Page 26

EINDRAPPORT AQUADRA

EINDRAPPORT AQUADRA

Pilootproject 55 Aanleg van een natuurlijke retentiezone in Hombourg (Plombières) Geïnterviewde: Dominique Rosengarten (Ardenne & Gaume ASBL)

De Gulp is een zijbeek van de Geul die de laatste jaren meerdere malen heeft moeten afrekenen met hoogwater. In 2007 en 2012 was er sprake van ernstige overstromingen die behoorlijk veel schade hebben aangericht in Wallonië, Vlaanderen en Nederland. Het bleek nodig in het stroomopwaartse gedeelte een zo groot mogelijke hoeveelheid water op te vangen.

Stroomgebied DE GEUL

Aanleiding

P A S P O O R T Waar

Plombières, Wallonië. Waterloop de Gulp

Initiatiefnemer

Ardenne & Gaume ASBL

Kostprijs

Doel

80 000 €

Het doel was een retentiezone te creëren die de gevolgen van overstromingen stroomopwaarts zou beperken door de voormalige waterbekkens in ere te herstellen. Deze restauratiewerken zouden het ecologisch netwerk consolideren (ecologische corridors, Natura 2000). Bijzondere aandacht ging naar landscaping.

Ardenne & Gaume ASBL Gemeente Plombières Waterschap Roer en Overmaas Contrat de rivière Meuse Aval et affluents

Partners

Contactpersoon

Didier Bonni (secretariat@ardenne-et-gaume.be)

Uitvoering Een studiecomité werd opgericht om het project vorm te geven. Langs de Gulp, stroomopwaarts richting het kruispunt van Gulpen en rue d’Aubel, bevonden zich vroeger waterbekkens. Deze werden echter gedraineerd, drooggelegd en opgehoogd. De eigenaar van de terreinen wilde deze bekkens graag opnieuw uitgraven. Ardenne & Gaume hebben een huurovereenkomst ondertekend om deze werken te kunnen uitvoeren. De retentiezone is aangelegd door twee vijvers uit te graven.

Verloop Het beheer van de site gebeurde in samenwerking met de eigenaar en een plaatselijke landbouwer. Op termijn is het de bedoeling dit project te integreren in het netwerk Natura 2000. Tijdens de werken hebben zich geen onvoorziene problemen of vertragingen voorgedaan.

48

49

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Advertisement