Page 28

EINDRAPPORT AQUADRA

Educatief pakket

Ardenne & Gaume ontwikkelde een educatief pakket rond water en begeleidde scholen bij het gebruik hiervan. In Nederland ontwikkelde het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) eenzelfde educatief pakket voor de scholen. Dit kon vanaf september 2012 gebruikt worden. Dit educatieve pakket zal ook na AQUADRA gebruikt kunnen worden. Er komt een website om de resultaten van de testen op waterkwaliteit samen te brengen.

Waterkamp in Aken

In de zomer van 2011 vond een eerste waterkamp plaats in de buurt van Aken. Twintig jongeren uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland ontdekten samen het belang van geïntegreerd waterbeheer. In de zomer van 2012 vond eenzelfde waterkamp plaats in Wallonië.

Waterdoedag in Plombières

Op 8 en 9 september 2012 organiseerde het JCE de Waterdoedag in het Geuldal. Langs de Geul konden deelnemers een tocht doen.

Hoofdstuk 5

Overkoepelende initiatieven Meetpunten Modellering Picknickplaatsen Charter Cartografie

Overkoepelende initiatieven

Stroomgebied DE GEUL

Communicatie-initiatieven in het stroomgebied van de Geul

52

53

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Advertisement