Page 71

> Leesplezier wordt verankerd in de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen en in het leesbeleid in de lerarenopleidingen. Het BoekenOverleg wendde hiervoor een zeer intensief lobbytraject aan en brengt nu expertise binnen in de ontwikkelingscommissies voor de concretisering van die eindtermen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het volledige actieplan Leesbevordering (http://www.lezenvooriedereen.be/leesbevordering-actieplan).

3.5.3 Auteursresidenties scholen BUDGET: € 3.200 In het kader van het actieplan Leesbevordering en het actieplan Cultuur-Onderwijs ‘Samen voor meer en beter’ werden er in het schooljaar 2016-2017 twee proeftrajecten opgestart met schrijvers die gedurende een aantal maanden in een school resideren. De bedoeling is om een duurzaam traject op te zetten waarbij de interactie tussen de auteur en de school(omgeving) centraal staat. Het VFL, Iedereen Leest en CANON Cultuurcel investeren gezamenlijk middelen in twee residentiewerkingen met auteurs: één in een basisschool en één in een middelbare school. Er werd bewust gekozen voor scholen waar er al expliciet aandacht is voor literatuur, zodat de mogelijkheden van het concept ten volle verkend konden worden. Dit soort van residentiewerking ligt duidelijk in het verlengde van de auteurslezingen, maar wil verder gaan dan een eenmalig contact. Het wil jongeren ook uitdagen om zelf te schrijven en meer te lezen. Beide residentietrajecten werden geïnitieerd vanuit het VFL op basis van de prioritaire actie die hierrond is opgenomen in het actieplan Leesbevordering. Dit plan werd in maart 2017 op de Staat van het Boek gelanceerd door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. In De Sassepoort en Spoor 9 in Gent – een school voor kinderen met autisme en gedragsproblemen – ontstond een krachtige en inspirerende samenwerking met schrijfster Laïla Koubaa, die als GON-begeleidster ervaring heeft in het buitengewoon onderwijs. De auteur kwam 5 maanden lang (december 2016-mei 2017) gemiddeld twee keer per week langs en werkte met de leerlingen rond heden en toekomst. Als auteur in residentie creëerde ze niet alleen een nog sterkere (voor)leescultuur op deze school, ze stimuleerde de leerlingen om naar de wereld te kijken met een creatieve bril en moedigde hen aan om ook met hun eigen verhalen naar buiten te komen. Ze nodigde in de loop van het traject ook gastillustratoren Laura Janssens en Mattias De Leeuw uit, die samen met de leerlingen muurschilderingen aanbrachten in een voorheen kale gang. Met haar verhalen inspireerde ze niet alleen 72 kinderen uit negen verschillende klassen, maar ook de betrokken leerkrachten, stagiaires en ouders. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz brachten op 16 juni een bezoek aan deze school. In de GO! Spectrumschool in Deurne en Borgerhout ging in de laatste maanden voor de zomervakantie ook de residentie met auteur Fikry El Azzouzi van start. De school telt meer dan 65 nationaliteiten en meer dan 1.000 leerlingen, van wie meer dan 85% GOKleerlingen, waarbij GOK staat voor gelijke onderwijskansen. Fikry startte zijn opdracht als resident op campus Ruggeveld in Deurne, waar hij als schrijver gesprekken aanging met de leerlingen uit de taalklas, leerlingen die doorgroeiden vanuit de Onthaalklas voor

PROJECTEN 69

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement