Page 78

> Bovendien werkt de website ook als promotietool op zich: verschillende buitenlandse uitgevers vonden op onze website al een boek dat bij hun catalogus paste, en alle nodige informatie om meteen ook de rechten te kopen. We hoorden van de auteur of Vlaamse uitgever in kwestie dat zo al enkele contracten konden worden getekend. In totaal kostte de hele Flanders Literature-operatie het VFL afgerond â‚Ź 81.000, een redelijk bedrag voor een heel overzichtelijke, gebruiksvriendelijke, toegankelijke en stijlvolle website en look-and-feel voor onze buitenlandpromotie, waar internationale uitgevers en andere literatuurfondsen jaloers op zijn.

4.1.3 Ontwikkeling digitaal aanvraagloket Het VFL wil de administratieve verwerking van subsidieaanvragen graag efficiĂŤnter laten verlopen door aanvragers hun dossier digitaal in plaats van op papier te laten indienen. Het is de bedoeling om hiervoor in samenspraak met de externe IT-partners van het VFL een digitaal aanvraagloket te ontwikkelen. In 2017 werden een aantal technische mogelijkheden bekeken. Op basis van die informatie zal in 2018 een bestek uitgeschreven worden om op zoek te gaan naar een externe partner die dit digitaal aanvraagloket voor het VFL kan ontwikkelen.

4.1.4 Aanwerving communicatiemedewerker Sinds 1 april 2017 heeft het VFL een communicatiemedewerker in dienst (4/5de), een nieuwe functie. Voorheen gebeurde de communicatie meer versnipperd en moesten verschillende medewerkers dit naast hun andere taken zien in te passen. De aanwerving van een communicatiemedewerker zorgt enerzijds voor iets meer ademruimte bij de rest van het team, dat zich kan concentreren op zijn kerntaken eerder dan op de communicatie hierover. Het betekent echter vooral dat er nu voluit kan worden ingezet op een duidelijke, heldere communicatie zonder ruis, zowel intern als extern, naar onze belangrijkste doelgroepen in Vlaanderen (overheid, subsidieaanvragers, letterensector en pers) en in het buitenland (vertalers, uitgevers en festivals). In 2017 werden al de eerste stappen gezet naar een meer uitgebreide, kwalitatieve en consequente communicatie, zowel digitaal als op papier. In de komende jaren zal dat verder uitgebouwd worden naar een nog sterkere communicatie die steeds de missie, visie en waarden van het VFL uitdraagt.

76 COMMUNICATIE

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement