Page 1


BUCHAREST night LIFE

CONTENTS/CUPRINS EDITORIAL 2. JSeptembrie blånd

EVENTS / EVENIMENTE 3. Mamaia, capitala muzicii 4. Aristoteles Workshop 6. S-a redeschis Casa Eliad 12. Aur pentru Val Duna la Berliner Wine Trophy 2012 14. Parc Solar la ICPE 22. 30. Fuego - artist al poporului moldovean! 32. Maia Morgenstern conduce Teatrul Evreiesc 34. JFly Project promoveaza România 38. Parcare de peste 1.200 de locuri 40. Leonard Cohen la Bucure[ti, în Old Ideas 2012 Int’l Tour 42. Vintest Recunoa[tere [i apreciere pentru vinul românesc 46. Divo, la Bucure[ti

CULTURE / CULTURA 7. Steaua lui M`l`ele 8. Premiul Golden Carpathian, proiectului Hel - Polonia 13. Concursul Enescu 2013 la start

TOURISM / TURISM 22. Cea mai frumoas` fotografie la Sibiu Baroc 33. Bucovina tradi]ional` la... Mangalia

LISTS / LISTE • Cultural Institutes 4 • Art Galleries 6 • Health Clubs and Beauty Centers 8 • Shopping 10 • Theaters 15 • Cinemas 16 • Jazz Clubs, Bowling & Entertainment 18 • Casinos & Betting House 30 • Restaurants & Pubs 32 • Clubs, Discos & Nightclubs 44 • New Places in Bucharest 48

CINEMA / FILM • Movie Premiere 16

1


2

BUCHAREST night LIFE

Septembrie blånd GabrielARSENE

V

ara torid` de care am avut parte anul acesta se apropie de final [i un septembrie prognozat „blând” este în fa]a noastr`. Toride au fost iulie [i august din toate motivele posibile. De departe fa]a a luat-o încercarea e[uat` de demitere a pre[edintelui B`sescu, ac]iune validat` totu[i de aproape 90% dintre cei 8,5 milioane de români care au mers s` voteze într-o zi torid` cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius! Prea pu]ini! A[a s-a decis, iar Traian B`sescu s-a întors la Cotroceni, s`-[i m`rite fata mic` din cas` din calitate de pre[edinte-socru mic! Cum [i-a mai luat o grij` de pe suflet, [i are ambele fete pe la casele lor, deja poate lini[tit s`...

Acum este momentul în care trebuie s` deplângem cu

www.bucharestlife.com

strângere de inim` dispari]ia tinerei EBA! Dat fiind c` dup` nunt` ar trebui s` ia numele so]ului, ea este de-acum Nu]i Syda Ionescu! Cum NSI nu prea are rezonan]`, probabil c` Nu]i Ionescu este un nume potrivit, tradi]ional românesc pur-sânge! Nu [tim unde î[i vor petrece tinerii c`s`tori]i luna sau lunile de miere, dar cum la noi sezonul estival a fost închis de Radu Maz`re, le dorim tinerilor c`s`tori]i „Cas` de piatr`!” în orice col] al lumii vor dori ei! C`ldurile suferite de bucure[tenii care au r`mas prin urbe din diverse motive [i care au fost bombarda]i de [tirile bomb` livrate de o Curte Constitu]ional` le[inat` [i ea, dar nu de c`ldur`, n-au fost îndulcite decât de muzicile care i-au delectat pe fani, cu interpre]i mai m`run]i (vezi foto) sau

mai renumi]i, [i nu-i amintim decât pe ultimii sosi]i prin

FA B

U LE

Capital` Lady Gag Gaga, care Capital`, ar a „g`guit” prin Pia]a Constitu]iei [i Red Hot Chili Peppers pe Na]ional Arena, singura trup` care a reu[it s` cânte anul acesta pe noul stadion bucure[tean, de-acum dotat [i cu parcare pe m`sur`! {i de bere, berea care a curs în valuri în iulie [i august atât pe la terasele ora[ului cât [i prin domiciliile noastre supra-încinse. De fapt, pân` apare tulburelul, prognozat de o calitate excelent` în anul de gra]ie 2012, tot berea ne va potoli setea [i în acest septembrie blând! Abia în octombrie trecem s` degust`m vinurile toamnei [i d`m o tur` pe la cramele de renume ale României. Drumul ne este u[urat de Vintest, salon interna]ional de vinuri, organizat anul acesta în buricul târgului, la Sala Palatului! V` ]inem la curent, dar chiar este un salon care nu trebuie ratat!


E

BUCHAREST night LIFE

Mamaia, capitala muzicii DE{I ORGANIZAT PE ultima sut` de metri, cea de a 42-a edi]ie a Festivalului Na]ional de Muzic` U[oar` Mamaia, organizat` de Consiliul Jude]ean Constan]a, de]in`torul licen]ei, prin Funda]ia Fantasio, a fost un succes [i în aceast` var`. Mai tineri interpre]i, trupe rock, dar [i inspira]i creatori s-au întrecut pentru premiile puse în joc, dar mai ales pentru recunoa[terea pe care ]i-o ofer` un premiu cucerit la Mamaia. Poate mai pu]in Horia Moculescu, care nu mai are nevoie de aprecieri, [i totu[i a dat tot ce a putut [i a luat locul I la sec]iunea „Crea]ie” (1.500 Euro) cu piesa „T`cerile de fier” pe versurile lui George ]`rnea [i interpretat` de compozitor. Horia Moculescu a mai primit [i premiul “10 Oameni de valoare pentru Constan]a”, fiind practic printre cei mai aprecia]i dintre cei care au urcat pe scena teatrului de var` Soveja din Constan]a, acolo unde s-a desf`[urat în 23 – 26 august Festivalul de la Mamaia. Dup` Moculescu aprecieri deosebite a mai primit [i Irina Ionescu, interpreta piesei „Te a[tept, s`rut`-m`”, a compozitorului Dan Petru Dimitriu, textier George Popovici (locul II – 1.000 Euro). Pentru modul în care interpretat piesa „Te a[tept, s`rut`-m`” Irina Ionescu, în vârst` de 14 ani (!), a cules aprecieri la scen` deschis`, dar [i premiul Societ`]ii Române de Radiodifuziune oferit de PDG-ul institu]iei, Ovidiu Miculescu. Locul III (500 Euro) a revenit melodiei „Cântec de dragoste”, compozitor: Valentin Constantin Rotari, textieri: Aniela Felicia Rotari, Alexandra Ana Ivan, interpretat` magistral de Aurelian Temi[an. Premiul la sec]iunea Rock, In memoriam “Teo Peter”, a fost câ[tigat, la fel ca la edi]ia din 2011, de trupa Addiction, cu o componen]` u[or modificat` fa]` de cea de anul trecut. Tân`ra trup` rock Edict a fost r`spl`tit` cu Premiul Funda]iei Fantasio. La interpretare, locul I (1.500 Euro) a fost cucerit de Alexandra Cristina Sipo[, care [i-a adjudecat [i Premiul Presei, locul II (1.000 Euro) de Mihaela Chisnencu, iar locul III (500 Euro) de Adnana Bianca Olariu. Marele Premiu Mamaia 2012 (in valoare de 5.000 Euro) a fost cucerit de tân`ra interpret` Rodica Elena Tudor, din jude]ul Prahova. În cele patru seri ale festivalului, spectatorii s-au bucurat [i de recitalurile speciale „In memoriam Aurelian Andreescu” cu Adrian Daminescu, Adrian Romcescu, Ionu] Ungureanu, Daniel Iordachioaie, George Nicolescu, Corina Chiriac, Drago[ Chircu, Horia Moculescu, Alin Ignat, Alexandru Adrian, Aurelian Temi[an, de recitalul Paula Seling [i Ovi & Band [i de recitalul Mircea Baniciu & Pacifica. Juriul festivalului a fost alc`tuit din personalit`]i ale muzicii române[ti: Madalin Voicu, Andrei Tudor, Adrian Romcescu, Corina Chiriac, Sorin Lucian Ionescu, Mircea Dragan, Mihai Pocorschi, Berti Barbera, Andrei Parto[, Titus Andrei [i Ovidiu Miculescu. Produc`torul asociat al festivalului a fost Societatea Român` de Radiodifuziune, parteneri media: Neptun TV, Radio Mamaia, Radio Neptun, cotidianul Telegraf, iar sponsori: Romtelecom, Jidvei [i Cofetaria Crizantema Constan]a.

3


CULTURE / CULTUR~

4

BUCHAREST night LIFE THE ION DACIAN OPERETTA THEATER – The shows usually start at 6:30 pm. Tickets available at Operetta Theater, 2, N. Balcescu Blvd. For reservations: 021-313-63-48, daily 11 am – 6:30 pm, Mon closed. THE NATIONAL OPERA – The shows start at 6:30 pm. You can buy tickets at National Opera, 70-72 Mihail Kog`lniceanu Blvd. For reservations: 313-18-57 (daily 10 am - 1 pm and 5 pm 7:30 pm), Mon closed. THE ROMANIAN ATHENAEUM & RADIO CONCERTS – The Romanian Philharmonic Orchestra holds its weekly concerts at the Romanian Athenaeum Hall, Revolutiei Square, every Thu & Fri The concerts start at 7 pm. For reservations: 021-315-68-75, 021-315-00-24. Season passes available. Romanian Radio Society organizes concerts in two halls starting at 7 pm. Tickets available at Radio Hall, 60-64 G-ral Berthelot St. For reservations: 021-312-35-59.You can buy a three month ticket. THE MUSIC UNIVERSITY – Usually classical recitals; entrance is normally free of charge. Concerts start at 6 pm. 33 Stirbei Voda St. Ph. 021-314-27-10 George Enescu Hall & Chopin Hall

FOREIGN CULTURAL INSTITUTES • American Cultural Center – 10, Dumbrava Rosie St. Ph.: 021-200-36-50, fax: 021-200-37-23. Open: Mon-Fri 8 am-5 pm • British Council – 14 Calea Dorobantilor Ph.: 021-307-96-00, fax: 021-307-96-01 Open: 10 am-7 pm, Sat 10 am-1 pm, Sun closed. • Cervantes Institute - 12 M. Serghiescu St. Ph.: 021-230-17-81, fax: 021-230-15-67 Open Mon-Fri 9.30 am-6 pm, Sat 10 am-1 pm. • Czech Cultural Centre I. Ghica, St. Ph.: 021-312-25-37. Open: 8.30 am-12.30 pm, 1.30 pm-4.30 pm. Sat, Sun closed. • Friedrich Schiller Center – 15 Batistei St. Ph.: 021-211-32-29 fax: 021-211-01-42 Open: Mon, Wed, Fri 2 pm-7 pm; Tue, Thu 10 am-7 pm, Tue, Sat, Sun closed. • Goethe Institut – 22 Henri Coanda St. Ph.: 021-312-02-31, fax: 021-312-05-85. Open: Mon - Fri 10 am-1 pm, Tue, Wed, Thu 10 pm-1 pm & 2 pm-7 pm • Hungarian Cultural Center – 39 Batistei St. Ph.: 021-210-48-84 fax: 021-210-48-11 Open: Mon, Wed 10 am-1 pm, Sat, Tue, Thu 1.30 pm-5.30 pm Fri 10 am-2 pm. • French Institute – 77 Dacia Blvd. Ph.: 021-211-38-36 fax: 021-210-02-25. Open: 10 am-8.30 pm, Fri 10 am-2 pm. Sat, Sun Closed. • Italian Cultural Institute “Vito Grasso” – 41 Alexandru Alley, Ph.: 021-231-08-80/85/87. Open: Mon-Thu 10 am-2 pm, 3 pm-6 pm, Fri 10 am-2 pm. • Latin America House (Casa Americii Latine) 17 Prim`verii Blvd. Ph.: 021-230-67-69 • Nipponica Foundation - 43 Timi[oara Blvd., Bl. P13, 148 Apt. Ph./fax: 021-413-58-70. e-mail: mppo@penet.ro, nipponicaromania@yahoo.com • Polish Institut – 46-48 Alex. Constantinescu St., Ph.: 021224 45 56 fax: 021-224-56-93 • Jewish Cultural Center –18 Popa Soare St., Ph.: 021-321-39-40

www.bucharestlife.com

Aristoteles Workshop ATELIERUL DE FILM documentar de scurt metraj Aristoteles Workshop al c`rui produc`tor este actorul Dan Nu]u [i care se desf`[oar` în acest an la Vama din jude]ul Suceava, în perioada 20 august - 23 septembrie, reune[te 12 tineri din Cehia, Polonia, Slovacia, Republica Moldova, Croa]ia [i România. Ei sunt îndruma]i de profesioni[ti din industria filmului european pe calea cre`rii propriului documentar de 30 de minute. Tinerii trebuie s` realizeze patru filme. Aristoteles Workshop a ajuns la a [aptea edi]ie, iar filmele create de participan]ii celor [ase edi]ii [i produse de Aristoteles Workshop au fost selec]ionate la diverse festivaluri, fiind premiate, chiar [i la Cannes, Locarno, sau Amsterdam. Progamul este sus]inut de Canalul ARTE/France, de CNC [i de ICR, oferind participan]ilor un triplu beneficiu: s` înve]e, s` produc` un film [i s` fie promova]i ca cinea[ti. Cei 12 tineri selecta]i au fost ale[i de o comisie a televiziunii ARTE/France, care a analizat dosarele a aproape 80 de candida]i. Ei petrec cinci s`pt`mâni în Bucovina împreun` cu cinea[ti din Europa [i sunt ghida]i pas cu pas în realizarea documentarului. Trainerii de anul acesta sunt cinea[tii Rafi Pitts (Iran), Jeroen Berkvens (Olanda), Tania Rakhmanova [i Jacques Deschamps (Fran]a).


6

BUCHAREST night LIFE

CULTURE / CULTUR~

ART GALLERIES ANNART GALLERY – 1 Mahatma Gandhi St., Kiseleff area Ph. 031-437-9533 www.annartgallery.ro Open: Mon-Fri 2 pm - 8 pm, Sat 12 am - 8 pm ANTIQUES GALLERY HALF RETRO – 19 Buzesti St., Ph. 0722-771-994 e-mail: halfretro@clicknet.ro ART GALLERY ANA - ANTIQUES – 25 Ermil Pangratti St., Ph. 021-231-11-80, e-mail: antichitati.ana@gmail.com ART CENTER “Blue Gallery” - contemporary art WTC - 10 Montreal Square, Ph. 021-666-24-47 APOLLO GALLERY - painting, sculpture, decorative art 2 N. Balcescu Blvd., Ph. 021-313-50-10 Open: Mon - Sat 10 am - 6 pm ARTEXPO GALLERY - NATIONAL THEATER - decorative art, painting. 2 N. Balcescu Blvd., 3rd and 4th floors. Ph. 021-313-91-75. Open: Tue - Sun 10 am - 6 pm CAMINUL ARTEI GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 16-18 Biserica Enei St. Ph. 021-314-18-18. Open: Mon Fri 10 am - 6 pm CERCUL MILITAR ART GALLERY – 1 Constantin Mille St., Ph. 021-314-95-51 Open: 10 am - 6 pm CUHNIA GALLERY - temporary exhibitions National Cultural Center Mogosoaia, 1 Valea Parcului St., Ph. 021-312-88-94 DOMINUS ART GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 27 Sf. Elefterie St. Ph. 021-410-84-39 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm GALATECA GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 2-6 C. A. Rosetti St. Open: 11 am - 7 pm GALATEEA GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 132 Calea Victoriei, Ph. 021-212-82-10 Open: Mon 1 pm - 8 pm, Tue - Fri 9 am - 10 pm Sat 10 am - 10 pm, Sun 11 am - 2 pm GALERIA NOUA – 15 Academiei St., Ph./fax: 021-313-51-11 GOLD ART GALLERY - HILTON – 1-3 Episcopiei St., Ph. 021-310-18-27 GRAPHIS GALLERY - graphic art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17. Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm; Sat 10 am - 2 pm HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY - Antiques, furniture, porcelain, art glass, jewelery, paintings, decorative art, Oriental carpets, old coins, medals, clocks, ikones & collectibles. 63-65 Lipscani St., 1st floor. Ph.: 021-313-01-81; 021-315-56-63; Open: Mon – Fri 10 am – 7 pm, Sat 10 am – 2 pm MELENIA ART GALLERY – 3, Constantin Daniel St. The first Greek Art Gallery in Bucharest. Artists of contemporary art. Open: Tue. – Fri. 1 pm – 7 pm & Sat. 12 pm – 5 pm. www.meleniagallery.com NATIONAL MUSEUM OF ART OF ROMANIA GALLERIES- large collection of European art, Romanian and foreign masterpieces. 49-53 Calea Victoriei. Ph. 021-313-30-30. Open: 10 am - 6 pm OCCIDENT GALLERY – personal or group exhibitions: painting, sculpture. 11 Occidentului St. Ph. 021-212-59-23. Open: 10 am – 6 pm ORIZONT GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17 Open: Mon - Fri 10 am - 7 pm, Sat 10 am - 4 pm SIMEZA GALLERY - personal or group exhibitions: 20 Magheru Blvd., Ph. 021-659-75-80 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm

www.bucharestlife.com

S-a redeschis Casa Eliad DUP~ UN AN de consolid`ri [i restaur`ri, s-a redeschis Casa Eliad – cl`dire monument istoric din Capital`. Primul eveniment cultural s-a desf`[urat cu participarea maestrului Radu Beligan, care a prezentat un moment din spectacolul-conferin]` “Confesiuni despre art` [i via]`”. Totul s-a „contopit” ideal cu acest minunat spa]iu în`l]at acum 150 de ani pe fundamentul unei case mult mai vechi. “Sunt vechi, doamnelor [i domnilor, spunea Caragiale. Tot la fel o s` spun [i eu. Am 93 de ani [i m` preg`tesc s` înv`] un rol nou”, spunea Radu Beligan. „Discursul” s`u a avut loc între momentele muzicale ale Grupului vocal “Acapella”. La subsolul Casei Eliad s-a organizat o expozi]ie de fotografie cu imagini vechi ale imobilului. Construit` în anul 1789, casa a g`zduit de-a lungul timpului Facultatea de medicin` a comunit`]ii evreie[ti, Teatrul Evreiesc de Stat, Casa raional` de cultur`, iar în 1975 a devenit Casa de cultur` a Sectorului 3. Casa Eliad, situat` în Bulevardul Mircea Vod`, nr. 5, este cl`dire-monument istoric de categoria A (monument cu valoare na]ional`).

Dup` dealuri, la NY CRISTIAN MUNGIU A fost selectat cu lungmetrajul „Dup` dealuri” la Festivalul de Film de la New York, care va avea loc între 28 septembrie [i 14 octombrie. La acest prestigios eveniment cinematografic vor fi prezentate [i produc]ii semnate de Brian de Palma, Michael Haneke, Alain Resnais, Ang Lee. La aceast` a 50-a edi]ie a festivalului, organizat de Film Society of Lincoln Center, vor fi proiectate [i unele dintre cele mai bune filme lansate în prima jum`tate a anului 2012, printre care „Amour”, în regia lui Michael Haneke (Palme d’Or), „Barbara” de Christian Petzold (Ursul de Argint la Berlin), „Après mai” de Olivier Assayas, „Tabu” de Miguel Gomes etc. Festivalul se va deschide cu „Via]a lui Pi”, în regia lui Ang Lee, [i se va închide cu „Flight”. „Dup` dealuri” (Premiul pentru scenariu – Cristian Mungiu [i Premiul pentru interpretare feminin` - Cosmina Stratan [i Cristina Flutur – la Festivalul de la Cannes), a fost proiectat la Sarajevo, Palic sau Herceg Novi (Muntenegru) – unde a [i ob]inut Marele Premiu. În perioada urm`toare, filmul va rula la Festivalul de la Vukovar. Dup` dealuri va intra în cinematografele din România în octombrie.


BUCHAREST night LIFE

LA ÎMPLINIREA A 60 de ani, Hora]iu M`l`ele a primit în luna august o stea pe Aleea Celebrit`]ilor din Bucure[ti. Artistului i-a fost d`ruit` o stea din aur, din partea Casei de bijuterii Sabion, o replic` a stelei de pe Alee. Prezent la eveniment, Sorin Oprescu a avut un discurs din suflet: „Unic [i irepetabil, inconfundabilul nostru Hora]iu M`l`ele este, a[a cum bine [tim, un mare artist cu totul special. Actor, regizor, caricaturist [i scriitor, el este un fenomen artistic care nu înceteaz` s` ne uimeasc`. Este un continent al creativit`]ii pe care-l explor`m mereu cu încântare. O stea care str`luce[te sear` de sear` pe scen`, transformându-ne pe noi to]i, colegi [i spectatori, în marii lui admiratori (...)”.

THEATERS • ACT THEATER 126, Calea Victoriei, Ph.: 021-310-3103 • CASANDRA STUDIO 9, Franceza St., Ph.: 021-315-6975, 021-310-3574 • CENTRUL CULTURAL EUROPEAN – SALA RAPSODIA 53, Lipscani St., Ph.: 021-315-8980 • CENTRUL MULTI ART DANS 41, 11 Iunie St., Ph./fax: 021-336-6668, multiartdans@fx.ro • CONSTANTIN TANASE SATIRIC THEATER 33-35, Calea Victoriei, Ph.: 021-315-5678 • COMEDY THEATER 2, Sf. Dumitru St., Ph.: 021-314-9137 • EXCELSIOR THEATER 28, Academiei St., Ph.: 021-315-9720 • GLOBUS CIRCUS 15, Circului Alley, Ph.: 021-210-4195, 021-210-2419 info, 021-210-4295, 021-210-4998 reservations • ION CREANGA THEATER 13, Amzei Square, Ph.: 021-317-8590 • ION DACIAN OPERETTA THEATER 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-6348 • JEWISH STATE THEATER 15, Iuliu Barasch St., Ph.: 021-323-3970 • LUCIA STURDZA BULANDRA THEATER Toma Caragiu Hall 76A, J. L. Calderon St., Ph.: 021-212-0527; Izvor Hall 1, Schitu Magureanu St., Ph.: 021-314-7546 • LUNI THEATER FROM GREEN HOURS 120 Calea Victoriei, 120, Calea Victoriei, Ph.: 0788-452-485, 0732-234-356 • MASCA THEATER 70-72, Uverturii Blvd., Ph.: 021-430-5069 • METROPOLIS THEATER 89, Mihai Eminescu St., Ph.: 021-210-4281 • NATIONAL THEATER 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-9175 • NOTTARA THEATER 20, Gral Magheru Blvd., Ph.: 021-317-4101

M`l`ele s-a adresat celor prezen]i: „Iubit` [i pre]uit` adunare! Dup` cum vede]i, numai la noi se putea a[a ceva: stelele sunt pe p`mânt, iar România în aer... V` mul]umesc pentru aceast` flatant` manifestare de simpatie care probeaz` o dovad` de iubire de ambele p`r]i. Un asemenea gest se face ori din dragoste, ori din ur`. Un proverb islamic spune: «Dac` vrei s` distrugi un om, mai întâi trebuie s`-l iube[ti». În oricare din cazuri v` r`mân recunosc`tor pentru aceast` form`, subtil-aristocrat`, de a fi c`lcat în picioare cu atâta gra]ie... Închei cu un catren: Unu’ e pus la gr`tar/ Altu’ st` interimar/ Unu’ e prins cu ocaua/ Numai eu sunt dus cu steaua. S` fi]i s`n`to[i [i veseli”.

• ODEON THEATER MAJESTIC HALL 40-42, Calea Victoriei, Ph.: 021-314-7234 • TANDARICA THEATER 24, Gral. Eremia Grigorescu St., Ph.: 021-315-2377 • TEATRUL MIC 16, Constantin Mille St., Ph.: 021-314-7081, 021-314-7081 • TEATRUL FOARTE MIC 21, Carol I Blvd., Ph.: 021-314-0905

CULTURE / CULTUR~

Steaua lui M`l`ele

7


8

BUCHAREST night LIFE

IN SHAPE / |N FORM~

HEALTH CLUB & BEAUTY CENTERS Absolut Salon - Hairdressing , cosmetics, manicure, pedicure, massage. 111, G-ral Mathias Berthelot St. Open: Mon. - Sat. 10 am-9pm. Ph.: 0371-305-503, 0726-139-739 Le Club - Members and Pullman guests only. Indoor swimming pool, outdoor and indoor tennis and squash court, fitness equipment, Turkish bath, Jacuzzi, sauna, massage. 120, Soseaua Nordului. Ph.: 021-232-34-05. Open: daily 8 am - 10 pm Cella Center - Anti Age therapies, Acupuncture, Beautification techniques, Physiotherapy, SPA therapies, nutrition advices. 54, Sf. Elefterie St. Tel/fax: 021-410-98-52, cell: 0745830-388. E-mail: info@cella-center.com, www.cella-center. com. Open: 10 am - 10 pm. Crowne Plaza Hotel - Indoor swimming pool, sauna and fitness equipment. Massage: Mon-Fri 5 pm - 9 pm. 1, Poligrafiei St. Ph.: 021-224-00-34/ext. 6100. Open: daily 6:30 am - 11 pm Diplomat Club - Outdoor pool, tennis and football courts, 8-hole golf course, table-tennis facilities and massage salon. 1, Aleea Minovici. Ph.: 021-222-84-97. Open: Mon-Sun 9 am - 6 pm Dr. M Estetic 1, 2 - Spa, Tao massage, facial conditioning, biostimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna. Special men medical estetics. 57-59, Ion Ionescu de la Brad St., Sc.1, Apt. 2 Ph.: 021-211-55-03, 0722-214-856 Floreasca Club - Members only. Indoors pool, body building center and outdoors tennis courts. 1, Mircea Eliade St. Ph.: 021-230-79-70 Open: daily 10 am -10 pm InterContinental Hotel - Public access, on the 22nd floor. Full range of facilities. Solarium, fitness centre, hexagonal swimming pool. C.C. accepted. 4, N. Balcescu Blvd. Ph.: 021310-20-20 / ext. 371/355. Open: 7 am - 10 pm Magnolia Spa - www.magnoliaspa.ro .20, Sperantei St., Ph.: 021-311-27-79, welcome@magnoliaspa.ro Open: Tue - Fri 12:30 pm - 8 pm, Sat 10:30 am - 6 pm, Miko Beauty Center - Spa, Tao massage, facial conditioning, bio-stimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna, solarium, fitness. 41, Silvestru St. Ph.: 021-211-09-64/65/73. 1C, Scoala Herastrau St. Ph.: 021-233-00-83/84/85. Open: Mon-Fri 8 am - 8 pm; Sat 8 am - 6 pm Novotel Wellness Centre - Indoor swimming pool with artificial waves, fitness centre, gym, massage, hammam, Power Plate and golf simulator. C.C. accepted. Secure paying parking lot. 37B, Calea Victoriei. Ph.: 021-308-85-61. Open: 6 am – 10 pm Pit Gym Club - Fitness, aerobics, massage, wet sauna. 2, Av. Popa Marin St. Ph.: 021-230-03-71 Open: 9 am - 9 pm Pro Estetica Medical Spa - 38-40, Tudor Stefan St., 4th floor. Ph.: 021-230-59-21; 0788-171-052 Open: 9 am - 8 pm (Mon. - Fri.). Sat. - on request Ramada Plaza Bucharest Hotel - Indoor swimming pool, sauna, skittle and bowling alleys. 3-5,Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-20-00. The Works - Within Athenée Palace Hilton. Swimming pool and jacuzzi. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-30337-77 ext.3972. Open: Mon-Sat 8 am - 8 pm; Sun 8 am - 4 pm World Class Health Academies - Within JW Marriott Bucharest Grand HoPh. Spa and fitness center, gym, aerobics/ spinning, massage, pool, jacuzzi, squash courts - limited membership. 90, Cal. 13 Septembrie Ph.: 021-403-09-00/01. Open: weekdays 6 am - 10 pm, weekends 9 am - 9 pm

www.bucharestlife.com

Premiul Golden Carpathian, proiectului Hel - Polonia • Trei men]iuni au fost acordate proiectelor din Olanda, Palestina [i Ungaria ÎN PERIOADA 23 - 26 august, la cinema Patria, a avut loc a doua edi]ie a Târgului de Film Golden Carpathian, organizat de Asocia]ia pentru Integrare Cultural` European` (AICE), Agen]ia Idea Zone cu sprijinul Ministerului Culturii, Centrului Na]ional al Cinematografiei (CNC) [i RADEF România Film.

Invita]ii celei de-a doua edi]ii a târgului au reprezentat 20 de ]`ri: Albania, Anglia, Azerbaidjan, BosniaHer]egovina, Republica Ceh`, China, Croa]ia, Fran]a, Iordania, Kazahstan, Moldova, Olanda, Palestina, Polonia, România, Rusia, Serbia, Turcia, Ucraina [i Ungaria. Câ[tig`torul concursului de proiecte cinematografice, în valoare de 7.000 de euro este Hel din Polonia. Trei men]iuni a câte 1.000 de euro au fost acordate proiectelor Second Hand Life din Olanda, Sinless City din Palestina [i The Quiet American Ron Holloway din Ungaria. În competi]ie au fost înscrise [i prezentate caselor de produc]ie participante 17 proiecte cinematografice din 20 de ]`ri. Premiile sunt oferite de Ministerul Culturii [i Consiliul Na]ional al Cinematografiei. Juriul, care i-a cuprins pe regizorul Adam Cselleng – pre[edinte (Ungaria), produc`torul Altin Prifti (Albania) [i regizorul Ayoub Daneshvar Ghorbani (Azerbaidjan), [i-a motivat alegerile pe baza unor criterii precum “originalitatea pove[tii, diversitatea tehnicilor de filmare, stilul de prezentare, modul în care povestea va atinge sentimentele [i gândurile telespectatorilor, evenimente reale [i nivelul de risc în produc]ie.” Hel este proiectul funda]iei Amondo Film din Polonia, în regia Katarzynei Priwiezeincew. Hel este o destina]ie turistic` foarte popular` în timpul sezonului de var`, care se transform` în locul perfect pentru un microunivers claustrofob [i izolat în perioada iernii. Peninsula urmeaz` s` fie izolat` de restul lumii, dar trei tineri turi[ti sunt da]i disp`ru]i. Ancheta scoate la iveal` secretele terifiante ale peninsulei Hel, ascunse cu grij` sub aparen]a unui loc lini[tit.


10

BUCHAREST night LIFE

SHOPPING / CUMP~R~TURI

SHOPPING CENTERS One can easily find ready-to-wear clothes, shoes, access Food courts can often be found on or near the premises. These shopping centers might be similar in many ways with those that you are already familiar with. AFI PALACE COTROCENI MEGA FUN: 4,Vasile Milea Blvd BANEASA SHOPPING CITY: 42D, Sos. Bucuresti-Ploiesti BUCURESTI MALL: 55-59, Calea Vitan CARREFOUR COMMERCIAL CENTERS: 426-426A, Sos. Colentina • Buc-Pitesti Highway, km 11-12 CITY MALL: 2, Sos. Oltenitei ESPLANADA SHOPPING CENTER: 20, Soseaua Vergului. FEERIA COMMERCIAL CENTER: 44A, Soseaua Bucuresti Ploiesti GRAND AVENUE SHOPPING GALLERY: 90, Calea 13 Septembrie JOLIE VILLE GALLERIA: 103 Bis, Erou Iancu Nicolae St. LIBERTY CENTER: 151-171, Progresului St. MARIO PLAZA SHOPPING CENTER: 172, Calea Dorobantilor ORHIDEEA COMMERCIAL CENTER: 210 - 210 B, Spl. Independentei PLAZA ROMANIA: 26, Timisoara Blvd. RIN GRAND HOTEL SHOPPING GALLERY: 7D, Calea Vitan Barzesti UNIREA SHOPPING CENTER: 1, Unirii Sq. WORLD TRADE PLAZA: 10, Montreal Sq.

COSMETICS & BEAUTY BEAUTY SHOP: Bucuresti Mall • 27-33, Magheru Blvd. • Plaza Romania CLINIQUE: 100, Calea Victoriei ESTEE LAUDER: 100, Calea Victoriei INA CENTER: 27, Ion Campineanu St. • 14-16, C.A. Rosetti St. • Cora Lujerului • Esplanada Commercial Center • Jolie Ville • Orhideea Commercial Center • Unirea Shopping Center • WTC Galleries PRIVILEGE: Buc-Pitesti Highway, km 11-12 - Carrefour • 426-426A, Sos. Colentina - Carrefour • Mario Plaza Shopping Center • Selgros Baneasa • Selgros Berceni • Selgros Pantelimon • Unirea Shopping Center SEPHORA: Orhideea Commercial Center YVES ROCHES: Bucuresti Mall

FASHION ABSOLUT JOY: Baneasa Shopping City L’ARMOIRE - Concept Store: 18, Ion Mihalache Blvd. Romanian designers plus French Ugo Zaldi, Jewelry by Arrera and David Sandu. BLISS: 23, Calea Victoriei;Valentino, Louis Feraud, Calvin Klein, Lorenzini BERSHKA: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall Bray Suite anthology CACHAREL: Baneasa Shopping City; Fashion for Men CASA FRUMOASA: 40, Lascar Catargiu Blvd. • Grand Avenue Shopping Gallery; Luxury men’s wear, handmade shoes & exquisite accessories DEBENHAMS: Bucuresti Mall DISTINTO: 196, Calea Dorobantilor: Canali, Kiton, Testoni ELEGANCE Boutique: 118, Calea Victoriei • Grand Avenue Shopping Gallery; Classic ladies look, garments, leather accessories & shoes, art jewellery . ERMENEGILDO ZEGNA - Flagshipstore: 63-81, Calea Victoriei Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport GANT: 52, Calea Victoriei • Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall GUESS: 87-89, Calea Victoriei

www.bucharestlife.com

Catalogul IKEA 2013 d` o nou` via]` casei IKEA ROMÂNIA A lansat la mijloc de august noul catalog IKEA 2013. 950.000 de exemplare din noul catalog se distribuie gratuit tuturor locuin]elor din Bucure[ti, Ploie[ti [i împrejurimi, între 20 august [i 10 septembrie. Noul catalog este disponibil în format digital pe www.IKEA.ro. La nivel interna]ional, catalogul IKEA 2013 se tip`re[te în 211 milioane de exemplare, distribuite în 43 de ]`ri, în 29 de limbi [i în 62 de edi]ii! Catalogul 2013 aduce o nou` abordare con] inutului, dar [i o dimensiune interactiv`, menite s` ofere mai multe solu]ii [i inspira]ie. D` o nou` via]` casei tale este tema pentru 2013. Produse noi, solu]ii inovatoare [i combina]ii inedite, care propun perspective noi [i aduc un suflu nou locuin] elor, se reg`sesc în cele 328 de pagini ale noului catalog. Noua structur` a catalogului este inspirat` din via]a de zi cu zi. Reorganizarea catalogului se bazeaz` pe activit`]ile pe care le faci acas`, nu pe camere. “Unele case nu au mai mult de o camer`. Aceast` camer` reprezint` locul în care m`nânci, locul în care lucrezi, dar [i locul în care dormi. A[a c` ne-am îndep`rtat de ceea ce define[te un dormitor sau o camer` de zi [i ne-am concentrat pe ideea de dormit, de organizare, de g`tit sau de relaxare. Inspira]ia vine mai u[or ca niciodat`”, declara la lansare Mihaela Mure[an, Marketing Manager IKEA România. Prima jum`tate a catalogului este împ`r]it` în 7 categorii: G`se[ti u[or!, Somn u[or!, Nu uita de tine!, G`te[te cu pl`cere!, Poft` bun`!, Spor la treab`!, Las` grijile deoparte! Cea de-a doua parte prezint` game extinse de produse pentru compararea stilurilor [i pre] urilor acestora. În premier`, catalogul IKEA 2013 dep`[e[te paginile tip`rite [i aduce mai mult` interac]iune. S-a dezvoltat o aplica]ie prin care se invit` utilizatorii într-un showroom online interactiv. Aplica]ia este disponibil` gratuit pentru telefoanele [i tabletele cu sistemele de operare Android [i IOS [i ofer` con]inut multimedia extins, galerii de imagini, filme, pove[ti ale designerilor sau chiar vizualiz`ri 3D interactive [i X-Ray ale produselor. Con]inutul este disponibil [i pe www. IKEA.ro/lumea-ideilor.ro. Tema catalogului se reg`se[te [i în decorul de pe copert`. În rolul principal este fotoliul MK, o pies` de mobilier creat` în 1951 [i care apar]ine chiar lui Ingvar Kamprad, fondatorul companiei IKEA. Fotoliul este redecorat cu o hus` nou` [i însufle]it cu accesorii moderne, primind astfel un suflu nou. Dar, designerii IKEA au creat o versiune îmbun`t`]it` a modelului clasic, disponibil în dou` culori diferite, cu un nou nume: Strandmon.


SHOPPING / CUMP~R~TURI

12

BUCHAREST night LIFE IDELIER - Concept Store: 1, Lascar Catargiu Blvd. J. KRISTENSEN: 63-81, Calea Victoriei; Luxury ladies fashion & accessories from: Blumarine, Brioni & Alberta Ferretti KENVELO: Bucuresti Mall LANCEL: Feeria Commercial Center LA PERLA: 122, Calea Victoriei LOUIS VUITTON: Grand Avenue Shopping Gallery MAN & MANETTI: 118, Calea Victoriei; Men’s apparel MANGO: Bucuresti Mall • Plaza Romania MARELLA: 21-23, Calea Victoriei MARIELLA BURANI: 21-23, Calea Victoriei MARKS & SPENCER: Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center MAX MARA: 122 A, Calea Victoriei MENGOTTI: 48-50, Calea Victoriei Dolce & Gabbana, Fendi, Giorgio Armani, Etro, Prada, Alessandro dell’Acqua, Cesare Paciotti, Balli, Loro Piana M MISSONI: Baneasa Shopping City MODA & STYLE: Jolie Ville Galleria Red Valentino,Valentino, Byblos Blu, Byblos, Roccobarocco, Gianfranco Ferre, Moschino Cheap & Chic, Moschino Jeans, Mochino, Cerruti, Lanvin, Love Sex Money,Versus,Versace, D&G, Just Cavalli, GF Ferre, Emporio Armani, Giorgio Armani, Diesel,Vicini, Ungaro, Krizia, See by Chloe, Emilio Pucci. MOTIVI: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall • Plaza Romania NAUTICA - Latest collection: • Baneasa Shopping City • Fashion House Outlet Centre, A1, Bucuresti Pitesti km 13 NO 36 SEROUSSI: • Bucuresti Mall • Cocor Store PAL ZILERI: 63-81, Calea Victoriei PEEK & CLOPPENBURG: Baneasa Shopping City THE PLACE: Concept Store: 46, Calea Victoriei PULL & BEAR: Baneasa Shopping City RIVER WOODS: Orhideea Commercial Center • Mario Plaza Shopping Center STEILMANN: 1-5, Magheru Blvd. • Bucuresti Mall • Plaza Romania TERZOATTO: Mario Plaza Shopping Center; Italian Fashion TIMBERLAND: • Baneasa Shopping City • Fashion House Outlet Centre, A1, Bucuresti Pitesti km 13 TINA R: Mario Plaza Shopping Center TOM TAYLOR: Orhideea Commercial Center VICTORIA: 46 - 46, Calea Victoriei WOOLFORD: Mario Plaza Shopping Center; Lingeries ZARA: Baneasa Shopping City • Plaza Romania

FOOTWEAR CESARE PACIOTTI: 101, Calea Victoriei • 118, Calea Victoriei ECCO: Feeria Commercial Center • Baneasa Shopping City GEOX: Feeria Commercial Center • Unirea Shopping Center • Afi Palace Cotroceni HUMANIC: • Baneasa Shopping City • Militari Shopping LEONARDO: Bucuresti Mall • Unirea Shopping Center MIHAI ALBU: Grand Avenue Shopping Gallery His own creations of garments, leather goods and deluxe footwear OTTER: • Feeria Commercial Center • Unirea Shopping Center • Carrefour Militari Commercial Gallery • 235, Calea Mosilor • Orhideea Commercial Center • Plaza Romania • Militari Shopping • Afi Palace Cotroceni • Esplanada Shopping Center

www.bucharestlife.com

Aur pentru Val Duna la Berliner Wine Trophy 2012 VINUL VAL DUNA Pinot Grigio 2011, de la Crama Opri[or, a primit medalia de aur la Concursul Berliner Wine Trophy 2012, organizat la fine de iunie la Berlin, în Germania. “Aceast` medalie reprezint` înc` o dovad` c` terroirul oltenesc de la Opri[or are capacitatea de a da na[tere unor vinuri impresionante atât pentru consumatorii români cât [i pentru exper]ii [i pentru consumatorii europeni preten]io[i, confirmând totodat` capacitatea de inova]ie în vinifica]ie, precum [i complexitatea [i tipicitatea vinurilor create de enologul Liviu Grigorica”, ne-a declarat directorul general al Cramei Opri[or, Gabriel Roceanu. Reh Kendermann GmbH, proprietarul Cramei Opri[or din Mehedin]i, are sediul în Bingen, pe valea Rinului. Este “casa de vinuri” care reprezint` marca Val

Duna pe pia]a german`, fiind, în acela[i timp, unul dintre cei mai mari exportatori [i importatori de vinuri pe aceast` pia]`. Pasiune, intui]ie, grij` pentru detalii, responsabilitate. Sunt cele patru ingrediente simple pe care Carl Reh, fondatorul Reh-Kendermann, le-a pus la baza afacerii sale cu vinuri, în 1920, într-o Germanie care se reg`sea pe sine dup` un r`zboi devastator. Mo[tenirea lui e prezent` [i azi, dup` nou` decenii, compania devenind cel mai mare exportator de vinuri germane ([i una dintre cele mai mari din lume) [i reu[ind s` r`mân`, totodat`, o afacere de familie, care pune pre] pe acelea[i principii ca la început. Trei genera]ii, obsedate de valorile s`dite de fondator, s-au succedat de la mica „societate comercial` pentru struguri, must [i vin“ înfiin]at` de Carl Reh pe valea Mosel [i pân` în ziua de azi. Trei genera]ii în care tehnologia cea mai modern` [i cercetarea [tiin]ific` au fost permanent integrate valorilor ini]iale. Mica afacere a „patriarhului“ Carl Reh a devenit între timp un „juc`tor global“ - nu doar cel mai important exportator al vinurilor germane în întreaga lume, ci [i cel mai mare importator de vinuri str`ine în Germania.


BUCHAREST night LIFE

Concursul Enescu 2013 la start S-AU ANUN}AT ÎNSCRIERILE pentru Concursul Interna]ional „George Enescu” - sec]iunile Violoncel, Compozi]ie, Vioar` [i Pian. Acesta este deschis tuturor participan]ilor, f`r` deosebire de cet`]enie, n`scu]i dup` 1 august 1980. O alt` sec]iune a concursului este Canto „Voci wagneriene”, deschis tuturor participan]ilor, f`r` deosebire de cet`]enie, n`scu]i dup` 1 august 1978. Pân` la 1 iulie 2013 (data po[tei), candida]ii vor trimite la Artexim, Calea Victoriei 155, Bl. D1, Sc. 8, Et. 2, sector 1, 010073 Bucure[ti – România, sau prin e-mail la: artexim@rdslink.ro cu men]iunea “Pentru Concursul Interna]ional George Enescu”, documentele necesare înscrierii. Fiecare candidat va primi confirmarea sau refuzul, respectiv invita]ia oficial` de participare (unde este cazul) pân` la 1 august 2013. Semnarea buletinului de înscriere la concurs oblig` pe fiecare candidat s` accepte prevederile actualului regulament. Candidatul trebuie s` fie liber de orice obliga]ii în timpul desf`[ur`rii concursului. Taxa de participare la Concursul Interna]ional de Canto, Pian, Vioar` [i Violoncel “George Enescu“ este de 100 euro. Pentru Concursul de Compozi]ie, taxa de participare este de 50 euro/lucrare. Taxa de participare, în euro, va fi achitat` la Banca Comercial` Român` (BCR) Sector 1, Artexim, Calea Victoriei nr. 155, sect.1, 010073, Bucure[ti, România. IBAN RO59RNCB0072049685010041 SWIFT/BIC code: RNCBROBU Costurile de transport sunt în sarcina candidatului. Pe perioada particip`rii la concurs, organizatorii asigur` gratuit cazarea la hotel a candida]ilor. Camerele le vor fi puse la dispozi]ie cu o zi înainte de tragerea la sor]i a fiec`rei sec]iuni a concursului. Fiecare candidat va trebui s` se prezinte la Secretariatul concursului cu o zi înainte de tragerea la sor]i. Juriul fiec`rei sec]iuni este format din personalit`]i: Pian - Jean Claude Pennetier, pre[edintele juriului (Fran]a), Rolf Dieter Arens (Germania), Valentin Gheorghiu (România), Wolfgang Manz (Germania), Andrey Pisarev (Rusia), Alan Weiss (Belgia), Karin Lechner (Argentina);

Vioar` - Pierre Amoyal, pre[edinte (Fran]a), Agustin Leon Ara (Spania), Florin Croitoru (România), Mikhail Kopelman (SUA), Mihaela Martin (România), Igor Petrushevski (Rusia), Mieczyslaw Szlezer (Polonia), Agustin Leon Ara (Spania), Michael Frischenschlager (Austria), Bujor Prelipcean (România); Violoncel - Natalia Gutman, pre[edinte (Germania), Marin Cazacu (România), Frans Helmerson (Suedia), Arto Noras (Finlanda), Vladimir Malinovski (Rusia); Canto - Eva Wagner, pre[edinte (Germania), Annett Andriesen (Germania), Marius Vlad Budoiu (România), Serge Dorny (Fran]a), Ioan Holender (România), Siegfried Jerusalem (Germania), Maria Sl`tinaru Nistor (România); Compozi]ie - Cornel }`ranu, pre[edinte (România), Dan Dediu (România), Adrian Iorgulescu (România), Tristan Murail (Fran]a), Zygmunt Krauze (Polonia). Premiile acordate la fiecare sec]iune a concursului sunt indivizibile. Premiul I se va intitula Marele Premiu al Concursului International „George Enescu“. Valoarea premiilor pentru fiecare sec]iune de interpretare a concursului: Premiul I - 15.000 euro, Premiul II - 10.000 euro, Premiul III - 5.000 euro. Pentru sec]iunea Compozi]ie se acord` Premiul pentru sec]iunea de muzic` simfonic` - 10.000 euro [i Premiul pentru sec]iunea muzic` de camer` - 7.000 euro. Semifinali[tilor [i finali[tilor concursului, juriul le mai poate acorda: Premiul pentru cel mai bun acompaniator str`in al Sonatelor pentru vioar` [i pian de George Enescu, în valoare de 4.000 euro; Premiul pentru cel mai bun acompaniator str`in al Sonatei în fa minor pentru violoncel [i pian de George Enescu, în valoare de 4.000 euro. Pentru sec]iunea Pian, un premiu pentru cel mai bine clasat concurent va fi acordat de Funda]ia Erbiceanu.

13


14

BUCHAREST night LIFE OPTICIANS OPTICA MALAGA: 26, C.A. Rosetti St. Large selection of top designer’s frames. OPTIPLAZA: Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center • Plaza Romania; Top designer’s frames, sunglasses, accessories. SOVER: 2, Soseaua Colentina - Bucur Obor • 17, Calea Victoriei - Galeriile Victoria • 102-110, Calea Dorobantilor • 365, Calea Grivitei • Cora - Lujerului • Esplanada Shopping Center • Unirea Shopping Center, Central wing ground floor

SHOPPING / CUMP~R~TURI

JEWELRY, WATCHES, ACCESSORIES CELLINI: 1-3 Magheru Blvd. • 16, N. Balcescu Blvd. DAVID SANDU JEWELRY: 30, Smardan St. FOLLI FOLLIE: Baneasa Shopping City •City Mall GMT: Mario Plaza Shopping Center HELVETANSA: 88, Calea Victoriei OXETTE: Baneasa Shopping City • Bucharest Mall • Plaza Romania - ground floor ZEHAVA JEWELRY: Gallery of hand crafted gold & precious stone jewelry, 43, Lipscani St. ZEN DIAMOND: Baneasa Shopping City

ANTIQUES Make sure you get a signed receipt when buying antiques. If necessary, ask about an export permit. GALERIA NUMISMATICA: 35-37, Academiei St. HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY: 63-65, Lipscani St., 1st floor.

INTERIOR DESIGN & DECORATION ANATOLIAN CARPET BOUTIQUE: Carrefour Colentina • 31, Sos. Kiseleff • Unirea Shopping Center CASA MIA: Mario Plaza Shopping Center INNOVA: 4, Patriei St. (Inside) OBART: 10, Magheru Blvd. STICEROM: 9-11, Selari St. Glass artifacts

GIFTS ART GLASS: 9-11, Selari St. CRAII DE CURTEA-VECHE: 14, Covaci St. MY HOUSE: 168, Calea Dorobantilor • Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center ROMARTIZANA: 18-20, Calea Victoriei SARRA BLU’ : Bucuresti Mall • Mario Plaza Shopping Center • Unirea Shopping Center TOTEM: Bucuresti Mall • 426-426A, Sos. Colentina (Carrefour) • Unirea Shopping Center

SPORTS EQUIPMENT & TRAVEL ADIDAS: 28-30, Magheru Blvd. • 116-122, Calea Dorobantilor • Bucuresti Mall. CHAMPION: Esplanada Shopping Center DIADORA: 33A, 1 Decembrie 1918 Blvd. (Auchan) GBS WORLD OF BRANDS: 71, Sos. Panduri • Henri Coanda Int’l Airport • World Trade Plaza HERVIS SPORTS: Liberty Center INTERSPORT: 39, I.C. Bratianu Blvd. KAPPA: City Mall LACOSTE: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall. LOTTO: 225, Calea Mosilor • 33A, 1 Decembrie 1918 Blvd. (Auchan Titan) • City Mall NIKE: 25, Magheru Blvd. • 95, Stirbei Voda St. • Bucuresti Mall. PUMA: Unirea Shopping Center SERGIO TACCHINI: Buc-Pitesti Highway, km 11-12 (Carrefour Commercial Center) UMBRO: City Mall

www.bucharestlife.com

Parc Solar la ICPE • Prima aplica]ie fotovoltaic` din România integrat` în fa]ada unei cl`diri

PARCUL SOLAR ICPE a fost prezentat pe 19 iulie, la sediul ICPE din Splaiul Unirii 313, în cadrul unei conferin]e de pres` la care a participat, de asemenea, pre[edintele Comisiei pentru Industrie din Camera Deputa]ilor, parlamentari, primarul sectorului 3, membrii ai staff-ului MECMA [i ANCS, pre[edintele SIF-Muntenia, pre[edintele CCIB [i al]i invita]i. Evenimentul a inclus prezentarea Parcului Solar ICPE – prima baz` experimental` din România în domeniul energiilor regenerabile cu component` outdoor, care cuprinde: laboratoare [tiin]ifice, prima aplica]ie fotovoltaic` din România integrat` în fa]ada unei cl`diri, aplica]ii specifice fotovoltaice, solar termice, eoliene de mic` putere, tracker-e, pompe de c`ldur`, componente pentru mobilitate electric`. Cu acela[i prilej s-a deschis showroom-ul dedicat tehnologiilor bazate pe energii regenerabile, s-au vizitat laboratoarele pentru caracterizarea tehnologiilor regenerabile [i s-a prezentat proiectul Infrasolar, al c`rui principal scop este extinderea capabilit`]ilor de cercetare-dezvoltare în domeniul surselor regenerabile de energie. Parcul Solar ICPE este un pilot func]ional pentru educarea publicului în spiritul prezerv`rii mediului, pentru încurajarea utiliz`rii energiilor regenerabile [i pentru în]elegerea conceptului de dezvoltare durabil`, esen]ial pentru supravie]uirea speciei umane pe Terra. Capabilit`]ile [tiin]ifice, tehnice [i experimentale create prin construc]ia Parcului Solar Icpe, ofer` investi]iilor în domeniul energetic un pachet complet de servicii care s` le garanteze succesul proiectului de investi]ii. ICPE are o experien]` de peste 60 de ani în inginerie electric` [i aproape 40 de ani în domeniul energiilor regenerabile, orientându-[i în prezent activitatea spre domenii cu profil eco-electric precum: energie regenerabil`, eficien]` energetic`, protec]ia mediului, aparataj electric ecologic cu comuta]ie în vid, cabluri electrice speciale cu izola]ie de teflon, ma[ini electrice speciale, servocontrol, vehicule electrice, automatiz`ri industriale [i agricole, electrotehnologii, încercarea produselor [i caracterizarea materialelor. ICPE de]ine propriul institut de cercetare, o editur` tehnic` activ`, iar o mare parte din produsele realizate sunt brevetate, fiind prezentate la diverse saloane interna]ionale de inventic`.


CULTURE / CULTUR~

16

BUCHAREST night LIFE CINEMAS In Bucharest, movie schedules change weekly, usually on Fridays. Movies are screened in their original languages, with Romanian sub-titles. The majority of cinemas show American movies, but you can find European productions at the French Institute Cinema or the Cinemateca. Ticket prices vary from 4 to 34 lei, and up to 68 lei for VIP tickets.

CINEMA CITY: 4,Vasile Milea Blvd., AFI Palace Cotroceni Ph.: 021-407-0000 CINEMA CITY SUN PLAZA: 391, Calea Vacaresti, Sun Plaza Ph.: 021-386-0600 CINEMAPRO: 3, Ion Ghica St. Ph.: 031-824-1360 CINEMATECA: • Eforie Hall: 2, Eforie St. Ph.: 021-313-0483 • Union Hall: 21, Ion Campineanu St. Ph.: 021-313-9289 CORSO: 5, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-1334 CITYPLEX: City Mall, 3rd floor; 2, Oltenitei Ave. Ph.: 021-319-8226 EUROPA: 127, Calea Mosilor Ph.: 021-314-2714 FESTIVAL: 34, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-6384 FRENCH INSTITUTE “ELVIRA POPESCU”: 77, Dacia Blvd. Ph.: 021-316-9930/0224 GLENDALE STUDIO: 9, Cotroceni Ave. Ph.: 021-316-3286 GLORIA: 6, Bucovina St. Ph.: 021-324-4675 HOLLYWOOD MULTIPLEX: 55-59, Calea Vitan, Bucuresti Mall Ph.: 021-327-7020/22 THE LIGHT CINEMA: 151-171, Progresului Ave., Liberty Center Ph.: 021-369-9740, 021-369-9797 MOVIEPLEX CINEMA: 26, Timisoara Blvd., Plaza Romania Ph.: 021-407-8300 NCRR: 3, Kiseleff Ave., the National Museum of Romanian Peasant Ph.: 021-317-9660 PATRIA: 12-14, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-9266 SCALA: 2-4, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-6708 STUDIO: 29, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-5526

www.bucharestlife.com

MOVIE PREMIERE The Best Exotic Marigold Hotel (UK/USA/United Arab Emirates, 2011 – 2 hrs. 4 mins.) British retirees travel to India to take up residence in what they believe is a newly restored hotel. Less luxurious than its advertisements, the Marigold Hotel nevertheless slowly begins to charm in unexpected ways. Directed by John Madden; Starring Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Dev Patel, Tom Wilkinson Savages (USA, 2012 – 2 hrs. 11 mins.) Entrepreneurs Ben and Chon run a lucrative, homegrown industry - raising some of the best weed ever developed. They also share a love with Ophelia. Life is idyllic... until the Mexican Baja Cartel decides to move in and demands that the trio partners with them. When the merciless head of the cartel underestimate the unbreakable bond of the three friends, Ben and Chon - with the assistance of a dirty DEA agent wage a seemingly unwinnable war against the cartel. Directed by Oliver Stone; Starring Blake Lively, Benicio Del Toro, Emile Hirsch, John Travolta, Salma Hayek Tinker Bell: Secret of the Wings (USA, 2012 – 1 hr. 32 mins.) Tinker Bell meets Periwinkle and ventures into the winter woods with her and Tinker Bell’s other friends to find the secret of fairy wings. Directed by Ryan Rowe; Starring (Voices) Timothy Dalton, Mae Whitman, Lucy Liu, Lucy Hale Step Up Revolution (USA, 2012 – 1 hr. 39 mins.) Emily arrives in Miami with aspirations of becoming a professional dancer and soon falls in love with Sean, a young man who leads a dance crew in elaborate, cuttingedge flash mobs, called “The Mob”. When a wealthy business man threatens to develop The Mob’s historic neighborhood and displace thousands-of people, Emily must work together with Sean and The Mob to turn their performance art into protest art, and risk losing their dreams to fight for a greater cause. Directed by Scott Speer; Starring Kathryn McCormick, Ryan Guzman, Cleopatra Coleman, Stephen Boss Lawless (USA, 2012 – 1 hr. 55 mins.) The three Bondurant brothers run a bootlegging operation during the depression, up


BUCHAREST night LIFE in the mountains of Virginia. Special Deputy Charles Rakes is after a share of the brothers’ profits. Compounding their troubles, the local competition is elbowing in on their activities. Forrest help the brothers gain a local monopoly. When Forrest is wounded as tension with Rakes escalates, Jack, initially the timid one, must prove his worth against gangster Floyd Banner’s mob. Directed by John Hillcoat; Starring Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce, Jessica Chastain, Gary Oldman Resident Evil: Retribution (Germany/Canada, 2012 – 1 hr. 57 mins.) The Umbrella Corporation’s deadly T-virus continues to ravage the Earth, transforming the global population into legions of the flesh eating Undead. The human race’s last and only hope, Alice, awakens in the heart of Umbrella’s most clandestine operations facility and unveils more of her mysterious past as she delves further into the complex. Directed by Paul W.S. Anderson; Starring Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle Rodriguez, Wentworth Miller Despre oameni si melci (Aka. Of Snails and Men) (Romania, 2012 – 1 hr. 42 mins.) 1992, in the small city of Muscel, Romania, one of the most important factories will close, leaving 1,000 people out of work. The factory CEO made a deal with a French buyer, a company that produces cans of snails. They want to turn the factory into a... snail loft, keeping only 300 employees. Between the problems with his wife and his mistress, George, the union leader, comes up with many crazy ideas in order to save the struggling company. Directed by Tudor Giurgiu; Starring Monica Barladeanu, Andi Vasluianu, Andreea Bibiri, Dorel Visan The Campaign (USA, 2012 – 1 hr. 25 mins.) In order to gain influence over their district, two CEOs seize an opportunity to oust long-term congressman Cam Brady by putting up a rival candidate. Their man: naive Marty Huggins, director of the local Tourism Center. Directed by Jay Roach; Starring Will Ferrell, Zach Galifianakis, Jason Sudeikis, Katherine LaNasa Hit and Run (USA, 2012 – 1 hr. 40 mins.) A comedy about a young couple that risks it all when they leave their small town life and embark on a road trip that may lead them towards the opportunity

of a lifetime. Their fast-paced road trip grows awkwardly complicated and hilarious when they are chased by a friend from the past, a federal marshal and a band of misfits. Directed by David Palmer, Dax Shepard; Starring Dax Shepard, Kristen Bell, Bradley Cooper, Kristin Chenoweth Hope Springs (USA, 2012 – 1 hr. 40 mins.) Kay and Arnold, a middle-aged couple, barely interact in any meaningful loving way. Kay finds a book by Dr. Feld which inspires her to sign them up for the Doctor’s intense week long marriage counseling session. Although Arnold sees nothing wrong with their 30 year long marriage, he reluctantly agrees to go on the excursion. Dr. Feld manages to help the couple understand how they have emotionally drifted apart and what they can do to reignite their passion. Directed by David Frankel; Starring Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell, Jean Smart Premium Rush (USA, 2012 – 1 hr. 31 mins.) Wilee is one of 1,500 bike couriers in Manhattan who rides on the edge by having a bike with no brakes. On this day, Wilee has a delivery that is so valuable that a corrupt NYC Detective, who needs the money, begins to chase Wilee throughout the city to get it before the envelope is delivered. Directed by David Koepp; Starring Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez, Jamie Chung En kongelig affaere (Aka. A Royal Affair) (Denmark/ Sweden/Czech Republic, 2012 – 2 hrs. 17 mins.) A young queen, who is married to an insane king, falls secretly in love with her physician - and together they start a revolution that changes a nation forever. Directed by Nikolaj Arcel; Starring Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Følsgaard The Sweeney (USA, 2012 – 1 hr. 42 mins.) A hardened detective in the Flying Squad of London’s Metropolitan police. Based on the ‘70s UK TV show. Directed by Nick Love; Starring Hayley Atwell, Damian Lewis, Ray Winstone, Paul Anderson

17


BUCHAREST night LIFE

Linie din crochet Cristina Matei

CULTURE / CULTUR~

18

DESIGNERUL CRISTINA MATEI î[i exprim` pasiunea pentru crochet [i design într-o colec]ie unicat intitulat` “Summer”. Prin combina]ia inedit` de fire [i materiale, culori [i modele, “Summer” reprezint` un nou concept pe pia]a româneasc`, îmbr`când forme din ce în ce mai variate. Cele peste 80 de piese vestimentare care fac parte din noua colec]ie sunt disponibile pe magazinul online www.cristinamatei.com .

JAZZ CLUBS ART JAZZ CLUB – 23A, N. Balcescu Blvd. the basement of Orizont Gallery; phone: 021-666-43-95 Live Jazz – Every Thursday (but not exclusively), after 10 pm CLUB NOUVEAU – 15, Ing. Zablovschi St. For information about the program call 021-666-3094 or 0744-663-094. The shows start at 10 pm; Every Thursday - Johnny Raducanu & friends; Every Friday & Saturday – Puiu Pascu & Jean Stoian Green Hours – 120, Calea Victoriei. For information about the program call 0788-452-485; 0722-234356. e-mail: office@greenhours.ro; greenhours@yahoo. com www.green-hours.ro; The shows start after 9 pm LAPTARIA LUI ENACHE JAZZ CLUB – 2, N. Balcescu Blvd. National Theater. Jazz, blues & rock live weekdays. The shows start after 9.30 pm. Every Sunday - Johnny Raducanu & friends - after 10 pm. TZ’S COTTON CLUB – 48-50 Calea Victoriei (Pasagiul Victoriei). For information about the program call 021-313-13-13. Live sax with Tony Ceb daily from 9 pm to 11 pm.

BOWLING RAMADA BUCHAREST PARC HOTEL – Skittle and bowling lanes. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021222-44-62 ROCK & ROLL BOWL – 12 wood bowling lanes at international standards. Entertainment for the whole family during the day, clubbing in night time. Elegant bar & American cuisine restaurant. Bucuresti Mall, 55-59, CaleaVitan Ph.: 021-327-75-36. Open non-stop.

www.bucharestlife.com

“Summer” propune ]inute ultra-feminine [i extrem de senzuale, datorit` combina]iei de crochet [i texturi diafane. Extrem de practice [i lejere, piesele vestimentare pot fi purtate în func]ie de ocazie, eveniment, companie sau moment al zilei. Colec]ia cuprinde de la rochii din organza [i bumbac lucrate 100% manual, piese din voal cu linii simple [i rafinate, accesorizate cu elemente din crochet, [i pân` la costume de baie îndr`zne]e, care eman` elegan]`. “Rochia cro[etat` a devenit un must-have al sezonului. Acest item a fost prezentat în repetate rânduri pe scena modei interna]ionale [i s-a bucurat de un real succes în rândul criticilor de mod`”, a declarat Cristina Matei. “Dac` înainte exista conceptul ca rochia cro[etat` s` poate fi purtat` în combina]ie cu cizme de iarn` [i c`ciul`, acum acest element vestimentar poate fi asortat cu o geac` din denim sau pantofi cu toc înalt [i bijuterii elegante”, a mai spus Cristina Matei. Din punct de vedere cromatic, “Summer” opteaz` pentru tonuri de alb, negru, camel [i somon pentru ]inutele casual, în timp ce tonurile aprinse de ro[u, turcoaz, corai, fucsia, mov sau portocaliu sunt cele care învioreaz` outift-urile de sear` sau costumele de baie.


20

BUCHAREST night LIFE

Be a Part of Excellence! • Tourism Experts for the fifth time in Serbia • Professional Educational Conference EIAT 2012 – leading educational conference in the region of South-East Europe that brings together private, public and academic sector in tourism linking them with most prominent speakers from all around the world, will be held for the fifth time in Belgrade. As this is a small annual of this event, organization board has prepared some innovations, regarding two completely new sessions and new speakers. One of the sessions, Executive Hotelier Track will cover topics from hotel product branding, promotion, web marketing, sales channels and latest industry trends, and another one Executive Destination Track for those interested in destination management, intended for representatives of tourism organizations, travel agencies and NGO’s in the field of tourism. As usually there will be sessions for students – Student Track and as well. Also a number of speakers have already confirmed their participations. Among others there are experts from globally recognized institutions such as: ICCA association, IMEX fair, MCI Dublin, Visit Britain, Emirates Academy of Hospitality and Caesar Ritz Colleges, professors from Manchester and Greenwich Universities, SKEMA Business School from France and many more others. EIAT will be held this year from September 21 – 23, in Belgrade and it is supported by Serbian Ministry of Economy and Regional Development, Tourism Organizations of Serbia, Belgrade and Novi Sad, Danube Competence Center and many other organizations.

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE Center for Tourism Research and Studies: www.eiat-conference.org office@eiat-conference.org

Future Leaders Forum – a great chance for students! As a side event, Future Leaders Forum will be held in organization with IMEX fair and MPI association, on the first day of conference in the city of Novi Sad intended for best students of tourism and hospitality. All participants will have their chance to talk to General Manager of St. Regis Doha Hotel, and the best seven, will be offered a chance to travel to Doha (Qatar) and pass cross-training program in this hotel worth one billion American dollars. The program will last for 12 months.

Who will participate? • 250 delegates • 25 faculties • 12 countries of SEE region

21


22

BUCHAREST night LIFE

Cea mai frumoas` fotografie la Sibiu Baroc PRIMA EDI}IE A concursului foto “Baroc Urban” s-a încheiat pe 20 august, o dat` cu rezultatele anun]ate de juriul de specialitate format din: Rare[ Helici (coordonator al proiectului „Baroc Urban”), Ovidiu Dragoman (directorul Casei de Cultur` din Sibiu), Florina Ni]u (istoric), Daniel B`l]at (fotograf profesionist, lector al ªcolii de Fotografie Image Art), Adrian Bugariu (fotograf profesionist) [i Vali Novacovschi (fotograf freelancer). Au fost jurizate 105 fotografii înscrise [i acceptate în concurs. Nu au fost admise imaginile ce nu con] ineau elemente baroce [i cele care nu apar]ineau de drept participan]ilor. Concurul „Baroc Urban” îi invita pe sibieni [i pe to]i cei care iubesc Sibiul s` descopere [i s` fotografieze elementele baroce ale ora[ului. Pasiona]ii de fotografie au concurat în realizarea celor mai frumoase imagini ale elementelor baroc descoperite, folosindu-[i inventivitatea [i creativitatea. „Baroc Urban” a strârnit interesul pasiona]ilor de fotografie: peste 40,000 de persoane au vizitat galeria foto a participan]ilor [i peste 4,000 [i-au ales favori]ii. S-au decis urm`toarele premii:

Premiul 2 - M`d`lina P`unic`, 34 ani – Bucure[ti: Un weekend la Pensiunea Rafael din P`ltini[ (bed and breakfast) pentru dou` persoane.

Premiul 3 - Alina Bela[cu, 27 ani – Sibiu: Petrecere în stil baroc la Crispus Pub Sibiu (muzic`, voie bun` [i consuma]ie în limita a 500 de lei din partea casei) Premiul special ce const` într-un curs foto oferit de {coala de Fotografie ImageArt Sibiu - Ioana Gu]`, 30 ani – Com. Cristian, Sibiu

Premiul 1 - Valentin Besa, 30 ani – Sibiu (Un weekend la Hotel Hilton Sibiu (bed & breakfast) cu r`sf`] la SPA pentru dou` persoane)

www.bucharestlife.com

Membrii juriului au fost bucuro[i s` g`seasc` multe fotografii bune care s` identifice elemente baroce [i s` le prezinte într-o perspectiv` unic`. S-au bucurat [i mai mult c` au fost participan]i din toate zonele ]`rii, ca dovad` a faptului c` Sibiul este unul dintre cele mai iubite ora[e din România. Au fost apreciate acele imagini care au dep`[it stadiul de cli[eu [i de reproducere a realit`]ii, fiind alese fotografii ce scot în eviden]` perspectiva autorului, compozi]ia [i, uneori, unicitatea momentului. Concursul „Baroc Urban” a adus o nou` abordare, care transform` simplul trec`tor în consumator de cultur`, îl implic` într-o manier` interactiv`, original` [i atractiv` în redescoperirea Sibiului perioadei baroce [i îl invit` s` exploateze [i s` (re)creeze epoca în care ora[ul a fost motorul cultural al Transilvaniei. Evenimentul a fost organizat de ONG Crispus, cofinan] at de Consiliul Local Sibiu prin Prim`ria [i Casa de Cultur` a Municipiului Sibiu.


24

BUCHAREST night LIFE

BALKANIK! FESTIVAL Marea petrecere a toamnei ODAT~ CU STRUGURII numai buni de cules [i cu echinoc]iul de toamn`, spiritul balcanic, tradi]iile [i autenticitatea regiunii noastre sunt s`rb`torite din nou, prin muzic`, dans [i mult` veselie. Balkanik Festival se afl` anul acesta la cea de-a doua edi]ie [i va avea loc, ca [i anul trecul, în Gr`dina Uranus din Bucure[ti, între 21 [i 23 septembrie. Balkanik Festival este primul festival de muzic` [i cultur` balcanic` din România, iar în centrul s`u se afl` omul, multiculturalismul [i expresia uman` în cea mai pur` [i autentic` form`.

Din 2011, Balcanii [i-au deschis por]ile c`tre Europa. România are unele dintre cele mai vechi [i longevive trupe de muzic` balcanic`. Poten]ialul lor artistic este foarte mare, îns` evenimentele care s` aduc` în aten]ia publicului muzica etnic` [i noile tendin]e, amestecul între vechi [i nou, sunt sub nivelul cererii. Interesul fa]` de muzica balcanic` a crescut în ultimii ani, iar în cadrul festivalului, publicul bucure[tean, român [i publicul de pretutindeni, dornic s` descopere autenticul regiunii noastre, au ocazia s` asculte live forma]ii îndr`gite [i autentice române[ti [i din întreaga zon` a Balcanilor. Trei zile [i trei nop]i, ca la petrecerile împ`r`te[ti, vor fi încununate de muzica unor arti[ti de talie interna]ional`, din Serbia, Ungaria, Turcia, Bulgaria [i România, îndr`gi]i de public. Patru dintre forma]iile prezente se afl` pentru prima dat` la Balkanik Festival, iar Baba Zula se întoarce pe scena festivalului.

Orchestra Boban [i Marko Markovic, Serbia - un ansamblu de sufl`tori [i percu]ioni[ti, recunoscut interna]ional ca fiind cea mai bun` forma]ie din Serbia din anii ‘80 pân` în prezent, câ[tig`tor a numeroase premii interna]ionale. Cu 13 albume lansate [i sute de concerte sus]inute, orchestra a interpretat [i în dou`

www.bucharestlife.com

dintre filmele lui Emir Kusturica, Underground [i Arizona Dream. Parno Graszt, Ungaria - numele trupei este de 20 de ani sinonim cu muzica autentic` Romani. Membrii trupei au cules ei în[i[i melodiile pe care le interpreteaz` din Paszab, în Szabolcs-Szatmár, de acolo de unde locuiesc, departe de zgomotul lumii. Albumul lor, “Rávágok a zongorára“ (2002), a ocupat locul 7 între trupele maghiare, în World Music Charts Europe. În 2003 BBC a realizat un film documentar despre activitatea lor de p`strare a tradi]iei. Muzica lor a fost prezentat` deja peste tot în lume, iar în 2008 au fost în India, s`-[i cerceteze r`d`cinile muzicale. Baba Zula, Turcia - amestecând intrumente orientale ca darbuka, saz electric [i linguri, cu abord`ri electronice [i moderne, Baba Zula creeaz` sunete care au fost definite ca “sunetul spa]iului din Istanbul”, “Oriental dub” sau “Folk contemporan din Instanbul”. Trupa a compus piese pentru filme [i a ap`rut în documentarul Crossing the Bridge - The Sound of Istanbul al lui Fatih Akin. Fanfara Shavale din Zece Pr`jini, România - fanfara provine din satul situat în centrul Moldovei, care [i-a câ[tigat renumele prin cel mai mare num`r de fanfare

din ]ar`, fiecare b`rbat [tiind s` cânte la cel pu]in un instrument. Începând cu 1999, cei 10 membri ai Fanfarei Shavale promoveaz` cu succes muzica tradi]ional` româneasc` [i Romani în întreaga lume. Nedim Nalbantoglu & The Balkan Messengers, Turcia & Bulgaria - Nedim s-a n`scut în Turcia, în 1966, [i a studiat 11 ani de Conservator, dup` care [i-a continuat studiile la Ecole Normale Supérieure de Musique, în Paris. Nalbantoglu este cunoscut în Fran]a ca “omul care d` via]` viorii [i o face s` vorbeasc`” [i este un virtuoz în muzic` clasic`, jazz, muzic` balcanic`, turceasc` [i indian`. Muzica lui poate fi reg`sit` în peste 25 de albume din numeroase ]`ri. Pentru a s`rb`tori multiculturalismul [i prietenia dintre bulgari [i turci, în cadrul Balkanik Festival, Nedim Nalbantoglu urc` pe scen` al`turi de bulgarii Nesho Neshev, Nikolai Delchev [i Salif Ali. Biletele pot fi achizi]ionate din re]elele Eventim [i MyTicket, iar pre]urile sunt - în avans: 35 lei/zi, 50 lei abonament 2 zile, 85 lei abonament 3 zile, iar la intrare: 45 lei/zi, 60 lei abonament 2 zile, 95 lei abonament 3 zile. Evenimentul este organizat de Asocia]ia Cultural` Metropolis, sponsor Apa Nova, cu sprijinul Prim`riei Sectorului 5 [i al Prim`riei Municipiului Bucure[ti.


BUCHAREST night LIFE

25


26

BUCHAREST night LIFE

Aventur` în Asia de SE!

GAMBLING / PARIURI

LIVE CASINOS BUCHAREST CASINO: 4, N. Balcescu Blvd. (within the Intercontinental Hotel).

ÎN PERIOADA AUGUST 2012 – martie 2013, I’s Blog (blog de travel & lifestyle) [i Vola.ro desf`[oar` o campanie de descoperire a frumuse]ilor vie]ii tropicale [i a insulei-paradis, cu ajutorul echipei formate din Ioana Budeanu (travel writer) [i Vlad Semen (photographer). Vacan]ele sunt cele mai frumoase momente din via]`. Îns` I’s Blog propune mai mult! Echipa I’s Blog pleac` în Asia, va tr`i 8 luni în Malaysia, Singapore, Indonezia, Thailanda, Cambodia [i Vietnam [i va observa pentru ce înseamn` via]a de localnic acolo unde doar visezi s` ajungi. “8 luni pare doar o cifr` aleas` întâmpl`tor. Îns` nu este a[a. Eu consider c` este o perioad` de timp minim` în care po]i s` te integrezi, s` surprinzi via]a în esen]a ei, s` cuno[ti cât mai mul]i oameni, s` înve]i s` te compor]i ca ei, s` devii... localnic. ”, declar` cea care a ini]iat proiectul Be a local in - Ioana Budeanu. În aventura asiatic` cei doi vor c`uta “insulaparadis”, inspira]i de filmul-cult The Beach, îns` vor locui [i în ora[e elegante, vor vizita temple, jungle, casele oamenilor [i vor merge la petrecerile cu lun` plin`. Vor încerca, pe cât posibil, s` ee dizolve în peisaj. Traseul prin Asia de SE este urm`torul: - Bucure[ti - Doha - Kuala Lumpur - Melaka, Malaysia – Singapore - Bali, Indonezia - Langkawi, Malaysia - Phuket, Thailanda - Ko Samui, Ko Phangan, Thailanda - Bangkok, Thailanda - Phnom Penh, Cambodia - Ho Chi Minh City, Vietnam - Kuala Lumpur - Doha – Bucure[ti. “Be a local in Asia” este un proiect mare, care se va desf`[ura pe I’s Blog, live pe pagina de Facebook Vola. ro, pe paginile de Facebook: I’s Blog, Ioana Budeanu, Qatar Airways [i pe Twitter, Google+, Pinterest. Lumea se schimb` în fiecare secund`. Noi suntem datori s` o în]elegem, s` o apreciem [i s` o facem mai bun`. Dar acest lucru nu este posibil f`r` cunoa[tere, f`r` a face parte efectiv din sufletul ei, a[a cum este el reprezentat de fiecare popor al p`mântului.

ph.: 021-310-20-20, Open: 6 pm - 6 am GRAND CASINO HILTON: 1-3, Episcopiei St. (Athénée Palace Hilton Hotel). ph.: 021-314-72-00; Fax: 021-314-72-11 Open non-stop GRAND CASINO MARRIOTT: 90, Calea 13 Septembrie. (JW Marriott Bucharest Grand Hotel). ph.: 021-403-08-00; Open non-stop HAVANA PRINCESS CASINO: 13, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-313-98-23, 0742-129-991. Open: non-stop. PLATINUM CASINO: 63-81, Calea Victoriei, (Radisson BLU Bucharest). ph.: 031-710-2234 - 7, Fax: 021-312-58-06 Open: non-stop. QUEEN CASINO: 5-7, Calea Dorobantilor (Howard Johnson Grand Plaza). ph.: 021-599-11-30. Open: non-stop.

ELECTRONIC CASINOS & BETTING HOUSES ADMIRAL PARIURI SPORTIVE: 28, Ion Campineanu St. (Sala Palatului). ph.: 021-312-34-03. Open: 10 am - 07 am POKER CLUB: 2C, Corneliu Coposu Blvd., 1st. floor ph.: 0733-698-869

SUBSCRIPTION FORM Yes. Please, place my order for a Name:

❑ six month

❑ anual subscription

BUCHAREST night LIFE to „Bucharest Nightlife number 1“

Surname:

Company: Address: Country: I am sending my payment to the account of Crystal Publishing Group: Banca Comerciala Româna Filiala Sector 4 IBAN: RO50RNCB5040000001530001 (Lei) REGION

SUBSCRIPTION RATES - post & package included 6 months

12 months

ROMANIA

30 Lei

55 Lei

EUROPE & US

NA

22 Euro

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE

27


28

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

INTERNATIONAL CUISINE ALLEGRO: Enjoy the flavors of International - Mediterranean refined cuisine superbly executed and served with professionalism. Cosmopolitan and casual atmosphere at breakfast & lunch and more elegant overtoues in the evening. CC accepted. 44A, Daniel Danielopolu St. - Ramada Bucharest North Hotel. Ph.: 021-233-5000. Open: breakfast 07:00-10:00; lunch 12:00-15:30. dinner 18:30-23:00. AMBASADOR: Romanian dishes available. Traditional music & Cabaret Show. C.C. accepted. 8-10, Magheru Blvd. ph.: 021-315-90-80. Open: 6 am- 2 am AMERICAN BEER HOUSE: American-style decorations, first class service. Also Romanian cuisine. CC accepted. 92, Drumul Taberei St. Ph.: 021-444-1777. Open: 11:00 - midnight ARCADE - ATMOSPHERE & GOURMET: Finest culinary experience in a charming setting surrounded by paintings from a well-known art gallery. Refined atmosphere, excellent service. Two private rooms, non-smoking area, Guarded parking lot, CC accepted. 8, Prof. Ion Cantacuzino St. Ph.:021-260-2960; 0753-999-333; Open: 12:00-24:00. BALKAN BISTRO: You are invited to Balkan Bistro, where the enticing dishes will offer you the perfect Balkan flavor. The menu offers traditional dishes from Albania, Bulgaria, Greece, Romania, Turkey, Serbia. C.C. Accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Breakfast 06:30 - 10:30 weekdays; 07:00 - 11:00 week-ends. BARBIZON STEAK HOUSE: Taste premium quality meats and choose from over 50 International wines (Red, White and Rose). Live cooking in the show kitchen. Designated smoking area with a capacity of 40 seats. Air Conditioning.CC accepted. Free WiFi access. Free parking. Open: Monday – Friday: Lunch 12:00 – 15:30; Dinner 18:00 – 23:30; Saturday & Sunday: Dinner 18:00 – 23:00; Ph.: 021 202 1635. Hotel Pullman, 10, Montréal Square. BOLIVAR: The chef Ernesto Goicochea Montenegro, who graduated “Le Gordon Bleu” school from Lima, recommends his culinary miracles. Weekly parties in the club. 9, Salcâmilor St. (from Blvd. Dacia). Ph.: 021-211-48-48 LA BRASSERIE: Less about fine dining but more about good quality, simply food for the whole family. The menu is available buffet-style or a-la-carte and gives a great choice for groups. The wine list remains a work of art and the atmosphere is cozier than ever. Sunday Brunch is back, with playground and a professional nanny to supervise the kids, smoking area and free parking. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Live Music, Non-Smoking, Take Away. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 06.00 – 23.00 CAFÉ ATHÉNÉE: The new Cafe Athenee is a contemporary place paying homage to its historic location on Revolution Square, the site of some of Romanian history’s most momentous events. During the day the menu offer brings classic European dishes with a modern twist, linking the contemporary design with the glamorous history. As the evening comes the Cafe becomes more of a lounge with candles and music, providing a casual and cozy atmosphere. Specialties to spoil the appetite are served during the night from the ‘Bubbles & Bites’ menu. Deluxe gourmet items along with sparkling wines in all variations are among the best one can get in Bucharest. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777. Open: 08:00 - 24:00. CAFE THEATRO RESTAURANT: The heart of the Novotel hotel is the elegant Cafe Theatro restaurant, known for its distinct ambiance, international cuisine and superb buffets. Summer terrace and secured underground parking available. Credit Cards accepted. Novotel Bucarest City Centre - 37B Victoriei Boulevard, District 1. Ph.: 021 308 85 30. Open daily: 06:00 - 23:00. CAREDY * CASA ARDELENEASCA: Transylvanian & International cuisine restaurant, placed in an esquisite villa. Large offer and special selection of wines. C.C. ccepted.Guarded parking lot. 1, Sofia St. Ph.: 021-230-2769. Open: 11:00 - until the last guest leaves. CASA CAPSA: Established in 1852, Casa Capsa is the symbol of the Romanian high-life society. The founder, Grigore Capsa (1841-1902) introduced from the very beginning the occidental standards of quality and refinement. He made Capsa’s name a well known commercial

www.bucharestlife.com

Poveste spus` de Crispus [i Ad Hoc LA FINE DE august Pia]a Mare din Sibiu a fost plin` la spectacolul “Povestea vinului”, prezentat în cadrul Festivalului Medieval “Cet`]i Transilvane”. Peste zece mii de oameni au asistat cu sufletul la gur` la show-ul în care firul narativ a fost dezvoltat prin efecte pirotehnice, dans cu fl`c`ri [i muzic` de inspira]ie medieval`. A fost prima colaborare dintre Crispus [i Ad Hoc. Cea mai aplaudat` trup` de show cu fl`c`ri din România, Crispus, [i singura trup` de inspira]ie medieval` acceptat` pe scenele mainstream autohtone,

Ad Hoc, [i-au dat mâna pentru a realiza în colaborare un spectacol nonconformist, adresat tuturor categoriilor de public. Artificii, sufl`tori cu foc, cascade de fl`c`ri care luminau întreaga pia]` sunt doar câteva elemente din spectacol. Au fost alese cele mai frumoase melodii medievale de pe teritoriile lumii care s` sus]in` o poveste ce dateaz` de multe secole. Muzicienii de la Ad Hoc [i pirotehni[tii de la Crispus au intrat în pielea personajelor din poveste, ajuta]i de vocea lui Andy Popiano[. Doar bis-ul a ie[it din zona medieval`, când toat` Pia]a Mare a r`sunat de “Show Must Go On”, celebra melodie Queen, cântat` pe viori, contrabas, chitar` [i percu]ii, pe miile de voci ale celor din public, luminat` de fl`c`rile trupei Crispus. Povestea spus` de Crispus [i Ad Hoc va continua.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

30

BUCHAREST night LIFE brand all over the continent. Having a very good position, this old and famous restaurant is placed right in the focal point of the Bucharest historical center. CC accepted. 36, Calea Victoriei. Ph: 021-313 40 38 Open: 12:00-24:00 CASA DOINA: Large villa dating from the 19th century transformed into a very nice restaurant. Wine cellar. Terrace. C.C. accepted. 4, Soseaua Kiseleff. Ph.: 021-222-3179. Open: 12:00 - 01:00. CASA DOINA LA PARC: Within Ramada Plaza Convention Center Compound in a green island, Casa Doina is offering a luxury location, fully air-conditioned and a brand which is providing a special evening. With a adjoining playground for kids and terrace. C.C. accepted. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-2541. Open: 12:00 - 23:30. CHEZ MARIE: Try the wide selection of international cuisine and special wines in this recently opened restaurant located in the heart of the city. 48, Dionisie Lupu St. Ph.: 031-107-2033; 0721-376-118. Open: 12:00 - until the last guest leaves. CONCERTO: Concerto is a gastronomic restaurant based on a modern concept of cooking – “nouvelle cuisine”. Delicate dishes made up with creativity invites you in a delightful journey of tastes. The wine list is complex, including selections from all the regions of our country and also from France, Italy, Spain, South Africa, North and South America. A professional team will counsel you regarding the dishes and the wines, accompanying you through the whole meal. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Mon. - Sat.: 12.00 –16.00; 19:00 - 23:00. CORSO: You may take your business downtown and treat yourself and your partners with a special mix of international and Romanian cuisine, on a light lunch buffet. In the evening, a team of Romanian chefs wows you with authentic Romanian dishes presented with cosmopolitan attitude. The spectacular view on to the Bucharest’s busiest boulevard is complimentary! 85 seats. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4, N. Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel - Ground floor, Ph.: 021-305-1060, Open: 06.30 - 23.00, Business Lunch Buffet Mon-Fri 12:00 - 16:00, enjoy “Great Brunch! Guest Love!” Kids room with entertainment. DACIA FELIX: Group restaurant within Radisson Blu Hotel for 224 persons. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Super Breakfast Buffet: Mon.-Fri. 6:30 - 10:30, Sat. & Sun. 7:00 - 11:00, Sunday Brunch 12:00 - 16:00. DONCAFE BRASSERIE: Located just off Dorobanti Square, Doncafe has a space particularly airy and flooded with natural light. The varied menu lets you choose between classic savory salads, a delicious Wiener schnitzel, numerous grills and homemade pastas, and a whole range of fresh snacks (including bruschetta, ciabatta or sandwiches). You can start your day with your Continental or English breakfast. For lunch or dinner you can also option the menu of the day. The location is adapted perfectly to private parties or events. Air conditioning. CC accepted. Guarded Parking. Free WiFi access. 7, Ankara St. Ph.: 0746222-444. Open: 08:30 – 24:00. HOTEL MARSHAL RESTAURANT: The glassy salon, the open kitchen and the charming covered terrace are waiting for you with delicious dishes carefully selected and prepared in front of you. Our secret: the charcoal grill. Fresh imported Argentinean beef and New Zealand lamb. C.C accepted. Air conditioned. Guarded parking. 2, Dr. Emanoil Bacaloglu St.; Ph.: 021-314-0880; Open: 07:00-01:00 ICI ET LA: Philippe Dupré, French chef, welcomes you in a warm ambience ideal for business lunches or family dinners. The restaurant has an open kitchen and a view to Piata Romana, where you will taste our specialties: home made smoked salmon, beef tartar or even a French cheese and charcuterie plate. Special evenings every Thursday. 43, Mendeleev St. Ph: 0731-453 608 Open: Mon.-Sat.10:00 to 23:00 JADOO: Mediterranean & International cuisine restaurant. Special lunch offer - 20% discount (food only). Wood oven baked pizzas. Catering services available in neighborhood (12:00 - 15:00) Smoking and non-smoking areas. Parking lot available. C.C accepted. 3, Nicolae Racota St. - entrance from Clucerului St.; Ph.: 021-222-0502; 0724365-583. Open: 12:00-until the last guest leaves (23:30 - last order) LA BOEMA: Enjoy the European cuisine, the selected French dishes. The relaxing atmosphere and the delicious dishes will make you realize why it is called “La Boema”... Refined wine collection. C.C.

www.bucharestlife.com

Fuego artist al poporului moldovean! PRIN DECRETUL SEMNAT pe 23 august de Nicolae Timofti, Pre[edintele Republicii Moldova, s-a conferit titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Paul Surugiu (Fuego). În articolul s`u unic decretul motiveaz` conferirea titlului „În semn de înalt` apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru succese remarcabile în activitatea de crea]ie [i contribu]ie la promovarea valorilor culturale na]ionale”. Cu siguran]`, c` unul dintre cele mai frumoase [i mai importante daruri pe care Fuego le-a primit pân` acum cu ocazia zilei sale de na[tere este [i va ramâne acest titlu onorific. Decretul preziden]ial a fost semnat la Chisin`u chiar pe 23 august 2012, zi în care Fuego a împlinit 36 de ani. Vârst` la care tân`rul artist [i-a conturat deja o personalitate ce s-a impus definitiv în lumea muzicii, cu o activitate asidu`, rodnic`, original`, spectaculoas` [i nu în ultimul rând, apreciat` de public.

Titlul îi va fi înmânat oficial de pre[edinte în octombrie, pe scena Palatului Na]ional “Nicolae Sulac” din Chi[in`u, cu ocazia spectacolului jubiliar “Destin” ocazionat de împlinirea a 10 ani de cântec pe scenele din Basarabia. Fuego se al`tur` marilor arti[ti din Republica Moldova distin[i cu acest titlu, printre care se num`r`: Ion Surceanu, Zinaida Julea, Olga Ciolacu, Nicolae Sulac, Sofia Rotaru sau Nicolae Botgros, veritabile valori ale culturii din Republica Moldova. Contactat telefonic, cânt`re]ul, emo]ionat, ne-a declarat: ”Sunt onorat de distinc]ia acordat` de Pre[edintele Republicii Moldova, un mare iubitor de cultur`, de art` [i de arti[ti, c`ruia îi mul]umesc pentru bucuria unei clipe pe care nu-mi închipuiam s-o tr`iesc vreodat`. Dedic aceast` distinc]ie memoriei marelui poet Grigore Vieru, cel care mi-a influen]at în bine destinul meu de artist. Îi mul]umesc lui Dumnezeu pentru iubirea cople[itoare cu care m` r`spl`te[te clip` de clip`, pentru visele pe care mi le-a împlinit, pentru fiecare bucurie tr`it` pe acest p`mânt [i mul]umesc publicului din România [i din Republica Moldova pentru pre]uire”! Artistul a lansat pâna în prezent 23 de albume, a fost recompensat pentru vânz`ri record cu 5 Discuri de


BUCHAREST night LIFE Aur, un Disc de Platin` [i a fost nominalizat de 5 ori la titlul de “Cel mai iubit artist al anului”, în sondajul na] ional „Zece pentru România.” Are un repertoriu de peste 600 de [lag`re lansate [i umple s`lile pân` la refuz în spectacolele sale. În prezent, Fuego î[i canalizeaz` aten]ia pe trei proiecte importante: *Primul se intituleaz` “Destin”, pe scena Palatului Na]ional “Nicolae Sulac” din Chi[in`u, în zilele de 9 [i 10 octombrie. Este un spectacol ocazionat de împlinirea a 10 ani de cântec pe scenele din Basarabia; *Al doilea proiect este “Scrisoare din Basarabia”, spectacol ce se va desf`[ura pe scena S`lii Palatului din Bucure[ti, pe 16 noiembrie; *Cel de-al treilea proiect este tot o imens` apreciere sosit` de data aceasta din partea compozitorului Jolt Kerestely: un album de autor pe care cei doi, interpret [i compozitor îl definitiveaz` în studio chiar în aceste zile. Vor fi 15 piese de dragoste, toate în prima audi]ie, pe texte semnate de Carmen Aldea Vlad [i Marian Stere.

31


RESTAURANTS / RESTAURANTE

32

BUCHAREST night LIFE accepted. Air Conditioning, parking. Calea Vitan Barzesti; Ph.: 031-1061111 ext. 345 Open: 11:00 - until the last guest leaves. MAJESTIC: Romanian and International cuisine, accompanied by excellent service, in an attractive ambience. Capacity: 100 places; air conditioning, smoking/non-smoking areas, main CC accepted; summer terrace. Besides the Restaurant, Ramada Majestic Bucharest Hotel offers the clients Multi-functional BallRooms - elegant locations for parties, weddings, cocktails. Ramada Majestic Bucharest Hotel – 38-40, Calea Victoriei. Ph.: 021-310 27 20; Fax: 021-310 27 99 Open: daily 07:00 – 23:00. PARIS BUCAREST BRASSERIE: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. Breakfast Buffet: Mon. – Fri.: 06:00 – 10:00, Sat. & Sun.: 06:00 – 11:00; Lunch Buffet: Tue., Wed., Thu.: 12:00 – 14:30. 10, Montreal Sq., Ph.: 021.318.3000 PRIME STEAKS & SEAFOOD: Grill Steak & Seafood restaurant within Radisson Blu Hotel for 44 persons. New: Irish Hereford Prime Rib- eye steak. Red glass for show kitchen, walk in wine cellar set-up in a hot, relaxed and upscale mood. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021311-9000; Lunch: Monday to Friday 12:30 - 15:00; Dinner: Monday to Sunday 18:30 - 23:00. SANGRIA: International menu, few Spanish dishes, nice atmosphere. Open/covered terrace! C.C. accepted. 78, Caderea Bastiliei St. Ph.: 021-211-2276; Open: 12 pm - 12 am. TIMES RESTAURANT: Panoramic view restaurant with great Romanian and International cuisine at Golden Tulip Times Hotel. C.C. accepted. 19, Decebal Blvd. Ph.: 021-316-6516. Open: 12:30-23:00. THE HARBOUR: You’ve come a long way... you need to relax... dock to The Harbour where you will find a buffer zone, the taste of the finest international cuisine and maybe an acquaintance just to make you feel you belong... Terrace and parking. C.C. accepted. 10-22, Piata Amzei; Ph.: 0724-388-686; Open: 11:30 - until the last guest leaves. THE SUNLIGHT RESTAURANT: The culinary world of the angelo Airporthotel Bucharest is provided by this restaurant. A copious buffet breakfast, a gala dinner and a variety of Romanian and International dishes are at your disposal every day. The Sunlight Restaurant has a capacity of approx. 110 persons. For special events such as cocktail parties, anniversaries or dinner parties, the conference rooms can be turned into functional restaurant rooms. And the stylish live music may even put you in the mood for dancing. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24/7. LE VERNET: Restaurant Le Vernet introduces each of its clients in the atmosphere of the Old City which has the world renowned reputation of being “The little Paris”.You are kindly invited to a remarkable experience and a modern restaurant, in the heart of the Old City. The International menu, the good taste and the service, all blend perfectly for an unforgettable culinary experience. 60, Franceza St., Ph: 0372-376-511 Open: 12:00 - 24:00 (23:00 – last order WHITE HORSE BUSINESS & EVENTS: Situated in the Northern area of Bucharest, the new established business district of the city, the restaurant offers carefully prepared traditional and international specialties for daily lunch while being in the same time the perfect location for corporate & private events. 12 years of experience, professional services and equipment and the dedicated staff assigned complete the fine quality of the taste. C.C. accepted. Baneasa Business &Technology Park, Building B, wing B2, 42-44, Soseaua Bucuresti Ploiesti, Ph.: 031-620-8412; Open: Mon - Fri 09:00 - 18:00 X-TIME RESTAURANT: Stylish, modern and minimalist decoration; multimedia projections; smoking & nonsmoking salons; air conditioned; CC accepted; guarded parking lot. Cocor Store, 4th floor – 29-33, I.C. Bratianu Blvd. Ph: 0728 63 04 03; Open: 09:00 - 21:00

ASIAN CUISINE

BENIHANA RESTAURANT: offers authentic Japanese teppanyaki cuisine and a renowned sushi bar. Six skilled Asian cooks prepare the food in front of your very eyes, tantalizing your senses. For any lover of premium-quality fish and sea-food, a dinner at Benihana becomes an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open: 12:00 – 15:00, 19:00 – 23:00 last order.

www.bucharestlife.com

Maia Morgenstern conduce Teatrul Evreiesc EVENIMENTUL INSTAL~RII A avut loc la fine de

august, la sediul Teatrului Evreiesc, în prezen]a actorilor teatrului. Cu aceast` ocazie, Primarul General a ar`tat c` numirea actri]ei la conducerea institu]iei reprezint` un prim pas pentru dezvoltarea Teatrului Evreiesc: „Dup` pierderea maestrului Harry Eliad, încerc`m s` zâmbim în continuare [i s` g`sim modalit`] ile pentru a rea[eza Teatrul Evreiesc acolo unde îi este locul. Asta înseamn` s` reu[im s` reconstruim cl`direa în care func]ioneaz` [i s` putem crea condi]iile necesare dezvolt`rii acestei institu]ii. Îmi doresc s`-i acorda]i Maiei [i colectivului toat` încrederea, în a[a fel încât s` redam Teatrului Evreiesc rolul pe care-l merit`. Al`turi de Maia, v` doresc s` fi]i un colectiv unit în sim] uri [i în gândire. Îi mul]umesc Maiei înc` o dat` c` a acceptat s` conduc` destinele acestui teatru”, a declarat Sorin Oprescu. Primarul Capitalei a mai anun]at c` începe demersurile pentru schimbarea denumirii Teatrului Evreiesc: „Am primit propunerea de a schimba numele teatrului [i cel mai probabil acesta va purta numele maestrului Harry Eliad cât mai curand posibil. A[a este frumos [i a[a este corect fa]` de cei care au f`cut ceva pentru teatru [i pentru bucure[teni, iar eu m` înclin în fa]a oamenilor care au f`cut ca toate aceste lucruri s` func]ioneze”. Maia Morgenstern, noul director al Teatrului Evreiesc de Stat, ne-a declarat: „Este extrem de important` încrederea acordat` [i v` mul]umesc pentru asta. M` bizui pe for]ele mele îns` am nevoie de ajutorul vostru, al tuturor. F`r` ajutorul [i f`r` încrederea dumneavoastr` sunt nimic. V` asigur c` suntem boga]i, [i spun asta mai ales din punct de vedere spiritual. Colectivul acesta, cu tehnicieni extrem de pu]ini, incredibili, cu actori extraordinari, de vârste diferite, cu mentalit`]i [i concep]ii diferite, cu to]ii suntem reuni]i de aceea[i ambi]ie. Avem nevoie de sacrificii, ambi]ie, dorin]a de a face art`, de a face cultur`, de a p`stra tradi]iile, cultura [i mo[tenirea pe care am primit-o, pentru a construi un pod c`tre modernitatea teatrului, c`tre ceea ce înseamn` ambi]ie, curaj, avangard` [i modalit`]i noi de expresie artistic`. Bizuindu-m` pe ajutorul vostru putem merge mai departe, pentru a continua ceea ce maestrul a creat, în echilibru, pentru respectul adev`ratei valori”. Teatrul evreiesc din România are o tradi]ie de circa 130 de ani. Din 1948 Teatrul Evreiesc din Bucure[ti a devenit institu]ie de stat.


BUCHAREST night LIFE

Bucovina tradi]ional` la... Mangalia LA FINE DE august, la sediul Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia, a avut loc vernisajul expozi]iei temporare Bucovina tradi]ional`. Directorul Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia, cercet`tor [tiin]ific dr. Sorin Marcel Colesniuc, a vorbit despre ideea acestui proiect, în care sunt prezentate valorile materiale [i spirituale ale Bucovinei. În continuare a subliniat sprijinul ob]inut din partea primarului Cristian Radu pentru organizarea expozi]iei. Primarul Cristian Radu a declarat: „Este un eveniment important în cadrul c`ruia atât locuitorii Mangaliei, dar [i turi[tii prezen]i pe litoral au ocazia de a admira obiecte [i elemente de art` popular` dintr-o zon` a ]`rii care s-a remarcat de-a lungul timpului prin tradi]ii [i obiceiuri emblematice pentru ]ara noastr`”. Muzeograful Violeta Enea, [ef Serviciu Etnografie din cadrul Muzeului Bucovinei din Suceava, a prezentat obiectele bucovinene expuse în vitrinele muzeului callatian [i a vorbit despre cum au fost confec]ionate [i ce rol au ele în gospod`riile din Bucovina. La vernisaj a fost un num`r foarte mare de participan]i printre care, al`turi de primar, au fost remarca]i: consilieri locali, comandantul Garnizoanei Mangalia - comandor Vasile Chiril`, directorul Muzeului Marinei Române – dr. Olimpiu Glodarenco, directorul Muzeului Banatului din Timi[oara – dr. Dan Ciubotaru, directorul Cercului Militar Mangalia - Liana Naum, directorul Casei de Cultur` din Mangalia - Viorel Chiurtu, directorul Clubului Artelor Solteris - Emilia Dabu, precum [i al]i slujitori ai culturii dobrogene: speciali[ti în istorie naval` [i istorie contemporan` de la Muzeul Marinei Române, mai mul]i arti[ti din Clubul Solteris, colege de la Biblioteca Municipal` [i Biblioteca Francez`... Dar, la vernisaj au fost prezen]i [i vizitatori din Bucovina - elevi [i profesori - care se aflau întâmpl`tor în excursie la Mangalia.

33


RESTAURANTS / RESTAURANTE

34

BUCHAREST night LIFE CAFE’ SHANGRILA: Thai, Filipino, Chinese and Japanese food prepared by world class and versatile Asian chefs. Also serves choices of continental breakfast, salads, selection of wines and beverages. A place to enjoy a cup of coffee or tea and have a taste of the scrumptious cake selections. Take out food service available. 172, Calea Dorobantilor (Mario Plaza Shopping Center) Ph.: 021-230-47-69. Open: 10:00 - 21:00 MAIKO: One of the most fashionable Restaurant, Bar & Lounge. The restaurant is always delighted to host your Business Lunches, daily between 12:00 and 15:00, and to offer you the perfect 25 Euro meal for such an occasion ( Includes Salad, Rice, Miso Soup, Meat or Fish Dishes). 27-29, Grigore GafencuSt. Ph.: 021-233-2633, 031-805-3985, 0751-262-465, 0730-562-456; Open: daily 12:00 - 24:00 MANDARIN: Explore the exotic flavor of the Asian with Mandarin cuisine. Come join us and taste! C.C. Accepted. Guarded parking. JOLIE VILLE GALERIA – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8066. Open: 12:00 – 22:30 pm (22:00 – last order) ORASUL INTERZIS (THE FORBIDDEN CITY): Is the first luxury Chinese restaurant which aims at offering a true gastronomic experience due to the specialties that feed both the body and the soul. The restaurant as well as the terrace can host private and corporate parties, business lunch/dinner, work groups, meetings and other events, in a selected and refined ambiance. Enjoy the exotic menu and the business lunch special offer, Monday to Friday, 12:30 to 16:00. Home delivery. C.C. accepted, wireless Internet, air conditioned, smokers/ non-smokers area, home delivery. 3, Silvestru St. Ph.: 031 425 47 47; 0720 99 3333. Open: 12:30 – till the last guest.

BELGIAN CUISINE LA BELLE EPOQUE: The largest selection of Belgian beers in town. Belgian and international cuisine. Air conditioning. C.C. accepted. 6, Aviator Radu Beller St. Ph.: 021-230-0770; Open: 11:30 - 24:00. WATERLOO: Original Belgian recipes with Belgian Beer. C.C. accepted. Guarded parking. 188, Traian St. Open daily from 12:00 - until the last guest leaves (24:00 last order)

BULGARIAN CUISINE BALCIC: Wide range of Bulgarian appetizers and meals. Try spitted mutton & rabbit specialties! Nice decorated location. Smokers & nonsmokers areas. C.C. accepted. 1, Stefan cel Mare Ave. (Perla block), Ph.: 021-230-55-35. Open: 11:00 – till the last guest.

FINE DINING THE VINYARD: The Crowne Plaza’s flagship restaurant, a work of great detail where everything is lovingly prepared by Executive Chef Ashlie Dias and his highly experienced team. Based around Mediterranean cuisine you can always expect to find something special and a bit different on the daring menu. Reservations highly recommended. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Non-Smoking. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open: 17.00 – 23.00, Closed Sat, Sun.

FRENCH CUISINE CASA VERNESCU: Exquisite restaurant in a historical building, hosting Casino Palace. Luxurious interior. Also Romanian cuisine. C.C accepted. 133, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9744; Fax: 021-311-1645. Open: 18:30-01:00. LA BASTILLE: Down the Caderea Bastiliei St. c’est la France qui vous acceueille... French specialties mastered by the Chef Philippe Faynot, served in refined atmosphere accompanied by a perfectly balanced choice of execelente french and romania wines. Special business menu (12:00 - 16:00). C.C. accepted. Air conditioning. Ph.: 021-310-7359; Fax: 021-310-7360. Open: 12:00-24:00. LA CANTINE DE NICOLAI: Semi-gastronomique French restaurant. Sami Babou, the “Special Delegate” of Chef Alain Ducasse, brings great joy to your sense of taste with his elaborate recipes. Pop-art sculptures and paintings complete the sophisticated atmosphere. The terrace - away from the public eye - is perfect for discreet business lunches or romantic dinners. 15-17, Povernei St. Ph.: 0725-210-608, 037-274-6213. Open daily: 11:00 till late (23:00 last order).

www.bucharestlife.com

Fly Project promoveaza România PENTRU C~ AU concerte peste tot în ]ar` [i în str`in`tate, b`ie]ii de la Fly Project au decis s` comunice lucrurile frumoase pe care le vad ei la ]ara lor. Tudor [i Dan au pornit o campanie intitulat` „Romania is Amazing” în care doresc s` promoveze laturile necunoscute de str`ini, dar chiar [i de c`tre unii români care, din cauza problemelor financiare, a faptului c` nu consider` c` ar avea ce vedea sau a altor aspecte, nu ajung s` î[i cunoasc` ]ara. „Poate pentru c` am [ansa s` v`d România noastr` mai mult decât a[ fi v`zut-o dac` m-a[ fi aflat în alte circumstan]e sau poate pentru c` a[a simt eu c` trebuie s` fac [i pentru c` Fly Project are [ansa unei expuneri interna]ionale foarte bune, a[ vrea s` profitam de toate oportunit`]ile acestea [i s` încerc`m s` facem tot posibilul s` le ar`tam [i celor care n-au auzit înc` de noi, c` România este un loc care merit` s` fie vizitat [i totodat` un loc în care merit` investit. Sunt cel mai convins om din lume c` [i cu ajutorul vostru, al tuturor, putem s`-i facem s`-[i doreasc` s` vina la noi. M`car din curiozitate”, declara Tudor Ionescu, despre lansarea campaniei „Romania is Amazing”. Prima ac]iune din cadrul campaniei a fost una cu scop umanitar, Fly Project a ales s` aduc` un grup de 15 copii dintr-o comun` din jude]ul Ia[i, din cadrul unor familii defavorizate, s` vad` marea pentru prima oar`. Ac]iunea „V`d marea pentru prima oar`” a fost suportat` în totalitate de c`tre trup`, cu sprijinul organizatoric al DSJ Constan]a. „Ne-am dorit s` le facem o bucurie. Atât. Suntem mul]umi]i c` totul a ie[it cum ne-am dorit [i copii au plecat ferici]i înapoi acas`”, spune Dan Denes. Trupa Fly Project se preg`te[te pentru a filma zilele acestea videoclipul noului lor single – „Back In My Life”, produs de echipa Fly Records. Piesa a facut peste 2 milioane de vizualiz`ri, doar pe canalul oficial Fly Records.


36

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

L’ESTAMINET: French restaurant, within the new bis Continental Nord Hotel. CC accepted. 143, Calea Grivitei. Open: 7:00-22:30.

FUSION/CONTEMPORARY CUISINE AVALON: A fine dining atmosphere, fusion and avant-garde cuisine using exquisite ingredients and innovative cooking techniques make dining at Avalon restaurant an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open for breakfast 06:30 – 10:30, lunch 12:00 – 15:00, dinner 19:00 – 22:30 last order.

GERMAN CUISINE DIE DEUTSCHE KNEIPE: Traditional German cuisine, drinks and atmosphere. C. C. accepted. 9, Stockholm St. Ph.: 021-233-9462, 021230-1120, 0722-284560. Open: Mon.-Sat 15:00 - 23:00. Sunday closed.

GOURMET CUISINE CHAMPAGNE & CAVIAR BAR: An exclusive location, a gorgeous villa, in the heart of the city, welcomes you in a refined and relaxing ambiance. Finest Champagnes & Premium Selection Caviar and special Delicacies. High Class services,V P treat & Valet Parking. CC accepted, wireless internet, air conditioned. 40, Lascar Catargiu Blvd. Open: (Mon. – Sat.) 11:00 - until the last guest leaves; Sunday Brunch - from 12:00. Reservation is highly recommended. Ph: 021-317-6007; 0733-735-932. JW STEAKHOUSE: An American concept restaurant, based on quality, good-taste and comfort. Guest star is one of the best beef in the world - USDA Black Angus,with supporting act from England Aberdeen, both cooked to perfection with the house broiler. Fresh seafood and crisp salads complete the menu, together with the generous sized desserts, like New York Cheesecake. The Bourbon bar holds a remarkable collection of carefully chosen boutique Bourbons and the Cigar Lounge offer the perfect finish to a grand dinner experience. JW Marriott Bucharest Grand Hotel, 90, Calea 13 Septembrie, Ph.: 021-403-1903, Open: Breakfast 06:30-11:00; Dinner 18:30-23:30 Sunday brunch 12:00-16:00

BZN la Bucure[ti! LA CEREREA MIILOR de fani români care nu au reu[it s` o asculte live la ultima vizit` în România, cea mai popular` trup` olandez` a tuturor timpurilor - BZN revine în România pentru un nou concert! Acesta este programat pentru 28 octombrie, la Sala Palatului din Bucure[ti! Pentru arti[ti nu este primul concert în Romania dar ei le promit fanilor un spectacol nou, plin de hituri precum “Blue eyes, blue eyes”, “Dance dance” sau “Mon amour”…

INDIAN CUISINE AGRA PALACE: Chef Arun Kumar brought the essential from the City of Agra, once capital of the famous Mogul Empire: the mysterious taste of India. C.C. accepted; Free Wi fi internet access; Guarded parking lot. Open: 12:00 .- 24:00 Sos. Pipera-Tunari nr. 47. Ph: 021-350.31.14 TAJ: Genuine Northern Indian menu creared by Indian chef. Special brunch offer. Indian live show, Fri & Sat. Indian decoration, soft music, pleasant atmosphere, separate smoking area. Air conditioned; terrace. C.C. accepted. Parking lot. 127-131, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-410-1820. Open: 12:00 - 02:00.

GREEK CUISINE RESTAURANT MYTHOS: Greek food, drinks and music in a traditional ambiance at incredible prices. 28, Costache Negri St. Ph.: 021-410-2376; 0727-392-938 Open: 12 pm - until the last gust leaves

HUNGARIAN CUISINE BISTRO MENUET: Traditional Hungarian cuisine. Warm atmosphere of a cozy restaurant, also keeping the Empire elegance. Elaborated Hungarian dishes goes the best with the Tokay wines, but also with best Romanian wines. 14, Nicolae Golescu St., Ph.: 021-31994-94, 0751-146-871. Open: 12.30 pm - 0.30 am

ITALIAN CUISINE AQUARIUM: One of the finest Italian restaurant in town. CC accepted. Guarded parking lot. 4, Alecu Russo St. Ph.: 021-211-28-20. Open: 12 am-until the last guest leaves. Last order12 am ANGEL’S: Satisfies your passion for fine Italian cuisine. CC accepted. Guarded parking lot. 52, Paris St. Ph.: 021-231-90-44. Open: 11 am - until the last guest leaves. CAFFÉ CITTÀ: Northen Italian Menu restaurant within Radisson Blu Hotel for 126 persons. Enoteca, espresso bar, pizzeria, salumeria, gelateria, pasticceria in a fresh, natural, urban and contemporary mood. Terracce for 96 persons available. 63-68, Calea Victoriei. Ph.: 021-601-3436. Open: 11:30 - 23:30. CAFFE & LATTE ITALIAN COFFEE BAR&PASTRIES SHOP: One of the best cappuccinos in town, just like in Italy. Pay them a visit

www.bucharestlife.com

BZN este prescurtarea folosit` de trupa olandez` Band Zonder Naam, care semnific` “trupa f`r` nume”. Arti[tii [i-au început cariera în anii ‘60, genul promovat de ace[tia fiind pop-rock, cu influen]e britanice. Formula de start s-a mai schimbat între timp, la fel [i stilurile abordate... îns` calitatea muzicii a r`mas neschimbat`, ba chiar s-a m`rit treptat. În prezent, vocea forma]iei este reprezentat` de Annie Schilder [i Jan Keiser. Dup` sute de piese [i nenum`rate hituri, BZN a devenit cea mai popular` forma]ie olandez` a tuturor timpurilor! BZN se laud` cu o carier` de peste 40 de ani, 40 de albume vândute în milioane de copii [i un num`r impresionant de turnee în toat` lumea! Numele lor a stat mult timp în topurile muzicale al`turi de Beatles, ABBA, Rolling Stone, etc... Concertul „BZN” de pe 28 octombrie, de la Sala Palatului din Bucure[ti, este un eveniment organizat de Project Events.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

38

BUCHAREST night LIFE and tell us what you think about their breakfast offer and their vast selection of homemade pastry. Near Cismigiu Park. 35, Schitu Magureanu Blvd. Ph.: 031-415-8551 Open: Mon. - Sun. 08:00 – 22:30. CUCINA: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Authentic Italian food served in rustic surroundings. Fine choice of wines. Calea 13 Septembrie 90. Ph. 021-403-1902. Open: 12:00 - 15:00; 19:30 – 23:30 DE GUSTIBUS: Restaurant, Terrace & Pizzeria. A menu dedicated to only the most simple, appetizing and brilliantly executed Italian dishes, mainly with a Tuscan twinge. Happy Hours 11:30 - 16:00, From Mon. to Fri. 10% Off. Air conditioned. CC accepted. Parking lot. 10, Marcel Iancu St. Ph. 021-211-1449; 0744-520106. Open: 12:00 - 24:00 HOROSCOP: A real authentic Southern Italian cuisine. Air conditioned, guarded parking. C.C. accepted. 2, Dimitrie Cantemir Blvd. Ph.: 021-335-72-65. Open: 8:30 am – 1am last order. LEONARDO DA VINCI - L’INVENTORE: Restaurant & coffee shop. Fine Italian cuisine. Daily special lunch offer (1 pm - 4 pm). International cuisine available. CC accepted. 11, C~mpineanu. St. Ph.: 021-312-24-92. Open: 8:30 am - till the last guest. MODIGLIANI: Pasta /Carne. An Italian Original. Home made pasta, basil, creamy sauces and a whole new world of flavors are waiting to be explored in its cozy atmosphere. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 9, Batistei St. (entrance also from the InterContinental lobby), Ph.: 0730-644-806, Open: Mon-Sat 18.00 - 04.00 ROBERTO’S: You’ll step into another world when you dine at Roberto’s, the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s smart Italian restaurant. Soft lighting, frescoes of Italy on the walls and views of the terrace make this a romantic place for dinner. Locals and guests enjoy regional, authentic Italian food and an extensive list of wines. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777; Open daily: 06:30 - 10:00; 12:00 - 23:00. RISTORANTE DA RENZO: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late SILVIU’S: Exquisite Italian restaurant located in a superb villa in Cotroceni district. Special lunch offer: Mon-Fri 20% discount, Sat-Sun 50% discount. 44, Louis Pasteur St. Ph.: 021-410-91-84, 0721-292-526. Open: 11 am - 1 am. TRATTORIA “IL CALCIO”: Extensive menu of Italian dishes. Large selection of wines, beers and spirits. Nice interiors, relaxing atmosphere, friendly staff. 14, Mendeleev St. Ph.: 021-312-2430; 0722134-299. Open: Sun - Thu: 12:00 - 24:00, Fri - Sat: 12:00 - 01:00. ZAFFERANO: Italian cuisine restaurant. Special discounts daily. Air conditioning, parking area. C.C. accepted. 29, Popa Savu St. Ph.: 021-222-72-10, 0788-415-707. Open: 11 am - 1 am. ZERILLO’S: Traditional Italian & Romanian cuisine, the finest Italian wines, an intimate atmosphere. Air conditioning. C.C. accepted. 2, Piata Lahovari. Ph.: 0722-383-507. Open: 12 pm - till last guest. ZIGOLINI: A deliciously intimate dining experience nestled in the most elegant Galleria of Bucharest! C.C. Accepted. Guarded parking. Jolie Ville Galleria – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8069. Open: 12:00 – 22:30 (22:00 – last order).

MEDITERRANEAN CUISINE IL GAMBERO ROSSO: Located in a small and charming villa in the center of the city, this place offers you an original menu, a mix between the famous Italian and French kitchens. Marcello, an Italian who lived almost all his life in France, opened this restaurant where you will find specialties from various parts of Italy and the day specialty, almost always French. Aviator Stefan Protopopescu Str., 64. Ph: 021-230-3210, 0730 006 978. Open: 12:00-24:00

MIDDLE EASTERN CUISINE GOLDEN FALCON: Best Turkish restaurant in town. Full range of kebab dishes, Turkish aperitifs and traditional sweets. Catering service available. 18-20, Hristo Botev St. (near C.A. Rossetti Square). Ph.: 021-314-2825; 313-2833. Open: 12:00 - 24:00.

www.bucharestlife.com

Parcare de peste 1.200 de locuri PRIMARUL GENERAL, SORIN Oprescu, a verificat stadiul lucr`rilor de la parcarea suprateran` de la Arena Na]ionala [i a anun]at deschiderea acesteia pentru public. Astfel, Bucurestiul beneficiaz` de o nou` parcare de peste 1.200 de locuri, construit` la standarde europene. Construc]ia, situata la intrarea în Arena Na]ionala, din bulevardul Basarabia, va deservi atât suporterii care vin la stadion cât [i riveranii sau publicul larg, atunci când nu sunt organizate evenimente pe Aren`. În premier` în România, pe terasa parc`rii au fost amenajate trei terenuri de sport, care pot fi închiriate de iubitorii de fotbal, baschet sau tenis, [i unde se pot antrena [i echipele de fotbal care sus]in meciuri pe Arena Na]ional`. “Am finalizat parcarea de la Arena Na] ional` în mai pu]in de un an. Este un obiectiv de investi]ii realizat la standarde europene. Noua parcare nu va fi utilizat` exclusiv de participan]ii la competi]iile organizate pe Arena Na]ional`, ci, între evenimente, va fi deschis` [i publicului larg. Nu au fost uita]i nici riveranii, care, în viitorul apropiat, vor parca aici [i pe baz` de abonament, cu un tarif care va fi stabilit de Consiliul General al Municipiului Bucure[ti”, a explicat Sorin Oprescu. Parcarea are o capacitate de 1.250 de locuri. Parcajul are o configuratie dreptunghiular`, iar accesul auto [i pietonal se vor face de pe aleea de acces la Stadionul National. Suprafa]a parc`rii este de 7.500 mp, cea în plan de 63x120 m, iar suprafa]a construit` este de 32.400 mp. Este alcatuit` din 3 etaje plus parter, pe fiecare nivel existând o casierie (pentru fluidizarea traficului ma[inilor din parcare). Num`rul locurilor libere va fi monitorizat electronic [i afi[at atât pe panoul principal de la intrare, cât [i pe panourile de pe fiecare nivel. Exist` patru lifturi care deservesc parcarea, camere de supraveghere [i senzori de lumin` pentru siguran]a ma[inilor, iar la fiecare nivel exist` câte un grup sanitar. Pe terasa parc`rii sunt amplasate dou` terenuri multifunc]ionale pentru tenis/baschet [i un teren de fotbal, destinate publicului larg. Terenurile sunt dotate cu garduri de protec]ie [i instala]ie nocturn`, vestiare [i du[uri. Terenul de fotbal (lungime de 95 m [i o l`]ime de 45 m) are un gazon sintetic achizi]ionat de la furnizorul Jocurilor Olimpice [i are o în`l]ime de 45 mm, tratament UV, este rezistent la c`ldur`, înghe] [i uzur`. Gazonul este format din trei straturi: unul de drenaj, ce permite scurgerea apei c`tre sistemul de canalizare, unul de nisip cuar]os [i unul de granule ecologice. În ceea ce prive[te finisajele exterioare, acestea respect` conceptul de fa]ad` verde. De structura aparenta din beton s-a ancorat o structur` u[oar` din aluminiu, pe care va creste vegeta]ie de tip ieder` peren`.


40

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

PICCOLO MONDO: Arab & International Cuisine. 9, Clucerului St. Ph.: 021-223-22-25. Open: 12 pm- until the last guest leaves.

MOROCCAN CUISINE MEDINA: The only Moroccan restaurant in the city. Medina is proposing the most famous Moroccan and Tunisian specialties such as Couscous, Tajines and Pastillas, in a refined and sophisticated oriental atmosphere. For small hungers, you can also try our special Kemias (Tunisian tapas) with a fresh drink or a home made mint tea on our terrace. The restaurant can host private or corporate parties, business lunches/dinners. Special opening offer during summer! CC accepted, wireless internet, air-conditioning. Open: 11:00 - till late (last food order 23:00) 7, Decebal Blvd., Ph.: 031.432.6664

ROMANIAN CUISINE BUREBISTA: Traditional Romanian cuisine restaurant. 195, Calea Mosilor Ph.: 021-210-97-04. Open: 12 pm – 12 am. C.C. accepted. BUREBISTA VANATORESC: Traditional Romanian cuisine restaurant & Venison dishes. C.C. accepted. 14, St. Bati[tei St. Ph.: 021-211-89-29. Open: 12 pm - 12 am. CARO: Caro Hotel’s Romanian restaurant. International cuisine. Wine cellar and terrace. C.C. accepted. Guaranteed parking. 164A, Barbu Vacarescu Blvd. Ph.: 021-208-6100. Open: (restaurant) 16:00 – 24:00. Sunday closed, (wine cellar) 12:00 - 14:30 CARU’ CU BERE: Historical restaurant (established 1879) in the old town district, behind the National History Museum. Original German style interior. Live music and dancing on weekends. CC accepted. 3-5, Stavropoleos St. Ph.: 021-313-7560; Open: 10:00 - 24:00. CASA ROMANEASCA: Authentic Romanian culinary delight in the traditional setting of a Romanian mansion with a splendidly decorated terrace, rich wine-cellar, large selection of Romanian wines, traditional Romanian customs and hospitality. CC accepted. 285A, Calea Bucuresti. Ph.: 021-236-1510; Ph./Fax: 021-236-1511. COUNT DRACULA CLUB: Unique theme restaurant, with a cozy atmosphere. Transylvanian and venison dishes. C.C. accepted. 8A, Splaiul Independentei. Ph.: 021-312-1353; 0788-312-878. Open: 16:00 - until the last guest leaves. CRAMA PANDURILOR: Traditional Romanian cuisine rich offer in a special space where collection wines can be tasted. Our selection includes more than 200 wines. Enjoy the Romanian folklore songs presented by the live band - Taraful Pandurilor. 71, Panduri Ave. Ph.: 0727-703-703 Open: 12.00 until the last guest leaves DECEBAL RUSTIC: Exquisite Romanian dishes. C.C. accepted. 17, Decebal Blvd. Ph.: 021-321-67-00; 0723-515-009; Open:. 10:00 until the last guest leaves DECEBAL CLASSIC: Traditional Romanian cuisine, folk music band, select atmosphere, terrace. Business meetings, special events. C.C. accepted. 51, Barbu Vacarescu St. Ph: 0724 891 819; Open:10:00 until the last guest leaves HANUL HANGITEI: Traditional Romanian cuisine. Daily special lunch offer. 16, Gabroveni St. Ph.: 021-314-7046. Open: 11:00 - until the last guest leaves. LOCANTA JARISTEA: A genuine taste of Romania, both food and atmosphere, a real part of the city’s history. C.C. accepted. Reservation neccessary! 50-52, George Georgescu St. Ph.: 021-335-3338; 0744.240.126; Fax: 021-301.98.45. Open: 11:00 - 02:00. VATRA: Air conditioning. 23-25, Brezoianu St. Ph.: 021-315-8375; 0721-200-800; Open: 12:00 - 24:00. DOI COCOSI: One of the most picturesque spots in Bucharest, in the northern outskirts. Rustic interior. Folkloric show every evening. 6, Soseaua Bucuresti-Targoviste Ph.: 021-667-19-98. Open: 12 pm - 4 am.

SEA FOOD LA VERANDA: The restaurant is housed inside a glass terrace offering wonderful views of the garden outside. It serves exquisite fish and sea food as fresh as the day it was caught. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Smoking free, Outside Seating. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 12.00 – 23.00.

www.bucharestlife.com

Leonard Cohen la Bucure[ti, în Old Ideas 2012 Int’l Tour TRUBADURUL CANADIAN CARE a cucerit inimile publicului din România revine la Bucure[ti pe 22 septembrie, în cadrul turneului de promovare al celui de-al doisprezecelea album, Old Ideas. Vocea cu timbru inconfundabil a lui Leonard Cohen va r`suna, de aceast` dat`, în Pia]a Constitu]iei din Capital`. Dup` un lung periplu pe toate meridianele globului, în perioada 2008 – 2010, dup` seri de spectacole în care Leonard Cohen a cules aplauze furtunoase din partea spectatorilor cuceri]i definitiv de muzica sa, albumul Old Ideas aduce ”zece cântece noi, pe care nimeni nu le [tie, dar to]i le vor pre]ui”, cântece

care fac s` explodeze inima [i zguduie trupul, d`râm` barierele întregii lumi, cum numai Leonard Cohen poate s` o fac`. Old Ideas Tour 2012 pune fa]` în fa]` cântecele de pe noul album [i majoritatea pieselor care l-au transformat în legend` pe poetul-cânt`re]. Odat` cu lansarea Old Ideas, Leonard Cohen a primit un cadou nea[teptat: înc` din prima s`pt`mân` de la lansare, albumul s-a clasat pe primul loc în topurile din întreaga lume. Este o premier` chiar [i pentru un artist atât de iubit, cum este Leonard Cohen. De mai bine de [ase decenii, Leonard Cohen î[i dezv`luie lumea secret` în cântece care alin` inima [i seduc intelectul. Piesele lui au fost reinterpretate în peste 1.300 de variante, inclusiv de arti[ti [i trupe ca U2, REM, Nick Cave sau regretatul Johnny Cash. Leonard Cohen a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame. Artistul c`l`tor se întoarce la Bucure[ti pe 22 septembrie. Biletele pentru concert se afl` în vânzare prin re]eaua Eventim: magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, libr`riile Humanitas, C`rture[ti [i pe www.eventim.ro.


BUCHAREST night LIFE

Centrul de distrac]ie Skol Land DIN 1 IULIE, Mamaia g`zduie[te Skol Land, locul care ofer` atât distrac]ie la cote maxime, cât [i relaxare complet`. Skol Land este localizat în Mamaia Sud, în fa]a hotelului Flora. 3200 de metri p`tra] i stau la dispozi]ia turi[tilor, pentru a se relaxa [i a se bucura de zilele petrecute la mare. B`rba]ii se pot destinde atât cât doresc în stil hawaian, în hamace sau pe zecile de [ezlonguri puse la dispozi]ia lor. „Skol Land este visul devenit realitate al oric`rui b`rbat. Bere proasp`t` de la barmani]ele Skol, jocuri, fotbal, masaj, relaxare în hamacele de pe plaj`, nimic nu poate fi mai pl`cut în aceast` var`. A[a c` îi invit`m pe to]i românii s` vin` în Skol Land, cât este vara de lung`, s` se distreze al`turi de prietenii lor!”, a declarat Anca Aldea, Senior Brand Manager Skol. Lansarea oficial` a Skol Land a avut loc pe 7 iulie, când a fost organizat` o petrecere incendiar` cu faimoasele playmates Roxana Dobre [i Vika Jigulina. Mai mult, în fiecare sâmb`t` [i duminic`, pân` pe 31 august, iepura[ii Playboy vor anima atmosfera din Skol Land. În incinta Skol Land exist` [i zona distrac]iei, destinat` MC-ilor [i DJ-ilor de la radio ZU, deschis` de joi pân` duminic`. În fiecare weekend, Buzdugan [i Morar vor fi responsabili de între]inerea distrac]iei pe plaj`.

Skol Land va avea [ase zone destinate în exclusivitate b`rba]ilor. Zona de sport include un teren de fotbal [i unul de volei, iar zona de jocuri pune la dispozi]ia celor mai competitivi fussball, air hockey, biliard [i Nintendo Wii, pentru a se întrece cu prietenii. Cele dou` zone de destindere sunt zona de relaxare, cu masaj, [i zona de plaj`, cu [ezlonguri, hamace [i umbrele de stuf. Pentru o experien]` complet`, Skol pune la dispozi]ia tuturor un spa]iu de r`corire [i degustare, cu un bar pe plaj` [i o zon` culinar`. În Skol Land întreg personalul este feminin. Peste 20 de fete, barmani]e, dealeri la jocurile de noroc, animatoare [i maseuze vor face sejurul b`rba]ilor cât mai pl`cut. Distrac]ia se pl`te[te în Skol Land cu „Skoli”, o moned` unic`, valid` doar în acest spa]iu. La fiecare bere achizi]ionat` pe plaj`, se va primi o bancnota Skol, biletul de intrare c`tre Skol Land. De exemplu, prin colectarea a 6 Skoli, un grup poate s` joace fotbal pe terenul Skol timp de 30 de minute sau prin colectarea a 5 Skoli, o persoan` poate sa se joace pe Wii sau sa fac` masaj timp de 15 minute. Peste 15.000 de b`rba]i sunt a[tepta]i în fiecare lun` în Skol Land. Skol Land va fi deschis pân` pe 31 august pentru to]i cei care vor fie s` se relaxeze, fie s` se distreze al`turi de prieteni.

41


42

BUCHAREST night LIFE

Vintest

Recunoa[tere [i apreciere pentru vinul românesc “Invitat fiind la cram` Am r`spuns, ca bun cre[tin printr-o scurt` telegram`: Vin!”

Pastorel Teodoreanu

ÎN TOAMNA ACESTUI an Bucure[tiul va fi gazda celui de-al doilea Salon Na]ional de Vinuri al României, Vintest. În perioada 12-14 octombrie, la Sala Palatului, în centrul Capitalei, industria vinului românesc se une[te într-unul dintre cele mai elevate evenimente dedicate vinului. Loca]ia aleas` pentru cea de a doua edi]ie este situat` în centrul Bucure[tiului, [i s-a afirmat de-a lungul anilor ca o important` institu]ie de cultur`, fiind gazda multor congrese interna]ionale, concerte, festivaluri, spectacole, proiec]ii de film, expozi]ii na] ionale [i interna]ionale. Produc`torii de vin, dar [i de servicii conexe, distribuitorii, firmele de turism vitivinicol vor fi al`turi de persoane publice, ambasadori, exper]i degust`tori, somelieri, vedete din show-biz [i mul]i iubitori ai vinului. Ing. Lucia Pîrvu, expert degust`tor, organizator Vintest, ne-a declarat: „Vintest are ca scop atât testarea vinului românesc de c`tre speciali[ti [i pasiona]i ai domeniului, cât [i înv`]area vinului autohton de c`tre publicul avizat. Cunoscând povestea vinului de la vi]a de vie pân` la îmbuteliere, recunoscând calitatea unui vin cu ajutorul exper]ilor degust`tori, vizitatorii vor realiza cât de bogate sunt soiurile de vin românesc [i

cât de importante sunt acestea pentru promovarea imaginii României în contextul european [i mondial. Vintest este o [ans` real` prin care România poate dovedi tradi]ia produselor române[ti, frumuse]ea zonelor care ad`postesc cramele, completate de reputata ospitalitate româneasc`. Pentru noi este important s` transmitem atât priceperi [i deprinderi în tehnica degust`rii vinului, cunoa[terea soiurilor române[ti, asezonarea vinului cu mâncarea, cât [i efectele benefice ale vinului asupra s`n`t`]ii”. Obiectivele care r`mân în aten]ia organizatorilor se refer` la atragerea partenerilor strategici, prezentarea

www.bucharestlife.com

produselor recent ap`rute, stabilirea rela]iilor de afaceri, promovarea micilor produc`tori, prezentarea vinului românesc în fa]a diploma]ilor str`ini, prezentarea calit`]ii vinului jurnali[tilor români [i str`ini, a turismului vitivinicol, promovarea degust`rii vinului, dar [i educarea popula]iei. Vintest urm`re[te o prezentare la nivel na]ional a regiunilor viticole, a podgoriilor, a produc`torilor, a vinurilor autohtone, a vinurilor cu denumire de origine controlat` [i a celor cu indica]ie geografic`, poten]ialul de produc]ie [i calitate al acestora. Pe parcursul celor trei zile, bucure[tenii [i turi[tii afla]i în Capitala, sunt invita]i s` deguste vinurile, s` testeze noile game de vin, s`-[i planifice concediul într-unul din locurile superbe ale României unde se g`sesc crame vitivinicole pregatite pentru degustarea vinurilor, s` admire m`iestria barmanilor [i s` deguste mâncarea tradi]ional româneasc` preg`tit` de c`tre mae[tri buc`tari. Edi]ia a doua a Vintest va fi o repeti]ie prin prezen] a produc`torilor de vin din România, repeti]ie care va veni în întâmpinarea celei de-a treia edi]ii a Salonului Vintest ce se va organiza în iunie 2013, cu ocazia celui de-al 36-lea Congres OIV, Congres Mondial al Viei [i Vinului. Dup` 45 de ani, Congresul va avea loc, din nou, la Bucure[ti. Evenimentul interna]ional va reuni cele 45 de ]`ri membre OIV [i, ca în fiecare an, principalii cercet`tori ai viticulturii, vinifica]iei, economiei [i dreptului vor discuta ultimele inova]ii din sectorul vitivinicol, incluzând în program sesiuni tehnice. „Noi vom încerca s` oferim un cadru prielnic [i o ambian]` placut`, astfel încât cei 45 de pre[edin]i din Industria Viei [i Vinului s` cunoasc` atât micii [i marii produc`tori de vin, cât [i performan]ele calit`]ii vinului românesc”, a ad`ugat Lucia Pîrvu. Evenimentul Vintest este creat de c`tre echipa Vinvest, cea care organizeaz` de 9 edi]ii Salonul Interna]ional de Vinuri - Vinvest Timi[oara. Partenerii principali ai evenimentului sunt Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, Jidvei, Agerpes, Casa Lux [i Radio România.


BUCHAREST night LIFE

AFTER DARK / DUP~ APUS

44

PUBS & COCKTAIL BARS L’Arpège Bar: Enjoy a relaxing moment while drinking a delicious cocktail. CC accepted. Free WiFi access. Free parking. 10 Montréal Square; Open: Monday – Sunday: 08:30 – 01:30; Ph.:021 202 1632 . Bar “37”: Excellent view of Calea Victoriei, while enjoying a glass of wine or a gourmet meal among friends. Summer terrace and secured underground parking available. CC accepted. Novotel Bucarest City Centre - 37B Calea Victoriei. Ph.: 021 308 85 00. Open Mon-Fri: 07:00 - 02:00, Sat-Sun: 09:00 - 02:00. Bla Lounge Bar: Ice bar within Radisson Blu Hotel for 108 persons. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: Monday to Saturday 09:00 - 02:00; Sunday 09:00 till midnight. Caffe & Latte: Before or after a pleasant walk through Cismigiu Park, in-between business meetings or... whenever, pay them a visit and let them spoil you with their home made specialities. They’ve got new goodies, breakfast choices, soups, salads and... lots of surprises that will keep on coming.Yours truly, Caffe & Latte! 35, Schitu Magureanu St. Ph.: 031-415-8551 Open: 08.30 - 22.30

www.bucharestlife.com

Centro Bar & Lounge: Fresh selection of sandwiches, salads and pastry products make it a convenient place for any time of the day. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Open daily 09:00 – 00:30 Champions: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. The American Sports Bar and Restaurant. Live TV Sport coverage on 27 flat screen TV sets. Calea 13 Sept. 90. Ph.: 021-403-1917; Open: 17:00 - 01:00 . Club InterContinental Lounge: The place for a meeting, networking, a light meal or just for relaxation, reading, listening to music and watching the unique city view. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4 Nicolae Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel, 21st floor, Ph.: 021-310-2020 Open: 06.30 - 10.30 Dreamer’s Pub & Restaurant: Draught Guinness, live sports, darts and a wide variety of pub and international food. Amazing terrace located on the roof. 111, G-ral Berthelot St. (close to Casa Radio). Ph: 0744.366.350, 0723.112.200. www.dreamers.ro Open Mon – Fri: 10 AM - until the last guest Sat & Sun: 2 PM - until the last guest English Bar: Relax in the soft lighting and traditional decor of the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s inviting English Bar. Choose from over 40 whiskies, sip a cocktail or order form the international snackmenu. Enjoy a Cuban cigar to round off your night. C.C. accepted. St. Episcopiei 1-3. Ph.: 021-303-3777/ ext. 6759. Open: 11:00-02:00. The Dubliner Irish Pub: Genuine Irish atmosphere. Draught beer. Air-conditioned.Very popular among the members of the English speaking community. 18, Titulescu Blvd. Ph.: 021-222-3737; 021-222-9473. Open: 12:00 - 02:00. Gala Wine Bar &Tapas: Taste a large selection of Portuguese wines accompanied by goat cheese or chouriso, pumpkin gem, tomatoes or figs. Porto or Madeira wines or a special coffee will conclude a delicious experience. For desert choose nata pastel, chocolate cake or almond biscuits. One can buy all the above delis in the shop next door. 32, Icoanei St.- close to Romana Sq. Ph: 021–210-4039 Open: 10:00 a.m. till midnight The Gin Factory – Irish Pub & Restaurant International ciusine; Chef’s choice: fish & chips; beefsteak. Lunch: 12:0017:00. Live music every Wed & Sun; DJ set every Thu, Fri & Sat starting 23:00 C.C. Accepted, free WiFi internet; Digi TV, Sky TV, Smoking areas; 37, Lipscani St. Ph: 021-311-3836 Open: 10:00 – 05:00 (23:00 – last kitchen order; last reservation accepted; 22:00 hours) Green Hours 22 Jazz Café: Hip and unique. Enjoy exotic cocktails and coffee in a neon-lit, tube-shaped bar, with live, trippy jazz-rock on one end and cozy couches on the other-like spending an evening in a surreal submarine. Also a relaxing outdoor patio that’s packed on weekend nights. Music most nights after 9 pm. Morning coffee or nightly cocktails. 120, Calea Victoriei. Ph.: 0722-234-356. Open: non-stop The Harp Irish Pub: Very popular Irish hangout with great selection of beer, a warming atmosphere downstairs complete with fireplaces candle-lit tables and extensive seating upstairs. Guaranteed to be packed with younger Romanians and expats alike any weekend evening. Air-conditioning. C.C. accepted. 1, Piata Unirii. Ph.:021-335-6508. Open: 09:00 - until the last guest leaves. Intermezzo Piano Bar: Just the way you might imagine a classic bar: sophisticated but relaxed, chic but comfortable. Located just off the InterContinental Hotel lobby, Intermezzo offers live piano music in the evenings, creating the perfect backdrop after a long working day. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4. Nicolae Balcescu Blvd.,Ph.: 021-310-2020, Open: 08.00 - 01.00 James Joyces: A real Iris pub run by real paddy. 1-3,Valter Maracineanu Sq. Ph.021-311-4177. Light Bla Terrace: Outdoor, atrium bar within Radisson Blu Hotel. Beverages, cocktails, cakes, pastries, snacks in a chill, cool stuff and contemporary mood. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: 12:00 – 02:00. Onx Pub: Lot of fun, karaoke, live concerts & special parties. 290, Splaiul Independentei, Regie P16 Open: 12:00 - till the last guest.


BUCHAREST night LIFE

45


AFTER DARK / DUP~ APUS

46

BUCHAREST night LIFE Orange Bar: (lobby bar): f you are looking for a place to enjoy the highest standards, a perfect coffee, fresh sandwiches, sft drinks and the best cognac in town, you most go high, go North! C.C. accepted. 44A, Daniel Danielopolu. St. Ph.: 021-233-5000 Open: daily 10:00-24:00 Pavilion Lounge: Within the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Your favorite drink, accompanied by Chef’s choice of canapés, in a relaxed atmosphere. CC accepted. 90, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-403-1904. Open: non-stop. The Sky Gate Bar: This bar of the angelo Airport hotel Bucharest offers a pleasant and relaxing environment where you can enjoy a cup of coffee, an afternoon tea, a refined cocktail or simply a cigarette in pleasant company. The hotel’s professional bartenders are always there just when you need them. Located right beside the lobby and restaurant, the bar offers its guests an intimate, private area. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24 hours a day. Thomas Antiques Bar - Taste the house wine and enjoy it on one of their sunny balconies. Wide range of beers and something special for ladies - „French Vanilla” or „Brazilian Nut”. Smoking & non smoking areas; Air conditioned; Free WiFi internet; CC accepted. 19, Covaci St. 1st floor & attick, Ph: 0752 440 818, Open: bar (1st floor): Mon - Thu & Sun: 10:00 – 22:00, Fri – Sat: 10:00 – 24:00, attick: Mon – Sat: 10:00 – 20:00, Sun: 10:00 – 16:00 Trafalgar Pub: Beer, wines, spirits and snacks. Close to Turkish Embassy on Calea Dorobantilor.4A, David Emanuel St. Ph.: 021-211-3151. Open: 11.00 - till last gues. Victoria Club: Classic mahogany furniture, leather Chesterfield sofas, warm beige nuances, exquisite services... these are the fine details that will catch your eye and soul in our English Bar – Victoria Club. Here you can taste our delicate teas & coffees brews while engaging in succulent conversation during traditional English afternoon tea time, taste some of our delicious snacks and try something from the list of over 100 spirits. Cigars are available to round off your evening. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: 0372 010 300 Open: 09:00 - 24:00. White Horse: Pub & Restaurant. English & International cuisine. Wide selection of draught beers. CC accepted. 4A G. Calinescu St. Ph.: 021-231-2795. Open: 12:00 - until the last guest leaves.

CLUBS Bamboo: 39, Ramuri Tei St., www.bamboosportingclub.ro Ph.: 0722-132-283 Cuando: 35-37, Academiei St., www.cuando.ro Ph.: 0722-505085 Club Maxx: 290, Splaiul Independentei, www.clubmaxx.ro Ph.: 0722-647-337 reservations after 2 pm Frame Club: the movie club in town is inviting you to the various events organized: karaoke nights, live acts, weekend special DJ parties, chill-out nights or film screenings. Cozy place, perfect for private parties or any other occasion. Some of the best cocktails in town. Free wifi internet, air conditioning, CC accepted. 38B, Magheru Blvd. Ph: 021 – 211-0144, 0730-117-703 Open: 10:00 – until the last guest leaves (Mon. – Thur.), 10:00 – 05:00 (Fri. – Sat.), 15:00 – until the last guest leaves (Sun.) Fuchsia: 18, I. Brezoianu St., www.fuchsia.ro Ph.: 0727-315-713 Gossip: 9-11, Lanariei St., www.clubgossip.ro Ph.: 0721-GOSS P Kristal Glam Club: 2, J.S. Bach St., www.clubkristal.ro Ph.: 021-231-21-36, 0721-993-988 Posh Club: 19, Orhideelor Ave., www.clubposh.ro Ph.: 0751-157-575 Session: 47-49, Elefterie St., Ph.: 0729-292-541 Spice Club: 21-23, Calea Victoriei, www.spiceclub.ro Ph.: 021-312-0136 Temple: 25, Splaiul Independentei, www.clubtemple.ro Ph.: 0748-881-086 The Web Club: 12, Ion Mihalache Blvd., www.webclub.ro Ph.: 021-212-96-66 Zebbra Club: 71, Panduri Ave., www.zebbraclub.ro Ph.: 0749-200-002

www.bucharestlife.com

Il Divo, la Bucure[ti PE 23 SEPTEMBRIE, Il Divo concerteaz` pentru prima dat` în România! Regina i-a invitat la ceai la Palatul Windsor, România îi prime[te în Pia]a Constitu]iei. Dup` ce au vândut peste 26 de milioane de albume, au sus]inut concerte pe toate teritoriile lumii [i au avut onoarea de a cânta în cinstea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii [i Irlandei de Nord, cei patru interpre]i Il Divo se preg`tesc s` concerteze la Bucure[ti, în cadrul turneului mondial din acest an. Conform statisticilor din online, publicul român a[teapt` cu ner`bdare s` îi vad` într-un concert live. În afar` de charisma interpre]ilor, vom avea parte de muzic` la cel mai înalt nivel interpretativ. La concertele Il Divo, emo]iile se succed, bucuria muzicii une[te masele de oameni.

Il Divo este un proiect muzical creat de cunoscutul om de televiziune britanic Simon Cowell, care a v`zut în cei patru protagoni[ti talentul în stare pur`. Trupa format` din arti[ti de na]ionalit`]i diverse, cu tonalit`]i diferite, cucere[te lumea pas cu pas, oferind cele mai frumoase cântece ale lumii, în interpret`ri de neuitat. Ei sunt: tenorul american David Miller, baritonul spaniol Carlos Marin, tenorul elve]ian Urs Bühler [i cânt`re]ul de muzic` pop francez Sébastien Izambard. Amestecul de na]ionalit`]i [i varietatea genurilor muzicale abordate fac din Il Divo un proiect inedit la nivel mondial. Stilul în care se încadreaz` trupa este cunoscut sub denumirea de operatic pop. Din perspectiva Il Divo, succesul acestui stil se m`soar` prin cele peste 26 de milioane de albume vândute în toat` lumea. Il Divo s-a format în 2004, iar 2006 este un reper important în cariera celor patru muzicieni. Il Divo a primit girul celebrei Barbara Streisand, deschizând o serie de 20 de concerte ale divei. Având avantajul de a cânta în patru limbi (englez`, francez`, german` [i italian`), Il Divo a reprezentat alegerea ideal` pentru interpretarea imnului Cupei Mondiale la Fotbal, edi]ia 2006 – Germania. Piesa care a cucerit mapamondul se nume[te Time Of Our Lives [i a fost interpretat` împreun` cu Toni Braxton. Dup` ce au cucerit inimile a milioane de persoane de pe întreg mapamondul, a venit [i rândul românilor s`-i admire pe cei de la Il Divo, în cadrul unui eveniment magic. Biletele pentru concertul Il Divo de la Bucure[ti se g`sesc la vânzare prin Re]eaua Eventim: magazinele Germanos, Orange, Vodafone, DOMO, libr`riile Humanitas, C`rture[ti [i pe www.eventim.ro.


BUCHAREST night LIFE

BUCHAREST night LIFE

47


48

BUCHAREST night LIFE NEW PLACES IN BUCHAREST PARIS BUCAREST BRASSERIE: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. Breakfast Buffet: Mon. – Fri.: 06:00 – 10:00, Sat. & Sun.: 06:00 – 11:00; Lunch Buffet: Tue., Wed., Thu.: 12:00 – 14:30. 10, Montreal Sq., Ph.: 021.318.30005 RISTORANTE DA RENZO: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late MEDINA: The only Moroccan restaurant in the city. Medina is proposing the most famous Moroccan and Tunisian specialties such as Couscous, Tajines and Pastillas, in a refined and sophisticated oriental atmosphere. For small hungers, you can also try our special Kemias (Tunisian tapas) with a fresh drink or a home made mint tea on our terrace. The restaurant can host private or corporate parties, business lunches/dinners. Special opening offer during summer! CC accepted, wireless internet, air-conditioning. Open: 11:00 - till late (last food order 23:00) 7, Decebal Blvd., Ph.: 031.432.6664 LE VERNET: Restaurant Le Vernet introduces each of its clients in the atmosphere of the Old City which has the world renowned reputation of being “The little Paris”.You are kindly invited to a remarkable experience and a modern restaurant, in the heart of the Old City. The International menu, the good taste and the service, all blend perfectly for an unforgettable culinary experience. 60, Franceza St., Ph: 0372-376-511 Open: 12:00 - 24:00 (23:00 – last order If you open a new restaurant or bar in Bucharest let us know, and we’ll mention you in our magazine. Dac` deschide]i în curând un nou bar sau restaurant anun]a]i-ne [i ve]i fi prezen]i în aceast` rubric`.

www.bucharestlife.com

Publisher: Ludwig Gelobter Co-ordinaring Editor: Gabriel Arsene Senior Sales Executive: Sorin Patrascu Art Director: Mihai-Cristian Rampelt IT Editor: Vlad Alexandrescu; Financial Manager: Victoria Pavaloiu Published by: Crystal Publishing Group SRL an American-Romanian joint venture. 253, Calea Calarasilor, Bl 67 A, Ap 4, 030619 - Bucharest 3. Phone/Fax: +4021 323-38-29, +4021 323-70-33, +4021 323-47-06 e-mail: office@bucharestlife.com office@bucurestiwww.ro, advertising@bucurestiwww.ro Member of the Romanian Audit Bureau of Circulation BRAT

Drepturile de autor pentru articole [i fotografii apar]in CPG. Reproducerea par]ial` sau total` se poate face numai cu acordul prealabil al editurii. CPG nu r`spunde pentru con]inutul reclamelor publicitare.

ISSN: 1454-3184

Bucharest Nightlife Magazine is printed on paper originated from sustainable managed forests.

Printed at: COPRINT


BucharestLife Sept 2012  

BucharestLife Sept 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you