Page 13

1.3 Verhuizing In de beheersovereenkomst (2016 – 2020) van het VFL met de Vlaamse Overheid staat: ‘In het kader van het geïntegreerd letterenbeleid biedt een gezamenlijke huisvesting van het VFL en Iedereen Leest (en eventueel andere organisaties) in een nieuw “Huis van de Letteren” een bijkomende kans tot afstemming en samenwerking aan gemeenschappelijke doelstellingen. Het VFL en Iedereen Leest realiseren dit – binnen de perken van de daartoe in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven kredieten – in 2017 of 2018.’ De zoektocht naar een geschikt pand was niet vanzelfsprekend. Daardoor is de in de beheersovereenkomst vermelde timing niet haalbaar gebleken. Op 11 mei 2017 heeft het VFL-bestuur een positief advies gegeven voor een pand in Antwerpen, onder een aantal expliciete voorwaarden: > de toelating voor het VFL om een langdurige erfpacht aan te gaan; > de toelating om als bouwheer op te treden; > het akkoord van de minister om de kosten voor de architect, de inrichting en de begeleiding op zich te nemen; > een bijkomende investering in duurzaamheid vanwege de stad Antwerpen; > een oplossing voor mogelijke dubbele huurkosten tijdens de verbouwing en voor de feitelijke verhuizing van de personeelsploegen. Het VFL maakte een grondige evaluatie op basis van alle vooraf bepaalde evaluatiecriteria, een financiële analyse en een financiële risicoanalyse. Na diverse opvolgingsmeetings met het kabinet van minister van Cultuur Sven Gatz en met de stedelijke diensten van Antwerpen, werden de plannen aan het eind van de zomer van 2017 duidelijker. Op basis van een aantal concrete toezeggingen vanuit het kabinet kon het VFL de juridische onderhandelingen voor een erfpachtovereenkomst opstarten, samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor. Ook de uitgebreide architecturale voorstudie en de retroplanning werden verder verfijnd en besproken zowel op bestuursniveau als met de kabinetsmedewerkers (zowel op stedelijk als op Vlaams niveau). Ten slotte werd in december de redactie van een ‘onderhandelingsprocedure met bekendmaking’ opgestart, om tot de aanwijzing van een architect te komen. Die procedure zal, als alles volgens plan verloopt, in de loop van februari 2018 gelanceerd worden. De erfpachtovereenkomst zal, als alles naar wens gaat, in februari 2018 door de Antwerpse gemeenteraad definitief goedgekeurd worden. Daarna volgt een gezamenlijk persmoment van de stad Antwerpen en de minister van Cultuur. Eind maart of begin april kan in dat geval een architect aangesteld worden. Ook een aantal noodzakelijke formele beslissingen van de Vlaamse Regering i.v.m. dit dossier zouden dan volgen in het voorjaar van 2018, waarna aan de effectieve realisatie van het nieuwe pand kan worden begonnen.

ORGANISATIE 11

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement