Page 24

EINDRAPPORT AQUADRA

EINDRAPPORT AQUADRA

Pilootproject 33 Aanleg van een natuurlijke retentiezone in Neuhaus (Lontzen) Geïnterviewde: Dominique Rosengarten (Ardenne & Gaume ASBL)

Het dorpscentrum van Lontzen werd regelmatig geconfronteerd met overstromingen. De stroomopwaarts gelegen velden vingen een deel van het water op bij hoogwater maar niet voldoende. Het retentiepotentieel van het bestaande waterrijke gebied moest worden verhoogd en het wateroverschot moest via een onbewoond gebied worden omgeleid naar de Geul.

Doel Het project had als doelstelling een retentiezone te creëren door de aanleg van een waterrijk gebied, gekoppeld aan een debietverlaging van 0,5 m³/s richting de Geul. Een andere doelstelling was om met beplanting het ecologisch netwerk te consolideren. Hierbij ging bijzondere aandacht naar de integratie in het landschap.

Stroomgebied DE GEUL

Aanleiding

P A S P O O R T Waar

Lontzen, Wallonië. Waterloop de Lontzenerbach

Initiatiefnemer

Ardenne & Gaume ASBL

Kostprijs

102 000 €

Partners

Gemeente Lontzen, Wallonië

Contactpersoon

Didier Bonni (secretariat@ardenne-et-gaume.be)

Uitvoering Een studiecomité werd opgericht om het project vorm te geven. De site van Neuhaus aan de rand van de Lontzenerbach behoort toe aan de gemeente Lontzen. In 2011 hebben de gemeente en Ardenne & Gaume een huurovereenkomst getekend om de werken te kunnen uitvoeren. Een stuw is gebouwd en enkele grondwerken zijn gerealiseerd. Bovendien is een buizennetwerk aangelegd en is er genivelleerd om het teveel aan water naar de Geul af te voeren via een bestaande gracht en een kleine zijbeek, de Lindengraben.

Verloop Tijdens de werken hebben zich geen onvoorziene problemen of vertragingen voorgedaan.

44

45

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Advertisement