Page 94

Luwte-Oases 13.02.2020

iguur: Tien kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling (strategische visie BRV, 2 18)

n het  PDPO-project ​Kan enka el en kan enro e ​  streven de Antwerpse Regionale Landschappen naar het vrijwaren en invullen van open ruimte (-verbindingen) in en rond de plattelandsdorpen. Leefbaarheid, streekidentiteit, klimaatadaptatie en trage wegen staan  centraal  in de  integrale methodiek van  kansenkavels en -routes . Het project wil groene beleidsvisies doorvertalen tot op perceelsniveau en test dit in 2 2 samen met Wuustwezel, Willebroek en Geel.

Programma-Verkenning Luwte-Oases —

Position Paper Programma Luwte-Oases

92