Page 13

EINDRAPPORT AQUADRA

Communicatie-initiatieven in het stroomgebied van de Jeker

Hoofdstuk 2

Infomoment hermeandering Kevie

Op zaterdag 18 juni 2011 organiseerden het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met medewerking van de provincie Limburg en Natuurpunt een infomoment voor de omwonenden van De Kevie met uitleg over de werkzaamheden. Ingenieur Werner Mennen (VMM) gaf een theoretische uiteenzetting waarna een terreinbezoek plaatsvond.

Waterkamp in Aken

In de zomer van 2011 vond een eerste waterkamp plaats in de buurt van Aken. Twintig jongeren uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland ontdekten samen het belang van geïntegreerd waterbeheer. In de zomer van 2012 vond eenzelfde waterkamp plaats in Wallonië.

Opening waterwandeling Lauw

Op 22 april 2012 opende RLH in samenwerking met de provincie Limburg en VMM de waterwandeling langs de Jeker in Lauw, met verschillende gegidste wandelingen voor de omwonenden en andere geïnteresseerden.

Symposium Jeker

Op 14 september 2012 organiseerde het CR Haut Geer in samenwerking met RLH een symposium voor professionelen in Donceel over de pilootprojecten op de Jeker. In de voormiddag waren er theoretische uiteenzettingen en in de namiddag hadden terreinbezoeken plaats.

DE BERWIJN Stroomgebied DE BERWIJN

Stroomgebied DE JEKER

Het stroomgebied van

De Berwijn is een Belgische rivier in het stroomgebied van de Maas. De Berwijn ontspringt in de Waalse gemeente ThimisterClermont en mondt ongeveer 31 km verder uit in de Maas te Moelingen (Voeren). De rivier stroomt snel en steekt geen landgrenzen over. De Berwijn heeft wel een heel aantal zijrivieren. Als de lengte van de zijriviertjes wordt meegeteld, beslaan de waterlopen zo’n 110 kilometer.

Opening Kevie en Vreren-Nerem

Op 10 maart 2013 vond de opening plaats van de pilootprojecten in Vreren-Nerem en De Kevie in het deelbekken van de Jeker. Omwonenden namen deel aan geleide wandelingen in De Kevie en kregen een rondleiding langs de werken in Vreren-Nerem. Voor de professionelen was er een officiële opening met wandeling door De Kevie en rondleiding in Vreren-Nerem.

Beekbrigade

Voor de scholen in Tongeren werkte het RLH een educatief project uit met excursie naar De Kevie. Voor Nederland is het lesmateriaal aangepast aan het Nederlandse deel van de Jeker.

22

23

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Advertisement