Page 1

“Dit vlot leesbaar boek geeft heel goed aan in welke moeilijke en complexe omstandigheden de OVAM moest opereren. De impact van de sterk, maar wijst juist op de maatschappelijke relevantie. Bij de OVAM was er een constante gedrevenheid om te velde vooruitgang te boeken en grenzen te verleggen, maar de te volgen weg was een smal pad, de gulden middenweg. De wetenschappelijk onderbouwde beleidsvoorbereiding en de planmatige aanpak samen met en gedragen door de actoren zorgden niet alleen voor continuïteit, maar ook voor dynamiek. Zo werden steeds betere resultaten geboekt.” — Luc Vanacker (Luc Vanacker is stafmedewerker bij de administratie-generaal

“De aanzet van het boek is origineel en leuk gevonden. Wat mij echter het meest aanspreekt is de duidelijke wens om een historisch document te maken dat de waarheid in al haar aspecten weergeeft. Ik vind het getuigen van moed en grootsheid dat een organisatie dit durft. Niet enkel een lofzang maar een document dat een bijdrage levert om tot inzichten te komen. Dit boek past bij de OVAM en haar aanpak en moet helpen om er ook in de toekomst succesvol te staan.” — Paul De Bruycker (Paul De Bruycker is ceo van Indaver)

“Enkel als een organisatie haar verleden durft doorgronden, kan zij concreet en constructief werken aan haar toekomst. De OVAM doet dat.” — Norbert De Batselier (Norbert De Batselier was Vlaams minister van Leefmilieu van 1992 tot 1995)

“Na twee jaar van dichtbij samenwerken met de OVAM heb ik kunnen vaststellen dat de OVAM een instelling met ambitie is. De OVAM wil meewerken aan een innovatief en duurzaam materialen- en bodembeleid voor Vlaanderen.Ik ben er van overtuigd dat we er zullen in slagen om in de komende dertig jaar een even grote evolutie in het beleid te realiseren als deze die we de voorbije dertig jaar inzake afval- en bodembeleid gekend hebben.” — Joke Schauvliege (Joke Schauvliege is Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur)

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in historisch perspectief

van de OVAM en stond in 1981 mee aan de wieg van de OVAM)

30 jaar OVAM

milieubeweging, de media, de politiek en de diverse actoren was heel

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in historisch perspectief — Torsten Feys