Page 1


INTRODUCTION We are on the threshold of a new era. Our major cities are already home to more than 150 different nationalities, and within the foreseeable future, sociologists tell us, the rest of Flanders will be superdiverse too. Like the growing digitisation of society, this is another evolution that the book market cannot ignore. Books come to life through readers, and these readers operate within a more and more diverse frame of reference. The time when writers, publishers and advertisers were able to address a mono-cultural, homogenous audience is well and truly in the past. But you already knew that of course. This is not news... Despite the challenges and many opportunities this offers, the book sector, as we are all aware, is evolving too slowly. And yet all the right ingredients are in place, both artistically and economically, to give this sector a quality boost across the board. Flanders Literature, Everybody Reads and the KVS invite you to consider the future of the book trade with us. Together with national and international experts. With the entire sector. From author to publicity assistant. The question is obvious: what should the sector do to bring about genuine change? What should we do to tap into and develop this new market, to help it flourish and so create an inclusive book sector that really cherishes new narratives and fresh talent? It is our pleasure to invite you to join this discussion and to help us draw up a charter. Not in a panic or with the expectation that it is doomed to fail, but from the knowledge that good stories will never disappear and that diversity and interculturalism within a creative context are not an obstacle but a recipe for success. It’s a win-win situation, all around. The market waits (for no one).


INLEIDING We staan op de drempel van nieuwe tijden. In onze belangrijkste steden wonen meer dan 150 nationaliteiten met elkaar samen, en ook de rest van Vlaanderen, zo weten sociologen, zal binnen afzienbare tijd superdivers zijn. Net als de toenemende digitalisering is ook dit een evolutie waaraan de boekenmarkt niet voorbij kan gaan. Boeken leven dankzij lezers, en die lezers hebben steeds diversere referentiekaders. De tijd dat schrijvers, uitgevers en reclamemakers zich tot een monocultureel, homogeen publiek konden richten, behoort voorgoed tot het verleden. Maar natuurlijk wist u dat al. Het is geen nieuws… En toch, ondanks de uitdagingen en talloze opportuniteiten evolueert de boekensector, zo beseffen we allemaal, te traag. Terwijl er vandaag, zowel op artistiek als economisch vlak, de perfecte humus aanwezig is om deze sector op alle terreinen een kwalitatieve boost te geven. Het VFL, Iedereen Leest en KVS nodigen u uit om samen na te denken over de toekomst van het boekenvak. Samen met experten uit binnen- en buitenland. Met heel de sector. Van auteur tot publiciteitsmedewerker. De vraag ligt voor de hand: wat moet de sector doen om écht te veranderen? Wat moeten we doen om deze nieuwe markt aan te boren, te ontwikkelen en te doen floreren en een inclusieve boekensector te creëren die nieuwe narratieven en onontgonnen kwaliteit eindelijk écht aan de borst drukt? We nodigen u graag uit om daarover mee het gesprek aan te gaan en samen een charter op te stellen. Niet vanuit een kramp, of vanuit de angst dat het toch nooit zal lukken, maar vanuit de wetenschap dat goede verhalen nooit zullen verdwijnen en dat diversiteit en interculturaliteit in een creatieve context geen obstakel maar een troef zijn. Geen verlies maar winst, op alle terreinen. De markt wacht (niet).


PROGRAMMA

9:00 – 10:00 Onthaal & koffie • Coffee & registration  10:00 – 10:15 Welkomstwoord • Welcome speech TOP

TOP TOP 10:15 – 10:25 Anissa Boujdaini & Piet Devos ambassadeurs #elkverhaaltelt ambassadors #everystorymatters

TOP 10:25 – 11:15 Keynote Siena Parker (Penguin Random House UK)

11:15 – 11:30 ‘Mogen de wijze jongens winnen, gij weet’ Verhalen van jongeren uit het beroepsonderwijs ‘May the wise guys win, you know’ Stories by young people in vocational training   TOP

11:30 – 12:30 Parallelsessies • Parallel sessions BAR

TOP

BRAZZA BOX

▪ Bibliotheken & boekhandels • Libraries & bookstores    (Kim Blackburn) ▪ Seksuele oriëntatie & gender (Engelstalig)   Sexual orientation & gender (in English) (Mark Jennett) ▪ Literaire organisatoren • Literary organisations (Dean Bowen) ▪ Beeldvorming in boek, film & andere media    Representation in books, movies & other media    (Nina Blussé, Reza Kartosen-Wong, Michael De Cock)

12:30 – 13:45 Broodjeslunch • Sandwich lunch FOYER


PROGRAMME

13:45 – 14:00 TOP Toelichting Europees project • About the European project (VFL & ROSE stories) 14:00 – 15:30 TOP Workshop Inclusive Minds (UK) 15:30 – 16:00 Koffiepauze • Coffee break

FOYER

16:00 – 16:15 Artistieke interventie • Artistic intervention LaTasha N. Nevada Diggs TOP

16:15 – 16:45 TOP Plenaire terugkoppeling resultaten workshop Plenary feedback workshop results 16:45 – 17:00 TOP Vlaams minister van Cultuur • Flemish Minister for Culture Sven Gatz 17:00 – 18:00 Afsluitend drankje & netwerkmoment Drinks reception & networking FOYER

ONTDEK OOK MORE TO DISCOVER

Vertelkiosk Foyer vzw • Storybooth Foyer Expo van de portretten ‘Mogen de wijze jongens winnen, gij weet’ door Michiel Devijver Portrait expo 'May the wise guys win, you know': photographs by Michiel Devijver

A T R I U M


Dagvoorzitter Chairperson for the day: Asma Ould Aissa 09:00 – 10:00 Onthaal & koffie • Coffee & registration 10:00 – 10:15   Welkomstwoord • Welcome speech T O P

Michael De Cock (auteur, regisseur en artistiek leider KVS), Sylvie Dhaene (directeur Iedereen Leest) en Koen Van Bockstal (directeur Vlaams Fonds voor de Letteren) Michael De Cock (author, director and artistic director KVS), Sylvie Dhaene (managing director Everybody Reads) and Koen Van Bockstal (managing director Flanders Literature) 

T

10:15 – 10:25 Anissa Boujdaini & Piet Devos, ambassadeurs #elkverhaaltelt • ambassadors #everystorymatters

O

Spoken word-artieste Anissa Boujdaini (1989) brengt haar

P

zowel persoonlijke als maatschappijkritische gedichten al sinds 2013 op een podium. Daarnaast geeft ze slamlezingen en workshops tekst en voordracht. Samen met journaliste en auteur Nadia Dala begeleidde ze een voortraject rond beeldvorming en personagevorming in © DRIES LUYTEN

het Brussels Imelda-Instituut.

Spoken word artist Anissa Boujdaini (1989) has been performing her poetry, in which she addresses both personal and social issues, on stage since 2013. In addition, she does slam readings and workshops on text and performance. She describes her own texts as ‘simple words that pack a punch’. Together with journalist and writer Nadia Dala she gave a preliminary workshop on (self) representation at the Imelda Institute in Brussels. Nadat auteur en vertaler Piet Devos (1983) op vijfjarige leeftijd blind werd, raakte hij almaar meer gefascineerd door onze uiteenlopende manieren van waarnemen. Nadenken over de zintuigen vormt dan ook de rode draad door zijn literaire en wetenschappelijke werk. Piet is niet alleen zelf auteur maar vertaalt ook Frans- en Spaanstalige literatuur in het Nederlands.


Piet Devos (1983) is a writer, translator and literary scholar. Since going blind at the age of five, he has become increasingly fascinated by our many different types of perception. Thinking about the senses is a recurring theme in his literary and scholarly work. Besides writing his own work, Piet translates French and Spanish literature into Dutch.

10:25 – 11:15

KEYNOTE T

Siena Parker, head of Creative Responsibility,

O

geeft een unieke inkijk in het diversiteitsbeleid bij

P

Penguin Random House UK. Investeren in diversiteit is voor de uitgeverij niet enkel een commerciële opportuniteit maar ook een urgentie. Deze keynote laat zien waarom ze dat vindt én hoe ze dat aanpakt. Siena Parker gives us a unique insight into the diversity policy at Penguin Random House UK, where she is Head of Creative Responsibility. In 2017, she was responsible for the launch of the publisher’s ‘Creative Responsibility Manifesto’, which includes a goal for new hires and newly acquired authors to reflect UK society by 2025. She also manages a number of outreach projects, including ‘WriteNow’ which aims to find, mentor and publish new writers from

noi-/eitatneserp

under-represented communities.

T O P

Auteur Fikry El opxe

Azzouzi & de jonge schrijvers die hij coachte.

A T R

Author Fikry El

I

Azzouzi & the young

U

writers he coached.

M

© MICHIEL DEVIJVER


T O

11:15 - 11:30 ‘Mogen de wijze jongens winnen, gij weet.’ Verhalen van jongeren uit het beroepsonderwijs. • ‘May the wise guys win, you know.' Stories by young people in vocational training

P

Tijdens het schooljaar 2017-2018 nam een twintigtal leerlingen uit de GO! Spectrumschool in Deurne en Borgerhout elke week de tijd om hun eigen ervaringen te vertalen naar een literaire tekst, onder begeleiding van auteurs Fikry El Azzouzi en Ruth Lasters. De verzamelde bijdragen zijn gebundeld door uitgeverij EPO en worden vandaag door de jongeren voorgesteld. During the academic year 2017-2018 some twenty pupils from the GO! Spectrum School in Deurne and Borgerhout took time out every week to shape their experiences into literary texts. They were assisted by authors Fikry El Azzouzi and Ruth Lasters. Their efforts have been collected by publisher EPO and will be presented today by the young people themselves.

ONTDEK OOK MORE TO DISCOVER

De digitale en meertalige vertelkiosk van Foyer vzw heeft de vorm van een A

kamishibai-theatertje met een digitaal touchscreen bovenop een boekenkast.

T

Kinderen kunnen een verhaal in een taal naar keuze kiezen en laten afspelen. Ze

R

krijgen zowel de voorlezer als de prenten te zien. De vertelkiosk werd in de eerste

I U M

plaats ontwikkeld voor kinderen van vluchtelingen om een brug te slaan naar hun thuistaal en identiteit, maar kan ook ingezet worden in de klas, de bib of de naschoolse opvang. Foyer's digital, multilingual storybooth is shaped like a small kamishibai theatre. Via a digital touchscreen on top of a bookcase children can select and play a story in a language of their choice. It will show them both the reader and the illustrations. Although originally developed for the children of refugees, as a bridge to their native tongue and identity, the storybooth can also be deployed in the classroom, library or after-school care. In het kader van de auteursresidentie van Fikry El Azzouzi in de Spectrumschool

A T R I U M

in Deurne maakte fotograaf Michiel Devijver een aantal sprekende portretten van de deelnemende jongeren. Een expo van die portretten is hier vandaag voor het eerst te zien in de KVS. As part of Fikry El Azzouzi’s role as writer-in-residence at the Spectrum School in Deurne, photographer Michiel Devijver made some powerful portraits of the participating students. These portraits are shown here today at the KVS for the first time.


11:30 – 12:30 Parallelsessies • Parallel sessions Experts uit diverse segmenten van de boekensector delen hun ideeën en ervaringen en gaan in gesprek met het publiek.   Experts from various sectors of the book industry share their ideas and experiences and engage in dialogue with the audience.    I. Bibliotheken & boekhandels • Libraries & bookstores Openbare bibliotheken en boekhandels zijn belangrijke schakels in de keten tussen boek en lezer. Ze bepalen niet alleen wie toegang krijgt tot lezen maar ook wie en wat er gelezen wordt. In de samenleving van vandaag staan ze voor de uitdaging om een divers publiek aan te spreken met een boeiend aanbod. Welke boeken mogen niet ontbreken in hun collectie? En hoe kunnen ze de nieuwe generatie lezers nog beter betrekken en bereiken? Public libraries and bookshops are important links in the chain between book and reader. Not only do they determine who has access to reading, but also who and what is read. In today’s society these institutions face the challenge of attracting a diverse audience with a fascinating range. What books should be included in their collection? And what more can they do to reach out and involve a new generation of readers? Kim Blackburn is als cultureel programmator voor jongeren tussen 0 en 12 jaar actief bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). In 2010 zette ze Spinzi op poten. Tussen 2012 en 2015 was Spinzi een kinderboekwinkel met een specifieke focus op emancipatie en inclusieve beeldvorming. Vandaag is het een online informatieplatform voor kinderboeken met geëmancipeerde rolmodellen.  Kim Blackburn works at the Amsterdam Public Library (OBA) as its cultural programmer for children aged 0 to 12. In 2010 she founded Spinzi. Between 2012 and 2015, Spinzi was a children’s bookshop with a special focus on equal opportunity and inclusion. Today it is an online information platform for children’s books featuring emancipated role models. spinzi.wordpress.com/

B A R


II. Seksuele oriëntatie en gender •  Sexual orientation & gender (in English) T O P

Mark Jennett richt zich als coach, consultant en auteur specifiek op gender en seksuele identiteit. Voor de UK National Union of Teachers ontwierp hij The Mould, een begeleidingstraject voor kinderen uit de lagere school waarbij literatuur wordt ingezet om genderstereotypen uit te dagen. Daarnaast schreef hij o.a. het handboek ‘Undoing Homophobia In Primary Schools’ (2010) en recenseert hij voor Letterbox Library, de grootste inclusieve boekhandel in de UK.  Mark Jennett is a trainer, consultant and writer with a special interest in gender and sexual identity. For the UK National Union of Teachers he designed 'Breaking The Mould', a project aimed at primary school children that uses literature to challenge gender stereotyping. He has also written the handbook 'Undoing Homophobia In Primary Schools’ (2010) and writes reviews for Letterbox Library, the UK’s largest inclusive bookstore. www.teachers.org.uk/equality/equality-matters/breaking-mould

III. Literaire organisatoren • Literary organisations B

Dean Bowen is auteur, performer en programmator.

R

Hij is de laatste jaren een van de drijvende krachten

A Z Z A

achter de indrukwekkende transformatie van het Amsterdamse literatuurhuis Perdu, die vooral gericht is op een inclusievere benadering van de literaire programmering. Op uitnodiging van het Overleg Literaire Organisatoren (OLO) zal Dean Bowen een workshop geven over hoe je als programmator bij een

© RIANNE ZIJDERVELD

literaire organisatie kan inzetten op diversiteit. Dean Bowen is an author, performer and programmer. In recent years he has been one of the driving forces behind the impressive transformation of literary foundation Perdu in Amsterdam, aimed at a more inclusive approach to literary programming. At the invitation of ‘Overleg Literaire Organisatoren’ (OLO) Dean Bowen will lead a workshop on promoting diversity in programming at a literary organisation. Deze sessie kwam tot stand met steun van deBuren. This session was made possible by deBuren. perdu.nl/


IV. Beeldvorming in boek, film en andere media  •  Representation in books, movies & other media

B O

Beeldvorming is niet alleen van essentieel belang in literatuur maar ook in audiovisuele media zoals film en televisie. In dit panel wordt de discussie over de grenzen van disciplines heen gevoerd. Hoe werkt beeldvorming in boeken en in films? Welke plaats heeft diversiteit in het productieproces? En hoe kunnen stereotypen vermeden worden? In samenwerking met ROSE stories (NL) laten we hierover experts aan het woord. Representation is crucial in literature as well as in audiovisual media such as film and television. This panel approaches the topic from a cross-disciplinary perspective. How does representation work in books and films? Where does diversity fit into the production process? How can stereotypes be avoided? In conjunction with ROSE stories (the Netherlands) experts debate the issue. Nina Blussé is sociaal psycholoog en trainer. Met haar trainingen vertaalt ze de sociaalpsychologische theorie naar de praktijk van de opdrachtgever. Zo ondersteunt ze docenten in hun omgang met schoolklassen waar het soms minder evident lesgeven is, helpt ze organisaties om inclusiever te worden, en traint ze op specifieke thema’s zoals omgaan met conflict. Nina Blussé is a social psychologist and trainer. Her training sessions help clients put the theory of social psychology into practice. She supports teachers in classrooms where teaching can be challenging, helps organisations become more inclusive and provides training in specific areas such as dealing with conflict. Dr. Reza Kartosen-Wong is als docent media en cultuur verbonden aan de afdeling Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam. In het bijzonder heeft hij belangstelling voor de relatie tussen audiovisuele media en diversiteit. Welke plaats heeft diversiteit in het productieproces en hoe worden culturele identiteiten daarmee gevormd? Dr. Kartosen-Wong promoveerde op het mediagebruik en de culturele identificaties van jonge Aziatische Nederlanders. Dr Reza Kartosen-Wong is a lecturer in media and culture at the Media Studies Department at the University of Amsterdam. He is particularly interested in the 

X


relationship between audiovisual media and diversity. Where does diversity fit into the production process and how does it help shape cultural identities? Reza Kartosen-Wong obtained his doctorate with a thesis on the use of media and cultural identifications among young Asians in the Netherlands. Michael De Cock is niet alleen artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel maar ook auteur en regisseur. Hij is schrijver van de boekenreeks 'Rosie & Moussa', die geïllustreerd werd door Judith Vanistendael en waarvan in 2018 de gelijknamige film uitkwam. In de KVS wil hij ‘een genderdivers, intergenerationeel en intercultureel ensemble en huis uitbouwen dat de uitdagingen van

© DANNY WILLEMS

de grootstad en al zijn opportuniteiten aangaat’. Michael De Cock is the artistic director of the Brussels City Theatre (KVS) as well as a writer and director. He wrote the ‘Rosie & Moussa’ books, which were illustrated by Judith Vanistendael while a film of the same name was released in 2018. At the KVS he is seeking to ‘establish a gender-diverse, intergenerational and intercultural ensemble and theatre that can meet the challenges of the big city and all it has to offer’. Deze sessie kwam tot stand met steun van ROSE stories. This session was made possible by ROSE stories.

13:45 - 14:00 Toelichting Europees project • Toelichting Europees project T O P

De conferentie van vandaag is ook het begin van een Europees traject dat kinder- en jeugdliteratuur over landsgrenzen heen diverser en inclusiever wil maken. Deelnemende partners zijn o.a. Zagreb Book Festival (Kroatië), Slovenian Book Agency (Slovenië), Help me learn / Aide-moi à apprendre (Tunesië), Acesso Cultura (Portugal), Blue Dar (Germany), ROSE stories (Nederland) en Vlaams Fonds voor de Letteren (België). Chafina Ben Dahman (ROSE stories) en Noemi De Clercq (VFL) lichten toe waarom ze dit Europese avontuur willen aangaan en hoe ze dit willen aanpakken. Today's conference also marks the beginning of a European project that aims to make international children’s and YA literature more diverse and inclusive.


Participating partners include Zagreb Book Festival (Croatia), Slovenian Book Agency (Slovenia), Help me learn / Aide-moi à apprendre (Tunesia), Acesso Cultura (Portugal), Blue Dar (Germany), Rose Stories (Netherlands) and Flanders Literature (Belgium). Chafina Ben Dahman (ROSE stories) and Noemi De Clercq (Flanders Literature) explain why they want to embark on this European adventure and how they plan to go about it.

14:00 - 15:30 Workshop Inclusive Minds T

Inclusive Minds (UK) is een organisatie die werkt aan innovatieve

O

projecten om het aanbod aan inclusieve, diverse en toegankelijke boeken

P

te vergroten. Ze werd opgericht door Beth Cox en Alex Strick. Inclusive Minds deelt zijn ervaringen in een interactieve workshop rond de opmaak van een sectorbreed charter - naar analogie met datgene dat in de UK al bestaat - waarin het letteren- en boekenvak zich gezamenlijk uitspreken voor inclusie en diversiteit. We steken de hoofden bij elkaar om een Vlaamse versie van het charter op te zetten. Er sluiten ook een aantal jongeren uit de laatstejaarsklassen van het Brusselse ImeldaInstituut aan om de discussie vanuit hun eigen ervaringen en met hun  eigen ideeën te voeden. Zij doorliepen vooraf een traject rond beeldvorming in literatuur, samen met auteur Nadia Dala en slam poet Anissa Boujdaini. Inclusive Minds (UK) is an organisation dedicated to setting up innovative collaborations with authors, illustrators, publishers, libraries, bookshops and others in order to expand the range of inclusive, diverse and accessible books. Inclusive Minds will share its experience of developing an inclusion and diversity charter that draws all sectors of the children's book world together.

BETH COX

In this practical workshop we will put our heads together to create a Flemish version of the charter. We will be joined by a few final year students from the Imelda Institute in Brussels, who will share their experiences and ideas after completing a project around representation in literature with author Nadia Dala and slam poet Anissa Boujdaini. www.inclusiveminds.com

ALEX STRICK


T O P

16:00 - 16:15  Artistieke interventie • Artistic intervention LaTasha N. Nevada Diggs LaTasha N. Nevada Diggs is een interdisciplinaire dichteres en performer uit Harlem, New York. Haar meertalige, muzikale bundel 'TwERK' verscheen in 2013 en werd lovend onthaald. Ander werk schitterde al in het MoMA en op de Biënnale van Venetië in 2015. Diggs zakt op 17 september af uit het Friese Leeuwarden, waar zij voor citybooks in residentie is. 

© WILLY SOMMA

LaTasha N. Nevada Diggs is an interdisciplinary poet and performer from Harlem, New York. ‘TwERK’, her multilingual and musical collection of poetry, was published in 2013 and very well received. Some of her work has been featured at the Museum of Modern Art and the 56th Venice Biennale. Diggs is currently an artistin-residence in Leeuwarden at the invitation of citybooks. latashadiggs.tumblr.com

T O P

16:15 – 16:45 Plenaire terugkoppeling van de gespreksgroepen • Plenary feedback from the discussions We zetten de belangrijkste conclusies van de dag op een rijtje en formuleren praktijkgerichte, concrete ideeën om in de toekomst verder mee aan de slag te gaan. Jos Geysels - nieuwe voorzitter van het BoekenOverleg - stelt een concreet stappenplan voor. We will sum up the day’s main findings and formulate practical, concrete ideas that we can work with in the future. Jos Geysels, the new chairman of the 'BoekenOverleg' will present a step-by-step plan.

T

16:45 – 17:00 Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz • Flemish minister for Culture Sven Gatz

O P

17:00 – 18:00 Afsluitend drankje & netwerkmoment •  Drinks reception & networking


AFTER 8 PM PARTY

© Tim De Backer

© Willy Somma

© Rianne Zijderveld

Geen conferentie zonder afterparty. Na een dag vol inspirerende keynotes en workshops opent Vlaams-Nederlands Huis deBuren de deuren voor de literaire kers op de taart. Er zijn redenen te over om te vermoeden dat een gesprek tussen LaTasha N. Nevada Diggs, Dalilla Hermans en Dean Bowen – alle drie schrijver, activist én rolmodel – zal resulteren in een coup de foudre, en daar zullen wij getuige van zijn. Tussendoor trakteren ze het publiek op poëtische hors-d'oeuvres. Aan het eind van de avond heffen we het glas op elk verhaal dat telt.

No conference without a decent afterparty. After a day of inspiring keynotes and workshops, Flemish-Dutch House deBuren hosts the literary cherry on top. There are plenty of reasons to suspect that a conversation between LaTasha N. Nevada Diggs, Dalilla Hermans and Dean Bowen – all writers, activists and role models – will result in an instant crush, and we have the honour to witness it. In between they treat us to poetic hors-d'oeuvres. At the end of the evening there will be a chance to raise a glass to every story that matters.

deBuren    Leopoldstraat 6     1000 Brussel


Deze internationale conferentie is een initiatief van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), Iedereen Leest (IL) en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), in samenwerking met ROSE stories, het Overleg Literaire Organisatoren (OLO), deBuren en citybooks. This international conference is a joint initiative between Flanders Literature (Vlaams Fonds voor de Letteren), Everybody Reads (Iedereen Leest) and the Brussels City Theatre (KVS), in conjunction with ROSE stories, 'Overleg Literaire Organisatoren' (OLO) , deBuren and citybooks.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) draagt via een geïntegreerd letterenbeleid zorg voor een dynamisch en divers letterenveld, waarbij de auteur en de lezer centraal staan. Het wil een breed toegankelijk literair landschap mogelijk maken en de Vlaamse literatuur meer zichtbaarheid geven in binnen- en buitenland. www.vfl.be Via its integrated literary policy Flanders Literature (VFL) seeks to promote a dynamic and diverse literary field that revolves around readers and writers. It aims to facilitate access to literature and to increase the visibility of Flemish literature both at home and abroad. Als referentieorganisatie rond lezen bouwt Iedereen Leest (IL) samen met partners aan een sterke en brede leescultuur in Vlaanderen en Brussel. Iedereen Leest behartigt een inspirerend leesklimaat, coördineert campagnes en programma's rond lezen en brengt kennis over leesbevordering en leesplezier samen. www.iedereenleest.be Everybody Reads (Iedereen Leest) works with partners to establish a strong and broad reading culture in Flanders and Brussels. By coordinating programmes and campaigns around reading, Everybody Reads seeks to make reading accessible and fun for everyone. KVS  is het Vlaamse stadstheater van Brussel. Het wil een mentale en fysieke ontmoetingsplaats zijn, een stadsader van traditie naar toekomst. Vanuit een inclusieve visie op wat kunst vermag, streeft het naar een intercultureel, intergenerationeel en genderdivers stadstheater, dat resoneert tot ver buiten Brussel.    kvs.be KVS, the Brussels City Theatre, aims to be both a physical and conceptual meeting place, a bridge from tradition to the future. On the basis of an inclusive vision of the power of art, it strives to be an intercultural, intergenerational and gender-diverse city theatre, with an impact that can be felt well beyond the capital.


Het Overleg Literaire Organisatoren (OLO) verenigt de ruim 170 literaire organisaties en organisatoren in heel Vlaanderen: van grote instellingen tot individuele curatoren. Het OLO behartigt de belangen van deze spelers en brengt hen samen tijdens inspiratiedagen. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de organisatoren in het BoekenOverleg. 'Overleg Literaire Organisatoren' (OLO) unites the 170+ literary organisations across Flanders, ranging from major institutions to individual curators. The OLO represents the interests of these parties and brings them together during so-called inspiration days. citybooks is het internationale literaire residentieproject van VlaamsNederlands Huis deBuren (www.deburen.eu). citybooks presenteert literaire stadsverhalen van 111 auteurs in 18 talen en over 28 steden. Op de website ontdek je gratis teksten, e-books en podcasts van gerenommeerde auteurs en aanstormendtalent. www.citybooks.eu citybooks is the international literary writer-in-residence project coordinated by FlemishDutch Huis deBuren (www.deburen.eu). To date, citybooks has published stories about 28 cities by 111 authors in 18 languages. The website features free texts, e-books and podcasts by both renowned authors and up-and-coming talent. Bij ROSE stories krijgen verhalen vorm via culturele en maatschappelijke projecten. Op deze manier streeft de organisatie naar een realistischere afspiegeling van de hedendaagse Nederlandse samenleving en dus ook een inclusieve maatschappij. Inclusieve verhalen worden door ROSE stories onder andere vertaald naar het theater en naar boeken. Daarnaast zet de organisatie ook talentontwikkelingsprojecten op. www.rosestories.nl ROSE stories helps shape stories through cultural and social projects. In this way the organisation hopes to bring about a more realistic reflection of contemporary Dutch society, and hence a more inclusive society. Such inclusive stories are translated to both stage and page, among other media. The organisation likes to work with a combination of established and fresh talent and to achieve this it has launched talent development schemes, such as the ROSE

Het beeld voor de conferentie werd ontworpen door Fatinha Ramos. Zij is illustratrice en graphic designer. Op haar conto staan onder andere een Merit Award en twee eervolle vermeldingen bij 3x3 Illustration Pro (New York). The artwork for the conference was designed by illustrator and graphic designer Fatinha Ramos. She is the recipient of a Merit Award and two honourable mentions from the 3x3 Illustration Annual (New York).

Š Vlaams Fonds voor de Letteren / Flanders Literature English translation: Laura Vroomen D/2018/9430/2

children’s stories project.

Elk verhaal telt: samen voor een inclusieve boekensector / Every story matters: making books more in  

Programma van de internationale conferentie op 17 september 2018 in de KVS in Brussel. / Programme of the international conference on 17 Sep...

Elk verhaal telt: samen voor een inclusieve boekensector / Every story matters: making books more in  

Programma van de internationale conferentie op 17 september 2018 in de KVS in Brussel. / Programme of the international conference on 17 Sep...

Advertisement