Page 10

EINDRAPPORT AQUADRA

EINDRAPPORT AQUADRA

Pilootproject 3 Aanpassingswerken aan het wachtbekken in de vallei van de Yerne Geïnterviewde: Julien Mols (Contrat de rivière Meuse Aval, CRMA)

Aandachtspunten

De vallei van de Yerne is bijzonder gevoelig voor erosie. De vruchtbare landbouwgrond spoelt bij hevige regenval weg. Dit veroorzaakt modderstromen en overstromingen.

Voor dit pilootproject hebben de gemeenten in de Yernevallei zelf subsidies uitgeschreven. Als ook in Wallonië subsidies voor erosiemaatregelen zouden bestaan, zouden in Wallonië veel meer maatregelen tot stand kunnen komen. Onderhandelingen en overlegmomenten met de eigenaren van privégronden zijn tijdrovend en leiden niet altijd tot overeenstemming.

Doel Het voornaamste doel van dit pilootproject is het tegengaan van de erosieproblemen. De modderstromen en overstromingen moeten worden verminderd, terwijl de vruchtbare landbouwgrond zoveel mogelijk moet worden behouden.

Stroomgebied DE JEKER

Aanleiding

Uitvoering In Lantremange is in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Land en Water een erosiedam aangelegd op de openbare weg. De erosiedam in Donceel is nog in aanbouw. Voor deze erosiedam moest een stuk grond aangekocht worden: de eigenaar was niet akkoord met de aanleg van de dam. In mei 2013 is dit project uitgevoerd. In Remicourt is een strobalen dam met haag geconstrueerd. Op andere locaties is men nog in de overlegfase om met de eigenaren een overeenkomst op te stellen of eventueel gronden aan te kopen.

Verloop Voor elke locatie werd een bestek gemaakt. Vervolgens was er veel overleg met de eigenaren van de gronden. Sommige projecten moesten worden aangepast om met hen tot overeenstemming te komen. Dit heeft veel tijd en inspanning gevraagd. In Oreye wil men een erosiedam aanleggen, maar er zal met de eigenaar een compromis gezocht moeten worden. In Verlaine worden twee wachtbekkens aangelegd. De waterlopen Yerne en Lavu zijn hier overwelfd en dit zorgt voor overstromingen. In de gemeente Bassenge moet nog een project worden gerealiseerd.

16

P A S P O O R T Waar

Vallei van de Yerne, Wallonië

Initiatiefnemer

Contrat de rivière Meuse Aval

Kostprijs

175 000 €

Partners

Provincie Luik Provinciaal Steunpunt Land en Water Schepenen Leefmilieu van de gemeenten Lantremagne, Donceel, Remicourt, Oreye, Verlaine en Bassenge

Contactpersoon

Julien Mols (hautgeer@meuseaval.be)

17

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Aquadra eindrapport  

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootpro...

Advertisement