Page 16

Tot slot volgen de subsidies voor de vertaling van literair werk van Vlaamse auteurs en illustratoren in andere talen, de auteursbezoeken waarbij auteurs hun literaire werk in het buitenland gaan promoten, een projectsubsidie voor vertalers uit het Nederlands en subsidies voor auteurs die een residentie (al dan niet in het buitenland) opnemen.

2.1 Werkbeurzen literaire auteurs 102 ontvankelijke aanvragen 82 toekenningen € 780.000 toegekend (300 eenheden) € 734.942,55 uitbetaald

Het VFL kent elk jaar werkbeurzen toe aan auteurs voor de verwezenlijking van hun creatieve plannen. Auteurs die minstens twee literaire boekpublicaties hebben bij een professionele uitgeverij, kunnen zo’n werkbeurs aanvragen. Behalve auteurs van literair proza, poëzie, essay, theater en kinder- en jeugdliteratuur kunnen ook illustratoren van prentenboeken een aanvraag indienen. Voor strip- en non-fictieauteurs zijn er aparte werkbeursregelingen. Een werkbeurs geeft auteurs de mogelijkheid om een gedeelte van het jaar tijd te kopen om ongestoord te kunnen werken aan hun literaire creaties. Ze kunnen elk jaar opnieuw een aanvraag indienen. Het belangrijkste beoordelingscriterium voor de toekenning van een beurs is de literaire kwaliteit van het recente gepubliceerde werk van de auteur. Het subsidiebedrag wordt uitgedrukt in twee tot acht eenheden en kan gelden voor een of meerdere jaren. In 2017 kwam een eenheid overeen met € 2.600. Voor Belgische rijksingezetenen is een werkbeurs vrijgesteld van inkomstenbelasting. Een auteur die in meerdere genres actief is, dient één aanvraag in. Het volledige dossier met de ingediende publicaties en de deelwerkplannen wordt naargelang het genre door de desbetreffende adviescommissies gelezen en beoordeeld. De voorzitters van deze adviescommissies formuleren een geïntegreerd advies voor het Beslissingscollege. In 2017 dienden 102 auteurs een ontvankelijke aanvraag in: 22 auteurs met een werkplan proza, 13 auteurs met een werkplan poëzie, 14 auteurs met een werkplan theater en 32 auteurs met een werkplan kinder- en jeugdliteratuur. 21 auteurs dienden een meervoudige aanvraag in met een werkplan voor twee of meer genres. In totaal werden 300 eenheden toegekend aan 82 auteurs: 75 eenheden voor 19 prozaauteurs, 38 eenheden voor 10 dichters, 42 eenheden voor 12 theaterauteurs, 80 eenheden voor 22 kinder- en jeugdauteurs en 65 eenheden voor 19 auteurs met een meervoudige aanvraag. Voor deze regeling geldt een inkomensgrens van € 40.800. Boven een individueel nettobelastbaar jaarinkomen van € 40.800 kan geen subsidie worden uitgekeerd. Dat betekent dus dat auteurs het toegekende bedrag niet altijd integraal ontvangen. Het VFL kijkt daarvoor naar de belastingaangifte van 2015 van de auteurs en hun eventuele aandelen in vennootschappen. Op die manier kunnen deze beurzen optimaal worden ingezet om kwaliteitsvolle auteurs effectief tijd te kunnen laten vrijmaken om aan hun boekprojecten te werken.

14 SUBSIDIES

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement