Page 1

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 1


TEHNOHEMIJA – KORPORATIVNA KNJIGA STANDARDA Upotreba brenda Tehnohemija u komunikacijama

2 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Sadržaj

VREDNOSTI I POSLOVANJE TEHNOHEMIJE

O nama Usluge i proizvodi

4 5

TEHNOHEMIJA ZAŠTITNI ZNAK

Logo i logotip 7 Primer 13 VIZUELNI INDENTITET

Inspiracija (Inspiration board) 15 Boja 20 Tipografija 22 Propratna grafika 25 PRIMENA VIZUELNOG INDENTITETA NA ROBU

Primeri 27 PRIMENA VIZUELNOG INDENTITETA NA POSLOVNE PAPIRE

Memorandum 33 Vizit karta i pečat 34 Koverta 35 Primer 36 PRIMENA VIZUELNOG INDENTITETA NA REKLAMNE MATERIJALE

Primeri 39

Impresum Student: Vladan Pavlović Profesor: Željko Lončar Predmet: Grafičke komunikacije 2013/2014

Obim: 44 strane Tiraž: 1 Štampa: Xeikon-Print Veličina papira: JIS Shiroku ban 5 (189 × 262mm) TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 3


VREDNOSTI I POSLOVANJE TEHNOHEMIJE O nama Usluge i proizvodi

4 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


O nama

  TEHNOHEMIJA je osnovana 01.06.1951. godine u Beogradu. Osnovna delatnost je trgovina hemijskim proizvodima, proizvodima bazne hemije, tehničkim hemikalijama, premaznim sredstvima, građevinskim materijalom, gumno - tehničkom robom, plastikom, metražom i HTZ opremom.   TEHNOHEMIJA je decenijama vodeći snabdevač građevinske, metalne, tekstilne, prehrambene industrije, trgovine i javnih preduzeća a u svom asortimanu ima nekoliko stotina proizvoda.   TEHNOHEMIJA u svom posedu ima i poslovni prostor koji izdaje u zakup svojim poslovnim partnerima i trenutno u prostorima Tehnohemije a.d. boravi nekoliko desetina firmi.

INOVACIJE TEHNOLOGIJA KVALITET AUTENTIČNOST

Još od postanka kompanije, Tehnohemija je postavila svetske standarde u proizvodji i uslugama poslovanja.

Decenijsko iskustvo u proizvodnji kvalitetne robe u skladu sa savremenim standardima

Ove godine, promenom vizuelnog indentiteta smo hteli da još jače uspostavimo kontakt sa klijentima i poverenje u kvalitet koje nam oni daju.

To je naša FORMULA KVALITETA

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 5


TEHNOHEMIJA ZAŠTITNI ZNAK Logo i logotip Primer

6 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Logo i logotip

  Zaštitni znak Tehnohemije je direktna reprezentacija naše kompanije, naših ljudi, i našeg brenda prema svetu. Veoma je važno korporativno sredstvo koje mora da se koristi po određenim pravilima.

  Postoji dva odnosa položaja između logoa i logotipa: uspravni i položeni. Postoje i dva odnosa boja: pozitivni i negativni.

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 7


Logo i logotip: Pozitiv i negativ

Logo i logotip: Pravilna pozicija i odnos logoa i logotipa

8 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Logo i logotip: Ostale podkompanije

Logo i logotip: Zaštitni znak sa sloganom

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 9


Logo i logotip: Položaj registarskog znaka

Logo i logotip: Test umanjenja

Na testu umanjenja vidimo do koje će veličine zaštitni znak i dalje biti prepoznatljiv

Logo i logotip: Konstrukcija

Logo i logotip: Mreža

10 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Logo i logotip: Jedna boja

Crno-belo Prikaz u crno-belom se uglavnom pojavljuje u novinama i oglasima koji se ne štampaju u boji.

Pozitiv Pozitiv se koristi za izradu štancne i blindruka.

Linijski prikaz  

Negativ

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 11


Logo i logotip: Nepravilna upotreba

  Ne menjati Tehnohemija zaštitni znak na bilo koji način. Ne animirati, bojiti, rotirati, iskošavati, ili primenjivati efekte na zaštitni znak. Ne premeštati delove znaka na

druge pozicije. Ne pokušavati da sami napravite logo, da promenite font, ili menjate veličinu i proporcije.

12 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Primer

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 13


VIZUELNI INDENTITET Inspiracija (Inspiration board) Boja Tipografija Propratna grafika

14 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Inspiracija (Inspiration board)

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 15


16 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 17


18 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 19


Boja

  Boja je ključna u definisanju vizuelnog doživljaja kompanije. Korporativni sistem boja Tehnohemije reflektuje ozbiljan i naučan karakter. Glavni kolorit koji se koristi

Boja Tehnohemija Gumeno-tehnička roba Hemijska roba Bazna hemija Bela Tamna pozadina

jeste pozitiv boje, gde je pozadina bela. Kod negativ kolorita koristi se Tamna pozadina i sa glavnom bojom Bazne hemije. Moguće je koristiti dodatni sistem boja.

C M Y K 100 95 33 52 100 90 27 45 100 80 30 20 75 15 10 0 0 0 0 0 82 72 55 82

R G B 17 20 66 17 32 79 18 63 109 0 166 207 255 255 255 6 12 25

WEB # 101442 11204F 123F6D 00A6CF FFFFFF 060C19

C M Y K 100 95 33 52 100 98 18 25 88 76 0 0 81 61 0 0 72 39 0 0

R G B 17 20 66 36 36 104 56 83 164 64 105 178 71 135 198

WEB # 101442 242468 3853А4 4069B2 4787C6

Boja: Dodatni sistem boja

Boja Tehnohemija Tehnohemija 1 Tehnohemija 2 Tehnohemija 3 Tehnohemija 4

20 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Boja Gumeno-tehnička roba Gumeno-tehnička ro. 1 Gumeno-tehnička ro. 2 Gumeno-tehnička ro. 3 Gumeno-tehnička ro. 4

C 100 100 100 97 96

M 90 87 85 80 77

Y 27 25 25 20 15

K 45 40 35 30 25

R 17 17 17 23 24

G 32 39 46 55 63

B 79 87 94 106 117

WEB # 11204F 112757 112ESE 17376A 183F75

Boja Hemijska roba Hemijska roba 1 Hemijska roba 2 Hemijska roba 3 Hemijska roba 4

C 100 95 93 90 87

M 80 70 60 55 50

Y 30 25 20 15 15

K 20 20 20 15 10

R 18 21 7 15 25

G 63 75 85 95 106

B 109 119 129 143 153

WEB # 123F6D 154B77 075581 0F5F8F 196A99

Boja Bazna hemija Bazna hemija 1 Bazna hemija 2 Bazna hemija 3 Bazna hemija 4

C 75 78 85 90 93

M 15 17 17 23 39

Y 10 10 10 12 15

K 0 10 15 20 30

R 0 0 0 0 0

G 166 148 139 125 96

B 207 187 179 164 134

WEB # 00A6CF 0094BB 008BB3 007DA4 006086

Boja Tamna pozadina Tamna pozadina 1 Tamna pozadina 2 Tamna pozadina 3 Tamna pozadina 4

C 82 81 85 82 78

M 72 72 72 70 67

Y 55 55 51 50 46

K 82 76 57 50 47

R 6 17 30 41 49

G 12 22 42 51 56

B 25 33 57 65 72

WEB # 060C19 111621 1E2A39 293341 313848

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 21


Tipografija

  Kao i sa našim zaštitnim znakom, stalna upotreba naših korporativnih pisama- Consolas® i Myriad Pro® osnažuje indentitet brenda Tehnohemija. Oba su OpenType™,

više-platformski format koja daje bogatu lingvističku podršku kroz široki set karaktera.

Primarno pismo - Consolas®

Sekundarno pismo - Myriad® Pro

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZŠĐČĆŽ abcdefghijklmnop qrstuvwxyzšđčćž 0123456789 =~!@#$%^&*()+[]\{}|:;’:”<>?,./

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZŠĐČĆŽ abcdefghijklmnop qrstuvwxyzšđčćž 0123456789 =~!@#$%^&*()+[]\{}|:;’:”<>?,./

  Consolas se isključivo koristi za logotip i slogan. Može se koristiti i za naslove. Sve reči moraju biti u verzalu. Koristi se regular rez, a horizontal skale je stavljen na 75%, da bi dobio condensed rez. Tracking može se podešavati od 100-200. Kerning je optički podešen. Ne koristiti iskošen rez italic. Izbegavati korišćenje Consolas sa veličinom manjom od tercie (16 pt).

  Myriad Pro bi trebalo da se koristi za naslove, kraće tekstove i duže tekstove. Koristiti samo rez prema širini Myriad Pro SemiCondensed za svim njegovim rezovima za debljinu. Izbegavati korišćenje Myriad sa veličinom manjom od borgisa (9 pt). Koristiti standardne numeratore, ne Oldstyle figures. Rezovi za korišćenje: Myriad Pro Light SemiCondensed Myriad Pro SemiCondensed Myriad Pro Semibold SemiCondensed Myriad Pro Bold SemiCondensed Myriad Pro Black SemiCondensed

22 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Primarno pismo - Consolas® Regular

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZŠĐČĆŽ abcdefghijklmnop qrstuvwxyzšđčćž 0123456789 =~!@#$%^&*()+[]\{}|:;’:”<>?,./

Abc TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 23


Sekundarno pismo - Myriad® Pro SemiCondensed

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZŠĐČĆŽ abcdefghijklmnop qrstuvwxyzšđčćž 0123456789 =~!@#$%^&*()+[]\{}|:;’:”<>?,./

Abc 24 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Propratna grafika

  Propratna grafika se sastoji od dva kruga različitih veličina i linija. Kombinacijom tih elemenata se dobijaju različite dinamične kompozicije. Postoje dva stila primenjivanja. Prvi koristi elemente u boji Bazne hemije na tamnoj pozadini, i te kompozicije su dinamične. Na

ambalaži se koriste elementi na beloj pozadini. Druga je smirenija, i koristi se u uspravnom ili horizontalnom položaju, u boji Tehnohemija. Nalazi se uglavnom blizu nekog teksta, radi isticanja.

Prvi stil:

Primer prvog stila:

Drugi stil:

Primer drugog stila:

+ 381 11 275 04 22 + 381 11 329 31 48 office@tehnohemija.com www.tehnohemija.com Viline vode 47, Beograd, Palilula

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 25


PRIMENA VIZUELNOG INDENTITETA NA ROBU Primeri

26 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Primeri

  Primarni elementi vizuelnog indentiteta robe Tehnohemije su tipografija i propratna grafika. Tipografija je simetrična i osnovne informacije se mogu primiti u jednom pogledu na oble ambalaže. Pošto je u pitanju hemijska roba, nema mogućnosti za upotrebom fotografija. Najvažniji element u hijerarhiji elemenata jeste ime artikla. Time je omogućeno brzo raspoznavanje među velikom količinom boca koje imaju isti stilski indentitet kompanije.   Ambalaža je samo u beloj boji, sa plavim zatvaračima. Etiketa ima boju “Tehnohemija” primenjenu u tipografiji i oba stila propratne grafike.

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 27


28 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 29


30 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 31


PRIMENA VIZUELNOG INDENTITETA NA POSLOVNE PAPIRE Memorandum Vizit karta i pečat Koverta Primer

32 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Memorandum

  Format memoranduma je A4 (29,7 × 21 cm). Prikazana je pozicija grafičkih elemenata na memorandumu.

1 cm

3 cm

6 cm

1,3 cm

1,5 cm

TE HNOH EM IJ A A. D.

+ 381 11 275 04 22 + 381 11 329 31 48 office@tehnohemija.com www.tehnohemija.com Viline vode 47, Beograd, Palilula

2,3 cm

2,1 cm

3,6 cm

Od: Kome: Datum: Predmet:

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 33

2,5 cm


Vizit karta i pečat

  Format vizit karti je 5 × 9 cm. Prikazana je pozicija grafičkih elemenata na vizit karti sa dve strane.

2,9 cm

3,6 cm

0,6

3 cm

Pečat ima standardni prečnik od 3,2 cm.

+ 381 11 275 04 22 + 381 11 329 31 48 office@tehnohemija.com www.tehnohemija.com Viline vode 47, Beograd, Palilula

3,2 cm

1,6

1,3

0,8

0,6

0,6

34 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Koverta

  Format koverti je DL (22 × 11 cm). Prikazana je pozicija grafičkih elemenata na kovertama sa dve strane.

2,4 cm

1,2 cm

2,4 cm

3 cm

4,3 cm

2,4

1,2 cm

3 cm

6,7 cm

0,6

+ 381 11 275 04 22 + 381 11 329 31 48 office@tehnohemija.com www.tehnohemija.com Viline vode 47, Beograd, Palilula

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 35


36 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 37


PRIMENA VIZUELNOG INDENTITETA NA REKLAMNE MATERIJALE Primeri

38 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Primeri: Zaštitna odela

Primeri: Cisterne

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 39


Primeri: Vozila

40 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


Primeri: Bilbord

TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 41


Primeri: Promo materijali

42 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014


TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014 43


44 TEHNOHEMIJA A. D. | Knjiga standarda | 2013/2014

Knjiga standarda Tehnohemija  
Knjiga standarda Tehnohemija  

Školski projekat

Advertisement