan het feit dat mensen die van het havo komen veel spraakzamer zijn en onbewust zo over je uiting heen walsen. Langzaam aan leer je hier tegen in te gaan. Maar dat was natuurlijk allemaal nieuw stuff voor me.

7


Manifesteren 4 Hoe goed je ontwerp ook zal zijn, je zal jezelf ook moeten kunnen laten zien in het ontwerpproces. Je bent in staat om jouw rol in het ontwerpproces / werkveld te duiden, aan te geven wat jou drijft en motiveert en wat jouw meerwaarde is. Je kan je werk verdedigen en je publiek (teamgenoten / opdrachtgever) overtuigen met argumenten, inspirerende presentaties en duidelijke rapportages (in welke vorm dan ook). Je hebt een eigen visie op het vakgebied en gebruikt dat om een professioneel netwerk op te bouwen en te onderhouden. Indicatoren: • Sociaal-communicatief vaardig zijn • Een professionele en respectvolle houding hanteren • Een eigen rol aannemen in en eigen bijdrage leveren aan het ontwerpproces • (Resultaten van) het ontwerpproces beargumenteren en verdedigen Geef een Voorbeeld:…. Hiermee bedoelen jullie waarschijnlijk het portfolio, ik zal mijn best doen jullie te overtuigen met mijn schetsen en niet meteen over te gaan tot het eindwerk. Wat uit geschetste concepten betreft probeer ik juist de mening van mensen te achterhalen en ze juist niet te overtuigen van mijn geweldige prestatie. Dat kan ze weerhouden ze van een eerlijk respons. Overtuigen is naar mening gewoon heel eerlijk zijn en als je op je eerlijkst bent en dat durft te zijn dan komt de boodschap pas echt over. Een product presenteren waar ik zelf niet achter sta laat ik dan ook liever aan anderen over. Binnen de groep ben ik meestal niet de leidinggevende maar wel de rechter hand ervan.

8


Ontwikkelen 5 Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen professioneel handelen en je verdiept jezelf in de ontwikkelingen van het vakgebied. Je reflecteert zo op je eigen verrichtingen en op het vakgebied, leert daarvan en past dat toe om jezelf en jouw bijdrage aan de beroepspraktijk verder te ontwikkelen. Indicatoren: • Een visie op het vakgebied hebben • Ontwikkelingen in het vakgebied bijhouden • Reflecteren op eigen verrichtingen en professioneel handelen bijsturen • Zelfstandig kennis en vaardigheden ontwikkelen Geef een Voorbeeld:…. Ik denk vaak na over het verre verleden maar ook over de toekomst. Ik ben van mening dat we ons in honderd jaar tijd niet meer kunnen voorstellen hoe mensen in zo’n bende konden leven. Overal waar je kijkt kabels van apparatuur, producten die makkelijk 3 in 1 kunnen, stroom dat van rook uitstotende fabrieken komt om daar vervolgens elektrische auto’s mee te laden omdat dat beter zou zijn voor het milieu. We leven in een tijdperk waar veel gebeurd de ontwikkeling gaat erg snel. Zover het mogelijk is wil ik hier onderdeel van zijn om te zorgen dat dit in goede banen wordt geleid. Want we leven in erg cruciale tijden. We kunnen communiceren als nooit tevoren en ik vind dat we dit moeten gebruiken om elkaar beter te begrijpen en om te achterhalen wat we echt belangrijk vinden. Een willekeurig op dieren getest shampoo zie ik mezelf in de toekomst niet promoten. Ik houd websites bij zoals abduzeedo.com waar opkomende artiesten hun werk publiceren. Product design spreekt me naast vormgeven dan ook erg aan. Ik ben een tijdje depressief geweest en weet hoe is om je waardeloos te voelen. Maar ook in die periode heb ik niet stil gezeten. Ik heb veel gesport, gezond gegeten en ben op tijd naar bed gegaan. Zolang tot ik me weer helemaal goed voelde. Ontwikkelen van jezelf vind ik erg belangrijk. Het bied je nieuwe richtingen naar de toekomst.

D. Samenvattend Welk studieadvies geef jij jezelf en met welke argumenten? Ik zou mezelf een dikke positief als studieadvies geven. Ik voel me erg thuis op de opleiding. Ook al ben ik niet de meest aandacht opeisende figuur, ik denk dat ik iets kan betekenen voor de toekomst. Conceptueel ben ik erg sterk en dat is de essentie van een goed product. Ik mag me verder ontwikkelen op html gebied maar dat heb ik er graag voor over.

9

1314 j1 zelfreflectie ikic vladimir  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you