Page 95

Het VFL wil zich grondig voorbereiden op deze verandering, om de continuïteit maximaal te garanderen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het belang van opgebouwde knowhow en expertise. Als onderdeel van onze voorbereiding streeft het VFL ernaar om, conform de richtlijnen van het decreet deugdelijk bestuur, tijdig een gedegen voorstel aan de minister van Cultuur te bezorgen.

Doelstelling: Tegen het einde van het voorjaar van 2018 formuleert het VFL een evenwichtig voorstel voor de samenstelling van het nieuwe VFL-bestuur en bezorgt het dit voorstel aan de minister van Cultuur. Bij het uitwerken van dit voorstel zijn een zo groot mogelijk politiek draagvlak en maximale sectorkennis, knowhow en expertise de belangrijkste aandachtspunten.

6.2.2 Voorbereiding verhuizing De huidige locatie van het VFL is al een tijdje te krap. De vernieuwde missie van het VFL en zijn rol van secretaris van het BoekenOverleg zorgen voor een exponentiële aangroei van het aantal vergaderingen en overlegmomenten. De beschikbare ruimtes zijn amper voldoende. Ook de verdere toename van het aantal medewerkers (een gevolg van de extra opdrachten die we vanuit het kabinet toegewezen krijgen) stelt ons voor een ernstig logistiek probleem. Bij Iedereen Leest, de belangrijkste organisatie rond leesbevordering, stelt zich een vergelijkbare problematiek. Een gezamenlijke huisvesting van het VFL en Iedereen Leest (en eventueel andere organisaties) staat ingeschreven in de beheersovereenkomst voor de periode 2016-2020. Hiervoor zijn intussen al concrete stappen gezet en in 2018 wordt dit verder uitgewerkt (zie ook 1.3).

Doelstelling: 1. Een groot en gedeeld huis als ontmoetingsplek voor de sector, met semipubliek karakter en uitstraling, is de perfecte belichaming van het geïntegreerd letterenbeleid. Het moet toelaten om veel meer faciliterend te werken en samenwerking te bevorderen tussen belangrijke partners, door meer informeel contact, overleg en gemeenschappelijke projecten rond gedeelde doelstellingen. 2. Een gedeelde huisvesting zou op termijn ook kostenbesparend kunnen werken. Sowieso zal ze de synergie tussen de samenwonende organisaties bevorderen. We willen kansen benutten om infrastructuur, logistiek, nutsvoorzieningen en faciliteiten samen aan te kopen en het gebruik te delen.

6.2.3 Strategisch communicatiebeleid Sinds het voorjaar van 2017 promoot het VFL Vlaamse literatuur in het buitenland onder de merknaam Flanders Literature. We lanceerden toen ook onze nieuwe website, gericht op de internationale uitgevers- en vertalersgemeenschap. De naam ‘Flanders Literature’ sluit beter aan bij onze ambitie en ons takenpakket: we zijn immers veel meer dan een fonds. Zowel de totaal vernieuwde buitenlandwebsite als de naamsverandering, het nieuwe logo en de moderne huisstijl die ermee gepaard gingen, hebben hun effect niet gemist (zie ook 4.1).

PRIORITEITEN VOOR 2018 93

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement