Page 33

IN DE BAN VAN

MAÏS

kan men zich niet voorstellen.

in de plaats. Maïs die bovendien zwaar behandeld wordt én waarvoor de druk groot is om genetisch gemanipuleerd zaaigoed toe te laten. Het zal Europa een zorg wezen en kunnen we het de individuele boer moeilijk kwalijk nemen als hij (veel) geld wil verdienen?

Norbert, Dieter, Nico, Gunther, Bart, Gerard en Paul (van de vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen plus, Natuurpunt zwalm.vallei), nogmaals bedankt, ‘t was leerrijk en een zeer leuke ervaring.

Helemaal te gortig wordt het als in de Argonne de nieuwe eigenaar van de vijver van Belval (kostplaatje meer dan 2 miljoen euro) deze dit jaar wil volplanten met 50 ha maïs! Belval dat is Roerdomp, Grote karekiet, Bruine kiekendief, Woudaap. Dat is Witsnuitlibel en Grote vuurvlinder, twee beschermde soorten in Frankrijk wiens biotoop niet mag vernietigd worden… Belval prijkt dan ook terecht in alle mogelijke lijsten van het Natura 2000 netwerk. Blijkt echter dat de Franse invulling van dit Europese netwerk van natuurgebieden bitter weinig voorstelt. Het oogt wel mooi voor wie eens ‘googelt’ met mooie kaartjes en lijstjes maar in de praktijk wordt een eigenaar maar

In de ban van de maïs… Rik Desmet

D

ylan achterna zong Boudewijn De Groot het al in 1965: “er komen andere tijden”. Ook dit begin van de jaren 2000 zal later ongetwijfeld een vermelding krijgen in de geschiedenisboekjes. Het is nu immers wel duidelijk dat het einde van het ‘onbeperkte’ olietijdperk in zicht is. Het is maar de vraag hoe de kinderen van nu later als vijftiger hun mobiliteit zullen moeten waarmaken. Of blijven we dan weer, net zoals vroeger, lekker rond de kerktoren hangen, gesteld dat die er dan nog is natuurlijk. Niet alleen de energieprijzen swingen de pan uit, de voedselprijzen volgen gezwind. Daar is naast onze portemonnee ook ons landschap de dupe van. Onze erg mondige eerste burger van het land had het ooit over de “verwielewalisering van ons landscap” (geen typfout…). We hebben nu te maken met de ‘vermaïsering’ van het landschap. We zullen deze zomer meer dan ooit mooi beschut tussen zeeën van maïs kunnen fietsen.

Omzetting grasland naar akker (Argonne)

In Frankrijk neemt dat helemaal hallucinante proporties aan. In de jaren 80 stelde Europa in de strijd tegen de graanoverschotten de verplichte braaklegging in, boeren werden toen verplicht om een deel van hun gronden braak te laten liggen. Gezien de schaarste nu, versterkt door de biobrandstoffen, werden deze percelen deze winter massaal omgeploegd, adieu Veldleeuwerik, Grauwe kiekendief, gorzen, Patrijs…, een eerste aderlating. In mei werd het zware materiaal nog eens van stal gehaald en trok de colonne er op uit om overal weilanden om te ploegen met de bedoeling er maïs te zaaien. Europa staat nu immers toe dat permanent grasland omgezet wordt. Maïs in plaats van het honderd jaar oud weiland, het scheelt een stuk voor Wilde kat, Das, Buizerd…, een tweede aderlating. Meteen werd ook duidelijk waarom er deze winter opvallend veel houtkanten en bomen sneuvelden, een derde aderlating en adieu Grauwe klauwier, Roodborsttapuit, Geelgors, vlinders…, we krijgen er een ontiegelijk lelijke maïswoestijn voor

f: Rik Desmet

weinig opgelegd, privé belang primeert. Nog in Frankrijk wordt er, met instemming van het ONF (Office National des Forêts), op grote schaal in de domaniale bossen op los gekapt en dit tot diep in de broedtijd. Ook hier primeert snel rendement, voor natuuroverwegingen is geen plaats. Ook het verhuren van het jachtrecht in deze bossen brengt zeer veel op. Jagers betalen veel en willen dan ook opbrengst, natuur verdwijnt in het verdomhoekje. Frankrijk was een mooi, uitgestrekt land met veel natuur, aantrekkelijk voor toeristen. Als het zo verder gaat wordt het een uitgestrekt land… Moraal van het verhaal: enkel in die terreinen die door natuurverenigingen aangekocht worden is de natuur ook echt veilig, de vermesting even buiten beschouwing gelaten. We zijn dus gedoemd om te blijven kopen, o.a. met behulp van de giften!

29

Meander jul-aug-sep 2008

Meander 2008-3  

6de jaargang nr. 3 jul-aug-sep 2008, driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt regio Vlaamse Ardennen plus