Page 49

3 PROJECTEN Het VFL is veel meer dan alleen maar een subsidieverstrekker. Het is ook medeorganisator en katalysator van een hele reeks projecten. Hieronder vindt u een overzicht van de grootste of belangrijkste projecten in 2017. Vervolgens gaan we in dit hoofdstuk dieper op de verschillende projecten in, en vindt u nog meer informatie over kleinere initiatieven.

Projecten 2017 Netwerken (BoekenOverleg, Folio, ENLIT enz.)

13.000

Vlaamse Auteursvereniging (VAV)

42.000

Residenties (writers in residence)

1.312

Literaire Vertaaldagen

5.677

Vertalersprijzen

0

Vertalershuis*

29.063

Buitenlandse beurzen

59.333

Publishers Tours

30.387

Opvolging gastlandschap Frankfurter Buchmesse

10.125

Les Phares du Nord

5.573

Scholenproject Boekenbeurs

9.324

Projecten auteurslezingen

11.500

Dynamische canon

13.500

Expertisecentrum Literair Vertalen

15.000

PoĂŤziepromotie

17.509

PoĂŤzieplatform

20.000

TOTAAL

283.303

* In dit bedrag is het leefgeld van de vertalers niet opgenomen (zie tabel subsidies). Het gaat dus enkel om de huur van het pand en de werkingskosten.

PROJECTEN 47

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement