Vlaamse ScriptieKrant september 2017

Page 1

je Win met scriptie

DE VLAAMSE S CRI PTIEP R IJ S

DEEL JE KENNIS

Een uitgave van Scriptie vzw om sterke eindwerken van Vlaamse studenten in de kijker te zetten | JAARGANG 5 · N° 3 · SEPTEMBER 2017 Scriptie vzw · Rozenweg 4b · 1731 Zellik · t 02 463 59 20 · info@scriptieprijs.be www.scriptieprijs.be · www.scriptieprijs2014-18.be · www.scriptiebank.be  scriptieprijs  scriptievzw

“Hoe meer terrorismenieuws mensen consumeren, hoe meer ze terrorisme gaan dramatiseren” 3 NIEUWSGIERIGE LEERLINGEN Jeugdjournaal begrijpelijker voor kinderen

5 EEN BOBCAT ALS ONTMIJNER Studenten maken bommen ontmantelen veiliger

© ID/ Sander de Wilde

Nieuwsberichten over terrorisme zorgen voor meer angst en ‘overdramatisering’. Dat stelt Lennart Tobback verbonden aan het Instituut voor Mediastudies (KU Leuven) op basis van zijn scriptieonderzoek bij 700 mensen tussen 16 en 30 jaar. Lennart Tobback: “Slechts een klein percentage van de bevolking wordt direct geconfronteerd met terrorisme. Om hier een beeld over te vormen zijn ze dus afhankelijk van hoe de media terrorisme afbeelden.” Daarom onderzocht hij de invloed van het terrorismenieuws op de angst bij Vlamingen voor terrorisme en het overdramatiseren ervan. Vooral dit laatste is nog niet vaak onderzocht. Met overdramatiseren bedoelt hij onder andere het herkauwen van gebeurtenissen en het uitvergroten van de terroristische dreiging. Daarnaast ging hij na of deze twee invloed hadden op de attitude ten opzichte van moslims en vluchtelingen. Om dit allemaal te bestuderen schotelde hij 700 deelnemers tussen de 16 en de 30 jaar een survey voor van ongeveer 40 minuten.

“Nieuwsconsumptie via Facebook verhoogt de angst voor terrorisme” Vrouwen

“Er waren wel enkele opmerkelijke resultaten. Zo stelde ik vast dat er een duidelijk verschil is tussen mannen en vrouwen bij de reactie op terrorisme. Vrouwen rapporteerden een significant hogere angst en

overdramatiseerden terrorisme meer dan mannen. Ook de nieuwsconsumptie van terrorisme via Facebook zorgde voor een fel verhoogde angst bij zowel mannen als vrouwen. Hoe meer terrorismenieuws mensen consumeren, hoe meer ze terrorisme gaan dramatiseren”, aldus Tobback. De nieuwsconsumptie speelt ook een rol bij de houding van Vlamingen tegenover moslims en vluchtelingen in het algemeen. Terrorismenieuws via televisie verhoogt de angst. Die angst zorgt op zijn beurt dan weer voor een negatievere houding ten opzichte van moslims en vluchtelingen. Ook de angst om zelf slachtoffer te worden van terrorisme zorgt voor een negatievere attitude ten opzichte van deze groep. Daarnaast hangt die houding ook samen met de angst dat een familielid slachtoffer wordt van terrorisme.

Maatschappelijke rol

De bevindingen werpen de vraag op hoe de media hun maatschappelijke rol als informatieverstrekker uitoefenen. Tobback: “Het verspreiden van een negatieve houding ten opzichte van moslims en vluchtelingen lijkt niet tot die rol te behoren. Dit onderzoek wil bijdragen aan het debat over de manier waarop nieuwsmedia over terrorisme verslag uitbrengen en de gevolgen ervan.”

Dit onderzoek werd belicht in Metro en De Morgen. Meer weten? www.scriptiebank.be/terreurnieuws Promotor: Prof. Leen d’Haenens

6 OP DE ROOSTER Minister Muyters rakelt zijn thesis op en duikt in zijn studententijd

Grijp je kans en win tot 2.500 euro met je scriptie!

E: DEADLIN r 1 oktobe

Ben je net afgestudeerd met een knappe bachelor- of masterproef? Of ken je iemand die net is afgestudeerd? Zorg er dan voor dat het resultaat niet in een stoffige kast wegkwijnt!

8 BLOEMETJES EN BIJTJES Criterialijst voor gemeentes om bijensterfte tegen te gaan

DE VLAAMSE S CRI PTIEP R IJ S

Iedereen die meedoet aan de Vlaamse Scriptieprijs kan met zijn of haar scriptie tot 2.500 euro en/of heel wat persaandacht winnen. En dat is niet alles! Bovenop deze hoofdprijs kunnen afstudeerders ook nog kans maken op de deelprijzen van KLASSE, AGORIA en EOS of de BACHELOR-prijs. Deelnemen? Inschrijven kan tot en met 1 oktober.

Alle info op www.scriptieprijs.be Volg ons op

 scriptieprijs en  @scriptievzw

In samenwerking met de Universiteit Gent De Vlaamse Scriptieprijs wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapsinformatie, een initiatief van de Vlaamse Overheid. Onder auspiciën van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.


DE VL A AMSE SCRIPTIEKRANT · Jaargang 5 · n° 3 · September 2017

2

ONDERWIJS

“Integreer muziek in het onderwijs” Muziek heeft een ongelooflijke positieve invloed op ons brein. Natuurlijk kan je je kind muziekles laten volgen, maar waarom integreren we het niet gewoon in het onderwijs? Ruben Luyten, student lager onderwijs (Odisee) ging op zoek naar manieren om dit toe te passen. ‘Kinderen die muziekles krijgen ontwikkelen een beter geheugen dan leeftijdgenootjes die dit niet krijgen.’ Het is een van de conclusies die wetenschappers trekken bij onderzoek naar de effecten van muziek op de hersenen. Ruben Luyten: “Musiceren verhoogt hun IQ, meer bepaald het abstract vermogen en het analytisch denken. Als kinderen gezamenlijk musiceren, verhoogt dit bovendien het groepsgevoel, hun discipline en de sociale en emotionele vaardigheden.” Toch is muziekonderwijs in het klassieke onderwijssysteem geen prioriteit.

De leerkrachten, die hij interviewde uit het buitengewoon onderwijs, zijn voorstanders van muziekintegratie”

af bij drie verschillende scholen en drie muziekspecialisten. “Leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs zijn voorstanders van muziekintegratie in het gewone lesgeven. Ze zijn ook overtuigd van de positieve effecten van muziek en zien duidelijk resultaten en vooruitgang bij deze kinderen. In schril contrast staan de meningen van de leerkrachten die hij sprak uit het gewone onderwijs. Daar heb je een tekort aan muzisch lesmateriaal en is er bovendien heel weinig ruimte om hier tijd voor te maken door het overvolle uurrooster. Ze zijn wel positief gestemd over het effect dat muziek teweegbrengt op kinderen, maar gaan er zelf niet echt mee aan de slag”, vertelt Luyten.

Wetenschappelijke opvoeding

Bij lessen over bijvoorbeeld hoogtelijnen en reliëf kan je afbeeldingen gebruiken. Je kan de leerlingen, binnen het thema, een zin laten maken bij iedere afbeelding. Een van de voorwaarden is dat de zinnen moeten rijmen. Op die manier memoriseren de kinderen de afbeeldingen beter en zijn ze daarbovenop met taal aan de slag.

Wiskunde

Om op een ludiekere manier te leren tellen in het eerste leerjaar, en niet zomaar alles af te rammelen, kan je een liedje spelen. Hierbij moeten de kinderen tellen hoeveel keer ze een bepaald woord uit het lied, bijvoorbeeld ‘trein’, horen.

Ruben Luy ten ging op zoek naar manieren om muziek in het lager onderwijs te integreren, zonder dat leerk rachten er extra uren voor moeten vrijmaken. Daarbij componeerde hij ook verschillende liedjes die leerkrachten in hun lessen kunnen gebr ui ken . E n kele voorbeelden die hij zelf uittestte, vind je in het kaderstuk.

Door zijn stages merkte Luyten op dat scholen op een heel verschillende manier met muziek omgaan. “Ik heb dit schooljaar een enorm verschil ervaren tussen scholen uit het buitengewoon onderwijs en scholen uit het gewone basisonderwijs.” Om dit nog eens extra te toetsen nam Ruben Luyten enquêtes

Lichamelijke opvoeding

Je voorziet verschillende muziekstijlen en vraagt de kinderen om te lopen, te stappen of te springen op deze muziek. Dit is heel goed voor het ritmegevoel en de ontwikkeling van de motoriek.

Meer weten? Raadpleeg de scriptie via www.scriptiebank.be/muziekinonderwijs © Tijl Geyssens

Ruben Luyten nam zelf de gitaar in de hand om muziek in de klas te brengen.

Wil de echte

Promotor: Harald Nerinckx

Leonardo

da Vinci opstaan?

Hoe kan je kinderen nieuwsgierig maken naar historische figuren? Louise De Cort, ex-bachelorstudente lager onderwijs (Odisee), ging op onderzoek. Het resultaat: een geniaal bordspel over Leonardo da Vinci! Getest en goedgekeurd door de leerlingen. Leonardo da Vinci: bij veel lagere schoolleerlingen zal deze naam nog geen belletje doen rinkelen. Toch nam Louise De Cort de uitdaging aan om kinderen enthousiast te maken rond deze historische figuur. “Leonardo Da Vinci is het typevoorbeeld van de renaissanceman: als uitvinder, kunstenaar, architect en natuurkundige was hij van veel markten thuis. Hij was een rasechte visionair, het leek wel alsof hij een glazen bol had. Hoewel de mensen da Vinci’s uitvindingen in zijn tijd soms als bespottelijk beschouwden, zijn ze in latere tijden wel verwezenlijkt. Vooral het visionaire aspect maakt hem interessant voor kinderen: welk 10-jarig kind zou nu niet graag in de toekomst willen kijken? Al was het maar om te zien welke vragen de onderwijzer zou stellen op de toets”, lacht De Cort.

“Welk 10-jarig kind zou nu niet graag in de toekomst willen kijken?”

Het bordspel moest niet alleen leuk en goed in elkaar gestoken zijn, het is belangrijk de kinderen warm te maken voor een waaier aan educatieve onderwerpen. “Da Vinci is de perfecte opstap om te vertellen en te praten over geschiedenis, wetenschap, technologie, architectuur, het menselijk lichaam, ... noem maar op.”

Florence

Het spel dat De Cort met behulp van haar vader, broer en tekenaar Jitse Lemmens maakte slaat aan bij kinderen.

Technologie

Voor ze aan het bordspel begon, onderzocht De Cort op wat ze precies moest letten om een goed, informatief spel in elkaar te steken. “Ik vond verschillende tips bij het Centrum Informatieve Spelen. Daarnaast bekeek ik nog publicaties van pedagogen en psychologen over spelletjes. Met dat advies ging ik uiteindelijk aan de slag. Om het spel

In het spel moet iedere speler een uitvinding van Leonardo da Vinci zien te voltooien. De Cort: “Hiervoor moeten de spelers dobbelen om dan met hun pionnen op zoek te gaan naar materiaal en werklieden in de straten van het oude Florence. Wanneer ze op ontdekking gaan met hun pionnen kunnen ze onder andere ‘Mona Lisa-quizkaarten’ krijgen waarbij ze vragen over Leonardo moeten beantwoorden. Heeft de leerling uiteindelijk al het materiaal en voldoende werklieden voor de uitvinding? Dan is hij of zij de échte Leonardo da Vinci.” © Louise De Cort

in elkaar te steken, trommelde ik mijn vader, broer en tekenaar Jitse Lemmens op.” Natuurlijk moest ze het spel ook testen. Hiervoor trok ze naar de Jeugdbond voor Natuur en Milieu en de leerlingen van de Steinerschool in Brussel. Zij testten verschillende versies uit en door hun opmerkingen kon De Cort het spel uiteindelijk op punt zetten.

Meer weten? Raadpleeg de scriptie dan op www.scriptiebank.be/Leonardo Promotor: Isabel Wille


DE VL A AMSE SCRIPTIEKRANT · Jaargang 5 · n° 3 · September 2017

3

MEDIA

Kinderen vierde leerjaar: Karrewiet begrijpelijker dan Het Journaal Kijken kinderen van het vierde leerjaar liever naar Karrewiet of Het Journaal? Ex-masterstudente journalistiek Lara Rogiers (KU Leuven) wou zich hierrond een beeld vormen. Hiervoor deed ze een verkennend onderzoek en kwam ze bij zestien kinderen te weten wat hen wel en niet aansprak in beide journaals. Uit eerder onderzoek bleek dat kinderen steeds jonger en vaker dan gedacht naar het volwassenenjournaal kijken. Lara Rogiers wou meer inzicht krijgen in wat jongeren aanspreekt in zowel het jeugdjournaal als het volwassenenjournaal. Via diepte-interviews bevroeg ze zestien kinderen van het vierde leerjaar uit Leuven en Heusden-Zolder. Alle kinderen kregen over drie onderwerpen telkens een fragment uit het jeugdjournaal Karrewiet en Het Journaal te zien waarover ze nadien vragen stelde.

Begrijpelijkheid

Na het bekijken van de verschillende fragmenten verkozen de zestien kinderen meestal Karrewiet. Een van de grootste redenen hiervoor was de begrijpelijkheid. Reportages van het jeugdjournaal zijn meestal korter en de gesproken tekst is er makkelijker. “Bovendien is er in het jeugdjournaal vaak een semantische overlap. Beeld en tekst hebben er dan dezelfde inhoud. Zo kunnen

de kinderen de nieuwsfeiten beter begrijpen en onthouden. Daarnaast kozen de ondervraagde kinderen ook voor Karrewiet omdat die reportages minder schokkende beelden bevatten”, aldus Rogiers.

“Reportages van het jeugdjournaal zijn meestal korter en de gesproken tekst is er makkelijker”

Toch kozen de zestien kinderen af en toe voor een reportage van het volwassenenjournaal. Die reportages bevatten volgens hen meer informatie. Maar dit kan ook averechts werken. Wanneer een journaalreportage te veel informatie bevatte, daalde de begrijpbaarheid en verkozen de kinderen toch het Karrewiet-fragment.

Volwassenenjournaal

Het viel in de studie op dat een aantal van de ondervraagde kinderen regelmatig naar het volwassenenjournaal kijken. Rogiers: “Van de zestien ondervraagde kinderen kijken zes kinderen vaker naar het

Kinderen kijken steeds jonger en vaker dan gedacht naar het volwassenenjournaal.

volwassenenjournaal dan naar het jeugdjournaal.” De reden die de zestien kinderen het meest aanhaalden om naar het ‘echte journaal’ te kijken is dat ze meekijken met hun ouders die het volwassenenjournaal verkiezen. Daarnaast hadden ze ook andere motieven om het nieuws te volgen. Ze willen namelijk op de hoogte zijn van actuele gebeurtenissen, omdat ze het nuttig vinden, en/of omdat ze het leuk vinden.

© CC

Dit artikel werd belicht in Metro. Meer weten? www.scriptiebank.be/jeugdjournaal Promotor: Prof. Dr. Rozane De Cock

“Bankeconomen oververtegenwoordigd als expert in Vlaamse kwaliteitskranten” Economen uit de financiële wereld kwamen tussen 2010 en 2015 vaker aan het woord in de Vlaamse kwaliteitskranten dan economen uit de academische wereld. Dat stelt ex-student meertalige professionele communicatie (UAntwerpen) Tom Wolfs vast in zijn thesis. “Dit kan het publieke debat over de economie scheeftrekken.” Op een moment dat kwaliteitskranten campagne voeren om zo goed mogelijk de ‘waarheid’ te belichten, waarschuwt Tom Wolfs voor een eenzijdig perspectief in de economische berichtgeving. Hij dook in de archieven en onderzocht hoeveel en welke Belgische economen aan het woord kwamen tussen 2010 en 2015 in De Tijd, De Morgen en De Standaard. Binnen diezelfde periode analyseerde hij ook 48 opiniestukken van de meest prominente media-economen. Zo kwam hij te weten welke metaforen ze gebruiken om het besparingsbeleid te verdedigen of te problematiseren.

“Twaalf van de twintig vaakst geciteerde economische experts in de onderzochte kranten werken bij een bank of een vermogensbeheerder”

Academici

“Twaalf van de twintig vaakst geciteerde economische experts in de onderzochte kranten werken bij een bank of een vermogensbeheerder. Academische experts kwamen daarentegen minder aan bod, slechts zes van hem kwamen voor in de top twintig. Door dit onevenwicht lopen de drie kranten het risico om economische gebeurtenissen steeds vanuit een uniforme invalshoek te duiden”, aldus Wolfs. In het onderzoek kwam ook naar voren dat vier economische experts het nieuws in de Vlaamse kwaliteitskranten domineerden. Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING, nam hierbij het voortouw. Tussen 2010 en 2015 werd hij maar liefst 1.084 keer met naam vermeld in De Morgen, De Standaard en De Tijd. Professor

politieke economie Paul De Grauwe werd in diezelfde periode 1.023 keer geciteerd en staat op de tweede plaats. Geert Noels, macro-econoom en medeoprichter van vermogensbeheerder Econopolis, vervolgde de twee met 656 bijdragen. Na hem kwam Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van het Itinera Institute, met 492 persbijdragen. Wolfs: “Het overwicht van die vier media-economen kan bijdragen tot het scheeftrekken van het publieke debat over de economie.”

Besparingen

Tom Wolfs onderzocht ook welke metaforen die vier economen gebruikten om hun

visie over het besparingsbeleid van de EU te geven. Wanneer ze de besparingen verdedigden stelden ze deze onder andere voor als een ‘medische behandeling’. Hierbij moet de economie, zoals een verslaafde, afkicken van de hoge schulden. Wanneer ze het beleid daarentegen bekritiseerden gebruikten ze metaforen zoals een medische blunder. Europa stelde volgens deze metafoor een verkeerde diagnose. Beide metaforen lijken onschuldig, maar dat zijn ze niet. De metaforische uitingen die de besparingen verdedigen bijvoorbeeld, dragen impliciet bij tot de gedachte dat de huidige crisis een schuldencrisis is. Die visie ondersteunt het neoliberale discours waarbij de crisis enkel via bezuinigingen op te lossen valt. Die opvatting is echter omstreden onder economische wetenschappers, maar vindt door het taalgebruik van de media-economen makkelijk haar weg naar het grote publiek.

Meer weten? Raadpleeg de scriptie dan op www.scriptiebank.be/media-economen De Morgen, De Standaard en De Tijd citeerden Peter Vanden Houte maar liefst 1.084 keer met tussen 2010 en 2015.

© Lisbon Council

Promotor: Prof. Dr. Tom Van Hout


DE VL A AMSE SCRIPTIEKRANT · Jaargang 5 · n° 3 · September 2017

4

T ECH N O L O G I E

Evenwicht bewaren met een robotpak Een exoskelet, een soort ‘robotpak’ dat iemand kan aantrekken om extra kracht te geven aan de heup, knie en enkel, is sinds enkele jaren in opmars. Ex-student ingenieurswetenschappen Dries Mys (KU Leuven) wil dit nu inzetten om verzwakte mensen hun evenwicht te helpen herstellen. Het lijkt iets futuristisch, een exoskelet, maar de laatste tijd krijgt het steeds meer naamsbekendheid. Zo trok in 2014 een verlamde Braziliaan een exoskelet aan om het WK Voetbal in Sao Paolo officieel op gang te trappen. In het geval van de Braziliaan ging het over een exoskelet dat de benen van de gebruiker ter hoogte van de enkel, knie en heup ondersteunt. Vandaag de dag worden exoskeletten gebruikt om volledig verlamde personen opnieuw te laten stappen. Deze exoskeletten nemen de volledige controle van de onderste ledematen over.

Evenwicht

De bedoeling van Dries Mys’ thesis was een biomimetische evenwichtsregelaar, een regelaar die menselijke bewegingen nabootst, te ontwikkelen. Op die manier voelt de ondersteuning die het exoskelet levert natuurlijker aan. Mys: “Bij dit type is het niet de bedoeling de bewegingen van de patiënt over te nemen. Het skelet moet alleen ingrijpen wanneer de patiënt, denk aan een MS-patiënt of iemand die revalideert, zijn evenwicht dreigt te verliezen tijdens het rechtop staan. Op die manier kan deze verzwakte persoon nog zo veel mogelijk zijn spieren gebruiken om verder verlies van spierweefsel te

vermijden. Bovendien heeft de persoon dan zijn handen vrij voor andere taken. Bij veel andere exoskeletten hebben patiënten krukken nodig om het evenwicht te bewaren.”

De voormalige Belgische triatleet Marc Herremans richtte, na zijn fietsongeval in Lanzarote waar hij verlamd geraakte, de vzw ‘To Walk Again’ op. Ondertussen heeft de vzw een exoskelet aangekocht. Dit laat mensen met dwarslaesie, een verlamming van de onderste ledematen, op een juiste manier oefenen om weer te lopen. Daarnaast versoepelt het onder andere de spieren en verbetert het de blaas- en darmfunctie.

“Het exoskelet kan ook in de industrie gebruikt worden” M ys: “ O m he t exoskele t t e ontwikkelen, heb ik verschillende evenwichtsstrategieën bestudeerd met behulp van een virtuele simulatie van de mens.” Op die manier kon hij een evenwichtsregelaar opstellen die aan beide eisen voldoet: comfortabel het evenwicht behouden en snel en krachtig ingrijpen indien nodig. Als Dries Mys' project. © Dries Mys laatste heeft hij de juistheid van de evenwichtsregelaar getest door het evenwicht Wanneer de persoon echter zijn evenwicht van de mens, in dit geval bij gezonde jongeren, verliest, grijpt het skelet in. Dit kan valongete verstoren tijdens het opstaan. Mét succes. lukken, met de bijhorende kosten, drastisch verminderen.

Potentieel

De regelaar die Mys ontworpen heeft, biedt dus potentieel voor het assisteren van verzwakte personen bij het behouden van hun evenwicht. Daarnaast kan men het ook voor industriële toepassingen gebruiken. Het skelet versterkt dan de mens en laat deze vrij bewegen tijdens het uitvoeren van zijn taak.

Op dit moment werkt Dries Mys verder aan zijn project. Zo moet het exoskelet, na de testen bij gezonde jongeren, nu getest worden bij de beoogde doelgroep van verzwakte personen. Daarnaast moet Mys ook de hardware nog verbeteren zodat het exoskelet in alle situaties een volledige assistentie kan geven.

Wil je het exoskelet in actie zien? Bekijk dan hier het filmpje: www.bit.ly/DriesMys Meer weten over de thesis? Surf naar www.scriptiebank.be/exoskelet Promotoren: Prof. Dr. Ir. Joris De Schutter, Dr. Ir. Erwin Aertbeliën en Dr. Friedl De Groote

“Maak registre

Word liever slimmer dan boos.

Drones worden steeds populairder. Helaas kan de Belgische wetgeving de technologie niet altijd volgen. Oud-rechtenstudente Evelien Alenus (UGent) zocht in haar masterproef uit waar het schoentje bij recreatieve drones precies knelt. De kans is groot dat je al een drone zag rondvliegen. Voor amper 20 euro kan je er zelf al eentje aanschaffen. Fijn om mee te spelen, maar helaas ook gemakkelijk om een misdrijf mee te begaan. Sommige exemplaren hebben een camera waardoor je stiekem foto’s of filmpjes van andere personen kunt maken. “De toestellen zijn vaak klein en bijna geluidloos waardoor mensen ze niet altijd opmerken. Zo wordt het natuurlijk moeilijker ertegen op te treden”, stelt Alenus. Daarbij speelt ook dat de bestuurder niet altijd gemakkelijk te traceren is vermits zij deze 'onbemande' vliegtuigen vanop afstand besturen.

Studentenabonnement vanaf € 11,50 /maand

“De aankoopprijs van een recreatieve drone is vaak lager dan de verzekering” Wetgeving

Daarom laat De Morgen geen enkele vraag nog onbeantwoord en geen enkel antwoord onbevraagd. Meer inzicht begint bij .

In april 2016 verscheen een Koninklijk Besluit over het recreatief gebruik van drones. Onder ‘recreatieve drones’ verstaat men toestellen van maximaal 1kg die niet hoger vliegen dan 10 meter. Zij mogen alleen boven privédomeinen vliegen en bestuurders moeten rekening houden

Surf nu naar demorgen.be/student

DM_ProgrammaScriptie_127x187.indd 2

© Wikimedia

01-09-17 12:08

Een dronebestuurder is niet verplicht om een opleiding te vo

met de geldende veiligheids- en privacywetgevingen. “Die zijn voldoende ruim geformuleerd zodat ook drones onder de huidige wetgeving vallen, maar er is een probleem: hoe die naleving wordt gecontroleerd is niet duidelijk.” Zo blijven er bijvoorbeeld vraagtekens rond de veiligheid. Een dronebestuurder is niet verplicht om een opleiding te volgen of een examen af te leggen. Alenus: “De nieuwe wetgeving verplicht bestuurders wel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten, maar door het gebrek aan controle is het


DE VL A AMSE SCRIPTIEKRANT · Jaargang 5 · n° 3 · September 2017

5

T EC H N O L O G I E

Studenten ontwerpen draadloos bestuurde Bobcat om te ontmijnen Ontmijnen blijft een gevaarlijke job voor het Belgische leger. Om hier iets aan te doen ontwierpen drie studenten autotechnologie van Hogeschool VIVES een Bobcat die bommen op afstand kan opgraven. Dagelijks zetten ontmijners, zowel in België als in het buitenland, hun leven op het spel om bommen onschadelijk te maken. Hoewel dit een risicovolle taak zal blijven, is het cruciaal om het gevaar zo veel mogelijk terug te dringen. Hiervoor heeft het Belgische leger de hulp ingeroepen van Hogeschool VIVES om een mechanische Bobcat om te bouwen naar een model dat draadloos bestuurbaar is. Bachelorstudenten autotechnologie Freek Mestdagh, Dries Naessens en Nico Vanneste namen uiteindelijk de uitdaging, als project voor hun thesis, aan. Zij ontwierpen een toestel dat het leger kan inschakelen om bommen op te graven. “Op die manier moet de ontmijner minder in contact komen met de bom wat het ontmijnen natuurlijk een pak veiliger maakt”, aldus Nico Vanneste.

“Ons ontwerp kost ongeveer 20.000 euro, het Amerikaanse systeem zit al snel aan de 180.000 euro”

Goedkoper dan de Amerikanen

“Er bestaan al Bobcats die op afstand bestuurbaar zijn binnen het Amerikaanse systeem. Dit zijn echter nieuwere machines die je elektrisch kan aansturen. Wij wilden een mechanisch aangestuurde Bobcat maken. Voor Defensie is het systeem met de mechanische Bobcat beter. Het leger moet namelijk vaak in gebieden waar er veel stof is opereren. Hierdoor zouden er met elektronische Bobcats veel problemen kunnen opduiken. Bovendien heeft de onze een veel lager kostenplaatje dan de nieuwere elektronische Bobcats. Ons systeem kost rond de 20.000 euro, het Amerikaanse systeem zit al snel aan de 180.000 euro”, vertelt Mestdagh.

Graven

Dries Naessens: “Met onze Bobcat kunnen we een diepte van 1m80 bereiken.”

© Nico Vanneste

eren van drone verplicht” Om het vliegen met een drone veilig te houden, heeft de overheid een filmpje gemaakt met de do’s en don’ts. Zo doe je geen vlieg kwaad.

DO  Controleer je drone voor elke vlucht  Hou je drone altijd in het vizier  Vlieg niet hoger dan +/- 10 meter  Hou een veilige afstand van mensen

Om aan het project te beginnen, gebruikten de drie studenten een standaardmodel waarbij ze verschillende onderdelen aanpasten en toevoegden om het aansturen vanop afstand mogelijk te maken. Ook deden ze elektrische aanpassingen, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van ledlampen die ook weer vanop afstand te bedienen zijn. Om de Bobcat te besturen heb je natuurlijk een speciaal ontwikkeld programma nodig om alles in goede banen te leiden. Naessens: “Met ons ontwerp konden we onder andere de snelheid en de hefrichting grondig afstellen. Daarnaast hebben we ook het graven getest. Hierbij konden we een diepte van 1m80 bereiken. Ons ultieme doel is uiteindelijk bereikt: de gehele Bobcat is vanop ongeveer 100 meter bestuurbaar met een simpele afstandsbediening.” Wat de volgende stap is? “Het is nu nog de bedoeling een GPS te integreren, camera’s te plaatsen en het voertuig explosiebestendig te maken. Dan is het voertuig echt gebruiksklaar”, aldus Vanneste.

DON’T  Vlieg niet met een drone zwaarder dan 1kg  Blijf uit de buurt van luchthavens  Vlieg niet over mensen  Vlieg niet boven publiek terrein Kijk hier naar het filmpje: www.bit.ly/drone-overheid

olgen of een examen af te leggen.

zeer de vraag of iedereen die daadwerkelijk afsluit. De aankoopprijs van een recreatief toestel is trouwens vaak goedkoper dan de verzekering.” Een registratieverplichting van een drone zou volgens Alenus al meer klaarheid kunnen scheppen bij een ongeval.

Schoonheidsfoutjes

Drones kunnen ook strafrechtelijke misdrijven vergemakkelijken. “Denk maar aan woonstschennis, het afluisteren van gesprekken of het bespieden

Bachelorstudenten autotechnologie Nico Vanneste, Freek Mestdagh en Dries Naessens met hun omgebouwde Bobcat.

© CC

van personen. Deze inbreuken worden in principe voldoende gedekt door het strafrecht, maar ook hier zou een registratieverplichting zijn nut hebben”, meent Alenus. De grotere opkomst van drones zal uitwijzen of de huidige wetgeving voldoet. Daarbij zal duidelijk worden of de ‘schoonheidsfoutjes’ in het Koninklijk Besluit voor problemen zullen zorgen. Alenus: “Het belangrijkste aandachtspunt voor de wetgever blijft het controleprobleem bij het gebruik van drones.”

Dit artikel verscheen eerder in Metro. Meer weten? www.scriptiebank.be/drones

Dit artikel verscheen op engineeringnet.be Meer weten? Surf naar www.scriptiebank/draadlozebobcat

Promotor: Prof. Gert Vermeulen

Promotor: Jeremy Lebon


DE VL A AMSE SCRIPTIEKRANT · Jaargang 5 · n° 3 · September 2017

6

INTERVIEW

“Dankzij mijn thesis heb ik nooit moeten solliciteren” Als Vlaams Minister van Innovatie is Philippe Muyters een van de spilfiguren binnen het wetenschappelijke onderzoek in Vlaanderen. Maar hoe zat het eigenlijk met zijn thesisonderzoek? En hoe heeft hij zijn studententijd beleefd? Een interview.

Stel dat de Vlaamse Scriptieprijs toen al bestond, zou u dan hebben meegedaan? “Ik denk het wel. Ik had het gevoel dat ik iets had bestudeerd dat toch wat anders lag. Iets bruikbaars en maatschappelijk relevant, dat is ook onderzoek waar de Vlaamse Scriptieprijs naar op zoek is. Het mooiste bewijs is dat ik mijn werk heb kunnen omzetten in wetgeving. Het zou zonde zijn van de moeite om er niets meer mee te doen, want je werkt uiteindelijk toch een heel jaar intensief aan zo’n thesis. Dat is ook een advies dat ik wil meegeven aan alle studenten: doe er iets mee. Wie weet kan de maatschappij of de economie er iets mee doen. De Vlaamse Scriptieprijs moet je zien als een soort springplank die je kan helpen je onderzoek naar buiten te brengen.”

Waar en wat heeft u gestudeerd? “Ik startte aanvankelijk met Natuurkunde, maar dat was mijn ding niet. Veel te theoretisch. Ik ben dan overgestapt naar Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Daarin waren er drie mogelijke richtingen: bedrijfseconomie, publieke economie en kwantitatieve economie. Ik koos, omwille van mijn interesse in wiskunde en geometrie, voor die laatste optie. In totaal waren we met ongeveer 350 studenten, waarvan dertig studenten in onze groep, het grootste aantal ooit voor die richting. Nooit heb ik spijt gehad van die keuze. Wiskunde en statistiek deed ik echt dolgraag. Ik was altijd goed mee en ging nogal spelenderwijs om met de inhoud.”

INTERDISCIPLINAIR

Op onze website kunnen studenten onderwerpen voor hun thesis vinden. Maar ook in onze online scriptiebank vinden ze inspiratie. Daarnaast biedt de wetenschapswinkel hen onderwerpen aan op vraag van non-profitorganisaties. Hoe kunnen studenten, volgens u, aan nog andere goede onderwerpen geraken?

Minister Muyters in ’84 tijdens zijn studentenjaren.

Wat deed u in uw vrije tijd als student? “Ik heb altijd gesport, ook aan de universiteit. Met die dertig man in ons jaar hadden wij een minivoetbalploeg opgericht waarmee we in de competitie meespeelden. Ik nam graag deel aan het studentenleven. Zo ging ik met mijn studiegenoten ook naar fuiven, wat nogal uitzonderlijk was voor studenten uit een kwantitatieve economische richting. (lacht) Maar ik engageerde mij ook als student. Ik was vertegenwoordiger van ons jaar bij de proffen, waarbij ik mee de examenroosters hielp opstellen. Studeren bleef voor mij doorheen het jaar wel het belangrijkste. Op die manier had ik tijdens de examens eigenlijk best wat vrije tijd.”

LEGERDIENST

Welk onderwerp koos u voor uw thesis? “Ik heb in mijn scriptie rond pensioenen in Vlaanderen gewerkt. Pensioensparen bestond toen nog niet. De thesis was een soort van vooronderzoek waarop ik later, dankzij mijn promotor, op verder kon werken. Zo was mijn thesis eigenlijk het vertrekpunt voor wetgeving rond pensioensparen.”

Hoe was uw relatie met uw promotor? “Ik had geluk met mijn promotor, professor Emiel van Broekhoven. Het klikte heel goed tussen ons, wat heel belangrijk is voor je thesis. Hij zat ook in de bankwereld waardoor hij heel goed wist wat er in de economie gebeurde. Ook na mijn thesis hielden we trouwens contact. Zo haalde van Broekhoven mij uit mijn legerdienst om me mijn thesisonderzoek naar wetgeving te laten vertalen. Hij schakelde me vervolgens in als jobstudent om tijdens de vakantie mee te werken aan onderzoeken. Leuke herinneringen allemaal. Mijn thesis heeft eigenlijk voor mijn eerste job gezorgd en zo ben ik altijd van het ene in het andere gerold, zonder ooit te moeten solliciteren.”

Een thesis is voor iedereen hard zwoegen en zweten. Hoe heeft u uw thesis aangepakt?

“De Vlaamse Scriptieprijs moet je zien als een springplank die je kan helpen om je onderzoek naar buiten te brengen”

“Ik heb een beetje literatuurstudie gedaan, maar ik wou eigenlijk vrij snel zelf gaan onderzoeken. Mijn promotor spoorde mij aan een vragenlijst op te stellen om interviews af te nemen. Ik klopte aan bij vrienden en familie om te vragen of zij een uur wilden vrijmaken om mijn vragen te beantwoorden. Ik wou peilen naar hun mening over pensioensparen en pensioenen in het algemeen om te zien of zij hiermee bezig waren. Mijn thesis bestond uit een inleiding van enkele pagina’s, de uitleg van mijn onderwerp en dan de bevraging. In totaal maar een veertigtal pagina’s. Er bestond toen nog geen pc. Alles moest op een typemachine gebeuren, met Tipp-Ex in de aanslag

bij ieder foutje. Het was dus wel handig dat mijn vader voorstelde om mijn thesis, nadat ik alles eerst had opgeschreven, uit te typen. (lacht)”

Een thesis van veertig pagina’s is niet meteen een zware klepper. Hoe was uw beoordeling? “Mijn promotor was eigenlijk wildenthousiast. Hij had een 18 voorgesteld, maar de assessor was vernietigend en wou mij maar een 10 geven. Uiteindelijk zijn ze uitgekomen op een 14. Volgens de assessor was er niks afgewerkt, maar dat kon ook niet. Het was erg inventief; ik had geen zware literatuurstudie gedaan en tientallen boeken gelezen en samengevat. Ik was ook niet over heel Europa naar pensioensystemen gaan zoeken om te zien hoe ze daar werkten. Ik had het met mijn promotor op een heel andere manier aangepakt: wat vinden we zelf, hoe staan wij tegenover pensioensparen. Wat daaruit kwam zijn we dan gaan toetsen. De thesis was een vooronderzoek en dat was ook weer de kritiek. Maar na dit onderzoek, konden we met het eigenlijke onderzoek beginnen.”

“Mijn promotor wou me een 18 geven voor mijn thesis, mijn assessor maar een 10”

Neemt u die oude thesis nog wel eens vast? “Nee, dat niet meer, dat is ondertussen al ruim dertig jaar geleden (Muyters studeerde in ’84 af, red.). Maar normaal gezien heb ik het werk nog wel thuis liggen, in een houten koffer in de computerkamer. Net nadat ik afgestudeerd ben, heb ik mijn thesis natuurlijk wel nog bekeken om erop verder te werken.”

“De beste innovaties komen voort uit een puur maatschappelijke context. Om onderwerpen te vinden moet je gewoon rond je kijken en luisteren naar je omgeving. Gebruik die gezonde verwondering van toen je klein was. Het ontstaan van taxideelbedrijf Uber is daar een mooi voorbeeld van. Dit is ontstaan doordat twee mensen in Parijs voor hun hotel maar bleven wachten op een taxi. En dat terwijl er zo veel lege auto’s voorbij reden. Dit deed hen nadenken: wat als we nu eens die auto’s zouden vullen? Dan moet je niet meer wachten op een taxi en kan iemand anders er nog iets aan verdienen. Er zijn bovendien actuele thema’s genoeg: de vergrijzing van de bevolking, milieu en klimaatdoelstellingen, stress op het werk, hernieuwbare energie,… noem maar op. Wat ik ook interessant vind, is het interdisciplinaire. Durf eens over de muur te kijken en te zien of we bepaalde zaken van de ene discipline niet kunnen gebruiken voor de andere discipline. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de aanpak van Multiple Sclerose, een aandoening die vooral in West-Europa en Amerika voorkomt. Op een bepaald moment hadden artsen en voedingsspecialisten er een discussie over en vroegen ze zich af of voeding iets met de ziekte te maken kon hebben. Bij de eerste resultaten lijkt het ook die richting uit te gaan. Laten we dus vooral ook innovatief blijven: zet een socioloog eens samen met een ingenieur bijvoorbeeld, zoek eens andere combinaties op.”

Heeft u nog tips voor thesisstudenten? “Zoek een promotor met wie het klikt, dat is echt essentieel. En schrijf over een onderwerp dat je passioneert.”

Minister Muyters is dit jaar de eerste in de rij van BV's die wij interviewden. Eerdere interviews met onder andere Bart Schols en Ihsane Chioua Lekhli zijn terug te vinden op www.bit.ly/BVscripties. Maar stay tuned voor nog meer BV-interviews!


DE VL A AMSE SCRIPTIEKRANT · Jaargang 5 · n° 3 · September 2017

7

E CO N O M I E

Autodelen voor dummies Steeds meer mensen delen, via deelplatformen, hun auto met anderen. Maar dit brengt problemen mee op juridisch en verzekeringstechnisch vlak. Vijf bachelorstudenten rechtspraktijk van de Arteveldehogeschool in Gent onderzochten de moeilijkheden voor hun scriptie en schreven een brochure met tips en advies. Misschien heb je al eens gehoord van Drivy of CarAmigo. Dit zijn voorbeelden van deelplatformen voor auto’s. Via een app kan je een auto van een andere persoon lenen die misschien maar een straat van jou verwijderd is. Maar het delen brengt juridische en verzekeringstechnische moeilijkheden met zich mee. Met die problemen gingen vijf studenten aan de slag. Dean Messany, Ellen Decock, Leen Standaert, Lorenzo Risack en Natasja Vandenberghe, studenten rechtspraktijk aan de Arteveldehogeschool in Gent, onderzochten de voorwaarden van vier autodeelplatformen. Daarnaast namen ze interviews af van zowel experts als beheerders van de platformen om tot een genuanceerd beeld te komen van het autodelen.

Risico

“De problemen beginnen al op verzekeringsvlak. Wanneer je een auto op de weg brengt, moet je een geschikte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben. Maar wanneer je je auto verhuurt stijgt het risico. Bovendien kent de verzekeraar ook niet het rijverleden van de andere bestuurders. Het

er is nog geen enkel mobiliteitsplatform erkend. Bovendien hebben deze platformen ‘roerende inkomsten’ wat fiscaal gezien een andere behandeling nodig heeft.

“Er is nog geen enkel mobiliteitsplatform erkend” Brochure

Om alles rond het autodelen transparanter te maken, ontwikkelden de studenten van de Arteveldehogeschool een brochure. Risack: “Hierin staan tips en advies op maat gemaakt voor verschillende deelplatformen. Je komt er alles te weten over de juridische, fiscale en verzekeringsproblemen. Zo kan je bijvoorbeeld lezen wat je moet doen bij schade wanneer je Uber(POOL) gebruikt.” Lorenzo Risack: "Er is geen concreet wettelijk kader rond autodelen.”

probleem blijft hier bij de verzekeraar liggen: de wagen is namelijk als eigendom verzekerd en niet het gebruik ervan. Wanneer een persoon, die aangesloten is bij een autodeelplatform, een ongeval met iemand anders zijn of haar auto krijgt, draait de verzekeraar dus óók op voor de kosten. Die kosten rekent hij door aan de eigenaar via een verhoging van diens verzekering”, aldus Lorenzo Risack. Risack: “Ook op juridisch en fiscaal vlak zijn

er vragen. Er is geen concreet wettelijk kader rond autodelen. Wanneer je bijvoorbeeld bij Blablacar meer dan drie passagiers meeneemt, gaat het niet meer om kosten delen, maar dan ben je eigenlijk winst aan het maken. Dit moet natuurlijk worden belast. In de Programmawet van 1 juli 2016 voorziet de wetgever een wettelijk kader voor erkende platformen, maar die voldoet niet. Zo geldt de wet enkel voor erkende platformen, maar:

Dit artikel verscheen in Metro. Download de brochure via www.scriptiebank.be/brochure_autodelen Meer lezen: www.scriptiebank.be/autodelen Promotor: Vicky Franssen en Wim De Bruyn

I N H E T KO R T

PhD-student Tom Dendooven naar Nobelprijs-banket dankzij thesis over superbacteriën Tom Dendooven, vorig jaar genomineerd voor de Vlaamse Scriptieprijs, mag de universiteit van Cambridge vertegenwoordigen op het prestigieuze Stockholm International Youth Science Seminar. Daarnaast mag hij ook de Nobelprijs-ceremonie en het banket bijwonen. Het Stockholm International Youth Science Seminar, een Zweeds initiatief in samenwerking met de Nobelprijsstichting, nodigt elk jaar in december de 25 meest beloftevolle jonge onderzoekers ter wereld uit. Tom Dendooven, die momenteel doctoreert aan de universiteit van Cambridge, is één van die uitverkorenen.

Ziekenhuisbacterie

Dendooven dankt zijn selectie aan zijn sterke masterthesisonderzoek naar superbacteriën, waarmee hij in 2016 met grootste onderscheiding aan de KULeuven afstudeerde. Hij sleepte met die scriptie ook een nominatie voor de Vlaamse Scriptieprijs in de wacht. Tom Dendooven zocht in zijn thesis naar een antwoord om de groei aan superbacteriën –ook wel bekend als de ziekenhuisbacterie- een halt toe te roepen. Daarvoor klopte hij aan bij een natuurlijke vijand van bacteriën, een bacteriofaag of bacteriëneter. “Ik heb die onschadelijke

minivirussen bestudeerd om effectieve strategieën tegen superbacteriën te ontrafelen. Die informatie kan ons helpen in de zoektocht naar nieuwe bestrijdingsmiddelen tegen superbacteriën, zoals de ziekenhuisbacterie.”

Wil je meer weten over zijn thesis? Surf naar www.scriptiebank/bacteriofaag Bekijk een filmpje over zijn thesis op: www.bit.ly/TDendooven Promotor: Prof. Dr. Ir. Rob Lavigne

Economischer en milieuvriendelijker varen dankzij haaienschubben Elias Deleener, exstudent Nautische Wetenschappen aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, onderzocht een manier om de scheepvaart goedkoper en minder vervuilend te maken. Schepen zouden ongeveer 90 procent van al onze aankopen vervoeren. Helaas blijft de scheepvaart een van de meest vervuilende industrieën op aarde. Om de scheepvaart goedkoper en milieuvriendelijker te maken ging Elias Deleener, genomineerde voor de Vlaamse Scriptieprijs in 2016, op zoek naar een manier om hier iets aan te doen.

Zwemmen

Duizenden jaren ontwikkelde de kortvinmakreelhaai speciale ‘tandjes’ op zijn huid (een haai heeft geen schubben maar zogenaamde dental dermicles) die bepaalde wervelingen veroorzaken waardoor een soort vacuüm rond de vis ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de haai haast geen wrijvingsweerstand meer ondervindt tijdens het zwemmen. Deleener heeft die haaienhuid met 3D-printen nagebootst. Hiermee had hij panelen bekleed waarmee hij tests deed om de wrijvingsweerstand te verminderen. Want minder weerstand betekent minder brandstofverbruik en minder kosten. De combinatie van schubben en micro-bubbels zou volgens Deleener een oplossing kunnen

bieden. De bubbels blaast men onder het schip waardoor dat als het ware op een luchtlaag in plaats van op het water vaart. De wervelingen zouden de luchtbubbels vasthouden en ze niet laten samenklonteren zodat ze hun effectiviteit niet verliezen. Deleeners tests waren veelbelovend, maar dit moet nog uitgetest worden op volledige scheepsrompen.

Wil je meer weten over zijn thesis? Surf naar www.scriptiebank/haaienhuid Bekijk het filmpje op: www.bit.ly/EDeleener Promotoren: Dr. ir. Remke Willemen, Peter Bueken, Stefaan Bueken


DE VL A AMSE SCRIPTIEKRANT · Jaargang 5 · n° 3 · September 2017

8

WETENSCHAPPEN

“De bijenpopulatie gaat erop achteruit in Vlaanderen” Bijen, die voor een deel verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van inheemse planten, sterven steeds meer uit in Vlaanderen. Om de sterfte tegen te gaan heeft ex-studente groenmanagement Coralie Lagae (VIVES) een criterialijst opgesteld waardoor gemeentes weten waar ze nog een tandje kunnen bijsteken. ‘Als de bij van de aardbodem verdwijnt, heeft de mens nog maar vier jaar te leven.’ Het is een uitspraak uit 1901 van Maurice Maeterlinck. De bijen zijn in ons land nog niet verdwenen, maar het gaat niet goed met hen. Cursussen om imker te worden zijn populair. Toch ging de laatste jaren de bijenpopulatie erop achteruit in Vlaanderen. Door de verstedelijking is er een tekort aan voedselaanbod en nestgelegenheid. Daarnaast zorgt de besmetting met de varroamijt voor bijensterfte. Ook het gebruik van pesticiden en de klimaatverandering spelen een rol.

“Ongeveer 35 procent van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van natuurlijke bestuiving” Bijen zijn van groot belang voor onze biodiversiteit. Zo zijn ze belangrijke bestuivers van planten die wij eten en zijn daarnaast ook nog van groot belang voor de voortplanting van inheemse planten. Ongeveer 35 procent van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van natuurlijke bestuiving.

Criterialijst

Coralie Lagae: “De groene ruimte in steden kan heel wat aan bijen bieden. Het is belangrijk dat er een juist beheer wordt toegepast en dat er interessante planten aanwezig zijn.” Om aan dit groenbeheer iets te doen hebben gemeentes advies en kennis nodig over de materie. Daarom heeft Lagae een criterialijst bedacht. “Hierin worden alle aspecten omtrent voedselaanbod, nestgelegenheid, nestmateriaal en sensibilisatie bevraagd. Via een score kan men nagaan welke acties de gemeente moet ondernemen. Wanneer ze te laag scoren op een bepaald gebied is dit een teken om actie te ondernemen.”

Zandheuvels

Maar wat kunnen de gemeentes dan specifiek doen? Lagae: “Een aanpassing in het openbaar groen moet zorgen voor diverse plantengemeenschappen die zorgen voor een continue bloei. Op die manier kunnen bijen blijven bestuiven. Gemeentes kunnen bebouwde bodems verder ontwikkelen voor de bijen en nestgelegenheid zoals zandheuvels creëren. Daarnaast moeten we het grote publiek sensibiliseren. Dit kan door campagnes op het getouw te zetten om mensen met tuinen op het belang te duiden van natuurlijke tuinen voor bijen. Ook de overheid kan een steentje bijdragen. Zo kan ze bijvoorbeeld locaties voorzien voor bijenkasten.”

Wil je bij je thuis bijen helpen? Dat kan! $ Plant bloembollen in het najaar: vingerhelmbloem, gewone vogelmelk en boerenkrokus zijn vroege bloeiers en zijn populair bij bijen en vlinders.

Bijen zijn belangrijke bestuivers van eetbare planten.

© CC

Kom op zondag 26 november naar de Dag van de Wetenschap $ Maak zelf een bijenhotel of koop er eentje in de winkel. Meer informatie vind je terug op deze website: www.bit.ly/bijenhoteltuin $ Kies de juiste balkonplanten: vervang begonia’s en petunia’s door een mix van grasklokjes, wilde reseda en ezelsoren. Bron: natuurpunt.be

Wat? • Hét grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel. • Verrassende demonstraties, verbluffende experimenten en leuke workshops waar je zelf aan de slag kan en jouw talenten ontdekt. • Een unieke gelegenheid om al je vragen af te vuren op kei-coole onderzoekers die je alles haarfijn uitleggen. • Een dag waarop je verwonderd wordt door alle toepassingen van wetenschap en technologie in je dagelijks leven.

Dit artikel verscheen in Metro. Meer weten? Scriptiebank.be/bijen

• Kortom: een wetenschappeleuke dag. Mis het niet!

Voor wie?

Promotor: Bregt Roobroeck

• Iedereen is wetenschapper op de Dag van de Wetenschap!

Surf voor alle details www.dagvandewetenschap.be

COLOFON

naar

De ScriptieKrant is een uitgave van Scriptie vzw. Scriptie heeft als missie wetenschap, techniek en innovatie dichter bij het grote publiek te brengen en het werk van jong onderzoekstalent meer bekendheid te geven. teksten:

Tatiana De Wée, Arnaud Zonderman en deelnemende studenten | Arnaud Zonderman · Rozenweg 4b · 1731 Zellik

vormgeving:

www.grase.be

verantwoordelijke uitgever:

In samenwerking met de associaties van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen en verenigingen, musea, bedrijven en federaties.

De Vlaamse Scriptieprijs wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapsinformatie, een initiatief van de Vlaamse Overheid.

Technopolis_Dag van de Wetenschap.indd 1

31/08/17 11:30


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.