Page 97

6.3.2 Voorbereiding Vlaanderen Eregast op de Foire du Livre in Brussel In vergelijking met zijn beginperiode is het VFL al geruime tijd veel actiever in de ontplooiing van zijn buitenlandbeleid. Dat uit zich in een nog steeds stijgend aantal vertalingen van Vlaamse auteurs en titels bij buitenlandse uitgevers en een verhoogde en frequentere aanwezigheid op buitenlandse beurzen. Zo was het VFL de voorbije jaren niet alleen aanwezig op de vaste grote boekenbeurzen van Angoulême, Bologna, Londen en Frankfurt, maar waren we ook een aantal keer vertegenwoordigd in Beijing (China), Göteborg (Zweden) en Guadalajara (Mexico). In 2017 waren we voor het eerst ook aanwezig in Sharjah (Verenigde Arabische Emiraten). Het buitenlandbeleid van het VFL bestaat uit drie pijlers: > de verwezenlijking van kwalitatief hoogstaande vertalingen van Vlaamse literatuur bij professionele buitenlandse uitgevers; > het presenteren van Vlaamse auteurs op buitenlandse podia en het ondersteunen van hun promotionele activiteiten in samenwerking met die uitgevers; > auteurs een kans geven om verder te werken aan hun professionele en creatieve ontwikkeling via een selectieve residentiewerking. Het recente hoogtepunt was uiteraard het gezamenlijk Vlaams-Nederlandse gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse in 2016. Dat zorgde voor meer dan 300 vertalingen van oorspronkelijk Nederlandstalige literatuur en voor een bijzonder intensief en gevarieerd programma van een 150-tal auteurs in diverse literaire programma’s en steden. Als uitloper daarvan werken het VFL en het Nederlands Letterenfonds ook nog verder samen in Duitsland (aan de opvolging van dat gastlandschap), maar ook in Frankrijk in 2018 onder het motto ‘Les Phares du Nord’. Al die buitenlandse interesse en resultaten staan in behoorlijk contrast met de relatieve onbekendheid van Vlaamse auteurs en hun titels in vertaling in Brussel en Wallonië. Maar ook het omgekeerde is het geval: Vlaamse media en het grote publiek zijn weinig vertrouwd met Franstalige auteurs en titels uit Brussel of Wallonië. Met Vlaanderen als eregast op de Brusselse beurs kan dit veranderen. De toenadering tussen de Franstalige en Nederlandstalige boekenwereld in België past in het Cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Voor het VFL is dit een mooie kans om onze Vlaamse literatuur ook dichterbij huis en in eigen land de aandacht en omkadering te geven die ze verdient. Eregast zijn op de Foire du Livre in Brussel lijkt ons daarvoor een ideale gelegenheid, waarbij we een beroep kunnen doen op alle ervaringen die we in het buitenland hebben opgedaan.

Doelstelling: Vlaamse auteurs en hun boeken genieten een grotere naamsbekendheid in Brussel en Wallonië. De auteurs worden vaker uitgenodigd op Franstalige podia.

PRIORITEITEN VOOR 2018 95

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement