Page 6

5 Beleid

81

5.1

Actualisering subsidiereglementen 2017

81

5.2

Stages en onderzoeksprojecten

82

5.3 Diversiteitsbeleid

83

5.4 Ontwikkelingsbeleid

85

5.5

Haalbaarheidsonderzoek ‘Dag van de Strip’

88

6

Prioriteiten voor 2018

89

6.1

Beleidsmatige prioriteiten

89

6.2

Interne prioriteiten

92

6.3

Externe Prioriteiten

94

7

Financieel jaarverslag 2017

97

Bijlagen 105 1 Samenstelling VFL-bestuur en andere organen

107

2 Realisaties 2017

109

3 Het boekenvak in 2017 – trends en evoluties

117

4 Analyse cijfers auteurslezingen 2017

121

5 Afschrijvingstabel investeringen 2017

123

6 Resultatenrekening

125

7 Single audit verslagen van de bedrijfsrevisor

129

8 Verslag van de regeringscommissaris rond jaarwerking 2017

137

9 Lijst van afkortingen

141

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement