Page 105

> Ook de toename bij de literaire organisaties van ruim € 110.000 moet genuanceerd worden. Ruim € 100.000 daarvan is gelinkt aan de integratie van de residentiewerking bij Passa Porta in zijn reguliere werking, via een beheersovereenkomst. > De projecten voor leesbevordering zijn met € 101.900 teruggevallen op de helft van het vorige jaar. Dat wijst op de noodzaak tot bijsturing van deze regeling om de oorspronkelijke doelstellingen veilig te stellen. Dat zal ook gebeuren via een reglementsaanpassing in 2018. > Bij de werkbeurzen en mentoraten voor stripauteurs is er een forse toename van € 57.400 of 64%. Het afgelopen decennium is gebleken dat deze subsidielijn steeds grote fluctuaties vertoont, zonder dat daar verregaande conclusies aan kunnen worden verbonden of tendensen uit kunnen worden afgeleid. > Voor de opstart van een digitaal poëzieplatform is een eenmalige investeringsbijdrage van € 20.000 voorzien. Voor de opvolging van de ‘Wereld van de Poëzie in Kaart’ (het vroegere Gedichtendagessay) met een lezingentournee door Peter Holvoet-Hanssen werd zo’n € 15.000 voorzien. > De impact van het Vlaams-Nederlandse gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse laat zich nog steeds voelen bij de vertaalsubsidies. Met € 240.888 besteed aan subsidies voor de vertaling van Vlaamse literatuur scoren we vergelijkbare cijfers met 2014 en 2016. > Een belangrijke bijdrage daaraan werd ook geleverd door onze krachtige nieuwe huisstijl voor de promotie van Vlaamse literatuur in het buitenland, gekoppeld aan de merknaam Flanders Literature en de performante website www.flandersliterature.be. In die website investeerden we in 2017 zo’n € 12.000. > Ook in Duitsland kapitaliseerden we op naamsbekendheid van auteurs en vertalingen door een stevig opvolgingsprogramma op diverse festivals en met boekvoorstellingen in verschillende steden, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. Samen was dat goed voor een investering van € 30.625. > Omdat in 2016 alle aandacht uitging naar de Frankfurter Buchmesse, organiseerden we in 2017 een inhaalbeweging om ons buitenlands netwerk stevig uit te breiden via de succesvolle formule van onze publishers tours. We organiseerden er maar liefst drie: een voor proza, een voor kinder- en jeugdliteratuur en – voor het eerst – een voor non-fictie. Door een daling van de algemene dotatie en een beperkte overloop van personeelskosten in 2017 (gelinkt aan Frankfurt) bedraagt de totale overhead van het VFL nu 21,9%. Binnen die globale overhead bedragen de totale personeelskosten 15,8%. Dat is weliswaar een stijging ten opzichte van 2016 (wat logisch is, aangezien we ook een lagere dotatie noteren), maar het betekent nog steeds dat 78,1% rechtstreeks naar de realisatie van onze doelstellingen gaat, zoals die omschreven staan in onze beheersovereenkomst. Diezelfde beheersovereenkomst bepaalt ook een streefcijfer van 25% voor de algemene werkingskosten. Daar blijft het VFL nog steeds ruimschoots onder. De over te dragen subsidieregelingen (toegekend in 2017, maar slechts uit te betalen in 2018 of volgende jaren) zijn toegenomen met € 60.533. Dat brengt het totaal van over te dragen subsidieregelingen nu op € 706.257,96. Daarbij gaat het bijna volledig om subsidietoezeggingen voor buitenlandse vertalingen (effectief te betalen na publicatie van die vertaling) en de 10% reserve ter ondersteuning van organisaties, manifestaties en tijdschriften. Die wordt pas uitbetaald na controle van hun jaarverslag en/of -cijfers.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 103

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement