Page 102

De overige schulden zijn licht gestegen met € 60.532,59, door een stijging in het aantal verwachte vertalingen uit het Nederlands in de komende kalenderjaren (gebaseerd op de toekenningen in 2017). Bij de overlopende rekeningen noteren we voorafbetalingen van enerzijds de mogelijke doorstart van de Inktaap en anderzijds het opvolgingstraject van het gastlandschap in Duitsland voor een bedrag van € 47.950. Dat alles resulteert in een positief resultaat vanuit de normale bedrijfsvoering van € 16.040,80, en loopt – door opnames van bestemde reserves – verder op tot € 78.903,59.

7.1.2 Resultatenrekening 2017 7.1.2.1 Operationele opbrengsten

2017

2016

2015

2014

5.951.000

6.528.000

5.582.000

5.969.000

0

928.000

528.000

765.000

416.227

386.500

322.147

296.931

54.914

56.597

50.019

59.074

Projectsubsidie non-fictievertalingen uit het Nederlands

0

16.292

16.730

41.514

Projectsubsidie crowdfunding platform

0

0

0

33.477

7.035

7.929

8.628

15.761

0

0

5.000

17.279

5.000

5.000

10.000

0

Diverse operationele opbrengsten

65.879

48.132

87.134

65.701

Totaal operationele opbrengsten

6.500.056

7.976.450

6.609.658

7.263.737

Dotatie Vlaamse overheid Dotatie Vlaamse overheid voor Frankfurter Buchmesse Terugbetalingen bijdrage organisatoren auteurslezingen Terugbetalingen vervoerskosten auteurslezingen

Terugbetalingen diensten i.f.v. buitenlandse beurzen + prijzen Projectsubsidie ‘Ken je buren’ (grensverkeer Vlaanderen-Nederland) Bijdrage Antwerpen Boekenstad voor Vertalershuis

100 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Jaarverslag 2017 Vlaams Fonds voor de Letteren  

Het jaarverslag van het VFL biedt een gedetailleerd overzicht van alle subsidietoekenningen, gerealiseerde projecten en beleidsbeslissingen...

Advertisement