Page 19

EINDRAPPORT AQUADRA

EINDRAPPORT AQUADRA

Pilootproject 22 Aanleg van een erosiebekken op de Horstergrub (Nederland) Geïnterviewde: Harrie Winteraeken (Waterschap Roer en Overmaas, WRO)

Via de Horstergrub stroomden bij piekdebieten grote modderstromen tot in het centrum van ’s-Gravenvoeren. Een deel van dit water stroomde af van de hoger gelegen gebieden in Nederland. Ook in Mesch en Eijsden ontstond geregeld wateroverlast bij hevige regenval. Al langer bestonden plannen om een regenwaterbuffer aan te leggen op de Horstergrub. Dankzij AQUADRA kon dit project worden uitgevoerd.

Doel De aanleg van een erosiebekken zou moeten leiden tot vermindering van de wateroverlast en modderstromen in ’s-Gravenvoeren, Mesch en Eijsden.

Uitvoering Stroomafwaarts van Mheer is een regenwaterbuffer gegraven met een capaciteit van ongeveer 1380 m³. De gekozen locatie lag op een steile helling en bood weinig ruimte. Daarom werd de helling gedeeltelijk ondergraven en werd een verstevigde muur aangelegd.

Stroomgebied DE VOER

Aanleiding

P A S P O O R T Waar

Stroomafwaarts van Mheer, Nederland, de Horstergrub

Initiatiefnemer

Waterschap Roer en Overmaas

Kostprijs

277 000 € (Interregsubsidie 115 000 €)

Partners

Waterschap Roer en Overmaas Gemeente Margraten-Eijsden Provincie Limburg (NL)

Contactpersoon

Harrie Winteraeken (h.winteraeken@overmaas.nl)

Regenwaterbuffer Horstergrub vlak na de aanleg. Op de voorgrond de uitstroom, boven in beeld de instroom. Foto: Waterschap Roer en Overmaas.

Verloop De werken werden aanbesteed op 20 juni 2011. De voorbereidingsfase met financiering en technische uitwerking voor de specifieke locatie nam veel tijd in beslag maar leverde een vlotte afwerking op. Na de gunning op 16 september startten de werken op 10 oktober 2011. Tijdens de werken hebben zich geen onvoorziene problemen of vertragingen voorgedaan, waardoor ze op 13 december 2011 werden afgerond.

Aandachtspunten Het is van belang in een vroegtijdig stadium met de partners en belanghebbenden contact te hebben, goed rekening te houden met de specifieke locatie en de financiering en de technische uitwerking goed voor te bereiden.

34

Regenwaterbuffer Horstergrub, op de voorgrond de noodoverloop en daarachter de leegloop. Foto: Waterschap Roer en Overmaas.

35

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Advertisement