Page 1


Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Граѓански буџет 2018  
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Граѓански буџет 2018  

Во рамки на серијата прес-конференции посветени на образложување на Прелог Буџетот за 2018 година, министерот за земјоделство, шумарство и в...

Advertisement