Page 27

EINDRAPPORT AQUADRA

EINDRAPPORT AQUADRA

Pilootproject 66 Opwaardering van het brongebied (Raeren) Geïnterviewde: Dominique Rosengarten (Ardenne & Gaume ASBL)

Het Geuldal staat bekend om zijn natuurlijke en uiterst waardevolle gebieden en zijn landelijk karakter. De oevers van de waterstroom zijn bijna allemaal Natura 2000-gebied en vormen zo een waar ecologisch netwerk. Het waterrijke gebied van de Rasey is uiterst waardevol en vormt een belangrijk brongebied voor de Geul. De lokale verenigingen voor natuurbehoud proberen al verscheidene jaren dit gebied te beschermen. Het AQUADRA-project zou het toelaten de aankoopopportuniteit die zich vandaag de dag voordoet, te benutten.

Doel Uitbouwen van het ecologisch netwerk.

Uitvoering Een beheersplan werd opgesteld voor de hele site. Wat de landbouw in dit gebied betreft, werd er een akkoord getekend met een plaatselijke landbouwer. Op termijn is het de bedoeling om het gebied te laten erkennen als natuurreservaat.

P A S P O O R T

Geïnterviewde: Dominique Rosengarten (Ardenne & Gaume ASBL)

Aanleiding

Kostprijs

De partners van het AQUADRA-project waren van mening dat de site rondom de Casinovijver een perfecte locatie vormde voor de aanleg van picknickplekken. De site heeft immers een kunstmatige vijver en wordt omkaderd door het uiterst waardevolle, zinkhoudende heuvellandschap. Doordat het in de directe omgeving van de Geul gelegen is, is het een ideaal vertrekpunt voor diverse wandelroutes.

Partners

Doel

Waar

Raeren, Wallonië. Waterloop de Lontzenerbach

Initiatiefnemer

Ardenne & Gaume ASBL Studie, twee werven: 41 000 € Ardenne & Gaume ASBL

Contactpersoon

Didier Bonni (secretariat@ardenne-et-gaume.be)

De heraanleg van de heuvels rondom de Casinovijver vormen een aanvulling op de infrastructuurwerken die zijn voorzien onder Actie 4 van het project. Ze maken het mogelijk meer inzicht te verkrijgen in aquatische milieus en zinkhoudende gebieden. De bezoekers krijgen via wandelpaden met open roosters en didactische elementen toegang tot de heuvels en kunnen zo het zinkhoudende gebied verkennen en observeren.

Stroomgebied DE GEUL

Aanleiding

Pilootproject 77 Heraanleg van de heuvels rondom de Casinovijver (Kelmis)

P A S P O O R T Waar

Kelmis, Wallonië. Waterloop de Geul

Initiatiefnemer

Ardenne & Gaume ASBL

Kostprijs

Studie, twee werven: 115 000 €

Partners

Ardenne & Gaume ASBL

Contactpersoon

Didier Bonni (secretariat@ardenne-et-gaume.be)

Uitvoering De vzw Ardenne & Gaume en de gemeente Kelmis werkten aan de infrastructurele voorzieningen in een hedendaags concept. De site kreeg een afsluiting en een natuurlijke vijver is aangelegd.

Verloop Tijdens de werken hebben zich geen onvoorziene problemen of vertragingen voorgedaan.

50

51

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Advertisement