Page 90

5.5 Haalbaarheidsonderzoek ‘Dag van de Strip’ In een geïntegreerd letterenbeleid blijft het ontbreken van een volwaardig stripcentrum voor Vlaanderen een belangrijke lacune. We verwijzen hiervoor naar de onmisbare rol die het Poëziecentrum in de Lage Landen speelt als kenniscentrum, bibliotheek en archief voor de poëzie. Het Poëziecentrum is uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste partner voor poëziepromotie, voor het onderwijs, voor organisaties en voor de dichters zelf. Daarnaast staat het Poëziecentrum ook met zijn poëzieboekhandel, uitgeverij en tijdschrift middenin de markt. Naar analogie daarvan is er in Vlaanderen zeker nog plaats voor een soortgelijke organisatie die de belangen van de Vlaamse strips en stripauteurs op een professionele manier invult. Stripgids (vroeger Strip Turnhout) werd door het VFL langere tijd ondersteund als literaire organisatie, vanuit de verwachting dat het die rol steeds meer en beter zou kunnen invullen en waarmaken. Na een aantal jaren waarin kritische adviseringen vanuit de commissies voor onvoldoende inhoudelijke bijsturing zorgden, hebben het Beslissingscollege en het VFL-bestuur in 2016 beslist om de erkenning als literaire organisatie vanaf 2017 stop te zetten. Voortaan ontvangen de vroegere initiatiefnemers nog wel een jaarlijkse subsidie voor hun grondig hernieuwde tijdschrift ‘Stripgids’. Het VFL beseft dat dit geen afdoende antwoord is op de behoefte en noodzaak aan een volwaardig stripcentrum, maar stelt anderzijds vast dat er momenteel nauwelijks bottom-up initiatieven zijn in de Vlaamse stripwereld met het potentieel om die lacune op termijn op een professionele manier in te vullen. Daarom heeft het VFL-bestuur aan Stripgids een eenmalige bijkomende subsidie verleend voor een haalbaarheidsonderzoek rond een ‘Dag van de Strip’. De verwachting is dat het eindrapport een duidelijk positief of negatief antwoord oplevert over de behoefte aan en wenselijkheid van het organiseren van zo’n jaarlijks evenement. Bovendien moet de concrete haalbaarheid van het initiatief worden afgetoetst. Daarbij zijn de spreiding over locaties in heel Vlaanderen (naar analogie met bijvoorbeeld de Erfgoeddag of Open Monumentendag), het bereiken van een groot, breed en divers publiek en een grote zichtbaarheid belangrijke voorwaarden. Zowel inhoudelijk als qua planning verwachten we concrete doelstellingen met een duidelijke timing en het opzetten van concrete samenwerkingen met de belangrijke partners uit de stripwereld. Vervolgens wordt er ook een voorstel verwacht rond communicatie en marketing, met een duidelijk commitment van alle betrokken partners en een budgetvoorstel met duidelijke inbreng (bijv. 25 à 30%) van middelen uit de markt. Dit rapport wordt verwacht tegen de zomer van 2018 en zal dan grondig geëvalueerd worden in functie van de voorgestelde keuzes en opties.

88 BELEID

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement