Page 1


BUCHAREST night LIFE

CONTENTS/CUPRINS EDITORIAL 2. Julio vs Axl

EVENTS / EVENIMENTE 4. Balcic, arc peste timp 6. Lacul Lebedelor, pe ghea]` 7. TNB [i noua stagiune 8. Capodopere la Artmark 10. Festivalul Caragiale 18. Dac` e var`, filmele ies în strad`! 22. Important Celebrations 32. Vin Rose cu rafinament de la Vînju Mare 36. Mighty Owl Festiva 38. Miss Bucure[ti 2012 40. Ora[ul în festival „Femei pe M`t`sari”! 42. De la ready to wear pân` la made to measure 46. Lumea prin ochii no[tri

CULTURE / CULTURA 3. Arhetipuri sculpturale Sculptura în lemn 12. Programe pentru familii la MNAR 14. Ne viziteaz` Teatrul lui Shakespeare!

TOURISM / TURISM 24. Survival Guide for London Business Travelers 30. Stufstock, 10 ani @ Vama Veche

LISTS / LISTE • Cultural Institutes 4 • Art Galleries 6 • Health Clubs and Beauty Centers 8 • Shopping 10 • Theaters 15 • Cinemas 16 • Jazz Clubs, Bowling & Entertainment 18 • Casinos & Betting House 30 • Restaurants & Pubs 32 • Clubs, Discos & Nightclubs 44 • New Places in Bucharest 48

CINEMA / FILM • Movie Premiere 16

1


2

BUCHAREST night LIFE

Julio vs Axl GabrielARSENE

F

inal de iunie apoteotic pentru bucurestenii iubitori de muzic`. Ce s` alegi mai întâi, cât te duce buzunarul? Când toat` luna au fost [i alte concerte. Cum s` alegi între Julio Iglesias [i Guns N’ Roses cu al s`u vestit solist Axl Rose. O s` spune]i c` e vorba de alte genera]ii, alt public, alt target... Da [i nu! Pentru c` Julio, de[i a dezv`luit admiratoarelor c` are 62 de ani, de fapt nu are v`rst`. Muzica lui în special, dar nu poate fi trecut cu vederea nici farmecul personal care l-a ajutat de-a lungul carierei. Concertul de la Zone Arena poate fi catalogat drept memorabil: o sear` latino cu Julio! Iar Julio Iglesias i-a încântat la Bucure[ti pe cele câteva mii de fani! Au venit în numar foarte mare, din toat` ]ara, ba chiar [i din alte ]`ri (comunitatea spaniol` din Bucure[ti semnând prima prezen]a), pentru a-i arata idolului lor pre]uirea pe care o au de zeci de ani pentru el. Fanii au fredonat împreun` cu Julio hituri care au facut istorie! Baila Morena, La Carretera, La Gotta Fria [i alte piese celebre au putut

www.bucharestlife.com

fi auzite la Zone Arena, într-un concert plin de romantism [i nostalgie! Cu elegan]`, modestie [i vocea-i inconfundabil`, artistul a cântat [i dansat timp de aproape dou` ore. Ba chiar a vorbit [i în limba român`. Publicul s-a bucurat de toate melodiile din playlist [i a savurat fiecare vers [i fiecare ritm. Piesele lente i-au emo]ionat, iar piesele ritmate i-au f`cut s` danseze, uitând c` nu sunt în club ci la un concert. Sângele latin, la care [i Julio a f`cut referire la un moment dat, [i-a spus cuvântul. “Întotdeauna am sim]it c` românii au acela[i sânge ca mine. Sunte]i latini. Ave]i femei minunate [i o ]ar` minunat`. V` iubesc!” Artistul a dedicat câteva piese unor oameni dragi lui, care îns` nu mai sunt printre noi, lui Valeriu Lazarov, dar [i lui Luciano Pavarotti, despre care [i-a amintit c` i-a spus într-una din ultimele discu]ii „See you in Heaven!”... Julio Iglesias ne-a încântat cu piese de pe noul album - “1”, care sunt de fapt cele mai celebre piese ale sale, reînregistrate [i remasterizate, cu un sound modern [i profund.

FA B

U LE

A doua zi de fapt sear` oua zi, sear`, au urmat trei ore magice cu Guns N’ Roses la Tuborg GreenFest powered by Rock The City. Trupa Guns N’ Roses a încheiat renumitul festival rock, forma]ia lui Axl Rose confirmându-[i statutul de cap de afi[ al festivalului. Celebrul rocker nu a întârziat la întâlnirea cu fanii s`i din România [i le-a oferit un spectacol de zile mari, din care nu au lipsit melodii precum Sweet Child O’ Mine, Civil War, November Rain, Don’t Cry [i alte piese care au f`cut din Guns N’ Roses o legend` a muzicii rock. În plus, ei au interpretat [i câteva piese noi, despre care se [tie doar c` vor figura pe un viitor album al trupei, actualmente aflat în lucru. Recitalul extraordinar al forma]iei s-a încheiat cu melodiile Patience [i Paradise City. Recitalul a atras în ultima zi a festivalului peste 15.000 de spectatori. Care [i ei au cântat [i au dansat! De fapt, iunie a fost luna în care întreg Bucure[tiul a cântat [i a dansat!


BUCHAREST night LIFE

Arhetipuri sculpturale Sculptura în lemn • Opere din patrimoniul Galeriei Na]ionale 1918 - 1999 Vernisat` pe 5 iulie, expozi]ia de la Muzeul Na] ional de Art` al României va fi deschis` pân` pe 28 octombrie, putând fi vizitat`: miercuri – duminic`, 11:00 – 19:00 (pân` la 30 septembrie), [i 10:00 – 18:00 (de la 1 octombrie). Prima miercuri din fiecare lun` se intr` gratuit, tariful fiind: 8 lei întreg, 4 lei redus.

E

Lucr`rile selectate ilustreaz` câteva modalit`]i prin care sculptorii români s-au raportat la no]iunea modernist` de “fidelitate fa]` de materie”, impus` de Brâncu[i [i genera]ia lui, folosind tehnica cioplirii în lemn [i polisajul, care implic` lucrul direct cu materialul sculptural [i absen]a intermediarilor (elevi, ucenici, angaja]i etc.), precum [i transferarea interesului de la obiectul reprezent`rii, la propriet`]ile [i specificitatea materiei prime – în cazul de fa]` lemnul. În expunere sunt prezen]i arti[ti interbelici, care oscileaz` între un modernism clasicizant [i forme radicale ale modernit`]ii, al`turi de sculptorii afirma]i la sfâr[itul anilor ’60 [i în anii ’70, perioad` de generalizare [i diversificare a expresiei abstracte, când sculptura în lemn devine un fenomen major, fiind stimulat` de apari] ia [i proliferarea simpozioanelor de sculptur` în aer liber.

• Premiu O alt` expozi]ie temporar` organizat` de MNAR cu lucr`ri din patrimoniul propriu, înscriindu-se, de asemenea, demersului de popularizare a colec]iilor muzeului care nu sunt incluse în expunerile permanente, a ob]inut Premiul Comitetului Na]ional Român ICOM, edi]ia 2012. Premiul se acord` în fiecare an autorului concep]iei tematice a unei expozi]ii organizate în anul precedent de o institu]ie membr` a Consiliului Interna]ional al Muzeelor (ICOM) din

Curatorul expozi]iei este Ana Zoe Pop, specialist în cadrul Sec]iei de Art` Româneasc` Modern` a muzeului. Expozi]ia cuprinde 75 de piese de sculptur` în lemn din patrimoniul Galeriei Na]ionale a MNAR, create în perioada 1918 - 1999 de 22 de arti[ti, printre care: Hans Mattis-Teutsch, Mili]a Petra[cu, Borgo Prund, Romul Ladea, Geza Vida, Constantin Ar`mescu, George Apostu, Peter Balogh, Gabriela Manole Adoc, Constantin Popovici, Ovidiu Maitec [.a. Expozi]ia se înscrie într-un demers de valorificare a unui fond muzeal mai pu]in cunoscut, fiind inedit` prin num`rul mare de arti[ti selecta]i pentru a ilustra tema propus`. Limitându-se la sculptura în lemn din colec]iile muzeului, expozi]ia nu î[i propune o abordare exhaustiv` a subiectului, ci mai degrab` o prezentare cronologic` a unor repere semnificative din evolu]ia acestei tehnici artistice, în viziunea sculptorilor din România, pe parcursul secolului al XX-lea.

România. La cea de-a 13-a edi]ie a concursului, premiul l-au primit Carmen T`n`soiu [i Adriana Adam pentru expozi]ia temporar` Arta cositorului în colec]iile Muzeului Na]ional de Art` al României, organizat` la sediul muzeului în perioada 22 decembrie 2011 - 27 mai 2012.

3


CULTURE / CULTUR~

4

BUCHAREST night LIFE THE ION DACIAN OPERETTA THEATER – The shows usually start at 6:30 pm. Tickets available at Operetta Theater, 2, N. Balcescu Blvd. For reservations: 021-313-63-48, daily 11 am – 6:30 pm, Mon closed. THE NATIONAL OPERA – The shows start at 6:30 pm. You can buy tickets at National Opera, 70-72 Mihail Kog`lniceanu Blvd. For reservations: 313-18-57 (daily 10 am - 1 pm and 5 pm 7:30 pm), Mon closed. THE ROMANIAN ATHENAEUM & RADIO CONCERTS – The Romanian Philharmonic Orchestra holds its weekly concerts at the Romanian Athenaeum Hall, Revolutiei Square, every Thu & Fri The concerts start at 7 pm. For reservations: 021-315-68-75, 021-315-00-24. Season passes available. Romanian Radio Society organizes concerts in two halls starting at 7 pm. Tickets available at Radio Hall, 60-64 G-ral Berthelot St. For reservations: 021-312-35-59.You can buy a three month ticket. THE MUSIC UNIVERSITY – Usually classical recitals; entrance is normally free of charge. Concerts start at 6 pm. 33 Stirbei Voda St. Ph. 021-314-27-10 George Enescu Hall & Chopin Hall

FOREIGN CULTURAL INSTITUTES • American Cultural Center – 10, Dumbrava Rosie St. Ph.: 021-200-36-50, fax: 021-200-37-23. Open: Mon-Fri 8 am-5 pm • British Council – 14 Calea Dorobantilor Ph.: 021-307-96-00, fax: 021-307-96-01 Open: 10 am-7 pm, Sat 10 am-1 pm, Sun closed. • Cervantes Institute - 12 M. Serghiescu St. Ph.: 021-230-17-81, fax: 021-230-15-67 Open Mon-Fri 9.30 am-6 pm, Sat 10 am-1 pm. • Czech Cultural Centre I. Ghica, St. Ph.: 021-312-25-37. Open: 8.30 am-12.30 pm, 1.30 pm-4.30 pm. Sat, Sun closed. • Friedrich Schiller Center – 15 Batistei St. Ph.: 021-211-32-29 fax: 021-211-01-42 Open: Mon, Wed, Fri 2 pm-7 pm; Tue, Thu 10 am-7 pm, Tue, Sat, Sun closed. • Goethe Institut – 22 Henri Coanda St. Ph.: 021-312-02-31, fax: 021-312-05-85. Open: Mon - Fri 10 am-1 pm, Tue, Wed, Thu 10 pm-1 pm & 2 pm-7 pm • Hungarian Cultural Center – 39 Batistei St. Ph.: 021-210-48-84 fax: 021-210-48-11 Open: Mon, Wed 10 am-1 pm, Sat, Tue, Thu 1.30 pm-5.30 pm Fri 10 am-2 pm. • French Institute – 77 Dacia Blvd. Ph.: 021-211-38-36 fax: 021-210-02-25. Open: 10 am-8.30 pm, Fri 10 am-2 pm. Sat, Sun Closed. • Italian Cultural Institute “Vito Grasso” – 41 Alexandru Alley, Ph.: 021-231-08-80/85/87. Open: Mon-Thu 10 am-2 pm, 3 pm-6 pm, Fri 10 am-2 pm. • Latin America House (Casa Americii Latine) 17 Prim`verii Blvd. Ph.: 021-230-67-69 • Nipponica Foundation - 43 Timi[oara Blvd., Bl. P13, 148 Apt. Ph./fax: 021-413-58-70. e-mail: mppo@penet.ro, nipponicaromania@yahoo.com • Polish Institut – 46-48 Alex. Constantinescu St., Ph.: 021224 45 56 fax: 021-224-56-93 • Jewish Cultural Center –18 Popa Soare St., Ph.: 021-321-39-40

www.bucharestlife.com

Genio Helvetico Expozi]ia ”Genio Helvetico. Ceasuri istorice [i cutii muzicale elve]iene din colec]ii muzeale române[ti” poate fi v`zut`, pân` la 31 august, la Muzeul Na]ional de Istorie a României. Scopul acesteia este de a oferi publicului posibilitatea de a cunoa[te un domeniu cu totul special al patrimoniului cultural comun al României [i Elve]iei - cel al ceasurilor [i cutiilor muzicale elve]iene aflate în colec]ii muzeale din România. Expozi]ia face parte din suita de evenimente prilejuite de s`rb`torirea unui centenar de la începutul rela]iilor diplomatice dintre România [i Confedera]ia Elve]ian`. Vizitatorii pot vedea ceasuri care au apar]inut unor personalit`]i de seam` ale istoriei României precum regele Carol I, regina Maria, mitropolitul Veniamin Costachi, dar [i Nicolae Titulescu, Armand C`linescu, Gheorghe I. Br`tianu, Nicolae Iorga, mare[alul Alexandru Averescu, mare[alul Ion Antonescu, maiorul Dimitrie Giurescu (erou al R`zboiului de Independen]`), Aurel Vlaicu, Mariana Dr`gescu (femeie-pilot în Escadrila Alb`, în timpul celui de-al Doilea R`zboi Mondial), George C`linescu, Tudor Arghezi, Panait Istrati, Gala Galaction [i al]ii. Sunt [i piese ”anonime”, spectaculoase prin decor.

Balcic, arc peste timp În Spa]iile Cantacuzine ale Muzeului Na]ional Cotroceni este deschis`, pân` la 30 august, expozi]ia intitulat` ”Balcic, arc peste timp”, care încununeaz` rodul muncii unor arti[ti participan]i la taberele de crea]ie organizate la Balcic. E o selec]ie ce cuprinde lucr`ri semnate de pictorii Angela Tomaselli, Horea Pa[tin`, Ilie Boca, Marilena Murariu, Ioana Cr`ciun Dobrescu, Vasile Cr`i]` Mândr`, Virgil Parghel, Vitalie Butescu, Dan Palade, Mihai Sârbulescu, Adriana Lucaciu, Betucker Istvan, Alexandra Stoica, Corneliu Dr`gan, Cristian Opri[, Cristian Paraschiv, Doina Mih`ilescu, Emanoil Mazilu, George Mircea, Ilie Chioiba[, Maria Petcu Chioiba[, Marcel Lup[e, M`riuca Covrig, Mihai T`ru[, Simion Cr`ciun, Veaceslav Tuhari. Lucr`rile expuse surprind pitorescul ora[ Balcic, Castelul reginei Maria [i gr`dina, în toat` splendoarea lor, dând astfel publicului vizitator posibilitatea s` admire peisaje, flori, terasele unice ale Castelului, biserica Stella Maris, Templul Apele P`cii… E o promenad` cu adev`rat regal`, într-un loc plin de soare [i poezie. Exist` [i catalogul acestei expozi]ii.


6

BUCHAREST night LIFE

CULTURE / CULTUR~

ART GALLERIES ANNART GALLERY – 1 Mahatma Gandhi St., Kiseleff area Ph. 031-437-9533 www.annartgallery.ro Open: Mon-Fri 2 pm - 8 pm, Sat 12 am - 8 pm ANTIQUES GALLERY HALF RETRO – 19 Buzesti St., Ph. 0722-771-994 e-mail: halfretro@clicknet.ro ART GALLERY ANA - ANTIQUES – 25 Ermil Pangratti St., Ph. 021-231-11-80, e-mail: antichitati.ana@gmail.com ART CENTER “Blue Gallery” - contemporary art WTC - 10 Montreal Square, Ph. 021-666-24-47 APOLLO GALLERY - painting, sculpture, decorative art 2 N. Balcescu Blvd., Ph. 021-313-50-10 Open: Mon - Sat 10 am - 6 pm ARTEXPO GALLERY - NATIONAL THEATER - decorative art, painting. 2 N. Balcescu Blvd., 3rd and 4th floors. Ph. 021-313-91-75. Open: Tue - Sun 10 am - 6 pm CAMINUL ARTEI GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 16-18 Biserica Enei St. Ph. 021-314-18-18. Open: Mon Fri 10 am - 6 pm CERCUL MILITAR ART GALLERY – 1 Constantin Mille St., Ph. 021-314-95-51 Open: 10 am - 6 pm CUHNIA GALLERY - temporary exhibitions National Cultural Center Mogosoaia, 1 Valea Parcului St., Ph. 021-312-88-94 DOMINUS ART GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 27 Sf. Elefterie St. Ph. 021-410-84-39 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm GALATECA GALLERY - painting, sculpture, graphic art. 2-6 C. A. Rosetti St. Open: 11 am - 7 pm GALATEEA GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 132 Calea Victoriei, Ph. 021-212-82-10 Open: Mon 1 pm - 8 pm, Tue - Fri 9 am - 10 pm Sat 10 am - 10 pm, Sun 11 am - 2 pm GALERIA NOUA – 15 Academiei St., Ph./fax: 021-313-51-11 GOLD ART GALLERY - HILTON – 1-3 Episcopiei St., Ph. 021-310-18-27 GRAPHIS GALLERY - graphic art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17. Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm; Sat 10 am - 2 pm HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY - Antiques, furniture, porcelain, art glass, jewelery, paintings, decorative art, Oriental carpets, old coins, medals, clocks, ikones & collectibles. 63-65 Lipscani St., 1st floor. Ph.: 021-313-01-81; 021-315-56-63; Open: Mon – Fri 10 am – 7 pm, Sat 10 am – 2 pm MELENIA ART GALLERY – 3, Constantin Daniel St. The first Greek Art Gallery in Bucharest. Artists of contemporary art. Open: Tue. – Fri. 1 pm – 7 pm & Sat. 12 pm – 5 pm. www.meleniagallery.com NATIONAL MUSEUM OF ART OF ROMANIA GALLERIES- large collection of European art, Romanian and foreign masterpieces. 49-53 Calea Victoriei. Ph. 021-313-30-30. Open: 10 am - 6 pm OCCIDENT GALLERY – personal or group exhibitions: painting, sculpture. 11 Occidentului St. Ph. 021-212-59-23. Open: 10 am – 6 pm ORIZONT GALLERY - painting, sculpture, decorative art. 23A N. Balcescu Blvd., Ph. 021-315-89-17 Open: Mon - Fri 10 am - 7 pm, Sat 10 am - 4 pm SIMEZA GALLERY - personal or group exhibitions: 20 Magheru Blvd., Ph. 021-659-75-80 Open: Mon - Fri 10 am - 6 pm

www.bucharestlife.com

Lacul Lebedelor, pe ghea]` Sala Palatului din Bucure[ti va g`zdui, pe 2 februarie 2013, spectacolul ”Lacul lebedelor” al trupei The Imperial Ice Stars. Acest corp de balet include 83 dintre cei mai mari patinatori ai lumii [i a prezentat spectacole pe cinci continente, fiind v`zut de milioane de oameni. Fl`c`ri pe ghea]` [i jocuri de lumini înso]esc patinatorii care au câ[tigat de-a lungul timpului peste 250 de medalii, printre ace[tia num`rându-se Evgeniy Platov, dublu campion olimpic [i de patru ori campion mondial, Alexei Nemov, de patru ori campion olimpic la gimnastic`, [i perechea Albena Denkova [i Maxim Staviski, multipli campioni mondiali la patinaj. Ace[tia, dar [i al]ii, vor transforma ”Lacul Lebedelor” într-un dans în care pa[ii [i figurile acrobatice sunt parc` rupte din alt` lume. Nu vor lipsi salturile care i-au f`cut campioni pe patinatori, acroba]ii care în mod normal î[i au locul într-un campionat olimpic. Un personaj aparte va fi decorul în care se împletesc jocuri de lumini, efecte speciale. Baletul ”Lacul Lebedelor” este unul dintre cele mai cunoscute [i a fost pus în scen` pentru prima dat` în 1877, în Moscova, la renumitul Teatru Bol[oi. Potrivit organizatorilor, patinatorii au inventat pentru acest balet figuri care nu au mai fost executate. Pentru acest spectacol patinatorii vor îmbr`ca vreo 110 costume, toate create de designeri ru[i coordona]i de Albina Gabueva, cea care creeaz` costumele [i pentru Teatrul Bol[oi. Fondat` în 2004, trupa a reu[it ca doar în câ]iva ani s` devin` foarte cunoscut` în lume. Biletele, cu pre]ul de 300, 250, 200, 150, 100 [i 50 lei, pot fi achizi]ionate de la magazinul Biletoo din Unirea Shopping Center, magazinele Flanco, Diverta, Muzica, libr`riile Adev`rul [i Eminescu, Sala Palatului, Palatul Na]ional al Copiilor, sta]ia de metrou Unirii 1. Acestea pot fi achizi]ionate [i online de pe biletoo.ro, blt.ro, bilet.ro, bilete.ro, myticket.ro.


BUCHAREST night LIFE

Noua stagiune la Teatrul Na]ional Bucure[ti va fi marcat`, la toamn`, nu numai de spectacole noi, ci [i de s`li noi. Deschiderea sezonului teatral este prev`zut` pentru sfâr[itul lunii septembrie. Vor fi inaugurate Sala Mic` (cu sala aferent` de expozi]ii), Sala Multimedia [i Galeria TNB. Noile s`li, cu dot`ri ultramoderne, au o func]ionalitate multipl` [i o geometrie variabil`, ceea ce va permite montarea celor mai diverse spectacole. A[a cum se [tie, cl`direa TNB este în reconstruc]ie. Din luna iulie încep lucr`rile la tronsonului C al cl`dirii, cel care ad`poste[te în prezent Sala Atelier [i Teatrul Na]ional de Operet`. Spectacolele din repertoriul actual al S`lii Atelier vor fi adaptate [i mutate în cele dou` s`li noi. Ca urmare a lucr`rilor de reamenajare [i reconstruc]ie dispare din configura]ia actual` [i Sala Amfiteatru. O parte din spectacolele de aici vor putea fi vizionate, din toamn`, pe scena S`lii Mari. Anul Caragiale 2012 se anun]` bogat în adev`rate provoc`ri artistice la Teatrul Na]ional din Bucure[ti. Primele dou` titluri ale programului Caragiale au fost deja testate în avanpremier`, bucurându-se de un succes remarcabil: regizorul Alexandru Dabija se reconfirm` ca un artist de excep]ie în dramatizarea dup` ”Dou` loturi”, pus` în scen` la noua Sal` Mic`, iar spectacolul de „teatru coregrafic”, ”D’ale noastre”, crea]ie a renumitului coregraf [i dansator Gigi C`ciuleanu, a stârnit deja ova]iile publicului prezent la Sala Mare, la cele dou` reprezenta]ii cu care s-a încheiat actuala stagiune. Ambele spectacole vor intra, din toamn`, în repertoriul curent al Teatrului Na]ional. Nume ca Silviu Purc`rete [i Hora]iu M`l`ele reprezint`, f`r` îndoial`, garan]ia c` spectacolele Caragiale pe care cei doi arti[ti le preg`tesc pentru toamna anului 2012 – ”Conu Leonida fa]` cu reac]iunea” [i, respectiv, ”O scrisoare” (dup` „O scrisoare pierdut`”) - se vor înscrie în aceea[i serie a „provoc`rilor” spectacologice pe care Teatrul Na]ional le ofer` în acest an publicului. Radu Afrim va încheia seria spectacolelor Caragiale cu montarea dramei ”N`pasta”.

THEATERS • ACT THEATER 126, Calea Victoriei, Ph.: 021-310-3103 • CASANDRA STUDIO 9, Franceza St., Ph.: 021-315-6975, 021-310-3574 • CENTRUL CULTURAL EUROPEAN – SALA RAPSODIA 53, Lipscani St., Ph.: 021-315-8980 • CENTRUL MULTI ART DANS 41, 11 Iunie St., Ph./fax: 021-336-6668, multiartdans@fx.ro • CONSTANTIN TANASE SATIRIC THEATER 33-35, Calea Victoriei, Ph.: 021-315-5678 • COMEDY THEATER 2, Sf. Dumitru St., Ph.: 021-314-9137 • EXCELSIOR THEATER 28, Academiei St., Ph.: 021-315-9720 • GLOBUS CIRCUS 15, Circului Alley, Ph.: 021-210-4195, 021-210-2419 info, 021-210-4295, 021-210-4998 reservations • ION CREANGA THEATER 13, Amzei Square, Ph.: 021-317-8590 • ION DACIAN OPERETTA THEATER 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-6348 • JEWISH STATE THEATER 15, Iuliu Barasch St., Ph.: 021-323-3970 • LUCIA STURDZA BULANDRA THEATER Toma Caragiu Hall 76A, J. L. Calderon St.,

Caragiale [i festCO La Festivalul Comediei Române[ti festCO de la Bucure[ti, recent încheiat, ”D’ale carnavalului” de Caragiale, în regia lui Silviu Purc`rete (produc]ie a Teatrului ”Radu Stanca” din Sibiu), a câ[tigat Premiul pentru cel mai bun spectacol, dar [i alte trei premii importante: pentru cea mai bun` regie (Silviu Purc`rete); pentru cea mai bun` scenografie (Drago[ Buhagiar) [i pentru cel mai bun actor în rol secundar (Adrian Matioc). Juriul a acordat premiu pentru rol secundar masculin [i actorului Florin Dobrovici (”O scrisoare pierdut`” de Caragiale, regia Alexandru Dabija, Teatrul de Comedie). Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal a revenit actorului Marcel Iure[, pentru rolul Ca]avencu din ”O scrisoare pierdut`” (Teatrul de Comedie) [i pentru one-man show-ul ”Absolut!”, dup` Ivan Turbinc` de Ion Creang`, regia Alexandru Dabija (Teatrul Act). Premiul pentru cea mai bun` actri]` în rol principal l-a primit Cerasela Iosifescu, pentru Veta din ”O noapte furtunoas`” de Caragiale, regia Mircea Corni[teanu (Teatrul Na]ional din Craiova). La categoria cea mai bun` actri]` în rol secundar, premiul a revenit actri]ei Dorina Chiriac pentru rolul Cet`]eanul turmentat din ”O scrisoare pierdut`” (Teatrul de Comedie)

Ph.: 021-212-0527; Izvor Hall 1, Schitu Magureanu St., Ph.: 021-314-7546 • LUNI THEATER FROM GREEN HOURS 120 Calea Victoriei, 120, Calea Victoriei, Ph.: 0788-452-485, 0732-234-356 • MASCA THEATER 70-72, Uverturii Blvd., Ph.: 021-430-5069 • METROPOLIS THEATER 89, Mihai Eminescu St., Ph.: 021-210-4281 • NATIONAL THEATER 2, N. Balcescu Blvd., Ph.: 021-313-9175 • NOTTARA THEATER 20, Gral Magheru Blvd., Ph.: 021-317-4101 • ODEON THEATER MAJESTIC HALL 40-42, Calea Victoriei, Ph.: 021-314-7234 • TANDARICA THEATER 24, Gral. Eremia Grigorescu St., Ph.: 021-315-2377 • TEATRUL MIC 16, Constantin Mille St., Ph.: 021-314-7081, 021-314-7081 • TEATRUL FOARTE MIC 21, Carol I Blvd., Ph.: 021-314-0905

CULTURE / CULTUR~

TNB [i noua stagiune

7


8

BUCHAREST night LIFE

IN SHAPE / |N FORM~

HEALTH CLUB & BEAUTY CENTERS Absolut Salon - Hairdressing , cosmetics, manicure, pedicure, massage. 111, G-ral Mathias Berthelot St. Open: Mon. - Sat. 10 am-9pm. Ph.: 0371-305-503, 0726-139-739 Le Club - Members and Pullman guests only. Indoor swimming pool, outdoor and indoor tennis and squash court, fitness equipment, Turkish bath, Jacuzzi, sauna, massage. 120, Soseaua Nordului. Ph.: 021-232-34-05. Open: daily 8 am - 10 pm Cella Center - Anti Age therapies, Acupuncture, Beautification techniques, Physiotherapy, SPA therapies, nutrition advices. 54, Sf. Elefterie St. Tel/fax: 021-410-98-52, cell: 0745830-388. E-mail: info@cella-center.com, www.cella-center. com. Open: 10 am - 10 pm. Crowne Plaza Hotel - Indoor swimming pool, sauna and fitness equipment. Massage: Mon-Fri 5 pm - 9 pm. 1, Poligrafiei St. Ph.: 021-224-00-34/ext. 6100. Open: daily 6:30 am - 11 pm Diplomat Club - Outdoor pool, tennis and football courts, 8-hole golf course, table-tennis facilities and massage salon. 1, Aleea Minovici. Ph.: 021-222-84-97. Open: Mon-Sun 9 am - 6 pm Dr. M Estetic 1, 2 - Spa, Tao massage, facial conditioning, biostimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna. Special men medical estetics. 57-59, Ion Ionescu de la Brad St., Sc.1, Apt. 2 Ph.: 021-211-55-03, 0722-214-856 Floreasca Club - Members only. Indoors pool, body building center and outdoors tennis courts. 1, Mircea Eliade St. Ph.: 021-230-79-70 Open: daily 10 am -10 pm InterContinental Hotel - Public access, on the 22nd floor. Full range of facilities. Solarium, fitness centre, hexagonal swimming pool. C.C. accepted. 4, N. Balcescu Blvd. Ph.: 021310-20-20 / ext. 371/355. Open: 7 am - 10 pm Magnolia Spa - www.magnoliaspa.ro .20, Sperantei St., Ph.: 021-311-27-79, welcome@magnoliaspa.ro Open: Tue - Fri 12:30 pm - 8 pm, Sat 10:30 am - 6 pm, Miko Beauty Center - Spa, Tao massage, facial conditioning, bio-stimulation, infrared tunnel, aromatherapies, chromotherapies, wet and infra sauna, solarium, fitness. 41, Silvestru St. Ph.: 021-211-09-64/65/73. 1C, Scoala Herastrau St. Ph.: 021-233-00-83/84/85. Open: Mon-Fri 8 am - 8 pm; Sat 8 am - 6 pm Novotel Wellness Centre - Indoor swimming pool with artificial waves, fitness centre, gym, massage, hammam, Power Plate and golf simulator. C.C. accepted. Secure paying parking lot. 37B, Calea Victoriei. Ph.: 021-308-85-61. Open: 6 am – 10 pm Pit Gym Club - Fitness, aerobics, massage, wet sauna. 2, Av. Popa Marin St. Ph.: 021-230-03-71 Open: 9 am - 9 pm Pro Estetica Medical Spa - 38-40, Tudor Stefan St., 4th floor. Ph.: 021-230-59-21; 0788-171-052 Open: 9 am - 8 pm (Mon. - Fri.). Sat. - on request Ramada Plaza Bucharest Hotel - Indoor swimming pool, sauna, skittle and bowling alleys. 3-5,Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-20-00. The Works - Within Athenée Palace Hilton. Swimming pool and jacuzzi. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-30337-77 ext.3972. Open: Mon-Sat 8 am - 8 pm; Sun 8 am - 4 pm World Class Health Academies - Within JW Marriott Bucharest Grand HoPh. Spa and fitness center, gym, aerobics/ spinning, massage, pool, jacuzzi, squash courts - limited membership. 90, Cal. 13 Septembrie Ph.: 021-403-09-00/01. Open: weekdays 6 am - 10 pm, weekends 9 am - 9 pm

www.bucharestlife.com

Capodopere la Artmark Un eveniment cultural de excep]ie a avut loc de curând la Galeriile Artmark, unde a fost organizat`, în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România, expozi]ia de art` de patrimoniu cu aproape 200 de lucr`ri ale unor valoro[i arti[ti din România [i Moldova. Este vorba de un proiect de anvergur`, care ”încurajeaz` justa apreciere [i perpetueaz` valorile artei de patrimoniu de pe cele doua maluri ale Prutului”. Lucr`rile au fost grupate în mai multe sec]iuni: Academism, Romantism, Tradi]ionalism, Impresionism [i Postimpresionism, Art` modern`, Tezaur, Expresionism [i Avangard`, Postmodernism [i Contemporan`. Al`turi de cele peste 150 de opere de art` româneasc`, printre care unele semnate de Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Gheorghe Petra[cu, Nicolae D`r`scu, Camil Ressu, au fost [i aproximativ 30 de capodopere ale unora dintre cei mai aprecia]i arti[ti de peste Prut, printre care Mihail Grecu, Igor Vieru, Valentina Rusu Ciobanu, Mili]a Petra[cu, Idel Ianchelevici. Vernisajul a avut loc la Palatul Cesianu-Racovi]`. Exponatele au intrat, pentru a fi achizi]ionate, în Licita]ia de Var` 2012, cu participan]i din Bucure[ti [i Chi[in`u, având loc la J.W. Marriott Grand Hotel din Bucure[ti, operele putând fi licitate [i în Republica Moldova, la Palatul Parlamentului din Chi[in`u.

Ce carte scump`! O colec]ie istoric` de texte ale Congresului, care a apar]inut primului pre[edinte american George Washington [i include o copie adnotat` a Constitu]iei, a fost achizi]ionat` de curând de la casa de licita]ii Christie’s din New York cu 9,82 milioane de dolari, conform Mediafax. Cartea, având coperta din piele, are semn`tura pre[edintelui pe prima pagin` [i a fost legat` special pentru el în 1789 - primul s`u an la pre[edin]ie. Pe marginea textului Constitu]iei, George Washington a ad`ugat mai multe paranteze [i câteva note marginale. Volumul a fost achizi] ionat de asocia]ia Mount Vernon Ladies, care se ocup` de conservarea reziden]ei istorice a fostului pre[edinte de la Mount Vernon (Virginia, în Est). Opera se va întoarce la re[edin]a pre[edintelui pentru a fi expus` începând cu anul viitor.


10

BUCHAREST night LIFE

SHOPPING / CUMP~R~TURI

SHOPPING CENTERS One can easily find ready-to-wear clothes, shoes, access Food courts can often be found on or near the premises. These shopping centers might be similar in many ways with those that you are already familiar with. AFI PALACE COTROCENI MEGA FUN: 4,Vasile Milea Blvd BANEASA SHOPPING CITY: 42D, Sos. Bucuresti-Ploiesti BUCURESTI MALL: 55-59, Calea Vitan CARREFOUR COMMERCIAL CENTERS: 426-426A, Sos. Colentina • Buc-Pitesti Highway, km 11-12 CITY MALL: 2, Sos. Oltenitei ESPLANADA SHOPPING CENTER: 20, Soseaua Vergului. FEERIA COMMERCIAL CENTER: 44A, Soseaua Bucuresti Ploiesti GRAND AVENUE SHOPPING GALLERY: 90, Calea 13 Septembrie JOLIE VILLE GALLERIA: 103 Bis, Erou Iancu Nicolae St. LIBERTY CENTER: 151-171, Progresului St. MARIO PLAZA SHOPPING CENTER: 172, Calea Dorobantilor ORHIDEEA COMMERCIAL CENTER: 210 - 210 B, Spl. Independentei PLAZA ROMANIA: 26, Timisoara Blvd. RIN GRAND HOTEL SHOPPING GALLERY: 7D, Calea Vitan Barzesti UNIREA SHOPPING CENTER: 1, Unirii Sq. WORLD TRADE PLAZA: 10, Montreal Sq.

Festivalul Caragiale La Conu’ Iancu - gradina festivalului Bucurestiul lui Caragiale, luna Iulie: O nou` petrecere în fiecare sear` la Conu’Iancu pe 24, Prof. Dr. Mihail Georgescu St.

Cupletele de la Union momente comice: Cuplete- Mofturi, Amicii, CFR. Regia: Gelu Colceag, Iulie 14, 21, 28 - 20:30.

COSMETICS & BEAUTY BEAUTY SHOP: Bucuresti Mall • 27-33, Magheru Blvd. • Plaza Romania CLINIQUE: 100, Calea Victoriei ESTEE LAUDER: 100, Calea Victoriei INA CENTER: 27, Ion Campineanu St. • 14-16, C.A. Rosetti St. • Cora Lujerului • Esplanada Commercial Center • Jolie Ville • Orhideea Commercial Center • Unirea Shopping Center • WTC Galleries PRIVILEGE: Buc-Pitesti Highway, km 11-12 - Carrefour • 426-426A, Sos. Colentina - Carrefour • Mario Plaza Shopping Center • Selgros Baneasa • Selgros Berceni • Selgros Pantelimon • Unirea Shopping Center SEPHORA: Orhideea Commercial Center YVES ROCHES: Bucuresti Mall

De la lornion la lavaliera: Concurs & improviza] ie «Dandanache» - spectacol cu recuzit`, costume, machiaj a’la Caragiale. Iulie 20 - 17:00.

FASHION ABSOLUT JOY: Baneasa Shopping City L’ARMOIRE - Concept Store: 18, Ion Mihalache Blvd. Romanian designers plus French Ugo Zaldi, Jewelry by Arrera and David Sandu. BLISS: 23, Calea Victoriei;Valentino, Louis Feraud, Calvin Klein, Lorenzini BERSHKA: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall Bray Suite anthology CACHAREL: Baneasa Shopping City; Fashion for Men CASA FRUMOASA: 40, Lascar Catargiu Blvd. • Grand Avenue Shopping Gallery; Luxury men’s wear, handmade shoes & exquisite accessories DEBENHAMS: Bucuresti Mall DISTINTO: 196, Calea Dorobantilor: Canali, Kiton, Testoni ELEGANCE Boutique: 118, Calea Victoriei • Grand Avenue Shopping Gallery; Classic ladies look, garments, leather accessories & shoes, art jewellery . ERMENEGILDO ZEGNA - Flagshipstore: 63-81, Calea Victoriei Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport GANT: 52, Calea Victoriei • Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall GUESS: 87-89, Calea Victoriei

www.bucharestlife.com

Personaje, locuri [i obiceiuri din Bucure[tii lui Caragiale,momente comice: 1 Aprilie, Justi]ia, Justi]ia român`, La po[t`, Peti]iune, La mo[i (tabl` de materii), Repaosul duminical, C`ldur` mare. Regia: Cezar Ghioca, Vlad Cristache Iulie 12, 19, 26 - 20:30. Moravuri din vremea lui Caragiale, momente comice: Amicii, CFR, Five O’Clock, Inspec]iune. Regia: Gelu Colceag, Vlad Cristache, Iulie, 11, 13, 15, 18, 20, 27 - 20:30.


SHOPPING / CUMP~R~TURI

12

BUCHAREST night LIFE IDELIER - Concept Store: 1, Lascar Catargiu Blvd. J. KRISTENSEN: 63-81, Calea Victoriei; Luxury ladies fashion & accessories from: Blumarine, Brioni & Alberta Ferretti KENVELO: Bucuresti Mall LANCEL: Feeria Commercial Center LA PERLA: 122, Calea Victoriei LOUIS VUITTON: Grand Avenue Shopping Gallery MAN & MANETTI: 118, Calea Victoriei; Men’s apparel MANGO: Bucuresti Mall • Plaza Romania MARELLA: 21-23, Calea Victoriei MARIELLA BURANI: 21-23, Calea Victoriei MARKS & SPENCER: Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center MAX MARA: 122 A, Calea Victoriei MENGOTTI: 48-50, Calea Victoriei Dolce & Gabbana, Fendi, Giorgio Armani, Etro, Prada, Alessandro dell’Acqua, Cesare Paciotti, Balli, Loro Piana M MISSONI: Baneasa Shopping City MODA & STYLE: Jolie Ville Galleria Red Valentino,Valentino, Byblos Blu, Byblos, Roccobarocco, Gianfranco Ferre, Moschino Cheap & Chic, Moschino Jeans, Mochino, Cerruti, Lanvin, Love Sex Money,Versus,Versace, D&G, Just Cavalli, GF Ferre, Emporio Armani, Giorgio Armani, Diesel,Vicini, Ungaro, Krizia, See by Chloe, Emilio Pucci. MOTIVI: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall • Plaza Romania NAUTICA - Latest collection: • Baneasa Shopping City • Fashion House Outlet Centre, A1, Bucuresti Pitesti km 13 NO 36 SEROUSSI: • Bucuresti Mall • Cocor Store PAL ZILERI: 63-81, Calea Victoriei PEEK & CLOPPENBURG: Baneasa Shopping City THE PLACE: Concept Store: 46, Calea Victoriei PULL & BEAR: Baneasa Shopping City RIVER WOODS: Orhideea Commercial Center • Mario Plaza Shopping Center STEILMANN: 1-5, Magheru Blvd. • Bucuresti Mall • Plaza Romania TERZOATTO: Mario Plaza Shopping Center; Italian Fashion TIMBERLAND: • Baneasa Shopping City • Fashion House Outlet Centre, A1, Bucuresti Pitesti km 13 TINA R: Mario Plaza Shopping Center TOM TAYLOR: Orhideea Commercial Center VICTORIA: 46 - 46, Calea Victoriei WOOLFORD: Mario Plaza Shopping Center; Lingeries ZARA: Baneasa Shopping City • Plaza Romania

FOOTWEAR CESARE PACIOTTI: 101, Calea Victoriei • 118, Calea Victoriei ECCO: Feeria Commercial Center • Baneasa Shopping City GEOX: Feeria Commercial Center • Unirea Shopping Center • Afi Palace Cotroceni HUMANIC: • Baneasa Shopping City • Militari Shopping LEONARDO: Bucuresti Mall • Unirea Shopping Center MIHAI ALBU: Grand Avenue Shopping Gallery His own creations of garments, leather goods and deluxe footwear OTTER: • Feeria Commercial Center • Unirea Shopping Center • Carrefour Militari Commercial Gallery • 235, Calea Mosilor • Orhideea Commercial Center • Plaza Romania • Militari Shopping • Afi Palace Cotroceni • Esplanada Shopping Center

www.bucharestlife.com

Invazia produselor, de Eugene Al Pann 27 iunie - 20 iulie, ArtXpert Fine Art Concept-Store, Str. Putul lui Zamfir nr. 45, marti - vineri, 14.30 – 19.30. Pân` pe 20 iulie, ArtXpert Fine Art Concept-Store g`zduie[te o nou` expozi]ie semnat` Eugene Al Pann, o continuare a proiectului început în 2010 la Chelsea Art Museum din New York. Expozi]ia a adus atunci în fa]a publicului american o Românie fascinat` de brandurile occidentale ca iluzie a libert`]ii [i luxului de care era privat` în perioada comunismului. 28 de lucr`ri din perioada 2010 - 2012 prezint` vizitatorilor o societate dirijat` de branduri [i imagini, din perspectiva artistic` a realismului socialist-capitalist. Curentul pop-art, care a luat na[tere în anii ’60 ca expresie a unei societ`]i consumeriste aflat` în plin` expansiune, î[i mai g`se[te surse de inspira]ie în contextul actual cosmopolizat de acela[i miraj al puterii imaginilor. Tablourile seriei “Invazia Produselor” a artistului Eugene Al Pann par la prima vedere adev`rate reclame ale produselor de larg consum. În realitate, imaginile expuse a[eaz` percep]ia consumatorului pe o nou` treapt`, într-o perspectiv` diferit`. Obsesia brandurilor [i prezen]a lor exagerat` în via]a cotidian` sunt ironic explicate în aceast` expozi]ie.

Programe pentru familii la MNAR July, Muzeul National de Arta al Romaniei Programul cu tema de la Bucuresti la tropice, pe urmele unei povestiri exotice, se vor desf`[ura în Galeria de Art` Româneasc` Modern`. În vizita prin muzeu, se va vorbi despre tablouri mai pu]in obi[nuite [i ora[e îndep`rtate, despre haine bizare [i personaje stranii, se vor asculta instrumente muzicale inedite [i se vor prezenta figuri orientale. Programele se vor desf`[ura astfel: 8 iulie, începând cu ora 11:00, program pentru copii cu vârste între 8 [i 12 ani; înscrierile pentru acest program se pot face în intervalul 2 – 6 iulie; 14 iulie, începând cu ora 11:00, program pentru copii cu vârste între 8 [i 12 ani; înscrierile pentru acest program se pot face în intervalul 9 – 13 iulie; 15 iulie, începând cu ora 11:00, program pentru copii cu vârste între 4 [i 7 ani; înscrierile pentru acest program se pot face în intervalul 9 – 13 iulie. Num`r de locuri: 18 copii. Pre] bilet: 5 lei/ persoan` (copil sau p`rinte). Participarea la programe se face pe baz` de înscriere, în limita locurilor disponibile [i cu respectarea grupele de vârst`, la telefonul 021.314.8119 sau prin e-mail la: familii@art.museum.ro


14

BUCHAREST night LIFE OPTICIANS OPTICA MALAGA: 26, C.A. Rosetti St. Large selection of top designer’s frames. OPTIPLAZA: Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center • Plaza Romania; Top designer’s frames, sunglasses, accessories. SOVER: 2, Soseaua Colentina - Bucur Obor • 17, Calea Victoriei - Galeriile Victoria • 102-110, Calea Dorobantilor • 365, Calea Grivitei • Cora - Lujerului • Esplanada Shopping Center • Unirea Shopping Center, Central wing ground floor

SHOPPING / CUMP~R~TURI

JEWELRY, WATCHES, ACCESSORIES CELLINI: 1-3 Magheru Blvd. • 16, N. Balcescu Blvd. DAVID SANDU JEWELRY: 30, Smardan St. FOLLI FOLLIE: Baneasa Shopping City •City Mall GMT: Mario Plaza Shopping Center HELVETANSA: 88, Calea Victoriei OXETTE: Baneasa Shopping City • Bucharest Mall • Plaza Romania - ground floor ZEHAVA JEWELRY: Gallery of hand crafted gold & precious stone jewelry, 43, Lipscani St. ZEN DIAMOND: Baneasa Shopping City

ANTIQUES Make sure you get a signed receipt when buying antiques. If necessary, ask about an export permit. GALERIA NUMISMATICA: 35-37, Academiei St. HANUL CU TEI - ANTIQUES, ART GALLERY: 63-65, Lipscani St., 1st floor.

INTERIOR DESIGN & DECORATION ANATOLIAN CARPET BOUTIQUE: Carrefour Colentina • 31, Sos. Kiseleff • Unirea Shopping Center CASA MIA: Mario Plaza Shopping Center INNOVA: 4, Patriei St. (Inside) OBART: 10, Magheru Blvd. STICEROM: 9-11, Selari St. Glass artifacts

GIFTS ART GLASS: 9-11, Selari St. CRAII DE CURTEA-VECHE: 14, Covaci St. MY HOUSE: 168, Calea Dorobantilor • Bucuresti Mall • Orhideea Commercial Center ROMARTIZANA: 18-20, Calea Victoriei SARRA BLU’ : Bucuresti Mall • Mario Plaza Shopping Center • Unirea Shopping Center TOTEM: Bucuresti Mall • 426-426A, Sos. Colentina (Carrefour) • Unirea Shopping Center

SPORTS EQUIPMENT & TRAVEL ADIDAS: 28-30, Magheru Blvd. • 116-122, Calea Dorobantilor • Bucuresti Mall. CHAMPION: Esplanada Shopping Center DIADORA: 33A, 1 Decembrie 1918 Blvd. (Auchan) GBS WORLD OF BRANDS: 71, Sos. Panduri • Henri Coanda Int’l Airport • World Trade Plaza HERVIS SPORTS: Liberty Center INTERSPORT: 39, I.C. Bratianu Blvd. KAPPA: City Mall LACOSTE: Baneasa Shopping City • Bucuresti Mall. LOTTO: 225, Calea Mosilor • 33A, 1 Decembrie 1918 Blvd. (Auchan Titan) • City Mall NIKE: 25, Magheru Blvd. • 95, Stirbei Voda St. • Bucuresti Mall. PUMA: Unirea Shopping Center SERGIO TACCHINI: Buc-Pitesti Highway, km 11-12 (Carrefour Commercial Center) UMBRO: City Mall

www.bucharestlife.com

Ne viziteaz` Teatrul lui Shakespeare! Prim`ria Municipiului Bucure[ti prin ArCuB ne invit` pe 11 [i 12 iulie, de la 19:30, în Pia]a George Enescu, la spectacolul Cum v` place, de William Shakespeare, jucat de Teatrul Globe din Londra! Dup` succesul de anul trecut al acestei noi crea]ii, Shakespeare’s Globe a pornit în turneul european al produc]iei. Ca în vremurile când trupele de arti[ti ambulan]i colindau ora[ele, cei opt actori vor însufle]i pie]ele publice din mai multe ora[e europene cu acest recent succes al companiei londoneze. Seria de reprezenta]ii debuteaz` la Margate (Marea Britanie) pe 5 iulie; apoi venind la Bucure[ti, pe 11 [i 12 iulie, [i plecând mai departe spre Austria, Danemarca [i Irlanda. Protagoni[tii spectacolului sunt Tobias Beer, Deirdre Mullins, Will Featherstone, Will Mannering, John O’Mahony, Beth Park, Will Oxborrow, Emma Pallant. Muzica este semnat` de Olly Fox iar coregrafia de Georgina Lamb. Scenografia este creat` de Hannah Clark, iar regia îi apar]ine lui James Dacre. Intrarea este liber` în limita locurilor disponibile. Cele dou` reprezenta]ii de la Bucure[ti sunt prezentate de Prim`ria Municipiului Bucure[ti prin ArCuB, în parteneriat cu Festivalul Interna]ional Shakespeare, Funda]ia Shakespeare, Teatrul Na]ional Marin Sorescu din Craiova [i British Council.


CULTURE / CULTUR~

16

BUCHAREST night LIFE CINEMAS In Bucharest, movie schedules change weekly, usually on Fridays. Movies are screened in their original languages, with Romanian sub-titles. The majority of cinemas show American movies, but you can find European productions at the French Institute Cinema or the Cinemateca. Ticket prices vary from 4 to 34 lei, and up to 68 lei for VIP tickets.

CINEMA CITY: 4,Vasile Milea Blvd., AFI Palace Cotroceni Ph.: 021-407-0000 CINEMA CITY SUN PLAZA: 391, Calea Vacaresti, Sun Plaza Ph.: 021-386-0600 CINEMAPRO: 3, Ion Ghica St. Ph.: 031-824-1360 CINEMATECA: • Eforie Hall: 2, Eforie St. Ph.: 021-313-0483 • Union Hall: 21, Ion Campineanu St. Ph.: 021-313-9289 CORSO: 5, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-1334 CITYPLEX: City Mall, 3rd floor; 2, Oltenitei Ave. Ph.: 021-319-8226 EUROPA: 127, Calea Mosilor Ph.: 021-314-2714 FESTIVAL: 34, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-315-6384 FRENCH INSTITUTE “ELVIRA POPESCU”: 77, Dacia Blvd. Ph.: 021-316-9930/0224 GLENDALE STUDIO: 9, Cotroceni Ave. Ph.: 021-316-3286 GLORIA: 6, Bucovina St. Ph.: 021-324-4675 HOLLYWOOD MULTIPLEX: 55-59, Calea Vitan, Bucuresti Mall Ph.: 021-327-7020/22 THE LIGHT CINEMA: 151-171, Progresului Ave., Liberty Center Ph.: 021-369-9740, 021-369-9797 MOVIEPLEX CINEMA: 26, Timisoara Blvd., Plaza Romania Ph.: 021-407-8300 NCRR: 3, Kiseleff Ave., the National Museum of Romanian Peasant Ph.: 021-317-9660 PATRIA: 12-14, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-9266 SCALA: 2-4, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-6708 STUDIO: 29, Magheru Blvd. Ph.: 021-316-5526

www.bucharestlife.com

MOVIE PREMIERE Ice Age 4: Continental Drift (USA, 2012 – 1 hr. 34 mins.) Scrat’s nutty pursuit of the cursed acorn, which he’s been after since the dawn of time, has world-changing consequences - a continental

cataclysm that triggers the greatest adventure of all for Manny, Diego and Sid. In the wake of these upheavals, Sid reunites with his cantankerous Granny, and the herd encounters a ragtag menagerie of seafaring pirates determined to stop them from returning home. Directed by Steve Martino, Mike Thurmeier; Starring (Voices) Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah The Amazing Spider-Man (USA, 2012 – 2 hrs. 16 mins.) Like most teenagers, Peter is trying to figure out who he is and how he got to be the person he is today. Peter is also finding his way with his first high school crush, Gwen Stacy, and together, they struggle with love, commitment, and secrets. As Peter discovers a mysterious

briefcase that belonged to his father, he begins a quest to understand his parents’ disappearance - leading him directly to Oscorp and the lab of Dr Curt Connors, his father’s former partner. As Spider-Man is set on a collision course with Connors’ alter-ego, The Lizard, Peter will make life-altering choices to use his powers and shape his destiny to become a hero. Directed by Marc Webb; Starring Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Martin Sheen


BUCHAREST night LIFE takes a brief leave from his treatment center to interview for a job and catch up with old friends in Oslo. Directed by Joachim Trier; Starring Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid Olava, Emil Lund Ted (USA, 2012 – 1 hr. 46 mins.) John makes a Christmas miracle happen by bringing his one and only friend to life, his teddy bear, Ted. The two grow up together and John

Seeking a Friend for the End of the World (USA/Singapore/ Malaysia/Indonesia, 2012 – 1 hr. 41 mins.) An asteroid named “Matilda” is on a collision course towards Earth and in three weeks the world will come to an absolute end. What would you do if your life and the world were doomed? One man decides to spend his time searching for his long lost love from high school during the coming catastrophe. Directed by Lorene Scafaria; Starring Steve Carell, Keira Knightley, Melanie Lynskey, Melinda Dillon Oslo, August 31st (Norway, 2011 – 1 hr. 35 mins.) One day in the life of Anders, a young recovering drug addict, who

must then choose to stay with his girlfriend or keep his friendship with his crude and extremely inappropriate teddy bear. Directed by Seth MacFarlane; Starring Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane (voice), Joel McHale The Dark Knight Rises (USA/UK, 2012 – 2 hrs. 45 mins.) Eight years after Batman took the fall for Two Face’s crimes, a new terrorist leader, Bane, overwhelms Gotham’s finest, and the Dark Knight resurfaces to protect a city that has branded him an enemy.

Directed by Christopher Nolan; Starring Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway Un heureux événement (Aka. A Happy Event) (France/ Belgium, 2011 – 1 hr. 47 mins.) She drove me into a corner, and then forced me to go beyond my limits. She made me confront the absolute: love, sacrifice, tenderness,

abandonment. She dislocated me, transformed me. Why didn’t anyone warn me? Why doesn’t anyone ever talk about this? Un heureux événement, or an intimate view of motherhood, sincere and with no Directed by Rémi Bezancon; Starring Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane Balasko, Gabrielle Lazure

17


BUCHAREST night LIFE

Dac` e var`, filmele ies în strad`!

CULTURE / CULTUR~

18

JAZZ CLUBS ART JAZZ CLUB – 23A, N. Balcescu Blvd. the basement of Orizont Gallery; phone: 021-666-43-95 Live Jazz – Every Thursday (but not exclusively), after 10 pm CLUB NOUVEAU – 15, Ing. Zablovschi St. For information about the program call 021-666-3094 or 0744-663-094. The shows start at 10 pm; Every Thursday - Johnny Raducanu & friends; Every Friday & Saturday – Puiu Pascu & Jean Stoian Green Hours – 120, Calea Victoriei. For information about the program call 0788-452-485; 0722-234356. e-mail: office@greenhours.ro; greenhours@yahoo. com www.green-hours.ro; The shows start after 9 pm LAPTARIA LUI ENACHE JAZZ CLUB – 2, N. Balcescu Blvd. National Theater. Jazz, blues & rock live weekdays. The shows start after 9.30 pm. Every Sunday - Johnny Raducanu & friends - after 10 pm. TZ’S COTTON CLUB – 48-50 Calea Victoriei (Pasagiul Victoriei). For information about the program call 021-313-13-13. Live sax with Tony Ceb daily from 9 pm to 11 pm.

BOWLING RAMADA BUCHAREST PARC HOTEL – Skittle and bowling lanes. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021222-44-62 ROCK & ROLL BOWL – 12 wood bowling lanes at international standards. Entertainment for the whole family during the day, clubbing in night time. Elegant bar & American cuisine restaurant. Bucuresti Mall, 55-59, CaleaVitan Ph.: 021-327-75-36. Open non-stop.

www.bucharestlife.com

Caravana Metropolis aduce în România un concept popular peste hotare, filmul în aer liber, împreun` cu cel mai mare ecran gonflabil din România, de 120 mp, [i un proiector de 17.000 de lumeni, care are puterea de a reinventa imagina]ia. Primul sezon al cinematografului în aer liber este cuprins între 10 iulie [i 16 septembrie, 6 zile din 7, de mar]i pân` duminic`, de la ora 21:30, doritorii având posibilitatea s` participe la proiec]iile de film în pie]e centrale [i parcuri din Bucure[ti (24-29 iulie [i 14 august-02 septembrie), dar [i în Bra[ov, Constan]a, Timi[oara, Cluj-Napoca, Ia[i, sau Craiova. Caravane cinematografice mobile exist` [i au succes în ]`ri precum Statele Unite, Australia, ]`rile Arabe, Japonia, Brazilia sau Marea Britanie, înc` de la începutul secolului trecut. În România, cinematografele în aer liber [i gr`dinile de var` au disp`rut dup` 1989. În ultimii ani, num`rul cinematografelor func]ionale a sc`zut, îns` num`rul spectatorilor s-a dublat. Cinema în aer liber propune o alternativ` la cinematograful clasic, accesibil` tuturor. Filmele selectate, produc]ii interna]ionale [i române[ti, împac` toate gusturile. Printre cele zece surprize cinematografice selectate se num`r` dou` avanpremiere na]ionale, filme apreciate la festivaluri interna]ionale de film [i de presa interna]ional` de specialitate, filme de box-office: • ZARAFA – Avanpremier` na]ional` (regia Rémi Bezançon [i Jean-Christophe Lie, Fran]a, 2012); • XINGU – ÎN INIMA AMAZONULUI - Avanpremier` na] ional` (regia Cao Hamburger, Brazilia, 2012), film laureat la Panorama Audience Award la Berlinale 2012; • IZVORUL FEMEILOR (regia Radu Mih`ileanu – Belgia/ Italia/Fran]a 2011), în competi]ie oficial` la Cannes 2011, nominalizat la Premiile César 2012; • PERFECT SENSE (regia David Mackenzie, UK/Suedia, 2011), în selec]ie oficial` la Sundance 2011, nominalizat la premiile BAFTA Sco]ia; • B`IATUL CU BICICLETA (regia Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Fran]a, 2011). Câ[tig`tor al MareluiPremiu al Juriului la Cannes 2011, nominalizat la Premiile César 2012 pentru cel mai bun film str`in [i la Globurile de Aur 2012; • VÂN`TORII DE CAPETE (regia Morten Tyldum, Norvegia, 2011); • IUBIRE PERSAN` (regia Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, Fran]a, 2011), în competi]ie oficial` la Festivalul de Film de la Vene]ia 2011 [i la Ghent 2011; • MINCIUNI ADEV`RATE (regia Pierre Salvadori, Fran]a, 2010), în selec]ie oficial` la Sundance 2011, nominalizat la premiile BAFTA Sco]ia; • LOVERBOY (regia C`t`lin Mitulescu - România, 2011), câ[tig`tor al premiilor The Heart of Sarajevo pentru cea mai bun` actri]` Ada Condeescu, Golden Goddess la Prishtina IFF 2011, pentru cel mai bun actor [i cel mai bun film; • TAT`L FANTOM` (regia Lucian Georgescu - România, 2011), în competi]ia Festivalului de Film de la Montreal. Intrarea la proiec]iile din cadrul evenimentului „Cinema în aer liber” este gratuit`, în limita locurilor disponibile (maxim 800 spectatori). Evenimentul este organizat de Asocia]ia Cultural` Metropolis, Powered by Vodafone, sponsor Apanova.


20

BUCHAREST night LIFE

Be a Part of Excellence! • Tourism Experts for the fifth time in Serbia • Professional Educational Conference EIAT 2012 – leading educational conference in the region of South-East Europe that brings together private, public and academic sector in tourism linking them with most prominent speakers from all around the world, will be held for the fifth time in Belgrade. As this is a small annual of this event, organization board has prepared some innovations, regarding two completely new sessions and new speakers. One of the sessions, Executive Hotelier Track will cover topics from hotel product branding, promotion, web marketing, sales channels and latest industry trends, and another one Executive Destination Track for those interested in destination management, intended for representatives of tourism organizations, travel agencies and NGO’s in the field of tourism. As usually there will be sessions for students – Student Track and as well. Also a number of speakers have already confirmed their participations. Among others there are experts from globally recognized institutions such as: ICCA association, IMEX fair, MCI Dublin, Visit Britain, Emirates Academy of Hospitality and Caesar Ritz Colleges, professors from Manchester and Greenwich Universities, SKEMA Business School from France and many more others. EIAT will be held this year from September 21 – 23, in Belgrade and it is supported by Serbian Ministry of Economy and Regional Development, Tourism Organizations of Serbia, Belgrade and Novi Sad, Danube Competence Center and many other organizations.

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE Center for Tourism Research and Studies: www.eiat-conference.org office@eiat-conference.org

Future Leaders Forum – a great chance for students! As a side event, Future Leaders Forum will be held in organization with IMEX fair and MPI association, on the first day of conference in the city of Novi Sad intended for best students of tourism and hospitality. All participants will have their chance to talk to General Manager of St. Regis Doha Hotel, and the best seven, will be offered a chance to travel to Doha (Qatar) and pass cross-training program in this hotel worth one billion American dollars. The program will last for 12 months.

Who will participate? • 250 delegates • 25 faculties • 12 countries of SEE region

21


22

BUCHAREST night LIFE

Important Celebrations Star Alliance 15th Anniversary 15 years ago, on May 14, an event took place which would forever change the landscape of commercial aviation. Five forward looking and like-minded CEOs took the bold decision to create the first ever multilateral airline alliance, the Star Alliance network. Founding carriers Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, THAI and United all realised that with growing globalisation, the need for more international travel to a

wider range of destinations would become increasingly important. As no airline on its own would be able to achieve this, these five airlines established the Star Alliance network with the aim of becoming the “Leading global airline alliance for the high value international traveller”. In 15 years the Alliance has grown from five airlines offering a combined total of 6,000 daily flights to 578 airports in 106 countries to a network of 25 airlines carrying more than 600 million passengers on 20,500 daily flights to 1,293 airports in 190 countries. To paraphrase the CEO of one of the member carriers: “If Star Alliance doesn’t fly there, you probably don’t want to go”. This growth has been achieved by a combination of adding airlines to the Alliance and by providing customer benefits which on a global scale an airline cannot offer on its own. Examples are through-checkin, mileage accrual and redemption, Star Alliance Gold and Silver benefits and Alliance wide fare products.

InterRail at its 40th Anniversary 40 years of the InterRail European train pass The InterRail pass was first launched on March 1, 1972, to encourage youth travelers, aged 21 and under, to explore Europe. After the first year, over 85,000 European travelers took to the rails to explore Europe’s key cities and everywhere in between. This figure has steadily risen over the past four decades and in 2011

www.bucharestlife.com

around 250,000 travelers hit Europe’s rails with an InterRail pass. Some 40 years ago, the original InterRail pass opened up the rail networks of 22 European countries to pass holders; this has since increased to 30 countries with the pass now offered to all ages. The InterRail pass permits unlimited travel on most trains within the 30 participating countries during a range of validity periods. Back in 1972 Europe was in a rather different state to what it is now; the Cold War was at its height, the Berlin Wall divided east and west and a single currency was the last thing being discussed by politicians. Travelers had no smart phone from which to research their destinations and no Facebook to ask questions and share their experiences. Instead they had to rely on serendipity and tips from fellow travelers to get them to Europe’s treasures. Starting 1990, Eastern Europe opened up to the adventurous traveler wishing to reach the once-inaccessible communist countries cut off by the Iron Curtain. With most travelers carting around various electronic devices, it’s far easier to research places ahead of time, book a last minute bed in a hostel or arrange to meet up with other travelers along the way.

This opens up far more opportunities and chances to see much more of Europe and to maximize an often extensive itinerary. Although today’s interrailer has more information at their disposal, it is every bit of an adventure trying to cram in all the favourite spots whilst hopping from one train to the next. The future of interrailing During the last decade various budget airlines have popped up, transporting travelers from city to city in just a couple of hours with plenty of hanging around time and somewhat of a void between leaving one place for the next. Train travel however, has always oozed a sense of romance and what is unique about getting from A to B by rail is that the journey time is every bit as exciting as all the places you’ll visit on arrival. Aboard Europe’s trains you’ve got plenty of time to gaze out at Europe’s gloriously diverse landscape, get chatting with other interrailers, bury your nose in a good book or snooze to the rhythm of the rails. InterRail is as popular as it ever has been and shows no signs of slowing down.


24

BUCHAREST night LIFE

Survival Guide for London Business Travelers This month, millions from around the world will descend upon London for the 2012 Olympic Games, July 27 - August 12, and it goes without saying that travelling to the city for work during this period could be challenging! Hotels will be packed, parking spaces few and far between, and you can certainly expect everything to be more expensive. The global leader specialized in managing business travel and meetings and events Carlson Wagonlit Travel (CWT) has released helpful Olympic planning tips for business travelers who will be in London during the Games. This useful info-graphic is also available to download. To help business travelers who are braving a trip to London this summer during the Olympics, CWT has prepared an ingenious info-graphic, which provides some tips on how to make the journey a bit easier. The graphic is displaying any problem areas business travellers might encounter on their visit to the capital such as crowded tubes and full hotels. It offers tips such as planning meetings off-peak to avoid peak travel times on the city’s underground and buying an advance train ticket so travellers can reserve a seat, as well as links (from the PDF version) to the ‘Get Ahead of the Games’ Twitter account and the London Underground Hotspots Map. The info-graphic has been also available for media and travel managers attending Business Travel Market, June 13-14, at London Excel, where CWT had a stand. CWT also highlights August 13 as the busiest day at Heathrow and warns travellers to be aware of the Olympics shoulder season with increased costs in June and October as companies shift travel plans to outside of the games. To find out more about how roads and public transport will be affected and how to get around more easily visit also GetAheadoftheGames.com Perhaps the best advice of all – when all else fails, keep calm and carry on!

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE

25


26

BUCHAREST night LIFE

Recunoa[tere pentru Grand Hotel Continental

GAMBLING / PARIURI

LIVE CASINOS BUCHAREST CASINO: 4, N. Balcescu Blvd. (within the Intercontinental Hotel). ph.: 021-310-20-20, Open: 6 pm - 6 am GRAND CASINO HILTON: 1-3, Episcopiei St. (Athénée

• TripAdvisor a acordat Grand Hotel Continental Premiul de Excelen]` pentru 2012

Palace Hilton Hotel). ph.: 021-314-72-00; Fax: 021-314-72-11 Open non-stop

„Acesta este un superb hotel de tip boutique care încearc` s` restabileasc` fosta glorie”, „Mobilierul [i accesoriile sunt elegante si confortabile”, „Personalul este prietenos [i extrem de amabil”, „Am tr`it un sentiment de a fi foarte binevenit [i foarte bine îngrijit [i a[tept cu ner`bdare s` m` întorc [i anul viitor”... sunt numai câteva dintre comentariile oaspe]ilor care au trecut pragul Grand Hotel Continental.

GRAND CASINO MARRIOTT: 90, Calea 13 Septembrie. (JW Marriott Bucharest Grand Hotel). ph.: 021-403-08-00; Open non-stop HAVANA PRINCESS CASINO: 13, Regina Elisabeta Blvd. Ph.: 021-313-98-23, 0742-129-991. Open: non-stop. PLATINUM CASINO: 63-81, Calea Victoriei, (Radisson BLU Bucharest). ph.: 031-710-2234 - 7, Fax: 021-312-58-06 Open: non-stop. QUEEN CASINO: 5-7, Calea Dorobantilor (Howard Johnson Grand Plaza). ph.: 021-599-11-30. Open: non-stop.

Vizitatorii paginii TripAdvisor for Business au cotat Grand Hotel Continental la cele mai mari rating-uri, astfel încât media de rating a anului 2012 de 4.5 puncte aduce hotelului recunoa[terea de c`tre TripAdvisor a unei realiz`ri excep]ionale. TripAdvisor a acordat Grand Hotel Continental premiul de excelen]` pentru 2012, cu urm`torul mesaj: ”numai cei mai buni în domeniu sunt r`spl`ti]i cu acest premiu”. TripAdvisor.com este site-ul de turism care asist` clien]ii în colectarea de informa]ii de c`l`torie, comentarii [i opinii legate de c`l`torie.

ELECTRONIC CASINOS & BETTING HOUSES ADMIRAL PARIURI SPORTIVE: 28, Ion Campineanu St. (Sala Palatului). ph.: 021-312-34-03. Open: 10 am - 07 am POKER CLUB: 2C, Corneliu Coposu Blvd., 1st. floor ph.: 0733-698-869

SUBSCRIPTION FORM Yes. Please, place my order for a Name:

❑ six month

❑ anual subscription

BUCHAREST night LIFE to „Bucharest Nightlife number 1“

Surname:

Company: Address: Country: I am sending my payment to the account of Crystal Publishing Group: Banca Comerciala Româna Filiala Sector 4 IBAN: RO50RNCB5040000001530001 (Lei) REGION

SUBSCRIPTION RATES - post & package included 6 months

12 months

ROMANIA

30 Lei

55 Lei

EUROPE & US

NA

22 Euro

www.bucharestlife.com


BUCHAREST night LIFE

27


28

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

INTERNATIONAL CUISINE ALLEGRO: Enjoy the flavors of International - Mediterranean refined cuisine superbly executed and served with professionalism. Cosmopolitan and casual atmosphere at breakfast & lunch and more elegant overtoues in the evening. CC accepted. 44A, Daniel Danielopolu St. - Ramada Bucharest North Hotel. Ph.: 021-233-5000. Open: breakfast 07:00-10:00; lunch 12:00-15:30. dinner 18:30-23:00. AMBASADOR: Romanian dishes available. Traditional music & Cabaret Show. C.C. accepted. 8-10, Magheru Blvd. ph.: 021-315-90-80. Open: 6 am- 2 am AMERICAN BEER HOUSE: American-style decorations, first class service. Also Romanian cuisine. CC accepted. 92, Drumul Taberei St. Ph.: 021-444-1777. Open: 11:00 - midnight ARCADE - ATMOSPHERE & GOURMET: Finest culinary experience in a charming setting surrounded by paintings from a well-known art gallery. Refined atmosphere, excellent service. Two private rooms, non-smoking area, Guarded parking lot, CC accepted. 8, Prof. Ion Cantacuzino St. Ph.:021-260-2960; 0753-999-333; Open: 12:00-24:00. BALKAN BISTRO: You are invited to Balkan Bistro, where the enticing dishes will offer you the perfect Balkan flavor. The menu offers traditional dishes from Albania, Bulgaria, Greece, Romania, Turkey, Serbia. C.C. Accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Breakfast 06:30 - 10:30 weekdays; 07:00 - 11:00 week-ends. BARBIZON STEAK HOUSE: Taste premium quality meats and choose from over 50 International wines (Red, White and Rose). Live cooking in the show kitchen. Designated smoking area with a capacity of 40 seats. Air Conditioning.CC accepted. Free WiFi access. Free parking. Open: Monday – Friday: Lunch 12:00 – 15:30; Dinner 18:00 – 23:30; Saturday & Sunday: Dinner 18:00 – 23:00; Ph.: 021 202 1635. Hotel Pullman, 10, Montréal Square. BOLIVAR: The chef Ernesto Goicochea Montenegro, who graduated “Le Gordon Bleu” school from Lima, recommends his culinary miracles. Weekly parties in the club. 9, Salcâmilor St. (from Blvd. Dacia). Ph.: 021-211-48-48 LA BRASSERIE: Less about fine dining but more about good quality, simply food for the whole family. The menu is available buffet-style or a-la-carte and gives a great choice for groups. The wine list remains a work of art and the atmosphere is cozier than ever. Sunday Brunch is back, with playground and a professional nanny to supervise the kids, smoking area and free parking. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Live Music, Non-Smoking, Take Away. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 06.00 – 23.00 CAFÉ ATHÉNÉE: The new Cafe Athenee is a contemporary place paying homage to its historic location on Revolution Square, the site of some of Romanian history’s most momentous events. During the day the menu offer brings classic European dishes with a modern twist, linking the contemporary design with the glamorous history. As the evening comes the Cafe becomes more of a lounge with candles and music, providing a casual and cozy atmosphere. Specialties to spoil the appetite are served during the night from the ‘Bubbles & Bites’ menu. Deluxe gourmet items along with sparkling wines in all variations are among the best one can get in Bucharest. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777. Open: 08:00 - 24:00. CAFE THEATRO RESTAURANT: The heart of the Novotel hotel is the elegant Cafe Theatro restaurant, known for its distinct ambiance, international cuisine and superb buffets. Summer terrace and secured underground parking available. Credit Cards accepted. Novotel Bucarest City Centre - 37B Victoriei Boulevard, District 1. Ph.: 021 308 85 30. Open daily: 06:00 - 23:00. CAREDY * CASA ARDELENEASCA: Transylvanian & International cuisine restaurant, placed in an esquisite villa. Large offer and special selection of wines. C.C. ccepted.Guarded parking lot. 1, Sofia St. Ph.: 021-230-2769. Open: 11:00 - until the last guest leaves. CASA CAPSA: Established in 1852, Casa Capsa is the symbol of the Romanian high-life society. The founder, Grigore Capsa (1841-1902) introduced from the very beginning the occidental standards of quality and refinement. He made Capsa’s name a well known commercial

www.bucharestlife.com

Premian]ii Concursului Interna]ional de Vinuri Bucure[ti 2012 La edi]ia din acest an a Concursului Interna]ional de Vinuri au participat 50 de produc`tori români [i 48 de produc`tori str`ini care au trimis probele direct sau prin intermediul celor 12 importatori din România prezen]i în Concurs. Vinurile au provenit din 15 ]`ri: Africa de Sud, Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Fran]a, Grecia, Moldova, Noua Zeeland`, Portugalia, România, Spania [i SUA. Au intrat în concurs 454 de probe, iar distinc]iile s-au acordat pe 4 clase de produse: vinuri lini[tite, vinuri lini[tite de colec]ie, vinuri efervescente [i distilate. Din 454 de probe, 150 de probe au provenit din str`inatate, ceea ce reprezint` 33% din total. S-au acordat 138 de medalii, Marea Medalie de Aur - cu 92,33 puncte, revenind unui vin din Romania:

Chardonnay 1975 – Sta]iunea Murfatlar, 105 Medalii de Aur (punctaje cuprinse între 91,67 [i 85 puncte) [i 32 Medalii de Argint (punctaje cuprinse între 84,67 [i 84,33 puncte). Din 138 de medalii, România a ob]inut 85 (Marea Medalie de Aur, 66 Medalii de Aur [i 18 Medalii de Argint). Trebuie eviden]iat` [i prezen]a vinurilor cu punctaj mai mare de 82 puncte, deci „de medalie”, care nu au urcat pe podium datorit` procentului impus prin Regulamentul OIV, conform c`ruia pot fi doar 30% probe medaliate din totalul probelor intrate în Concurs. Dintre vinurile de colec]ie române[ti cu punctaje foarte mari [i Medalie de Aur men]ion`m Grasa de Cotnari 1984, 1998 [i 2002, dar [i Chardonnay 1977 [i Pinot Gris 1980 Murfatlar. Dintre vinurile lini[tite române[ti cu punctaje foarte mari [i Medalie de Aur men]ion`m Selection - Gewurztraminer 2011 de la Castel Vinum, Liliac Transylvania - Sauvingnon Blanc 2011 de la AMB Wine Compa, Renatus – cupaj Sauvignon Blanc, Chardonnay, T`mâioas` Româneasc`, Muscat Ottonel 2011 de la Alcovin [i Caloian - Cabernet Sauvingnon 2010 de la Carl Reh Winery. Cel mai bun spumant românesc, medaliat cu Argint, a fost Romantine Spumant Extrabrut Rose - Pinot Noir 2010 de la Jidvei, iar la distilate singurele medaliate, cu Aur au fost Jad 28 Ani Vinars 1984 de la Vincon Vrancea [i Garling din Republica Moldova, produs de Wine International Project.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

30

BUCHAREST night LIFE brand all over the continent. Having a very good position, this old and famous restaurant is placed right in the focal point of the Bucharest historical center. CC accepted. 36, Calea Victoriei. Ph: 021-313 40 38 Open: 12:00-24:00 CASA DOINA: Large villa dating from the 19th century transformed into a very nice restaurant. Wine cellar. Terrace. C.C. accepted. 4, Soseaua Kiseleff. Ph.: 021-222-3179. Open: 12:00 - 01:00. CASA DOINA LA PARC: Within Ramada Plaza Convention Center Compound in a green island, Casa Doina is offering a luxury location, fully air-conditioned and a brand which is providing a special evening. With a adjoining playground for kids and terrace. C.C. accepted. 3-5, Poligrafiei Blvd. Ph.: 021-549-2541. Open: 12:00 - 23:30. CHEZ MARIE: Try the wide selection of international cuisine and special wines in this recently opened restaurant located in the heart of the city. 48, Dionisie Lupu St. Ph.: 031-107-2033; 0721-376-118. Open: 12:00 - until the last guest leaves. CONCERTO: Concerto is a gastronomic restaurant based on a modern concept of cooking – “nouvelle cuisine”. Delicate dishes made up with creativity invites you in a delightful journey of tastes. The wine list is complex, including selections from all the regions of our country and also from France, Italy, Spain, South Africa, North and South America. A professional team will counsel you regarding the dishes and the wines, accompanying you through the whole meal. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: +40 372 010 300. Open: Mon. - Sat.: 12.00 –16.00; 19:00 - 23:00. CORSO: You may take your business downtown and treat yourself and your partners with a special mix of international and Romanian cuisine, on a light lunch buffet. In the evening, a team of Romanian chefs wows you with authentic Romanian dishes presented with cosmopolitan attitude. The spectacular view on to the Bucharest’s busiest boulevard is complimentary! 85 seats. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4, N. Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel - Ground floor, Ph.: 021-305-1060, Open: 06.30 - 23.00, Business Lunch Buffet Mon-Fri 12:00 - 16:00, enjoy “Great Brunch! Guest Love!” Kids room with entertainment. DACIA FELIX: Group restaurant within Radisson Blu Hotel for 224 persons. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Super Breakfast Buffet: Mon.-Fri. 6:30 - 10:30, Sat. & Sun. 7:00 - 11:00, Sunday Brunch 12:00 - 16:00. DONCAFE BRASSERIE: Located just off Dorobanti Square, Doncafe has a space particularly airy and flooded with natural light. The varied menu lets you choose between classic savory salads, a delicious Wiener schnitzel, numerous grills and homemade pastas, and a whole range of fresh snacks (including bruschetta, ciabatta or sandwiches). You can start your day with your Continental or English breakfast. For lunch or dinner you can also option the menu of the day. The location is adapted perfectly to private parties or events. Air conditioning. CC accepted. Guarded Parking. Free WiFi access. 7, Ankara St. Ph.: 0746222-444. Open: 08:30 – 24:00. HOTEL MARSHAL RESTAURANT: The glassy salon, the open kitchen and the charming covered terrace are waiting for you with delicious dishes carefully selected and prepared in front of you. Our secret: the charcoal grill. Fresh imported Argentinean beef and New Zealand lamb. C.C accepted. Air conditioned. Guarded parking. 2, Dr. Emanoil Bacaloglu St.; Ph.: 021-314-0880; Open: 07:00-01:00 ICI ET LA: Philippe Dupré, French chef, welcomes you in a warm ambience ideal for business lunches or family dinners. The restaurant has an open kitchen and a view to Piata Romana, where you will taste our specialties: home made smoked salmon, beef tartar or even a French cheese and charcuterie plate. Special evenings every Thursday. 43, Mendeleev St. Ph: 0731-453 608 Open: Mon.-Sat.10:00 to 23:00 JADOO: Mediterranean & International cuisine restaurant. Special lunch offer - 20% discount (food only). Wood oven baked pizzas. Catering services available in neighborhood (12:00 - 15:00) Smoking and non-smoking areas. Parking lot available. C.C accepted. 3, Nicolae Racota St. - entrance from Clucerului St.; Ph.: 021-222-0502; 0724365-583. Open: 12:00-until the last guest leaves (23:30 - last order) LA BOEMA: Enjoy the European cuisine, the selected French dishes. The relaxing atmosphere and the delicious dishes will make you realize why it is called “La Boema”... Refined wine collection. C.C.

www.bucharestlife.com

Stufstock, 10 ani @ Vama Veche 23 - 29 iulie, Vama Veche, Constan]a Festivalul Stufstock î[i va desf`[ura cea de-a zecea edi]ie, aniversar`, în perioada 23 - 29 iulie, în Vama Veche. Cel mai vechi festival românesc de muzic` rock se va desf`[ura timp de o s`pt`mân` pe plaja nordic` a localit`]ii, fiind produs de casa de produc]ie Revolver. Din programul aniversar de 10 ani vor face parte trupele The Subways, Dub Incorporation [i Dubioza Kolektiv. The Subways este o trup` de indie rock originar` din Marea Britanie care s-a lansat în 2005. Piesa “Rock & Roll Queen” de pe albumul de debut a fost inclus` pe coloana sonor` a unor produc]ii cinematografice. Dub Incorporation, înfiin]at` în 1997, în Saint Etienne (Fran]a), a reu[it s` reîmprosp`teze stilul reggae prin abordarea ingenioas` a unui mix de stiluri: dub, dancehall, ska [i chiar rap, cu influen]e arabe [i africane. Dubioza Kolektiv este o trup` din Bosnia [i Her]egovina, cunoscut` pentru stilul muzical aparte ce îmbin` elemente de hip hop, reggae, dub, rock [i folclor bosniac. Cu un show exploziv [i o apari] ie live extraordinar`, Dubioza Kolektiv [i-a câ[tigat statutul de una dintre cele mai bune [i mai populare trupe din Europa de Est. În ajutorul headlinerilor, pentru cre[terea adrenalinei, vor veni [i trupe române[ti, primele trei trupe anun]ate fiind: E.M.I.L., Coma [i East Roots, trupe cu greutate în istoria festivalului [i a pie]ei muzicale române[ti. Biletele pentru festival au fost deja puse în vânzare [i pot fi achizi]ionate de pe biletoo.ro,

blt.ro, bilet.ro, myticket.ro [i bilete.ro, precum [i prin partenerii acestora. Pre]ul unui bilet/zi este de 65 lei. Stufstock promite participan]ilor la eveniment c` vor avea parte de 168 de ore de vis, în care r`s`ritul îi va prinde de fiecare dat` pe plaj`. Dintre acestea, 48 de ore le vor petrece ascultând muzic`, iar alte 120 r`sf`] ându-[i spiritul cu teatru, film, carte [i pictura, jocuri [i concursuri cu premii, în cele mai pline de inspira]ie loca]ii din Vama Veche. Stufstock, cel mai longeviv festival open air de rock de la malul M`rii Negre, este o adev`rat` experien]` muzical` [i cultural` pentru publicul din România [i din ]`rile învecinate - 200.000 de vizitatori, 14 scene, 86 de trupe române[ti, 48 de arti[ti straini, 108 lungmetraje [i scurtmetraje [i peste 700 de voluntari care au participat la organizarea [i desf`[urarea evenimentului în primii 9 ani.


BUCHAREST night LIFE

Ileana Cosânzeana de lux Sub genericul ”Ileana Cosânzeana de lux” a avut loc prezentarea impresionantei colec]ii de ii [i ]inute în stil na]ional semnate de Valentina Vidra[cu, apreciat designer din Chi[in`u. În jur de 45 de crea]ii au fost prezentate pe podium, la Sala Aurrum Palace. Evenimentul, organizat de Ambasada Republicii Moldova la Bucure[ti, a fost un succes. Ambasadorul acestei ]`ri, Iurie Reni]`, spunea în deschidere, c` este vorba de ”o conlucrare fericita dintre prezentarea de moda, spectacolul de art` [i de stil”. ”Cea care ne-a adunat aici, în acest frumos local, este creatoarea de moda Valentina Vidra[cu, un nume de referin]` în Republica Moldova, dar [i departe de hotarele ei. Laureat` a numeroase festivaluri [i concursuri na]ionale [i interna]ionale, doamna Vidra[cu este cel mai reprezentativ [i apreciat designer de ii, care readuce la via]` portul popular [i sus]ine un discurs vestimentar pe tema spa]iului etnic într-un mod absolut nou. Fiecare ]inut` reprezint` o capodoper` lucrat` manual, o simbioz` inedit` între motivele folclorice, elementele moderne [i de lux”, spunea Iurie Reni]`, ad`ugând c` opera creatoarei se caracterizeaz` prin armonie [i prospe]ime, explorând ceea ce ne reprezint` mai bine - costumul popular, cel care ne d` caracterul de unicitate în acest spa]iu european [i interna]ional.

31


RESTAURANTS / RESTAURANTE

32

BUCHAREST night LIFE accepted. Air Conditioning, parking. Calea Vitan Barzesti; Ph.: 031-1061111 ext. 345 Open: 11:00 - until the last guest leaves. MAJESTIC: Romanian and International cuisine, accompanied by excellent service, in an attractive ambience. Capacity: 100 places; air conditioning, smoking/non-smoking areas, main CC accepted; summer terrace. Besides the Restaurant, Ramada Majestic Bucharest Hotel offers the clients Multi-functional BallRooms - elegant locations for parties, weddings, cocktails. Ramada Majestic Bucharest Hotel – 38-40, Calea Victoriei. Ph.: 021-310 27 20; Fax: 021-310 27 99 Open: daily 07:00 – 23:00. PARIS BUCAREST BRASSERIE: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. Breakfast Buffet: Mon. – Fri.: 06:00 – 10:00, Sat. & Sun.: 06:00 – 11:00; Lunch Buffet: Tue., Wed., Thu.: 12:00 – 14:30. 10, Montreal Sq., Ph.: 021.318.3000 PRIME STEAKS & SEAFOOD: Grill Steak & Seafood restaurant within Radisson Blu Hotel for 44 persons. New: Irish Hereford Prime Rib- eye steak. Red glass for show kitchen, walk in wine cellar set-up in a hot, relaxed and upscale mood. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021311-9000; Lunch: Monday to Friday 12:30 - 15:00; Dinner: Monday to Sunday 18:30 - 23:00. SANGRIA: International menu, few Spanish dishes, nice atmosphere. Open/covered terrace! C.C. accepted. 78, Caderea Bastiliei St. Ph.: 021-211-2276; Open: 12 pm - 12 am. TIMES RESTAURANT: Panoramic view restaurant with great Romanian and International cuisine at Golden Tulip Times Hotel. C.C. accepted. 19, Decebal Blvd. Ph.: 021-316-6516. Open: 12:30-23:00. THE HARBOUR: You’ve come a long way... you need to relax... dock to The Harbour where you will find a buffer zone, the taste of the finest international cuisine and maybe an acquaintance just to make you feel you belong... Terrace and parking. C.C. accepted. 10-22, Piata Amzei; Ph.: 0724-388-686; Open: 11:30 - until the last guest leaves. THE SUNLIGHT RESTAURANT: The culinary world of the angelo Airporthotel Bucharest is provided by this restaurant. A copious buffet breakfast, a gala dinner and a variety of Romanian and International dishes are at your disposal every day. The Sunlight Restaurant has a capacity of approx. 110 persons. For special events such as cocktail parties, anniversaries or dinner parties, the conference rooms can be turned into functional restaurant rooms. And the stylish live music may even put you in the mood for dancing. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24/7. LE VERNET: Restaurant Le Vernet introduces each of its clients in the atmosphere of the Old City which has the world renowned reputation of being “The little Paris”.You are kindly invited to a remarkable experience and a modern restaurant, in the heart of the Old City. The International menu, the good taste and the service, all blend perfectly for an unforgettable culinary experience. 60, Franceza St., Ph: 0372-376-511 Open: 12:00 - 24:00 (23:00 – last order WHITE HORSE BUSINESS & EVENTS: Situated in the Northern area of Bucharest, the new established business district of the city, the restaurant offers carefully prepared traditional and international specialties for daily lunch while being in the same time the perfect location for corporate & private events. 12 years of experience, professional services and equipment and the dedicated staff assigned complete the fine quality of the taste. C.C. accepted. Baneasa Business &Technology Park, Building B, wing B2, 42-44, Soseaua Bucuresti Ploiesti, Ph.: 031-620-8412; Open: Mon - Fri 09:00 - 18:00 X-TIME RESTAURANT: Stylish, modern and minimalist decoration; multimedia projections; smoking & nonsmoking salons; air conditioned; CC accepted; guarded parking lot. Cocor Store, 4th floor – 29-33, I.C. Bratianu Blvd. Ph: 0728 63 04 03; Open: 09:00 - 21:00

ASIAN CUISINE

BENIHANA RESTAURANT: offers authentic Japanese teppanyaki cuisine and a renowned sushi bar. Six skilled Asian cooks prepare the food in front of your very eyes, tantalizing your senses. For any lover of premium-quality fish and sea-food, a dinner at Benihana becomes an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open: 12:00 – 15:00, 19:00 – 23:00 last order.

www.bucharestlife.com

Vin Rose cu rafinament de la Vînju Mare • Merlot Rose sec 2011 Într-o atmosfera eleganta, plin` de [arm [i bun gust (restaurant & bistro Sofa), a avut loc prezentarea vinului rose medaliat la “Mondial du Rose 2012”, un vin rose emblem` pentru vinurile acestei categorii de vinuri din România, produs de Domeniile Vînju Mare: Merlot Rose sec 2011. Centrul viticol Vînju Mare – Orevi]a face parte din regiunea viticol` Dealurile Munteniei [i Olteniei în jude]ul Mehedin]i. Climatul continental temperat de aici are nuan]e mediteraneene, iar vi]a de vie ocup` colinele din partea sudic` [i platourile acestora la o altitudine cuprins` între 280 [i 325 metri. Solurile, predominant brune [i brun ro[cat de p`dure, î[i au

reputa]ia bazat` pe calitatea deosebit` a vinurilor aromate de T`mâioas` Româneasc` [i Sauvignon, iar cele u[oare [i calde bogate în calcar constituite din pietri[uri aluvionare sunt recunoscute pentru vestitele vinuri ro[ii pe care le produc. Acest ecosistem se consider` c` asigur` cele mai mari resurse heliotermice din cadrul podgoriilor subcarpatice care, al`aturi de regimul echilibrat de precipita]ii creaz` condi]ii optime de supramaturare,


BUCHAREST night LIFE dup` cum ne-a precizat Anca Fenici, vinificatorul Domeniilor Vînju Mare [i Florin Opri[, manager general al Domeniilor Vînju Mare. Exist` un factor “sol – clim` – soi – vremea culesului – tehnologii de cultur` [i oeno-tehnice” al`turi de vecin`tatea Dun`rii [i a p`durilor care diferen]iaz` aceste vinuri [i care distinge zona Vînju Mare Orevi]a ca una din zonele produc`toare de vinuri de calitate. La Vînju Mare sunt 4.000 de ore de soare pe an, fiind singurul climat mediteranean din România, iar Domeniile Vânju Mare sunt mai aproape de Marea Adriatic` decât de Marea Neagr`! Toate aceste “ajutoare”, completate de aten]ia, d`ruirea [i priceperea oamenilor de aici, sunt factorii responsabili pentru rafinamentul, bog`]ia aromelor [i împlinirea unui vis ce a devenit realitate: Merlot Rose sec 2011. Rose-ul este un cupaj (85% Merlot cu 15% Feteasca Neagr` [i Pinot Noir), ce încânt` olfactiv, puternic, aromatic, în care merlot-ul predominant î[i las` amprenta catifelat`. Cu un alcool bine integrat, are o culoare mai deosebit` decât clasicele vinuri rose (foaie de ceap` sau somon), mai închis` [i cu o tent` misterioas`.

Onctuazitatea [i rotunjimea vinului îi dau un aer cavaleresc, ce nu poate fi uitat prea u[or. Este un vin rose perfect închegat, ce vine cu un aer nou pe pia]a rose-urilor din România. Degustarea propriu-zisa a început cu un Riesling italian sec 2010, urmat de T`mâioasa Româneasca, sec 2010. Campionul a intrat în scen` triumf`tor, spre bucuria asisten]ei care l-a primit cu aplauze. Dupa ce Merlot Rose sec 2011 [i-a primit laurii binemerita]i, s-a continuat cu o “bilateral` merlot” - Merlot sec 2009 [i Prince Vlad, Merlot sec 2003. Pentru încheiere, o Tamâioas` Româneasc`, dulce, 2010, ca într-o veritabil` epopee a vinurilor produse de Domeniile Vînju Mare.

33


RESTAURANTS / RESTAURANTE

34

BUCHAREST night LIFE CAFE’ SHANGRILA: Thai, Filipino, Chinese and Japanese food prepared by world class and versatile Asian chefs. Also serves choices of continental breakfast, salads, selection of wines and beverages. A place to enjoy a cup of coffee or tea and have a taste of the scrumptious cake selections. Take out food service available. 172, Calea Dorobantilor (Mario Plaza Shopping Center) Ph.: 021-230-47-69. Open: 10:00 - 21:00 MAIKO: One of the most fashionable Restaurant, Bar & Lounge. The restaurant is always delighted to host your Business Lunches, daily between 12:00 and 15:00, and to offer you the perfect 25 Euro meal for such an occasion ( Includes Salad, Rice, Miso Soup, Meat or Fish Dishes). 27-29, Grigore GafencuSt. Ph.: 021-233-2633, 031-805-3985, 0751-262-465, 0730-562-456; Open: daily 12:00 - 24:00 MANDARIN: Explore the exotic flavor of the Asian with Mandarin cuisine. Come join us and taste! C.C. Accepted. Guarded parking. JOLIE VILLE GALERIA – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8066. Open: 12:00 – 22:30 pm (22:00 – last order) ORASUL INTERZIS (THE FORBIDDEN CITY): Is the first luxury Chinese restaurant which aims at offering a true gastronomic experience due to the specialties that feed both the body and the soul. The restaurant as well as the terrace can host private and corporate parties, business lunch/dinner, work groups, meetings and other events, in a selected and refined ambiance. Enjoy the exotic menu and the business lunch special offer, Monday to Friday, 12:30 to 16:00. Home delivery. C.C. accepted, wireless Internet, air conditioned, smokers/ non-smokers area, home delivery. 3, Silvestru St. Ph.: 031 425 47 47; 0720 99 3333. Open: 12:30 – till the last guest.

BELGIAN CUISINE LA BELLE EPOQUE: The largest selection of Belgian beers in town. Belgian and international cuisine. Air conditioning. C.C. accepted. 6, Aviator Radu Beller St. Ph.: 021-230-0770; Open: 11:30 - 24:00. WATERLOO: Original Belgian recipes with Belgian Beer. C.C. accepted. Guarded parking. 188, Traian St. Open daily from 12:00 - until the last guest leaves (24:00 last order)

BULGARIAN CUISINE BALCIC: Wide range of Bulgarian appetizers and meals. Try spitted mutton & rabbit specialties! Nice decorated location. Smokers & nonsmokers areas. C.C. accepted. 1, Stefan cel Mare Ave. (Perla block), Ph.: 021-230-55-35. Open: 11:00 – till the last guest.

FINE DINING THE VINYARD: The Crowne Plaza’s flagship restaurant, a work of great detail where everything is lovingly prepared by Executive Chef Ashlie Dias and his highly experienced team. Based around Mediterranean cuisine you can always expect to find something special and a bit different on the daring menu. Reservations highly recommended. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Non-Smoking. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open: 17.00 – 23.00, Closed Sat, Sun.

FRENCH CUISINE CASA VERNESCU: Exquisite restaurant in a historical building, hosting Casino Palace. Luxurious interior. Also Romanian cuisine. C.C accepted. 133, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9744; Fax: 021-311-1645. Open: 18:30-01:00. LA BASTILLE: Down the Caderea Bastiliei St. c’est la France qui vous acceueille... French specialties mastered by the Chef Philippe Faynot, served in refined atmosphere accompanied by a perfectly balanced choice of execelente french and romania wines. Special business menu (12:00 - 16:00). C.C. accepted. Air conditioning. Ph.: 021-310-7359; Fax: 021-310-7360. Open: 12:00-24:00. LA CANTINE DE NICOLAI: Semi-gastronomique French restaurant. Sami Babou, the “Special Delegate” of Chef Alain Ducasse, brings great joy to your sense of taste with his elaborate recipes. Pop-art sculptures and paintings complete the sophisticated atmosphere. The terrace - away from the public eye - is perfect for discreet business lunches or romantic dinners. 15-17, Povernei St. Ph.: 0725-210-608, 037-274-6213. Open daily: 11:00 till late (23:00 last order).

www.bucharestlife.com

Trei premii pentru Topoloveana Compania Sonimpex Serv Com, produc`tor al tradi]ionalului Magiun de prune Topoloveni [i al dulce] urilor Topoloveana f`r` zah`r ad`ugat [i f`r` conservan]i, furnizor al Casei Regale a României, a organizat pe 6 iunie o întâlnire cu presa cu ocazia câ[tig`rii recente a trei distinc]ii ”Superior Taste Award”, participând a treia oar` consecutiv la competi] ia anual` interna]ional` organizat` de Institutul Interna] ional de Gust [i Calitate de la Bruxelles (International Taste & Quality Institute, ITQI, www.itqi.com). Consecvent` valorilor care au consacrat-o pe pia]a alimentelor func]ionale, compania continu` s` inoveze în spiritul gastronomiei tradi]ionale române[ti (dulce] uri din fructe [i legume 100% naturale, f`r` zah`r ad`ugat, f`r` aditivi, f`r` E-uri, f`r` conservan]i), câ[tingând nu doar simpatia consumatorilor români, ci [i respectul speciali[tilor gastronomi de talie interna] ional`. Astfel, dac` în anteriorii doi ani compania a trimis în competi]ia anual` organizat` de Institutul de Gust [i Calitate de la Bruxelles unul (2010: Magiunul de prune Topoloveni) [i respectiv dou` produse (2011: Magiunul de prune Topoloveni [i Dulcea]a de cire[e negre Topoloveana), în 2012 (la a treia participare), trei dulce]uri Topoloveana au fost degustate de prestigio[ii mae[tri gastronomi de talie interna]ional` – toate fiind premiate cu distinc]ii Superior Taste Award. Cele trei sortimente de dulcea]` Topoloveana [i distinc]iile lor recente primite în cadrul competi]iei ”Superior Taste Award”, supranumit` Ghidul Michelin al alimenta]iei, sunt: • Dulcea]a de afine ecologice Topoloveana – 2 Golden Stars ”Superior Taste Award 2012” (”Remarkable”); • Dulcea]a de prune cu migdale dulci Topoloveana – 1 Golden Star ”Superior Taste Award 2012” (”Notable tasting”); • Dulcea]a de c`tin` Topoloveana – 1 Golden Star ”Superior Taste Award 2012” (”Notable tasting”).


36

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

L’ESTAMINET: French restaurant, within the new bis Continental Nord Hotel. CC accepted. 143, Calea Grivitei. Open: 7:00-22:30.

FUSION/CONTEMPORARY CUISINE AVALON: A fine dining atmosphere, fusion and avant-garde cuisine using exquisite ingredients and innovative cooking techniques make dining at Avalon restaurant an unforgettable experience. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Phone: 021 201 5030, Open for breakfast 06:30 – 10:30, lunch 12:00 – 15:00, dinner 19:00 – 22:30 last order.

GERMAN CUISINE DIE DEUTSCHE KNEIPE: Traditional German cuisine, drinks and atmosphere. C. C. accepted. 9, Stockholm St. Ph.: 021-233-9462, 021230-1120, 0722-284560. Open: Mon.-Sat 15:00 - 23:00. Sunday closed.

GOURMET CUISINE CHAMPAGNE & CAVIAR BAR: An exclusive location, a gorgeous villa, in the heart of the city, welcomes you in a refined and relaxing ambiance. Finest Champagnes & Premium Selection Caviar and special Delicacies. High Class services,V P treat & Valet Parking. CC accepted, wireless internet, air conditioned. 40, Lascar Catargiu Blvd. Open: (Mon. – Sat.) 11:00 - until the last guest leaves; Sunday Brunch - from 12:00. Reservation is highly recommended. Ph: 021-317-6007; 0733-735-932. JW STEAKHOUSE: An American concept restaurant, based on quality, good-taste and comfort. Guest star is one of the best beef in the world - USDA Black Angus,with supporting act from England Aberdeen, both cooked to perfection with the house broiler. Fresh seafood and crisp salads complete the menu, together with the generous sized desserts, like New York Cheesecake. The Bourbon bar holds a remarkable collection of carefully chosen boutique Bourbons and the Cigar Lounge offer the perfect finish to a grand dinner experience. JW Marriott Bucharest Grand Hotel, 90, Calea 13 Septembrie, Ph.: 021-403-1903, Open: Breakfast 06:30-11:00; Dinner 18:30-23:30 Sunday brunch 12:00-16:00

INDIAN CUISINE AGRA PALACE: Chef Arun Kumar brought the essential from the City of Agra, once capital of the famous Mogul Empire: the mysterious taste of India. C.C. accepted; Free Wi fi internet access; Guarded parking lot. Open: 12:00 .- 24:00 Sos. Pipera-Tunari nr. 47. Ph: 021-350.31.14 TAJ: Genuine Northern Indian menu creared by Indian chef. Special brunch offer. Indian live show, Fri & Sat. Indian decoration, soft music, pleasant atmosphere, separate smoking area. Air conditioned; terrace. C.C. accepted. Parking lot. 127-131, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-410-1820. Open: 12:00 - 02:00.

Mighty Owl Festival July 22, Fabrica Club Grupul american Suicide Silence ajunge in premiera in Romania pentru un concert ce va avea loc pe 22 iulie in Club Fabrica, cu ocazia celei de-a doua editii Mighty Owl Festival, un eveniment prezentat de Brave HardCore Booking, Mighty Owl Productions si Club Fabrica. Sute de mii de albume, numeroase premii la nivel international, turnee masive alaturi de cele mai mari nume ale scenei metal, acestea sunt doar cateva din motivele pentru care Suicide Silence este in acest moment una din cele mai cunoscute si in acelasi timp apreciate formatii ale scenei contemporane metal. Suicide Silence vor ajunge in aceasta parte a Europei pentru o serie de showuri exclusive in Romania, Ungaria si Polonia, concerte ce fac parte din turneul de promovare a celui mai nou album intitulat The Black Crown, disc ce a debutat pe locul 28 in Billboard 200 si pe locul 3 in topul Billboard Hard Rock Albums. Pana in acest moment au fost confirmati in Mighty Owl Festival: Suicide Silence (USA), Cap de Craniu (Rmania), Deliver The God (Romania), Abnormyndeffect (Republica Moldova).

GREEK CUISINE RESTAURANT MYTHOS: Greek food, drinks and music in a traditional ambiance at incredible prices. 28, Costache Negri St. Ph.: 021-410-2376; 0727-392-938 Open: 12 pm - until the last gust leaves

HUNGARIAN CUISINE BISTRO MENUET: Traditional Hungarian cuisine. Warm atmosphere of a cozy restaurant, also keeping the Empire elegance. Elaborated Hungarian dishes goes the best with the Tokay wines, but also with best Romanian wines. 14, Nicolae Golescu St., Ph.: 021-31994-94, 0751-146-871. Open: 12.30 pm - 0.30 am

ITALIAN CUISINE AQUARIUM: One of the finest Italian restaurant in town. CC accepted. Guarded parking lot. 4, Alecu Russo St. Ph.: 021-211-28-20. Open: 12 am-until the last guest leaves. Last order12 am ANGEL’S: Satisfies your passion for fine Italian cuisine. CC accepted. Guarded parking lot. 52, Paris St. Ph.: 021-231-90-44. Open: 11 am - until the last guest leaves. CAFFÉ CITTÀ: Northen Italian Menu restaurant within Radisson Blu Hotel for 126 persons. Enoteca, espresso bar, pizzeria, salumeria, gelateria, pasticceria in a fresh, natural, urban and contemporary mood. Terracce for 96 persons available. 63-68, Calea Victoriei. Ph.: 021-601-3436. Open: 11:30 - 23:30. CAFFE & LATTE ITALIAN COFFEE BAR&PASTRIES SHOP: One of the best cappuccinos in town, just like in Italy. Pay them a visit

www.bucharestlife.com

Biletele se gasesc in magazinul BILETOO din Unirea Shopping Center (parter, intrarea de langa McDonald’s, magazinele Flanco, Diverta, Victoria, Sala Palatului, librariile Adevarul, Libraria Eminescu, Palatul National al Copiilor sau Statia de Metrou Unirii 1, sau online pe rezervariclub.ro. Platesti online cu cardul unul sau mai multe bilete, primesti un cod unic cu care te prezinti la intrare in ziua concertului alaturi de prietenii tai. Pretul biletelor este: 50 Lei - pana pe 22 iulie, [i 60 Lei - la intrare, in ziua concertului.


RESTAURANTS / RESTAURANTE

38

BUCHAREST night LIFE and tell us what you think about their breakfast offer and their vast selection of homemade pastry. Near Cismigiu Park. 35, Schitu Magureanu Blvd. Ph.: 031-415-8551 Open: Mon. - Sun. 08:00 – 22:30. CUCINA: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Authentic Italian food served in rustic surroundings. Fine choice of wines. Calea 13 Septembrie 90. Ph. 021-403-1902. Open: 12:00 - 15:00; 19:30 – 23:30 DE GUSTIBUS: Restaurant, Terrace & Pizzeria. A menu dedicated to only the most simple, appetizing and brilliantly executed Italian dishes, mainly with a Tuscan twinge. Happy Hours 11:30 - 16:00, From Mon. to Fri. 10% Off. Air conditioned. CC accepted. Parking lot. 10, Marcel Iancu St. Ph. 021-211-1449; 0744-520106. Open: 12:00 - 24:00 HOROSCOP: A real authentic Southern Italian cuisine. Air conditioned, guarded parking. C.C. accepted. 2, Dimitrie Cantemir Blvd. Ph.: 021-335-72-65. Open: 8:30 am – 1am last order. LEONARDO DA VINCI - L’INVENTORE: Restaurant & coffee shop. Fine Italian cuisine. Daily special lunch offer (1 pm - 4 pm). International cuisine available. CC accepted. 11, C~mpineanu. St. Ph.: 021-312-24-92. Open: 8:30 am - till the last guest. MODIGLIANI: Pasta /Carne. An Italian Original. Home made pasta, basil, creamy sauces and a whole new world of flavors are waiting to be explored in its cozy atmosphere. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 9, Batistei St. (entrance also from the InterContinental lobby), Ph.: 0730-644-806, Open: Mon-Sat 18.00 - 04.00 ROBERTO’S: You’ll step into another world when you dine at Roberto’s, the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s smart Italian restaurant. Soft lighting, frescoes of Italy on the walls and views of the terrace make this a romantic place for dinner. Locals and guests enjoy regional, authentic Italian food and an extensive list of wines. C.C. accepted. 1-3, Episcopiei St. Ph.: 021-303-3777; Open daily: 06:30 - 10:00; 12:00 - 23:00. RISTORANTE DA RENZO: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late SILVIU’S: Exquisite Italian restaurant located in a superb villa in Cotroceni district. Special lunch offer: Mon-Fri 20% discount, Sat-Sun 50% discount. 44, Louis Pasteur St. Ph.: 021-410-91-84, 0721-292-526. Open: 11 am - 1 am. TRATTORIA “IL CALCIO”: Extensive menu of Italian dishes. Large selection of wines, beers and spirits. Nice interiors, relaxing atmosphere, friendly staff. 14, Mendeleev St. Ph.: 021-312-2430; 0722134-299. Open: Sun - Thu: 12:00 - 24:00, Fri - Sat: 12:00 - 01:00. ZAFFERANO: Italian cuisine restaurant. Special discounts daily. Air conditioning, parking area. C.C. accepted. 29, Popa Savu St. Ph.: 021-222-72-10, 0788-415-707. Open: 11 am - 1 am. ZERILLO’S: Traditional Italian & Romanian cuisine, the finest Italian wines, an intimate atmosphere. Air conditioning. C.C. accepted. 2, Piata Lahovari. Ph.: 0722-383-507. Open: 12 pm - till last guest. ZIGOLINI: A deliciously intimate dining experience nestled in the most elegant Galleria of Bucharest! C.C. Accepted. Guarded parking. Jolie Ville Galleria – 103 bis Erou Iancu Nicolae Street, first floor. Ph.: 021-206-8069. Open: 12:00 – 22:30 (22:00 – last order).

MEDITERRANEAN CUISINE IL GAMBERO ROSSO: Located in a small and charming villa in the center of the city, this place offers you an original menu, a mix between the famous Italian and French kitchens. Marcello, an Italian who lived almost all his life in France, opened this restaurant where you will find specialties from various parts of Italy and the day specialty, almost always French. Aviator Stefan Protopopescu Str., 64. Ph: 021-230-3210, 0730 006 978. Open: 12:00-24:00

MIDDLE EASTERN CUISINE GOLDEN FALCON: Best Turkish restaurant in town. Full range of kebab dishes, Turkish aperitifs and traditional sweets. Catering service available. 18-20, Hristo Botev St. (near C.A. Rossetti Square). Ph.: 021-314-2825; 313-2833. Open: 12:00 - 24:00.

www.bucharestlife.com

Miss Bucure[ti 2012 La Miss Bucure[ti 2012, concurs desf`[urat în mijloc de iunie la Player Summer Club, au participat în final` 20 de tinere, care au avut de trecut patru probe de concurs – proba ]inutei de zi, proba costumului de baie, proba rochiei de sear` [i proba interviului. Câ[tig`toarea a fost aleas` de cei 10 membri ai juriului, care au oferite puncte de la 1 la 10 pentru fiecare prob` de concurs. Alina Fri]u, concurenta intrat` în concurs cu num`rul 6, a impresionat juriul [i a câ[tigat titlul de Miss Bucure[ti 2012. Câ[tig`toarea, Alina Fri]u, are 20 de ani, 1,72 m în`l]ime [i dimensiunile 88/61/93. Pe locul doi s-a clasat Larisa Mirena Calimache Avramescu, în vârst` de 22 ani, având în`l]imea de 1,70 m [i dimensiunile 82/64/90, iar pe locul 3 s-a clasat Gabriela Dumitru, 21 de ani, care are dimensiunile 88/62/94, dar [i 1,81 m în`l]ime. Larisa Mirena Calimache Avramescu a primit [i titlul de Miss Fotogenie în timp ce titlul Miss Congeniality i-a revenit Nicoletei Cristina Nu]u, în vârst` de 22 de ani, cu în`l]imea de 1,70 m [i dimensiunile 78/63/89. Titlul Miss Popularitate, acordat ca urmare a preferin]elor publicului exprimate prin SMS, a fost înmânat tinerei Ileni Andreea Pîslaru, în vârst` de 22 de ani, cu în`l]imea de 1,72 m [i dimensiunile 89/67/94. Cele cinci concurente care au ajuns în finala probei rochilor de seara vor reprezenta Bucure[tiul [i la selec]ia na]ional` Miss Universe România 2012. Finalistele concursului, 20 la num`r, au dovedit c` sunt inteligente, frumoase, carismatice, cu o condi] ie fizic` excelent`, cu un stil personal bine definit [i cu t`rie de caracter. Cele 20 au fost alese dup` criterii de selec]ie bine stabilite, în conformitate cu regulamentul interna]ional al celui mai important concurs de frumuse]e din lume, Miss Universe. În cele trei s`pt`mâni de preg`tiri pentru concurs, finalistele au avut parte de film`ri pentru promovarea principalelor atrac]ii turistice ale Capitalei, [edin]e foto oficiale, evenimente sociale, probe de costume, repeti]ii, particip`ri la emisiuni de radio [i televiziune, dar [i petreceri. Centrul de Proiecte [i Programe Educa]ionale [i Sportive pentru Copii [i Tineret Bucure[ti, USR, Miss Universe Romania, ISMB, ªcoala Democra]iei au constituit echipa de organizatori care au reu[it s` transforme în 3 s`pt`mâni, 20 de fete obi[nuite în top modele care s` poat` defila relaxate, cu gra]ie [i rafinament, pe o scen`, în fa]a a sute de oameni. Miss Bucure[ti 2012 a primit coroana de la Larisa Popa - Miss Universe Romania 2011. Gazdele evenimentului au fost Timea Domokos [i Drago[ Morman, iar atmosfera incendiar` a fost completat` de arti[tii care au cântat: Nick Kamarera [i Alinka, Andreea B`nic` [i Connect-R.


BUCHAREST night LIFE

39


40

BUCHAREST night LIFE

RESTAURANTS / RESTAURANTE

PICCOLO MONDO: Arab & International Cuisine. 9, Clucerului St. Ph.: 021-223-22-25. Open: 12 pm- until the last guest leaves.

MOROCCAN CUISINE MEDINA: The only Moroccan restaurant in the city. Medina is proposing the most famous Moroccan and Tunisian specialties such as Couscous, Tajines and Pastillas, in a refined and sophisticated oriental atmosphere. For small hungers, you can also try our special Kemias (Tunisian tapas) with a fresh drink or a home made mint tea on our terrace. The restaurant can host private or corporate parties, business lunches/dinners. Special opening offer during summer! CC accepted, wireless internet, air-conditioning. Open: 11:00 - till late (last food order 23:00) 7, Decebal Blvd., Ph.: 031.432.6664

ROMANIAN CUISINE BUREBISTA: Traditional Romanian cuisine restaurant. 195, Calea Mosilor Ph.: 021-210-97-04. Open: 12 pm – 12 am. C.C. accepted. BUREBISTA VANATORESC: Traditional Romanian cuisine restaurant & Venison dishes. C.C. accepted. 14, St. Bati[tei St. Ph.: 021-211-89-29. Open: 12 pm - 12 am. CARO: Caro Hotel’s Romanian restaurant. International cuisine. Wine cellar and terrace. C.C. accepted. Guaranteed parking. 164A, Barbu Vacarescu Blvd. Ph.: 021-208-6100. Open: (restaurant) 16:00 – 24:00. Sunday closed, (wine cellar) 12:00 - 14:30 CARU’ CU BERE: Historical restaurant (established 1879) in the old town district, behind the National History Museum. Original German style interior. Live music and dancing on weekends. CC accepted. 3-5, Stavropoleos St. Ph.: 021-313-7560; Open: 10:00 - 24:00. CASA ROMANEASCA: Authentic Romanian culinary delight in the traditional setting of a Romanian mansion with a splendidly decorated terrace, rich wine-cellar, large selection of Romanian wines, traditional Romanian customs and hospitality. CC accepted. 285A, Calea Bucuresti. Ph.: 021-236-1510; Ph./Fax: 021-236-1511. COUNT DRACULA CLUB: Unique theme restaurant, with a cozy atmosphere. Transylvanian and venison dishes. C.C. accepted. 8A, Splaiul Independentei. Ph.: 021-312-1353; 0788-312-878. Open: 16:00 - until the last guest leaves. CRAMA PANDURILOR: Traditional Romanian cuisine rich offer in a special space where collection wines can be tasted. Our selection includes more than 200 wines. Enjoy the Romanian folklore songs presented by the live band - Taraful Pandurilor. 71, Panduri Ave. Ph.: 0727-703-703 Open: 12.00 until the last guest leaves DECEBAL RUSTIC: Exquisite Romanian dishes. C.C. accepted. 17, Decebal Blvd. Ph.: 021-321-67-00; 0723-515-009; Open:. 10:00 until the last guest leaves DECEBAL CLASSIC: Traditional Romanian cuisine, folk music band, select atmosphere, terrace. Business meetings, special events. C.C. accepted. 51, Barbu Vacarescu St. Ph: 0724 891 819; Open:10:00 until the last guest leaves HANUL HANGITEI: Traditional Romanian cuisine. Daily special lunch offer. 16, Gabroveni St. Ph.: 021-314-7046. Open: 11:00 - until the last guest leaves. LOCANTA JARISTEA: A genuine taste of Romania, both food and atmosphere, a real part of the city’s history. C.C. accepted. Reservation neccessary! 50-52, George Georgescu St. Ph.: 021-335-3338; 0744.240.126; Fax: 021-301.98.45. Open: 11:00 - 02:00. VATRA: Air conditioning. 23-25, Brezoianu St. Ph.: 021-315-8375; 0721-200-800; Open: 12:00 - 24:00. DOI COCOSI: One of the most picturesque spots in Bucharest, in the northern outskirts. Rustic interior. Folkloric show every evening. 6, Soseaua Bucuresti-Targoviste Ph.: 021-667-19-98. Open: 12 pm - 4 am.

SEA FOOD LA VERANDA: The restaurant is housed inside a glass terrace offering wonderful views of the garden outside. It serves exquisite fish and sea food as fresh as the day it was caught. Air Conditioning, CC accepted, Parking, Smoking free, Outside Seating. 1, Poligrafiei Blvd. (Crowne Plaza Hotel); Ph.: 021.224.00.34; Open daily: 12.00 – 23.00.

www.bucharestlife.com

Ora[ul în festival „Femei pe M`t`sari”! La cea de-a doua edi]ie a Festivalului Urban Femei pe M`t`sari, proiectul Asocia]iei Beneva, bucure[tenii au fost provoca]i, în perioada 22-24 iunie, la un maraton de art` [i cultur` în cadrul unui eveniment care a adus sub lumina reflectoarelor universul feminin în plin` expansiune creativ`. Festivalul a schimbat decorul obi[nuit al str`zii, cu ajutorul designerilor Alia Bakutayan [i Daniel Tufi[ de la Valdecor, a înverzit trotuarele cu sprijinul Descul] în Iarb` [i a inundat M`t`sariul cu diversitate [i culoare. Timp de trei zile strada a fost scena pe care s-a vorbit despre femeie [i creativitatea ei prin propriile forme de exprimare – arte plastice, muzic`, mod`, teatru, inova] ie [i seriozitate. În seara zilei de 22 iunie a avut loc prezentarea colec]iei „Încotro” semnat` de Wilhelmina Arz, întregit` de accesoriile [i prietenia Cristinei Bâtlan (Mussette) - un manifest de stil [i elegan]` sub forma unui decalog al celor 10 dorin]e ascunse în fiecare femeie. Cele 10 voluntare ale catwalk-ului instalat [i de ast` dat` direct pe strad` sunt Luana Ibaka, Maria Radu, Raluca Hagiu, Raluca Mandache, Rodica Lazarica, Roxana Ciuhulescu, Roxana Iliescu, Roxana Ionescu, Roxana Vancea [i Sonia Argint, iar noi le-am admirat [tiind c` Laurent Tourette [i Irina Mih`i]` le-au integrat în concept


BUCHAREST night LIFE care îndr`znesc asta, dar nici-un cartier vechi! Catwalk on the Street, pe strada Osborne din Newmarket, Auckland Noua Zeeland`, eveniment aflat tot la a doua edi]ie a stâns prezent`rile de mod` în cursul zilei pe o strad` a modei. De[i tot liber pentru public, catwalk-ul a avut de-o parte [i de alta, numeroase scaune pentru invita]ii VIP la eveniment. Poate ceva mai apropiat de M`t`sari a fost doar Fleurotica Catwalk din West Loop Neighborhood,1044 W. Randolph, în Chicago, festival al florilor [i al modei! Revenind pe M`t`sari, tot pe 22 iunie, vernisajul expozi]iei colective Pink Kitty Candy ne-a pus în fa]a

împreun` cu aranjamentele florale ale M`d`linei Mocanu Laz`r. Wilhelminei Arz a deschis festivalul Femei pe M`t`sari pentru al doilea an consecutiv, acum cu prezentarea colec]iei sale “Încotro?” / “Quo Vadis?“ Ideea colec]iei - alerg`m, alerg`m continuu... , alerg`m pe tocuri, da! ... , alerg`m într-o via]` “strâns`”, ciclic, în 24 de ore, alerg`m în bucl`... quo vadis? ... fiecare vis`m s` fim altfel, altundeva, altcumva, ... poate dac` am privi înspre noi în[ine, avem r`spuns [i solu]ie, cale de urmat! ... fiecare fat` viseaz`, firesc, s` devin` iubit`, femeie, mireas`, mam`... vis`m / proiect`m / dorim / reu[im! “ quo vadis “ , decalogul celor 10 dorinte ascunse in fiecare femeie! .... Poate de aceea, laitmotivul muzical a fost Florin Chilian “10”. Am avut curiozitatea s` c`ut`m pe Internet în câte locuri din lume se instaleaz` catwalk-uri direct pe strad` [i am avut surpriza s` g`sim foarte pu]ine ora[e

unui melanj de dulceg`rii urbane nerecomandate celor care prezint` alergie la culoarea rozbonbon, iar Suie Paparude au dat startul petrecerii de lansare a evenimentului la Home M`t`sari. Serile de 23 [i 24 au adus pe scena mare muzica trupelor Travka, The Mono Jacks, Les Elephants Bizarres, Blue Nipple Boy, Moonlight Breakfast, Norzeatic [i Khidja, We Singing Colours [i Loungerie II. Dup` concerte au fost spectacole de teatru [i filme scurte de la NexT [i Done in 60 seconds. Pe 24 iunie distrac]ia s-a instalat pe strad`, iar împ`timi]ii b`t`ilor cu ap` s-au r`corit cu Du[uri Reci pe M`t`sari, Revista de Povestiri fiind responsabil` de Lecturile pe M`t`sari cu invita]i remarcabili - Florin Iaru [i Stelian T`nase. O strad` de Bucure[tiul vechi s-a umplut de via]`, cu peste 130 de proiecte care au venit anul acesta în strad`.

41


42

BUCHAREST night LIFE

London Tailors

De la ready to wear pânã la made to measure O ie[ire la shopping în Baneasa Shopping Center nu putea evita magazinul London Tailors. Norocul a f`cut s` îl g`sim în magazin pe Cristian Ion, Brand Manager în cadrul firmei care gestioneaz` brandul London Tailors. El este al`turi de echip` de la deschiderea magazinului [i ne-a oferit toate detaliile cuprinse în aceste randuri. Înc` de la început totul s-a încadrat în conceptul brandului, de la designul [i amenajarea spa]iului de expunere, pân` la alegerea atent` a furnizorilor [i a colec]iilor. Magazinul este amenajat dup` linii minimaliste, în care accentul nu cade pe detaliile designului, ci pe colec]iile expuse. S-a încercat recrearea unui spa]iu care s` aminteasc` de elegan]a atelierelor de croitorie clasice [i care s` pun` în valoare produsele, un mediu profesionist care s` le inspire încredere vizitatorilor [i în care ace[tia s` se simt` confortabil. London Tailors este un concept înc` nou pe pia]a din România, dezvoltat din dorin]a de a r`spunde exigen]elor b`rba]ilor elegan]i, dar [i pentru a promova bunul gust în vestimenta]ia masculin` autohton`. London Tailors î[i ajut` clien]ii în alegerile vestimentare pe care le fac atunci când trec pragul magazinului, prin consultan]` [i prin colec]ii diversificate, adaptabile stilului [i personalit`]ii fiec`ruia. Fiecare colec]ie London Tailors are ca principal “autor” însu[i clientul London Tailors, se discut` îndeaproape cu fiecare în parte despre ce [i-ar dori s`

www.bucharestlife.com

poarte, iar adaptarea la cerin]ele sale se vede în colec]iile ready to wear aduse în magazin. Fiecare produs oferit spre vânzare este atent gândit, plecând de la ceea ce doresc clien]ii pân` la tendin]ele momentului în moda masculin`, încercând în egal` masur` s` se p`streze identitatea brandului. Pentru cei care î[i doresc piese unicat, magazinul le ofera posibilitatea s` devin` propriul lor designer, sub consilierea direct` a personalului, prin linia de produse made to measure (croitorie la comanda) pe care o pune la dispozi]ia clien]ilor. Acesta este punctul în care brandul London Tailors se delimiteaz` fa]` de al]i competitori direc]i, pentru c` dincolo de produsele standard ofer` clien]ilor posibilitatea de a purta costume concepute special pentru conforma]ia, stilul sau evenimentele importante din vie]ile lor. Numitorul comun al tuturor colec]iilor London Tailors este calitatea materialelor [i a croielilor, precum [i aten]ia pentru detalii [i accesorii. Colec]ia include jachete, sacouri sau smochinguri redesenate pentru un look cât mai rafinat. Liniile sunt simple, minimaliste, accentul c`zând pe detaliile croielii (revere, buzunare duble, buzunare aplicate, cotiere, butoni [i nasturi metalici) sau pe calitatea [i pre]iozitatea materialelor folosite. Clasicul este remodelat, accentul fiind pus pe croiala adaptat` pentru a flata silueta b`rbatului contemporan. Costumul de afaceri este [i acesta revigorat, numai c` de data aceasta formele tradi]ionale sunt metamorfozate prin croiala alungit` [i culori,


BUCHAREST night LIFE devenind mai elegante [i mai sofisticate. T`ietura pantalonilor [i a jean[ilor este simpl`, u[or conic`, f`r` prea multe artificii “croitore[ti”, suficient de cambrat` pentru a urm`ri fidel forma trupului, iar lungimea tinde s` nu dep`[easc` zona gleznei. Accesoriile sunt [i ele la fel de importante, motiv pentru care clien]ii au la dispozi]ie o gam` divers` de curele, gen]i, m`nu[i, p`l`rii, bretele, papioane, butoni [i fulare. Pentru sacou nu trebuie s` lipseasc` batista [i cravata, care întregesc ansamblul [i pot da m`sura imagina]iei când vine vorba de îmbinare [i potrivire a culorilor [i texturilor. Pentru cei care nu doresc s` fie prea elegan]i exist` alternativa cravatelor tricotate. Materialele – lân`, piele, m`tase, catifea, tricot – sunt dintre cele mai diverse, din acelea[i ]es`turi fine de la furnizori europeni. Colec]iile sunt întregite de linia de înc`l]`minte, care include piese clasice, dar [i modele redesenate, din piele natural`, de cea mai buna calitate. Cromatica este destul de generoas`, de la tonuri neutre pân` la culori tari [i îndr`zne]e - verde, mov, rosu [i albastru. Culorile importante sunt gri, diferite nuan]e de kaki, albastru, maro, ocru [i tonurile nude, precum [i bejurile. Lookurile propuse clien]ilor sunt fie monocromatice, îmbinând piese în nuan]e foarte apropiate, fie culori sau modele mai îndr`zne]e pentru sacouri [i pantaloni în culori neutre. Clien]ii au la îndemân` o gam` variat` de piese vestimentare [i accesorii din care pot alege, pentru a le insera cu u[urin]` în stilul lor vestimentar. Nu exist` un portret robot al clientului London Tailors, este doar o persoan` preocupat` de aspectul [i calitatea ]inutei, de adecvarea la împrejur`ri [i diferitele roluri sociale pe care le are [i care în]elege s` se puna în valoare, astfel încât s` arate [i s` se simta bine în acela[i timp. Pe lâng` serviciile [i produsele ready to wear, London Tailors ofer` [i alternative prin linia made to measure, care î[i propune s` readuc` în prim-plan tradi]ia costumului la comand` [i s` aduc` elegan]a [i prestigiul croitoriei britanice mai aproape de clien]ii s`i. Ace[tia au posibilitatea s` î[i personalizeze alegerile [i s` combine o gam` diversificat` de modele, ]es`turi de calitate, accesorii [i detalii personale, care confer` unicitate hainelor pe care le poart` [i le pune în valoare stilul [i personalitatea. Costumele sunt croite manual, iar materialele premium sunt alese cu grij`, de la cei mai renumi]i produc`tori din lume - Vitale Barberis Canonico, Reda, Cerruti, Loro Piana, Dormeuil. Pentru unii b`rba]i era o adevarat` provocare s` g`seasc` costumul potrivit în colec]iile standard din magazinele române[ti. London Tailors ofer` o solu]ie pentru astfel de situa]ii. Fiecare client prime[te consiliere [i decide asupra texturilor, culorilor, formelor, detaliilor croiului [i accesoriilor, astfel încât rezultatul final s` fie cel dorit. Pre]urile pentru linia

Made to Measure sunt ceva mai mari decât la produsele din colec]ia standard din magazin, dar sunt justificate de calitatea ]es`turilor puse la dispozi]ie, de finisarea [i aten]ia pentru detalii a croielii [i, mai ales, de pl`cerea de a purta un produs personalizat. Tot de la Cristian Ion afl`m c` raportul “pre]calitate” este principalul instrument de atragere [i men]inere a clien]ilor. Dar exist`, pe lâng` perioadele clasice de reduceri, [i campanii promo]ionale speciale dedicate unor categorii de produse, de tipul “S`pt`mâna c`m`[ilor”. O alt` form` prin care clien]ii fideli sunt r`spl`ti]i sunt stimulentele individuale, reducerile [i cadourile oferite de la caz la caz, în func]ie de tipul de rela]ie dezvoltat cu fiecare client în parte. Mediul online a fost o unealt` absolut necesar` pentru clien]ii London Tailors, ace[tia obi[nuindu-se s` prospecteze mult mai bine pia]a înainte de a lua decizia de cump`rare. Indiferent c` aleg s` cumpere printr-un click sau trecând pragul magazinului, primul pas este acela de a aduna informa]ia: modele, pre]uri, adrese, date de contact, totul prin intermediul site-ului www. londontailors.ro [i evident prin intermediul paginii de Facebook www.facebook.com/pages/LondonTailors/184669824880095

43


BUCHAREST night LIFE

AFTER DARK / DUP~ APUS

44

PUBS & COCKTAIL BARS L’Arpège Bar: Enjoy a relaxing moment while drinking a delicious cocktail. CC accepted. Free WiFi access. Free parking. 10 Montréal Square; Open: Monday – Sunday: 08:30 – 01:30; Ph.:021 202 1632 . Bar “37”: Excellent view of Calea Victoriei, while enjoying a glass of wine or a gourmet meal among friends. Summer terrace and secured underground parking available. CC accepted. Novotel Bucarest City Centre - 37B Calea Victoriei. Ph.: 021 308 85 00. Open Mon-Fri: 07:00 - 02:00, Sat-Sun: 09:00 - 02:00. Bla Lounge Bar: Ice bar within Radisson Blu Hotel for 108 persons. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: Monday to Saturday 09:00 - 02:00; Sunday 09:00 till midnight. Caffe & Latte: Before or after a pleasant walk through Cismigiu Park, in-between business meetings or... whenever, pay them a visit and let them spoil you with their home made specialities. They’ve got new goodies, breakfast choices, soups, salads and... lots of surprises that will keep on coming.Yours truly, Caffe & Latte! 35, Schitu Magureanu St. Ph.: 031-415-8551 Open: 08.30 - 22.30

www.bucharestlife.com

Centro Bar & Lounge: Fresh selection of sandwiches, salads and pastry products make it a convenient place for any time of the day. Howard Johnson Grand Plaza Hotel, Calea Dorobantilor 5 – 7, Open daily 09:00 – 00:30 Champions: At the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. The American Sports Bar and Restaurant. Live TV Sport coverage on 27 flat screen TV sets. Calea 13 Sept. 90. Ph.: 021-403-1917; Open: 17:00 - 01:00 . Club InterContinental Lounge: The place for a meeting, networking, a light meal or just for relaxation, reading, listening to music and watching the unique city view. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4 Nicolae Balcescu Blvd. - InterContinental Hotel, 21st floor, Ph.: 021-310-2020 Open: 06.30 - 10.30 Dreamer’s Pub & Restaurant: Draught Guinness, live sports, darts and a wide variety of pub and international food. Amazing terrace located on the roof. 111, G-ral Berthelot St. (close to Casa Radio). Ph: 0744.366.350, 0723.112.200. www.dreamers.ro Open Mon – Fri: 10 AM - until the last guest Sat & Sun: 2 PM - until the last guest English Bar: Relax in the soft lighting and traditional decor of the Athenee Palace Hilton Bucharest hotel’s inviting English Bar. Choose from over 40 whiskies, sip a cocktail or order form the international snackmenu. Enjoy a Cuban cigar to round off your night. C.C. accepted. St. Episcopiei 1-3. Ph.: 021-303-3777/ ext. 6759. Open: 11:00-02:00. The Dubliner Irish Pub: Genuine Irish atmosphere. Draught beer. Air-conditioned.Very popular among the members of the English speaking community. 18, Titulescu Blvd. Ph.: 021-222-3737; 021-222-9473. Open: 12:00 - 02:00. Gala Wine Bar &Tapas: Taste a large selection of Portuguese wines accompanied by goat cheese or chouriso, pumpkin gem, tomatoes or figs. Porto or Madeira wines or a special coffee will conclude a delicious experience. For desert choose nata pastel, chocolate cake or almond biscuits. One can buy all the above delis in the shop next door. 32, Icoanei St.- close to Romana Sq. Ph: 021–210-4039 Open: 10:00 a.m. till midnight The Gin Factory – Irish Pub & Restaurant International ciusine; Chef’s choice: fish & chips; beefsteak. Lunch: 12:0017:00. Live music every Wed & Sun; DJ set every Thu, Fri & Sat starting 23:00 C.C. Accepted, free WiFi internet; Digi TV, Sky TV, Smoking areas; 37, Lipscani St. Ph: 021-311-3836 Open: 10:00 – 05:00 (23:00 – last kitchen order; last reservation accepted; 22:00 hours) Green Hours 22 Jazz Café: Hip and unique. Enjoy exotic cocktails and coffee in a neon-lit, tube-shaped bar, with live, trippy jazz-rock on one end and cozy couches on the other-like spending an evening in a surreal submarine. Also a relaxing outdoor patio that’s packed on weekend nights. Music most nights after 9 pm. Morning coffee or nightly cocktails. 120, Calea Victoriei. Ph.: 0722-234-356. Open: non-stop The Harp Irish Pub: Very popular Irish hangout with great selection of beer, a warming atmosphere downstairs complete with fireplaces candle-lit tables and extensive seating upstairs. Guaranteed to be packed with younger Romanians and expats alike any weekend evening. Air-conditioning. C.C. accepted. 1, Piata Unirii. Ph.:021-335-6508. Open: 09:00 - until the last guest leaves. Intermezzo Piano Bar: Just the way you might imagine a classic bar: sophisticated but relaxed, chic but comfortable. Located just off the InterContinental Hotel lobby, Intermezzo offers live piano music in the evenings, creating the perfect backdrop after a long working day. Air conditioned. C.C accepted. Parking lot. 4. Nicolae Balcescu Blvd.,Ph.: 021-310-2020, Open: 08.00 - 01.00 James Joyces: A real Iris pub run by real paddy. 1-3,Valter Maracineanu Sq. Ph.021-311-4177. Light Bla Terrace: Outdoor, atrium bar within Radisson Blu Hotel. Beverages, cocktails, cakes, pastries, snacks in a chill, cool stuff and contemporary mood. Terracce available. 63-81, Calea Victoriei. Ph.: 021-311-9000; Open: 12:00 – 02:00. Onx Pub: Lot of fun, karaoke, live concerts & special parties. 290, Splaiul Independentei, Regie P16 Open: 12:00 - till the last guest.


BUCHAREST night LIFE

Mauro Maria Angelini prezideaz` Confindustria La fine de iunie, la hotelul JW Marriott a avut loc Adunarea General` Confindustria România, desf`[urat` sub motto-ul „Il cuore e la forza dell’imprenditoria italiana in Romania”. Ca în fiecare an, Adunarea s-a desfasurat în doua sec]iuni, partea privat` destinat` asocia]ilor [i partea public` la care au participat reprezentan]i ai asocia]ilor Confindustria România, autorit`]i române [i italiene, institu] ii na]ionale [i interna]ionale [i parteneri Confindustria Romania. Luca Serena, pre[edintele Confindustria Romania aflat la final de mandat a prezentat un bilan] al activit`]ii sale în cadrul patronatului. A urmat votarea pentru alegerea noului Pre[edinte [i al Consiliului, în urma c`reia Mauro Maria Angelini a fost ales în unanimitate Pre[edinte Confindustria România. Mauro Maria Angelini este managerul firmei Martelli Europe. Noul Presedinte a expus principalele linii ale programului s`u, vorbind despre modelul antreprenorial italian în diversale sale forme, supranumit [i „modelul adriatic” - întreprinderi care se interna]ionalizeaz` [i încep s` lucreze “în grup”, un model de succes în România. Pe baza datelor de la începutul lui 2012, num`rul societ`]ilor cu capital italian din România era de 31.443, cu un capital investit de circa 1,25 miliarde de euro, Italia confirmându-se ca a doua putere în schimbul comercial cu România, cu o valoare a exporturilor italiene de 6,044 miliarde de euro [i contribuind cu circa 4% la formarea PIB-ului na]ional românesc. Unul dintre obiectivele Confindustria România pentru urm`torii ani, a afirmat noul Pre[edinte Angelini, este acela de a analiza problemele birocratice [i de a prezenta propuneri concrete la masa dialogului social care s` mearg` în direc]ia simplific`rii.În ceea ce prive[te IMM-urile, unul dintre obiective îl reprezint` propunerea unei legi similare cu cea care în Italia reglementeaz` sectorul re]elelor între întreprinderi, astfel încât societ`]ile

s` se poat` asocia pentru scopuri comune sau pentru realizarea de proiecte macro pe care nu le-ar aborda singure. Este vorba despre o tem` crucial` chiar [i pentru societ`]ile care opereaz` sub form` de grup (cluster). Implementarea în România a conceptul de “Re]ele de întreprinderi” devine o ac]iune strategic` [i în ceea ce prive[te colaborarea cu sectorul bancar. La eveniment au fost prezente numeroase autorit`]i române [i italiene: Aldo Bonomi – Vicepre[edinte Confindustria (Italia), Fulvio d’Alvia – Director Retimpresa Confindustria (Italia), Ovidiu Silaghi – Ministrul Transporturilor [i Infrastructurii din România, C`t`lin Grosu – Responsabil Protocol în cadrul

Prim`riei Bucuresti, George P`unescu – Pre[edintele ACPR, Claudio Gagliardi – Secretar General Unioncamere, ES Mario Cospito – Ambasadorul Italiei la Bucure[ti, Mario Iaccarino – Director ICE (institutul italian pentru comer] exterior). La finalul evenimentului, Gianni Pitella, Vicepre[edinte al Parlamentului European, a adrat un c`lduros salut comunit`]ii italiene de afaceri din România [i a precizat c` în acest moment de criz` economic` este important ca Parlamentul European s` recunoasc` rolul esen]ial al firmelor ca motor al dezvolt`rii [i ca protagoniste ale economiei reale [i a[ezarea lor în centrul politicii de cre[tere.

45


AFTER DARK / DUP~ APUS

46

BUCHAREST night LIFE Orange Bar: (lobby bar): f you are looking for a place to enjoy the highest standards, a perfect coffee, fresh sandwiches, sft drinks and the best cognac in town, you most go high, go North! C.C. accepted. 44A, Daniel Danielopolu. St. Ph.: 021-233-5000 Open: daily 10:00-24:00 Pavilion Lounge: Within the JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Your favorite drink, accompanied by Chef’s choice of canapés, in a relaxed atmosphere. CC accepted. 90, Calea 13 Septembrie. Ph.: 021-403-1904. Open: non-stop. The Sky Gate Bar: This bar of the angelo Airport hotel Bucharest offers a pleasant and relaxing environment where you can enjoy a cup of coffee, an afternoon tea, a refined cocktail or simply a cigarette in pleasant company. The hotel’s professional bartenders are always there just when you need them. Located right beside the lobby and restaurant, the bar offers its guests an intimate, private area. CC accepted. 283 Calea Bucurestilor, Otopeni. Ph: 021 20 36 500; Fax: 021 20 36 530; Open 24 hours a day. Thomas Antiques Bar - Taste the house wine and enjoy it on one of their sunny balconies. Wide range of beers and something special for ladies - „French Vanilla” or „Brazilian Nut”. Smoking & non smoking areas; Air conditioned; Free WiFi internet; CC accepted. 19, Covaci St. 1st floor & attick, Ph: 0752 440 818, Open: bar (1st floor): Mon - Thu & Sun: 10:00 – 22:00, Fri – Sat: 10:00 – 24:00, attick: Mon – Sat: 10:00 – 20:00, Sun: 10:00 – 16:00 Trafalgar Pub: Beer, wines, spirits and snacks. Close to Turkish Embassy on Calea Dorobantilor.4A, David Emanuel St. Ph.: 021-211-3151. Open: 11.00 - till last gues. Victoria Club: Classic mahogany furniture, leather Chesterfield sofas, warm beige nuances, exquisite services... these are the fine details that will catch your eye and soul in our English Bar – Victoria Club. Here you can taste our delicate teas & coffees brews while engaging in succulent conversation during traditional English afternoon tea time, taste some of our delicious snacks and try something from the list of over 100 spirits. Cigars are available to round off your evening. C.C. accepted. Grand Hotel Continental, 56,Victoriei Ave. Ph.: 0372 010 300 Open: 09:00 - 24:00. White Horse: Pub & Restaurant. English & International cuisine. Wide selection of draught beers. CC accepted. 4A G. Calinescu St. Ph.: 021-231-2795. Open: 12:00 - until the last guest leaves.

CLUBS Bamboo: 39, Ramuri Tei St., www.bamboosportingclub.ro Ph.: 0722-132-283 Cuando: 35-37, Academiei St., www.cuando.ro Ph.: 0722-505085 Club Maxx: 290, Splaiul Independentei, www.clubmaxx.ro Ph.: 0722-647-337 reservations after 2 pm Frame Club: the movie club in town is inviting you to the various events organized: karaoke nights, live acts, weekend special DJ parties, chill-out nights or film screenings. Cozy place, perfect for private parties or any other occasion. Some of the best cocktails in town. Free wifi internet, air conditioning, CC accepted. 38B, Magheru Blvd. Ph: 021 – 211-0144, 0730-117-703 Open: 10:00 – until the last guest leaves (Mon. – Thur.), 10:00 – 05:00 (Fri. – Sat.), 15:00 – until the last guest leaves (Sun.) Fuchsia: 18, I. Brezoianu St., www.fuchsia.ro Ph.: 0727-315-713 Gossip: 9-11, Lanariei St., www.clubgossip.ro Ph.: 0721-GOSS P Kristal Glam Club: 2, J.S. Bach St., www.clubkristal.ro Ph.: 021-231-21-36, 0721-993-988 Posh Club: 19, Orhideelor Ave., www.clubposh.ro Ph.: 0751-157-575 Session: 47-49, Elefterie St., Ph.: 0729-292-541 Spice Club: 21-23, Calea Victoriei, www.spiceclub.ro Ph.: 021-312-0136 Temple: 25, Splaiul Independentei, www.clubtemple.ro Ph.: 0748-881-086 The Web Club: 12, Ion Mihalache Blvd., www.webclub.ro Ph.: 021-212-96-66 Zebbra Club: 71, Panduri Ave., www.zebbraclub.ro Ph.: 0749-200-002

www.bucharestlife.com

Lumea prin ochii no[tri Lumea se vede altfel prin intermediul fotografiei. Trei arti[ti fotografi au reu[it s` dea via]` celor mai frumoase peisaje adunate din col]uri diferite ale lumii. “Lumea prin ochii no[tri” este un proiect de expozi]ie comun` de fotografie fine-art, por]elan pictat manual, bijuterii unicat [i muzic`. La baza acestui proiect este o strâns` prietenie între arti[tii expozan]i, iubirea de art` [i dorin]a de a promova lucr`ri de excep]ie unui public de ni[`.

În perioada 1 - 10 iunie, la Novotel City Centre, a fost expus` expozi]ia “Lumea prin ochii no[tri”, deschisa publicului iubitor de art`. Au expus: - Nicolae Co[niceru – expozi]ie de art` fotografic` – colec]ia intitulat` “The Wall”, un proiect mai amplu, un proiect work in progress din categoria “New Topographies”. - Gabriella Pascaru Bisi – expozi]ie de art` fotografic` – colec]ia “Dancing with the colours”, compus` din peisaje, fineart [i macro, cinci dintre acestea fiind lucr`ri premiate în 2012 la nivel interna] ional. - Alex Bisi – expozi]ie de art` fotografic` – colec]ia “Across the years”, un adev`rat rezumat al carierei fotografice al lui Alex. - Anca Vintil` – expozi]ie de por]elan fineart – colec]ia este inspirat` din motive tradi]ionale transpuse într-o manier` modern`. - Dana Tudor – expozi]ie de bijuterii unicat – colec] ia “Figurative” a surprins prin piese de bijuterie cu forme clare [i frumoase, organice, prin culori [i finisaje deosebite. Evenimentul a fost sus]inut de Nikon.


BUCHAREST night LIFE

47


48

BUCHAREST night LIFE NEW PLACES IN BUCHAREST PARIS BUCAREST BRASSERIE: Pullman Bucharest’s newest restaurant. Indulge yourself with a tempting buffet for breakfast and lunch. Free WiFi access. Air conditioning. Non smoking area. Breakfast Buffet: Mon. – Fri.: 06:00 – 10:00, Sat. & Sun.: 06:00 – 11:00; Lunch Buffet: Tue., Wed., Thu.: 12:00 – 14:30. 10, Montreal Sq., Ph.: 021.318.30005 RISTORANTE DA RENZO: Delicious Italian food & excellent wine selection. Daily special lunch offer. Smoking & non smoking areas; CC accepted. 13, Constantin Nottara St.- close to In City Residences (ask your taxi driver), Ph: 0721 587 560; 0744 299 499, Open: 12:00 till late MEDINA: The only Moroccan restaurant in the city. Medina is proposing the most famous Moroccan and Tunisian specialties such as Couscous, Tajines and Pastillas, in a refined and sophisticated oriental atmosphere. For small hungers, you can also try our special Kemias (Tunisian tapas) with a fresh drink or a home made mint tea on our terrace. The restaurant can host private or corporate parties, business lunches/dinners. Special opening offer during summer! CC accepted, wireless internet, air-conditioning. Open: 11:00 - till late (last food order 23:00) 7, Decebal Blvd., Ph.: 031.432.6664 LE VERNET: Restaurant Le Vernet introduces each of its clients in the atmosphere of the Old City which has the world renowned reputation of being “The little Paris”.You are kindly invited to a remarkable experience and a modern restaurant, in the heart of the Old City. The International menu, the good taste and the service, all blend perfectly for an unforgettable culinary experience. 60, Franceza St., Ph: 0372-376-511 Open: 12:00 - 24:00 (23:00 – last order If you open a new restaurant or bar in Bucharest let us know, and we’ll mention you in our magazine. Dac` deschide]i în curând un nou bar sau restaurant anun]a]i-ne [i ve]i fi prezen]i în aceast` rubric`.

www.bucharestlife.com

Publisher: Ludwig Gelobter Co-ordinaring Editor: Gabriel Arsene Senior Sales Executive: Sorin Patrascu Art Director: Mihai-Cristian Rampelt IT Editor: Vlad Alexandrescu; Financial Manager: Victoria Pavaloiu Published by: Crystal Publishing Group SRL an American-Romanian joint venture. 253, Calea Calarasilor, Bl 67 A, Ap 4, 030619 - Bucharest 3. Phone/Fax: +4021 323-38-29, +4021 323-70-33, +4021 323-47-06 e-mail: office@bucharestlife.com office@bucurestiwww.ro, advertising@bucurestiwww.ro Member of the Romanian Audit Bureau of Circulation BRAT

Drepturile de autor pentru articole [i fotografii apar]in CPG. Reproducerea par]ial` sau total` se poate face numai cu acordul prealabil al editurii. CPG nu r`spunde pentru con]inutul reclamelor publicitare.

ISSN: 1454-3184

Bucharest Nightlife Magazine is printed on paper originated from sustainable managed forests.

Printed at: COPRINT


JULY 2012 - NIGHTLIFE  
JULY 2012 - NIGHTLIFE  

JULY 2012 - NIGHTLIFE BUCHAREST

Advertisement