Page 1

Lagere energiefactuur in huurwoningen Extra hoge isolatiepremies VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

www.energiesparen.be


Inleiding Een energiezuinige (huur)woning voor iedere Vlaming ! Dat is de ambitieuze doelstelling die de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld in het Renovatiepact. Door in een energiezuinige en gezonde woning te wonen, bespaar je op jouw energiefactuur. Bovendien is het ook beter voor het milieu ! Kwetsbare huurders wonen vaak noodgedwongen in een energieverslindende woning op de private huurmarkt. Hoewel investeren in energiebesparende maatregelen de energiefactuur kan drukken, ligt het voor de huurders niet voor de hand om dat te doen. Ook de huisbaas blijkt vaak niet te investeren omdat hij er weinig belang bij heeft. Hij betaalt de energiefactuur immers niet.

De sociale energie-efficiëntieprojecten komen hieraan tegemoet. Voor private huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerders voor een stevig duwtje in de rug door het aanbieden van begeleiding én het toekennen van een extra hoge premie aan verhuurders die • dak- of zoldervloerisolatie plaatsen • hoogrendementsbeglazing plaatsen • spouwmuren isoleren. De samenwerking met een projectpromotor staat centraal bij de sociale energie-efficiëntieprojecten. Deze projectpromotor begeleidt zowel de verhuurder als de huurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden. Hij stelt zelf in overleg met de verhuurder een vakbekwame aannemer aan en vraagt de premie aan bij de netbeheerder. Als (ver) huurder hoef je dus niets te doen. Zie sociale energiepremies

Private huurwoning bewoond door een kwetsbare huurder ? Verhuur je een woning aan een gezin dat behoort tot de kwetsbare doelgroep ? Profiteer dan nu van extra hoge energiepremies. Neem snel contact op met een projectpromotor Veel renovatieplezier !

Dubbel glas en dakisolatie : verplicht in elke (huur)woning vanaf 2020 Wat als uw huurwoning niet aan de verplichtingen voldoet ?

Als je een woning verhuurt, ga je best na of de woning voldoet aan de minimale wettelijke kwaliteitsvereisten. Tegen 2020 moeten alle woningen - dus ook huurwoningen - ramen met minstens dubbel glas en een geïsoleerd dak hebben.

Verhuur je een woning waarin dakisolatie of dubbel glas ontbreekt, dan kan je bij een woningonderzoek vanaf 1 januari 2020 strafpunten krijgen. Woningen met meer dan vijftien strafpunten kunnen ongeschikt worden verklaard en kunnen dan niet verder verhuurd worden, zolang de gebreken niet zijn weggewerkt.

De minimumnorm voor dak- of zoldervloerisolatie is een Rd-waarde van minstens 0,75 m2K/W. Dat stemt overeen met een isolatielaag van 3 tot 4 cm (afhankelijk van het gebruikte materiaal). Verder moeten tegen 2020 de ramen in de leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van alle woningen minstens dubbel glas hebben.

De afwezigheid van dakisolatie en dubbel glas weegt geleidelijk aan zwaarder door in de beoordeling van de woningkwaliteit.

De strafpunten voor daken met een R-waarde lager dan 0,75 m2K/W worden als volgt toegekend : periode

daken kleiner dan 16 m2

daken groter dan 16 m2

tot en met 31 december 2017

1

3

van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019

3

9

vanaf 1 januari 2020

9

15

De strafpunten voor de afwezigheid van dubbel glas worden als volgt toegekend : periode

1 raam (enkel glas)

meerdere ramen (enkel glas)

van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022

3

9

vanaf 1 januari 2023

9

15

Voor meer informatie kan je surfen naar wonenvlaanderen.be en lees er de minimale dakisolatienorm de dubbelglasnorm

WIST JE DAT … de dakisolatie- en dubbelglasnorm een minimale vereiste is. Als je het (veel) beter doet, kan je onder bepaalde voorwaarden een (hogere) energiepremie aanvragen.

3


Extra hoge isolatiepremies voor investeringen in private huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders Voor eigenaars die een woning verhuren aan een kwetsbaar gezin, zijn de premies een pak hoger. In geval van een huurwoning heb je recht op een forfaitaire premie van 200 euro voor de tussenkomst van een projectpromotor per uitgevoerd werk + • maximaal 20 euro per m2 geplaatste dak- of zoldervloerisolatie • maximaal 85 euro per m2 geplaatste hoogrendementsbeglazing • maximaal 12 euro per m2 geplaatste spouwmuurisolatie In geval van appartementsgebouwen heb je recht op een forfaitaire premie van 200 euro voor de tussenkomst van een projectpromotor per uitgevoerd werk en per wooneenheid voor de eerste vijf wooneenheden en bijkomend 50 euro per wooneenheid, met een maximum van 2500 euro per appartementsgebouw + • maximaal 20 euro per m2 geplaatste dak- of zoldervloerisolatie • maximaal 85 euro per m2 geplaatste hoogrendementsbeglazing • maximaal 12 euro per m2 geplaatste spouwmuurisolatie

WIST JE DAT … je met de BENO-pass aanspraak kan maken op een totaalrenovatiebonus bovenop de individuele premies. Meer informatie

! Je moet de premieaanvraag vóór de start van de werkzaamheden indienen. Pas na de goedkeuring van de aanvraag kan je starten met de werkzaamheden. Als je de aanvraag toch indient nadat de werkzaamheden zijn gestart of uitgevoerd, kan de aanvraag niet worden goedgekeurd en heb je enkel recht op de reguliere premies. ! Je kan deze premie enkel aanvragen als je een projectpromotor inschakelt. Als je zelf dakisolatie plaatst, kan je enkel de reguliere energiepremie aanvragen. Meer informatie

Welke woningen en bewoners komen in aanmerking ? Bestaande woningen en wooneenheden die aangesloten zijn op het distributienet voor 2006 of waarvan de bouwaanvraag is ingediend voor 2006 en die op de private huurmarkt worden aangeboden, komen in aanmerking als sociaal energie-efficiëntieproject als de huurder tot één van de volgende categorieën behoort : • beschermde afnemers = iedereen die recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas • personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) is ingediend • huishoudens met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit • personen die behoren tot de prioritaire doelgroep in het kader van de energielening (0%-lening) = iedereen die recht heeft op de verhoogde tegemoet koming van het ziekenfonds of het Omnio-statuut bezitten = iedereen die een jaarlijks brutogezinsinkomen heeft dat lager is dan of gelijk is aan 18.002,48 euro verhoogd met 3332,74 euro per persoon ten laste. Deze bedragen worden periodiek aangepast.

= =

iedereen die in schuldbemiddeling zit en die zijn verwarmingsfactuur niet kan betalen iedereen die hulp krijgt van het OCMW voor onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit

• personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW • natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens één jaar met een huurprijs van maximaal 462,74 euro per maand (of 512,74 euro per maand in centrumsteden of Vlabinvest-gebied*). Woningen bewoond door huurders die direct of indirect eigenaar of mede-eigenaar zijn van de woning, de wooneenheid of het appartementsgebouw, en huurders die de woning of wooneenheid huren van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad komen niet in aanmerking voor een hogere energiepremie. Woningen die verhuurd worden door sociale huisvestingsmaatschappijen komen ook niet in aanmerking voor een hogere energiepremie. *

De Vlaamse centrumsteden zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. Vlabinvest is het Inversteringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant. Het Vlabinvest-gebied omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren in het arrondissement Leuven.

5


Reken je eventjes mee ?

Je plaatst spouwmuurisolatie Voorbeeld : de woning die je verhuurt heeft een totale geveloppervlakte van 65 m2. De factuur voor de spouwisolatie bedraagt 1430 euro of 22 euro per m2 (inclusief btw).

Je isoleert jouw dak- of zoldervloer Voorbeeld : de woning die je verhuurt heeft een dak van 100 m2. De factuur voor de dakisolatie bedraagt 3000 euro of 30 euro per m2 (inclusief btw). •

Extra hoge premie sociaal energie-efficiëntieproject : jouw premie bedraagt 20 euro per m2. Je recupereert dus 2000 euro dankzij jouw netbeheerder. Bovendien krijg je voor de uitvoering van dit project gratis ondersteuning door een projectpromotor.

• Reguliere energiepremie : jouw premie voor dakisolatie is beperkt tot 3 euro per m2 (doe-het–zelf) of 6 euro per m2 (bij uitvoering door een aannemer). Je recupereert dus maar 300 tot 600 euro. Bovendien ben je zelf verant woordelijk voor de voorbereiding en opvolging van de werkzaamheden. Je plaatst hoogrendementsbeglazing Voorbeeld : in de woning die je verhuurt vervang je 20 m2 enkel glas door hoogrendementsbeglazing. De factuur bedraagt 3000 euro of 150 euro per m2 (kostprijs van het glas zonder schrijnwerk, inclusief plaatsing en btw).

6

• Extra hoge premie sociaal energie-efficiëntieproject : jouw premie bedraagt 85 euro per m2. Je recupereert dus 1700 euro dankzij jouw netbeheerder. Bovendien krijg je voor de uitvoering van dit project gratis ondersteuning door een projectpromotor. • Reguliere energiepremie : jouw premie voor hoogrendementsbeglazing is beperkt tot 10 euro per m2. Je recupereert dus maar 200 euro. Bovendien ben je zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van de werkzaamheden.

Extra hoge premie sociaal energie-efficiëntieproject : jouw premie bedraagt premie 12 euro per m2. Je recupereert dus 780 euro en je krijgt voor de uitvoering van het project gratis ondersteuning van een projectpromotor.

• Reguliere energiepremie  : de premie voor spouw muurisolatie is beperkt tot 6 euro per m2. Je recupereert dus maar 390 euro. Bovendien ben je zelf verantwoorde lijk voor de voorbereiding en de opvolging van de werkzaamheden.

! Als je de spouw van jouw muur wil laten opvullen, vraag dan vooraf advies aan een aannemer om te onderzoeken of de spouw geschikt is om op te vullen. ! Je hebt enkel recht op de premie voor na-isolatie van de spouw indien de werken worden uitgevoerd door een bekwaam vakman. Een overzicht ...

7


Geniet ook van een gratis energiescan ! Behoor je tot een van de vermelde doelgroepen (zie pagina 5), dan kan je ook genieten van de voordelen van een gratis energiescan. Deze scan vindt bij voorkeur plaats vóór de start van de werkzaamheden. Bij een energiescan zoekt een energieadviseur in jouw woning naar mogelijkheden om energie te besparen. Hij bekijkt de woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting en elektrische apparaten. De basisscan en opvolgscans De eerste keer dat jouw woning wordt gescreend, is dat een basisscan. Na deze doorlichting krijg je energietips, wordt met behulp van de V-test gezocht naar de voordeligste energieleverancier en wordt een pakket van energiebesparende maatregelen geïnstalleerd ter waarde van 20 euro (bv. spaarlampen, spaardouchekop, timer op elektrische boiler, buisisolatie, verdeelstekker met schakelaar, radiatorfolie, ... ). Als resultaat van deze energiescan krijg je een verslag met de energiebesparende tips en bijkomende suggesties om nog meer energie te besparen. Als je al een basisscan hebt laten uitvoeren én je behoort tot een van de prioritaire doelgroepen, kan je ook nog een opvolgscan aanvragen.

8

Een opvolgscan type 1 voorziet bijkomende begeleiding op maat van jouw woning en jouw verbruik. De opvolgscan type 1 bevat een evaluatie en herhaling van de tips van de basisenergiescan, het opsporen van de oorzaak van een hoge energiefactuur en van energieverslindende elektrische apparaten. Bovendien wordt ook de overstap naar een voordeligere energieleverancier geregeld en wordt een extra pakket kleine maatregelen geïnstalleerd. Een opvolgscan type 2 begeleidt je verder als je in jouw woning wil investeren in energiebesparende maatregelen. Je wordt van deze mogelijkheid op de hoogte gebracht via een schrijven van jouw gemeente of jouw netbeheerder. Indien interesse, kan je dan intekenen op deze gratis begeleiding. Tijdens dit bezoek worden alle meetgegevens verzameld die nodig zijn voor het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing of een energiezuinige verwarmingsinstallatie. Er worden ook offertes aangevraagd bij diverse aannemers. Bovendien krijg je gratis begeleiding bij de uitvoering van de werken en het aanvragen van de premies nadien.

Voordelen energiescan op een rijtje : • de energiescan is volledig gratis voor de doelgroep ; • tijdens een bezoek krijg je duidelijk advies op maat ; • je bespaart meteen op jouw energierekening ; • je draagt bij tot een beter milieu en klimaat.

Plaatsing van dakisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas in private huurwoningen : hoog tijd voor actie ! Voorwaarden In ruil voor een verhoogd premiebedrag wordt van de verhuurder verwacht dat hij : • de huurprijs niet verhoogt omdat er energiebesparende werkzaamheden worden uitgevoerd ; • het lopende huurcontract niet voortijdig opzegt conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving ; • het restbedrag voor de investeringen betaalt. Er kunnen begeleidingstrajecten worden opgestart voor : • het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie ; • het navullen van spouwmuren ; • het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. De technische voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn identiek aan de voorwaarden voor de gewone energiepremies van de netbeheerders. Je vindt die voorwaarden op het aanvraagformulier. Aanvragen bij Infrax Aanvragen bij Eandis (pdf)

Interesse ? Neem dan contact op met een energiescanbedrijf in jouw buurt. Voor meer informatie kan je terecht op : energiescan bij Infrax of bel 078 35 30 20 energiescan bij Eandis of bel 078 35 35 34 Na jouw aanvraag neemt een energiescanner contact op om een afspraak voor een bezoek te maken.

9


Hoe verloopt het project ?

een brief of e-mail met de mededeling dat de premie na de uitvoering van de werkzaamheden kan worden toegekend en met vermelding van de grootte van het premiebedrag. • Als de netbeheerder de aanvraag niet kan goedkeuren, ontvangt de projectpromotor uiterlijk twintig werkdagen na de indiening een brief of e-mail met de reden waarom de aanvraag geweigerd is of met de vermelding van de ontbrekende gegevens. • Pas na de goedkeuring van de aanvraag kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd ! • Na de uitvoering van de werken bezorgt de projectpro motor een verslag aan de netbeheerder, alsook een kopie van de facturen van de projectpromotor en van de aannemer. • De netbeheerder betaalt binnen de twintig werkdagen na de ontvangst en aanvaarding van die documenten een premie uit aan de projectpromotor.

Bij de beoordeling of een woning in aanmerking komt, gaat specifieke aandacht naar de integrale kwaliteit van de woning. • De projectpromotor gaat zowel bij de huurder als de verhuurder na of hij bereid is de werken uit te voeren volgens de geldende voorwaarden. • De projectpromotor maakt afspraken met de huurder en de verhuurder over de uitvoering en de financiering van de werkzaamheden. • De projectpromotor gaat na of de Vlaamse energielening kan worden ingezet voor de financiering van de werkzaamheden. • De projectpromotor dient een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de netbeheerder. • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de project promotor uiterlijk twintig werkdagen na de indiening

Verklarende begrippenlijst Hoogrendementsbeglazing (Ug = 1,0 of 1,1 W/(m2K)) isoleert twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas en vier tot vijf keer beter dan enkel glas. Hoogrendementsglas heeft een dun isolerend metaallaagje aan de binnenzijde van een van de glasplaten en de spouw kan gevuld zijn met een edelgas (bv. argon) in plaats van lucht bij dubbel glas. Sinds enkele jaren is er dubbele beglazing beschikbaar die nog beter isoleert dan de ondertussen standaard hoogrendementsbeglazing. Deze beglazing behaalt een Ug-waarde van 0,8 W/m2K. De lagere Ug-waarde wordt bereikt door een extra coating aan te brengen. De ruimte tussen de glasbladen wordt opgevuld met een duurdere edelgasmix.

Rd-waarde

De Rd-waarde of warmteweerstand geeft aan hoe groot de weerstand van het isolatiemateriaal is. Als de warmtedoorgang weinig of geen weerstand ondervindt, zal het materiaal weinig of niet isoleren. Ondervindt de warmtedoorgang grote weerstand, dan isoleert het materiaal wel goed. HOE HOGER DE R, HOE BETER GEISOLEERD

U-waarde

De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel geeft aan hoezeer het constructiedeel (bv. een wand) geïsoleerd is. Laat de wand veel warmte door, dan is de U-waarde hoog. Is de wand thermisch wel goed geïsoleerd, dan zal de U-waarde laag zijn. HOE LAGER DE U, HOE BETER GEISOLEERD

spouwmuur

Spouwmuren zijn muren die bestaan uit twee muren (de binnenmuur of -blad en de buitenmuur of -blad) en daartussen een open ruimte. Spouwmuren zijn geïntroduceerd omdat een volle stenen muur (massieve muur) een beperkte vochtwerendheid heeft. Het buitenblad van de spouwmuur doet dus dienst als regenscherm.

ni

k

ng

aa

n

ni

lle

m

vu

op

in an

pl

ag

dr

be

ie

g ag

ra

nv

aa

g

ie m re

rp

n ke

er

w

rin

g

r sie

in

lg

s do

ie

vo

em pr

op

eu dk

rin ie

nc

pe

pe

ty

2

1

an

sc

ty

or ot

an

an

sc

sis ba

sc

lg

lg

om pr

a fin

ct

vo

vo

ie ul

m or

f ag

e go

ra

nv en

e oj pr

n ke

er w

em pr

ng

en er

ct

ta

aa

n co op

op

na de werken uitvoering

voorbereiding energiescan (facultatief)

en ek

to

hoogrendementsbeglazing

11


Dak van jouw huurwoning nog niet geïsoleerd ? Gebruik isolatiemateriaal van minstens Rd = 4,5 m²K/W !

Spouw van minstens 5 cm nog niet geïsoleerd ?

Laat de spouw van jouw gevel volledig opvullen door een erkende STS-aannemer met een isolatiemateriaal (lambdawaarde is minstens 0,065 W/mK). Vind een erkende STS-aannemer op www.energiesparen.be/spouwmuur

Nog enkele beglazing in jouw huurwoning ? Plaats hoogrendementsglas van hoogstens U = 1,1 W/m²K !

Verantwoordelijke uitgever : Luc Peeters Administrateur-generaal Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus 17 1000 Brussel Drukwerk : Daddy Kate Depotnummer : D/2017/3241/133 Uitgave : april 2017

VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

Lagere energiefactuur in huurwoningen. Extra hoge isolatiepremies  
Lagere energiefactuur in huurwoningen. Extra hoge isolatiepremies